הסכם המשתמש עבור שירותי PayPal‏

>> צפייה בכל ההסכמים המשפטיים

הסכם המשתמש עבור שירותי PayPal‏

עדכון אחרון: 14 בבאוקטובר, 2020

 

ברוך הבא ל-PayPal‏!

הסכם זה הוא חוזה בינך לבין PayPal Pte. Ltd.‎, חברה בסינגפור, והוא חל על השימוש שלך בכל שירותי PayPal‏. כדי להשתמש בשירותי PayPal עליך לקבל את כל התנאים וההתניות שכלולים בהסכם זה ובהסכמים שבדף הסכמים משפטיים, כולל מדיניות השימוש הנאות. עליך לקרוא בתשומת לב את כל התנאים האלו.

 

דלג לסעיף:

1. ‏ שירותי תשלום וזכאות.

2. ‏ שליחת תשלום.

3. זכאות לשימוש.

4. יתרות חשבון.

5. ‏ משיכת כסף.

6. ‏ סגירת החשבון שלך.

7. ‏ הגנת הקונה של PayPal‏.

8. ‏ שגיאות ועסקאות בלתי-מורשות.

9. ‏ הגנת המוכר של PayPal‏.

10. ‏ פעילויות מוגבלות.

11. החבות שלך - פעולות שאנו עשויים לנקוט.

12. ‏ מחלוקות עם PayPal‏.

13. ‏ תנאים כלליים.

14. ‏ הגדרות.

מוצג א - עמלות.

מוצג ב - מדינה/אזור-תנאים ספציפיים.

 

תיאור התנאים העיקריים וגילוי נאות

להלן מובא תיאור של התנאים העיקריים בהסכם המשתמש וכן גילוי נאות. במקרה של סתירה בין הסיכום והגילוי הנאות להלן לבין תנאי הסכם המשתמש, יגברו תנאי הסכם המשתמש.

1. אודות PayPal‏

PayPal Pte Ltd., חברה סינגפורית היא נותנת שירותי תשלום ופועלת ככזו באמצעות יצירה, אירוח, תחזוקה ואספקה של שירותי PayPal אליך באמצעות האינטרנט. שירותינו מאפשרים לשלוח תשלום לכל אדם שיש לו חשבון PayPal וכן לקבל תשלום.

כדי להשתמש בשירותי PayPal, עליך לקבל את כל התנאים וההתניות שכלולים בהסכם זה ובהסכמים שבדף הסכמים משפטיים, כולל מדיניות השימוש הנאות. עליך לקרוא בתשומת לב את כל התנאים האלו.

השירותים שלנו

PayPal מציעה חשבונות אישיים וחשבונות עסקיים שאליהם תוכל לקשר שיטות תשלום שונות, ואשר מהם תוכל לשלם ולקבל תשלומים. תוכל להשתמש בשיטות התשלום המקושרות לחשבון ה-PayPal שלך כדי לממן עסקאות שתבצע באמצעות חשבון ה-PayPal שלך. ייתכן שנטיל לפי שיקול דעתנו הבלעדי הגבלות על סכום התשלומים שתוכל לשלוח באמצעות שירותי PayPal‏.

יתרת חשבון ה-PayPal‏

אם ברשותך יתרה, PayPal תחזיק את הכסף שלך בחשבונות משותפים (pooled) הנפרדים מכספי הארגון שלה (corporate funds), ולא תשתמש בכסף שלך עבור הוצאות תפעול או לכל מטרה ארגונית אחרת. PayPal לא תהפוך מרצונה את הכסף שלך לזמין לנושים שלה במקרה של פשיטת רגל. אתה לא תקבל ריבית או כל רווח אחר על הסכומים שביתרה שלך. PayPal עשויה לקבל ריבית על סכומים ש-PayPal מחזיקה מטעמך. אתה מסכים להמחות את זכויותיך ל-PayPal עבור כל ריבית הנגזרת מהכסף שלך.למידע נוסף אודות יתרות חשבון ראה כאן.

אם יש לך יתרת חשבון PayPal, תוכל למשוך אותה לחשבון בנק או לכרטיס העומד בתנאים שמקושר לחשבון ה-PayPal שלך. תוכל לראות את העמלות הרלוונטיות במוצג א של הסכם המשתמש.

PayPal עשויה לעכב משיכה במצבים מסוימים ולקבוע הגבלות על המשיכות שלך. למידע נוסף אודות משיכות, עיין בסעיף משיכת כסף בהסכם המשתמש.

עמלות PayPal‏

שירותי PayPal כפופים לעמלות כמפורט בהסכם המשתמש.

למידע נוסף, בקר במוצג א בהסכם המשתמש.

לתשומת לבך, ייתכן שגם הבנק או חברת כרטיס האשראי שלך יגבו ממך עמלות נפרדות. אתה נושא באחריות הבלעדית לתשלום העמלות של הבנק או של חברת כרטיס האשראי.

סגירת החשבון שלך

באפשרותך לסגור את החשבון שלך ולסיים את הקשר שלך איתנו בכל עת וללא עלות על-ידי ביצוע ההוראות שמופיעות בהגדרות החשבון שלך, אך תמשיך לשאת באחריות לכל ההתחייבויות הקשורות לחשבון ה-PayPal שלך גם לאחר סגירת חשבון ה-PayPal.  עליך למשוך את יתרת חשבון ה-PayPal מחשבון ה-PayPal שלך לפני סגירתו. במקרים מסוימים לא תהיה רשאי לסגור את חשבון ה-PayPal שלך, כמפורט בהסכם המשתמש.

2. ‏ שליחת תשלום.

להלן תיאור אופן שליחת התשלומים והאופן שבו ניתן להשתמש בחלק מהשירותים העיקריים שלנו:

שליחת תשלום באמצעות PayPal-אם ברצונך לשלוח תשלום לאחרים עבור מוצרים ושירותים, עליך להיכנס לחשבון ה-PayPal שלך ולמלא אחר ההוראות לשליחת כסף, כולל הזנת הסכום שתרצה לשלוח ושם המשתמש של האדם או העסק שמקבל את הכסף.

תשלום באינטרנט באמצעות PayPal - לאתרי אינטרנט רבים יש לחצן בקופה המאפשר לך לשלם באמצעות PayPal. כדי להשלים את התשלום, עליך לבחור אפשרות זו ולעקוב אחר ההוראות אונליין כדי לבצע את התשלום, כגון כניסה לחשבון ה-PayPal שלך ואישור פרטי התשלום.

ביצוע תשלומים באמצעות תשלום שאושר מראש - באפשרותך לסכם עם מוכרים מסוימים שמקבלים תשלום PayPal על שימוש ב-PayPal כשיטת תשלום עבור קניות עתידיות באופן חד-פעמי, קבוע או מזדמן. לאחר שתסכם עם המוכר על הסדר תשלום שאושר מראש, רצף האירועים שירכיב את הקניות העתידיות יהיה תלוי בהסדר שלך עם המוכר.

באפשרותך לקנות ממוכר שמקבל תשלומים באמצעות PayPal בכל מטבע שהמוכר מקבל ואשר נתמך על-ידי PayPal, באמצעות הכסף שביתרת ה-PayPal שלך או באמצעות כל שיטת תשלום העומדת בתנאים שמקושרת לחשבון ה-PayPal שלך. 

למידע נוסף אודות שליחת תשלומים ראה כאן

ביטול תשלום

אם אתה משלם למוכר שאין לו חשבון PayPal הוא יוכל לאשר ולקבל את התשלום שלך על-ידי פתיחת חשבון PayPal.  אם המוכר לא יפתח חשבון PayPal תוך 30 יום התשלום שלך יוחזר. באפשרותך לבטל תשלום מסוג זה על-ידי מעבר אל הכרטיסייה 'פעילות' בחשבון ה-PayPal שלך ומעקב אחר ההוראות לביטול בתוך 30 יום, כל עוד המוכר לא אישר וקיבל את התשלום שלך. לשם הבהרה, לא תוכל לבטל באופן דומה תשלומים אחרים שתבצע לאחר שליחתם.

הגנת הקונה של PayPal‏

כאשר אתה קונה ממוכר שמקבל תשלומים באמצעות PayPal, ייתכן שתהיה זכאי להחזר במסגרת 'הגנת הקונה' של PayPal.   במקרים הרלוונטיים, 'הגנת הקונה' של PayPal מעניקה לך זכאות להחזר עבור מחיר הקנייה המלא של הפריט בתוספת דמי המשלוח המקוריים ששילמת, ככל שקיימים.  PayPal קובעת לפי שיקול דעתה הבלעדי אם התביעה שלך זכאית ל'הגנת הקונה'. למידע נוסף, עיין כאן.

מכירה וקבלה של תשלומים

באפשרותך להשתמש בחשבון ה-PayPal שלך לקבלת תשלומים עבור מכירת מוצרים ושירותים. באפשרותך לבקש תשלום מקונה, במקרה זה נשלח לקונה בקשת תשלום מפורטת או הודעה. אנו נודיע לך כשתקבל תשלום והכסף יופיע בחשבון שלך.

אם אתה משתמש בחשבון ה-PayPal שלך כדי לקבל תשלומים עבור מכירת מוצרים או שירותים , עליך לשלם עמלות רלוונטיות בגין קבלת התשלום. אתה מסכים לניכוי עמלות מהתשלומים שאתה מקבל.

כמוכר, באפשרותך לקבל תשלומים מחשבון של קונה באמצעות תשלומים שאושרו מראש על בסיס חד-פעמי, קבוע או מזדמן. לפרטים נוספים, עיין בתנאים הקשורים לתשלומים שאושרו מראש בהסכם המשתמש.

'הגנת המוכר' של PayPal‏

אם מכרת לקונה ולאחר מכן העסקה תהיה במחלוקת או תבוטל, ייתכן שתהיה זכאי להחזר במסגרת 'הגנת המוכר' של PayPal. למידע נוסף, עיין ב'הגנת המוכר' של PayPal.

4.פעילויות מוגבלות המשתמשים אינם רשאים לעסוק בפעילויות המוגבלות המפורטות בהסכם המשתמש – עיין בתנאי פעילויות מוגבלות בהסכם המשתמש.

5. עסקאות בלתי-מורשות ושגיאות אחרות

כאשר מתרחשת עסקה בלתי-מורשית או שגיאה בחשבון שלך, PayPal תכסה אותך בסכום המלא של כל עסקה בלתי-מורשית או שגיאה, בכפוף לתנאי הסכם המשתמש.

לעניין תשלום בלתי-מורשה, 'רכיב חיוני' (אשר שימוש לרעה בו על ידי אדם בלתי-מורשה עשוי להוות עסקה בלתי-מורשית) משמעותו:

 • הסיסמה או הקוד הסודי של חשבון ה-PayPal או שילוב של שם משתמש וסיסמה או מספר טלפון וקוד סודי.
 • המכשיר שלך אשר בו מתקיים אחד הבאים:
  • איפשרת את שירות One Touch (שהוא שירות המאפשר כניסה מהירה יותר לחשבון ה-PayPal ללא צורך להזין שוב את הסיסמה עבור כל תשלום)
  • איפשרת כניסה לחשבון ה-PayPal שלך באמצעות שירות של צד שלישי, כגון 'כניסה עם Google'‏ (Sign-in with Google)
  • איפשרת אימות ביומטרי (כגון טביעת אצבע);
 • שים לב שייתכן שחלק מאפשרויות הכניסה לחשבון המפורטות לעיל לא יהיו זמינות עבורך.

6. להלן כמה סיכונים חשובים שעליך להיות מודע להם בעת שימוש בשירותי PayPal. לעיון בתנאים המלאים, קרא את הסכם המשתמש. 

 • ביטול תשלומים
  תשלומים שהתקבלו בחשבונך עלולים להתבטל במועד מאוחר יותר; לדוגמה, אם התשלום כפוף להכחשת עסקה, ביטול או תביעה או שתוקפו מבוטל בדרך אחרת. פירוש הדבר שתשלום עלול להתבטל מחשבונך לאחר שסיפקת לקונה את המוצרים או השירותים שנקנו.
 • חבות בגין תביעות במסגרת 'הגנת הקונה' של PayPal.
  אם אתה מוכר והפסדת תביעה שהוגשה ל-PayPal, יהיה עליך לספק ל-PayPal החזר בגין החבות שלך. במקרים שבהם קיבלת תשלום מבעל חשבון PayPal שנמצא במדינה/אזור אחרים ואנו נקבע, לפי מדיניות 'הגנת הקונה' של מדינה/אזור אלה, שיש להחזיר את הכסף שהתקבל או לבטל את התשלום, תידרש לספק ל-PayPal החזר בגין החבות שלך (לפני שתקבל תשלום מבעל חשבון PayPal שנמצא במדינה/אזור אחרים, עליך לעיין במדיניות הרלוונטית של 'הגנת הקונה' של PayPal שזמינה כאן). החבות שלך תכלול את מחיר הקנייה המלא של הפריט בתוספת עלות המשלוח המקורית (ובמקרים מסוימים ייתכן שלא תקבל את הפריט בחזרה) וכן את עמלות PayPal שבהן חויבת עבור העסקה.
  PayPal תגבה מהמוכרים עמלת מחלוקת בגין סיוע בתהליך יישוב המחלוקות המקוון עבור עסקאות שבוצעו באמצעות חשבון PayPal של הקונה או כתשלומים שבוצעו באמצעות PayPal אשר לא בוצעו באמצעות חשבון PayPal. עמלת המחלוקת חלה כאשר הקונה מגיש תביעה ישירות ל-PayPal, מבצע הכחשת עסקה מול חברת כרטיס האשראי שלו או מבצע ביטול מול הבנק שלו.
 • החזר בגין החבות שלך
  במקרה שבו תישא בחבות לסכומים המגיעים ל-PayPal‏, PayPal עשויה לנכות באופן מיידי סכומים אלה מהיתרה שלך. אם אין לך יתרה מספקת לכיסוי החבות שלך, היתרה הנותרת שלך (אם קיימת) תנוכה, החשבון שלך יהיה ביתרה שלילית בגובה סכום החבות שלך, ותידרש להוסיף כסף באופן מיידי ליתרת ה-PayPal שלך או לספק ל-PayPal החזר בשיטה חלופית. אם לא תעשה זאת, PayPal עשויה לנקוט פעולות גבייה כדי לגבות ממך את הסכומים.
 • פעולות מצד PayPal – פעילות מוגבלת
  אם נהיה סבורים שעסקת בפעילויות מוגבלות, אנו עשויים לנקוט פעולות שונות כדי להגן על PayPal, על הלקוחות שלנו ועל גורמים אחרים מפני ביטולים, הכחשות עסקה, תביעות, עמלות, קנסות, עונשים וכל חבות אחרת. הפעולות שאנו עשויים לנקוט כוללות, בין היתר:
  • ייתכן שנסגור, נשעה או נגביל את גישתך לחשבונך או לשירותי PayPal‏;
  • ייתכן שנשעה את זכאותך ל'הגנת הקונה' של PayPal ו/או 'הגנת המוכר' של PayPal‏;
  • סירוב לספק לך את שירותי PayPal כעת ובעתיד;
  • עיכוב הכסף שלך למשך הזמן הסביר הנדרש לצורך הגנה מפני סיכון של חבות ל-PayPal או לצד שלישי, או אם נהיה סבורים שאתה עוסק בפעילויות ו/או בעסקאות העלולות להיות כרוכות בהונאה או בפעילויות ו/או בעסקאות חשודות.

למידע נוסף ראה כאן.

 • פעולות מצד PayPal - עכבונות.‏
  • עכבונות מבוססי-סיכון. PayPal יכולה לעכב את התשלומים שתקבל אם היא מאמינה שקיימת רמת סיכון גבוהה הנוגעת אליך, לחשבון שלך או לעסקאות שלך.
  • עכבונות הקשורים לעסקה שבמחלוקת. אם משתמש מגיש מחלוקת, תביעה, הכחשת עסקה או ביטול עבור תשלום שקיבלת, PayPal עשויה להטיל עיכבון זמני על הכסף שבחשבון שלך כדי לכסות את סכום החבות.

   למידע נוסףראה כאן.
 • פעולות מצד PayPal - עתודות
  PayPal עשויה לשמור כעתודה כסף שמוחזק בחשבון העסקי שלך כאשר היא סבורה שקיימת רמת סיכון גבוהה בנוגע לחשבון שלך או לשימוש שלך בשירותי PayPal.

  למידע נוסף ראה כאן.
 • מוצרים או שירותים שאתה משלם עבורם.
  ל-PayPal אין שליטה על המוצרים או השירותים המשולמים באמצעות שירותי PayPal ולא חבות בגינם. אנו לא מבטיחים את נכונות הזהות של משתמש כלשהו או מבטיחים כי קונה או מוכר כלשהם ישלימו עסקה.

6. תנאים אחרים

זוהי האחריות שלך לקבוע אילו מסים, אם בכלל, חלים על התשלומים שאת/ה מבצע/ת או מקבל/ת, ואת/ה אחראי/ת לגבות, לדווח ולהעביר את המס המתאים לרשות המסים המתאימה.

יתרות שליליות ומטבעות מרובים. אם בחשבון שלך קיימת יתרה שלילית, PayPal עשויה לקזז את היתרה השלילית באמצעות כסף שתוסיף או תקבל לאחר מכן לחשבון שלך. למידע נוסף ראה כאן.

החבות של PayPal מוגבלת ביחס לחשבון ה-PayPal שלך ולשימוש שלך בשירותי PayPal. למידע נוסף, לחץ כאן.

שירותי PayPal ניתנים "כפי שהם" וללא כל מצג או אחריות, בין אם מפורשת, משתמעת או לפי חוק.  למידע נוסף, לחץ כאן. הסכם המשתמש יהיה בתוקף עד לסיומו על-ידיך או על-ידי PayPal בכפוף לתנאי הסכם המשתמש.

לתשומת לבך, לענין הסכם המשתמש (ככל שרלוונטי) 'יום עסקים' פירושו יום שני עד שישי, להוציא את החגים הלאומיים הרשמיים שמוכרים בסינגפור. לענין סעיף 11 (ב) לחוק שירותי תשלום, יום עסקים הוא בכל יום בשבוע החל מ-00:00 ומסתיים ב-23:59.


אנו רשאים לשנות הסכם זה בכל עת על-ידי פרסום גרסה מתוקנת באתר האינטרנט שלנו. הגרסה המתוקנת תיכנס לתוקף במועד פרסומה. אם הגרסה המתוקנת כוללת שינוי מהותי, אנו נמסור לך הודעה מוקדמת על כך 30 יום מראש על-ידי פרסום הודעה בדף 'עדכוני מדיניות' באתר שלנו. כל שינוי עתידי שיוגדר בעדכון המדיניות שכבר פורסם בדף 'הסכמים משפטיים' באתר PayPal במועד שבו נרשמת לשירותי PayPal ישולב מכוח אזכורו בהסכם זה וייכנס לתוקף במועד שיצוין בעדכון המדיניות.

עצה לצרכן - שירות התשלומים של PayPal נחשב כ-stored value facility על-פי החוק בסינגפור. ל-PayPal Pte. Ltd.‎, החברה המחזיקה ב-stored value facility של PayPal, לא דרוש אישור מהבנק המרכזי של סינגפור. מומלץ לצרכנים (משתמשים) לקרוא תנאים והתניות אלה בקפידה.

זהו מסמך חשוב שעליך לשקול בקפידה לפני שתבחר/י אם להשתמש בשירותי PayPal‏. יש לשים לב לסיכונים הבאים שבשימוש בשירותי PayPal‏:

תשלומים שהתקבלו בחשבונך עלולים להתבטל במועד מאוחר יותר; לדוגמה, אם התשלום כפוף להכחשת עסקה, ביטול או תביעה או שתוקפו מבוטל בדרך אחרת. פירוש הדבר שתשלום עשוי להתבטל מחשבונך לאחר שסיפקת לשולח את המוצרים או השירותים שנקנו.

אם הנך מוכר, באפשרותך להקטין את הסיכון לביטול תשלום מהחשבון שלך על-ידי עמידה בקריטריונים המופיעים בסעיף הגנת המוכר ועל-ידי ציות להנחיות האחרות המופיעות בדף מרכז האבטחה, הנגיש מכל דף באתר PayPal‏.

ייתכן שנסגור, נשעה או נגביל את גישתך לחשבונך או לשירותי PayPal ו/או נגביל את הגישה לכסף שלך אם הפרת הסכם זה, את מדיניות השימוש הנאות של PayPal או כל הסכם אחר שבו התקשרת עם PayPal‏.

באחריותך הבלעדית להבין ולציית לכל החוקים והתקנות של סמכות השיפוט הספציפית שלך שעשויות לחול עליך בעניין השימוש שלך בשירותי PayPal, כולל וללא הגבלה, אלו המתייחסים לפעילות ייצוא או ייבוא, מיסים או עסקאות מט"ח.

הסכם זה אינו מהווה שידול להשתמש בשירותי PayPal ו-PayPal אינה מתמקדת באף מדינה/אזוr או שוק באמצעות הסכם זה.

 

1. ‏ שירותי תשלום וזכאות.

1.1 שירותי תשלום.PayPal היא ספקית שירותי תשלום ופועלת ככזו באמצעות יצירה, אירוח, תחזוקה ואספקה של שירותי PayPal אליך באמצעות האינטרנט. שירותינו מאפשרים לשלוח תשלום לכל אדם שיש לו חשבון PayPal וכן, במקומות שבהם אפשרות זו זמינה, לקבל תשלום. זמינות השירותים שלנו משתנה בין מדינות/אזורים שונים. אנו מציעים שירותים בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים.עליך ללחוץ כאן כדי לראות אילו שירותים זמינים במדינה/אזור שלך.

PayPal אינה עסק העוסק בהעברת כספים, ואין להשתמש בתכונה תשלום אישי לצורך העברת כספים לצד שלישי כלשהו.

אין לנו כל שליטה על המוצרים או השירותים המשולמים באמצעות שירות PayPal, ואין אנו אחראים להם או נושאים בחבות בכל הנוגע להם. אין ביכולתנו להבטיח שקונה או מוכר שאיתם יש לכם פעילות עסקית אכן ישלימו את העסקה.

PayPal אינה שירות הובלות ציבורי (Common Carrier) או שירות ציבורי.

1.2 זכאות לשירות. כדי להיות זכאי להשתמש בשירותי PayPal, עליך להיות בן 18 ומעלה, על-פי גיל הבגירות בסמכות השיפוט שלך, ותושב של אחת מהמדינות המופיעות בדף PayPal העולמי.

עליך לציין את מדינת/אזור המגורים הנכונים בחשבונך. הסכם זה חל רק על משתמשים המתגוררים באחת מהמדינות המופיעות בסעיף 1.1 לעיל. אם אתה תושב של מדינה/אזור אחרים, תוכל להגיע אל ההסכם החל עליך מהאתר שלנו במדינת/אזור מגורך.

3.1 פרטים. כדי לפתוח ולהחזיק חשבון, עליך לספק לנו פרטים נכונים ועדכניים.

 1. פרטי ההתקשרות שלך. אתה אחראי לדאוג לכך שכתובת האימייל הראשית שלך תהיה מעודכנת בכל עת, כדי ש-PayPal תוכל ליצור אתך קשר באופן אלקטרוני. אתה מבין ומסכים שאם PayPal תיצור אתך קשר באופן אלקטרוני ולא תקבל את ההודעה משום שכתובת האימייל הראשית שלך הרשומה אצלנו שגויה, נחסמה על ידי ספק השירותים שלך, או משום שאין לך אפשרות לקבל תקשורת אלקטרונית מסיבה אחרת, ייחשב הדבר כמסירת ההודעה בפועל לידיך על-ידי PayPal‏. לתשומת לבך, אם הנך עושה שימוש במסנן דואר זבל שחוסם או מנתב מחדש הודעות אימייל משולחים שאינם מופיעים בפנקס הכתובות שלך, עליך להוסיף את PayPal לפנקס הכתובות שלך כדי שתוכל לצפות בהודעות שאנו שולחים אליך.

  באפשרותך לעדכן את כתובת האימייל הראשית או את כתובת המגורים שלך בכל עת, על-ידי כניסה לאתר PayPal‏. אם כתובת האימייל שלך תהפוך ללא חוקית והדבר יגרום להחזרת הודעות ש-PayPal שולחת אליך באופן אלקטרוני, PayPal עשויה להגדיר את חשבון ה-PayPal שלך כלא פעיל, ולא תוכל לבצע כל פעילות באמצעותו, עד שנקבל ממך כתובת אימייל ראשית חוקית ופעילה.
 2. אימות זהות. את/ה מאשר/ת ל-PayPal, באופן ישיר או דרך צד שלישי, לבצע כל בדיקה שנחוצה לדעתנו כדי לאמת את זהותך. דבר זה עשוי לכלול בקשת פרטים או תיעוד נוספים ממך, בקשה ממך לספק מספר זהות או מספר זהות כמשלם מיסים, בקשה ממך לבצע שלבים לאישור בעלות על כתובת האימייל או המכשירים הפיננסיים שלך, הזמנת דוח אשראי או אימות הפרטים שלך מול מסדי נתונים של צד שלישי או באמצעות מקורות אחרים.
 3. אישור דוח אשראי. אם את/ה פותח/ת חשבון עסקי, את/ה מספק/ת ל-PayPal הוראות ואישור בכתב בהתאם לכל חוק תקף, לקבלת דוח האשראי האישי ו/או העסקי שלך מחברת נתוני אשראי. נוסף על כך, את/ה מאשר/ת ל-PayPal לקבל את דוח האשראי האישי ו/או העסקי שלך: (א) כאשר את/ה מבקש/ת מוצרים חדשים מסוימים, או (ב) בכל עת שבה ל-PayPal יש סיבה סבירה להאמין כי תיתכן רמת סיכון גבוהה יותר בהקשר לחשבון העסקי שלך.
 4. עדכון פרטים. אם מספר כרטיס האשראי שלך או תאריך פקיעת התוקף שלו משתנים, אנו עשויים לעדכן אותם ללא כל פעולה מצדך ואף לקבל פרטי עדכון כגון אלה מגורמי צד שלישי, כולל שותפי שירותים פיננסיים, רשתות כרטיסי האשראי הבנק שלך או מנפיק הכרטיס האשראי. אם אינך רוצה שנעדכן את פרטי כרטיס האשראי שלך, באפשרותך ליצור קשר עם מנפיק כרטיס האשראי כדי לבקש זאת או כדי להסיר את שיטת התשלום מחשבון ה-PayPal שלך. אם נעדכן את שיטת התשלום שלך, נשמור כל הגדרת העדפות המשויכת לשיטת תשלום כגון זו.

1.4 נהנה (Beneficial Owner).‏

עליך להיות הנהנה של החשבון ולבצע עסקים אך ורק בשם עצמך.

1.5 הצגת PayPal

את/ה מסכים/ה לספק יחס שווה ל-PayPal ו/או לשיטות תשלום או סימנים אחרים שאת/ה מציע/ה בנקודות המכירה שלך (לדוגמה אתרים או אפליקציות לנייד). בכלל זה לפחות שווה או דומה: מיקום הלוגו, מיקום בתוך כל נקודת מכירה ויחס מבחינת זרימת התשלום, התנאים, המגבלות או העמלות, בכל מקרה בהשוואה לשיטות תשלום ולסימנים אחרים בנקודות המכירה שלך.

במצגים ללקוחות שלך או בתקשורת ציבורית, אתה מסכים לא לאפיין באופן שגוי את PayPal כשיטת תשלום ולא להציג העדפה לשיטות תשלום אחרות על-פני PayPal. בכל נקודות המכירה שלך, אתה מסכים לא לנסות להניא או לעכב את הלקוחות משימוש ב-PayPal ולא לעודד את הלקוחות להשתמש בשיטת תשלום חלופית. אם אתה מאפשר ללקוחות שלך לשלם באמצעות PayPal, בכל פעם שתציג את שיטות התשלום שאתה מקבל (בין אם בנקודת מכירה ובין אם בחומרים שיווקיים, בפרסום ובתקשורת אחרת ללקוחות), אתה מסכים להציג את סימני התשלום באמצעות PayPal בצורה בולטת ובאופן חיובי, לפחות כפי שאתה עושה עבור כל שיטות התשלום האחרות. לשם הבהרה, בעל העסק יכול לספק הנחה לקונה עבור שימוש בשיטות תשלום אחרות.

1.6 עמלות.

שירותי PayPal כפופים לעמלות כמפורט במוצג A.

אם אתה משתמש בחשבון ה-PayPal שלך כדי לקבל תשלומים עבור מכירת מוצרים או שירותים, אתה מסכים שעמלות ינוכו מהתשלומים שאתה מקבל.

חזרה לראש הדף

 

2. ‏ שליחת תשלומים.

2.1 מגבלות שליחה. ייתכן שנטיל, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, מגבלות על סכום התשלום שבאפשרותך לשלוח באמצעות שירותי PayPal‏. ניתן יהיה לצפות במגבלת השליחה שלך, אם קיימת, על-ידי כניסה לחשבון שלך. אם יש לך חשבון מאומת, ייתכן שנגדיל את מגבלות השליחה שלך.

2.2 ברירת מחדל לשיטות תשלום. בעת ביצוע תשלום, אם לא בחרת שיטת תשלום מועדפת, PayPal תממן את העסקה שלך בסדר הבא (בכפוף לזמינות, בהתאם לשיטות התשלום ולמדינת/אזור הרישום שלך):

 1. יתרה
 2. העברה מיידית מחשבון הבנק שלך
 3. כרטיס חיוב
 4. כרטיס אשראי
 5. המחאה אלקטרונית (eCheck)‏

במדינות מסוימות, ייתכן שניתן יהיה למנות שיטת תשלום מועדפת בפרופיל החשבון שלך או לבחור שיטת תשלום מועדפת בכל פעם שיתבצע תשלום על ידך, פרט לתשלום שאושר מראש.

עבור תשלום שאושר מראש במדינות אלו, ניתן לבחור שיטת תשלום מועדפת לאחר שהאישור הראשוני שלך יסופק על ידך עבור תשלום זה, באזור התשלומים שלי שאושרו מראש בפרופיל החשבון שלך.

PayPal עשויה להגביל את שיטות התשלום עבור עסקה מסוימת. ייתכן ששיטות תשלום מסוימות לא יהיו זמינות בנסיבות מסוימות, כולל:

 • כרטיס אמריקן אקספרס יכול להיות לא זמין כשיטת תשלום עבור בעלי עסקים מסוימים, כגון חברות תעופה מסוימות וסוכני נסיעות מסוימים;
 • כרטיסי אשראי מסוימים עלולים להיות לא זמינים כשיטת תשלום עבור בעלי עסקים מסוימים, כגון בעלי עסקים בענף הימורים; ו-
 • לא ניתן להשתמש בכרטיסי אשראי כדי לשלוח תשלום אישי או כדי להוסיף כסף ליתרת חשבון ה-PayPal שלך.

אם שיטת התשלום המועדפת נכשלת (לדוגמה, פג תוקף של כרטיס אשראי) ואין באפשרותך להשלים את העסקה באמצעות חשבון ה-PayPal שלך, ניתן להשתמש בו שוב כדי לנסות להשלים את העסקה. אם לאחר ניסיונות חוזרים אין אפשרות להשלים עסקה באמצעות שיטת התשלום המועדפת בחשבון ה-PayPal שלך, ניתן יהיה להשתמש בכל אחת משיטות התשלום האחרות בחשבון ה-PayPal שלך כדי להשלים את העסקה.

2.3 כרטיסים כשיטות תשלום. על-ידי הוספת כרטיס חיוב או כרטיס אשראי כשיטת תשלום, את/ה מספק/ת ל-PayPal הרשאה מתמשכת לחייב באופן אוטומטי את הכרטיס הזה לצורך קבלת הסכום הרלוונטי כאשר הכרטיס משמש כשיטת תשלום בכפוף להסכם זה. ניתן לעצור את ההרשאה המתמשכת של כרטיס כלשהו על-ידי הסרת כרטיס זה כשיטת תשלום בפרופיל החשבון שלך.

2.4 שיטת תשלום מועדפת. באפשרותך לבחור שיטת תשלום מועדפת בכל פעם שתבצע תשלום, פרט לתשלום שאושר מראש או לתשלום ללא כניסה למערכת.

עבור תשלום שאושר מראש וכן, ברוב המקרים, תשלום ללא כניסה למערכת, באפשרותך לבחור שיטת תשלום מועדפת בעת מתן האישור הראשוני שלך עבור תשלום זה ובאמצעות החלק התשלומים שלי שאושרו מראש בפרופיל החשבון שלך.

אם שיטת התשלום המועדפת שלך היא המחאה אלקטרונית, היא תשמש למימון תשלום PayPal שלך, גם אם יש לך יתרה.

2.5 החזר תשלום ודחיית תשלום. בעת משלוח תשלום על ידך המקבל אינו מחויב לקבל אותו. כל תשלום שלא נדרש, שהוחזר או שנדחה יוחזר ליתרתך או לשיטת התשלום המקורית שלך. אנו נחזיר לך כל תשלום שלא נדרש תוך 30 יום מהמועד שבו יזמת את התשלום.

2.6 עיכוב בעיבוד של בעל עסק. כאשר נשלח על ידך תשלום לבעלי עסקים מסוימים, יש בכך אישור מצידך לבעל העסק לעבד את התשלום שלך ולהשלים את העסקה. התשלום יעוכב כממתין עד שבעל העסק יעבד את התשלום. בעלי עסקים מסוימים עשויים לעכב את עיבוד התשלום. במקרה כזה, האישור שלך יישאר בתוקף למשך 30 יום לכל היותר. אם התשלום שלך מצריך המרת מטבע, שער החליפין ייקבע במועד שבו בעל העסק יעבד את התשלום וישלים את העסקה.

2.7 תשלומים שאושרו מראש. תשלום שאושר מראש הוא תשלום שבו את/ה מאשר/ת לבעל עסק לחייב ישירות את החשבון שלך על בסיס חד-פעמי, קבוע או אקראי. תשלום שאושר מראש קרוי לעיתים "מינוי", "הוראת קבע", "העברה מורשית מראש" או "תשלום אוטומטי". הודעת אימייל תשלח לך עם אישור העסקה תוך שני (2) ימי עסקים מתאריך הביצוע של תשלום שאושר מראש מהחשבון שלך.

 1. הודעה בנוגע לסוגים מסוימים של תשלום שאושר מראש. אם תשלום שאושר מראש יהיה בסכום שונה ויבוצע באמצעות העברה מיידית, המחאה אלקטרונית או יתרת ה-PayPal שלך, תהיה לך זכות לקבל מבעל העסק הודעה מראש בנוגע לסכום ותאריך ההעברה, לפחות 10 ימים לפני ביצוע ההעברה. אם בעל העסק יספק אפשרות זו, יהיה באפשרותך לבחור לקבל את ההודעה מראש רק כאשר סכום התשלום שאושר מראש יחרוג מהטווח שסוכם בינך לבין בעל העסק. מטרת הודעה זו להגן עליך מפני מצב שבו לא יהיה בחשבון הבנק שלך מספיק כסף לכיסוי תשלום שאושר מראש.

2.8 הפסקת תשלום שאושר מראש. באפשרותך להפסיק תשלום שאושר מראש בכל עת, עד שלושה ימי עסקים לכל היותר לפני תאריך התשלום הבא, על-ידי שליחת הודעה ל-PayPal‏. כדי להפסיק תשלום שאושר מראש, יש לעבור לחלק 'התשלומים שלי שאושרו מראש' בפרופיל החשבון שלך, ולעקוב אחר הקישורים כדי להפסיק את התשלום. באפשרותך גם להפסיק תשלום שאושר מראש על-ידי התקשרות ל-PayPal בטלפון ‎1-402-935-2050‎ (בארה"ב). לאחר פנייה שלך אל PayPal בבקשה להפסיק תשלום שאושר מראש, כל תשלום עתידי במסגרת ההסכם שלך עם בעל העסק יופסק. אם הפסקת תשלום שאושר מראש, ייתכן שעדיין תידרש לשלם לבעל העסק את התשלום או קנסות אחרים במסגרת תנאי ההסכם שלך עם בעל העסק, וייתכן שיהיה עליך לשלם לבעל העסק באמצעים חלופיים. אם תימסר לנו על ידך הודעה בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף זה, אנו נהיה אחראים להפסדים או נזקים שייגרמו לך ישירות כתוצאה מכך שלא עצרנו תשלום שאושר מראש.

2.9 ביטול תשלומים
אם אתה מבצע תשלום למוכר שאין לו חשבון PayPal, הוא יכול לאשר ולקבל את התשלום שלך על-ידי פתיחת חשבון PayPal.  אם המוכר לא יפתח חשבון PayPal תוך 30 יום, התשלום שלך יוחזר. באפשרותך לבטל תשלום מסוג זה על-ידי מעבר אל הכרטיסייה 'פעילות' בחשבון ה-PayPal שלך ומעקב אחר ההוראות לביטול בתוך 30 יום, כל עוד המוכר לא אישר וקיבל את התשלום שלך. לשם הבהרה, לא תוכל לבטל באופן דומה תשלומים אחרים שתבצע לאחר שליחתם.

חזרה לראש הדף

 

3. זכאות לשימוש.

3.1 היכולת לקבל תשלומים. האפשרות לקבל סוגים שונים של תשלום משתנה בין מדינות/אזורים שונים. כדי לברר אם יש לך אפשרות לקבל תשלומים, עליך ללחוץ כאן.

PayPal עשויה לאפשר לכל אחד (עם או בלי חשבון PayPal) לשלם לחשבון העסקי שלך. על ידי שילוב בפלטפורמה/הקופה המקוונת שלך פונקציונליות תשלום כלשהי המיועדת לאפשר למשלם ללא חשבון PayPal לשלוח תשלום לחשבון ה-PayPal שלך את/ה מסכים/ה לכל תנאי השימוש הנוספים עבור פונקציונליות זו ש-PayPal תהפוך לזמינה עבורך בכל דף באתר של PayPal או באתר של Braintree (כולל בדפים שנועדו למתכנתים ובדף ההסכמים המשפטיים שלנו) או בפלטפורמה מקוונת. תנאים נוספים מעין אלה כוללים את תנאי שיטות התשלום החלופיות של PayPal.

3.2 מדינות עם שירות העברות אוטומטיות אם הנך תושב במדינה שיש בה העברה אוטומטית, יהיה באפשרותך לקבל תשלומים, אך יהיה עליך למשוך את מלוא סכום התשלום באמצעות שיטת משיכה זמינה. אם לא תעשה/י זאת, הסכומים יימשכו באופן אוטומטי מחשבונך לשיטת המשיכה שלך על בסיס קבוע. למידע על תנאים נוספים בנוגע להעברה אוטומטית עליך ללחוץ כ ללחוץ כאן.

3.3 חבות עבור תשלום שתוקפו בוטל. בעת קבלת תשלום, את'ה מחויב/ת לשלם ל-PayPal את הסכום המלא של התשלום שנשלח אליך בתוספת עמלות כלשהן, אם תוקף התשלום מבוטל לאחר מכן מסיבה כלשהי. פירוש הדבר שבנוסף לכל חבות אחרת, תהיה לך אחריות לסכום התשלום שנשלח על-ידי השולח, בתוספת העמלות המתאימות המפורטות במוצג א (עמלות) של הסכם זה, אם תפסיד/י בתביעה או בהכחשת עסקה או במקרה של ביטול התשלום.

את/ה מסכים/ה להרשות ל-PayPal לגבות כל סכום המגיע ל-PayPal על-ידי חיוב היתרה שלך. אם אין מספיק כסף ביתרה שלך לכיסוי החבות, יהיה עליך להחזיר ל-PayPal את הסכום בדרכים אחרות. אם שולח תשלום מגיש הכחשת עסקה, אזי מנפיק כרטיס האשראי, ולא PayPal, יקבע לטובת מי תוכרע הכחשת העסקה.

3.4 ללא חיובים נוספים. אתה מסכים לא להטיל חיוב נוסף או כל עמלה אחרת עבור קבלת PayPal כשיטת תשלום ללא הסכמה שלנו מראש ובכתב. תוכל לגבות עמלת טיפול בקשר למכירת מוצרים או שירותים, כל עוד דמי הטיפול אינם גבוהים מדמי הטיפול שאתה גובה עבור עסקאות שאינן משולמות באמצעות PayPal‏. לשם הבהרה, הנך רשאי לספק הנחה לקונה עבור שימוש בשיטות תשלום אחרות.

3.5 קבלת תשלום אישי. אם את/ה מוכר/ת מוצרים או שירותים, אינך רשאי/ת לבקש מהקונה לשלוח לך תשלום אישי עבור הקנייה.

3.6 תשלום שאושר מראש ו/או תשלום ללא כניסה למערכת. אם תקבלqh תשלום שאושר מראש ו/או תשלום ללא כניסה למערכת, עליך לקבל את אישור הקונה לסכום התשלום, לתדירות ולמשך הזמן לפני שליחת התשלום.

3.7 תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים. כדי להיות זכאי לקבלת תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים, עליך להגיש בקשה, לקבל את אישורנו ולהחזיק חשבון במעמד תקין. על-ידי הגשת בקשה לתשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים, את/ה מסכים/ה שעבור עסקאות מוצרים דיגיטליים שבהן את/ה מקבל/ת את הסכומים המרביים בטבלה שלהלן, אם הקונה פותח מחלוקת, PayPal תוכל לבטל את העסקה ולהסיר את הכסף מחשבונך מבלי לדרוש מהקונה להסלים את המחלוקת לתביעה.

מטבע

סכום

מטבע

סכום

דולר אוסטרלי:

‎$9.99 AUD‎‏

דולר ניו זילנדי:

‎$9.99 NZD‎‏

ריאל ברזילאי:

R$7.99 BRL

קרונה נורווגית:

‎29.99 NOK‏

דולר קנדי:

‎$3.99 CAD‎‏

פזו פיליפיני:

‎499.99 PHP‏

קרונה צ'כית:

‎99.00 CZK‏

זלוטי פולני:

‎19.99 PLN‏

קרונה דנית:

‎24.99 DKK‏

דולר סינגפורי:

‎$9.99 SGD‏

אירו:

3.99 אירו

קרונה שוודית:

‎34.99 SEK‏

דולר הונג קונגי:

‎$49.99 HKD‎‏

פרנק שוויצרי:

‎4.99 CHF‏

פורינט הונגרי:

‎999.00 HUF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎249.00 TWD‎‏

ש"ח:

‎15.99 ILS‏

באט תאילנדי:

‎249.99 THB‏

ין יפני:

‎¥999.00 JPY‏

ליש"ט:

‎£3.99 GBP‎‏

פזו מקסיקני:

‎39.99 MXN‏

דולר אמריקאי:

‎$3.99 USD‎‏

חזרה לראש הדף

 

4. יתרות חשבון.

4.1 יתרות. אם את/ה מחזיק/ה ביתרה זמינה, PayPal תחזיק את הכסף בחשבונות משותפים הנפרדים מהכספים הארגוניים שלה, ולא תשתמש בכסף שלך לצורך הוצאות תפעול או כל תכלית ארגונית אחרת. PayPal לא תהפוך מיוזמתה את הכסף שלך לזמין לנושים שלה במקרה של פשיטת רגל. לא ישולמו לך ריבית או כל רווח אחר על הסכומים שביתרה שלך. PayPal עשויה לקבל ריבית על סכומים ש-PayPal מחזיקה מטעמך. את/הה מסכים/ה להמחות את זכויותיך ל-PayPal עבור כל ריבית הנגזרת מהכסף שלך.

4.2 קיזוז סכומים לתשלום שמועדם חלף. אם יש לך סכום חוב שלגביו קיימת הודעת 'מועד התשלום חלף' ל-PayPal, לחברה מסונפת או ל-eBay PayPal רשאית לחייב את החשבון שלך בכל סכום שמועד התשלום שלו חלף ביותר מ-180 יום.

4.3 יתרות שליליות ומטבעות מרובים. אם בחשבון שלך קיימת יתרה שלילית, PayPal עשויה לקזז את היתרה השלילית באמצעות כסף שתוסיף/י או תקבל/י לאחר מכן לחשבון שלך. אם יש לך יתרות במטבעות מרובים בחשבונך, ואחת מיתרות המטבע הופכת לשלילית מסיבה כלשהי, PayPal עשויה לקזז את היתרה השלילית באמצעות כסף שאת/ה מחזיק/ה ביתרת מטבע אחרת. אם תפתח/י יותר מחשבון אחד, PayPal עשויה לקזז את היתרה השלילית שבחשבון אחד באמצעות יתרה שתחזיק/י בחשבונות אחרים. במקרים בהם PayPal מבצעת קיזוז של יתרה שלילית בהתאם לאמור בפסקה זו, ייתכן שנגבה חיוב נוסף מהחשבון שלך.

חזרה לראש הדף

 

5. ‏ משיכת כסף.

5.1 כיצד למשוך כסף. בהתאם למדינה/אזור שבהם רשום החשבון שלך, תוכל למשוך כסף מהחשבון שלך בשיטות הבאות: (א) על-ידי העברה אלקטרונית של הכסף לחשבון הבנק שלך בארה"ב או לחשבון הבנק המקומי שלך, (ב) על-ידי העברה אלקטרונית של הכסף לכרטיס האשראי שלך, כאשר אפשרות זו זמינה, (ג) באמצעות העברה אוטומטית יזומה של PayPal למכשיר הפיננסי המקושר שלך, או (ד) על-ידי בקשת המחאה פיזית בדואר. במדינות מסוימות, היכולת שלך למשוך כסף לחשבון בנק מקומי עשויה לחייב שימוש ב-PayPal Retiros‏. כללי מטבע שונים עשויים לחול על PayPal Retiros‏. למידע נוסף על השירות עיין בתנאים והתניות. בהתאם למדינה/אזור שבהם רשום החשבון שלך, ייתכן שחלה מגבלה על המטבעות שבהם תוכל למשוך את הכסף שלך לחשבון בנק מקומי. למעט משתמשים שחשבונותיהם רשומים בסין ואם לא צוין אחרת, בעת משיכת הכסף שלך לחשבון הבנק המקומי שלך ניתן למשוך את הכסף במטבע המקומי בלבד. אם אתה מחזיק יתרה בדולר אמריקאי, ייתכן שתוכל למשוך את הכסף לכרטיס אשראי או לחשבון בנק מקושר בארה"ב, כאשר אפשרות זו זמינה. אם ברשותך יתרה במטבע זר, באפשרותך למשוך את היתרה (או חלק ממנה) רק לאחר המרתה (א) למטבע המקומי אם אתה מושך את הכסף לחשבון הבנק המקומי שלך, כאשר אפשרות זו זמינה; (ב) לדולר אמריקאי אם אתה מושך את הכסף לחשבון בנק מקושר בארה"ב, כאשר אפשרות זו זמינה; או (ג) למטבע הכרטיס (בהתאם למידע שנמצא ברשותה של PayPal במועד המשיכה) אם אתה מושך את הכסף לכרטיס, כאשר אפשרות זו זמינה. לחלופין, ייתכן שתוכל למשוך את יתרת המטבע הזר שלך לכרטיס שלך ללא המרה אם מטבע כרטיס האשראי (בהתאם למידע שנמצא ברשותה של PayPal במועד המשיכה) זהה למטבע של יתרת המטבע הזר שלך.

בהתאם למדינה/אזור שבהם רשום החשבון שלך, ייתכן שתוכל למשוך את הכסף שלך באמצעות ספק שירותים מצד שלישי. עיין בתנאים של הצד השלישי לקבלת מידע בנושא המרות מטבע.

בדרך כלל, אנו שולחים המחאות רק לכתובות שאושרו, אלא אם כן יש לך חשבון מאומת. לא נשלח המחאות לתא דואר. אם ברצונך שנשלח המחאה לכתובת שאינה עומדת בקריטריונים אלה, עליך לפנות לשירות הלקוחות ולספק את המסמכים שנבקש ממך כדי לאמת שהכתובת שייכת לך. אם לא תפדה המחאה תוך 180 יום ממועד ההנפקה, נחזיר את הכסף ליתרתך (בניכוי עמלה).

5.2 מגבלות משיכה. בהתאם למידת האימות של החשבון שלך, ייתכן שנגביל את יכולתך למשוך כסף עד שתמלא/י את בקשותינו למסירת פרטים. באפשרותך לצפות במגבלת המשיכה שלך, אם קיימת, על-ידי כניסה לחשבון שלך. בנוסף, ייתכן שנעכב משיכות של סכומי כסף גדולים במהלך ביצוע בחינת סיכונים. עיין בתנאים וההתניות של שירות PayPal Retiros כדי לקבל מידע נוסף על המגבלות החלות על שירות זה.

5.3 עמלות משיכה. כשתמשוך את היתרה שלך תחויב בעמלה על משיכת היתרה שלך, כמפורט במוצג א (עמלות) בהתאם לשיטת המשיכה.

כמו כן, אם תמשוך את היתרה במטבע שאינו המטבע שבו נקובה היתרה בחשבון שלך, תחויב בנוסף בעמלות המרת מטבע, כמפורט במוצג א' (עמלות).

 

חזרה לראש הדף

 

6. ‏ סגירת החשבון שלך.

באפשרותך לסגור את החשבון שלך ולסיים את הקשר שלך איתנו בכל עת וללא עלות על-ידי ביצוע ההוראות שמופיעות בהגדרות החשבון שלך, אך תמשיך לשאת באחריות לכל ההתחייבויות הקשורות לחשבון ה-PayPal שלך גם לאחר סגירת חשבון ה-PayPal. עליך למשוך את יתרת חשבון ה-PayPal מחשבון ה-PayPal שלך לפני סגירתו.

במקרים מסוימים, לא ניתן לסגור את חשבון ה-PayPal שלך, לרבות במקרים הבאים:

 • כדי להתחמק מחקירה.
 • מצב שבו יש לך עסקה ממתינה או מחלוקת או תביעה פתוחה.
 • מצב שבו חשבון ה-PayPal שלך נמצא ביתרה שלילית.
 • מצב שבו החשבון שלך כפוף לעיכבון, מגבלה או עתודה.

חזרה לראש הדף</>

 

7. ‏ הגנת הקונה של PayPal‏

7.1 סוגי בעיות מכוסות. הגנת הקונה של PayPal עוזרת לך במקרה שתיתקל/י בכל אחת מהבעיות הבאות:

 • "הפריט לא התקבל" (INR): לא קיבלת את הפריט שעבורו שילמת באמצעות PayPal; או
 • "שונה משמעותית מהתיאור" (SNAD): קיבלת פריט ששילמת עבורו באמצעות PayPal, אך הוא שונה משמעותית מהתיאור (SNAD‏).

אם הבעיה שלך היא עסקה שלא אישרת, עליך לעיין בסעיף 8 להלן.

פריט הוא "שונה משמעותית מהתיאור" (SNAD) אם הוא שונה באופן מהותי מהתיאור שהמוכר סיפק באתר שלו או ברישום הפריט. הנה מספר דוגמאות:

 • קיבלת פריט שונה לחלוטין. לדוגמה, קנית ספר וקיבלת DVD או אריזה ריקה.
 • מצב הפריט הוצג בצורה שגויה. לדוגמה, התיאור ציין 'חדש' כאשר קנית את הפריט, אך הפריט היה משומש.
 • הפריט תואר כמקורי, אך אינו מקורי.
 • בפריט חסרים תכונות או חלקים חשובים, מבלי שהדבר צוין בתיאור בעת קניית הפריט.
 • קנית שלושה פריטים ממוכר, אך קיבלת שניים בלבד.
 • הפריט ניזוק באופן מהותי במהלך המשלוח.

פריט אינהשונה משמעותית מהתיאור" (SNAD) אם הוא דומה באופן מהותי לתיאור שהמוכר ציין ברישום הפריט. הנה מספר דוגמאות:

 • הפגם בפריט תואר כראוי על-ידי המוכר.
 • הפריט תואר כראוי, אך אינך רוצה בו לאחר שקיבלת אותו.
 • הפריט תואר כראוי, אך אינו עומד בציפיותיך.
 • הפריט היה שרוט קלות ותואר במצב משומש.
 • הפריט נרשם כמשומש ואספת אותו באופן אישי לאחר שבחנת את הפריט.

7.2 דרישות הזכאות.

a. כדי להיות זכאי להגנת הקונה של PayPal, עליך לעמוד בכל הדרישות הבאות:

 • על התשלום שלך להיות עבור פריט העומד בדרישות הזכאות ולהתבצע מחשבון ה-PayPal שלך (ראה סעיף 7.3 לקבלת פרטים נוספים בנוגע לפריטים זכאים)
 • עליך לנסות ליצור קשר עם המוכר כדי לפתור את הבעיה שלך ישירות לפני הגשת תביעה במסגרת 'הגנת הקונה' של PayPal דרך מרכז יישוב המחלוקות.
 • פתח מחלוקת תוך 180 יום מהמועד שבו שלחת את התשלום – ובצע את תהליך יישוב המחלוקות המקוון, המתואר להלן תחת "יישוב מחלוקות"
 • עליך להגיב בזמן לכל בקשה של PayPal למסירת תיעוד ופרטים אחרים
 • על חשבונך להיות במעמד תקין
 • לא קיבלת החזר ולא הסכמת לפתרון חלופי הקשור לקנייה שלך ממקור אחר

7.3 פריטים לא זכאים. תשלום עבור הפריטים הבאים אינו מקנה זכאות להחזר במסגרת הגנת הקונה של PayPal‏:

 • נדל"ן
 • בתי עסק (בקניית חלק מעסק או את כולו)
 • כלי רכב, כולל אופנועים, קרוואנים, כלי טיס וכלי שיט
 • תביעות מסוג 'שונה משמעותית מהתיאור' עבור פריטים בהזמנה אישית או פריטים שנאספו באופן אישי
 • תשלום בפלטפורמות של מימון המונים
 • פריטים המפרים אתמדיניות השימוש הנאות של PayPal
 • עבור פריטים שעבורם הוגשה תביעת הפריט לא התקבל, שאת/ה אוסף/ת באופן אישי או מסדיר/ה את איסופם בשמך, כולל בנקודת מכירה קמעונאית
 • מכשור תעשייתי לצורכי ייצור
 • פריטי ערך שמור כגון כרטיסי מתנה וכרטיסי תשלום מראש
 • מטילי זהב
 • הימורים, משחקי מזל ופעילות אחרת הכרוכה בדמי כניסה ופרס
 • כל דבר שנקנה מגורם ממשלתי או כל סכום ששולם לגורם ממשלתי
 • תשלום אישי
 • תשלום המוני / תשלום Payouts
 • תרומות
 • מוצרים פיננסיים או השקעות
 • עסקאות של שליחת תשלום כאשר השולח משלם את עמלת העסקה של PayPal
 • פריטים המיועדים למכירה חוזרת, כולל עסקאות של פריט אחד או עסקאות הכוללות מספר פריטים

גם אם התשלום שלך אינו זכאי להגנת הקונה של PayPal, באפשרותך להגיש מחלוקת וליישב את הבעיה ישירות עם המוכר. עם זאת, PayPal לא תפסוק לטובתך לאחר הסלמת המחלוקת לתביעה על ידך כאשר פריט אינו זכאי להגנת הקונה של PayPal‏.

7.4 סכום הכיסוי. אם את/ה זכאי/ת להגנת הקונה של PayPal ו-PayPal פוסקת לטובתך בתביעה, PayPal תחזיר לך את מחיר הקנייה המלא של הפריט ואת עלויות המשלוח המקוריות.

PayPal לא תחזיר לך את עלויות המשלוח להחזרה שהוצאת על החזרת פריט 'שונה משמעותית מהתיאור' (SNAD) למוכר או לצד אחר שצוין על-ידי PayPal‏. אם המוכר מספק ראיות לכך שמסר את המוצרים לכתובתך, PayPal עשויה לפסוק לטובת המוכר בתביעת הפריט לא התקבל (INR), גם אם לא קיבלת את המוצרים.

7.5 פתרון סכסוכים אם אינך מצליח לפתור בעיה ישירות עם מוכר, באפשרותך לעבור אל מרכז יישוב המחלוקות ולעקוב אחר הצעדים הבאים:

 • פתיחת מחלוקת. פתיחת מחלוקת תוך 180 יום מתאריך ביצוע התשלום כדי לשאת ולתת עם המוכר בנוגע ליישוב המחלוקת.
 • הסלמת המחלוקת לתביעה. אם את/ה והמוכר אינכם מצליחים להגיע להסכמה, באפשרותך להסלים את המחלוקת לתביעה תוך 20 יום מתאריך פתיחת המחלוקת.

עליך להמתין לפחות 7 ימים מתאריך התשלום כדי להסלים מחלוקת לתביעה. אם לא תסלים את המחלוקת לתביעה תוך 20 יום, PayPal תסגור את המחלוקת לצמיתות.

 • עליך להגיב במהירות לבקשות של PayPal למידע. במהלך התביעה, PayPal עשויה לדרוש ממך לספק תיעוד או פרטים אחרים. ייתכן שתתבקש/י לספק קבלות, הערכות מצד שלישי, דוחות משטרתיים או כל פריט אחר שיצויין על ידי PayPal.
 • יש לבצע במהירות את בקשות PayPal בנוגע למשלוחים עבור תביעות "שונה משמעותית מהתיאור" (SNAD),‏ PayPal בדרך כלל תבקש ממך לשלוח - על חשבונך - את הפריט בחזרה למוכר או אל PayPal או אל צד שלישי ולספק הוכחת מסירה.

עבור עסקאות שסכומן הכולל נמוך מ-‎$250 דולר אמריקאי (או שווה ערך במטבע אחר המפורט להלן), הוכחת מסירה מהווה אישור שניתן לצפות בו באינטרנט, אשר כולל את כתובת המסירה ומציין לפחות עיר/מדינה או מיקוד, תאריך מסירה ואת כתובת ה-URL לאתר של חברת השילוח, אם בחרת באפשרות אחר בתפריט הנפתח של המשלוח. עבור עסקאות בסכום של ‎$250 דולר אמריקאי ומעלה (או סכומים שווי ערך במטבע אחר כמפורט בטבלה שלהלן), עליך לקבל אישור בחתימה של המסירה (למעט קונים בעלי חשבון PayPal הרשום במדינות: אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, איסלנד, ישראל או אוקראינה, שעליהם לא חלה דרישה זו).

דרישת אישור חתימה עבור ‎$250 דולר אמריקאי - שווה-ערך במטבעות אחרים:

מטבע

סכום

מטבע

סכום

דולר אוסטרלי:

‎$350 AUD‎‏

דולר ניו זילנדי:

‎$380 NZD‎‏

ריאל ברזילאי:

‎R$500 BRL‎‏

קרונה נורווגית:

‎1,600 NOK‏

דולר קנדי:

‎$325 CAD‎‏

פזו פיליפיני:

12,500 פזו פיליפיני

קרונה צכית:

‎6,000 CZK‏

זלוטי פולני חדש:

‎800 PLN‏

קרונה דנית:

‎1,500 DKK‏

רובל רוסי:

8,500 רובל רוסי

אירו:

‎200 EUR‏

דולר סינגפורי:

‎$400 SGD‎‏

דולר הונג קונגי:

‎$2,000 HKD‎‏

קרונה שוודית:

‎2,000 SEK‏

פורינט הונגרי:

‎55,000 HUF‏

פרנק שוויצרי:

‎330 CHF‏

ש"ח:

‎1,000 ILS‏

דולר טאיוואני חדש:

‎8,250 TWD‏

ין יפני:

‎¥28,000 JPY‎‏

באט תאילנדי:

‎9,000 THB‏

רינגיט מלזי:

‎1,000 רינגיט מלזי

ליש"ט: ‎£150 GBP‎‏

פזו מקסיקני:

‎$2,200 MX‏

דולר אמריקאי:

‎$250.00 USD‏

 • תהליך יישוב תביעה. לאחר הסלמת מחלוקת לתביעה, PayPal תקבל החלטה סופית לטובת הקונה או המוכר. ייתכן שתתבקש לספק קבלות, הערכות מצד שלישי, דוחות משטרתיים או כל פריט אחר שצוין על-ידי PayPal.‏ PayPal שומרת את הזכות לקבל החלטה סופית לפי שיקול דעתה לטובת הקונה או המוכר. במקרים שבהם PayPal מקבלת החלטה סופית לטובת הקונה או המוכר, על שני הצדדים לציית להחלטת PayPal‏.‏ PayPal בדרך כלל תדרוש מהקונה לשלוח את הפריט שהקונה הגדיר כ'שונה משמעותית מהתיאור' חזרה למוכר (על חשבון הקונה), ו-PayPal בדרך כלל תדרוש מהמוכר לקבל את הפריט חזרה ולהחזיר לקונה את מחיר הקנייה המלא וכן את עלויות המשלוח המקוריות. כאשר מוכר מפסיד בתביעה, המוכר לא יקבל החזר של עמלות PayPal הקשורות לעסקה. אם אתה מוכר ותפסיד בתביעה מסוג 'שונה משמעותית מהתיאור' משום שהפריט שמכרת מזויף, תידרש לספק לקונה החזר מלא, והפריט לא יושב לידיך. אם קונה מגיש תביעה מסוג 'שונה משמעותית מהתיאור' (SNAD) עבור פריט שהוא קנה ממך, ייתכן שלא תקבל את הפריט חזרה, או ייתכן שתידרש לקבל חזרה את הפריט ולשלם את עלויות משלוח ההחזרה.

7.6 מחלוקות ותביעות בנוגע לתשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים. אם הגשת מחלוקת בנוגע לקנייה של מוצרים דיגיטליים בסכומים שאינם עולים על הסכומים בטבלה שלהלן, PayPal עשויה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, להפיק החזר עבור סכום העסקה מבלי לדרוש ממך להסלים את המחלוקת לתביעה.

מטבע

סכום

מטבע

סכום

דולר אוסטרלי:

‎$9.99 AUD‎‏

דולר ניו זילנדי:

‎$9.99 NZD‎‏

ריאל ברזילאי:

R$7.99 BRL

קרונה נורווגית:

‎29.99 NOK‏

דולר קנדי:

‎$3.99 CAD‎‏

פזו פיליפיני:

‎499.99 PHP‏

קרונה צ'כית:

‎99.99 CZK‏

זלוטי פולני:

‎19.99 PLN‏

קרונה דנית:

‎24.99 DKK‏

דולר סינגפורי:

‎$9.99 SGD‏

אירו:

3.99 אירו

קרונה שוודית:

‎34.99 SEK‏

דולר הונג קונגי:

‎$49.99 HKD‎‏

פרנק שוויצרי:

‎4.99 CHF‏

פורינט הונגרי:

‎999 HUF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎249.00 TWD‎‏

ש"ח:

‎15.99 ILS‏

באט תאילנדי:

‎249.99 THB‏

ין יפני:

‎¥999 JPY‎‏

ליש"ט:

‎£3.99 GBP‎‏

פזו מקסיקני:

‎39.99 MXN‏

דולר אמריקאי:

‎$3.99 USD‎‏


PayPal עשויה להגביל את מספר ההחזרים על מוצרים דיגיטליים שבאפשרותך לקבל. אם החזרים אלה מוגבלים או אם הקנייה אינה זכאית לכיסוי, באפשרותך עדיין לבצע את התהליכים הסטנדרטיים ליישוב מחלוקות של PayPal, המתוארים בסעיף 7, כדי לנסות לפתור את הבעיה ישירות עם המוכר.

7.7 הקשר בין תוכניות ההגנה של PayPal לבין הכחשות העסקה. זכויות הכחשת עסקה בכרטיס אשראי, אם הן חלות, עשויות להיות רחבות יותר מתוכניות ההגנה של PayPal‏. הכחשות עסקה עשויות לכסות פריטים שאינך שבע רצון מהם גם אם אינם מוגדרים כ'שונה משמעותית מהתיאור'. באפשרותך להגיש מחלוקת/תביעה ב-PayPal או לפנות לחברת כרטיסי האשראי שלך ולנצל את זכויות הכחשת העסקה שלך. אינך רשאי/ת לפעול בשני אפיקי הפעולה באותה עת או לבקש החזר כפול. אם יש לך מחלוקת או תביעה פתוחה ב-PayPal, והגשת גם בקשה להכחשת עסקה בחברת כרטיסי האשראי שלך, PayPal תסגור את המחלוקת או התביעה, ויהיה עליך להסתמך על זכויות הכחשת העסקה שלך בלבד.

לפני פנייה למנפיק הכרטיס שלך או הגשת מחלוקת ב-PayPal, עליך לפנות למוכר כדי לפתור את הבעיה בהתאם למדיניות ההחזרה של המוכר, כמצוין במכרז או באתר שלו.

חזרה לראש הדף

 

8. ‏ שגיאות ועסקאות בלתי-מורשות.

8.1 הגנה מפני עסקאות בלתי-מורשות ושגיאות. במקרה של עסקה בלתי-מורשית או שגיאה בחשבון שלך, PayPal תכסה את הסכום המלא של כל עסקה בלתי-מורשית זכאית או שגיאה שלך, כל עוד ביצעת את הנהלים המפורטים להלן.

עסקה בלתי-מורשית מתרחשת כאשר תשלום שלא אישרת ושל הרווחת ממנו נשלח מחשבונך. לדוגמה, אם מישהו גונב את הסיסמה שלך, משתמש בסיסמה כדי לגשת לחשבון שלך ושולח תשלום מהחשבון, מתרחשת עסקה בלתי-מורשית. אם נתת למישהו גישה לחשבונך (על-ידי מתן פרטי הכניסה שלך) והוא ביצע עסקה ללא ידיעתך או רשותך, כל שימוש שהתבצע כתוצאה מכך יהיה באחריותך.

8.2 דרישות הודעה.

1. עליך להודיע ל-PayPal באופן מיידי אם לדעתך:

 • התבצעה עסקה בלתי-מורשית או גישה בלתי-מורשית לחשבונך;
 • אירעה שגיאה בדף היסטוריית החשבון שלך (באפשרותך לגשת להיסטוריית החשבון שלך על-ידי כניסה לחשבון שלך ולחיצה על הקישור הצג את כל העסקאות שלי) או באישור עסקה שנשלח אליך באימייל;
 • נעשה שימוש לרעה בסיסמה או בקוד הסודי שלך ב-PayPal Mobile;‏
 • הטלפון שלך שבו מופעל PayPal Mobile אבד או נגנב או שהפעלתו בוטלה; או
 • דרוש לך מידע נוסף אודות עסקה המופיעה בדף החשבון או באישור עסקה.

2. כדי להיות זכאי להגנה מפני עסקאות בלתי-מורשות, עליך להודיע לנו תוך 60 יום מתאריך ההופעה הראשונה של עסקה בלתי-מורשית בדף היסטוריית פירוט החיובים של החשבון שלך. נרחיב את פרק הזמן של 60 יום במקרה שנמנע ממך להודיע לנו תוך 60 יום עקב סיבה מספקת וניתנת להוכחה, כגון שהות בבית חולים.

עליך להיכנס באופן סדיר לחשבונך ולבחון את דף היסטוריית החשבון כדי לוודא שלא התרחשה עסקה בלתי-מורשית או שגיאה. בנוסף, PayPal תשלח הודעה לכתובת האימייל הראשית שסיפקת כדי להודיע לך על כל עסקה מחשבונך. עליך לבחון גם אישורי עסקה אלה כדי לוודא שכל העסקאות מורשות ומדויקות.

עבור עסקאות בלתי-מורשות או שגיאות בחשבונך, עליך להודיע לנו באופן הבא:

 • עליך להשתמש בטופס זה כדי להגיש דוח במרכז יישוב המחלוקות של PayPal; או
 • יש לכתוב אל PayPal, Attn: Error Resolution Department, P.O. Box 45950, Omaha, NE 68145-0950‎‎‏; או
 • יש להתקשר לשירות הלקוחות של PayPal בטלפון ‎(402) 935-7733‎ (בארה"ב).

כאשר את/ה מודיע/ה לנו, יש לספק לנו את כל הפרטים הבאים:

 • שמך וכתובת האימייל הרשומה בחשבונך;
 • תיאור של כל עסקה בלתי-מורשית או שגיאה חשודה והסבר לכך שלדעתך מדובר בשגיאה או לכך שנדרשים לך פרטים נוספים כדי לזהות את העסקה; וכן
 • הסכום של כל עסקה בלתי-מורשית או שגיאה.

אם הודעת לנו בעל-פה, ייתכן שנבקש ממך לשלוח אלינו את התלונה או השאלה בכתב תוך 10 ימי עסקים. במהלך הבדיקה שלנו, ייתכן שנבקש ממך פרטים נוספים.

8.3 פעולות PayPal לאחר קבלת ההודעה. לאחר שנקבל ממך הודעה על עסקה בלתי-מורשית או שגיאה כלשהי, או לאחר שנלמד בדרך אחרת על התרחשות כזו, נפעל באופן הבא:

 • נערוך בדיקה כדי לקבוע אם התרחשה עסקה בלתי-מורשית או שגיאה הזכאית להגנה.
 • נשלים את הבדיקה תוך 10 ימי עסקים מתאריך קבלת הודעתך אודות החשד לעסקאות בלתי-מורשות או שגיאה. אם החשבון שלך חדש (העסקה הראשונה מחשבונך אירעה תוך פחות מ-30 יום מהתאריך שבו הודעת לנו), ייתכן שיידרשו לנו עד 20 ימי עסקים להשלמת בדיקה זו. אם נזדקק לזמן נוסף, ייתכן שיידרשו לנו עד 45 יום להשלמת הבדיקה (או עד 90 יום עבור חשבונות חדשים, או אם העסקה התרחשה בנקודת מכירה שבה נכחת פיסית, או במקרה של עסקה בחו"ל).
 • אם נחליט שנדרש לנו זמן נוסף להשלמת הבדיקה, נזכה את חשבונך באופן זמני בסכום העסקה הבלתי-מורשית או השגיאה החשודה. נשלח את הזיכוי הזמני תוך 10 ימי עסקים מתאריך קבלת ההודעה שלך (או 20 ימי עסקים עבור חשבונות חדשים). דבר זה יאפשר לך להשתמש בכסף עד שנשלים את הבדיקה. נודיע לך אודות הזיכוי הזמני תוך שני ימי עסקים ממועד הזיכוי. אם נבקש ממך לנסח את התלונה או השאלה שלך בכתב ולא נקבל אותה תוך 10 ימי עסקים (או 20 ימי עסקים עבור חשבונות חדשים), לא נזכה את החשבון שלך באופן זמני.
 • נודיע לך לגבי החלטתנו תוך שלושה ימי עסקים מהשלמת הבדיקה.

אם נקבע שהתרחשה עסקה בלתי-מורשית או שגיאה, נזכה באופן מיידי את החשבון שלך בסכום המלא תוך יום עסקים אחד ממועד הקביעה. לחלופין, אם כבר קיבלת זיכוי זמני, תוכל לשמור סכומים אלו.

אם נחליט שלא התרחשה עסקה בלתי-מורשית או שגיאה, נכלול הסבר להחלטתנו בהודעת אימייל שנשלח אליך. אם קיבלת זיכוי זמני, ננכה אותו מחשבונך ונודיע לך על תאריך וסכום החיוב. באפשרותך לבקש עותקים של המסמכים שבהם השתמשנו במהלך הבדיקה שלנו.

8.4 שגיאות של PayPal‏. אנו נתקן כל שגיאה שנגלה. אם השגיאה הובילה לכך שקיבלת סכום הנמוך מהסכום הנכון שמגיע לך, PayPal תזכה את החשבון שלך בהפרש. אם השגיאה הובילה לכך שקיבלת סכום הגבוה מהסכום הנכון שמגיע לך, PayPal תחייב את החשבון שלך בסכום העודף.

8.5 שגיאות שלך. אם תשלח בטעות תשלום לצד הלא נכון או אם תשלח תשלום בסכום שגוי (עקב שגיאת הקלדה, למשל), האפשרות היחידה שלך היא לפנות לצד שאליו שלחת את התשלום ולבקש ממנו לבצע החזר של התשלום. PayPal לא תחזיר או תבטל תשלום שביצעת בטעות.

חזרה לראש הדף

 

9. ‏ הגנת המוכר של PayPal‏.

'הגנת המוכר' של PayPal עומדת לרשותם של:

מקבלי תשלום עם חשבונות PayPal הרשומים בישראל, המקבלים תשלום באמצעות PayPal מקונים המבצעים קניות שעומדות בתנאים.

אם אתה מוכר או משווק לקונים במדינות אחרות, עליך לקרוא את מדיניות 'הגנת הקונה' של PayPal עבור המדינות שבהן נמצאים לקוחות היעד שלך (מדיניות 'הגנת הקונה' הרלוונטית של PayPal זמינה כאן), משום שמדיניות זו תחול עליך כמקבל תשלום או כמוכר.

'הגנת המוכר' של PayPal לא חלה על תביעות, הכחשות עסקה ו/או ביטולים הנובעים מכך שהקנייה הייתה 'שונה משמעותית מהתיאור' וגם לא על פריטים שאתה מוסר או שנאספים באופן אישי.


מה היקף 'הגנת המוכר' של PayPal?

אם אתה מקבל הזכאי לתשלום שבוצע על-ידי קונה, PayPal עשויה להחזיר לך סכום בגין תביעות, הכחשות עסקה או ביטולים שהוגשו נגדך על סמך הסיבות הבאות:

 1. הכחשת עסקה או ביטול עסקה הוגשו נגדך עקב 'עסקה בלתי-מורשית', והעסקה הבלתי-מורשית מתרחשת בסביבה שהיא -hosted by PayPal או
 2. הכחשת עסקה או תביעה הוגשו נגדך עקב 'הפריט לא התקבל'.

במקרים שבהם PayPal מקבלת ממך הוכחה על כך שהפריט נשלח או סופק בהתאם לדרישות להלן.

PayPal תשלם לך את מלוא הסכום של תשלום שעומד בתנאים שהוא נשוא התביעה, הכחשת העסקה או הביטול.

 

מה קורה כאשר קונה מגיש תביעה, הכחשת עסקה או ביטול?

PayPal תציב עיכבון זמני על הכסף בחשבון שלך כדי לכסות את הסכום המלא של התביעה, הכחשת העסקה או הביטול.

אם התשלום לא מכוסה על-ידי 'הגנת המוכר' של PayPal‏, PayPal תסיר את הכסף מהחשבון שלך ותחזיר את התשלום לקונה.

 

מהן דרישות הזכאות ל'הגנת המוכר' של PayPal בישראל?

 1. אם קיבלת יותר מ-100,000 אירו בחודש לפחות פעם אחת בתקופה רציפה של 6 חודשים בחשבון ה-PayPal שלך ו/או אם אתה גובה חיוב נוסף עבור השימוש ב-PayPal (כשהחוק החל עליך מתיר לך לגבות תשלום כזה), לא תהיה זכאי ל'הגנת המוכר' של PayPal, אלא אם הוסכם אחרת בינך לבין PayPal‏.‏ PayPal תבחן את זכאותך ל'הגנת המוכר' בחודשים אוקטובר ואפריל של כל שנה קלנדרית.
 2. כדי להיות זכאי ל'הגנת המוכר' של PayPal, עליך לעמוד בכל הדרישות הבסיסיות הבאות וכן בדרישות רלוונטיות נוספות:
 3. דרישות בסיסיות
  1. עליך לכבד את הדרישות המפורטות לעיל ביחס לחשבון ה-PayPal שלך.
  2. על העסקה להיות מסומנת על-ידי PayPal כזכאית ל'הגנת המוכר' של PayPal בדף 'פרטי עסקה' בחשבון שלך. אם היא מסומנת כזכאית, תחול ההגנה גם עבור 'תשלומים בלתי-מורשים' ו'הפריט לא התקבל'.
  3. הפריט חייב להיות מוצר פיזי ומוחשי שניתן לשלוח, מלבד פריטים הכפופים לדרישות הנוספות עבור מוצרים לא מוחשיים.
 1. עבור פריטים מוחשיים שניתן לשלוח, יש לשלוח את הפריט אל הכתובת למשלוח המופיעה בדף 'פרטי עסקה'. אם הפריט נמסר באופן אישי או אם מקבל התשלום שולח את הפריט לכתובת אחרת (לדוגמה, אם הקונה מבקש שתשלח לכתובת אחרת מכיוון שזוהי 'כתובת בעבודה' או כתובת למשלוח 'מתנה'), לא תהיה זכאי להחזר במסגרת תנאי 'הגנת המוכר' של PayPal‏.
 2. ספק הוכחת משלוח או מסירה כמפורט להלן.
 3. עליך לקבל תשלום יחיד מחשבון PayPal יחיד עבור הקנייה (תשלום חלקי ו/או תשלום המחולק לתשלומים לא נכללים).
 4. הגב לבקשות של PayPal לתיעוד ופרטים אחרים, הנדרשים באופן סביר על-מנת לחקור את הנושא ללא דיחוי.

 

דרישות נוספות עבור מוצרים לא מוחשיים

כדי שמכירת מוצרים לא מוחשיים ושירותים תהיה זכאית ל'הגנת המוכר', על המכירה לעמוד בדרישות הבסיסיות ובדרישות הנוספות הבאות:

 • דרישות אינטגרציה:
  • במקרים שבהם ביצעת אינטגרציה של מוצר PayPal Checkout עליך להשתמש בגרסה הנוכחית של מוצר זה אם אתה מקבל תשלומים ישירות באמצעות אתר אינטרנט או אתר אינטרנט המותאם למכשירים ניידים; או
  • ודא שאתה מעביר את פרטי ה- session ל-PayPal בעת ביצוע התשלום (checkout), אם ביצעת אינטגרציה עם PayPal באמצעות צד שלישי או אם יש לך אינטגרציה מסוג native app
  • ייתכן שיחולו דרישות אינטגרציה אחרות, בהתאם למודל העסקי שלך. נודיע לך על הדרישות הללו מראש, במידת הצורך.
 • סיפקת את הפריט וסיפקת הוכחת מסירה עבור מוצרים לא מוחשיים.
 • כדי שמכירת מוצרים דיגיטליים או רישיונות עבור תוכן דיגיטלי תהיה זכאית ל'הגנת המוכר' -
  • שילמת עמלות עסקה סטנדרטיות עבור המכירה.

 

מהן דרישות המשלוח?

סוג המשלוח

הגנה עבור 'תשלום בלתי-מורשה'

הגנה עבור 'הפריט לא התקבל'

מקומי/בינלאומי

עבור פריטים לא מוחשיים או שירותים: הוכחת מסירה

עבור כל יתר העסקאות: הוכחת משלוח

הוכחת מסירה

אם התשלום הוא עבור מוצרים שהוזמנו מראש או מוצרים בהזמנה אישית, נדרש משלוח במסגרת הזמן המצוינת במדיניות המשלוחים או בפירוט אחר שמופיע באתר של בעל העסק. עבור כל יתר שירותי המשלוח המקומיים (והמשלוח הבינלאומי), PayPal דורשת הוכחת מסירה ללא קשר לערך הפריט.

 

מהי 'הוכחת משלוח'?

תיעוד באינטרנט או תיעוד פיזי מחברת שילוח, שכולל את כל הפרטים הבאים:

 1. מצב 'נשלח' (או שווה ערך) ותאריך המשלוח.
 2. כתובת עבור המקבל התואמת לכתובת למשלוח בדף פרטי העסקה.
 3. כתובת המקבל, הכוללת לפחות את העיר/מדינה בארה"ב, העיר/מדינה או המיקוד (או המקבילה הבינלאומית).

לחלופין, אם יש בידך 'הוכחת מסירה', אינך זקוק ל'הוכחת משלוח'.

 

מהי 'הוכחת מסירה'?

'הוכחת מסירה' (עבור פריטים מוחשיים) היא תיעוד באינטרנט מחברת השילוח (או שחברת השילוח מתחייבת שהיא קיבלה), הכולל את כל הפרטים הבאים:

 1. מצב 'נמסר' (או מקביל) ותאריך המסירה.
 2. כתובת עבור המקבל התואמת לכתובת למשלוח בדף פרטי העסקה.
 3. כתובת המקבל, הכוללת לפחות את העיר/מדינה בארה"ב, העיר/מדינה או המיקוד (או המקבילה הבינלאומית).

'הוכחת מסירה' (עבור פריטים לא מוחשיים או שירותים) היא הוכחה מספקת (כפי שנקבע על-ידי PayPal) המראה שהפריט נמסר או שהזמנת הרכש סופקה הוכחה מספקת עשויה לכלול מערכת תיעוד שמציגה את תאריך השליחה של הפריט וכן מציינת כי הוא:

 • נשלח באופן אלקטרוני למקבל, כולל הכתובת של המקבל (כתובת אימייל, IP וכן הלאה), ככל שרלוונטי; או
 • התקבל על-ידי המקבל או שהייתה לו גישה אליו

 

מהן דוגמאות של פריטים/עסקאות/מקרים שאינם זכאים ל'הגנת המוכר'?

 1. תשלומים המבוצעים בגין זהב (בין אם בצורה פיזית או באופן של מסחר בבורסה).
 2. פריטים שאתה מספק (או שנאספים) באופן אישי.
 3. עסקאות שבוצעו באמצעות PayPal Buy with Mobile או 'מסוף וירטואלי' (אם זמין).
 4. תביעות, הכחשות עסקה וביטולים בגין 'שונה משמעותית מהתיאור'.
 5. פריטים שווי-ערך למזומנים (כולל, אך לא מוגבל לכרטיסי מתנה או שוברים).
 6. תרומות.
 7. מוצרים פיננסיים והשקעות.
 8. תשלומים המוניים

השעיית הזכאות ל'הגנת המוכר' של PayPal‏

ייתכן שנשעה את זכאותך ל'הגנת המוכר' של PayPal אם יש לדעתנו יסוד סביר להניח שקיים סיכון מוגבר הקשור לחשבון שלך. במסגרת הערכת הסיכון, נביא בחשבון את הגורמים הבאים:

 • הסכום הכולל ו/או מספר הביטולים שהוגשו כנגד חשבון ה-PayPal שלך;
 • סיכון סביר של החשבון שלך לתקינות של PayPal ושל המערכת שלנו; וכן
 • הפסדים פוטנציאליים שנגרמו לנו או למשתמשים שלנו.

ייתכן שנשעה את זכאותך ל'הגנת המוכר' של PayPal אם הוא קשור או משויך לחשבון אחר שהושעה.

אנו נסיר את ההשעיה אם כבר לא נהיה סבורים שישנו סיכון מוגבר הקשור לחשבונך.

אם נהיה סבורים שעדיין קיים סיכון, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ייתכן שנדרוש ממך לנקוט פעולה מסוימת על-מנת להסיר את ההשעיה של זכאותך ל'הגנת המוכר' של PayPal‏. עליך ליישם את ההנחיות שלנו כפי שנדרש באופן סביר על-ידי PayPal במסגרת הזמן שצוינה.

אנו נודיע לך בהודעת אימייל אם נשעה את הזכאות שלך ל'הגנת המוכר' של PayPal או נסיר אותה.

חזרה לראש הדף

 

10. ‏ פעילויות מוגבלות.

10.1 פעילויות מוגבלות. בהקשר של שימושך באתר שלנו, בחשבון שלך או בשירותי PayPal, או במהלך האינטראקציה שלך עם PayPal, עם משתמשים אחרים או עם גורמי צד שלישי, אסור לך:

 1. להפר הסכם זה, את הסכם הישות המסחרית, את מדיניות השימוש הנאות או כל מדיניות אחרת שלגביה הסכמת עם PayPal‏;
 2. להפר חוק, תקנה או הוראה כלשהם;
 3. להפר זכויות יוצרים, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או זכויות קניין רוחני אחרות וכן זכויות פרסום או פרטיות של PayPal או של צד שלישי כלשהו;
 4. למכור מוצרים מזויפים;
 5. לפעול באופן הכרוך בהשמצה, הוצאת דיבה, איום או הטרדה כלפי העובדים שלנו, הסוכנים שלנו או משתמשים אחרים שלנו;
 6. לספק פרטים שקריים, לא מדויקים או מטעים;
 7. לקחת חלק בפעילויות ו/או בעסקאות שעשויות להיות חשודות או שעשויות להיות כרוכות בהונאה;
 8. לסרב לשתף פעולה במקרה של בדיקה או לסרב לספק אישור לזהותך או כל פרטים אחרים שאתה מספק לנו;
 9. לקבל או לנסות לקבל כסף הן מ-PayPal והן מהמוכר, מבנק או ממנפיק כרטיסי אשראי עבור אותה עסקה במהלך מחלוקת;
 10. לשלוט בחשבון המקושר לחשבון אחר, המעורב בכל אחת מפעילויות מוגבלות אלה;
 11. לנהל את עסקיך או להשתמש בשירותי PayPal באופן הגורם או עשוי לגרום לתלונות, מחלוקות, תביעות, ביטולים, הכחשות עסקה, עמלות, קנסות, עונשין וחבות אחרת ל-PayPal, למשתמשים אחרים, לצד שלישי או לך;
 12. לקבל מסוכנות לבדיקת אשראי ציון אשראי המצביע על רמת סיכון גבוהה בקשר לשימושך בשירותי PayPal‏;
 13. להשתמש בחשבון שלך או בשירותי PayPal באופן אשר PayPal,‏ Visa,‏ Mastercard,‏ American Express‏, Discover או כל רשת אחרת של העברות בנקאיות סבורה שהוא מהווה שימוש לרעה במערכת כרטיסי האשראי או הפרה של הכללים של איגוד מנפיקי כרטיסי האשראי או הרשת;
 14. להשאיר את חשבונך במצב של יתרה שלילית;
 15. להשתמש בכרטיס אשראי בחשבון שלך כדי לספק לעצמך מקדמה במזומן (או לעזור לאחרים לעשות זאת);
 16. הגישה לשירותי PayPal ממדינה/אזור שאינם רשומים בדף PayPal ברחבי העולם.
 17. למסור או להפיץ פרטים של משתמש אחר לצד שלישי או להשתמש בפרטים אלו לצורך שיווק, אלא אם קיבלת את הסכמתו המפורשת של המשתמש לעשות זאת;
 18. לשלוח למשתמש הודעת אימייל שלא התבקשה או להשתמש בשירותי PayPal לצורך גביית תשלום עבור שליחה, או סיוע בשליחה, של הודעת אימייל שלא התבקשה לצד שלישי;
 19. לבצע פעולה כלשהי שגורמת לעומס בלתי סביר או גדול באופן לא פרופורציונלי על התשתית שלנו;
 20. לאפשר פעולת וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים או כל שיטת תכנות אחרת שעשויים לפגוע במערכת, בנתונים או בפרטים כלשהם, להפריע לפעולתם בצורה מזיקה, ליירט אותם בחשאי או להפקיע אותם;
 21. להשתמש בשרת מתווך אנונימי; להשתמש ברובוט, ב'עכביש' או בכל התקן אוטומטי או תהליך ידני אחר לצורך ניטור או העתקה של האתר שלנו ללא אישור בכתב מראש שלנו;
 22. להשתמש בכל התקן, תוכנה או שגרה על מנת לעקוף את הכותרות שלנו המיועדות לאי-הכללת רובוטים, או להתערב או לנסות להתערב בפעולת האתר שלנו או שירותי PayPal‏;
 23. לבצע פעולה כלשהי שעלולה לגרום לנו לאבד כל אחד מהשירותים מספקי שירותי האינטרנט, מעבדי התשלום או ספקים אחרים שלנו; או
 24. להשתמש לרעה (אם כקונה או כמוכר) בתהליך יישוב המחלוקות שלנו באינטרנט ו/או בהגנת הקונה של PayPal‏.

חזרה לראש הדף

 

11. החבות שלך - פעולות שאנו עשויים לנקוט.

11.1 החבות שלך.

1. כללי. האחריות לכל הביטולים, הכחשות העסקה, התביעות, העמלות, הקנסות, העונשים וחבויות אחרות הנגרמים ל-PayPal, למשתמש כלשהו או לצד שלישי, שנגרמים או שנובעים מהפרת הסכם זה על-ידך ו/או מהשימוש שלך בשירותי PayPal הינה עליך‏. את/ה מסכים/ה לספק החזר ל-PayPal, למשתמש או לצד שלישי בגין כל חבות מעין זו.

ב. חבות בגין תביעות במסגרת 'הגנת הקונה' של PayPal. אם אתה מוכר והפסדת תביעה שהוגשה ישירות ל-PayPal, יהיה עליך לשפות את PayPal בגין החבות שלך. במקרים שבהם תקבל תשלום מבעל חשבון PayPal שנמצא במדינה/אזור אחרים ואנו נקבע, בכפוף למדיניות 'הגנת הקונה' החלה על מדינה/אזור אלה, שיש להחזיר את הכסף שהתקבל או לבטל את התשלום, תידרש לספק ל-PayPal החזר עבור החבות שלך (לפני שתקבל תשלום מבעל חשבון PayPal שנמצא במדינה/אזור אחרים, עליך לעיין במדיניות 'הגנת הקונה' הרלוונטית של PayPal הזמינה כאן). החבות שלך תכלול את מחיר הקנייה המלא של הפריט בתוספת עלות המשלוח המקורית (וייתכן שלא תקבל את הפריט בחזרה) וכן את עמלות PayPal שבהן חויבת עבור העסקה. 'הגנת המוכר' של PayPal תכסה את החבות שלך בגין תביעות העומדות בתנאים המבוססות על 'הפריט לא התקבל' ועסקאות בלתי-מורשות העומדות בתנאים - ראה סעיף 9 ('הגנת המוכר' של PayPal) לעיל.

אם קונה מגיש תביעה מסוג 'שונה משמעותית מהתיאור' (SNAD) עבור פריט שהוא קנה ממך, ייתכן שלא תקבל את הפריט חזרה, או ייתכן שתידרש לקבל חזרה את הפריט ולשלם את עלויות משלוח ההחזרה. החבות שלך תכלול את מחיר הקנייה המלא בתוספת דמי המשלוח המקוריים. לא תקבל החזר עבור עמלות PayPal ששילמת. נוסף על כך, אם תפסיד בתביעת 'שונה משמעותית מהתיאור' מפני שאנו, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, מאמינים במידת הסביר כי הפריט שמכרת מזויף, תידרש לספק לקונה החזר מלא וייתכן שהקונה לא ישיב לידיך את הפריט (לדוגמה, ייתכן שהוא יושלך או יטופל באופן בלתי-הפיך אחר). 'הגנת המוכר' של PayPal לא תכסה את החבות שלך בגין תביעות SNAD.‏

3. חבות בגין תביעות שמוגשות במסגרת תוכנית החזר כספי מובטח של eBay‏. אם את/ה מוכר/ת eBay ו-eBay מקבלת החלטה סופית בכפוף לתוכנית החזר כספי מובטח של eBay שקובעת שעליך לספק החזר לקונה, אזי את/ה מאשר/ת ל-PayPal למשוך כסף מהחשבון שלך בסכום שאינו גדול מהסכום של תביעה שכזו ולהעביר את הכסף אל eBay‏.

4. חבות בגין הוראות שניתנו על-ידך בחשבון שלך. לאחר האימות שלך, PayPal תסתמך על כל הוראה שתינתן על-ידך בחשבון שלך (בין אם בעל פה או בכתב). PayPal לא תישא באחריות בגין כל הפסד או נזק לך או למישהו אחר שייגרם עקב פעולות ש-PayPal תבצע בתום לב על סמך הוראות אלו, אלא אם כן יוכח ש-PayPal פעלה ברשלנות.

ה. עמלות מחלוקת. PayPal תגבה מהמוכרים עמלת מחלוקת בגין סיוע בתהליך יישוב המחלוקות המקוון עבור עסקאות שבוצעו באמצעות חשבון PayPal של הקונה או כתשלומים שבוצעו באמצעות PayPal אשר לא בוצעו באמצעות חשבון PayPal. עמלת המחלוקת חלה כאשר הקונה מגיש תביעה ישירות ל-PayPal, מבצע הכחשת עסקה מול חברת כרטיס האשראי שלו או מבצע ביטול מול הבנק שלו.
עמלת המחלוקת תחויב בהתאם לשיעור של עמלת מחלוקת סטנדרטית או בהתאם לשיעור של עמלת מחלוקת בהיקף גבוה, כמפורט במוצג א'. עמלת המחלוקת תחויב במטבע שבחרת עבור רישום העסקה המקורי. אם העסקה בוצעה במטבע שאינו מפורט בטבלה עמלת מחלוקת, העמלה תחויב במטבע הראשי הנמצא ברשותך. עמלת המחלוקת תנוכה מחשבון ה-PayPal שלך בחודש שלאחר קבלת החלטה לגבי התביעה.

סכום עמלת המחלוקת ייקבע במועד היצירה של מקרה המחלוקת. העמלה מבוססת על היחס בין סכום העסקאות הכולל של התביעות שלך לבין הסכום הכולל של המכירות שלך במהלך שלושת החודשים הקלנדריים הקודמים. לדוגמה, עבור מחלוקת שנפתחה בחודש ספטמבר, נחשב את יחס המחלוקות שלך לפי היחס בין סכום התביעות הכולל שלך לבין סכום המכירות הכולל שלך בחודשים יוני, יולי ואוגוסט. סכום התביעות הכולל שלך כולל את כל התביעות שהוגשו ישירות ל-PayPal והוסלמו ל-PayPal, למעט תביעות עבור עסקאות בלתי-מורשות; וכן כל הכחשות העסקה מחברת כרטיס האשראי של הקונה או הביטולים מהבנק של הקונה.

אם יחס המחלוקות שלך הוא 1.5% ומעלה והיו לך יותר מ-100 עסקאות מכירה במהלך שלושת החודשים הקלנדריים המלאים הקודמים, תחויב בעמלת מחלוקת בהיקף גבוה עבור כל מחלוקת. אחרת, תחויב בעמלת מחלוקת סטנדרטית עבור כל מחלוקת.

לא תחויב בעמלת מחלוקת סטנדרטית עבור מחלוקות אשר:

 • מהוות בירורים במרכז יישוב המחלוקות של PayPal אשר לא הוסלמו לתביעה מול PayPal.
 • נפתרו ישירות בינך לבין הקונה ולא הוסלמו לתביעה מול PayPal.
 • הוגשו על-ידי הקונה ישירות ל-PayPal כעסקה בלתי-מורשית.
 • עומדות בתנאים של תוכנית 'הגנת המוכר' של PayPal.
 • מהוות תביעות עם ערך עסקה הנמוך מכפל הסכום של עמלת מחלוקת סטנדרטית.
 • נפסקו לטובתך על-ידי PayPal או חברת כרטיס האשראי שלך.

לא תחויב בעמלת מחלוקת בהיקף גבוה עבור מחלוקות אשר:

 • מהוות בירורים במרכז יישוב המחלוקות של PayPal ולא הוסלמו לתביעה מול PayPal.
 • נפתרו ישירות בינך לבין הקונה ולא הוסלמו לתביעה מול PayPal.
 • הוגשו על-ידי הקונה ישירות ל-PayPal כעסקה בלתי-מורשית.

מוכרים שחויבו בעמלת מחלוקת בהיקף גבוה עשויים להידרש לספק תוכנית תיקון הכוללת הסבר לגבי הסיבה לשיעור המחלוקות הגבוה, הפעולות שננקטו כדי לצמצם את כמות המחלוקות וצירי הזמנים עבור פעולות אלו.

ייתכן שלא תיגבה עמלת מחלוקת סטנדרטית או עמלת מחלוקת בהיקף גבוה בגין המחלוקות המפורטות לעיל, אך התביעה עצמה עדיין עשויה להיכלל בחישוב של יחס המחלוקות שלך.

11.2 שיפוי בגין החבות שלך. במקרה שבו תהיה/י חייב/ת סכומים כלשהם המגיעים ל-PayPal‏, PayPal עשויה לנכות באופן מיידי סכומים אלה מהיתרה שלך. אם אין לך יתרה מספקת לכיסוי חבותך, היתרה הנותרת שלך (אם קיימת) תנוכה, החשבון שלך יהיה ביתרת חובה עד סכום החבות שלך, ויהיה עליך להוסיף כסף באופן מיידי ליתרת ה-PayPal שלך או לספק ל-PayPal החזר בדרך חלופית. אם לא תעשה/י זאת, PayPal עשויה לנקוט פעולות גבייה כדי לגבות ממך את הסכומים הללו.

11.3 פעולות על-ידי PayPal - פעילויות מוגבלות. אם PayPal סבורה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, כי ייתכן שלקחת חלק בפעילויות מוגבלות כלשהן, אנו עשויים לנקוט פעולות שונות כדי להגן על PayPal, החברות המסונפות לה, משתמשים אחרים, גורמי צד שלישי אחרים או עליך מפני ביטולים, הכחשות עסקה, תביעות, עמלות, קנסות, עונשים וכל חבות אחרת. הפעולות שאנו עשויים לנקוט כוללות, אך אינן מוגבלות, לפעולות הבאות:

 1. ייתכן שנסגור, נשעה או נגביל את גישתך לחשבונך או לשירותי PayPal‏;
 2. ייתכן שנשעה את זכאותך ל'הגנת הקונה' של PayPal ו/או 'הגנת המוכר' של PayPal‏;
 3. אנו עשויים לעכב, ליישם או להעביר כסף לחשבון שלך, כנדרש על פי פסיקות או הוראות שמשפיעות עליך או על החשבון שלך, כולל פסיקות והוראות שהתקבלו על ידי בתי משפט בסינגפור או בכל מקום אחר כנגד PayPal או שותפיה;
 4. אנו עשויים לסרב לספק לך את שירותי PayPal כעת ובעתיד; וכן
 5. אנו עשויים לעכב את הכסף שלך למשך הזמן הסביר הנדרש לצורך הגנה מפני סיכון החבות ל-PayPal או לצד שלישי, או אם אנו מאמינים כי ייתכן שאת/ה לוקח/ת חלק בפעילויות ו/או עסקאות שעשויות להיות חשודות או שעשויות להיות כרוכות בהונאה.

11.4 פעולות מצד PayPal - עכבונות.‏

 1. עכבונות מבוססי-סיכון. PayPal, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה לעכב תשלום כלשהו או את כל התשלומים שיתקבלו על ידך במקרים שבהם PayPal מאמינה כי תיתכן רמת סיכון גבוהה בכל הקשור אליך, לחשבון שלך, לעסקה כלשהי או לכל העסקאות שלך. ההחלטה של PayPal עשויה להתבסס על גורמים שונים, ו-PayPal עשויה להסתמך על מידע שתקבל מגורמי צד שלישי. אם PayPal תעכב תשלום, הסכום יופיע כיתרה ממתינה או כניכוי, ומצב התשלום יציין את העכבון. אם PayPal תעכב תשלום מסוים או את כל התשלומים שאתה מקבל, PayPal תספק לך הודעה על כך. PayPal תשחרר את העיכבון של כל תשלום לאחר 30 יום ממועד קבלת התשלום בחשבון שלך, אלא אם יש ל-PayPal סיבה להמשיך לעכב את התשלום, כגון (א) קבלת מחלוקת, תביעה, הכחשת עסקה או ביטול, (ב) PayPal מאמינה כי הפרת את תנאי הסכם זה או כל מדיניות אחרת, וכי הפרה זו מצריכה את המשך עיכוב הכסף, או (ג) PayPal מאמינה כי ייתכן שאת/ה לוקח/ת חלק בפעילויות ו/או בעסקאות חשודות או שעשויות להיות כרוכות בהונאה. במקרה כזה, PayPal עשויה להמשיך לעכב את התשלום בחשבון שלך עד ליישוב העניין בהתאם להסכם זה. PayPal, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה לשחרר את העכבון מוקדם יותר בתנאים מסוימים; לדוגמה, כאשר תעלה פרטי מעקב של הפריט ששלחת.
 2. עכבונות עסקה במחלוקת. אם משתמש מגיש מחלוקת, תביעה, הכחשת עסקה או ביטול עבור תשלום שקיבלת, PayPal עשויה לעכב באופן זמני את הכסף שבחשבון שלך כדי לכסות את סכום החבות. אם תזכה/י במחלוקת או אם העסקה זכאית להגנת המוכר של PayPal‏, PayPal תסיר את העכבון הזמני. אם תפסיד במחלוקת, PayPal תנכה את הכסף מחשבונך. תהליך זה חל גם על כל תביעה שקונה יגיש ישירות ב-eBay דרך תוכנית החזר כספי מובטח של eBay, בתנאי שהחשבון שלך הוא אמצעי ההחזר לסכומים שאתה חייב ל-eBay או לקונה (בהתאם למקרה), בכפוף לתנאי התוכנית החזר כספי מובטח של eBay‏.

11.5 פעולות על-ידי PayPal - עתודות (Reserves).

בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, PayPal עשויה לעכב כעתודה כסף בחשבון העסקי שלך, במקרים שבהם PayPal סבורה כי תיתכן רמת סיכון גבוהה בכל הקשור לחשבון שלך או לשימושך בכל אחד מהמוצרים ו/או השירותים המוצעים על-ידי PayPal או הגורמים המסונפים אליה. אם PayPal מעכבת את הכסף שבחשבון שלך כעתודה, עסקאות יוצגו במצב 'ממתין' ביתרת חשבון ה-PayPal שלך, ולא תהיה לך גישה לכסף שבמצב 'ממתין' עד לסילוקו. אם נקבעה עתודה בחשבונך, PayPal תספק לך הודעה המציינת את תנאי העתודה. התנאים עשויים לדרוש עיכוב של אחוז מסוים מהסכומים המתקבלים בחשבונך לפרק זמן מסוים, או שסכום כסף מסוים יעוכב בעתודה, או כל פעולה אחרת ש-PayPal תקבע כנחוצה להגנה מפני הסיכון הקשור לחשבון שלך. PayPal רשאית לשנות את תנאי העתודה בכל עת על-ידי מתן הודעה על התנאים החדשים.

11.6 פעולות על-ידי PayPal - סגירת חשבון, סיום השירות, גישה מוגבלת לחשבון; קריטריונים חסויים. PayPal, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שומרת לעצמה את הזכות לסיים הסכם זה ו/או את הגישה לשירותי PayPal מכל סיבה ובכל עת, לאחר שתיתן לך הודעה ותשלם לך את כל הכסף הלא מוגבל המוחזק ביתרה שלך. אם נגביל את הגישה לחשבונך, לרבות באמצעות עתודה או עיכבון, נספק לך הודעה על פעולותינו ואת ההזדמנות לבקש שחזור גישה אם, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נראה זאת לנכון. בנוסף, את/ה מאשר/ת כי החלטתה של PayPal לנקוט פעולות מסוימות, כולל הגבלת גישה לחשבונך, הצבת עכבונות או החלת עתודה, עשויה להתבסס על קריטריונים חסויים החיוניים לניהול הסיכונים שלנו ולאבטחת חשבונות המשתמשים ומערכת PayPal.‏ את/ה מסכים/ה כי PayPal אינה מחויבת למסור לך פרטים אודות ניהול הסיכונים או נוהלי האבטחה שלה.

11.7 הפרות של מדיניות השימוש הנאות. הפרת מדיניות השימוש הנאות תביא בנוסף לפעולות שצוינו לעיל, לחיובך בתשלום ל-PayPal של סכום הנזקים שנגרמו ל-PayPal עקב כל הפרה של מדיניות השימוש הנאות. את/ה מסכים/ה כי סך של ‎$2,500.00 דולר אמריקאי (או שווה-ערך) לכל עסקה המפרה את מדיניות השימוש הנאות מהווה בשלב זה הערכה מינימלית סבירה של הנזקים בפועל של PayPal בהתחשב בכל הנסיבות הנוכחיות, לרבות הקשר בין הסכום לטווח הנזק ל-PayPal שניתן לחזות באופן סביר, משום שעקב אופי ההפרות של מדיניות השימוש הנאות, החישוב של נזק בפועל יהיה בלתי-מעשי או קשה מאוד. PayPal עשויה לנכות נזקים אלה ישירות מכל יתרה קיימת בחשבון המפר או בכל חשבון אחר שבשליטתך.

11.8 ציות לחוקי הגנת נתונים. בהקשר לפרטים אישיים המעובדים על-ידי כל אחד מהצדדים בקשר להסכם זה, כל אחד מהצדדים, בהתאמה, יפעל כמבקר, ביחס לעיבוד כגון זה. כל אחד מהצדדים מסכים לציית לדרישות של חוקי הגנת נתונים החלים על בעלים של מאגרי נתונים בהקשר למתן השירותים של החברה ובכל אופן אחר בקשר עם הסכם זה. למען הסר ספק, ל-PayPal ובעל העסק יש נוהלי הצהרת פרטיות נפרדים ועצמאיים משלהם, וכן נוהלי הודעות ונהלים עבור הנתונים האישיים שהם מחזיקים, וכל אחד מהם הנו בעל מאגר מידע (ולא בעלים במשותף של מאגר מידע).

11.9 מתוך ציות לחוקי הגנת הנתונים כל אחד מהצדדים יפעל, בלא להיות מוגבל:

 1. ליישם ולהחזיק בכל עת בכל אמצעי האבטחה המתאימים בקשר לעיבוד של פרטים אישיים;
 2. לשמור תיעוד של כל פעילויות העיבוד המבוצעות במסגרת הסכם זה; וכן
 3. לא לעשות ביודעין מעשה כלשהו ולא להרשות לעשות מעשה כלשהו אשר עשוי להוביל להפרה של חוקי הגנת הנתונים על ידי הצד האחר.

חזרה לראש הדף

 

12. ‏ מחלוקות עם PayPal‏.

12.1 פנייה אל PayPal תחילה. במקרה של מחלוקת בינך לבין PayPal, מטרתנו היא להבין מהן הדאגות שלך ולטפל בהן, ואם לא נוכל לעשות זאת לשביעות רצונך, לספק לך אמצעים ניטרליים וחסכוניים ליישוב המחלוקת במהירות. ניתן לדווח על מחלוקות בינך לבין PayPal בנוגע לשירותי PayPal לשירות הלקוחות שלנו באינטרנט באמצעות מרכז התמיכה של PayPal בכל עת, או בטלפון, למספר ‎(402) 935-2050‎ (בארה"ב).

12.2 בוררות. ביחס לכל תביעה (למעט תביעות לצו משפטי או לסעד מן הצדק מסוג אחר) כאשר סכום הפיצוי הנדרש הכולל אינו עולה על ‎$10,000 דולר אמריקאי (או שווי-ערך במטבעות אחרים), הצד המבקש את הסעד יוכל לבחור ליישב את המחלוקת באופן חסכוני באמצעות בוררות מחייבת שאינה מצריכה נוכחות אישית. אם צד כלשהו בוחר בבוררות, צד זה ייזום בוררות זו באמצעות Singapore International Arbitration Centre או כל גורם יישוב מחלוקות חלופי אחר המוסכם על שני הצדדים. על גורם יישוב המחלוקות החלופי ועל הצדדים לעמוד בכללים הבאים: א) הבוררות תנוהל בטלפון, באינטרנט ו/או בהתבסס באופן בלעדי על מסמכים שיוגשו בכתב, כאשר האופן הספציפי ייבחר על-ידי הצד היוזם את הבוררות; ב) הבוררות לא תכלול נוכחות אישית של הצדדים או של עדים, אלא אם יוסכם אחרת באופן הדדי על-ידי הצדדים; וכן ג) כל פסיקה של הבורר ביחס לפיצוי תוכל להיות מוגשת לבית משפט בתחום השיפוט הרלוונטי.

12.3 חוק ופורום למחלוקות. מלבד אם הוסכם אחרת על-ידי הצדדים או כמתואר בסעיף 12.2 שלעיל, את/ה מסכים/ה כי כל תביעה או מחלוקת שיש לך נגד PayPal חייבת להידון בבית-משפט הממוקם בסינגפור או באזור מגוריו של הנתבע. את/ה מסכים/ה להיות כפוף לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט הממוקמים בסינגפור למטרת הדיון בכל תביעות או מחלוקות מעין אלה. הסכם זה כפוף מכל הבחינות לחוקי סינגפור, כפי שאלה חלים על הסכמים שנחתמו ואמורים להיות מבוצעים לחלוטין בתוך גבולות סינגפור, מבלי להביא בחשבון סעיפים בדבר סתירות בחוק.

12.4 תביעה שהוגשה שלא כהלכה. יש ליישב את כל התביעות שלך נגד PayPal בהתאם לסעיף 12 של הסכם זה. כל תביעה שתוגש או תוצג בניגוד לסעיף 12 תיחשב לתביעה שהוגשה שלא כהלכה ולהפרה של הסכם זה. היה ותגיש/י תביעה בניגוד לסעיף 12,‏ PayPal עשויה לדרוש שכר טרחת עורכי דין והוצאות (לרבות עורכי דין ועוזרים משפטיים) עד לסך של ‎$1,000.00 דולר אמריקאי, בתנאי ש-PayPal הודיעה לך בכתב על התביעה שהוגשה שלא כהלכה, ולא משכת את התביעה באופן מיידי.

12.5 הודעות אליך. את/ה מסכים/ה כי PayPal תוכל לספק לך הודעות אודות החשבון שלך, שירותי PayPal והסכם זה באופן אלקטרוני. PayPal שומרת לעצמה את הזכות לסגור את החשבון שלך אם תמשוך את הסכמתך לקבל הודעות אלקטרוניות. כל הודעה אלקטרונית תיחשב כהודעה שהתקבלה על-ידך תוך 24 שעות מהמועד שבו נפרסם אותה באתר שלנו או נשלח אותה אליך באימייל. כל הודעה שנשלחת אליך בדואר רגיל תיחשב כהודעה שהתקבלה על-ידך תוך שלושה ימי עסקים ממועד שליחתה.

12.6 הודעות אל PayPal‏. למעט אם צוין אחרת בסעיף 8 לעיל (שגיאות ועסקאות בלתי-מורשות) ובסעיף 12.1, יש לשלוח הודעה אל PayPal בדואר רגיל לכתובת: PayPal Pte. Ltd., Attention: Legal Department, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985‎‏.

12.7 הליכי חדלות פירעון. אם יינקטו הליכים כלשהם על-ידך או נגדך במסגרת סעיף כלשהו של חוקי פשיטת רגל או חדלות פירעון כלשהם, PayPal תהיה זכאית לגבות את כל העלויות או ההוצאות הסבירות (לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר והוצאות סבירות) שינבעו מאכיפת הסכם זה.

12.8 הסרת אחריות מ-PayPal‏. אם יש לך מחלוקת עם משתמש אחד או יותר, את/ה משחרר/ת את PayPal ואת החברות המסונפות לה (ואת נושאי התפקידים, הדירקטורים, הסוכנים, השותפויות העסקיות, העובדים והספקים שלהן) מכל תביעה, דרישה ונזק (ממשי ותוצאתי) מכל סוג שעשויים לנבוע ממחלוקת כזו או להיות קשורים אליה בצורה כלשהי.

חזרה לראש הדף

 

13. ‏ תנאים כלליים.

13.1 הגבלות חבות. בשום מקרה, אנו, חברת האם שלנו, חברות הבת שלנו והחברות המסונפות לנו, נושאי התפקידים, הדירקטורים, הסוכנים, השותפויות העסקיות, העובדים או הספקים שלנו, לא יישאו בחבות בגין אובדן רווחים או כל נזק מיוחד, מקרי או תוצאתי (כולל אך לא מוגבל לנזקים עקב אובדן נתונים או הפסד פעילות עסקית) הנובעים מתוך או בהקשר לאתר שלנו, לשירותי PayPal או להסכם זה (ללא קשר לאופן שבו אירעו, כולל רשלנות) אלא אם כן הדבר אסור על פי חוק ועד למידה המרבית המותרת על פי חוק, החבות שלנו והחבות של חברת האם שלנו, חברות הבת שלנו והחברות המסונפות לנו, נושאי התפקידים, הדירקטורים, הסוכנים, השותפויות העסקיות, העובדים והספקים שלנו, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בכל הנסיבות, תהיה מוגבלת לסכום בפועל של הנזקים הישירים.

13.2 הגבלת שירותים. PayPal אינה בנק, ושירותי PayPal הם שירותי עיבוד תשלום, ולא שירותים בנקאיים. PayPal אינה פועלת כנאמן בכל הנוגע לכספך, אלא אך ורק כסוכן וכנאמן משמורת. ל-PayPal אין שליטה על המוצרים או השירותים המשולמים באמצעות שירותי PayPal, או חבות בגינם. איננו מבטיחים את הזהות של משתמש כלשהו או מבטיחים כי קונה או מוכר כלשהם ישלימו עסקה כלשהי.

13.3 אי-אחריות. שירותי PayPal מסופקים כמות שהם וללא שום מצג לגבי אחריות, בין אם מפורש, משתמע או על פי חוק. PayPal, חברת האם שלנו והחברות המסונפות לנו, נושאי התפקידים, הדירקטורים, הסוכנים, השותפויות העסקיות, העובדים או הספקים שלנו מתנערים במפורש מכל אחריות משתמעת לגבי בעלות, סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. ל-PayPal אין שליטה על המוצרים או השירותים המשולמים באמצעות שירותי PayPal והיא אינה יכולה להבטיח כי קונה או מוכר כלשהו שעמו את/ה מקיים/ת פעילות עסקית ישלים בפועל את העסקה או מורשה לעשות כן. PayPal אינה מבטיחה גישה רציפה, נטולת הפרעות או מאובטחת לאף חלק של שירותי PayPal, ותפעול האתר שלנו עלול להיות מושעה באופן זמני לצורכי תחזוקה או שדרוג, או להיפגע על-ידי מספר רב של גורמים הנמצאים מחוץ לשליטתנו. PayPal תעשה מאמץ סביר כדי לוודא שבקשות לחיובים או זיכויים אלקטרוניים המערבים חשבונות בנק, כרטיסי אשראי והנפקות של המחאות יעובדו במהירות האפשרית, אך PayPal אינה מספקת מצגים או ערבויות כלשהם בנוגע למשך הזמן שיידרש להשלמת העיבוד, שכן שירותי PayPal תלויים בגורמים רבים הנמצאים מחוץ לשליטתנו, כגון עיכובים במערכת הבנקאית או בשירות הדואר. סמכויות שיפוט מסוימות אינן מתירות הגבלה של אחריות משתמעת, ולכן ייתכן שהאמור לעיל לא יחול עליך. פסקה זו מעניקה לך זכויות משפטיות מסוימות וייתכן שיעמדו לך גם זכויות משפטיות אחרות המשתנות בין מדינות/אזורים שונים.

13.4 שיפוי. את/ה מסכים/ה להגן, לשפות ולשחרר את PayPal, החברות המסונפות לה וכן נושאי התפקידים, הדירקטורים, הסוכנים, השותפויות העסקיות, העובדים והספקים שלנו מחבות לכל תביעה, דרישה (לרבות שכר טרחת עורכי דין), קנס או חבות אחרת של צד שלישי שנגרמה או שנבעה מהפרת הסכם זה על-ידך, עובדיך או סוכניך ו/או מהשימוש שלכם בשירותי PayPal‏.

13.5 מענק רישיון PayPal עבורך. אם את/ה משתמש/ת בתוכנת PayPal, כגון ממשק API, ערכת כלים למפתחים או כל יישום תוכנה אחר שהורדת למחשב, למכשיר או לכל פלטפורמה אחרת, PayPal מעניקה לך רישיון לא-בלעדי, בלתי ניתן להעברה וניתן לביטול להשתמש בתוכנת PayPal בהתאם לתיעוד הרלוונטי. רישיון זה מעניק את התוכנה וכל עדכון ושדרוג, גרסה חדשה ותוכנה חלופית לשימושך הפרטי בלבד. אסור לך להשכיר, להחכיר או להעביר בכל אופן אחר את זכויותיך בתוכנה לצד שלישי כלשהו. עליך לעמוד בדרישות היישום והשימוש אשר נכללות בכל תיעוד של PayPal המצורף לשירותי PayPal‏. אי ציות לדרישות היישום והשימוש של PayPal, יביא לחיובך בגין נזק כלשהו שייגרם לך, ל-PayPal או לצד שלישי כלשהו. PayPal עשויה לשנות או להפסיק כל API בכפוף לשליחת הודעה אליך. את/ה מסכים/ה שלא לשנות, לשכפל, להתאים, להפיץ, להציג, לפרסם, להנדס לאחור, לתרגם, לתרגם לאחור שפת מכונה או קוד הידור, או לנסות בכל אופן אחר ליצור קוד מקור כלשהו אשר נובע מהתוכנה. את/ה מבין/ה שכל הזכויות, הבעלות והעניין בתוכנה של PayPal שייכים ל-PayPal‏. כל יישום תוכנה של צד שלישי שבו תשתמש/י באתר PayPal כפוף לרישיון שהסכמת לו עם הצד השלישי אשר סיפק לך תוכנה זו. PayPal אינה הבעלים, אינה שולטת, אינה אחראית ואינה חייבת בגין כל יישום תוכנה של צד שלישי שבו תבחר/י להשתמש באתר PayPal ו/או בקשר עם שירותי PayPal‏. אם את/ה משתמש/ת בשירותי PayPal באתר PayPal או באתר או פלטפורמה אחרים המתארחים על-ידי PayPal או צד שלישי, ואינך מוריד/ה את תוכנת PayPal או משתמש/ת ביישומי תוכנה של צד שלישי באתר PayPal, אזי סעיף זה לא חל על השימוש שלך בשירותי PayPal המתארחים.

13.6 הענקת רישיון ממך ל-PayPal; ערבויות קניין רוחני. בכפוף לסעיף 13.7, בעת אספקת תוכן ל-PayPal או פרסום תוכן באמצעות שירותי PayPal, את/ה מעניק/ה לנו זכות לא בלעדית, כלל עולמית, ללא הגבלת זמן, בלתי הפיכה, נטולת תמלוגים, ניתנת להעברה, וניתנת להעברה ברישיון משנה (בשלבים מרובים) לממש כל זכות של זכויות יוצרים, פרסום, סימנים מסחריים, זכויות במסדי נתונים וקניין רוחני שיש לך בתוכן, בכל מדיה הידועה כעת או בעתיד. יתר על כן, במידה המרבית המותרת על-פי החוק החל, את/ה מוותר/ת על זכויותיך המוסריות ומתחייב/ת להימנע ממימוש זכויות אלה כנגד PayPal, בעלי רישיונות המשנה שלה ונציגיה. את/ה מתחייב/ת וערב/ה לכך שאף אחד מהבאים אינו מפר זכות קניין רוחני או את הזכות לפרסום: אספקת התוכן שלך ל-PayPal, פרסום התוכן שלך באמצעות שירותי PayPal, והשימוש של PayPal בתוכן שכזה (כולל עבודות הנגזרות ממנו) בהקשר לשירותי PayPal‏.

13.7 הענקת רישיון מסוחרים ל-PayPal‏. על אף האמור בסעיף 13.6, אם את/ה בעל/ת עסק המשתמש בשירותי PayPal, את/ה מעניק/ה ל-PayPal את הזכות להשתמש ולהציג ברחבי העולם את שם העסק, הסימנים המסחריים וסמלי הלוגו שלך באתר שלנו ובאפליקציית PayPal לאינטרנט ולמכשירים ניידים, לצורך זיהוי והתייחסות אל העסק, המוצרים והשירותים שלך וכדי לאפשר עסקאות בינך לבין צרכנים.

13.8 קניין רוחני. "PayPal.com,", "PayPal", "PayPal.com.cn", "PayPal. com. c2", "PayPal.com.hk", "PayPal.co.il", "PayPal.co.jp", "PayPal.com.tr", "PayPal.com.sg" וכל כתובות ה-Url האחרות, הסמלים וסימני ההיכר הקשורים לשירותי PayPal הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של PayPal או זכייניה. אסור לך להעתיק או לחקות אותם או לעשות בהם שימוש ללא הסכמה בכתב מראש של PayPal‏. נוסף על כך, כל כותרות הדפים, הגרפיקה המותאמת אישית, סמלי הלחצנים וקובצי ה-Script הם סימני שירות, סימנים מסחריים ו/או מעטה מסחרי (Trade Dress) של PayPal‏. אסור לך להעתיק או לחקות אותם או לעשות בהם שימוש ללא הסכמה בכתב מראש שלנו. מותר לך להשתמש בלוגואי HTML המסופקים על-ידי PayPal באמצעות השירותים לעסקים, תכונות כלי המכרזים או התוכניות המסונפות שלנו ללא הסכמה בכתב מראש לצורך הפניית תעבורת אינטרנט לשירותי PayPal‏. אסור לך לשנות, להתאים או לערוך לוגואי HTML אלה בשום אופן, להשתמש בהם באופן הפוגע בשמם הטוב של PayPal או של שירותי PayPal או להציג אותם באופן המרמז על מתן חסות או המלצה מצד PayPal‏. כל זכות, קניין ועניין באתר PayPal, כל תוכן בו, שירותי PayPal, הטכנולוגיה הקשורה לשירותי PayPal וכל טכנולוגיה ותוכן הנוצרים או נגזרים ממי מהנ"ל הינם רכושה הבלעדי של PayPal ושל נותני הרישיונות שלה.

13.9 שיחות אליך; מספרי טלפון ניידים. על-ידי מסירת מספר טלפון ל-PayPal (בכלל זה מספר טלפון נייד), את/ה מסכים/ה לקבל שיחות, בכלל זה הודעות בחיוג אוטומטי ובהקלטה מראש, מ-PayPal במספר זה. אם נקבע כי מספר טלפון שמסרת לנו הוא מספר טלפון נייד, ייתכן שנסווג אותו ככזה במערכות שלנו ובפרופיל החשבון שלך, ואת/ה מסכים/ה לקבל הודעות טקסט מאתנו אודות השימוש שלך בשירותי PayPal במספר זה.

13.10 שיווק. אם קיבלת פרטים אודות משתמש אחר באמצעות שירותי PayPal, עליך לשמור על הפרטים בחשאיות ולהשתמש בהם רק בהקשר של שירותי PayPal‏. אסור לך למסור או להפיץ פרטים של משתמש לצד שלישי או להשתמש בפרטים לצורך שיווק, אלא אם קיבלת את הסכמתו המפורשת של המשתמש לעשות כן.

13.11 אבטחת סיסמה. את/ה אחראי/ת לשמירה על אבטחה מספקת ושליטה בכל מזהה, סיסמה, קוד סודי (PIN) או כל קוד אחר שמשמש אותך עבור גישה לשירותי PayPal‏.

13.12. מיסים. את/ה אחראי/ת לקבוע אילו מסים, אם בכלל, חלים על התשלומים שאת/ה מבצע/ת או מקבל/ת, ואת/ה אחראי/ת לגבות, לדווח ולהעביר את המס המתאים לרשות המסים המתאימה. PayPal אינה אחראית לקבוע אם מיסים חלים על העסקה שלך ואינה אחראית על גבייה, דיווח או העברה של מיסים כלשהם הנובעים מעסקה כלשהי.

יש לשים לב כי ייתכן שתחול עליך כפיפות לניכוי מס במקור או לחבות מס אחרת בנוגע לייבוא שירותים מישות זרה. בנוסף, ייתכן שתחול עליך כפיפות למע"מ, מס מכירה, מס הכנסה או חבות מס אחרת כמוכר מוצרים או שירותים. באחריותך לברר עם יועץ המס המקומי שלך אילו מיסים חלים עליך, ובאחריותך לשלם מיסים אלה לרשות המיסים המתאימה. כל העמלות הקשורות לשירותי PayPal ייגבו ללא ניכוי או ניכוי במקור עבור – ועל חשבון – כל מס, תשלום מכס וניכויים אחרים. כל ניכוי או ניכוי במקור כזה, אם נדרש על-פי חוקיהם של מדינות/אזורים כלשהם, הנו באחריותך הבלעדית.

13.13 הסכם מלא והישארות בתוקף. הסכם זה, וכן כל מדיניות רלוונטית המוצגת בדף הסכמים משפטיים הסכמים משפטיים באתר PayPal, מתווה את מלוא ההבנות בינך לבין PayPal בנוגע לשירותי PayPal‏. סעיפים 6 ('סגירת חשבון'), 11 ('החבות שלך - פעולות שאנו עשויים לנקוט'), 12 ('מחלוקות עם PayPal'),‏ 13 ('תנאים כלליים'), 14 ('הגדרות') ומוצג א' (עמלות) וכן כל תנאי אחר שעליו להישאר בתוקף מטבעו, יישארו בתוקף בסיום הסכם זה. אם ייקבע שתנאי כלשהו מתנאי הסכם זה אינו תקף או לא ניתן לאוכפו, תנאי זה יימחק מההסכם ושאר התנאים בו ייאכפו.

13.14 הקצאה. אסור לך להעביר או להמחות זכויות או חובות כלשהם השייכים לך במסגרת הסכם זה ללא הסכמה בכתב ומראש מ-PayPal‏. PayPal שומרת לעצמה את הזכות להעביר או להמחות הסכם זה או כל זכות או התחייבות בכפוף להסכם זה בכל עת.

13.15 הסכם מתורגם. כל תרגום של הסכם זה מסופק לנוחותך בלבד, ולא נועד לשנות את תנאי הסכם זה. במקרה של סתירה בין הגרסה באנגלית של הסכם זה לגרסה בשפה אחרת, הגרסה באנגלית תחול.

13.16 אי-ויתור. אי-פעולה או עיכוב פעולה שלנו בנוגע להפרה על-ידך או על-ידי אחרים אין בה כדי לוותר על זכותנו לפעול בנוגע להפרות הבאות או להפרות דומות.

13.17 נטילת זכויות. אם PayPal משלמת בגין תביעה, ביטול או הכחשת עסקה שתגיש נגד מקבל תשלום ממך, את/ה מסכים/ה כי PayPal תיטול את זכויותיך נגד המקבל וצדדים שלישיים הקשורים לתשלום, ושהיא רשאית לתבוע זכויות אלה ישירות או מטעמך, לפי שיקול דעתה של PayPal‏.

חזרה לראש הדף

 

14. ‏ הגדרות.

 • "פרופיל החשבון" - המיקום באתר שלנו שבו באפשרותך, לאחר כניסה לחשבון, לצפות בפרופיל שלך ולנהל אותו, בכלל זה הפרטים האישיים שלך, פרטי שיטות התשלום שלך, אישורי תשלום שאושר מראש, כלי המכירה שלך והגדרות החשבון שלך, לרבות העדפות ההודעות והרשאות גישה ל-API‏.
 • "חשבון" או "חשבון PayPal" - חשבון PayPal אישי, פרימיום או עסקי.
 • "הוספת כסף" או "טעינה" - היכולת שלך להעביר כסף מחשבון הבנק לחשבון ה-PayPal שלך.
 • "חברה מסונפת" - חברת PayPal Holdings Inc.‎ או חברה שהיא חברת בת ישירה או עקיפה של PayPal Holdings Inc.‎, או הקשורה בדרך אחרת אל PayPal דרך בעלות משותפת או שליטה.
 • "אשר/י" או "אישור" - אישור מפורש של קונה לבעל עסק לגבות תשלום מחשבון ה-PayPal של הקונה.
 • "מדינות עם העברה אוטומטית" - אלבניה, אלגיריה, אנטיגואה וברבודה, ברבדוס, בליז, בוסניה והרצגובינה, דומיניקה, מצרים, פיגי, פולינזיה הצרפתית, גרנדה, מלאווי, קלדוניה החדשה, פלאו, סנט קיטס ונוויס, סנט לוסיה, איי סיישל, טרינידד וטובגו, איי טורקס וקייקוס.
 • 'העברה אוטומטית - משמעותה משיכה של יתרת החשבון שלך ביוזמת PayPal‏. אם החשבון שלך רשום באחת מהמדינות עם העברה אוטומטית, תתבצע משיכה קבועה מיתרתך למכשיר הפיננסי המקושר שלך, בהתאם ל תנאים והתניות אלו.
 • "חשבון עסקי" - חשבון המשמש בעיקר לצורכי עסקים ולא לשימוש אישי, משפחתי או ביתי.
 • "ימי עסקים" (למעט לעניין סעיף 11(ב) לחוק שירותי תשלום) משמעותם ימי שני עד שישי, לא כולל חגים לאומיים רשמיים המוכרים בסינגפור. לעניין סעיף 11(ב) לחוק שירותי תשלום, יום עסקים הוא כל יום בשבוע החל מ-00:00 ועד 23:59.
 • "הכחשת עסקה" - בקשה שקונה מגיש ישירות לחברת כרטיסי האשראי או החיוב שלו או לבנק המנפיק את כרטיס האשראי או החיוב שלו כדי לבטל תוקף של תשלום.
 • "תביעה" משמעותה תביעה בקשר לתשלום שמשתמש מגיש ישירות ל-PayPal במרכז יישוב המחלוקות באינטרנט בהתאם לסעיף 7 של הסכם זה.
 • "הסכם ישות מסחרית" - משמעותו ההסכם שעל ישויות מסחריות להתקשר בו באופן ישיר מול מעבד(י) התשלומים של PayPal‏.
 • "תשלום מסחרי" - כמוגדר במוצג א (עמלות) שלהלן.
 • "הודעות", "תקשורת" - כל הפרטים הקשורים לחשבון או לעסקה ש-PayPal מספקת לך, לרבות: כל מדיניות שאתה מסכים לה, בכלל זה עדכונים לאותה מדיניות; גילוי שנתי; קבלות או אישורים על עסקאות; דוחות היסטוריית חשבון; וכן הצהרות מס שעלינו לדאוג לזמינותן עבורך.
 • שירות לקוחות - תמיכת הלקוחות של PayPal, אליה ניתן לגשת באינטרנט באמצעות מרכז התמיכה של PayPal בכל עת, או על-ידי התקשרות לטלפון ‎(402) 935-2050‎ (בארה"ב).
 • "ימים" - ימים קלנדריים.
 • פירושם של המונחים בעל מאגר מידע (או בעלים) ומעבד נתונים (או מעבד) ונושא נתונים הנם בהתאם לפירוש שניתן להם במסגרת חוקי הגנת נתונים.
 • חוקי הגנת נתונים הנם הוראה ‎95/46/EC או תקנה (EU) 2016/679 (GDPR) של האיחוד האירופי וכל התקנות או המכשירים האחרים הקשורים, וכל חוקי הגנת נתונים אחרים וכן תקנות, דרישות רגולציה וקודי התנהגות החלים על אספקת השירותים של החברה.
 • "ברירת מחדל לשיטות תשלום" - הסדר שבו PayPal משתמשת בשיטות התשלום שלך למימון עסקה, אם לא בחרת שיטת תשלום מועדפת.
 • "מוצרים דיגיטליים" - מוצרים שנמסרים ונעשה בהם שימוש בצורה אלקטרונית.
 • "מחלוקת" משמעותה מחלוקת שהוגשה על-ידי משתמש ישירות ל-PayPal במרכז יישוב המחלוקות באינטרנט, בהתאם לסעיף 7 של הסכם זה.
 • eBay" - eBay Inc.‎‏"
 • המחאה אלקטרונית (eCheck) משמעותה תשלום הממומן באמצעות חשבון הבנק של השולח אשר מעוכב ואינו מתקבל על-ידי המקבל עד לסילוקו. בעת שליחת כסף באמצעות המחאה אלקטרונית, הוא בדרך כלל יעוכב למשך ‎3-4 ימי עסקים. משך הזמן לעיכוב יגדל אם התשלום נשלח מחשבון בנק הנמצא מחוץ לארה"ב.
 • "שגיאה" - שגיאת עיבוד שמתבצעת על-ידי PayPal או ספקיה, שבה החשבון שלך מחויב או מזוכה בטעות.
 • "רכיב חיוני" לעניין חוק שירותי תשלום כולל את הפריטים הבאים (אשר שימוש לרעה בו על-ידי אדם בלתי-מורשה עשוי להוות עסקה בלתי-מורשית), ומשמעותו:
  • הסיסמה או הקוד הסודי של חשבון ה-PayPal (כולל פרטי כניסה חד-פעמיים שנשלחו מ-PayPal) או שילוב של שם משתמש וסיסמה או של מספר טלפון וקוד סודי.
  • המכשיר שלך אשר בו מתקיים אחד הבאים:
   • איפשרת את שירות One Touch (שהוא שירות המאפשר כניסה מהירה יותר לחשבון ה-PayPal ללא צורך להזין שוב את הסיסמה עבור כל תשלום)
   • איפשרת כניסה לחשבון ה-PayPal שלך באמצעות שירות של צד שלישי, כגון 'כניסה עם Google'‏ (Sign-in with Google)
   • איפשרת אימות ביומטרי (כגון טביעת אצבע);
  • שים לב שייתכן שחלק מאפשרויות הכניסה לחשבון המפורטות לא יהיו זמינות עבורך
 • "עמלות" - הסכומים המצוינים במוצג א (עמלות) של הסכם זה.
 • "פרטים" - כל פרט חשבון שמספוק לנו על ידך, כולל אך לא מוגבל לפרטים אישיים, מידע פיננסי או פרטים אחרים הקשורים אליך או לעסק שלך.
 • "העברה מיידית" משמעותו תשלום הממומן באמצעות חשבון הבנק של השולח, שבו PayPal מזכה את המקבל באופן מיידי.
 • "הפריט לא התקבל" - ערעור על תשלום מצד משתמש הטוען כי הפריט שנקנה לא התקבל.
 • "בעל עסק" ו "מוכר" הם מונחים המשמשים לסירוגין לציון משתמש המוכר מוצרים ו/או שירותים ומשתמש בשירותי PayPal לקבלת תשלום.
 • "תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים" - שירות PayPal המוצע לבעלי עסק מסוימים העומדים בדרישות אשר מוכרים מוצרים דיגיטליים, שמציע, בין השאר, תמחור לתשלום זעיר וכלי אתר משולבים.
 • "תשלום ללא כניסה למערכת" - תשלום ב-PayPal המתבצע מבלי שיהיה על השולח לבצע כניסה לחשבונו.
 • "שיטת תשלום" - שיטת התשלום המשמשת למימון עסקה. ניתן להשתמש בשיטות התשלום הבאות למימון עסקה (בכפוף לזמינות): יתרה, העברה מיידית, המחאה אלקטרונית, כרטיס אשראי, כרטיס חיוב וקודים לפדיון.
 • "חוק שירותי תשלום" - חוק שירותי תשלום, התשע"ח-2019
 • "PayPal Direct Payment" - תשלום המתבצע ישירות באמצעות כרטיס האשראי או החיוב של הקונה ולא באמצעות חשבון PayPal, כגון תשלום המתבצע באמצעות Website Payments Pro‏.
 • "PayPal Mobile" שירות PayPal אשר מאפשר לשלוח ולקבל תשלום באמצעות הטלפון הנייד.
 • "הגנת המוכר של PayPal" - תוכנית ההגנה ש-PayPal מציעה למוכרים כמתואר בסעיף 9.
 • "שירותי PayPal" - כל המוצרים והשירותים שלנו וכל תכונה, טכנולוגיה ו/או פונקציונליות אחרת המוצעת על-ידינו באתר שלנו או בכל דרך אחרת.
 • "PayPal", "אנחנו", "אנו" או "שלנו" - PayPal Pte. Ltd.‎‏
 • פירושו של המונח פרטים אישיים הנו בהתאם לפירוש שניתן לו במסגרת חוקי הגנת נתונים.
 • "תשלום אישי" - תשלום לחבר או לבן משפחה, למשל עבור חלקך בשכר דירה או בחשבון מסעדה. לא ניתן להשתמש בתשלום אישי לשליחת מתנות. תשלום אישי אינו זמין ברוב המדינות.
 • "מדיניות" - כל מדיניות או הסכם אחר בינך לבין PayPal שלו הסכמת באתר PayPal או בהקשר לשימושך בשירותי PayPal‏.
 • "תשלום שאושר מראש" - תשלום שבו המקבל מקבל אישור מראש לחייב את חשבון השולח ישירות על בסיס חד-פעמי, קבוע או אקראי, בהתאם להסכם של המקבל עם השולח. תשלום שאושר מראש קרוי לעיתים "מינוי", "תשלום אוטומטי", "חיוב אוטומטי" או "הוראת קבע".
 • "שיטת תשלום מועדפת" - שיטת תשלום שבחרת למימון תשלום במקום להשתמש בברירת מחדל לשיטות תשלום.
 • "קוד פדיון" - רצף אותיות, מספרים ו/או סימנים המופיע על שוברי מתנה, שוברי מבצע או הצעות מבצע אחרות ומשמש לקבלת הטבה.
 • "עתודה" - אחוז מהכסף שהתקבל בחשבון שלך שאותו אנו מעכבים לצורך הגנה מפני הסיכון לביטולים, הכחשות עסקה, תביעות או כל חבות אחרת הקשורה לחשבון ו/או לשימוש שלך בשירותי PayPal‏.
 • "פעילויות מוגבלות" - הפעילויות המתוארות בסעיף 10 של הסכם זה.
 • "ביטול" משמעותו מצב שבו PayPal מבטלת תשלום שקיבלת מהסיבות הבאות: (1) תוקפו בוטל על-ידי הבנק של השולח, (2) הוא נשלח אליך בטעות על-ידי PayPal, החברות המסונפות לה או כל חברת בת ישירה או עקיפה של PayPal‏, (3) לשולח התשלום לא היה אישור לשלוח את התשלום (לדוגמה: השולח השתמש בכרטיס אשראי גנוב), (4) קיבלת את התשלום עבור פעילויות המפרות הסכם זה, את מדיניות השימוש הנאות של PayPal או כל מדיניות אחרת, או (5) PayPal‏ הכריעה נגדך בתביעה.
 • "מוכר" - ראה ההגדרה "בעל עסק".
 • "שונה משמעותית מהתיאור" מוגדר בסעיף 7.1 של הסכם זה.
 • "שינוי מהותי" - שינוי בתנאי הסכם זה המצמצם את זכויותיך או מרחיב את תחומי האחריות שלך.
 • "טעינה" - ראו ההגדרה "הוספת כסף".
 • "דף פרטי עסקה" - הדף באתר PayPal שכותרתו פרטי עסקה, שבו מוצגים פרטים אודות העסקה. דף זה נגיש מהעסקה עצמה בחשבון שלך באתר PayPal‏.
 • "עסקה בלתי-מורשית" מוגדרת בסעיף 8.1 של הסכם זה.
 • "משתמש" - כל אדם או ישות המשתמשים בשירותי PayPal, בכלל זה אתה.
 • חשבון מאומת משמעותו מצב חשבון המשקף את העובדה כי PayPal אימתה שלבעל חשבון מסוים יש שליטה חוקית באחת או יותר משיטות התשלום שלו. מצב "חשבון מאומת" אינו מהווה המלצה על משתמש או ערובה בנוגע להתנהלות העסקית של משתמש.
 • "תשלום במסוף וירטואלי" - תשלום המעובד על-ידי PayPal באמצעות תהליכי המסוף הווירטואלי, הממומן ישירות באמצעות כרטיס אשראי או חיוב ולא באמצעות חשבון.

חזרה לראש הדף

 

מוצג א - עמלות.

1. סקירה. PayPal גובה את העמלות הבאות:

 1. עמלת תשלום מסחרי.
 2. עמלות נוספות:
  • עמלת המרת מטבע;
  • עמלה על משיכת היתרה שלך;
  • עמלת המחאה אלקטרונית;
  • עמלת מחלוקת;
  • עמלת אישור כרטיס אשראי וכרטיס חיוב; וכן
  • עמלת בקשת רשומות.
 3. עמלות עבור קטגוריות תמחור אחרות:
  • עמלת תשלום זעיר;
  • עמלת תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים;
  • עמלת תשלום המוני/תשלום Payouts;
  • עמלת תשלום אישי; וכן

2. עמלת תשלום מסחרי.

תשלום מסחרי כולל את התשלומים הבאים:

 • תשלום עבור מכירת מוצרים או שירותים;
 • תשלום שהתקבל לאחר שהמוכר השתמש בכרטיסייה בקש תשלום באתר PayPal; או
 • תשלום שנשלח לבית עסק או לכל ישות מסחרית או ישות ללא מטרות רווח אחרת, או שהתקבל על-ידם.

פעילות

מדינה/אזור

עמלת תשלום מסחרי

קבלת תשלום מסחרי

 

 

ישראל

תשלום מקומי:

תעריף רגיל:

3.4% + עמלה קבועה

תשלום בינלאומי:

ראו הטבלה שלהלן.

עמלה קבועה

כל המדינות

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎$0.30 AUD

ריאל ברזילאי:

‎R$0.60 BRL‎‏

דולר קנדי:

‎$0.30 CAD‏

קרונה צ'כית:

‎10.00 CZK‏

קרונה דנית:

‎2.60 DKK‏

אירו:

‎€0.35 EUR

דולר הונג קונגי:

‎$2.35 HKD‏

פורינט הונגרי:

‎90.00 HUF‏

ש"ח:

‎1.20 ILS‏

ין יפני:

‎¥40.00 JPY‏

רינגיט מלזי:

‎2.00 MYR

פזו מקסיקני:

‎4.00 MXN

דולר ניו זילנדי:

‎$0.45 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎2.80 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎15.00 PHP

זלוטי פולני:

‎1.35 PLN‏

רובל רוסי:

‎10 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$0.50 SGD‏

קרונה שוודית:

‎3.25 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎0.55 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎$10.00 TWD‏

באט תאילנדי:

‎11.00 THB‏

ליש"ט:

‎£0.20 GBP‏

דולר אמריקאי:

‎$0.30 USD

 • קבלת תשלומים מסחריים בינלאומיים.
  העמלה תלויה במדינת/אזור מגוריו של הקונה.

פעילות

מדינת/אזור מגוריו של המוכר

מדינת/אזור מגוריו של הקונה

עמלה

קבלת
תשלומים
מסחריים

ישראל

ארצות הברית, קנדה, צפון אירופה *

אירופה I **:

תעריף רגיל:

‎4.4%‏ + עמלה קבועה

 

כל המדינות האחרות:

תעריף רגיל:

5.4% + עמלה קבועה

 

עמלה קבועה

 

ראה בטבלה שלעיל


* צפון אירופה: דנמרק, איי פארו, פינלנד (כולל איי אולנד), גרינלנד, איסלנד, נורווגיה, שוודיה.

** אירופה I: אוסטריה, בלגיה, קפריסין, אסטוניה, צרפת (כולל גיאנה הצרפתית, גוואדלופ, מרטיניק, ראוניון ומאיוט), גרמניה, גיברלטר, יוון, אירלנד, איטליה, לוקסמבורג, מלטה, מונקו, מונטנגרו, הולנד, פורטוגל, סן מרינו, סלובקיה, סלובניה, ספרד, בריטניה (כולל איי התעלה והאי מאן), מדינת קריית הוותיקן.

4. עמלות נוספות.

פעילות

עמלות נוספות

המרת מטבע

מדינה/אזור:

עמלה הנכללת בשער החליפין הרלוונטי לעסקה :

ישראל

2.5%

כאשר נדרשת המרת מטבע, היא תושלם לפי שער החליפין של העסקה שקבענו להמרת המטבע הרלוונטי. שער החליפין של העסקה מותאם על בסיס קבוע וכולל עמלת המרת מטבע המוחלת ונשמרת על-ידנו בהתאם לשער חליפין בסיסי כדי ליצור את התעריף הרלוונטי להמרה שלך. שער החליפין הבסיסי מבוסס על התעריפים בשווקי המטבע הסיטונאיים ביום ההמרה או ביום העסקים הקודם; לחלופין, אם נדרש על-פי חוק או תקנה, נקבע בהתאם לתעריפים הנקבעים על ידי הממשלה הרלוונטית. שער החליפין של עסקה, החל על ההמרה, עשוי לחול באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת. ייתכן שתהיה לך את האפשרות (בהתאם למדינת/אזור המגורים שלך ולסוג שיטת התשלום) לבטל את ההצטרפות להמרת מטבע לפני שתשלים את העסקה על-ידי בחירה באפשרויות המרה אחרות בדף בחן את הפרטים שלך במהלך התשלום.


כאשר מוצעת המרת מטבע בנקודת המכירה על-ידי PayPal, יוצג בפניך שער החליפין שיחול על העסקה לפני שתמשיך באישור עסקת התשלום. על-ידי המשך אישור עסקת התשלום אתה מסכים להמרת המטבע על בסיס שער החליפין. כאשר מוצעת המרת מטבע בנקודת מכירה על-ידי בעל עסק ולא על-ידי PayPal ואתה בוחר לאשר את עסקת התשלום על בסיס שער החליפין והחיובים של בעל העסק, לא תהיה ל-PayPal כל חבות ביחס להמרת מטבע זו.


כאשר התשלום שלך ממומן באמצעות כרטיס אשראי או חיוב ומעורבת בו המרת מטבע באמצעות PayPal, את/ה מסכים/ה ומאשר/ת ל-PayPal להמיר את המטבע במקום חברת כרטיסי האשראי.

משיכת היתרה שלך

שיטת משיכה:

עמלה:

משיכות שביצעת לחשבון הבנק שלך בארה"ב.

עמלת משיכה

$35 דולר אמריקאי לכל משיכה

משיכות שמתבצעות לחשבון הבנק המקומי שלך.

 


מטבע

עמלת משיכה

ש"ח

חינם במקרה של משיכה בסך ₪1,000.00 ש"ח ומעלה

ש"ח

₪8.00 ש"ח במקרה של משיכה בסך פחות מ-₪1,000.00 ש"ח

אם תמשוך את היתרה במטבע שאינו המטבע שבו נקובה היתרה בחשבון שלך, תחויב בנוסף בעמלות המרת מטבע, כמפורט לעיל.

משיכות שמתבצעות לכרטיס האשראי שלך.

העמלה הבאה חלה בכל משיכה, בהתאם למטבע שבו נקוב כרטיס האשראי (לפי הפרטים הידועים ל-PayPal במועד המשיכה).

מטבע

עמלה לכל עסקה

דירהאם (איחוד האמירויות)‏

20

לק אלבני

552

פלורין האנטילים ההולנדיים

8

קוואנזה

2466

פזו ארגנטינאי‏

15

דולר אוסטרלי

7

פלורין ארובאי

9

מארק סחיר

9

דולר ברבדוס

10

לב בולגרי

7

פרנק בורונדי

9449

דולר ברמודה

5

דולר ברוניי

7

בוליביאנו

35

ריאל ברזילאי

10.00

דולר בהאמי

5

נגולטרום

355

פולה

54

דולר קנדי

6

פרנק קונגולזי

8452

פרנק שוויצרי

6.50

פז ציליאני‏

2400.00

יואן

35

פזו קולוביאני‏

16658

קולון קוסטה ריקה‏

2816

אשקודו כף ורדי

497

לירה קפריסאית

2.40

קורונה צ'כית

110

פרנק ג'יבוטי

889

קרונה דנית

30

פזו דומיניקני‏

267

דינר אלג'ירי

600

קרון אסטוני

60.00

לירה מצרית

79

ביר אתיופי

160

אירו

4

דולר פיג'י

11

לירה של איי פוקלנד

4

ליש"ט

3

לארי גאורגי

14

לירה של גיברלטר

4

דאלאסי

256

פרנק גינאי

47695

קצאל

38

דולר גויאני

1043

דולר הונג קונגי

40

למפירה

123

קונה קרואטית

30

פורינט הונגרי

1000

רופיה

46000.00

ש"ח

22

רופי הודי

200.00

קרונה איסלנדית

340.00

דולר ג'מייקני

670

ין יפני

610

שילינג קנייתי‏

504

ריאל קמבודי

20600.00

פרנק קומורי

2218

וון

5830

דולר איי קיימן

4

טנגה

1887

קיפ

44392

רופי סרי לנקי

907

ליטאס ליטאי

14.00

לטס לטבי

3.00

דירהאם מרוקאי‏

48

לאו מולדובני

88

אריארי מדגסקרי

18259

דינר מקדוני

278

טוגרוג

13735

אואוגויה

1874

לירה מלטית

1.80

רופי מאוריציאני

183

רופייה מלדיבית

77

קוואצ'ה מלאווי

3684

פזו מקסיקני

60

רינגיט מלזי

20

דולר נמיבי

72

נאירה

1812

קורדובה

171

קרונה נורווגית

32

רופי נפאלי

571

דולר ניו זילנדי

8

בלבואה

5.00

סול פרואני‏

17

קינה של פפואה גינאה החדשה

17

פזו פיליפיני

250

זלוטי

16

גוארני פרגוואי

32625

ריאל קטארי

18

לאו רומני

12

דינר סרבי

530

רובל רוסי

150.00

ריאל סעודי

19

דולר איי שלמה

41

רופיה סיישלית

68

קרונה שוודית

35

דולר סינגפורי

8

לירה של סנט הלנה

4

קורונה סלובקית

140.00

ליאון

49324

שילינג סומלי

2898

דולר סורינאמי

37

לילנגני

72

באט

200.00

סומוני טג'יקי

52.00

פאנגה טונגאית

11

לירה טורקית

7.60

דולר טרינידד וטובגו

34

דולר טאיוואני

175.00

שילינג טנזני

11520

גריבנה

122

שילינג אוגנדי

18388

דולר אמריקאי

‎5 USD

פזו אורוגוואי

100

פזו אורוגוואי

100.00

דונג וייטנאמי

115874

ואטו

582

טאלה

13

פרנק CFA מרכז אפריקאי

2956

דולר מזרח קריבי

14

ריאל תימני

1252

ראנד דרום אפריקאי

40

 

 

אם תמשוך את היתרה במטבע שאינו המטבע שבו נקובה היתרה בחשבון שלך, תחויב בנוסף בעמלות המרת מטבע, כמפורט לעיל.

קבלת המחאות אלקטרוניות

עבור מוכרים במדינות הרשומות להלן, ישנה עמלה מרבית לכל תשלום עבור קבלת תשלום הממומן בהמחאה אלקטרונית, כפי שמופיע בהמשך. התקרה תלויה במטבע התשלום:

סין, הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד, סין), אינדונזיה, קוריאה, מלזיה, ניו זילנד, הפיליפינים, סינגפור, טאיוואן, תאילנד ווייטנאם

אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, מולדובה, מונקו, סרביה

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎50.00 AUD‏

ריאל ברזילאי:

‎75.00 BRL‏

דולר קנדי:

‎45.00 CAD‏

קרונה צ'כית:

‎850.00 CZK‏

קרונה דנית:

‎250.00 DKK‏

אירו:

‎35.00 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎330.00 HKD‏

פורינט הונגרי:

‎9,250 HUF‏

ש"ח:

‎160.00 ILS‏

ין יפני:

‎4,000 JPY‏

רינגיט מלזי:

‎150.00 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎540.00 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎60.00 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎270.00 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎1,900.00 PHP‏

זלוטי פולני:

‎140.00 PLN‏

רובל רוסי:

‎1,400.00 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎60.00 SGD‏

קרונה שוודית:

‎320.00 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎50.00 CHF

דולר טאיוואני חדש:

‎1,350.00 TWD‏

באט תאילנדי:

‎1,400.00 THB‏

ליש"ט:

‎30.00 GBP‏

דולר אמריקאי:

‎45.00 USD‏

 

עמלת מחלוקת -

ראה סעיף 11.1 (5) לקבלת פרטים על עמלות המחלוקת והמקרים שבהם הן חלות.

עמלות מחלוקת סטנדרטיות

מטבע

עמלת מחלוקת

מטבע

עמלת מחלוקת

דולר אוסטרלי:

$12 AUD

פזו מקסיקני:

160 MXN

ריאל ברזילאי:

R$35 BRL

דולר ניו זילנדי:

$13 NZD

דולר קנדי:

$10 CAD

קרונה נורווגית:

75 NOK

קרונה צ'כית:

185 CZK

פזו פיליפיני:

405 PHP

קרונה דנית:

55 DKK

זלוטי פולני:

30 PLN

אירו:

7 EUR

דולר סינגפורי:

$11 SGD

דולר הונג קונגי:

65 HKD

קרונה שוודית:

75 SEK

פורינט הונגרי:

2450 HUF

פרנק שוויצרי:

8 CHF

רופי הודי:

580 INR

דולר טאיוואני חדש:

$250 TWD

ש"ח:

30 ILS

באט תאילנדי:

250 THB

ין יפני:

¥870 JPY

ליש"ט:

£6 GBP

רינגיט מלזי:

35 MYR

דולר אמריקאי:

$8 USD

 

 

עמלות מחלוקת בהיקף גבוה

 

מטבע

עמלת מחלוקת

מטבע

עמלת מחלוקת

דולר אוסטרלי:

$24 AUD

פזו מקסיקני:

320 MXN

ריאל ברזילאי:

R$70 BRL

דולר ניו זילנדי:

$26 NZD

דולר קנדי:

$20 CAD

קרונה נורווגית:

150 NOK

קרונה צ'כית:

370 CZK

פזו פיליפיני:

810 PHP

קרונה דנית:

110 DKK

זלוטי פולני:

60 PLN

אירו:

14 EUR

דולר סינגפורי:

$22 SGD

דולר הונג קונגי:

130 HKD

קרונה שוודית:

150 SEK

פורינט הונגרי:

4900 HUF

פרנק שוויצרי:

‎16 CHF‏

רופי הודי:

1160 INR

דולר טאיוואני חדש:

$500 TWD

ש"ח:

60 ILS

באט תאילנדי:

500 THB

ין יפני:

¥1740 JPY

ליש"ט:

£12 GBP

רינגיט מלזי:

70 MYR

דולר אמריקאי:

$16 USD

 

 

אישור כרטיס אשראי וכרטיס חיוב

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎$2.00 AUD‎‏

ריאל ברזילאי:

‎R$4.00 BRL‏

דולר קנדי:

‎$2.45 CAD‎‏

קרונה צ'כית:

50.00 קרונה צכית

קרונה דנית:

12.50 קרונה דנית

אירו:

‎1.50 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$15.00 HKD‎‏

פורינט הונגרי:

400.00 פורינט הונגרי

ש"ח:

8.00 ש"ח

ין יפני:

‎¥200.00 JPY‎‏

רינגיט מלזי:

10.00 רינגיט מלזי

פזו מקסיקני:

‎20.00 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎$3.00 NZD‎‏

קרונה נורווגית:

15.00 קרונה נורווגית

פזו פיליפיני:

100.00 פזו פיליפיני

זלוטי פולני:

‎6.50 PLN‏

רובל רוסי:

‎60 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$3.00 SGD‎‏

קרונה שוודית:

15.00 קרונה שוודית

פרנק שוויצרי:

3.00 פרנק שוויצרי

דולר טאיוואני חדש:

‎$70.00 TWD‎‏

באט תאילנדי:

‎70.00 THB‎

ליש"ט:

‎£1.00 GBP‎‏

דולר אמריקאי:

‎$1.95 USD‎‏

במקרים מסוימים, PayPal עשויה לבקש ממך לאמת את בעלותך על כרטיס האשראי או כרטיס החיוב. לשם כך, PayPal מבצעת חיוב בכרטיס האשראי שלך או בכרטיס החיוב שלך ולאחר מכן מבקשת ממך לאמת את הקוד המשויך לחיוב. סכום זה יוחזר כאשר תהליך האימות של כרטיס האשראי או כרטיס החיוב הושלם על ידך בהצלחה.

עמלת בקשת רשומות

‎$10.00 דולר סינגפורי (לפריט), או שווה-ערך במטבע אחר.

לא נחייב אותך עבור רשומות שהתבקשו בנוגע לטענה בתום לב לגבי שגיאה בחשבונך.

5. ‏ עמלות עבור קטגוריות תמחור אחרות

· תמחור תשלומים זעירים. PayPal מציעה שתי תכניות לתמחור תשלומים זעירים: (i) עמלות תשלומים זעירים; וכן (ii) עמלות תשלומים זעירים עבור מוצרים דיגיטליים.
(i) עמלות תשלומים זעירים. אם נרשמת לעמלות תשלומים זעירים, העמלות הבאות חלות על כל התשלומים המסחריים שתקבל. אם ברשותך הן חשבון הכולל עמלות תשלומים זעירים והן חשבון הכולל תמחור רגיל, אתה אחראי על ניתוב נכון של התשלומים שלך לחשבון המתאים; לאחר עיבוד עסקה באמצעות החשבון שבחרת, לא תוכל לבקש לעבד את העסקה באמצעות חשבון אחר.

פעילות

מדינה/אזור

עמלת תשלום זעיר

קבלת תשלום מסחרי

כל המדינות (שבהן זמינות עמלות תשלום זעיר)

תשלום מקומי:

5% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

תשלום בינלאומי:

6% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

עמלה קבועה על תשלום זעיר

 

 

כל המדינות שבהן האפשרות זמינה

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎$0.05 AUD‏

ריאל ברזילאי:

‎R$0.10 BRL‏

דולר קנדי:

‎$0.05 CAD‏

קרונה צ'כית:

‎1.67 CZK‏

קרונה דנית:

‎0.43 DKK‏

אירו:

‎0.05 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$0.39 HKD‏

פורינט הונגרי:

‎15.00 HUF‏

ש"ח:

‎0.20 ILS‏

ין יפני:

‎¥7.00 JPY‏

רינגיט מלזי:

‎0.20 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎$0.55 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎$0.08 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎0.47 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎2.50 PHP‏

זלוטי פולני:

‎0.23 PLN‏

רובל רוסי:

‎2.00 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$0.08 SGD‏

קרונה שוודית:

‎0.54 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎0.09 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎2.00 TWD‏

באט תאילנדי:

‎1.80 THB‏

ליש"ט:

‎£0.05 GBP‏

דולר אמריקאי:

‎$0.05 USD‏

(ii) עמלות תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים. אם תגיש/י בקשה ותעמוד/י בדרישות לקבלת תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים, אזי עבור כל עסקה הכוללת מוצרים דיגיטליים בלבד, את/ה מסכים/ה לשלם (i) את עמלות התשלום המסחרי כמתואר בסעיף 2 שלעיל, או (ii) עמלות תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים, לפי התעריף שמביא לחיובך בסכום הנמוך יותר עבור העסקה.

פעילות

מדינה/אזור

עמלת תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים

קבלת תשלום זעיר עבור מוצרים

כל המדינות (שבהן תשלומים זעירים עבור מוצרים דיגיטליים זמינים)

תשלום מקומי:

5% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

תשלום בינלאומי:

5.5% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

עמלה קבועה על תשלום זעיר

כל המדינות שבהן האפשרות זמינה

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎$0.05 AUD‏

ריאל ברזילאי:

‎R$0.10 BRL‏

דולר קנדי:

‎$0.05 CAD‏

קרונה צ'כית:

‎1.67 CZK‏

קרונה דנית:

‎0.43 DKK‏

אירו:

‎0.05 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$0.39 HKD‏

פורינט הונגרי:

‎15.00 HUF‏

ש"ח:

‎0.20 ILS‏

ין יפני:

‎¥7.00 JPY‏

רינגיט מלזי:

‎0.20 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎$0.55 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎$0.08 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎0.47 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎2.50 PHP‏

זלוטי פולני:

‎0.23 PLN‏

רובל רוסי:

‎2.00 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$0.08 SGD‏

קרונה שוודית:

‎0.54 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎0.09 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎2.00 TWD‏

באט תאילנדי:

‎1.80 THB‏

ליש"ט:

‎£0.05 GBP‏

דולר אמריקאי:

‎$0.05 USD‏

 

· עמלת תשלום המוני/תשלום Payouts.

פעילות

מדינה/אזור

עמלת תשלום המוני/תשלום Payouts

שליחת תשלום Payouts או תשלום המוני

ישראל

תשלום מקומי:

‎2% מהתשלום עד לעמלה מרבית על תשלום Payout/תשלום המוני לכל מקבל, כמפורט להלן**.

תשלום בינלאומי:

‎2% מהתשלום עד לעמלה מרבית על תשלום Payout/תשלום המוני לכל מקבל, כמפורט להלן***.

**עמלה מרבית על תשלום Payouts/תשלום המוני עבור תשלום מקומי מהמדינות הבאות: אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו, סרביה, אוקראינה

 

מטבע:

העמלה המרבית לכל מקבל:

דולר אוסטרלי:

‎$16 AUD‎‏

ריאל ברזילאי:

‎R$24 BRL‎‏

דולר קנדי:

‎$14 CAD‎‏

קרונה צ'כית:

‎280 CZK‏

קרונה דנית:

‎84 DKK‏

אירו:

‎12 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$110 HKD‎‏

פורינט הונגרי:

‎3,080 HUF‏

ש"ח:

‎50 ILS‏

ין יפני:

‎¥1200 JPY‎‏

רינגיט מלזי:

‎50 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎170 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎$20 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎90 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎640 PHP‏

זלוטי פולני:

‎46 PLN‏

רובל רוסי:

‎480 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$20 SGD‎‏

קרונה שוודית:

‎100 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎16 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎440 TWD‏

באט תאילנדי:

‎460 THB‏

ליש"ט:

‎£10 GBP‎‏

דולר אמריקאי:

‎$14 USD‎‏

***עמלה מרבית על תשלום Payouts/תשלום המוני עבור תשלום בינלאומי מהמדינות הבאות: אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו, סרביה, אוקראינה

 

מטבע:

העמלה המרבית לכל מקבל:

דולר אוסטרלי:

‎$100 AUD‎‏

ריאל ברזילאי:

‎R$150 BRL‎‏

דולר קנדי:

‎$90 CAD‎‏

קרונה צ'כית:

‎1700 CZK‏

קרונה דנית:

‎500 DKK‏

אירו:

‎70 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$660 HKD‎‏

פורינט הונגרי:

‎18,500 HUF‏

ש"ח:

‎320 ILS‏

ין יפני:

‎¥8,000 JPY‎‏

רינגיט מלזי:

‎300 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎1,080 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎$120 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎540 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎3,800 PHP‏

זלוטי פולני:

‎280 PLN‏

רובל רוסי:

‎2,800 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$120 SGD‎‏

קרונה שוודית:

‎640 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎100 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎$2,700 TWD‎‏

באט תאילנדי:

‎2,800 THB‏

ליש"ט:

‎£60 GBP‎‏

דולר אמריקאי:

‎$90 USD‎‏

א.

6. עמלת החזר

פעילות

מדינה/אזור

עמלה

החזרת תשלום מסחרי

 

אם תשלום שקיבלת הוחזר לשולח (באופן חלקי או מלא) אין עמלות לביצוע ההחזר, אך העמלות ששילמת במקור כמוכר לא יוחזרו אליך.

7. עמלות בנק/כרטיס אשראי. הבנק או חברת כרטיסי האשראי או החיוב שלך עשויים לחייב אותך בעמלות עבור משלוח או קבלה של כסף באמצעות PayPal‏. למשל, ייתכן שתחויב בעמלות המרת מטבע, עמלות עבור עסקאות בינלאומיות או עמלות אחרות, גם כאשר העסקה היא פנים-ארצית ואינה מצריכה המרת מטבע. PayPal אינה אחראית לעמלות שבהן חויבת על-ידי הבנק, חברת כרטיסי האשראי או החיוב שלך או כל מוסד פיננסי אחר בהתאם לשימוש שלך ב-PayPal‏. אם הנך בישראל, ייתכן שחשבון הבנק שלך יחויב באופן מיידי עבור עסקת PayPal הממומנת באמצעות כרטיס אשראי.

 

חזרה לראש הדף

 

מוצג ב - מדינה/אזור - תנאים ספציפיים.

התנאים וההתניות הבאים חלים רק על בעלי חשבון ביחס לחשבונות שנרשמו במדינות הבאות. במקרה של סתירה בין תנאי הסכם זה לבין תנאי מוצג ב, יחולו תנאי מוצג ב:

 

ישראל

חוק ופורום למחלוקות.

למעט מכפי שהוסכם על-ידי הצדדים או כמתואר בסעיף 12.2 לעיל, את/ה מסכים/ה כי כל תביעה או מחלוקת שיש לך נגד PayPal חייבת להידון בבית-משפט הממוקם בסינגפור, ואת/ה מסכים/ה להיות כפוף לסמכות השיפוט של בתי המשפט הממוקמים בסינגפור למטרת דיון בכל תביעות או מחלוקות מעין אלה. הסכם זה וכל מחלוקת בינך וביננו כפוף מכל הבחינות לחוקי סינגפור, כפי שאלה חלים על הסכמים שנחתמו ואמורים להיות מבוצעים באופן מלא בגבולות סינגפור, מבלי להביא בחשבון סעיפים בדבר סתירות בחוק. אם בית משפט במקום מגוריך אינו אוכף את ההסכם בינך וביננו בדבר יישום החוק הקיים בסינגפור או דורש כי פתרון המחלוקת ביננו יתנהל בסינגפור, חוקי המדינה/האזור שבו אתה מתגורר יחולו על המחלוקות בינך וביננו ביחס להסכם זה ויהיה באפשרותך להגיש תביעה בבית משפט במדינה/באזור מגוריך ואנו מסכימים לסמכותו השיפוטית של בית משפט כגון זה.

חזרה לראש הדף