Kan jeg ændre min PayPal-adresse til et andet land?

Nej. De love, der gælder for PayPal-konti, varierer fra land til land, så du ikke kan ændre din adresse til et land, der afviger fra det land, du brugte, da du oprettede din konto. Hvis du flytter til et andet land, skal du lukke din eksisterende konto og åbne en ny konto. Hvis du har boliger i to lande, kan du have to PayPal-konti, så længe kun den ene er en erhvervskonto.