Ενημερώσεις πολιτικής

 

>> Προβολή όλων των νομικών συμφωνιών

>> Προβολή προηγούμενων ενημερώσεων πολιτικής

Ενημερώσεις πολιτικής

 

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων σε Συμφωνίες για χρήστες σε Άγιο Μαρίνο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία

Ημερομηνία έκδοσης: 11 Αυγούστου 2021

 

Αυτή η σελίδα

Σε αυτήν τη σελίδα εμφανίζονται ενημερώσεις πολιτικής οι οποίες γνωστοποιούν στους χρήστες σημαντικές αλλαγές στη Συμφωνία χρήστη PayPal ή σε άλλες ηλεκτρονικές συμφωνίες, πολιτικές ή δηλώσεις για χρήστες σε Άγιο Μαρίνο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία. Μεταβείτε στις «Προηγούμενες ενημερώσεις πολιτικής» για να δείτε τις προηγούμενες ενημερώσεις πολιτικής.

 

Επερχόμενες αλλαγές

Προβαίνουμε σε αλλαγές σε ορισμένες συμφωνίες (παρατίθενται παρακάτω) που διέπουν τη σχέση σας με την PayPal. Αυτές οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν αυτόματα κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος που αναφέρονται παρακάτω.

 

Απαιτούμενες ενέργειες

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω γνωστοποιήσεις και εξοικειωθείτε με τις επερχόμενες αλλαγές. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μετά την εφαρμογή των αλλαγών, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτές τις αλλαγές. Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από εσάς. Αν δεν συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές, πρέπει να κλείσετε τον λογαριασμό σας στην PayPal πριν από τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος.

 

Τροποποιήσεις στη Συμφωνία χρήστη PayPal

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 10 Νοεμβρίου 2021

  • Αναθεωρούμε το πρόγραμμα Προστασίας πωλητή της PayPal για να αποσαφηνίσουμε τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ορισμένες διεκδικήσεις που αφορούν ταξιδιωτικά εισιτήρια που πωλούνται από τον ταξιδιωτικό μεταφορέα.
  • Απαιτούμε από τους πωλητές, που είναι Εταιρικοί πελάτες, να μας ειδοποιούν για τυχόν λάθη ή ασυμφωνίες στις τιμές εντός εξήντα (60) ημερών από την απόκτηση πρόσβασης στα αντίγραφα κινήσεων των λογαριασμών τους ή σε άλλες πληροφορίες δραστηριότητας λογαριασμού.
  • Καταργούμε την ενότητα Μαζικών πληρωμών PayPal και την αντικαθιστούμε με μια αυτόνομη συμφωνία που ονομάζεται Συμφωνία για τις Μαζικές πληρωμές PayPal στον κόμβο νομικών πληροφοριών.
  • Αποσαφηνίζουμε τους τύπους κόστους που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου εύλογου εκτιμώμενου ποσού που μπορεί να ανακτήσουμε, αν εμπλακείτε σε οποιεσδήποτε απαγορευμένες δραστηριότητες.
  • Εισάγουμε πρόσθετη χρέωση υπηρεσίας 1,29% για ορισμένες διεθνείς εμπορικές συναλλαγές μεταξύ του ΕΟΧ και του Ηνωμένου Βασιλείου.
  • Αλλάζουμε τις επιπρόσθετες χρεώσεις βάσει ποσοστού για διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και απλοποιούμε τις ταξινομήσεις χώρας αγορών/περιοχών για αυτές τις χρεώσεις. Οι χρεώσεις αλλάζουν από τις τιμές που εμφανίζονται στην τρέχουσα Συμφωνία χρήστη στις νέες τιμές που θα εμφανίζονται στην ενημερωμένη σελίδα χρέωσης προμηθευτή που θα δημοσιεύεται στις ή μετά τις 7 Σεπτεμβρίου 2021, όπως αναφέρουμε παρακάτω.

Για να διαβάσετε την ενημερωμένη Συμφωνία χρήστη, κάντε κλικ ΕΔΩ. Μια ενημερωμένη σελίδα χρέωσης προμηθευτή θα είναι διαθέσιμη στις ή μετά τις 7 Σεπτεμβρίου 2021. Κάντε κλικ ΕΔΩ για να τη δείτε μόλις είναι διαθέσιμη.

 

Τροποποιήσεις στην Πολιτική αποδεκτής χρήσης PayPal

  • Αναθεωρούμε την πολιτική για να αποσαφηνίσουμε ότι μπορεί να επιβαρυνθείτε με ζημίες σε περίπτωση παραβιάσεων. Επίσης, διευρύνουμε τον υπάρχοντα κατάλογο απαγορευμένων δραστηριοτήτων και αποσαφηνίζουμε τις εμπορικές δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται έγκριση.

 

Τροποποιήσεις στο Προσάρτημα Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων για Προϊόντα επεξεργασίας κάρτας άμεσης χρέωσης

  • Τροποποιήσαμε το προσάρτημα για να διασφαλίσουμε ότι οι αναφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες είναι συνεπείς παγκοσμίως.

 

Τροποποιήσεις στη Συμφωνία εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής PayPal

  • Αναθεωρούμε τη Συμφωνία για την απαγόρευση αποδοχής πληρωμών για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες.