Hvad er reserver?

En kontoreserve er et beløb, der tilbageholdes på din PayPal-konto for at dække potentielle finansielle risici, som f.eks tilbageførte betalinger som chargebacks og krav. PayPal bruger 3 typer af reserver: rullende reserver, minimumreserver og forskudsreserver.

 • En rullende reserve er en reserve, hvor en procentdel af hver betaling, du modtager hver dag, tilbageholdes og frigives senere i henhold til en tidsplan. Dette er den mest almindelige form for reserve.
  • Din reserve kan f.eks. være på 10 % og blive tilbageholdt i en rullende periode på 90 dage, – dvs. 10 % af de penge, du modtager på dag 1, tilbageholdes og frigives på dag 91, 10 % af de penge, du modtager på dag 2, tilbageholdes indtil dag 92 osv.
 • En minimumreserve er et bestemt mindstebeløb, der tilbageholdes på din reservesaldo. Minimumreserven bliver enten taget som en procentdel, der tilbageholdes, indtil du har nået et bestemt beløb, eller den kan blive taget som et engangsbeløb.
  • F.eks. kan 5 % af dine daglige betalinger blive tilbageholdt, indtil du når en saldo på 5.000 EUR.
 • En forskudsreserve er, når pengene tilbageholdes på din tilgængelige saldo med det samme.
  • Hvis vi f.eks. afgør, at vi skal tilbageholde en forskudsreserve på 10.000 EUR, og der er 20.000 EUR på din PayPal-saldo, bliver 10.000 EUR flyttet til reserver med det samme.
Nogle gange kan vi også bruge en kombination af reservetyper på din konto.

Hvorfor bruger PayPal reserver?
Reserver bruges til at forhindre tab, der kan opstå på grund af tilbageførsler som chargebacks og krav, der indsendes af dine købere. Normalt fungerer det sådan, at hvis du har en reserve på din konto, og du modtager en chargeback eller en tvist, trækker vi dette beløb fra din tilgængelige saldo og ikke fra en reservesaldo. Men hvis en sælger lukker sin virksomhed eller stopper med at behandle betalinger via PayPal, bruger vi reserver til fremtidige tilbageførsler af betalinger.

Årsager til anvendelse af reserver
Reserver er almindelig branchepraksis. De bruges til at minimere tab og til at give en mere sikker shoppingoplevelse. Hvis du skulle lukke din virksomhed eller på anden vis ikke være i stand til at opfylde dine finansielle forpligtelser, ville vi stadig skulle tilbagebetale kunden. Hvis en køber kontakter PayPal eller sin bank, fordi vedkommende ikke har modtaget en bestilt vare, er vi ansvarlige for at rette op på det. Der kan blive anvendt en reserve på din konto af flere årsager, og den fastsættes fra sag til sag. PayPal træffer en afgørelse på baggrund af en række forskellige faktorer, herunder:
 • Din behandlingshistorik med PayPal og andre udbydere
 • Hvorvidt din branche medfører en højere risiko for chargebacks eller tilbagebetalinger
 • Hvorvidt din konto har et stigende antal krav og tvister indsendt af kunder
 • Din virksomheds og/eller din personlige kredithistorik
 • Hvorvidt du sælger varer eller tjenester i forsalg
 • Dine leveringstider – hvorvidt der er forlængede leveringstider
PayPal gennemgår med jævne mellemrum kontoen for at afgøre, om reserven og beløbet skal justeres. Reserver kan blive reduceret eller fjernet, når der sker forbedringer på vigtige områder, som f.eks. præstation, branche, færre krav osv.

Hvornår får jeg mine penge?
Når der anvendes en reserve, får du oplyst vilkårene for den. Du kan også se vilkårene på din konto. Hvornår dine penge bliver frigivet, afhænger af, hvilken type reserve du har.

Hvis du har en rullende reserve, frigives pengene efter en bestemt periode. Hvis du f.eks. har en 90 dages rullende reserve, vil penge fra salg på dag 1 være tilgængelige på dag 91.

Minimumreserver gennemgås hver 90 dage. PayPal gennemgår proaktivt reserver, og hvis der er forbedringer i din præstation, kan dine reserver blive ændret eller fjernet.

Sådan kan du forhindre, at reserver bliver anvendt på en konto

Reserver kan være en nødvendig del af dit samarbejde med PayPal. Det er ikke altid muligt at forhindre reserver, og afhængigt af din branche og din kredithistorik er det muligt, at du aldrig helt kan fjerne en reserve fra din konto.
Du kan dog reducere risikoen for at have en reserve og samtidig forbedre din kundeservice ved at følge bedste praksis for sælgere – det er win-win for alle.

Bedste praksis for sælgere
Her er nogle eksempler på bedste praksis, som du kan følge:
 • Send varerne med det samme, og giv dine kunder gyldige sporingsoplysninger via PayPal, så de ved, hvornår de kan forvente at modtage leveringen.
 • Kontakt kunderne hurtigt, og hold dem løbende opdateret, hvis der er ændringer, forsinkelser eller andre vigtige oplysninger angående deres varer.
 • Hold regelmæssigt øje med, hvor ofte du får klager fra kunder, og prøv at holde dem under 1 % af dine salg.
 • Sørg for at gennemføre eventuelle tilbagebetalinger så hurtigt som muligt, så du undgår reklamationer fra utilfredse kunder.
En kunde, der modtager hurtig service, korrekt behandling af bestillinger og hurtig fakturering, er mindre tilbøjelig til at indgive klager eller returnere varer i fremtiden – og er mere tilbøjelig til at handle hos dig igen.
Du kan også få flere oplysninger om kontoreserver ved at gå til vores erhvervsside.

Cookies hjælper os med tilpasse PayPal til dig, og nogle er nødvendige for, at vores websted kan fungere. Cookies gør det også muligt for os at vise dig tilpassede tilbud og kampagner, både på vores og andre websteder. Du har selvfølgelig kontrollen. Du kan administrere cookies når som helst.