עדכוני מדיניות

 

>> הצג את כל ההסכמים המשפטיים

>> הצג עדכוני מדיניות קודמים

עדכוני מדיניות

 

 

דף זה מיידע מראש משתמשים על שינויים חשובים בשירות PayPal, בהסכם המשתמש או במדיניות אחרת.  אנו ממליצים לעיין בעדכון מדיניות זה כדי להכיר את כל השינויים שבוצעו בהסכם המשתמש של PayPal‏. שינויים אלו יפורסמו לפחות 30 יום לפני תאריך כניסתם לתוקף.

 

תיקונים להסכם המשתמש של PayPal בנוגע לחשבונות משתמשים באסיה והאוקיינוס השקט, בארצות מסוימות באירופה ובאמריקה הלטינית, במזרח התיכון ובאפריקה.

בתוקף מתאריך: 29 במרס 2017


PayPal מבצעים שינויים בהסכם המשתמש. הסכם המשתמש שעבר שינוי ייכנס לתוקף עבור כל משתמשי PayPal ב-29 במרס 2017‏. מומלץ לעיין בעדכון מדיניות זה כדי להכיר את השינויים שאנו מבצעים. הנוסח המעודכן של הסכם המשתמש, שייכנס לתוקף בתאריך 29 במרס 2017, כולל השינויים המפורטים להלן זמין כאן.

שימושך ב-PayPal או בשירותי PayPal לאחר 29 במרס 2017, ייחשב כהסכמה מצדך לשינויים אלו.

הבהרה לגבי דרישות הזכאות ל'הגנת הקונה' של PayPal

השינויים בוצעו כדי לציין במפורש שעל מנת להיות זכאי ל'הגנת הקונה' של PayPal, התשלום חייב להיות עבור פריט העומד בדרישות הזכאות ועליו להתבצע מתוך חשבון ה-PayPal של המשתמש.

הסברים חדשים כדוגמאות לפריטים שאינם עומדים בדרישות הזכאות של 'הגנת הקונה' של PayPal ו'הגנת המוכר' של PayPal

נוספו הסברים ודוגמאות נוספות לפריטים שאינם עומדים בדרישות הזכאות של 'הגנת הקונה' של PayPal ו'הגנת המוכר' של PayPal.

להלן הנוסח של סעיף 7.3 המתוקן, בדבר פריטים שאינם עומדים בדרישות הזכאות של 'הגנת הקונה' של PayPal (הניסוח המתוקן מודגש בקו תחתון):

"7.3 פריטים לא זכאים.  תשלום עבור הפריטים הבאים אינו מקנה זכאות להחזר במסגרת 'הגנת הקונה' של PayPal‏:

 • נדל"ן
 • בתי עסק (כאשר אתה קונה חלק מעסק או את כולו)
 • כלי רכב, כולל אופנועים, קרוואנים, כלי טיס וכלי שיט
 • תביעות מסוג 'שונה משמעותית מהתיאור' עבור פריטים בהזמנה אישית
 • תשלום בפלטפורמות של מימון המונים
 • פריטים המפרים את מדיניות השימוש הנאות של PayPal
 • עבור פריטים שעבורם הוגשה תביעת 'הפריט לא התקבל', שאתה אוסף באופן אישי או מסדיר את איסופם בשמך, כולל בנקודת מכירה קמעונאית
 • מכשור תעשייתי לצורכי ייצור
 • פריטי ערך שמור כגון כרטיסי מתנה וכרטיסי תשלום מראש
 • מטילי זהב
 • הימורים, משחקי מזל ופעילות אחרת הכרוכה בדמי כניסה ופרס
 • כל דבר שנקנה מגורם ממשלתי או כל סכום ששולם לגורם ממשלתי
 • תשלום אישי
 • תשלום המוני / תשלום Payouts
 • תרומות
 • מוצרים פיננסיים או השקעות

גם אם התשלום שלך אינו זכאי ל'הגנת הקונה' של PayPal, תוכל להגיש מחלוקת וליישב את הבעיה ישירות עם המוכר. עם זאת, PayPal לא תפסוק לטובתך אם תסלים את המחלוקת לתביעה כאשר פריט אינו זכאי ל'הגנת הקונה' של PayPal‏."

להלן הנוסח של סעיף 9.5 המתוקן, "פריטים/עסקאות שאינם עומדים בדרישות הזכאות של 'הגנת המוכר' של PayPal" (החלקים שנוספו מודגשים בקו תחתון):

"להלן דוגמאות לפריטים/עסקאות שאינם זכאים ל'הגנת המוכר' של PayPal‏:

 • תביעות או הכחשות עסקה עבור "שונה משמעותית מהתיאור".
 • פריטים שאתה מוסר באופן אישי, כולל בנקודת מכירה.
 • פריטים לא מוחשיים, כולל מוצרים דיגיטליים ושירותים.
 • פריטים שווי-ערך למזומנים (כולל, אך לא מוגבל לכרטיסי מתנה או שוברים).
 • מטילי זהב.
 • PayPal Direct Payments (כולל תשלום במסוף וירטואלי ותשלום ב-Website Payments Pro/Plus‏).
 • תשלום המוני / תשלום Payouts.
 • מוצרים מזויפים.
 • פריטים שאינם נשלחים לכתובת המקבל. אם אתה שולח במקור את הפריט לכתובת המקבל, אך הפריט מופנה מאוחר יותר לכתובת אחרת, לא תהיה זכאי ל'הגנת המוכר' של PayPal‏. לכן מומלץ לא להשתמש בשירות משלוחים המוסדר על-ידי הקונה, כדי שתוכל לספק הוכחת משלוח ומסירה תקפה.
 • תרומות.
 • מוצרים פיננסיים והשקעות.“

הסברים ודוגמאות נוספות לפריטים שאינם עומדים בדרישות הזכאות של 'הגנת המוכר' של PayPal עבור מוכרים בטורקיה וישראל

להלן נוסח הסעיף "מהן דוגמאות לפריטים/עסקאות/מקרים שאינם זכאים ל'הגנת המוכר' עבור מוכרים בטורקיה ובישראל?" (התיקונים מודגשים בקו תחתון):

 1. פריטים לא מוחשיים, רישיונות עבור תוכן דיגיטלי ושירותים, ובפרט:
  • תשלומים עבור מוצרים פיננסיים והשקעות.
  • תרומות.
 2. פריטים שאתה מספק (או אוסף) בעצמך.
 3. עסקאות שבוצעו באמצעות PayPal Buy with Mobile או 'מסוף וירטואלי' (אם זמין).
 4. תביעות, הכחשות עסקה וביטולים בגין 'שונה משמעותית מהתיאור'.
 5. פריטים שווי-ערך למזומנים (כולל, ללא הגבלה, פריטי ערך שמור כגון כרטיסי מתנה וכרטיסים ששולמו מראש).
 6. תשלומים המוניים
 7. מטילי זהב

מחלוקות שהוגשו ישירות ל-PayPal באמצעות 'מרכז יישוב המחלוקות'

החזר כספי מובטח ב-eBay

שינויים בנוגע לתקופת הזמן שבמהלכה PayPal יכולים למשוך כסף כנגד תביעות מחשבונות 'מוכר' ב-PayPal, בעקבות תביעה נגד 'מוכר' שהוכרעה נגדו במסגרת 'החזר כספי מובטח' ב-eBay.

להלן הנוסח של סעיף 11.1.3 המתוקן:

"חבות בגין תביעות שמוגשות במסגרת תוכנית 'החזר כספי מובטח' של eBay‏. אם אתה מוכר eBay ו-eBay מקבלת החלטה סופית בכפוף לתוכנית 'החזר כספי מובטח' של eBay שקובעת שעליך לספק החזר לקונה, אזי אתה מאשר ל-PayPal למשוך כסף מהחשבון שלך בסכום שאינו גדול מהסכום של תביעה שכזו ולהעביר את הכסף אל eBay‏".

שינוי בתיאור 'התשלום האישי'

בעבר, המונח 'תשלומים אישיים' הוגדר כ"תשלום לחבר או לבן משפחה עבור מוצרים ו/או שירותים, כגון חלק מהשכירות או בחשבון על ארוחה. לא ניתן להשתמש בתשלום אישי לשליחת מתנות. תשלום אישי אינו זמין ברוב הארצות". בעקבות השינוי, נמחקו מההגדרה המונחים 'עבור מוצרים ו/או שירותים'.

'תמחור-מיקרו' במרכז אמריקה ובאמריקה הלטינית

יושמו שינויים על מנת להבהיר ולאפשר תקנות בנוגע לתמחור-מיקרו במדינות מרכז אמריקה ואמריקה הלטינית.

שינויים ספציפיים עבור מלזיה

PayPal הצטרפה לתוכנית 'נציב תלונות הציבור של השירות הפיננסי' במלזיה והתאימה את התקנות הייחודיות למלזיה בהסכם המשתמש, כדי לאפשר צעד זה. בנוסף, סופק תרגום של 'מדיניות הפרטיות' בשפת בהאסה המלאית.

שינויים ספציפיים עבור הפיליפינים

PayPal נכנסה לאחרונה להסכמים עם שותפי שירותים פיננסיים בפיליפינים, על מנת להרחיב את אפשרויות משיכת היתרות עבור משתמשים בפיליפינים. 'הסכם המשתמש' עודכן כדי לשקף שינוי זה ולהבהיר היכן נמצאת החבות על הפסדים כלשהם, שנוצרו מהשימוש של המשתמשים בתוכניות משיכה אלו.

הסכם הישות המסחרית

מוצעים שיפורים להסכם הישות המסחרית, שמטרתם לשקף שינויים בהסדרים שלנו לרכישת כרטיסי אשראי, במלזיה ובפיליפינים.

שינויים בתמחור עבור אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו, סרביה ואוקראינה

בוצעו שינויים בעמלות הבאות:

 • עמלות תשלום מסחרי (המפורטות בסעיף 2 של מוצג א' להסכם המשתמש) החלות על משתמשים באלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו וסרביה מפורטות להלן:
   

פעילות

ארץ

עמלת תשלום מסחרי

קבלת תשלום מסחרי

אלבניה
אנדורה
בוסניה והרצגובינה
קרואטיה
גאורגיה איסלנד ישראל
מולדובה
מונקו
סרביה
 

תשלום מקומי:

תעריף רגיל:

3.4% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק*:

מ-2.4% עד 3.4% + עמלה קבועה

תשלום בינלאומי:

ראה הטבלה שלהלן.

עמלה קבועה

כל הארצות

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎$0.30 AUD

ריאל ברזילאי:

‎R$0.60 BRL‎‏

דולר קנדי:

‎$0.30 CAD‏

קרונה צ'כית:

‎10.00 CZK‏

קרונה דנית:

‎2.60 DKK‏

אירו:

‎€0.35 EUR

דולר הונג קונגי:

‎$2.35 HKD‏

פורינט הונגרי:

‎90.00 HUF‏

ש"ח:

‎1.20 ILS‏

ין יפני:

‎¥40.00 JPY‏

רינגיט מלזי:

‎2.00 MYR

פזו מקסיקני:

‎4.00 MXN

דולר ניו זילנדי:

‎$0.45 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎2.80 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎15.00 PHP

זלוטי פולני:

‎1.35 PLN‏

רובל רוסי:

‎10 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$0.50 SGD‏

קרונה שוודית:

‎3.25 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎0.55 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎$10.00 TWD‏

באט תאילנדי:

‎11.00 THB‏

ליש"ט:

‎£0.20 GBP‏

דולר אמריקאי:

‎$0.30 USD

 קבלת תשלום מסחרי ובינלאומי באלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו וסרביה:

 • העמלה תלויה בארץ הקונה.
   

פעילות

ארץ המוכר

ארץ הקונה

עמלה

 

אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל,  מולדובה, מונקו, סרביה,


צפון אירופה*:‏

תעריף רגיל:

3.8% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק^:

מ-2.8% עד 3.8% + עמלה קבועה

 

אירופה I **:

תעריף רגיל:

3.9% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק^:

מ-2.9% עד 3.9% + עמלה קבועה

 

ארה"ב, קנדה:

תעריף רגיל:

‎4.4%‏ + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק^:

מ-3.4% עד 4.4% + עמלה קבועה

 

אירופה II ***:

תעריף רגיל:

4.7% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק^:

מ-‎3.7% עד ‎4.7% +‎ עמלה קבועה

 

כל הארצות האחרות:

תעריף רגיל:

5.4% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק^:

מ-4.4% עד 5.4% + עמלה קבועה

 

עמלה קבועה

 

ראה בטבלה שלעיל


* צפון אירופה: דנמרק, איי פארו, פינלנד (כולל איי אולנד), גרינלנד, איסלנד, נורווגיה, שוודיה.

** אירופה I: אוסטריה, בלגיה, קפריסין, אסטוניה, צרפת (כולל גיאנה הצרפתית, גוואדלופ, מרטיניק, ראוניון ומאיוט), גרמניה, גיברלטר, יוון, אירלנד, איטליה, לוקסמבורג, מלטה, מונקו, מונטנגרו, הולנד, פורטוגל, סן מרינו, סלובקיה, סלובניה, ספרד, בריטניה (כולל איי התעלה והאי מאן), מדינת קריית הוותיקן.

*** אירופה II: אלבניה, אנדורה, בלרוס, בוסניה והרצגובינה, בולגריה, קרואטיה, צ'כיה, גאורגיה, הונגריה, קוסובו^^, לטביה, ליכטנשטיין, ליטא, מקדוניה, מולדובה, פולין, רומניה, רוסיה, סרביה, שוויץ,  אוקראינה.

תעריף לבעל עסק: כדי להיות זכאי לתעריף לבעל עסק, עליך להגיש בקשה חד-פעמית, לעמוד בהיקף המכירות החודשי הנדרש ולהחזיק בחשבון הנמצא במעמד תקין. כדי לצפות בקריטריונים לתעריף לבעל עסק, לחץ כאן. כדי להגיש בקשה לתעריף לבעל עסק, לחץ כאן.

^^ 

 • עמלות תשלום Payout/תשלום המוני החלות על משתמשים באלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו, סרביה ואוקראינה (המופיעות בסעיף 5 של מוצג א' של הסכם המשתמש) מפורטות להלן:
   

פעילות

ארץ

עמלת תשלום Payouts/תשלום המוני

שליחת תשלום Payouts או תשלום המוני

אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו, סרביה, אוקראינה

תשלום מקומי:

‎2% מהתשלום עד לעמלה מרבית על תשלום Payout/תשלום המוני לכל מקבל, כמפורט להלן**.

תשלום בינלאומי:

‎2% מהתשלום עד לעמלה מרבית על תשלום Payout/תשלום המוני לכל מקבל, כמפורט להלן***.

**עמלה מרבית על תשלום Payouts/תשלום המוני עבור תשלום מקומי מהארצות הבאות: אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו, סרביה, אוקראינה

 

מטבע:

העמלה המרבית לכל מקבל:

דולר אוסטרלי:

‎$16 AUD‎‏

ריאל ברזילאי:

‎R$24 BRL‎‏

דולר קנדי:

‎$14 CAD‎‏

קרונה צ'כית:

‎280 CZK‏

קרונה דנית:

‎84 DKK‏

אירו:

‎12 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$110 HKD‎‏

פורינט הונגרי:

‎3,080 HUF‏

ש"ח:

‎50 ILS‏

ין יפני:

‎¥1200 JPY‎‏

רינגיט מלזי:

‎50 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎170 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎$20 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎90 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎640 PHP‏

זלוטי פולני:

‎46 PLN‏

רובל רוסי:

‎480 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$20 SGD‎‏

קרונה שוודית:

‎100 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎16 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎440 TWD‏

באט תאילנדי:

‎460 THB‏

ליש"ט:

‎£10 GBP‎‏

דולר אמריקאי:

‎$14 USD‎‏

***עמלה מרבית על תשלום Payouts/תשלום המוני עבור תשלום בינלאומי מהארצות הבאות: אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו, סרביה, אוקראינה

 

מטבע:

העמלה המרבית לכל מקבל:

דולר אוסטרלי:

‎$100 AUD‎‏

ריאל ברזילאי:

‎R$150 BRL‎‏

דולר קנדי:

‎$90 CAD‎‏

קרונה צ'כית:

‎1700 CZK‏

קרונה דנית:

‎500 DKK‏

אירו:

‎70 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$660 HKD‎‏

פורינט הונגרי:

‎18,500 HUF‏

ש"ח:

‎320 ILS‏

ין יפני:

‎¥8,000 JPY‎‏

רינגיט מלזי:

‎300 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎1,080 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎$120 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎540 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎3,800 PHP‏

זלוטי פולני:

‎280 PLN‏

רובל רוסי:

‎2,800 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$120 SGD‎‏

קרונה שוודית:

‎640 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎100 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎$2,700 TWD‎‏

באט תאילנדי:

‎2,800 THB‏

ליש"ט:

‎£60 GBP‎‏

דולר אמריקאי:

‎$90 USD‎‏