Hjælpeartikel

Hjælp > Alt om PayPal/Politik > Hvad er en amerikansk person ifølge kravene fra FATCA's og 1099-K om skatteindberetning?

Hvad er en amerikansk person ifølge kravene fra FATCA's og 1099-K om skatteindberetning?

En amerikansk person omfatter generelt følgende:
  • En amerikansk statsborger eller bosiddende person, herunder amerikanske borgere, der er bosat uden for USA, eller amerikanske statsborgere og bosiddende, der driver virksomhed uden for USA (dette omfatter indehavere af opholds- og arbejdstilladelse (green card).
  • En virksomhed eller et partnerskab, der drives i USA eller ifølge lovene i USA eller en stat under USA, blandt andet tilfælde, hvor enheden driver virksomhed uden for USA.
  • En trust, hvis (i) en domstol i USA har myndighed ifølge gældende lovgivning til at afsige kendelser eller domme vedrørende i alt væsentligt alle sager vedrørende administrationen af trusten og (ii) en eller flere amerikanske personer har bemyndigelse til at kontrollere alle væsentlige beslutninger vedrørende trusten eller en ejendom tilhørende en afdød, der er statsborger eller bosat i USA.
Find flere oplysninger på det amerikanske skattevæsens websted.
Den side, du leder efter, er ikke længere tilgængelig. Prøv at søge igen i Hjælp, hvis du har spørgsmål eller vil kontakte os.