עדכוני מדיניות

 

>> הצג את כל ההסכמים המשפטיים

>> הצג עדכוני מדיניות קודמים

עדכוני מדיניות

 

 

דף זה מיידע מראש משתמשים על שינויים חשובים בשירות PayPal, בהסכם המשתמש או במדיניות אחרת.  אנו ממליצים לעיין בעדכון מדיניות זה כדי להכיר את כל השינויים שבוצעו בהסכם המשתמש של PayPal‏. שינויים אלו יפורסמו לפחות 30 יום לפני תאריך כניסתם לתוקף.
 


תיקונים להסכם המשתמש של PayPal בנוגע לחשבונות משתמשים באסיה והאוקיינוס השקט, בארצות מסוימות באירופה ובאמריקה הלטינית, במזרח התיכון ובאפריקה.

בתוקף מתאריך:  19 באוקטובר 2016PayPal מבצעת שינויים בהסכם המשתמש שלה.  הסכם המשתמש המתוקן ייכנס לתוקף עבור כל משתמשי PayPal ב-19 באוקטובר 2016.  מומלץ לעיין בעדכון מדיניות זה כדי להכיר את השינויים שאנו מבצעים.

בכך שתשתמש ב-PayPal או בשירותיה לאחר ה-19 באוקטובר 2016, תעניק הסכמתך לשינויים אלה.

להלן סיכום של השינויים המהותיים:
 

 1. שינויים לטופס ההסכמה הנדרש עבור חיוב נוסף של בעל עסק (סעיף 3.4)
  אתה מסכים שלא תטיל חיוב נוסף או כל עמלה אחרת עבור קבלת PayPal כשיטת תשלום ללא הסכמה שלנו מראש ובכתב. תוכל לחייב בדמי טיפול בהקשר של מכירת מוצרים או שירותים, כל עוד דמי הטיפול אינם גבוהים מדמי הטיפול שבהם אתה מחייב עבור עסקאות שאינן משולמות באמצעות PayPal‏.
   
 2. שינויים בפריטים שאינם עומדים בדרישות הזכאות במסגרת 'הגנת הקונה' של PayPal (סעיף 7.3)
  תשלום עבור הפריטים הבאים אינו  מקנה זכאות להחזר במסגרת 'הגנת הקונה' של PayPal‏:
 • נדל"ן
 • בתי עסק (כאשר אתה קונה חלק מעסק או את כולו)
 • כלי רכב, כולל אופנועים, קרוואנים, כלי טיס וכלי שיט
 • תביעות מסוג 'שונה משמעותית מהתיאור' עבור פריטים בהזמנה אישית
 • תשלום בפלטפורמות של מימון המונים
 • פריטים המפרים את מדיניות השימוש הנאות של PayPal
 • עבור פריטים שעבורם הוגשה תביעת 'הפריט לא התקבל', שאתה אוסף באופן אישי או מסדיר את איסופם בשמך, כולל בנקודת מכירה קמעונאית
 • מכשור תעשייתי לצורכי ייצור
 • פריטי ערך שמור כגון כרטיסי מתנה וכרטיסי תשלום מראש
 • הימורים, משחקי מזל ופעילות אחרת הכרוכה בדמי כניסה ופרס
 • כל דבר שנקנה מגורם ממשלתי או כל סכום ששולם לגורם ממשלתי
 • תשלום אישי
 • תרומות
 • מוצרים פיננסיים והשקעות
 1. שינויים ב'הגנת המוכר' (סעיף 9.5)
  להלן דוגמאות לפריטים/עסקאות שאינם זכאים ל'הגנת המוכר' של PayPal‏:
 • תביעות או הכחשות עסקה עבור "שונה משמעותית מהתיאור".
 • פריטים שאתה מוסר באופן אישי, כולל בנקודת מכירה.
 • פריטים לא מוחשיים, כולל מוצרים דיגיטליים ושירותים.
 • פריטים שווי-ערך למזומנים (כולל, אך לא מוגבל לכרטיסי מתנה או שוברים)
 • PayPal Direct Payments (כולל תשלום במסוף וירטואלי ותשלום ב-Website Payments Pro/Plus‏).
 • פריטים שאינם נשלחים לכתובת המקבל. אם אתה שולח במקור את הפריט לכתובת המקבל, אך הפריט מופנה מאוחר יותר לכתובת אחרת, לא תהיה זכאי ל'הגנת המוכר' של PayPal‏. לכן מומלץ לא להשתמש בשירות משלוחים המוסדר על-ידי הקונה, כדי שתוכל לספק הוכחת משלוח ומסירה תקפה.
 • תרומות.
 • מוצרים פיננסיים או השקעות.
 1. שינויים ברשימה פעילויות מוגבלות עבור החשבון שלך (סעיף 10.1)
  בנוגע לשימוש שלך באתר שלנו, בחשבון שלך או בשירותי PayPal, או במהלך האינטראקציה שלך עם PayPal, עם משתמשים אחרים או עם צד שלישי, אינך רשאי:
 • להפר הסכם זה, את הסכם הישות המסחרית, את מדיניות השימוש הנאות או כל מדיניות אחרת שעליה הסכמת עם PayPal‏;
 • להפר חוק, תקנה או הוראה כלשהם;
 • להפר זכויות יוצרים, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או זכויות קניין רוחני אחרות וכן זכויות פרסום או פרטיות של PayPal או של צד שלישי כלשהו;
 • למכור מוצרים מזויפים;
 • לפעול באופן הכרוך בהשמצה, הוצאת דיבה, איום או הטרדה כלפי העובדים שלנו, הסוכנים שלנו או משתמשים אחרים שלנו;
 • לספק פרטים שקריים, לא מדויקים או מטעים;
 • לקחת חלק בפעילויות ו/או בעסקאות שעשויות להיות חשודות או שעשויות להיות כרוכות בהונאה;
 • לסרב לשתף פעולה במקרה של בדיקה או לסרב לספק אישור לזהותך או כל פרטים אחרים שאתה מספק לנו;
 • לקבל או לנסות לקבל כסף הן מ-PayPal והן מהמוכר, מבנק או ממנפיק כרטיסי אשראי עבור אותה עסקה במהלך מחלוקת;
 • לשלוט בחשבון המקושר לחשבון אחר, המעורב בכל אחת מפעילויות מוגבלות אלה;
 • לנהל את עסקיך או להשתמש בשירותי PayPal באופן הגורם או עשוי לגרום לתלונות, מחלוקות, תביעות, ביטולים, הכחשות עסקה, עמלות, קנסות, עונשין וחבות אחרת ל-PayPal, למשתמשים אחרים, לצד שלישי או לך;
 • לקבל מסוכנות דיווח אשראי ציון אשראי המצביע על רמת סיכון גבוהה בקשר לשימושך בשירותי PayPal‏;
 • להשתמש בחשבונך או בשירותי PayPal באופן שבו PayPal, ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס, Discover או כל רשת אחרת להעברת כספים אלקטרונית מאמינות בצורה סבירה שנעשה שימוש לרעה במערכת הכרטיסים או שאירעה הפרה של כללי איגוד הכרטיסים או של כללי הרשת;
 • להשאיר את חשבונך במצב של יתרה שלילית;
 • להשתמש בכרטיס אשראי בחשבון שלך כדי לספק לעצמך מקדמה במזומן (או לעזור לאחרים לעשות זאת);
 • לגשת לשירותי PayPal מארץ שאינה מופיעה בדף PayPal ברחבי העולם.
 • למסור או להפיץ פרטים של משתמש אחר לצד שלישי או להשתמש בפרטים אלו לצורך שיווק, אלא אם קיבלת את הסכמתו המפורשת של המשתמש לעשות זאת;
 • לשלוח למשתמש הודעת אימייל שלא התבקשה או להשתמש בשירותי PayPal לצורך גביית תשלום עבור שליחה, או סיוע בשליחה, של הודעת אימייל שלא התבקשה לצד שלישי;
 • לבצע פעולה כלשהי שגורמת לעומס בלתי סביר או גדול באופן לא פרופורציונלי על התשתית שלנו;
 • לאפשר פעולת וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים או כל שגרת תכנות אחרת שעשויים לפגוע במערכת, בנתונים או בפרטים כלשהם, להפריע לפעולתם בצורה מזיקה, ליירט אותם בחשאי או להפקיע אותם;
 • להשתמש בשרת מתווך אנונימי; להשתמש ברובוט, בעכביש או בכל התקן אוטומטי או תהליך ידני אחר לצורך ניטור או העתקה של האתר שלנו ללא אישור בכתב מראש שלנו;
 • להשתמש בכל התקן, תוכנה או שגרה על מנת לעקוף את הכותרות שלנו לאי-הכללת רובוטים, או להתערב או לנסות להתערב בפעולת האתר שלנו או שירותי PayPal‏;
 • לבצע פעולה כלשהי שעלולה לגרום לנו לאבד כל אחד מהשירותים מספקי שירותי האינטרנט, מעבדי התשלום או ספקים אחרים שלנו; או
 • להשתמש לרעה (אם כקונה או כמוכר) בתהליך יישוב המחלוקות שלנו באינטרנט ו/או ב'הגנת הקונה' של PayPal‏.
 1. שינויים בעמלת התשלום האישי (מוצג א' בסעיף 5) לשליחה של תשלום אישי או קבלתו בברזיל מ-‎5.99% + עמלה קבועה, ל-‎7.4% + עמלה קבועה