עמלות עסקה עבור תשלום בינלאומי - ישראל


עמלות עבור קבלת תשלום מקונים מחוץ לישראל

ראה 'עמלות עסקה עבור תשלום פנים-ארצי'

מכירות חודשיותמחיר לעסקה
₪0.00 ILS - ₪12,000.00 ILS3.9% + ₪1.20 ILS
₪12,000.01 ILS - ₪40,000.00 ILS (דרושה הרשאה לתעריף לבעל עסק)3.4% + ₪1.20 ILS
₪40,000.01 ILS - ₪400,000.00 ILS (דרושה הרשאה לתעריף לבעל עסק)3.2% + ₪1.20 ILS
> ₪400,000.00 ILS (דרושה הרשאה לתעריף לבעל עסק)2.9% + ₪1.20 ILS

עמלות בגין קבלת תשלום בהמחאות אלקטרוניות לא יעלו על ₪20.00 ILS לכל עסקה.

כיצד נקבעים התעריפים?
הזכאות לתעריפים לבעל עסק נקבעת על בסיס היקף מכירות מהחודש הקלנדרי הקודם. כדי להיות זכאי לתעריפים לבעל עסק, המוכר חייב למלא בקשה חד-פעמית ולעמוד בקריטריוני תעריף לבעל עסק.