Hvem påvirkes af FATCA?

FATCA påvirker ejere af konti uden for USA. FATCA kræver, at vi indsamler skattedokumenter eller certificeringer fra kontoejere, hvori det angives, hvorvidt der er tale om amerikanske personer. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, forretningsenheder og nogle enkeltpersoner, der åbner konti uden for USA.

Ifølge FATCA gennemgår vi også eksisterende kontoejeres oplysninger for at sikre, at kontoejerens status (som en amerikansk person eller en ikkeamerikansk person) er korrekt dokumenteret til FATCA's formål.  Som følge af denne vurdering kan vi i nogle tilfælde anmode om supplerende dokumentation fra kontoejeren.  

Situationer, hvor supplerende dokumentation kan være påkrævet, omfatter følgende:

  • Hvis de oplysninger, der tidligere er blevet indsamlet om kontoejeren, ikke stemmer overens med de oplysninger, der er angivet i en kontoejers momsdokumentation/selvcertificering
  • Hvis en kontoejer påstår, at denne er en ikkeamerikansk person, men vi konstaterer, at der findes amerikanske identifikatorer i kundens oplysninger.