>> Εμφάνιση όλων των νομικών συμφωνιών

 

Δήλωση απορρήτου

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 19 Αυγούστου 2019

 

 

 1. Επισκόπηση
 2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;
 3. Γιατί διατηρούμε προσωπικά δεδομένα;
 4. Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα; 
 5. Κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα; 
 6. Πώς συνεργαζόμαστε με άλλες υπηρεσίες και πλατφόρμες;
 7. Διεθνείς μεταφορές 
 8. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης;
 9. Ποιες επιλογές απορρήτου είναι διαθέσιμες σε εσάς;
 10. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;   
 11. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;
 12. Μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας; 
 13. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;
 14. Επικοινωνήστε μαζί μας
 15. Ορισμοί
 16. Επιπρόσθετες πληροφορίες (περιλαμβάνουν τη γνωστοποίηση σχετικά με τους τραπεζικούς κανονισμούς για πελάτες στον ΕΟΧ)

 

1. Επισκόπηση

Η PayPal συνέταξε την παρούσα δήλωση απορρήτου για να εξηγήσει τον τρόπο PayPalπου ως Ελεγκτής δεδομένων, ενδέχεται να συλλέγει, να διατηρεί, να επεξεργάζεται, να κοινοποιεί και να μεταφέρει τα Προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Η παρούσα Δήλωση απορρήτου ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε ιστοτόπους ή χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και δεν ισχύει για ιστοτόπους ή υπηρεσίες που δεν μας ανήκουν ή δεν ελέγχουμε, συμπεριλαμβανομένων ιστοτόπων ή υπηρεσιών άλλων χρηστών της PayPal.

Ως ευρωπαϊκή τράπεζα εγγεγραμμένη στο Λουξεμβούργο, συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων και χρηματοπιστωτικών κανονιστικών ρυθμίσεων. Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, η παρούσα Δήλωση απορρήτου δεν αποτελεί «σύμβαση-πλαίσιο» για τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (2007/64/ΕΚ) ή οποιασδήποτε εφαρμογής αυτής της οδηγίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου έχει σχεδιαστεί για να συμβάλλει στη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουμε και στην κατανόηση των επιλογών απορρήτου σας όταν χρησιμοποιείτε τις τοποθεσίες και τις υπηρεσίες μας. Σημειώστε ότι οι προσφερόμενες Υπηρεσίες μας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Η παρούσα Δήλωση απορρήτου μπορεί να συμπληρωθεί με επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις, ανάλογα με τις τοποθεσίες και τις υπηρεσίες που αφορούν.  Μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες στη Δήλωση σχετικά με τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης και τη Γνωστοποίηση τραπεζικών κανονισμών.

Έχουμε προσδιορίσει συγκεκριμένους όρους που χρησιμοποιούνται σε όλη την Δήλωση απορρήτου. Μπορείτε να βρείτε την έννοια ενός όρου με κεφαλαία στην ενότητα Ορισμοί.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου που δεν αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου.

 

2. Ποια Προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε τις Τοποθεσίες μας ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

 • Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και την χρήση – Κατά την εγγραφή σας για την χρήση των Υπηρεσιών μας με τη δημιουργία ενός Λογαριασμού, συλλέγουμε τα απαραίτητα Προσωπικά δεδομένα για την προσφορά και εκπλήρωση των Υπηρεσιών που ζητάτε.  Ανάλογα με τις Υπηρεσίες που θα επιλέξετε, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email και τα στοιχεία ταυτότητάς σας προκειμένου να μπορείτε να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε επιπρόσθετα Προσωπικά δεδομένα κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας.

 • Πληροφορίες συναλλαγών και εμπειρίας – Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν αποκτάτε πρόσβαση στις Τοποθεσίες μας για την εκτέλεση αγορών από προμηθευτές, τη λήψη χρημάτων, την επεξεργασία πληρωμών ή την αποστολή χρημάτων σε φίλους και μέλη της οικογένειας, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη συναλλαγή, όπως το ποσό που στείλατε ή ζητήσατε, τα ποσά που πληρώθηκαν για προϊόντα ή υπηρεσίες, τα στοιχεία του προμηθευτή (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της συναλλαγής), Πληροφορίες για τη συσκευή, Τεχνικά δεδομένα χρήσης και Πληροφορίες τοποθεσίας GPS.
 • Προσωπικά δεδομένα συμμετεχόντων Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν αποκτάτε πρόσβαση στις Τοποθεσίες μας, συλλέγουμε τα Προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σχετικά με τους άλλους συμμετέχοντες που σχετίζονται με τη συναλλαγή.
 • Αποστολή ή αίτημα λήψης χρημάτων: Όταν στέλνετε ή ζητάτε χρήματα μέσω των Υπηρεσιών, συλλέγουμε Προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τα στοιχεία χρηματοπιστωτικού λογαριασμού σχετικά με τον συμμετέχοντα που λαμβάνει χρήματα από εσάς ή στέλνει χρήματα σε εσάς.  Το εύρος των Προσωπικών στοιχείων που απαιτούνται για τον συμμετέχοντα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε για να στείλετε ή να ζητήσετε χρήματα.  
 • Πληρωμή ή αίτημα σε άλλο άτομο να πληρώσει μια χρέωση:  Αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας για να πληρώσετε μια χρέωση για λογαριασμό άλλου ατόμου ή αν ζητήσετε από έναν Χρήστη να πληρώσει μια χρέωση για εσάς, συλλέγουμε Προσωπικά δεδομένα από εσάς σχετικά με τον κάτοχο του λογαριασμού, όπως το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email και τον αριθμό λογαριασμού της χρέωσης που σκοπεύετε να πληρώσετε ή να ζητήσετε να πληρωθεί.
 • Προσθήκη ποσού στους λογαριασμούς σας:  Αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας για να προσθέσετε ποσό στον λογαριασμό σας ή σε οποιονδήποτε άλλον λογαριασμό τον οποίο ενδέχεται να έχετε ή αν ζητήσετε από έναν Χρήστη να προσθέσει ποσό σε οποιονδήποτε από αυτούς τους λογαριασμούς, ενδέχεται να συλλέγουμε Προσωπικά δεδομένα από εσάς σχετικά με το άλλο μέρος ή από το άλλο μέρος σχετικά με εσάς για τη διευκόλυνση της αίτησης.  Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας για την ανανέωση του χρόνου χρήσης ενός κινητού τηλεφώνου ή αν ζητήσετε να προστεθεί ένα ποσό στον λογαριασμό του κινητού τηλεφώνου σας, ενδέχεται να συλλέξουμε Προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες, όπως τον αριθμό λογαριασμού του κινητού τηλεφώνου, από τον άλλο συμμετέχοντα.
 • Προσωπικά δεδομένα σχετικά με φίλους και επαφές: Αν επιλέξετε να συνδέσετε τα στοιχεία της λίστας επαφών με τον λογαριασμό σας, ίσως μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο όσον αφορά τις συναλλαγές με τους φίλους και τις επαφές σας . Αν συνδέσετε τον λογαριασμό σας με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε ή με κάποια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία της λίστας επαφών (όπως ονόματα, διευθύνσεις και διευθύνσεις email) για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.
 • Προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μας παρέχετε για να αποκτήσετε επιπρόσθετες Υπηρεσίες ή συγκεκριμένες Υπηρεσίες μέσω Internet– Αν ζητήσετε ή συμμετέχετε σε μια προαιρετική δυνατότητα Τοποθεσίας ή ζητήσετε βελτιωμένες Υπηρεσίες ή άλλες προαιρετικές λειτουργίες, ενδέχεται να συλλέξουμε επιπλέον πληροφορίες από εσάς. Αν η χρήση αυτών των προσωπικών δεδομένων διαφέρει από τις χρήσεις που γνωστοποιούνται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου, θα σας παρέχουμε ξεχωριστή ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής.  
 • Προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την υπηρεσία «Ολοκλήρωση αγοράς χωρίς λογαριασμό PayPal»: Ορισμένες, περιορισμένες σε αριθμό, υπηρεσίες είναι διαθέσιμες χωρίς να απαιτείται σύνδεση ή δημιουργία λογαριασμού. Αυτή η διαδικασία αναφέρεται και ως Ολοκλήρωση αγοράς χωρίς λογαριασμό PayPal. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε μέθοδο πληρωμής έχει χρησιμοποιηθεί, πληροφορίες συσκευής, τεχνικά δεδομένα χρήσης και πληροφορίες γεωεντοπισμού, όπως κρίνουμε απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.  Αν είστε κάτοχος λογαριασμού και επιλέξετε να προχωρήσετε σε ολοκλήρωση αγοράς χωρίς χρήση του λογαριασμού PayPal, δύναται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή και να τη συσχετίσουμε με τον λογαριασμό σας στο πλαίσιο των λειτουργιών μας για την κανονιστική συμμόρφωση και τη ανάλυση δεδομένων. Αν δεν είστε κάτοχος λογαριασμού και επιλέξετε να προχωρήσετε σε ολοκλήρωση αγοράς χωρίς λογαριασμό PayPal, θα συλλέξουμε και θα αποθηκεύσουμε όλες τις πληροφορίες που παρέχετε και θα τις χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με την παρούσα δήλωση απορρήτου.
 • Προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς από τρίτες πηγές- Λαμβάνουμε πληροφορίες από τρίτα μέρη όπως προμηθευτές, παρόχους δεδομένων και γραφεία πίστωσης, εφόσον επιτρέπεται βάσει νόμου.
 • Άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με τη χρήση των Τοποθεσιών ή των Υπηρεσιών μας – Ενδέχεται να συλλέξουμε επιπλέον πληροφορίες από εσάς ή σχετικά με εσάς όταν επικοινωνείτε με εμάς ή με τις ομάδες υποστήριξης πελατών ή όταν απαντάτε σε μια έρευνα.

 

3. Γιατί διατηρούμε Προσωπικά δεδομένα;

Διατηρούμε τα Προσωπικά δεδομένα σε αναγνωρίσιμη μορφή για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των νομικών ή ρυθμιστικών υποχρεώσεών μας, καθώς και για τους επιχειρηματικούς σκοπούς μας.  Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από αυτά που απαιτούνται βάσει του νόμου, εφόσον εξυπηρετούν τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα και δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία.  Αν ο Λογαριασμός είναι κλειστός, ενδέχεται να προβούμε σε ενέργειες για την κάλυψη Προσωπικών δεδομένων και άλλων πληροφοριών, αλλά διατηρούμε τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε και να γνωστοποιούμε προσωπικά δεδομένα αυτού του είδους σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση απορρήτου.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε έχουν καθορισμένες ημερομηνίες λήξης. Αν δεν επισκεφθείτε τις Τοποθεσίες μας ή δεν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, τα cookies απενεργοποιούνται αυτόματα και τα διατηρηθέντα δεδομένα διαγράφονται.  Συμβουλευτείτε τη Δήλωση σχετικά με τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης για περισσότερες πληροφορίες.

 

4. Πώς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα;

Ενδέχεται να προβούμε σε Επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας για διάφορους λόγους, οι οποίοι αιτιολογούνται στο πλαίσιο των νόμων περί προστασίας δεδομένων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο (ΕΟΧ) και στην Ελβετία. 

 • Για τη λειτουργία των ιστοτόπων και την παροχή των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

  • για την ενεργοποίηση πληρωμής, την αποστολή ή το αίτημα λήψης χρημάτων, την προσθήκη ποσού σε λογαριασμό ή την πληρωμή χρέωσης
  • την πιστοποίηση της πρόσβασής σας σε Λογαριασμό
  • την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τον Λογαριασμό σας, τις Τοποθεσίες, τις Υπηρεσίες ή την PayPal
  • τη σύνδεση του Λογαριασμού σας με έναν λογαριασμό ή μια πλατφόρμα τρίτου μέρους
  • τη διεξαγωγή ελέγχων πιστοληπτικής ικανότητας και άλλων ελέγχων οικονομικής φερεγγυότητας, την αξιολόγηση αιτήσεων και τη σύγκριση πληροφοριών για λόγους ακρίβειας και επαλήθευσης.
  • τη διατήρηση του λογαριασμού και των οικονομικών σας στοιχείων ενημερωμένων.
 • Για τη διαχείριση των αναγκών της επιχείρησής μας, όπως η παρακολούθηση, η ανάλυση και η βελτίωση της απόδοσης και της λειτουργικότητας των Υπηρεσιών και των Τοποθεσιών μας. Για παράδειγμα, αναλύουμε τη συμπεριφορά του χρήστη και ερευνούμε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.
 • Με σκοπό τη διαχείριση κινδύνου και την προστασία ιστοτόπων, υπηρεσιών και πελατών από πιθανές απάτες μέσω επαλήθευσης της ταυτότητάς σας. Τα εργαλεία της PayPal για τον εντοπισμό πιθανού κινδύνου και απάτης χρησιμοποιούν Προσωπικά δεδομέναΠληροφορίες συσκευήςΤεχνικά δεδομένα χρήσης, και Πληροφορίες γεωεντοπισμού από ιστοτόπους και σελίδες που προσφέρουν υπηρεσίες PayPal προκειμένου να εντοπίσουμε και να εμποδίσουμε ενέργειες που αποσκοπούν σε απάτη ή κατάχρηση των υπηρεσιών αυτών.
 • Για λόγους συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις μας και για την επιβολή των όρων των Τοποθεσιών και των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 • Για τα νόμιμα συμφέροντά μας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:
  • η επιβολή των όρων για τη χρήση των ιστοτόπων και των υπηρεσιών μας
  • η διαχείριση των καθημερινών αναγκών της επιχείρησής μας, όπως παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων
  • η διαχείριση κινδύνου, απάτης και κατάχρησης των υπηρεσιών PayPal,
  • της ανωνυμοποίησης προσωπικών δεδομένων προκειμένου να παρέχονται συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων άλλων επιχειρήσεων και μελών του κοινού, σχετικά με το πώς, πότε και γιατί οι χρήστες επισκέπτονται τις τοποθεσίες μας και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας, και
  • διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προς μάρκετινγκ επιχειρήσεων και
  • παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών (γνωστών και ως μάρκετινγκ με βάση τα ενδιαφέροντά σας) που προσφέρονται από την PayPal στις τοποθεσίες Web τρίτου μέρους και τις υπηρεσίες μέσω Internet.  Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση απορρήτου για να παρέχουμε στοχευμένη εμφάνιση, η οποία διατίθεται ή προσφέρεται σε τοποθεσίες Web τρίτου μέρους.
 • Με τη συγκατάθεση σας σχετικά με τα ακόλουθα:
  • Με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών PayPal, καθώς και προϊόντων και υπηρεσιών μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων, σε εσάς. Επίσης ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να προσαρμόσουμε το προωθητικό περιεχόμενο και συγκεκριμένες υπηρεσίες ή την εμπειρία χρήστη στη σελίδα μας με σκοπό να αντιστοιχίσουμε καλύτερα τα ενδιαφέροντα σας με τη σελίδα της PayPal και άλλων τρίτων μερών.
  • Με σκοπό τη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών προκειμένου να παρέχουμε στοχευμένες δυνατότητες, υπηρεσίες ή προσφορές και εμφάνιση σε εσάς ή/και να συνεργαστούμε με άλλα τρίτα μέρη, όπως προμηθευτές, διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες ανάλυσης δεδομένων με σκοπό την παροχή τέτοιων εξατομικευμένων υπηρεσιών (οι οποίες ονομάζονται επίσης μάρκετινγκ με βάση τα ενδιαφέροντα).
  • Για την παροχή επιλογών, λειτουργιών ή προσφορών σε συγκεκριμένη τοποθεσία, αν επιλέξετε να κοινοποιήσετε τις Πληροφορίες τοποθεσίας GPS μέσω των Υπηρεσιών.  Θα χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη βελτίωση της ασφάλειας των τοποθεσιών και των υπηρεσιών και για να σας παρέχουμε υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας, όπως διαφημίσεις, αποτελέσματα αναζήτησης και άλλο εξατομικευμένο περιεχόμενο (γνωστό επίσης και ως μάρκετινγκ με βάση τα ενδιαφέροντά σας) .
  • Για να σας διευκολύνουμε να βρείτε και να συνδεθείτε με άλλους χρήστες, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχετε κοινοποιήσει στην Υπηρεσία, προκειμένου να προτείνουμε συνδέσεις ανάμεσα σε εσάς και άτομα που ενδέχεται να γνωρίζετε. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συσχετίσουμε στοιχεία που έχουμε μάθει σχετικά με εσάς μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών που πραγματοποιείτε εσείς και οι επαφές σας καθώς και πληροφορίες που εσείς και άλλοι παρέχετε για να προτείνουμε άτομα που ενδέχεται να γνωρίζετε ή ενδέχεται να θέλουν να συναλλάσσονται μαζί σας μέσω των Υπηρεσιών μας.  Οι λειτουργίες κοινωνικών μέσων και οι δυνατότητες που έχουν σχεδιαστεί για την απλοποίηση της χρήσης των Υπηρεσιών με άλλους διαφέρουν ανάλογα με την Υπηρεσία. 
  • Για να απαντάμε στα αιτήματα σας, για παράδειγμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με μια ερώτηση που υποβάλατε στην ομάδα εξυπηρέτησης πελατών.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρέωση.  Ανατρέξτε στην ενότητα «Οι επιλογές απορρήτου μου» για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια.

 

5. Κοινοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα; 

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε σε άλλους τα προσωπικά δεδομένα σας ή άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς με διάφορους τρόπους, όπως περιγράφεται στην παρούσα ενότητα της Δήλωσης απορρήτου. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας ή άλλες πληροφορίες για τους εξής λόγους:

Με άλλα μέλη της οικογένειας εταιριών της PayPal: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας σε μέλη ή φορείς της οικογένειας εταιρειών PayPal προκειμένου, μεταξύ άλλων, να παρέχουμε τις Υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει, για τη διαχείριση κινδύνου, για βοήθεια στον εντοπισμό και την αποτροπή δυνητικά παράνομων και δόλιων πράξεων και άλλων παραβιάσεων των πολιτικών και των συμφωνιών μας, καθώς και για να μας βοηθήσετε στη διαχείριση της διαθεσιμότητας και σύνδεσης των προϊόντων, Υπηρεσιών και επικοινωνιών της PayPal.

Με άλλες εταιρείες οι οποίες μας παρέχουν υπηρεσίες: Κοινοποιούμε Προσωπικά δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες και λειτουργίες για εμάς και για λογαριασμό μας.  Αυτοί οι τρίτοι πάροχοι ενδέχεται, για παράδειγμα, να σας παρέχουν Υπηρεσίες, να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά σας, να συμβάλλουν στην επεξεργασία των συναλλαγών, να αποστέλλουν διαφημίσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή να παρέχουν υποστήριξη πελατών. 

Με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: Κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόμαστε για την από κοινού δημιουργία και προσφορά ενός προϊόντος.  Αυτά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες μόνο για την προώθηση και προσφορά προϊόντων που σχετίζονται με την PayPal, εκτός αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή για άλλες χρήσεις. Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα για την επεξεργασία συναλλαγών, την παροχή πλεονεκτημάτων σχετικών με τις κάρτες σας που πληρούν τις προϋποθέσεις και τη διατήρηση των οικονομικών στοιχείων σας ενημερωμένων.

Με τα άλλα μέρη σε συναλλαγές που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες, όπως άλλοι χρήστες, προμηθευτές και πάροχοι των υπηρεσιών τους: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες για εσάς και τον λογαριασμό σας σε άλλα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία των συναλλαγών σας. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται άλλοι χρήστες στους οποίους στέλνετε ή από τους οποίους λαμβάνετε χρήματα καθώς και προμηθευτές και πάροχοι των υπηρεσιών τους. Οι πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

 • Προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες του λογαριασμού που χρειάζονται για τη διευκόλυνση της συναλλαγής
 • Προσωπικά δεδομένα για να βοηθήσουμε άλλους συμμετέχοντες να επιλύσουν διαφορές και για τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης
 • Ανώνυμα δεδομένα και αναλύσεις απόδοσης για να κατανοήσουν καλύτερα οι προμηθευτές τη χρήση των Υπηρεσιών μας και για να βοηθήσουμε τους προμηθευτές να βελτιώσουν την εμπειρία των Χρηστών. 

Σε άλλα τρίτα μέρη για τους επιχειρηματικούς σκοπούς μας ή όπως επιτρέπεται ή απαιτείται βάσει νόμου: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς σε τρίτους για τους επιχειρηματικούς σκοπούς της PayPal ή στο βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

 • αν πρέπει να εκτελέσουμε αυτήν την ενέργεια για λόγους συμμόρφωσης με τον νόμο, με νομική διαδικασία ή με κανονισμούς
 • των αρχών επιβολής του νόμου ή άλλων κυβερνητικών αρχών ή άλλων τρίτων μερών, κατόπιν κλήτευσης, δικαστικής εντολής ή άλλης νομικής διαδικασίας ή απαίτησης που ισχύει για την PayPal ή την οικογένεια εταιριών της PayPal
 • αν θεωρούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ότι η γνωστοποίηση των Προσωπικών στοιχείων είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την αποφυγή σωματικής βλάβης ή οικονομικής ζημίας ή σε σχέση με μια έρευνα για υποπτευόμενη ή πραγματική παράνομη δραστηριότητα
 • για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ενός ατόμου
 • με γραφεία πίστωσης και επεξεργαστές δεδομένων για ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και για σκοπούς καταπολέμησης της απάτης και συμμόρφωσης
 • για τη διερεύνηση παραβάσεων ή την επιβολή μιας συμφωνίας χρήστη ή άλλων νομικών όρων που ισχύουν για οποιαδήποτε Υπηρεσία
 • για την προστασία της ιδιοκτησίας, των Υπηρεσιών και των νόμιμων δικαιωμάτων μας
 • για τη διευκόλυνση αγοράς ή πώλησης του συνόλου ή μέρους των επιχειρήσεων της PayPal
 • σε σχέση με την αποστολή και τις σχετικές υπηρεσίες για αγορές που εκτελούνται με χρήση μιας Υπηρεσίας
 • για την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνων και την πρόληψη απάτης εναντίον μας, των Χρηστών μας και της απάτης που σχετίζεται με τις Τοποθεσίες μας ή τη χρήση των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της απάτης που προκύπτει ή περιλαμβάνει επιχειρηματικούς συνεργάτες μας, στρατηγικές κοινοπραξίες ή άλλα φυσικά πρόσωπα και προμηθευτές, όπως η eBay, Inc.
 • σε τραπεζικούς συνεργάτες, όπως απαιτείται από τους κανόνες των συνδέσμων καρτών για να συμπεριληφθούν στην λίστα των καταργηθέντων προμηθευτών
 • σε γραφεία αναφοράς και συλλογής πίστωσης
 • σε εταιρείες με τις οποίες σχεδιάζουμε να συγχωνευτούμε ή να αποκτήσουμε και
 • για την υποστήριξη των λειτουργιών ελέγχου και συμμόρφωσης καθώς και των εταιρικών λειτουργιών μας.

Με τη συγκατάθεσή σας: Επίσης θα κοινοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας και άλλες πληροφορίες με τη συγκατάθεση ή τις οδηγίες σας, συμπεριλαμβάνοντας την εξουσιοδότηση σύνδεσης λογαριασμού με λογαριασμό τρίτου μέρους ή πλατφόρμας.

Επιπλέον, η PayPal μπορεί να παρέχει συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων άλλων επιχειρήσεων και μελών του κοινού, σχετικά με το πώς, πότε και γιατί οι Χρήστες επισκέπτονται τις Τοποθεσίες μας και χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας.  Αυτά τα δεδομένα δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά και δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση των Τοποθεσιών ή των Υπηρεσιών. Δεν κοινοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

 

6. Πώς συνεργαζόμαστε με άλλες υπηρεσίες και πλατφόρμες; 

Ένα σημαντικό όφελος και μια καινοτομία των Υπηρεσιών της PayPal είναι ότι μπορείτε να συνδέσετε τον Λογαριασμό σας με λογαριασμό ή πλατφόρμα τρίτου μέρους. Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης απορρήτου, ως «σύνδεση λογαριασμού» με ένα εν λόγω τρίτο μέρος ορίζεται η σύνδεση την οποία εξουσιοδοτείτε ή ενεργοποιείτε μεταξύ του λογαριασμού σας και ενός λογαριασμού εκτός PayPal, μιας μεθόδου πληρωμής ή μιας πλατφόρμας που νομίμως ελέγχετε ή σας ανήκει.  Όταν εξουσιοδοτείτε μια σύνδεση αυτού του είδους, η PayPal και το τρίτο μέρος θα ανταλλάσσουν τα Προσωπικά δεδομένα σας και άλλες πληροφορίες άμεσα.  Τα παραδείγματα συνδέσεων λογαριασμού περιλαμβάνουν:

 • τη σύνδεση του Λογαριασμού σας με λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης ή υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων κοινωνικής δικτύωσης
 • τη σύνδεση του Λογαριασμού σας με μια τρίτη εταιρεία συγκέντρωσης δεδομένων ή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αν παρέχετε την εν λόγω εταιρεία με τα διαπιστευτήρια σύνδεσης του Λογαριασμού σας ή
 • τη χρήση του Λογαριασμού σας για την εκτέλεση πληρωμών σε προμηθευτή ή για την παροχή άδειας σε έναν προμηθευτή ώστε να χρεώνει τον Λογαριασμό σας.

Αν επιλέξετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση με τον λογαριασμό σας, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες από τρίτα μέρη για εσάς καθώς και για την εκ μέρους σας χρήση της υπηρεσίας του τρίτου μέρους.  Για παράδειγμα, αν συνδέσετε τον Λογαριασμό σας με έναν λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα λαμβάνουμε Προσωπικά δεδομένα από τον πάροχο μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέσω της σύνδεσης του λογαριασμού.  Αν συνδέσετε τον Λογαριασμό σας με άλλους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, απευθείας ή μέσω τρίτου παρόχου υπηρεσιών, ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας και σε πληροφορίες συναλλαγών όπως αγορές και μεταφορές κεφαλαίων.  Θα χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτα μέρη μέσω της σύνδεσης λογαριασμού με τρόπο που συνάδει με την παρούσα Δήλωση απορρήτου. 

Πληροφορίες που κοινοποιούμε σε τρίτο μέρος βάσει μιας σύνδεσης λογαριασμού θα χρησιμοποιούνται και θα γνωστοποιούνται σύμφωνα με τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζει το τρίτο μέρος.  Πριν εξουσιοδοτήσετε μια σύνδεση λογαριασμού, πρέπει να ελέγχετε τη γνωστοποίηση απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου μέρους το οποίο έχετε εξουσιοδοτήσει να διαθέτει σύνδεση λογαριασμού μέσω της οποίας το εν λόγω μέρος θα διαθέτει πρόσβαση στα Προσωπικά δεδομένα σας στο πλαίσιο της σύνδεσης λογαριασμού.  Για παράδειγμα, τα Προσωπικά δεδομένα που η PayPal κοινοποιεί σε λογαριασμό τρίτου μέρους ή πλατφόρμας, όπως ένας λογαριασμός μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται κατόπιν να κοινοποιηθούν σε ορισμένα άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του κοινού, ανάλογα με τις πρακτικές απορρήτου του λογαριασμού ή της πλατφόρμας. 

 

7. Διεθνείς μεταφορές

Οι λειτουργίες μας υποστηρίζονται από ένα δίκτυο υπολογιστών, διακομιστών cloud και άλλων υποδομών και τεχνολογιών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και τρίτων παρόχων υπηρεσιών. 

Τα μέρη που αναφέρονται παραπάνω ενδέχεται να διέπονται από νομοθετικά πλαίσια χωρών εκτός της δική σας καθώς και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας.  Αυτές οι χώρες δεν παρέχουν πάντα ένα αντίστοιχο επίπεδο προστασίας απορρήτου.  Έχουμε λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των Προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με τον νόμο προστασίας δεδομένων στον ΕΟΧ.  Συγκεκριμένα, για τις μεταφορές των προσωπικών δεδομένων με εταιρείες που σχετίζονται με την PayPal, βασιζόμαστε σε δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, εγκεκριμένους από εποπτικές αρχές (διατίθενται εδώ).  Άλλες μεταφορές ενδέχεται να βασίζονται σε προστασίες βάσει σύμβασης.  Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Αν εκτελείτε συναλλαγές με μέρη εκτός του ΕΟΧ ή της Ελβετίας ή αν συνδέετε την Υπηρεσία μας με πλατφόρμες (όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης) εκτός του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας σε αυτά τα μέρη προκειμένου να σας παρέχουμε την απαιτούμενη Υπηρεσία.

 

8. Πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης; 

Όταν επισκέπτεστε τις Τοποθεσίες μας, χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή επισκέπτεστε την τοποθεσία Web τρίτου μέρους για την οποία παρέχουμε υπηρεσίες μέσω Internet, εμείς και οι επιχειρηματικοί συνεργάτες και προμηθευτές μας ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης (συλλογικά αποκαλούμενες cookies) για να σας αναγνωρίζουμε ως Χρήστη και για να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας στο Internet, τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και άλλο περιεχόμενο και διαφημίσεις στο Internet, για να μετράμε την αποτελεσματικότητα των προσφορών και να διεξάγουμε αναλύσεις, καθώς και για να μειώνουμε τους κινδύνους, να αποτρέπουμε πιθανή απάτη και να προωθούμε την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των Τοποθεσιών και των Υπηρεσιών μας.  Ορισμένα στοιχεία και λειτουργίες των Υπηρεσιών και των Τοποθεσιών μας είναι διαθέσιμα μόνο με τη χρήση cookies, επομένως αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε ή να απορρίψετε τα cookies, η χρήση των Τοποθεσιών και των Υπηρεσιών ενδέχεται να είναι περιορισμένη ή να μην είναι δυνατή.

Η Περιήγηση Μη Ανίχνευσης (DNT) είναι μια προαιρετική ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης, η οποία σας επιτρέπει να δηλώσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την παρακολούθηση από διαφημιστές και άλλα τρίτα μέρη.  Δεν αποκρινόμαστε σε σήματα Μη Ανίχνευσης (DNT).

Διαβάστε τη Δήλωση σχετικά με τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies.

 

9. Ποιες επιλογές απορρήτου είναι διαθέσιμες σε εσάς;

Όταν πρόκειται για τις πρακτικές απορρήτου και επικοινωνίας που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου, υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για εσάς.  Πολλές από τις επιλογές σας μπορούν να εξηγηθούν κατά τη στιγμή που εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία ή στα πλαίσια της χρήσης μιας Τοποθεσίας.  Ενδέχεται να σας δοθούν οδηγίες και υποδείξεις εντός των εμπειριών κατά την περιήγηση στις Υπηρεσίες.

 • Επιλογές που σχετίζονται με τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε
  • Προσωπικά δεδομένα.  Μπορείτε να αρνηθείτε την παροχή Προσωπικών δεδομένων όταν σας ζητηθούν από την PayPal, αλλά ορισμένες Υπηρεσίες ή και το σύνολο των Υπηρεσιών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για εσάς. 
  • Τοποθεσία και άλλες πληροφορίες σε επίπεδο συσκευής.  Η συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση σε Τοποθεσίες ή Υπηρεσίες ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών τοποθεσίας GPS και δεδομένων χρήσης του Χρήστη, τις οποίες η PayPal ενδέχεται στη συνέχεια να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει.  Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα να περιορίσετε τη συλλογή και τη χρήση αυτών των πληροφοριών, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις που διατίθενται στη συσκευή. 
 • Επιλογές που σχετίζονται με την εκ μέρους μας χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας
  • Online παρακολούθηση και μάρκετινγκ με βάση τα ενδιαφέροντά σας.  Συνεργαζόμαστε με συνεργάτες και τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να σας παρέχουμε διαφημίσεις χρησιμοποιώντας cookies και μεταδότες Web που σχετίζονται με διαφημίσεις.  Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη χρήση cookies και μεταδοτών Web τρίτων μερών που σχετίζονται με διαφημίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διαφημίσεις μας δεν θα είναι στοχευμένες σε εσάς.  Θα εξακολουθείτε να βλέπετε τις διαφημίσεις μας στις τοποθεσίες Web τρίτων μερών.
   • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που σχετίζονται με διαφημίσεις και το μάρκετινγκ με βάση τα ενδιαφέροντά σας καθώς και για να μάθετε πώς μπορείτε να απεγγραφείτε από πρακτικές εταιρειών που συμμετέχουν στην αυτορρύθμιση του κλάδου, επισκεφθείτε την ενότητα Οι online επιλογές σας.
  • Εύρεση και σύνδεση με άλλους χρήστες.  Εφόσον διατίθενται, ενδέχεται να μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας για την εύρεση και τη σύνδεση με άλλους χρήστες από τον λογαριασμό σας στην Υπηρεσία που χρησιμοποιείτε.
 • Επιλογές που σχετίζονται με Συνδέσεις λογαριασμού
  • Αν εξουσιοδοτήσετε τη σύνδεση λογαριασμού με λογαριασμό ή πλατφόρμα τρίτου μέρους (όπως ένας λογαριασμός σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης), ενδέχεται να μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σύνδεσης από τον Λογαριασμό ή από τον λογαριασμό ή την πλατφόρμα του τρίτου μέρους.  Ανατρέξτε στην κοινοποίηση απορρήτου που διέπει την πλατφόρμα τρίτου μέρους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές σας.
 • Επιλογές που σχετίζονται με τα Cookies
  • Ενδέχεται να έχετε διαθέσιμες επιλογές για τη διαχείριση των προτιμήσεων cookies.  Για παράδειγμα, το πρόγραμμα περιήγησης ή η συσκευή περιήγησης στο Internet ενδέχεται να επιτρέπει τη διαγραφή, την απενεργοποίηση ή τον αποκλεισμό ορισμένων cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης.  Επισκεφθείτε τη διεύθυνση AboutCookies.org για περισσότερες πληροφορίες.  Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις επιλογές, αλλά αυτή η ενέργεια ενδέχεται να εμποδίσει τη χρήση πολλών βασικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών που είναι διαθέσιμες για μια Υπηρεσία ή μια Τοποθεσία.
  • Ενδέχεται να έχετε επιλογή σχετικά με τη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης όταν χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία ή επισκέπτεστε τμήματα μιας Τοποθεσίας.  Για παράδειγμα, ενδέχεται να ερωτηθείτε αν θέλετε η Υπηρεσία ή η Τοποθεσία να «θυμάται» ορισμένες πληροφορίες για εσάς. Θα χρησιμοποιήσουμε τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης στον βαθμό που το επιτρέπετε.
  • Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης της PayPal μεταβαίνοντας στη σελίδα «Δήλωση σχετικά με τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης».
 • Επιλογές που σχετίζονται με την εγγραφή σας και τα στοιχεία λογαριασμού
  • Αν έχετε Λογαριασμό, μπορείτε γενικά να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε τα Προσωπικά δεδομένα μέσω σύνδεσης και απευθείας ενημέρωσης των στοιχείων ή μέσω επικοινωνίας μαζί μας. Επικοινωνήστε μαζί μας αν δεν έχετε Λογαριασμό ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα Στοιχεία του λογαριασμού σας ή άλλα Προσωπικά δεδομένα.
 • Επιλογές που σχετίζονται με την επικοινωνία
 • Γνωστοποιήσεις, ειδοποιήσεις και ενημερώσεις από εμάς:  
  • Μάρκετινγκ: Ενδέχεται να στέλνουμε περιεχόμενο μάρκετινγκ σχετικό με Τοποθεσίες, Υπηρεσίες, προϊόντα, προϊόντα που προσφέρουμε από κοινού με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες μη συνεργαζομένων τρίτων μερών και μελών της οικογένειας εταιρειών της PayPal, μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας όπως για παράδειγμα email, μηνύματα κειμένου, αναδυόμενα στοιχεία, ειδοποιήσεις push και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.  Μπορείτε να απεγγραφείτε από αυτό το προωθητικό υλικό που στέλνουμε ακολουθώντας τις οδηγίες στις ενημερώσεις που λαμβάνετε.  Αν έχετε Λογαριασμό PayPal, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας από τις Ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Για μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ειδοποιήσεων push, μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις στη συσκευή σας.
  • Ενημερωτικά και άλλα: Θα σας στέλνουμε ενημερώσεις που απαιτούνται ή είναι απαραίτητο να σταλούν στους Χρήστες των Υπηρεσιών μας, ειδοποιήσεις που περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και άλλες ενημερώσεις που μας ζητάτε.  Δεν μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λήψη αυτών των ενημερώσεων.  Ωστόσο, ενδέχεται να μπορείτε να ρυθμίσετε τα μέσα επικοινωνίας και τη μορφή μέσω των οποίων λαμβάνετε αυτές τις ειδοποιήσεις.

 

10. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζονται στους νόμους περί προστασίας δεδομένων του ΕΟΧ, έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά δεδομένα σας.  Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, αντίθεσης, διαγραφής και φορητότητας των δεδομένων. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα.  Αν θέλετε να ολοκληρώσετε την αίτηση πρόσβασης σε όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η PayPal για εσάς, σας επισημαίνουμε ότι απαιτείται ταυτότητα με φωτογραφία για την απόδειξη ταυτοπροσωπίας.

Αν έχετε Λογαριασμό για οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας, μπορείτε γενικά να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε τα Προσωπικά δεδομένα στον Λογαριασμό σας μέσω σύνδεσης και απευθείας ενημέρωσης των στοιχείων.  Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων για αποφάσεις που αφορούν την πίστωση με τη συγκατάθεσή σας ή όταν είναι απαραίτητο για την έναρξη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης ή όταν επιτρέπεται από τη νομοθεσία της Ένωσης ή τη νομοθεσία ενός Κράτους μέλους.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

 

11. Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας;

Διατηρούμε τεχνικά, υλικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας σχεδιασμένα να παρέχουν εύλογη προστασία των Προσωπικών δεδομένων σας από απώλεια, κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση και τροποποίηση.  Τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν τείχη προστασίας, κρυπτογράφηση δεδομένων, ελέγχους φυσικής πρόσβασης στα κέντρα δεδομένων μας και ελέγχους εξουσιοδότησης πρόσβασης στις πληροφορίες.  Παρότι είμαστε αφοσιωμένοι στη διασφάλιση των συστημάτων και των Υπηρεσιών μας, είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια και τη διατήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης και των στοιχείων εγγραφής του Λογαριασμού/προφίλ, καθώς και για τη διαδικασία επαλήθευσης ότι τα Προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς είναι ακριβή και ενημερωμένα.  Δεν φέρουμε ευθύνη για την προστασία οποιωνδήποτε Προσωπικών δεδομένων που κοινοποιούμε σε τρίτο μέρος βάσει μιας σύνδεσης λογαριασμού που έχετε εξουσιοδοτήσει. 

 

12. Μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες μας;

Οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες τους δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες, όπως προσωπικά δεδομένα, από παιδιά ή άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν τη νομική δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους ιστοτόπους και τις υπηρεσίες μας. Αν αποκτήσουμε πραγματική γνώση ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από παιδί κάτω των 16 ετών, θα τα διαγράψουμε αμέσως, εκτός αν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τέτοιου είδους δεδομένα. Επικοινωνήστε μαζί μας αν πιστεύετε ότι έχουμε εσφαλμένα ή χωρίς πρόθεση συλλέξει πληροφορίες από παιδί κάτω των 16 ετών.

 

13. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση απορρήτου. 

Ενδέχεται να αναθεωρούμε την παρούσα Δήλωση απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να αντικατοπτρίζει αλλαγές στις δραστηριότητες, τις τοποθεσίες ή τις υπηρεσίες μας ή στην ισχύουσα νομοθεσία.  Η αναθεωρημένη Δήλωση απορρήτου θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης. 

Αν η αναθεωρημένη έκδοση περιλαμβάνει μια σημαντική αλλαγή, θα παρέχουμε πρότερη ειδοποίηση 30 ημερών, αναρτώντας μια γνωστοποίηση σχετικά με την αλλαγή στη σελίδα «Ενημέρωση πολιτικής» της τοποθεσίας Web μας. Επίσης, θα ειδοποιούμε τους χρήστες για την αλλαγή μέσω email ή άλλων μέσων. 

 

14. Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε γενικές ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την παρούσα Δήλωση απορρήτου και τις συμπληρωματικές ειδοποιήσεις ή σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων σας. 

Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι οι ερωτήσεις σας αποστέλλονται στο τμήμα της PayPal:

 • Κάντε κλικ εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τον λογαριασμό PayPal

 • Κάντε κλικ εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τον λογαριασμό Xoom

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε στις ανησυχίες σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων της χώρας σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της PayPal στη διεύθυνση email dpo@paypal.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

 

15. Ορισμοί

 • Ως Λογαριασμός ορίζεται ένας λογαριασμός μέλους της PayPal ή του Xoom.

 • Ως Ελεγκτής δεδομένων ορίζεται αυτός που PayPal καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

 • Ως Πληροφορίες συσκευής ορίζονται τα δεδομένα που μπορούν να συλλέγονται αυτόματα από οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην Τοποθεσία ή τις Υπηρεσίες. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον τύπο της συσκευής, τις συνδέσεις δικτύου της συσκευής, το όνομα της συσκευής, τη διεύθυνση IP της συσκευής, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης Web και τη σύνδεση στο Internet της συσκευής που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην τοποθεσία ή τις υπηρεσίες, πληροφορίες τοποθεσίας GPS, πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές των οποίων έχετε εκτελέσει λήψη στη συσκευή σας καθώς και βιομετρικά δεδομένα.

 • Ως Πληροφορίες τοποθεσίας GPS ορίζονται οι πληροφορίες που προσδιορίζουν με εύλογη ακρίβεια την τοποθεσία σας, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και γεωγραφικού πλάτους, οι οποίες λαμβάνονται μέσω τριγωνισμού θέσης κυψέλης GPS ή Wi-Fi. 

 • Ως Ολοκλήρωση αγοράς χωρίς λογαριασμό PayPal ορίζεται η χρήση των υπηρεσιών από εσάς χωρίς σύνδεση σε λογαριασμό ή/και χωρίς δημιουργία λογαριασμού.

 • Ως PayPal ορίζεται η PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. και οι θυγατρικές ή ελεγχόμενες επιχειρήσεις της. Στην παρούσα Δήλωση απορρήτου, η PayPal αναφέρεται μερικές φορές ως «εμείς», «εμάς» ή «μας», ανάλογα με το περιεχόμενο του κειμένου.

 • Ως Προσωπικά δεδομένα ορίζονται οι πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με ένα καθορισμένο (άμεσα ή έμμεσα) αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.  Τα «Προσωπικά δεδομένα» μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων χρέωσης και αποστολής), τον τηλεφωνικό αριθμό, τη διεύθυνση email, τον αριθμό της κάρτας πληρωμής, άλλα οικονομικά στοιχεία του λογαριασμού, τον αριθμό λογαριασμού, την ημερομηνία γέννησης καθώς και επίσημα πιστοποιητικά (π.χ. αριθμός άδειας οδήγησης, αριθμός εθνικού δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου). 

 • Ως Διαδικασία ορίζεται οποιαδήποτε μέθοδος ή οποιοσδήποτε τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε Προσωπικά δεδομένα ή σύνολα Προσωπικών δεδομένων, διαδικασία που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η δομή, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση και η πρόσβαση στις πληροφορίες, η γνωστοποίηση μέσω διαβίβασης, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η εναρμόνιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των Προσωπικών δεδομένων.

 • Ως Υπηρεσίες ορίζεται οποιοδήποτε προϊόν, περιεχόμενο, υπηρεσίες, δυνατότητες, τεχνολογίες ή λειτουργίες, καθώς και όλοι οι σχετικοί ιστότοποι, εφαρμογές και υπηρεσίες που σας προσφέρονται από την PayPal με τη χρήση λογαριασμού ή την ολοκλήρωση αγορών χωρίς λογαριασμό.

 • Τοποθεσίες σημαίνει τις τοποθεσίες Web, τις εφαρμογές για κινητές συσκευές, τις επίσημες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης ή άλλες ηλεκτρονικές ιδιότητες μέσω των οποίων η PayPal προσφέρει τις υπηρεσίες και οι οποίες έχουν δημοσιευθεί ή συνδεθεί στην παρούσα Δήλωση απορρήτου.

 • Ως Δεδομένα τεχνικής χρήσης ορίζονται οι πληροφορίες που συλλέγουμε από το τηλέφωνο, τον υπολογιστή σας ή άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στις Τοποθεσίες ή τις Υπηρεσίες.  Τα Τεχνικά δεδομένα χρήσης μάς εξηγούν πώς χρησιμοποιείτε τις Τοποθεσίες και τις Υπηρεσίες, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το ποια στοιχεία έχετε αναζητήσει και προβάλει στις Τοποθεσίες και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας και συμπεριλαμβάνουν στοιχεία όπως η διεύθυνση IP σας, στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο φόρτωσης ή προβολής των σελίδων, οι τοποθεσίες Web που επισκεφθήκατε πριν μεταβείτε στις Τοποθεσίες και άλλες πληροφορίες χρήσης και περιήγησης που συλλέγονται μέσω των cookies.

 • Ως Χρήστης ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας ή έχει πρόσβαση στους ιστοτόπους μας και έχει σχετιστεί με την PayPal (για παράδειγμα, με το άνοιγμα λογαριασμού και την αποδοχή των όρων στη συμφωνία χρήστη PayPal ή Xoom) ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας ως αγοραστής, πωλητής ή άλλου τύπου συναλλασσόμενος, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης αγορών χωρίς λογαριασμό PayPal.

 

16. Περισσότερες Πληροφορίες

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα ενδέχεται να έχουν προσαρμοστεί για τους πελάτες ανάλογα με την περιοχή ή τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών. Οι παρούσες πληροφορίες παρέχονται στην PayPal από τρίτα μέρη με τα οποία ενδέχεται να αλληλεπιδράσετε κατά τη χρήση των υπηρεσιών.

 • Γνωστοποίηση σχετικά με τους τραπεζικούς κανονισμούς για πελάτες στον ΕΟΧ
 • Ενημερωτική γνωστοποίηση οργανισμών ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας
 • Google ReCAPTCHA

 

Ανακοίνωση σχετικά με τους τραπεζικούς κανονισμούς για τους πελάτες στον ΕΟΧ

Γενικά, οι νόμοι του Λουξεμβούργου, όπου υπόκειται η διαχείριση των δεδομένων των μελών της PayPal (προστασία δεδομένων και τραπεζικό απόρρητο), απαιτούν υψηλότερο βαθμό διαφάνειας από τη νομοθεσία των περισσότερων κρατών-μελών της ΕΕ. Γι' αυτόν τον λόγο, αντίθετα με τη συντριπτική πλειοψηφία των παρόχων υπηρεσιών μέσω Internet ή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ΕΕ, η PayPal καταγράφει στην παρούσα Δήλωση απορρήτου τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και επιχειρηματικούς συνεργάτες στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιούμε τα δεδομένα σας, καθώς και τον σκοπό γνωστοποίησης και τον τύπο πληροφοριών που γνωστοποιούνται. Θα βρείτε έναν σύνδεσμο για τα τρίτα μέρη εδώ.  Με την αποδοχή της παρούσας Δήλωσης απορρήτου και τη διατήρηση λογαριασμού στην PayPal, συναινείτε ρητά με τη μεταφορά των δεδομένων σας στα παραπάνω τρίτα μέρη, για τους αναγραφόμενους σκοπούς.

Η PayPal μπορεί να ενημερώνει τον κατάλογο των τρίτων μερών που αναφέρονται παραπάνω ανά τρίμηνο (1η Ιανουαρίου, 1η Απριλίου, 1η Ιουλίου και 1η Οκτωβρίου). Η PayPal θα αρχίσει να διαβιβάζει τυχόν δεδομένα σε οποιοδήποτε νέο πρόσωπο ή για τους νέους σκοπούς ή τύπους δεδομένων που αναφέρονται σε κάθε επικαιροποίηση, 30 ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της λίστας μέσω της παρούσας Δήλωσης απορρήτου. Ελέγχετε τον κατάλογο κάθε τρίμηνο στη σελίδα της PayPal, στις ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω. Αν δεν υποβάλετε ένσταση για τη γνωστοποίηση των νέων δεδομένων εντός 30 ημερών μετά τη δημοσιοποίηση του επικαιροποιημένου καταλόγου τρίτων μερών, θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τις αλλαγές στον κατάλογο και την παρούσα Δήλωση απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας και να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Για την παροχή των υπηρεσιών PayPal ενδέχεται να πρέπει να μεταβιβάσουμε ορισμένες πληροφορίες που συλλέγουμε (όπως ορίζονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου) σε άλλες εταιρείες του ομίλου PayPal ή άλλες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα βάσει της ιδιότητάς τους ως παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, εταιρειών επεξεργασίας πληρωμών ή κατόχων λογαριασμών (ή παρόμοιων ιδιοτήτων).  Αναγνωρίζετε ότι βάσει της τοπικής νομοθεσίας, οι εν λόγω οντότητες ενδέχεται να υπόκεινται σε νόμους, κανονισμούς, αιτήματα, έρευνες ή εντολές που ενδέχεται να απαιτούν τη γνωστοποίηση πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές της αντίστοιχης χώρας. Η χρήση των Υπηρεσιών PayPal από εσάς υποδηλώνει τη συναίνεσή σας για τη μεταβίβαση αυτών των πληροφοριών προκειμένου να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες PayPal.

Συγκεκριμένα, συναινείτε και δίνετε εντολή στην PayPal να προβεί στις παρακάτω ενέργειες με τις πληροφορίες σας:

 1. Γνωστοποίηση απαραίτητων πληροφοριών προς: την αστυνομία και άλλους οργανισμούς εφαρμογής του νόμου, δυνάμεις ασφάλειας, αρμόδιους κρατικούς, διακρατικούς ή υπερεθνικούς οργανισμούς, αρμόδιες υπηρεσίες, τμήματα, ρυθμιστικές αρχές, αρχές ή οργανισμούς αυτοδιοίκησης (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των υπηρεσιών που αναφέρονται στην ενότητα «Υπηρεσίες» του καταλόγου τρίτων παρόχων εδώ) και άλλα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών του Ομίλου PayPal, με τους οποίους (i) είμαστε υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία και μας επιτρέπεται να συμμορφωθούμε, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των νόμων του Λουξεμβούργου της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον νόμο των ΗΠΑ περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (Νόμος FATCA) και της 18ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το κοινό πρότυπο αναφορών του ΟΟΣΑ (Νόμος CRS), (ii) θεωρούμε ότι αρμόζει να συνεργαστούμε στη διεξαγωγή ερευνών απάτης ή άλλης παράνομης δραστηριότητας ή πιθανής παράνομης δραστηριότητας ή (iii) για τη διεξαγωγή ερευνών για παραβιάσεις της συμφωνίας χρήστη (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της μεθόδου πληρωμής σας ή του παρόχου της πιστωτικής ή της χρεωστικής κάρτας σας).

  Αν σας καλύπτει ο νόμος FATCA ή ο νόμος CRS, οφείλουμε να σας ενημερώνουμε για τις πληροφορίες που σας αφορούν και ενδεχομένως να μεταβιβάσουμε στις αρμόδιες αρχές. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις υποχρεώσεις της PayPal σύμφωνα με τον νόμο FATCA και τον νόμο CRS και πώς μπορούν να σας επηρεάσουν και δείτε επίσης ποιες πληροφορίες ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ως αποτέλεσμα αυτών των υποχρεώσεων.

  Εμείς και άλλοι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των μερών που αποδέχονται την PayPal, μπορούμε να κοινοποιούμε, να έχουμε πρόσβαση σε και να χρησιμοποιούμε (συμπεριλαμβανομένων και των πηγών από άλλες χώρες) σε απαραίτητες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πληροφοριών που καταγράφονται από οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης) για να μπορέσουμε εμείς και αυτοί να αξιολογούμε και να διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της καταπολέμησης της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας). Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να λάβετε περαιτέρω λεπτομέρειες για τους σχετικούς οργανισμούς πρόληψης απάτης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους οργανισμούς, τους οργανισμούς καταπολέμησης απάτης και άλλα τρίτα μέρη, κάντε κλικ εδώ.

 2. Γνωστοποίηση στοιχείων λογαριασμού σε κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εάν, βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας κράτους-μέλους της ΕΕ, έχουν αξίωση κατά της PayPal για εξωδικαστική γνωστοποίηση πληροφοριών λόγω καταπάτησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους, όπου χρησιμοποιήθηκαν οι Υπηρεσίες PayPal (για παράδειγμα, ενδεικτικά, ενότητα 19, παρ. 2, υπο-παράγραφος 3 του γερμανικού Νόμου περί εμπορικών σημάτων ή ενότητα 101, παρ. 2, υπο-παράγραφος 3 του γερμανικού Νόμου περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας).

 3. Γνωστοποίηση απαραίτητων πληροφοριών σε απάντηση στις απαιτήσεις των συνδέσμων πιστωτικών καρτών ή αστικής ή ποινικής νομικής διαδικασίας.

 4. Εάν εσείς, ως έμπορος, κάνετε χρήση τρίτου μέρους για πρόσβαση σε ή ενσωμάτωση της PayPal, μπορούμε να γνωστοποιούμε στον εν λόγω συνεργάτη απαραίτητες πληροφορίες με σκοπό τη διευκόλυνση και τη διατήρηση αυτής της διευθέτησης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της κατάστασης της ενσωμάτωσης PayPal, του εάν έχετε ενεργό λογαριασμό PayPal και εάν συνεργάζεστε ήδη με διαφορετικό συνεργάτη ενσωμάτωσης PayPal).

 5. Γνωστοποίηση απαραίτητων πληροφοριών στις εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών, ελεγκτές, παρόχους εξυπηρέτησης πελατών, οργανισμούς διαχείρισης στοιχείων πιστοληπτικής ικανότητας και καταπολέμησης απάτης, παρόχους οικονομικών προϊόντων, εμπορικούς συνεργάτες, εταιρείες μάρκετινγκ και δημόσιων σχέσεων, παρόχους υπηρεσιών λειτουργίας, εταιρείες ομίλων, υπηρεσίες, αγορές και άλλα τρίτα μέρη που παρατίθενται εδώ. Σκοπός αυτής της γνωστοποίησης είναι να έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες PayPal. Σε κάθε «Κατηγορία» του καταλόγου τρίτων μερών αναφέρουμε επίσης μη αποκλειστικά παραδείγματα υπαρκτών τρίτων μερών (που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνουν και τους εντολοδόχους και διαδόχους αυτών) στα οποία γνωστοποιούμε επί του παρόντος τα στοιχεία του λογαριασμού σας ή στα οποία εξετάζουμε το ενδεχόμενο να γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία λογαριασμού σας, μαζί με τον λόγο που προβαίνουμε σε αυτήν την ενέργεια και τις πληροφορίες που γνωστοποιούμε (εκτός αν ορίζεται ρητά ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη περιορίζονται βάσει νόμου ή σύμβασης από τη χρήση των πληροφοριών για δευτερεύοντες σκοπούς εκτός των σκοπών για τους οποίους κοινοποιούνται οι πληροφορίες).

 6. Γνωστοποίηση απαραίτητων πληροφοριών στον αντιπρόσωπο ή νομικό εκπρόσωπό σας (όπως κάτοχο πληρεξουσίου που παραχωρείτε ή επιμελητή που ορίζετε εσείς).

 7. Γνωστοποίηση συνολικών στατιστικών δεδομένων στους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας ή για λόγους δημοσίων σχέσεων. Για παράδειγμα, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό των μελών μας διαμένει στο Μάντσεστερ. Ωστόσο, αυτές οι συνολικές πληροφορίες δεν συνδέονται με προσωπικές πληροφορίες.

 8. Κοινοποίηση απαραίτητων στοιχείων λογαριασμού σε μη σχετικά τρίτα μέρη (παρατίθενται εδώ) για χρήση από αυτά για τους παρακάτω σκοπούς:

  1. Καταπολέμηση απάτης και διαχείριση κινδύνου: για υποστήριξη στην καταπολέμηση της απάτης ή την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνου. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες PayPal για αγορά ή πώληση αγαθών μέσω της eBay Inc. ή των συνδεδεμένων εταιρειών αυτής («eBay»), μπορούμε να κοινοποιούμε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στην eBay για την προστασία των λογαριασμών σας από απατηλές δραστηριότητες, να σας προειδοποιούμε εάν εντοπίσουμε απατηλές δραστηριότητες στους λογαριασμούς σας ή να αξιολογούμε τον πιστωτικό κίνδυνο.

   Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για καταπολέμηση της απάτης και διαχείριση του κινδύνου, μπορούμε επίσης να κοινοποιούμε απαραίτητα στοιχεία λογαριασμού στο eBay σε περιπτώσεις όπου η PayPal έχει ενεργοποιήσει δέσμευση ή άλλο περιορισμό στον λογαριασμό σας, λόγω διαφωνιών, αξιώσεων, ακυρώσεων πληρωμών ή άλλων σεναρίων σχετικά με την πώληση ή αγορά αγαθών. Επίσης, στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για καταπολέμηση της απάτης και διαχείριση του κινδύνου, μπορούμε να κοινοποιούμε στοιχεία λογαριασμού στην eBay επιτρέποντάς τους να εφαρμόζουν τα προγράμματά τους για την αξιολόγηση αγοραστών ή πωλητών.

  2. Εξυπηρέτηση πελατών: για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης των λογαριασμών σας ή την επίλυση διαφωνιών (π.χ. σχετικά με τιμολόγια ή συναλλαγές).

  3. Αποστολή: σε σχέση με την αποστολή και τις σχετικές υπηρεσίες για αγορές που πραγματοποιούνται με χρήση της PayPal.

  4. Νομική συμμόρφωση: για την υποστήριξη στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

  5. Πάροχοι υπηρεσιών: για να μπορούν οι πάροχοι υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύμβασης με εμάς, να υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές λειτουργίες μας, όπως καταπολέμηση απάτης, είσπραξη λογαριασμών, μάρκετινγκ, εξυπηρέτηση πελατών και υπηρεσίες τεχνολογίας. Οι συμβάσεις μας υπαγορεύουν ότι οι συγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας μόνο σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν για εμάς και όχι για δικό τους όφελος.

 

Ενημερωτική γνωστοποίηση οργανισμών ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας

Αν επιλέξετε να υποβάλετε αίτηση για το PayPal Credit, προκειμένου να επεξεργαστούμε την αίτησή σας, θα παραχωρήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε οργανισμούς ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας (CRA) οι οποίοι με τη σειρά τους θα μας παραχωρήσουν πληροφορίες σχετικά με το χρηματοπιστωτικό ιστορικό σας. Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας και της καταλληλότητας του προϊόντος, ο έλεγχος της ταυτότητάς σας, η διαχείριση του λογαριασμού σας, η ανίχνευση και η ανάκτηση χρεών, καθώς και η αποτροπή εγκληματικής δραστηριότητας.

Επίσης, θα συνεχίσουμε να ανταλλάσσουμε τακτικά πληροφορίες με οργανισμούς ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας σχετικά με εσάς, με λογαριασμούς που βρίσκονται υπό διακανονισμό και με τυχόν οφειλές που δεν έχουν εξοφληθεί πλήρως εγκαίρως. Οι οργανισμοί ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας θα κοινοποιήσουν τα στοιχεία σας σε άλλους οργανισμούς. Τα δεδομένα σας θα συνδεθούν επίσης με τα δεδομένα του/της συζύγου σας, οποιουδήποτε προσώπου υποβάλει αίτηση από κοινού με εσάς ή άλλων συνεργατών οικονομικής φύσης.

Ποιοι είναι οι οργανισμοί ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούν και κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία, επεξηγούνται με περισσότερες λεπτομέρειες στη διεύθυνση:

Transunion: www.transunion.co.uk/crain

Equifax: www.equifax.co.uk/crain

Experian: www.experian.co.uk/crain

 

Google ReCaptcha

Η PayPal χρησιμοποιεί το ReCaptcha στους ιστοτόπους και τις υπηρεσίες της. Η χρήση του ReCaptcha υπόκειται στην Πολιτική απορρήτου της Google και στους Όρους χρήσης της.

Το ReCaptcha χρησιμοποιείται μόνο για την καταπολέμηση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και της κατάχρησης των υπηρεσιών μας.