Vigtige oplysninger om betaling og tjeneste – PayPal

>> Vis alle juridiske aftaler

Vigtige oplysninger om betaling og service

Seneste opdatering: 15. februar 2012

 


Hvad er PayPal?

 • Med PayPal kan privatpersoner og virksomheder sende og modtage elektroniske pengebeløb online. Der tilbydes også andre finansielle og øvrige tjenesteydelser, der er nært knyttet til onlinebetalinger. Disse tjenesteydelser kaldes samlet for "tjenesten" eller "tjenester"
 • Du kan bruge tjenesten til at foretage enkeltstående eller enkeltvise betalinger, eller du kan åbne en konto hos os, så du kan foretage regelmæssige betalinger
 • PayPal tilbyder ikke kredit og/eller deponeringstjenester

Hvem leverer tjenesten?

 • Tjenesten leveres af PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. ("PayPal") til registrerede brugere inden for Den Europæiske Union (hver især en "Bruger")

 • PayPal (R.C.S Luxembourg B 118 349) er behørigt autoriseret som et luxembourgsk kreditinstitut i henhold til artikel 2 i loven af 5. april 1993 om finanssektoren med ændringer ("loven") og er underlagt Luxembourgs tilsynsmyndighed, Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Enkeltvise eller enkeltstående betalinger

 • Hvis du bruger tjenesten til at gennemføre en enkelt betaling, vil vi give dig oplysninger om denne betaling både før og efter, at du beder os om at udføre betalingen
 • Oplysningerne bliver stillet til rådighed for dig:
  • På websider, som vi viser dig, inden din betaling gennemføres.
  • I eventuelle e-mails, vi sender til dig, og
  • I denne meddelelse om "Vigtige oplysninger om betaling og tjeneste".
 • Vi opkræver dig ikke noget gebyr for at sende en enkelt betaling med tjenesten (selvom der kan opkræves et gebyr, hvis din betaling indebærer valutaomveksling eller det opkræves af en anden person, f.eks. gennem dit kortselskab).
 • De oplysninger, som du skal give os for at foretage en enkelt betaling, omfatter dine betalingskortoplysninger og øvrige oplysninger, som fremgår af web-siderne, hvor du beder os foretage betalingen.
 • Betalingen udføres, så snart de betalingsordninger, PayPal har til rådighed, tillader det (hvilket kan være inden for næste bankdag), når først du har givet os din betalingsinstruktion. Hvis den person, som du sender din betaling til, fortæller os, at vedkommende ønsker at afvikle din betaling på et senere tidspunkt, så udfører vi din betalingsanvisning, når vedkommende beder os om det.

Åbning af en PayPal-konto

 • Med tjenesten kan enkeltpersoner og virksomheder åbne en konto, der drives af PayPal (en "konto")
 • For at være berettiget til en konto skal brugeren:
  • Enten være privatperson (mindst 18 år), eller virksomhed, som må indgå en juridisk bindende kontrakt; og
  • Have gennemført tilmeldingsprocessen tilfredsstillende
 • Som en del af vores tilmeldingsproces skal brugeren:
  • Registrere en e-mailadresse, som også vil optræde som "bruger-id" og
  • Acceptere vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger og vilkårene og betingelserne i vores brugeraftale, herunder de regler, der indgår ("brugeaftalen")
 • Hver bruger skal danne en adgangskode, som sammen med vedkommendes bruger-id (e-mailadresse) gør det muligt for brugeren at opnå adgang til sin konto og bruge tjenesten
 • Som en del af tilmeldingsprocessen kan brugeren også fremsende oplysninger om kilder, som brugeren ønsker at bruge til indbetaling til sin PayPal-konto (f.eks. oplysninger om brugerens bankkonto eller hæve-/kreditkort). Dette er en kilde til indbetaling/finansiering.

Kontotyper

 • I tjenesten er der tre kontotyper:
  • Privatkonto
  • Premier-konto og
  • Erhvervskonto
 • Hver kontotype har forskellige funktioner, herunder uden begrænsning forskellige begrænsninger for at sende og modtage beløb. Ydermere, afhængigt af betalingens finansieringskilde(r), kan kontoen enten være berettiget eller ikke berettiget til at acceptere visse betalingstyper.
 • Privatkonti er primært beregnet til brugere, der blot ønsker at sende betalinger.

Indbetaling til kontoen

 • For at indbetale på kontoen skal brugeren enten:
  • Købe elektroniske penge fra os via sin finansieringskilde. I praksis betyder det, at hver gang brugeren beder PayPal sende penge, så trækker PayPal samtidig det valgte beløb fra brugerens valgte betalingskilde (PayPal-saldo, bankkonto eller hæve-/kreditkort). PayPal sender derefter onlinebetalingen til modtageren; eller
  • Acceptere en online betaling, der er udstedt af os og sendes fra en anden PayPal-bruger
 • En brugers kontosaldo repræsenterer hvor mange elektroniske penge, der udstedes af os (uanset om de sendes til brugeren af tredjemand eller købes direkte hos os)

Sending af betalinger

 • For at sende en betaling til tredjemand via tjenesten oplyser brugeren normalt e-mailadressen på modtageren ("modtageren"). Dermed anviser brugeren, som sender betalingen ("afsender"), os om at overføre det elektroniske pengebeløb fra sin PayPal-konto til modtagerens konto. Hvis betalingen godkendes af modtageren, gennemfører vi overførslen
 • Hver ny konto har en begyndelsesgrænse for, hvor mange penge brugeren kan sende. For at øge "sendegrænsen" skal brugeren bekræfte de oplysninger, der gives til os i forbindelse med vedkommendes konto. Visse konti kan efter vores skøn have en lavere grænse, inden oplysninger skal bekræftes. Desuden kan nogle transaktioner, efter vores skøn, ikke anmode om en øget sendegrænse. Den type oplysninger, der kræves at blive bekræftet, varierer afhængigt af det land, hvor brugeren er bosat, og den type konto, som vedkommende har
 • En bruger kan sende en betaling i forskellige valutaer, herunder: engelske pund, euro, amerikanske dollar, canadiske dollar, yen, australske dollar, schweizerfranc, norske kroner, svenske kroner, danske kroner, polske zloty, ungarske forint, tjekkiske koruna, Singapore- dollar, Hongkong-dollar, newzealandske dollars, israelske shekel, mexicanske peso, argentinske peso, brasilianske real, filippinske peso, thailandske baht og Taiwan New dollar.

Modtagning af betalinger

 • En bruger kan modtage en betaling via tjenesten ved at acceptere en betaling fra en anden bruger
 • Modtageren er i stand til at returnere betalinger eller i visse tilfælde bruge tjenesten til at afvise betalinger, som sendes via en anden bruger

Risiko for tilbageførsel af betaling

 • Hvis afsenderen ikke overholder vores vilkår for sælgerbeskyttelse (se nedenfor), og den betaling, som afsenderen foretager, knyttes til en transaktion, der er genstand for en tilbageførsel eller tilbageføres uanset årsag, så er det modtageren, og ikke os, som er ansvarlig for betalingens beløb, som modtages sammen med eventuelle gebyrer, der pålægges os som følge af en tilbageførsel.
 • Vi er ikke part og har ikke kontrol over en beslutning om tilbageførsel og brugeren skal acceptere den udstedende banks beslutning som endelig og juridisk bindende i forbindelse med en tvist om en tilbageførsel.

Vilkår for sælgerbeskyttelse

 • Under visse omstændigheder gør vi ikke ansvar gældende overfor sælgeren af en vare, der modtager en betaling via tjenesten, hvis køberen af varen (den person, som sender betalingen) påstår, at transaktionen var uautoriseret
 • Nærværende politik gælder, når betaling angives som "kvalificeret" på brugerens side med transaktionsoplysninger. Derudover er der en række andre forhold, som er relevante for, om denne politik opfyldes, herunder:
  • Den varetype, der er købt;
  • Købers og sælgers bopæl;
  • Den postadresse, hvortil sælgeren sender varen;
  • Dokumentation af anvendt forsendelsesmetode;
  • Tidspunktet, hvor varen blev afsendt efter modtagelse af betaling;
  • Antal konti, hvorfra betaling blev foretaget;
  • Sælgerens samarbejde;

Intet ansvar for uautoriseret brug af en konto

 • Selvom vi generelt ikke er ansvarlige for en brugers adgang til og brug af tjenesten, holder vi ikke vores brugere ansvarlige for tredjemands uautoriserede brug af deres konto, såfremt vi er enige i, at brugeren ikke har handlet forsætligt i forhold til at give tredjemand adgang til vedkommendes bruger-id og/eller adgangskode.

Udbetaling af penge (indløsning af elektroniske penge)

 • En bruger med en konto med en positiv saldo kan løbende bede os udbetale penge fra kontoen. Dermed kan brugeren indløse de elektroniske penge helt eller delvist, som repræsenteres ved saldoen, til sin registrerede bankkonto eller hvis relevant til sit betalingskort.
 • Under normale omstændigheder fuldfører vi overførslen fra en brugers konto så hurtigt, som de betalingsordninger, PayPal har til rådighed, tillader det (hvilket kan være inden for næste bankdag), efter vi har fuldført eventuelle kontroller, der med rimelighed måtte kræves af os for derved at forhindre hvidvaskning af penge, bedrageri eller for at bekræfte brugerens identitet.
 • Den balance, der står på en konto, er gyldig, uanset hvor længe den har stået på kontoen.

Gebyrer

 • Der opkræves ikke gebyr for at sende penge via tjenesten (medmindre der kræves en valutaomveksling, eller betalingen sendes via vores MassPay-tjeneste, eller hvis afsenderen ønsker at betale gebyret for at sende en "personlig" betaling).
 • Gebyrer opkræves under visse omstændigheder for at:
  • Dække vores omkostninger ved at foretage overførsel af penge (i visse lande),
  • Modtage penge (f.eks. afhængigt af kontotypen, afsenderens placering);
  • Omregne valuta
  • Modtage en tilbageført transaktion;
  • Bekræfte kontooplysninger (selvom alle gebyrer, der opkræves i forbindelse med bekræftelse af en konto, refunderes), og/eller
  • Modtage oplysninger om, hvorfor en betalingsordre kan være afvist af os.
  • Tilvælge en række øvrige valgfrie tjenester, der tilbydes.

Lukning eller begrænset brug af en konto

 • Vi eller brugeren kan til enhver tid lukke en konto, og vi fastsætter ingen tidsfrist for, hvornår en bruger kan lukke sin konto.
 • Vi kan også under visse omstændigheder begrænse brugernes adgang til eller tilgængelige funktioner ved deres konto.

Forbud mod eller begrænsning i aktiviteter

 • Vi tillader ikke, at tjenesten anvendes til behandling af betalinger i forbindelse med ulovlige aktiviteter eller anden type af aktiviteter, som kan være forbudt i overensstemmelse med vores vilkår for godkendt brug.
 • Vi kan også begrænse din anvendelse af PayPal-tjenesten og/eller nægte at udføre din betalingsordre, hvis det indebærer en begrænset aktivitet i henhold til vores brugeraftale.

PayPals politik om køberbeskyttelse

 • Vores politik om køberbeskyttelse hjælper købere af varer, hvor betalingerne sendes via tjenesten, med at genvinde en vis del af deres penge fra sælgere.
 • Den finder anvendelse, når ovenfor nævnte sælgere under visse omstændigheder ikke sender de lovede varer eller leverer varer, der "afviger væsentligt fra beskrivelsen".

Løsning af tvister

 • Vi forsøger at afgøre alle sager, der har forbindelse med leveringen af tjenesten eller aftalen, via vores kundeservicecenter.
 • Hvis vi ikke kan løse en tvist, kan brugeren enten klage til den engelske ombudsmand for finansielle tjenesteydelser efter at have gennemgået vores interne proces til løsning af tvister eller anlægge sag mod os ved domstolene i England og Wales (eller ved din lokale byret, hvis du er forbruger). Du kan også klage til det europæiske forbrugercenter ECC-Net. Du kan få flere oplysninger om ECC-Net, og hvordan du kan kontakte dem på (http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/). Du kan få adgang til og indhente oplysninger om den finansielle ombudsmandstjeneste på http://www.financial-ombudsman.org.uk. De kan ligeledes henvise en uløst tvist skriftligt til vores reguleringsmyndighed CSSF på følgende postadresse: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110-rute d'Arlon L-2991 Luxembourg.

Juridiske forhold

 • Det juridiske forhold med vores brugere fortolkes i henhold til gældende lov i England og Wales.

Ansvarsfraskrivelse. Ovenstående beskrivelse af tjenesten er kun et sammendrag. Det omfatter ikke alle definitioner, undtagelser, vilkår og betingelser for tjenesten. Pengebeløb, der nævnes i denne beskrivelse, kan løbende ændres. Nogle af de karakteristika, som anføres ovenfor, er muligvis ikke er tilgængelige for alle brugere. De fuldstændige vilkår og betingelser fremgår af brugeraftalen, som kan tilgås via sidefoden på PayPals websted. Denne oversigt indgår ikke i brugeraftalen.