עדכוני מדיניות

 

>> הצג את כל ההסכמים המשפטיים

>> הצג עדכוני מדיניות קודמים

עדכוני מדיניות

שינויים בהסכמים המשפטיים של PayPal

בתוקף מהתאריך: 29 ביוני 2017

 

דף זה מיידע משתמשים מראש על עדכונים חשובים בהסכמים משפטיים עבור שירותי PayPal. שינויים אלו יפורסמו בדף זה לפחות 30 יום לפני תאריך כניסתם לתוקף. אנו ממליצים לעיין בעדכון מדיניות זה, מכיוון שהעדכונים להלן חלים על השימוש בשירותי PayPal בתאריך כניסתם לתוקף.

 

עדכון הסכם המשתמש של PayPal

בתוקף החל מתאריך: 10 באוקטובר, 2017

 

אנו מעדכנים את הסכם המשתמש של PayPal ('הסכם'), המסמך הקובע את התנאים וההתניות שבמסגרתם שירותי PayPal מסופקים למשתמשי PayPal.

הגירסה המעודכנת של ההסכם תיכנס לתוקף ב-10 באוקטובר, 2017 ותחול על השימוש בשירותי PayPal החל מתאריך זה. בהמשך תמצא את העדכונים העיקריים שאנו מבצעים בהסכם.

  • עדכנו את מוצג ב' של ההסכם כדי לבטל את החלק 'ארגנטינה' שהגביל עסקאות פנים-ארציות עבור משתמשים ארגנטינאיים; בהתאם לכך, משתמשים ארגנטינאיים יוכלו להשתמש בשירותי PayPal עבור עסקאות פנים-ארציות של מוצרים ושירותים, בנוסף לעסקאות בינלאומיות שכבר היו זמינות עבורם; הדבר נגזר משינויים שבוצעו לאחרונה בתקנות בארגנטינה.

כדי לראות את ההסכם המעודכן, לחץ כאן