עדכוני מדיניות

 

>> הצג את כל ההסכמים המשפטיים

>> הצג עדכוני מדיניות קודמים

עדכוני מדיניות

שינויים בהסכמים המשפטיים של PayPal

בתוקף מהתאריך: 29 ביוני 2017

 

PayPal מבצעת שינויים בחלק מההסכמים המשפטיים שלה והם ייכנסו לתוקף בתאריך 29 ביוני 2017. ניסחנו את עדכון מדיניות זה כדי לסייע לך להבין את השינויים המהותיים. המשך השימוש בשירותינו לאחר התאריך 29 ביוני 2017 יהווה הסכמה מצדך לשינויים אלה. אם תחליט לא לקבל את השינויים, תוכל להודיע לנו לפני ה-29 ביוני 2017 כדי לסגור את החשבון שלך.

 

השינויים נוספו ל'הסכם המשתמש', כולל מדיניות 'הגנת הקונה' ומדיניות 'הגנת המוכר':

שינוי במדיניות 'הגנת הקונה'

  1. ערך חדש ברשימת הפריטים שאינם נחשבים 'שונים משמעותית מהתיאור' בסעיף 7.1 המנוסח כלהלן:

 

נרשם שהפריט במצב משומש ואספת אותו באופן אישי לאחר שבחנת את הפריט.

 

  1. בסעיף 7.3, 'פריטים לא זכאים', הוספנו את 'עסקאות 'שליחת תשלום', שבהן השולח משלם את עמלת העסקה של PayPal' כפריט שלא יהיה מכוסה במסגרת מדיניות 'הגנת הקונה' של PayPal.

 

 

שינויים במדיניות 'הגנת המוכר'

ערך חדש נוסף לרשימת הפריטים שאינם מכוסים במסגרת מדיניות 'הגנת המוכר' בסעיף 9.3, כדי לא לכלול כיסוי עבור פריטים שנקנו באמצעות תשלומים חלקיים ו/או תשלומים מחולקים.

 

שינויים בסעיף 11.3

סעיף המשנה הבא נוסף לסעיף 11.3, ולסעיף הממוספר 11.3(3)

 

אנו רשאים לעכב, להשתמש או להעביר את הכסף בחשבון שלך, בהתאם להנחיות, הוראות משפטיות ופסקי דין אשר משפיעים על החשבון שלך, כולל הנחיות ופסקי דין שניתנו על-ידי בתי משפט בסינגפור או במקומות אחרים וחלים על PayPal או שותפיה;

 

שינוי במדיניות הפרטיות

תחת  'כיצד אנו משתפים גורמי צד שלישי נוספים בפרטים אישיים', הסעיף השישי ינוסח באופן הבא

 

גורמי אכיפת חוק, רגולציה וממשל, או גורמי צד שלישי אחרים בנושאי זימון לבית משפט, צווי בית משפט או כל הליך והנחיה משפטית אחרת במסגרת החוק או התקנות בסינגפור, או לחוקים ולתקנות של גורמי שיפוט אחרים החלים על PayPal או על אחת מהשותפות שלה; כשאנו נדרשים לעשות זאת על מנת לציית לחוק או לחוקים הנוגעים לכרטיסי אשראי; או כאשר אנו מאמינים, בכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי, שמסירת פרטים אישיים היא חיונית למניעת פגיעה פיזית או הפסד פיננסי; לדווח על חשד לפעילות בלתי חוקית או לחקור הפרות של הסכם המשתמש שלנו