Eerdere beleidsaanpassingen

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

>> Aanstaande beleidsaanpassingen weergeven

Eerdere beleidsaanpassingen

 

Op deze pagina worden belangrijke wijzigingen weergegeven die zijn aangebracht in de service, de Gebruikersovereenkomst of de overige beleidsregels van PayPal.

*Beleidsaanpassingen van vóór december 2013 vindt u in deze PDF.

*Zie deze PDF voor eerdere beleidsaanpassingen tussen januari 2014 en december 2018.

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 29 september 2020

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd.

Het is raadzaam de onderstaande kennisgevingen aandachtig te lezen om de komende wijzigingen te begrijpen.

U hoeft geen verdere actie te ondernemen omdat deze wijzigingen automatisch worden doorgevoerd op

4 januari 2021.

 

Indien u deze wijzigingen niet wilt accepteren en uw rekening wilt sluiten, kunt u dit vóór 4 januari 2021 kenbaar maken zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.

Taalkundige wijzigingen ter correctie of verwijdering van orthografische en grammaticale fouten worden evenals wijzigingen in de opmaak niet genoemd in dit document. Dit is ook van toepassing als we de nummering en verwijzingen hebben gecorrigeerd of gestandaardiseerd.

 

WIJZIGINGEN IN DE PAYPAL GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Ingangsdatum: 4 januari 2021

 • Klik HIER als u een bijgewerkt exemplaar van de beoogde wijzigingen wilt bekijken.

Klik hier om de huidige PayPal Gebruikersovereenkomst te bekijken of open de overeenkomst via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten', die u op de meeste pagina's van de PayPal-website vindt.

Over uw rekening – Een rekening openen – Status 'organisatie met winstoogmerk'

We hebben de formulering in de paragraaf aangepast om aan te geven dat bij het bereiken van bepaalde drempels of het engageren van bepaalde bedrijfssegmenten of activiteiten de Overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk van toepassing kunnen zijn op elk type PayPal-rekening dat u aanhoudt.

Over uw rekening – Een rekening openen – Veilig gebruik van uw PayPal-rekening

In deze paragraaf hebben we het vereiste toegevoegd dat het nummer van een telefoon waarvan u de primaire gebruiker bent up-to-date moet worden gehouden in uw PayPal-rekeningprofiel.

Over uw rekening – Kosten

In deze paragraaf hebben we de laatste alinea met betrekking tot het zakelijke tarief verwijderd, omdat we het zakelijke tarief voor Belgische webwinkels niet meer aanbieden.

Een betaling verrichten – Algemene bepalingen voor het verrichten van een betaling – Uw betaalinstructie

We hebben aan het einde van deze paragraaf een nieuwe alinea toegevoegd over de mogelijkheid om bepaalde ontvangers te selecteren als "betrouwbare begunstigden" voor een snellere betaalervaring.

Betalingen ontvangen – Terugbetalingen en terugboekingen van betalingen – Geschilkosten

We leggen geschilkosten en de bijbehorende voorwaarden voor verkopers vast.

Betalingen ontvangen – Terugbetalingen en terugboekingen van betalingen – Terugvorderingskosten

We hebben een nieuwe paragraaf toegevoegd met een verduidelijking van de Terugvorderingskosten.

Betalingen ontvangen – Zakelijk tarief

Deze paragraaf is verwijderd omdat we het zakelijke tarief voor Belgische webwinkels niet meer aanbieden.

Overige juridische voorwaarden – Onze rechten – Inactiviteitskosten

We leggen inactiviteitskosten vast voor rekeningen die ten minste 12 opeenvolgende maanden inactief zijn geweest.

Schema 1: Kostentabel

A2.2.2. Kosten voor het gebruik van de betaaloplossing van het PayPal Commerce Platform

In paragraaf A2.2.2. hebben we de verwijzing naar het zakelijke tarief en de paragraaf A2.2.3. verwijderd, aangezien we het zakelijke tarief voor Belgische webwinkels niet meer aanbieden.

A2.2.3. Zakelijk tarief

Paragraaf A2.2.3. is verwijderd omdat we het zakelijke tarief voor Belgische webwinkels niet meer aanbieden.

A3.1. Valutaomrekening

In paragraaf A3.1.2. hebben we de valutawisselkosten gewijzigd voor transacties waarvoor de verkoper er niet mee heeft ingestemd om de gebruikelijke kosten van 4,00% op zich te nemen.

A3.2. Uw saldo opnemen

In paragraaf A3.2. hebben we kosten in rekening gebracht voor het overmaken naar een Amerikaanse bankrekening die aan uw PayPal-rekening is gekoppeld.

A3.3. Terugvorderingskosten en geschilkosten

We hebben paragraaf A3.3. opgedeeld in twee subparagrafen: A3.3.1. Terugvorderingskosten, die ongewijzigd is, en A3.3.2. Geschilkosten, die te maken heeft met de nieuw geïntroduceerde geschilkosten.

A3.12 Inactieve PayPal-rekeningen

We hebben een nieuwe paragraaf toegevoegd, A3.12, die betrekking heeft op de recent ingevoerde inactiviteitskosten.

 

WIJZIGINGEN IN DE PAYPAL-OVEREENKOMST INZAKE ONLINE CREDITCARDBETAALSERVICES

4. Informatiebeveiliging; Gegevensbescherming; Gegevensportabiliteit

We hebben paragraaf 4.6. gewijzigd om te praten over een addendum inzake gegevensbescherming in plaats van een schema (als gevolg hiervan is Schema 2 verwijderd) en hebben we een nieuwe paragraaf, paragraaf 4.7., toegevoegd over gegevensportabiliteit.

 

WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST VOOR ORGANISATIES MET WINSTOOGMERK

We hebben de beperking op PayPal Premier of zakelijke rekeningen verwijderd uit de eerste alinea van de overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk.

 

AANPASSINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING

We hebben onze voorwaarden voor gegevensverwerking aangepast om aan te geven dat PayPal een verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van betalingen en fraudeservices is.

 

iZETTLE

We hebben nieuwe voorwaarden toegevoegd voor onze iZettle service op de pagina 'Juridische overeenkomsten'.

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 16 juni 2020

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd.

Het is raadzaam de onderstaande kennisgevingen aandachtig te lezen om de komende wijzigingen te begrijpen.

U hoeft geen verdere actie te ondernemen omdat deze wijzigingen automatisch worden doorgevoerd op

 

14 september 2020.

 

Indien u deze wijzigingen niet wilt accepteren en uw rekening wilt sluiten, kunt u dit vóór 14 september 2020 kenbaar maken zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.

Alle wijzigingen en updates van de juridische overeenkomsten worden op deze pagina cursief gemarkeerd. Met deze markering kunt u de toegepaste wijzigingen en updates makkelijk herkennen.

Taalkundige wijzigingen ter correctie of verwijdering van orthografische en grammaticale fouten worden evenals wijzigingen in de opmaak niet gemarkeerd. Dit is ook van toepassing als we de nummering en verwijzingen hebben gecorrigeerd of gestandaardiseerd.

 

Wijzigingen in de PayPal Gebruikersovereenkomst

Ingangsdatum: 14 september 2020

 • Klik hier als u een bijgewerkt exemplaar van de beoogde wijzigingen wilt bekijken.

U vindt de huidige PayPal Gebruikersovereenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via de voettekst Juridisch of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

Een betaling verrichten – Aankoopbescherming

In dit gedeelte hebben we het PayPal Aankoopbeschermingsbeleid opnieuw in de gebruikersovereenkomst opgenomen en de voorwaarden voor globale afstemming opnieuw geformuleerd.

 

Betalingen ontvangen – Gevolgen van PayPal Aankoopbescherming voor verkopers

We hebben de formulering in het subgedeelte 'Gevolgen van PayPal Aankoopbescherming voor verkopers' gewijzigd: indien u als verkoper in het kader van de PayPal Aankoopbescherming een claim verliest omdat de koper vond dat het ontvangen object sterk afwijkt van de omschrijving, is het mogelijk dat u het object niet terugkrijgt, of dat u het object moet terugnemen en voor de kosten van de retourzending moet betalen.  

 

Schema 1: Kostentabel

A2.4./A2.5. Betalingen ontvangen via persoonlijke QR-codes

In het nieuwe gedeelte A2.4./A2.5. van onze kostentabel ziet u welke kosten van toepassing zijn op (incidentele) verkopers voor de ontvangst van betalingen via onze nieuwe oplossing met QR-codes.

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 19 maart 2020 (zie de afzonderlijke overeenkomsten hieronder voor de ingangsdatums)

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd.

Het is raadzaam de onderstaande kennisgevingen aandachtig te lezen om de komende wijzigingen te begrijpen.

U hoeft geen verdere actie te ondernemen aangezien deze wijzigingen automatisch van kracht worden op de onderstaande Ingangsdatums. Indien u er de voorkeur aan geeft deze wijzigingen te weigeren en uw rekening te sluiten, kunt u dit vóór de Ingangsdatum doen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.

 

Updates voor de PayPal-overeenkomst inzake andere betaalmethoden

Ingangsdatum: 19 maart 2020

U vindt de huidige PayPal-overeenkomst inzake andere betaalmethoden die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

1. Geen extra kosten voor het ontvangen van internationale APM-betalingen

We hebben gedeelte 3 (APM-functionaliteit gebruiken) aangepast om te verduidelijken dat de extra, op een percentage gebaseerde kosten voor het ontvangen van internationale commerciële transacties, zoals in de Gebruikersovereenkomst is vermeld, niet van toepassing is op APM-betalingen.

2. Bijlage 1 – APMs

We hebben Bijlage 1 bijgewerkt met de volgende nieuwe APM's: Blik (als op zichzelf staande service), Multibanco, POLi en Trustpay.

3. Overige wijzigingen

Er zijn gedeelten van de PayPal-overeenkomst inzake andere betaalmethoden aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en te reorganiseren en kleine typefouten te verbeteren.

 

Wijzigingen van het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal

Ingangsdatum: 19 maart 2020

U vindt het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal dat op dit moment van kracht is door hier te klikken of door het beleid te openen via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' die u aantreft op de meeste pagina's van de PayPal-website.

1. Contactgegevens

De contactgegevens in de gedeelten met als titel 'Activiteiten waarvoor toestemming vereist is' en 'Schendingen van het Beleid inzake redelijk gebruik' zijn bijgewerkt. In plaats van een e-mail naar PayPal te sturen, kunt u onder deze gedeelten een webformulier invullen om uw vraag of melding in te dienen.

 

Wijzigingen in de Gebruikersovereenkomst

Ingangsdatum: 19 maart 2020

Klik hier om de huidige PayPal Gebruikersovereenkomst te bekijken of open de overeenkomst via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten', die u op de meeste pagina's van de PayPal-website vindt.

 1. Nieuwe betaaloplossing

Vanaf de ingangsdatum worden de volgende producten/functionaliteiten (die worden genoemd in de gedeelten van de PayPal Gebruikersovereenkomst over de nieuwe checkout-oplossing) mogelijk ook onder hun nieuwe naam op onze website of andere schriftelijke materialen vermeld:

Huidige naam

Nieuwe naam

nieuwe checkout-oplossing

nieuwe checkout-oplossing van het PayPal Commerce Platform

Aangepaste interface

Geavanceerde creditcard- en bankpasbetalingen

Betalingen zonder PayPal-rekeningservice

Standaardbetalingen van creditcards en bankpassen

Fraudetool / Filters voor fraudepreventie bij de aangepaste interface

Fraudebescherming (Fraud Protection)

Deze nieuwe namen worden vanaf 16 juni 2020 gebruikt in de PayPal Gebruikersovereenkomst. Klik HIER om een bijgewerkt exemplaar te bekijken met de wijzigingen die ingaan op 16 juni 2020.

 1. Bulkbetalingen

Op en vanaf de ingangsdatum kunnen we op onze website of in andere schriftelijke materialen ook een bulkbetaling met de nieuwe naam 'uitbetalingen' noemen. Deze nieuwe namen worden vanaf 16 juni 2020 gebruikt in de PayPal Gebruikersovereenkomst. Klik HIER om een bijgewerkt exemplaar te bekijken met de wijzigingen die ingaan op 16 juni 2020.

 1. Overige wijzigingen

Er zijn gedeelten van de PayPal Gebruikersovereenkomst aangepast om typefouten te verwijderen en de tekst in zijn geheel beter leesbaar te maken.

 

Wijzigingen in de PayPal-overeenkomst inzake online creditcardbetaalservices

Ingangsdatum: 19 maart 2020

Klik hier om de huidige PayPal-overeenkomst inzake online betaalservices voor creditcards en bankpassen te bekijken of open de overeenkomst via de voettekst 'juridisch' of 'juridische overeenkomsten', die u aantreft op de meeste pagina's van de PayPal-website.

1. Nieuwe naam voor verschillende producten en functionaliteiten

Vanaf de ingangsdatum worden de volgende producten/functionaliteiten mogelijk ook onder hun nieuwe naam op onze website of andere schriftelijke materialen vermeld:

Huidige naam

Nieuwe naam

Aangepaste interface

Geavanceerde creditcard- en bankpasbetalingen

Fraudetool / Filters voor fraudepreventie bij de aangepaste interface

Fraudebescherming (Fraud Protection)

Aangepaste interface-API

Betalingen-API voor geavanceerde creditcard- en bankpasbetalingen

 

2. Overige wijzigingen

Er zijn gedeelten van de PayPal-overeenkomst inzake online services voor kaartbetalingen aangepast om typefouten te verwijderen en de tekst in zijn geheel beter leesbaar te maken.

 

Wijzigingen in de Gebruikersovereenkomst

Ingangsdatum: 16 juni 2020

 • Klik HIER als u een bijgewerkt exemplaar van de beoogde wijzigingen wilt bekijken.

Klik hier om de huidige PayPal Gebruikersovereenkomst te bekijken of open de overeenkomst via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten', die u op de meeste pagina's van de PayPal-website vindt.

1. Acties die we kunnen ondernemen als u betrokken bent bij verboden activiteiten - Schendingen van het Beleid inzake redelijk gebruik (nieuw gedeelte)

We hebben een nieuw gedeelte toegevoegd waarin ons recht wordt uiteengezet om bedragen af te schrijven ter compensatie van schade die ontstaat doordat u uw PayPal-rekening hoofdzakelijk gebruikt ten behoeve van uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsuitoefening en daarmee het Beleid inzake redelijk gebruik schendt. Het nieuwe gedeelte luidt als volgt (weergegeven met titels van de hoofdclausules voor de context en ingekort vanwege de beknoptheid, waarbij de aanpassingen zijn onderstreept):

“…

Verboden activiteiten en vastgehouden betalingen

Acties die we kunnen ondernemen als u betrokken bent bij verboden activiteiten

Als u uw PayPal-rekening voornamelijk gebruikt ten behoeve van uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsuitoefening en u het Beleid inzake redelijk gebruik schendt, dan:

 • zijn niet alleen de bovenstaande acties van toepassing, maar bent u aansprakelijk jegens PayPal voor het bedrag van de door PayPal geleden schade die is veroorzaakt door uw schending van het Beleid inzake redelijk gebruik;
 • erkent u en stemt u ermee in dat 2.500,00 USD (of het equivalent in de valuta van het land waarin u woont) per overtreding van het Beleid inzake redelijk gebruik:
  • een redelijke minimale schatting is van de daadwerkelijke schade van PayPal in verband met alle op dit moment bekende omstandigheden, met inbegrip van de verhouding tussen het bedrag en de totale schade van PayPal die redelijkerwijs kan worden verwacht;
  • redelijk en evenredig is met betrekking tot de levering van de services aan u; en
  • noodzakelijk, maar niet meer dan afdoende, is om de rechtmatige belangen van PayPal te beschermen bij naleving van het Beleid inzake redelijk gebruik; en

dat PayPal deze schade rechtstreeks kan inhouden op een bestaand saldo van een PayPal-rekening die u beheert.

…”

2. Overige juridische voorwaarden – Onze rechten – Informatie over u

We hebben het gedeelte met de titel 'Overige juridische voorwaarden – Onze rechten – Informatie over u' aangepast om duidelijker aan te geven welke verplichtingen u heeft om adequate informatie over uzelf aan PayPal te verstrekken, zodat we de acties die in de Gebruikersovereenkomst worden beschreven, goed kunnen uitvoeren, het risico op fraude kunnen beperken en kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (waaronder het tegengaan van witwaspraktijken). Het gedeelte met de titel 'Overige juridische voorwaarden – Onze rechten – Informatie over u' luidt nu als volgt (weergegeven met titels van de hoofdclausules voor de context, waarbij de wijzigingen zijn onderstreept):

“…

Overige juridische voorwaarden

Onze rechten

Informatie over u

Mogelijk vragen we u om informatie die we redelijkerwijs nodig hebben om de in deze Gebruikersovereenkomst beschreven acties uit te voeren, ons in staat te stellen het risico op fraude te beperken of te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (inclusief het tegengaan van witwaspraktijken). U dient tijdig te voldoen aan deze verzoeken. Dit kan inhouden dat u ons op eigen kosten per fax, e-mail of anders voorziet van identificatiedocumenten en informatie over uw financiën en activiteiten (zoals uw meest recente financiële overzichten en transactieoverzichten voor webwinkels).

…”

3. Kosten – Terugbetalingen van commerciële transacties

Ter herinnering (zoals op 2 januari 2020 vermeld) is gedeelte A3.4 (Terugbetalingen van commerciële transacties) van schema 1 (Kostentabel) op 5 maart 2020 aangepast om te verduidelijken dat als u een terugbetaling verricht van een betaling voor een commerciële transactie, alle kosten die oorspronkelijk door u zijn betaald om de betaling te ontvangen, niet worden teruggeboekt. De wijziging van het gedeelte A3.4 (Terugbetalingen van commerciële transacties) van schema 1 (Kostentabel) die op 5 maart 2020 is ingegaan, geldt vanaf de Ingangsdatum.

4. Overige wijzigingen

Er zijn gedeelten van de PayPal Gebruikersovereenkomst aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en te reorganiseren en kleine typefouten te corrigeren, waaronder de volgende bestaande gedeelten:

Artikel

Aanpassing

Over uw rekening – Welkom bij PayPal! (laatste alinea)

De verwijzing naar '60 dagen' is gewijzigd in 'twee maanden'.

Over uw rekening – Uw PayPal-rekening opheffen (laatste alinea)

De verwijzing naar '60 dagen' is gewijzigd in 'twee maanden'.

 

Wijzigingen in de PayPal-overeenkomst inzake online creditcardbetaalservices

Ingangsdatum: 16 juni 2020

De gewijzigde PayPal-overeenkomst inzake online services voor kaartbetalingen bevindt zich onder de versie van het document dat op dit moment van kracht is. Om deze overeenkomst te bekijken, klikt u hier of gaat u naar de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten', die u aantreft op de meeste pagina's van de PayPal-website.

1. Kluisopslagtool

Met genoegen introduceren we onze nieuwe Kluisopslagtool. We hebben het nieuwe gedeelte 7.2 (Kluisopslagtool) toegevoegd en het gedeelte 10 (Definities) bijgewerkt met de specifieke terminologie voor de nieuwe Kluisopslagtool.

2. Service voor rekeninggegevens bijwerken

Ook zijn we verheugd met de introductie van onze nieuwe Service rekeninggegevens bijwerken. We hebben het nieuwe gedeelte 7.3 (Service voor rekeninggegevens bijwerken) toegevoegd en het gedeelte 10 (Definities) bijgewerkt met de specifieke terminologie voor deze nieuwe service.

3. Reikwijdte van de producten

We hebben het gedeelte "Over deze overeenkomst" en het gedeelte 10 (Definities) aangepast om het volgende te onderstrepen:

 • Als u ervoor kiest om gebruik te maken van een van de in de producten, services of functionaliteiten voor online kaartbetalingen (inclusief technologie) vermeld in de PayPal-overeenkomst inzake online creditcardbetaalservices, zijn de bijbehorende voorwaarden van het product, de service of de functionaliteit in kwestie van toepassing.
 • Ook fraudebescherming is nu als optionele aanvullende service beschikbaar in het pakket PayPal Website Payments Pro.
 • De volgende functies zijn nu ook optionele aanvullende services in het pakket met geavanceerde functionaliteit voor het betalen met creditcards en bankpassen:
 • elke Website Payments Pro-functionaliteit
 • de Kluisopslagtool; en
 • de Service Rekeninggegevens bijwerken.
 • Virtual Terminal is nu beschikbaar als online service voor kaartbetalingen voor webwinkels en tevens onderdeel van de Website Payments Pro-functionaliteit.

Het gedeelte 'Over deze overeenkomst' en de relevante onderdelen van het gedeelte 10 luiden nu als volgt (verkort weergegeven met titels van de hoofdbepalingen voor context, waarbij de wijzigingen zijn onderstreept):

 

Over deze overeenkomst

Door het Product en de Online kaartbetaalservice te integreren of gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u ervoor kiest om gebruik te maken van een aanbieding van een van de in deze Overeenkomst vermelde Producten, Online kaartbetaalservices of functionaliteiten (inclusief technologie), zijn de Voorwaarden van het Product, de Online kaartbetaalservice of de functionaliteit in kwestie van toepassing.

Het Product omvat het volgende:

 • Geavanceerde creditcard- en bankpasbetalingen: een functionaliteitspakket dat standaard bestaat uit de Geavanceerde creditcard- en bankpasbetalingen-API en Fraudebescherming als optionele aanvullende service. Daarnaast heeft u de keuze uit de volgende aanvullende services:
 • elke Website Payments Pro-functionaliteit
 • de Kluisopslagtool; en
 • de Service Rekeninggegevens bijwerken.

Het Product omvat een of meer services voor online kaartbetalingen. De online betaalservices zijn:

 • Geavanceerde creditcard- en bankpasbetalingen-API: functionaliteit voor het uitvoeren van creditcard- en bankpasbetalingen, waarbij de kaartgegevens online door de kaarthouder worden ingevoerd.
 • Virtual Terminal: functionaliteit die door PayPal wordt geleverd waarmee u een creditcardbetaling kunt ontvangen door de kaartgegevens die de kaarthouder aan u heeft verstrekt handmatig in te voeren.

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 2 januari 2020 (zie de afzonderlijke overeenkomsten hieronder voor de Ingangsdatums)

 

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd.

Het is raadzaam de onderstaande kennisgevingen aandachtig te lezen om de komende wijzigingen te begrijpen.

U hoeft geen verdere actie te ondernemen aangezien deze wijzigingen automatisch van kracht worden op de onderstaande Ingangsdatums. Indien u er de voorkeur aan geeft deze wijzigingen te weigeren en uw rekening te sluiten, kunt u dit vóór de Ingangsdatum doen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.

 

Wijzigingen in de Gebruikersovereenkomst

Ingangsdatum: 5 maart 2020

 • Klik hier als u een bijgewerkt exemplaar van de beoogde wijzigingen wilt bekijken.

U vindt de huidige PayPal Gebruikersovereenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via de voettekst Juridisch of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

 

1. Kosten – Terugbetalingen van commerciële transacties

Paragraaf A3.4 (Terugbetalingen van commerciële transacties) van Schema 1 (kostentabel) is aangepast om te verduidelijken dat, als u een commerciële transactie terugbetaalt, alle kosten die oorspronkelijk door u zijn betaald om de betaling te ontvangen, niet aan u worden geretourneerd.  Paragraaf A3.4 van Schema 1 (kostentabel) (geplaatst in de context met de kolomtitels) luidt nu als volgt (met wijzigingen onderstreept):

“…

A3.4 Terugbetalingen van commerciële transacties

Als u een commerciële transactie terugbetaalt, worden er geen kosten in rekening gebracht om de terugbetaling te verrichten, maar de kosten die u oorspronkelijk heeft betaald om de betaling te ontvangen, worden niet geretourneerd. 

…”

 

2. Overige wijzigingen

Er zijn paragrafen van de PayPal Gebruikersovereenkomst aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en te reorganiseren en kleine typefouten te verbeteren.

 

Wijzigingen in de Gebruikersovereenkomst

Ingangsdatum: 11 december 2019

De komende Gebruikersovereenkomst voor onze klanten is geheel vernieuwd. We hebben hard gewerkt om deze nieuwe Gebruikersovereenkomst gebruiksvriendelijker te maken zodat u uw rechten en verplichtingen gemakkelijker kunt begrijpen met betrekking tot het gebruik van PayPal-producten en -services.

Dit zijn de wijzigingen:

 1. We hebben de vernieuwde Gebruikersovereenkomst een overzichtelijkere indeling gegeven, met nieuwe kleurgecodeerde koppen zodat u de informatie die relevant is voor uw rekening gemakkelijker kunt vinden. We hebben de inhoud van de Gebruikersovereenkomst opnieuw ingedeeld voor betere leesbaarheid. U kunt informatie nu intuïtiever terugvinden.De betekenis van de informatie verandert niet, alleen de manier waarop deze is geformuleerd en waar deze terug te vinden is.

B. Een bijgewerkte Gebruikersovereenkomst is beschikbaar na 10 oktober 2019. Klik hier om de Gebruikersovereenkomst te bekijken zodra deze beschikbaar is.

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 21 oktober 2019 (zie de afzonderlijke overeenkomsten hieronder voor de Ingangsdatums)

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd.

Het is raadzaam de onderstaande kennisgevingen aandachtig te lezen om de komende wijzigingen te begrijpen.

U hoeft geen verdere actie te ondernemen aangezien deze wijzigingen automatisch van kracht worden op de onderstaande Ingangsdatums. Indien u er de voorkeur aan geeft deze wijzigingen te weigeren en uw rekening te sluiten, kunt u dit vóór de Ingangsdatum doen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.

Mededeling van aanpassing van de PayPal-overeenkomst inzake andere betaalmethoden.

Ingangsdatum: 21 oktober 2019

U vindt de huidige PayPal-overeenkomst inzake andere betaalmethoden die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via de voettekst Juridisch of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

 1. BIJLAGE 1 – APM's

We hebben bijlage 1 bijgewerkt met de volgende nieuwe APM's: Internetbankieren (Finland), PayU (inclusief Blik waar mogelijk gemaakt door PayU) en Trustly.

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 1 oktober 2019 (zie de afzonderlijke overeenkomsten hieronder voor de Ingangsdatums)

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd.

Het is raadzaam de onderstaande kennisgevingen aandachtig te lezen om de komende wijzigingen te begrijpen.

U hoeft geen verdere actie te ondernemen aangezien deze wijzigingen automatisch van kracht worden op de onderstaande Ingangsdatums. Indien u er de voorkeur aan geeft deze wijzigingen te weigeren en uw rekening te sluiten, kunt u dit vóór de Ingangsdatum doen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.

Mededeling van aanpassing van de PayPal-overeenkomst inzake lokale betaalmethoden.

Ingangsdatum: 1 oktober 2019

U vindt de huidige PayPal-overeenkomst inzake lokale betaalmethoden die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via de voettekst Juridisch of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

 1. Naam wijzigen

De PayPal-overeenkomst inzake lokale betaalmethoden heet nu de PayPal-overeenkomst inzake andere betaalmethoden.  De Lokale betaalmethode (LPM) heet nu Andere betaalmethode (APM).  Overeenkomstige wijzigingen zijn aangebracht in andere gerelateerde terminologie en in andere overeenkomsten voor consistent gebruik van de nieuwe terminologie.

 1. Geen Verkopersbescherming

We hebben aan artikel 4 een opmerking toegevoegd ter herinnering dat, zoals reeds overeengekomen in paragraaf 11.10 van de PayPal Gebruikersovereenkomst, Verkopersbescherming niet van toepassing is op APM-betalingen.

 1. BIJLAGE 1 – APM's

We hebben bijlage 1 als volgt gewijzigd:

 • om te bevestigen dat webwinkels nu Paypal kunnen gebruiken om de betaler van een MyBank-betaling terug te betalen; en
 • om Przelewy24 (P24) als nieuwe APM te introduceren.

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 19 augustus 2019 (zie de afzonderlijke overeenkomst hieronder voor de Ingangsdatums)

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd.

We raden u aan om deze kennisgeving zorgvuldig te bestuderen zodat u op de hoogte bent van wat er verandert.

U hoeft geen verdere actie te ondernemen aangezien deze wijzigingen automatisch van kracht worden op de onderstaande Ingangsdatums. Indien u er de voorkeur aan geeft deze wijzigingen te weigeren en uw rekening te sluiten, kunt u dit vóór de Ingangsdatum doen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.

Mededeling van aanpassing van de PayPal Gebruikersovereenkomst.

Ingangsdatum: 19 augustus 2019

U vindt de huidige PayPal Gebruikersovereenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via de voettekst Juridisch of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

 1. Voorwaarden voor het gebruik van onze nieuwe betaaloplossing

We hebben de volgende nieuwe paragrafen toegevoegd aan de PayPal Gebruikersovereenkomst met de voorwaarden (inclusief kosten) die van toepassing zijn als we u onze nieuwe betaaloplossing aanbieden en u ervoor kiest om deze te gebruiken:

 • paragraaf 5.9 (nieuwe betaaloplossing); en
 • paragraaf A 2.2.2 van Schema 1 (Kosten voor het gebruik van de Nieuwe betaaloplossing)

Nieuwe paragraaf 5.9 en A 2.2.2 van Schema 1 luiden als volgt:

“…

5.9 Nieuwe betaaloplossing

Onze nieuwe betaaloplossing bestaat uit:

 • onze speciale gebundelde betaalfunctionaliteit in uw online betaalprocedure/platform om een koper met of zonder rekening in staat te stellen een betaling naar uw rekening over te maken; en
 • onze ondersteunende Fraudetool. 

We kunnen u alle, elk onderdeel of elke combinatie van onderdelen van de nieuwe betaaloplossing aanbieden als onze nieuwe betaaloplossingsservice.  Als we u de nieuwe betaaloplossingsservice aanbieden en u ervoor kiest deze te gebruiken, gaat u naast deze Gebruikersovereenkomst akkoord met de volgende aanvullende voorwaarden met betrekking tot de volgende functionaliteit:

Kosten die mogelijk worden uiteengezet in de PayPal-overeenkomst inzake lokale betaalmethoden en de PayPal-overeenkomst inzake online creditcardbetaalservices zijn niet van toepassing op uw gebruik van de nieuwe betaaloplossing. In plaats daarvan zijn onze Kosten voor het gebruik van de nieuwe betaaloplossing in schema 1, paragraaf A2.2.2, van toepassing op uw gebruik van de nieuwe betaaloplossing.

A2.2.2 Kosten voor het gebruik van de nieuwe betaaloplossing

 

Betalingen met creditcards (Visa of Mastercard) via de Aangepaste interface*

Creditcardbetalingen van gebruikers van onze service Voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening

Betalingen met Lokale betaalmethoden

Andere betalingen

Kostenstructuur Gecombineerde tarieven

Kostenstructuur Interchange Plus

 

Kosten

1,80% + vaste kosten

Afwikkelingvergoeding + 1,80% + vaste kosten

1,80% + vaste kosten

Bancontact:

Vaste kosten van 0,39 EUR

Raadpleeg de paragraaf Standaardtarief (A2.2.1) en de paragraaf Zakelijk tarief (A2.2.3)

Alle overige Lokale betaalmethoden:

1,80% + vaste kosten

* Zie de PayPal-overeenkomst inzake online creditcardbetaalservices voor informatie over de kostenstructuren Interchange Plus en Gecombineerde tarieven en uw keuzes.

…”

 

Bericht van publicatie van de nieuwe PayPal-overeenkomst inzake online creditcardbetaalservices

Ingangsdatum: 19 augustus 2019

We hebben een nieuwe PayPal-overeenkomst inzake online creditcardbetaalservices voor verkopers in Nederland gepubliceerd die Aangepaste interface en de API voor Aangepaste interface integreren of gebruiken.

U vindt de PayPal-overeenkomst inzake online creditcardbetaalservices die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via de voettekst Juridisch of 'Juridische overeenkomsten' die u aantreft op de meeste pagina's van de PayPal-website.

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 1 augustus 2019 (zie de afzonderlijke overeenkomst hieronder voor de Ingangsdatums)

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd.

We raden u aan om deze kennisgeving zorgvuldig te bestuderen zodat u op de hoogte bent van wat er verandert.

U hoeft geen verdere actie te ondernemen aangezien deze wijzigingen automatisch van kracht worden op de onderstaande Ingangsdatums. Indien u er de voorkeur aan geeft deze wijzigingen te weigeren en uw rekening te sluiten, kunt u dit vóór de Ingangsdatum doen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.

 

Mededeling van aanpassing van de PayPal Gebruikersovereenkomst.

Ingangsdatum: 21 oktober 2019

U vindt de PayPal Gebruikersovereenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via de voettekst Juridisch of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-site.

1. Kosten – Valutawisselkosten

We verhogen:

 • de valutawisselkosten in paragraaf A3.1.1 in Schema 1 (kostentabel) van 2,5% naar 3,0%, en
 • de valutawisselkosten in paragraaf A3.1.2 in Schema 1 (kostentabel) van 3,5% naar 3,75% voor omrekening in de volgende valuta's:
 • Tsjechische kroon (CZK)
 • Deense kroon (DKK)
 • Euro (EUR)
 • Hongaarse forint (HUF)
 • Noorse kroon (NOK)
 • Poolse Zloty (PLN)
 • Russische roebel (RUB)
 • Zweedse kroon (SEK)
 • Zwitserse frank (CHF)
 • Britse pond (GBP)
 • de valutawisselkosten in paragraaf A3.1.2 in Schema 1 (kostentabel) van 3,0% naar 3,25% voor omrekening in de volgende valuta's:
 • Canadese dollar (CAD)
 • Amerikaanse dollar (USD)

Paragraaf A3.1 (Valutaomrekening) in Schema 1 (Kostentabel) luidt nu als volgt (met wijzigingen onderstreept):

Activiteit of gebeurtenis

Kosten

A3.1 Valutaomrekening

A3.1.1 Voor valutaomrekening van bedragen op uw PayPal-rekening die geen onderdeel vormen van een specifieke bijschrijving op of afschrijving van uw rekening (bijv. omzetting van uw saldo naar een andere valuta) en voor transacties waarbij valutaomrekening noodzakelijk is en de verkoper ermee heeft ingestemd de omrekenkosten te dragen:

3,0% boven op de basiswisselkoers (om de transactiewisselkoers te vormen).

A3.1.2 Voor alle overige transacties waarbij de valuta wordt omgerekend en de verkoper de valutawisselkosten niet op zich heeft genomen (inclusief omrekening van bedragen die aan u zijn gerestitueerd als terugbetalingen of geweigerde betalingen):


Tussen 3,0% en 4,0% boven op de basiswisselkoers (om de transactiewisselkoers te vormen)afhankelijk van de valuta waarnaar het betreffende bedrag wordt omgerekend (zie de onderstaande tabel):

Valuta en code

Valutawisselkosten

Australische dollar (AUD):

4,0%

Braziliaanse real (BRL):

4,0%

Canadese dollar (CAD):

3,25%

Tsjechische kroon (CZK):

3,75%

Deense kroon (DKK):

3,75%

Euro (EUR):

3,75%

Hongkongse dollar (HKD):

4,0%

Hongaarse forint (HUF):

3,75%

Israëlische sjekel (ILS):

4,0%

Japanse yen (JPY):

4,0%

Maleisische ringgit (MYR):

4,0%

Mexicaanse peso (MXN):

4,0%

Nieuw-Zeelandse dollar (NZD):

4,0%

Noorse kroon (NOK):

3,75%

Filipijnse peso (PHP):

4,0%

Poolse Zloty (PLN):

3,75%

Russische roebel (RUB):

3,75%

Singaporese dollar (SGD):

4,0%

Zweedse kroon (SEK):

3,75%

Zwitserse frank (CHF):

3,75%

Taiwanese dollar (TWD):

4,0%

Thaise baht (THB):

4,0%

Brits pond (GBP):

3,75%

Amerikaanse dollar (USD):

3,25%


 

Mededeling van aanpassing van de juridische overeenkomst van PayPal
Gepubliceerd: 29 mei 2019 (zie de afzonderlijke overeenkomsten hieronder voor de Ingangsdatums)

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd.

Het is raadzaam de onderstaande kennisgevingen aandachtig te lezen om de komende wijzigingen te begrijpen.

U hoeft geen verdere actie te ondernemen aangezien deze wijzigingen automatisch van kracht worden op de onderstaande Ingangsdatums. Indien u er de voorkeur aan geeft deze wijzigingen te weigeren en uw rekening te sluiten, kunt u dit vóór de Ingangsdatum doen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.


Bekijk de huidige Juridische overeenkomsten die van kracht zijn.


 

Mededeling van aanpassing van de PayPal Gebruikersovereenkomst.

Ingangsdatum: 29 mei 2019

U vindt de huidige PayPal Gebruikersovereenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

De volgende paragrafen van de PayPal Gebruikersovereenkomst zijn aangepast:

 • om bestaande tekst te verduidelijken en opnieuw te ordenen, met inbegrip van de volgende bestaande paragrafen:

Artikel

Aanpassing

8.2 Omrekening van valuta's

De laatste vier alinea's van deze paragraaf worden de nieuwe paragraaf 8.3 (Keuzes voor valutaomrekening).

; en

 • kleine typefouten verbeterd.

 

Mededeling van aanpassing van de PayPal Gebruikersovereenkomst.

Ingangsdatum: 19 augustus 2019

U vindt de huidige PayPal Gebruikersovereenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

.

1. Geweigerde transacties en terugbetalingen

We wijzigen paragraaf 4.6 (Geweigerde transacties), 5.7 (Uw terugbetalingsbeleid, gegevensbescherming, privacybeleid en veiligheid) en A3.1.2 in Schema 1 (kostentabel) om te verduidelijken wat er gebeurt wanneer een betaling wordt geweigerd of later wordt terugbetaald door de ontvanger (inclusief wanneer er sprake is van een valutaomrekening van de oorspronkelijke betaling en wanneer een valutaomrekening (en in sommige gevallen valutawisselkosten) van toepassing is op het terugbetaalde bedrag). 

Paragraaf 4.6 is dienovereenkomstig aangepast voor betalers die terugbetalingen ontvangen en heet nu 'Geweigerde transacties en terugbetalingen overgemaakt door de ontvanger'. 

Paragraaf 5.7 is dienovereenkomstig aangepast voor ontvangers die terugbetalingen overmaken of betalingen weigeren en heet nu 'Terugbetalingen, geweigerde betalingen, uw terugbetalingsbeleid, gegevensbescherming, privacybeleid en veiligheid' met een nieuwe paragraaf 5.7.1 (Terugbetalingen en geweigerde betalingen) die ter verduidelijking is toegevoegd. 

Paragraaf A3.1.2 in Schema 1 (kostentabel) is dienovereenkomstig aangepast.

Paragrafen 4.6 en 5.7.1 luiden nu als volgt (geplaatst in de context van de hoofdclausules waarbij toegevoegde tekst is onderstreept):

“…

4.6 Geweigerde transacties en terugbetalingen overgemaakt door de ontvanger.

We kunnen de ontvanger van uw betaling toestaan om:

 • de betaling niet te accepteren; of
 • de betaling te accepteren en vervolgens onze Service te gebruiken om op een later moment het gehele of gedeeltelijke bedrag van de betaling te restitueren. 

We storten het bedrag van een geweigerde betaling of terugbetaling terug op uw saldo.  We storten het bedrag van een niet-opgeëiste betaling binnen 30 dagen na de transactie terug op uw saldo.

Als het bedrag van een betaling op een van de hierboven beschreven manieren is teruggestort, rekenen we het teruggestorte bedrag voor u om in:

 • de valuta van het saldo dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke betaling (vóór eventuele omrekening naar de valuta die door de ontvanger is ontvangen);
 • de oorspronkelijke openingsvaluta van uw Rekening; of
 • Amerikaanse dollar (hiervoor maken we een saldo in deze valuta als u er nog geen heeft).

Als bij de oorspronkelijk verrichte betaling sprake was van een valutaomrekening, rekenen we het terugbetaalde bedrag van de valuta die door de ontvanger is ontvangen, als volgt om:

 • als het bedrag binnen 1 dag van de oorspronkelijke betaling wordt terugbetaald, gebruiken we de transactiewisselkoers die op de datum van de oorspronkelijke betaling van toepassing was zodat u het oorspronkelijke bedrag (inclusief de valutawisselkosten die u heeft betaald) ontvangt in de oorspronkelijke valuta die u heeft omgerekend voor de oorspronkelijke betaling; en
 • als het bedrag 1 dag na de datum van de oorspronkelijke betaling wordt terugbetaald, gebruiken we de transactiewisselkoers die van toepassing was toen het terugbetalingsbedrag werd omgerekend. Zie paragraaf 8.2 voor meer informatie over hoe we de transactiewisselkoers bepalen. Voor deze specifieke omrekening van de terugbetaling geldt het volgende:

We kunnen het terugbetaalde bedrag ook automatisch van uw saldo opnemen en terugboeken op de betaalmethode die u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke betaling. Bij opnamen kan ook een valutaomrekening van toepassing zijn – zie artikel 6.

We kunnen besluiten om de oorspronkelijke betaling niet van uw oorspronkelijke Betaalmethode af te schrijven indien het bedrag zoals hierboven beschreven op uw Saldo wordt teruggestort voordat de oorspronkelijke betaling van uw oorspronkelijke Betaalmethode naar PayPal is vereffend.

Het terugbetaalde bedrag kan een lagere waarde hebben dan het oorspronkelijk betaalde bedrag.  Dit kan de volgende redenen hebben:

 • de ontvanger doet u een terugbetaling die lager in waarde is dan het oorspronkelijk betaalde bedrag. Omdat we slechts een aanbieder van betaalservices zijn, weten we niet in hoeverre u recht heeft op een terugbetaling van de ontvanger van de oorspronkelijke betaling of waarom de ontvanger een terugbetaling van een bepaald bedrag heeft verricht; of
 • schommelingen in de transactiewisselkoers. 

PayPal is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg van het besluit van de ontvanger om uw betaling te weigeren of terug te betalen, behalve voor zover een door de ontvanger verzonden terugbetaling onjuist is verricht door PayPal (zie artikel 12).

5.7 Terugbetalingen, geweigerde betalingen, uw terugbetalingsbeleid, gegevensbescherming, privacybeleid en veiligheid.

5.7.1 Terugbetalingen en geweigerde betalingen

Als u de ontvanger van een betaling bent en wij u toestaan om een betaling te weigeren of dit bedrag aan de betaler te terug te betalen:

 • U (en niet PayPal) draagt alleen de verantwoordelijkheid voor:
 • uw wettelijke en contractuele verplichtingen jegens de betaler voor elk bedrag dat u aan de betaler restitueert; en
 • elk verschil tussen de kosten voor de betaler die voortkomen uit de oorspronkelijke betaling en de waarde van het bedrag dat aan de betaler wordt terugbetaald (bijvoorbeeld als gevolg van schommelingen in de transactiewisselkoers), behalve voor zover de terugbetaling onjuist is verricht door PayPal (zie artikel 12).

5.7.2 Terugbetalingsbeleid

5.7.3 Gegevensbeschermingsbeleid en privacybeleid

5.7.4 Veiligheid

A3.1 Valutaomrekening


A3.1.2 Voor alle overige transacties waarbij de valuta wordt omgerekend (inclusief omrekening van bedragen die aan u zijn gerestitueerd als terugbetalingen of geweigerde betalingen):

...

…”

2. Kosten voor het ontvangen van commerciële transacties

Onze kosten voor commerciële transacties veranderen als volgt:

 • De extra procentuele kosten voor internationale betalingen, uiteengezet in de tabel in paragraaf A2.3 van Schema 1 (kostentabel) voor het ontvangen van betalingen vanuit Noord-Europa, VS/Canada of Europa II, zijn verhoogd en bedragen nu:

Land van afzender

Kosten internationale betalingen

 

Noord-Europa

0,5%

 

Verenigde Staten/Canada

2,0%

 

Europa II

2,0%

 

Paragraaf A2.3 van Schema 1 (kostentabel) (geplaatst in de context met de kolomtitels) luidt nu als volgt (met wijzigingen onderstreept):

 "A2 Kosten voor commerciële transacties

A2.3 Internationale betalingen ontvangen (verkopen)

A2.3 Internationale betalingen ontvangen (verkopen)

De kosten voor het ontvangen van betalingen voor binnenlandse commerciële transacties zijn van toepassing plus extra op een percentage gebaseerde kosten voor internationale betalingen zoals vermeld in onderstaande tabel (afhankelijk van het land van de afzender).

Land van afzender

Kosten internationale betalingen

Noord-Europa/Europa I

0,5%

Europa II/VS/Canada/Rest van de wereld

2,0%

Opmerking: Internationale betalingen in euro's of Zweedse kronen tussen rekeningen die zijn geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden behandeld als betalingen voor binnenlandse commerciële transacties bij het toepassen van kosten.

…”

3. Overige wijzigingen

Er zijn paragrafen van de PayPal Gebruikersovereenkomst aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en te reorganiseren en kleine typefouten te verbeteren.

 

Mededeling van aanpassing van de PayPal Gebruikersovereenkomst.

Ingangsdatum: 16 september 2019

U vindt de PayPal Gebruikersovereenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-site.

De komende Gebruikersovereenkomst is geheel vernieuwd.We hebben hard gewerkt om deze nieuwe Gebruikersovereenkomst gebruiksvriendelijker te maken zodat u uw rechten en verplichtingen gemakkelijker kunt begrijpen met betrekking tot het gebruik van PayPal-producten en -services.

We hebben de vernieuwde Gebruikersovereenkomst een overzichtelijkere indeling gegeven, met nieuwe kleurgecodeerde koppen zodat u de informatie die relevant is voor uw rekening gemakkelijker kunt vinden. We hebben de inhoud van de Gebruikersovereenkomst opnieuw ingedeeld voor betere leesbaarheid. U kunt informatie nu intuïtiever terugvinden.De betekenis van de informatie verandert niet, alleen de manier waarop deze is geformuleerd en waar deze terug te vinden is.

We brengen u zo snel mogelijk op de hoogte wanneer u de vernieuwde Gebruikersovereenkomst kunt raadplegen.

 

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 13 maart 2019 (zie de afzonderlijke overeenkomsten hieronder voor de Ingangsdatums)

 

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd. 

We raden u aan om deze kennisgeving zorgvuldig te bestuderen zodat u op de hoogte bent van wat er verandert.

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de onderstaande Ingangsdatums in werking treden. Als u besluit ze niet te accepteren, kunt u ons daarvan vóór de Ingangsdatum of op elk moment daarna op de hoogte stellen en direct uw rekening opheffen, zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.


Bekijk de huidige Juridische overeenkomsten die van kracht zijn.


 

Mededeling van aanpassing van de Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk inzake verwerkingsservices voor PayPal-betalingen met een creditcard (Worldpay)

Ingangsdatum: 13 maart 2019

Deze kennisgeving is alleen van toepassing als u de voorwaarden van de Overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk heeft geaccepteerd (meestal als u een gebruiker bent die betalingen voor commerciële transacties met een creditcard ontvangt, zoals een webwinkel).

Hoewel PayPal geen partij is in de Overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk, zijn deze overeenkomsten van invloed op de manier waarop u via de PayPal-services betalingen met een creditcard ontvangt.Dit zijn uw rechtstreekse overeenkomsten met de bancaire partners van PayPal, die u in staat stellen PayPal-betalingen via creditcard te ontvangen.

De Overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk gelden voor webwinkels over de hele wereld. Dit betekent dat niet alle wijzigingen aan deze overeenkomsten van invloed zijn op webwinkels die gevestigd zijn in Europa. We hebben u alleen op de hoogte gesteld van wijzigingen die van invloed zijn op webwinkels die in Europa zijn gevestigd.

U vindt de gewijzigde Overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk onder de versies van deze overeenkomsten die op dit moment van kracht zijn door hier te klikken of door de overeenkomsten te openen via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

1. Overeenkomst van Globalpay voor organisaties met winstoogmerk inzake creditcardverwerkingsservices (voorheen de Overeenkomst van HSBC Bank voor organisaties met winstoogmerk inzake creditcardverwerkingsservices)

Tot de Ingangsdatum is uw overeenkomst met GPUK LLP als Lid en Verwerker in verband met kaartverwerkingsservices die op grond van de overeenkomst aan u worden verstrekt.  Op en vanaf de Ingangsdatum is uw overeenkomst met GPUK LLP, Global Payments Europe s.r.o., een naamloze vennootschap in Tsjechië, of Global Payments Limited, een naamloze vennootschap in Malta, elk als Lid en Verwerker in verband met kaartverwerkingsservices die op grond van de overeenkomst aan u worden verstrekt.  Als u de wijziging accepteert, hoeft u niets te doen.

De overeenkomst is ook gewijzigd om de bestaande tekst te verduidelijken en kleine typefouten te corrigeren.

Ter informatie: de overeenkomst wordt ook aangepast voor webwinkels die buiten Europa zijn gevestigd. Deze specifieke aanpassingen zijn niet van invloed op webwinkels die in Europa zijn gevestigd.

2. Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk inzake verwerkingsservices voor PayPal-betalingen met een creditcard (WorldPay)

Tot de Ingangsdatum is uw overeenkomst met Worldpay (UK) Limited als Verwerver in verband met kaartverwerkingsservices die op grond van de overeenkomst aan u worden verstrekt.  Op en vanaf de Ingangsdatum is uw overeenkomst met Worldpay (UK) Limited en/of Worldpay B.V. als Verwerver. Als u de wijziging accepteert, hoeft u niets te doen.

De overeenkomst is ook gewijzigd om de bestaande tekst te verduidelijken en kleine typefouten te corrigeren.

 


 

Mededeling van aanpassing van de PayPal Gebruikersovereenkomst.

Ingangsdatum: 27 februari 2019

1. Kennisgeving van wijzigingen in de kosten voor internationale persoonlijke transacties verzonden door Gebruikers met geregistreerd adres in Ierland

Deze kennisgeving is uitgevoerd overeenkomstig paragraaf A1.2.2.2 van Schema 1 van de PayPal Gebruikersovereenkomst.

Als u een Gebruiker bent met geregistreerd adres in Ierland, zijn met ingang van 27 februari 2019 de kosten uiteengezet in de huidige paragraaf A1.2.2.3 op u van toepassing in plaats van de kosten uiteengezet in de huidige paragraaf A1.2.2.2.  Paragraaf A1.2.2.2. van de PayPal Gebruikersovereenkomst is dienovereenkomstig aangepast en wordt uiteindelijk verwijderd zodat de huidige paragraaf A1.2.2.3 de nieuwe paragraaf A1.2.2.2 wordt.

 


 

 

Mededeling van aanpassing van de PayPal Gebruikersovereenkomst.

Ingangsdatum: 30 januari 2019

U vindt de PayPal Gebruikersovereenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via de voettekst Juridisch of 'Juridische overeenkomsten' die u aantreft op de meeste pagina's van de PayPal-website.

 

De volgende paragrafen van de PayPal Gebruikersovereenkomst zijn aangepast:

 • om bestaande tekst te verduidelijken en opnieuw te ordenen, met inbegrip van de volgende bestaande paragrafen:

Artikel

Aanpassing

Paragraaf 2.6 (Saldo's in meerdere valuta's)

Deze paragraaf is aangepast om verder te verduidelijken hoe PayPal u kan toestaan het geld in uw saldo om te rekenen naar een andere valuta. 

Artikel 5 (Geld ontvangen)

Het begin van dit Artikel is gewijzigd om verder te verduidelijken welke aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op webwinkels wanneer ze functionaliteit in hun online betaalpagina/platform hebben geïntegreerd om een klant zonder rekening in staat te stellen een betaling over te maken naar de rekening van de webwinkel (bijvoorbeeld door middel van een alternatieve lokale betaalmethode). 

 

Zie ook de herinnering met betrekking tot lokale betaalmethoden in de 'Mededeling van aanpassing van de PayPal Gebruikersovereenkomst' met ingangsdatum 29 april 2019 hieronder.

Paragraaf 5.5 (geld ontvangen in verschillende valuta's.)

Deze paragraaf is aangepast om verder te verduidelijken wat PayPal u kan toestaan als u geld in verschillende valuta's ontvangt.

; en

 • kleine typefouten verbeterd.

 

Mededeling van aanpassing van de PayPal Gebruikersovereenkomst.

Ingangsdatum: 29 april 2019

U vindt de PayPal Gebruikersovereenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via de voettekst Juridisch of 'Juridische overeenkomsten' die u aantreft op de meeste pagina's van de PayPal-website.

1) Lokale betaalmethoden (LPM's)

Herinnering voor webwinkels die gebruikmaken van PayPal om betalingen voor commerciële transacties te ontvangen: op 13 november 2018 is PayPal ermee begonnen om het voor bepaalde klanten zonder rekening mogelijk te maken betalingen over te maken naar rekeningen van webwinkels door middel van alternatieve lokale betaalmethoden. 

Hiertoe is op 13 november 2018 de openingsalinea van Artikel 5 van de PayPal Gebruikersovereenkomst gewijzigd, om te verduidelijken welke aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op webwinkels wanneer ze functionaliteit in hun online betaalpagina/platform hebben geïntegreerd om een klant zonder rekening in staat te stellen een betaling over te maken naar de rekening van de webwinkel (bijvoorbeeld door middel van een alternatieve lokale betaalmethode). Hiertoe behoort ook de PayPal-overeenkomst inzake andere betaalmethoden. 

Op de datum van deze kennisgeving is de openingsalinea van Artikel 5 als volgt verwoord en van toepassing (en deze zal als volgt verwoord en van toepassing blijven, inclusief op en na de Ingangsdatum):

            "5. Geld ontvangen

PayPal kan iedereen (met of zonder PayPal-rekening) toestaan opdracht te geven voor een betaling naar uw rekening, met als resultaat dat e-geld wordt gestort op of overgemaakt naar uw rekening. Door functionaliteit in uw online betaalpagina/platform te integreren (en al geïntegreerd te hebben) om een betaler zonder rekening in staat te stellen een betaling naar uw rekening over te maken, stemt u in met alle aanvullende gebruiksvoorwaarden van de betreffende functionaliteit die PayPal voor u toegankelijk maakt op pagina's van de website van PayPal of Braintree (met inbegrip van pagina's voor ontwikkelaars en onze pagina Juridische overeenkomsten ) of een online platform. Tot deze aanvullende voorwaarden behoort ook de PayPal-overeenkomst inzake lokale betaalmethoden."

 

3) Overige wijzigingen

Er zijn paragrafen van de PayPal Gebruikersovereenkomst aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en kleine typefouten te verbeteren. We ondersteunen bijvoorbeeld geen betalingen in Indiase roepie. Om dit duidelijk te maken zijn daarom alle verwijzingen naar de Indiase roepie verwijderd.

Mededeling van aanpassing van de Privacyverklaring van PayPal

We brengen wijzigingen aan in de Privacyverklaring, die informatie bevat over hoe we uw gegevens gebruiken.

We hebben aanvullende informatie verstrekt over hoe we gegevens gebruiken als u transacties met vrienden verricht, en over hoe we gegevens gebruiken om risico's en fraude te voorkomen.

U kunt de wijzigingen en de huidige Privacyverklaring hier nalezen.