Ενημερώσεις πολιτικής

 

>> Εμφάνιση όλων των νομικών συμφωνιών

>> Προβολή προηγούμενων ενημερώσεων πολιτικής

Ενημερώσεις πολιτικής

 

Τελευταία ενημέρωση στις 28 Μαρτίου 2024

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων σε Συμφωνίες της PayPal για χρήστες σε Άγιο Μαρίνο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία

 

Αυτή η σελίδα

Σε αυτήν τη σελίδα παρατίθενται λεπτομέρειες ή/και επικαιροποιήσεις για χρήστες της PayPal σχετικά με τις αλλαγές στη Συμφωνία ή στις Συμφωνίες χρήστη PayPal ή σε άλλες ηλεκτρονικές συμφωνίες, πολιτικές ή δηλώσεις που χρήζουν γνωστοποίησης για χρήστες σε Άγιο Μαρίνο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις γνωστοποιήσεις για τις προηγούμενες Ενημερώσεις πολιτικής. Έχετε υπόψη ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν πρόσθετες αλλαγές στις προκαταρκτικές συμφωνίες κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος ή πριν από αυτές, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις γνωστοποίησης.

Επερχόμενες αλλαγές

Προβαίνουμε σε αλλαγές σε ορισμένες συμφωνίες (παρατίθενται παρακάτω) που διέπουν τη σχέση σας με την PayPal. Αυτές οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν αυτόματα κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος που αναφέρονται παρακάτω.

Απαιτούμενες ενέργειες

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω γνωστοποιήσεις και εξοικειωθείτε με τις επερχόμενες αλλαγές. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μετά την εφαρμογή των αλλαγών, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτές τις αλλαγές. Διαφορετικά, δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από εσάς για την αποδοχή αυτών των αλλαγών. Ωστόσο, αν δεν συμφωνείτε με αυτές, πρέπει τότε να κλείσετε τον λογαριασμό σας στην PayPal πριν από τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος, όπως περιγράφεται στη Συμφωνία χρήστη.

 

Ειδοποιήσεις

Ημερομηνία έκδοσης: 28 Μαρτίου 2024

Αφαίρεση της SOFORT ως εναλλακτικής μεθόδου πληρωμής και διαγραφή σχετικών όρων
Έναρξη ισχύος: 28 Μαΐου 2024

 • Η SOFORT δεν είναι πλέον διαθέσιμη ως εναλλακτική μέθοδος πληρωμής και αφαιρείται από τον κατάλογο παρόχων εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 της Συμφωνίας εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής PayPal.

 

Ημερομηνία έκδοσης: 11 Μαρτίου 2024

Τροποποιήσεις στη Δήλωση απορρήτου για τις Υπηρεσίες PayPal
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 15 Απριλίου 2024:

 • Προσφέρουμε πλέον την παρακολούθηση πακέτων ως μέρος των υπηρεσιών PayPal και ενημερώνουμε τη δήλωση απορρήτου μας για να διευκρινίσουμε ότι ενδέχεται να λάβουμε στοιχεία παρακολούθησης πακέτων από προμηθευτές όταν πληρώνετε μέσω PayPal ή από το email σας όταν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας.

 

Ημερομηνία έκδοσης: 21 Φεβρουαρίου 2024

Τροποποιήσεις στη Συμφωνία χρήστη PayPal
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 28 Μαΐου 2024:

 • Αποσαφηνίζουμε τους όρους της ενότητας φόρων και πληροφόρησης και τους όρους μετατροπής συναλλάγματος.
 • Πραγματοποιούμε αλλαγές στις ρήτρες στις ενότητες «Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης» και «Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία» για να αποσαφηνίσουμε ποιες διατάξεις ισχύουν για καταναλωτές ή μη καταναλωτές και να διακρίνουμε την ευθύνη και τις εγγυήσεις μας όσον αφορά τους καταναλωτές και τους μη καταναλωτές.

Ελέγξτε την επικαιροποιημένη Συμφωνία χρήστη PayPal

 

Τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα προστασίας αγοραστή PayPal
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 28 Μαΐου 2024:

 • Αναθεωρούμε το Πρόγραμμα προστασίας αγοραστή της PayPal για να εξαιρέσουμε τα μη ανταλλάξιμα διακριτικά (NFT) από τις προϋποθέσεις καταλληλότητας.
 • Εκτός από την εκπλήρωση όλων των άλλων προϋποθέσεων καταλληλότητας για το Πρόγραμμα προστασίας αγοραστή της PayPal, οι αμφισβητήσεις με διεκδικήσεις τύπου «Διαφέρει σημαντικά από την περιγραφή» πρέπει να εγείρονται από τον αγοραστή στο Κέντρο επίλυσης προβλημάτων εντός 30 ημερών από την παράδοση ή τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας ή εντός 180 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πληρωμής από τον αγοραστή στον πωλητή, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Τα χρονικά πλαίσια για την υποβολή άλλων αμφισβητήσεων σχετικά με άλλους τύπους διεκδικήσεων (π.χ., Το προϊόν δεν ελήφθη, Μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές ή άλλα σφάλματα) δεν αλλάζουν προς το παρόν.

Ελέγξτε το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα προστασίας αγοραστή PayPal

 

Τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα προστασίας πωλητή
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 28 Μαΐου 2024:

 • Αναθεωρούμε το Πρόγραμμα προστασίας πωλητή της PayPal για να εξαιρέσουμε από τις προϋποθέσεις καταλληλότητας τα μη ανταλλάξιμα διακριτικά (NFT) με ποσό συναλλαγής: 
  • 10.000,01 USD και άνω (ή ισοδύναμη αξία στο τοπικό νόμισμα όπως υπολογίζεται τη στιγμή της συναλλαγής), 
  • 10.000,00 USD και κάτω (ή ισοδύναμη αξία σε τοπικό νόμισμα όπως υπολογίζεται τη στιγμή της συναλλαγής), εκτός αν ο αγοραστής ισχυριστεί ότι πρόκειται για Μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή και η συναλλαγή πληροί όλες τις άλλες προϋποθέσεις καταλληλότητας.

Ελέγξτε το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα προστασίας πωλητή PayPal

 

Μικρές συντακτικές αλλαγές σε ορισμένες μεταφράσεις διευκόλυνσης στη Σελίδα χρεώσεων καταναλωτών και στη Σελίδα χρεώσεων προμηθευτών
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 28 Μαΐου 2024:

Πραγματοποιούμε ορισμένες τυπογραφικές διορθώσεις σε ορισμένες σελίδες χρεώσεων που έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες εκτός από τα Αγγλικά για τη διευκόλυνση των πελατών μας. Για την αποφυγή αμφιβολιών, ο Πίνακας χρεώσεων που περιέχεται στη Συμφωνία χρήστη PayPal υπερισχύει σε όλες τις περιπτώσεις:

 • στην τσεχική μετάφραση της Σελίδας χρεώσεων καταναλωτών, στην ενότητα με τίτλο “Výběr zůstatku z osobního účtu PayPal”, αφαιρούμε τα γράμματα “(GI)” από τη σειρά με την ονομασία “Karty”.
 • στην ελληνική μετάφραση της Σελίδας χρεώσεων καταναλωτών, στην ενότητα με τίτλο “Αποστολή και λήψη πληρωμών” προσθέτουμε την πρόταση “Οι χρεώσεις που σχετίζονται με προσωπικές συναλλαγές αναφέρονται παρακάτω”. Αυτή η πρόταση μεταφράζεται στα Αγγλικά σε “The fees for personal transactions are listed below”.
 • στην ελληνική μετάφραση της Σελίδας χρεώσεων καταναλωτών, στην ενότητα με τίτλο “CY, EE, LI, LT, LV, MT, SK και SM: Σταθερή χρέωση για μεταφορά σε κάρτα”, αφαιρούμε τη σειρά “Ρούβλι Ρωσίας 150,00 RUB” που έχει δημοσιευθεί εκ παραδρομής εις διπλούν.
 • στην ελληνική μετάφραση της Σελίδας χρεώσεων προμηθευτών, στον πίνακα με τίτλο “Βασική χρέωση για τη λήψη εγχώριων δωρεών”, προσθέτουμε τα γράμματα “(GR)” μετά τη φράση “PayPal Fundraisers (Εμφανιζόμενοι έρανοι) για την Ελλάδα”, και στον πίνακα με την ονομασία “Ανάληψη υπολοίπου από επιχειρηματικό λογαριασμό PayPal”, στη σειρά “Τραπεζικός λογαριασμός ΗΠΑ” αντικαθιστούμε τα γράμματα “BG, RO και SI” με τα “BG, CY, LI, RO”.
 • στη σλοβακική μετάφραση της Σελίδας χρεώσεων καταναλωτών, στην ενότητα με τίτλο “Posielanie a prijímanie platieb”, προσθέτουμε την πρόταση “Ďalej uvádzame sadzby za osobné transakcie”. Αυτή η πρόταση μεταφράζεται στα Αγγλικά σε “The fees for personal transactions are listed below”.
 • στη σλοβακική μετάφραση της Σελίδας χρεώσεων προμηθευτών, στον πίνακα με τίτλο “CY, EE, LI, LT, LV, MT, SK a SM – fixný poplatok za prevod na kartu”, προσθέτουμε τη σειρά “Marocký dirham 24,00 MAD”.