Eerdere beleidsaanpassingen

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

>> Aanstaande beleidsaanpassingen weergeven

Eerdere beleidsaanpassingen

 

Op deze pagina worden belangrijke wijzigingen weergegeven die zijn aangebracht in de service, de Gebruikersovereenkomst of de overige beleidsregels van PayPal.

*Beleidsaanpassingen van vóór december 2013 vindt u in deze PDF.


Mededeling van aanpassing van de Gebruikersovereenkomst van PayPal.
Ingangsdatum: 11 september 2018

U vindt de gewijzigde Gebruikersovereenkomst van PayPal onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' onder aan de meeste pagina's van de PayPal-website.

De volgende paragrafen van de PayPal Gebruikersovereenkomst zijn aangepast:

 • om bestaande tekst te verduidelijken en opnieuw te ordenen, met inbegrip van de volgende bestaande paragrafen:

  Paragraaf

  Aanpassing

  Paragraaf 4.6 (Geweigerde betalingen)

  Deze paragraaf is aangepast om te verduidelijken hoe PayPal terugbetaalde of geweigerde betalingen terugstort op uw rekening. 

  Paragraaf 8.2 (Omrekening van valuta's)

  Deze paragraaf is aangepast om te verduidelijken wat er gebeurt als valutaomrekening plaatsvindt bij uw transactie.

  Paragraaf A3.1 (Valutaomrekening)

  Deze paragraaf is aangepast in overeenstemming met de wijzigingen in paragraaf 8.2.

  ; en
 • kleine typfouten verbeterd.

 

Mededeling van aanpassing van de Gebruikersovereenkomst van PayPal.
Ingangsdatum: 11 december 2018

U vindt de gewijzigde Gebruikersovereenkomst van PayPal onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' onder aan de meeste pagina's van de PayPal-website.

1. Betaalbronnen

We hebben paragraaf 3.1 (Betaalbron koppelen) aangepast om te verduidelijken wat we kunnen doen en wat u kunt doen als de informatie over uw betaalbron verandert (bijvoorbeeld als uw creditcard verloopt).  Paragraaf 3.1 luidt nu als volgt (met wijzigingen onderstreept):

3.1 Betaalbron koppelen. U kunt een creditcard en/of een bankrekening koppelen of verwijderen als betaalbron voor uw PayPal-rekening.    Zorg dat uw betaalbrongegevens actueel blijven (dat wil zeggen het creditcardnummer en de vervaldatum).  Als uw gegevens veranderen, kunnen we ze naar eigen goeddunken bijwerken zonder enige actie van uw kant, volgens de informatie van uw bank of kaartuitgevende instantie en derde partijen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze financiële dienstverleners en de kaartnetwerken).  Als u niet wilt dat wij uw betaalbrongegevens bijwerken, kunt u contact opnemen met uw bank of kaartuitgevende instantie om dit te vragen of om de betaalbron te verwijderen in uw Rekeningprofiel. Als we uw betaalbrongegevens bijwerken, kunnen we de voorkeursinstellingen die eraan zijn gekoppeld, behouden.

U kunt ervoor kiezen om uw creditcard of bankrekening te bevestigen, zodat we kunnen controleren of de creditcard of bankrekening geldig is en of u de eigenaar bent.  U kunt dit mogelijk doen door het proces voor het koppelen en bevestigen van uw creditcard (voor creditcards), het proces voor het bevestigen van uw bankrekening (voor bankrekeningen) of een ander proces te doorlopen waar we u bericht over sturen of dat we van tijd tot tijd publiceren.”

2. Fouten

Paragraaf 12.6 (Fouten) is aangepast om duidelijkheid te verschaffen over wat er gebeurt als er sprake is van een vermoedelijke fout in uw rekening.  Paragraaf 12.6 luidt nu als volgt (met wijzigingen onderstreept):

“12.6 Fouten. Indien we een verwerkingsfout ontdekken, zullen we deze fout corrigeren.

Indien de fout er de oorzaak van is dat u minder geld ontvangt dan waar u recht op had, schrijft PayPal het verschil op uw rekening bij. Indien de fout er de oorzaak van is dat u meer geld ontvangt dan waar u recht op had, dan schrijft PayPal het extra bedrag van uw rekening af. Indien er per abuis een betaling is verricht op uw betaalbron kan PayPal deze fout corrigeren door (in het voorkomende geval) het betreffende bedrag af te schrijven van of bij te schrijven op uw betaalbron(nen). Indien de fout te wijten was aan het feit dat we een transactie niet op tijd of met een onjuist bedrag hebben voltooid, zijn wij aansprakelijk voor het terugbetalen van elk bedrag dat het gevolg is van een onjuiste of niet-uitgevoerde betaaltransactie en voor uw verliezen of schaden die direct en op redelijk voorzienbare wijze het gevolg waren van deze fout, tenzij:

a. u, buiten onze schuld, een te laag saldo had om de transactie te voltooien,

b. ons systeem niet goed werkte en u op de hoogte was van deze storing toen u de transactie startte, of

c. omstandigheden die we niet kunnen beïnvloeden (zoals brand of overstroming) de transactie hebben verhinderd ondanks de redelijke voorzorgsmaatregelen die we hebben genomen.

Niettegenstaande overige voorwaarden in deze Overeenkomst is PayPal niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren of onjuist uitvoeren van een betaaltransactie (ongeacht of deze is gestart door u of door iemand anders) als u PayPal niet zo snel mogelijk op de hoogte heeft gesteld van de kwestie nadat u zich bewust werd van de kwestie en in elk geval binnen 13 maanden na de transactiedatum.”

3. Valutaomrekening

Paragraaf 8.2 (Omrekening van valuta's) is aangepast om te verduidelijken wat er gebeurt als u tijdens het betalen aangeeft dat PayPal geen valuta moet omrekenen.  Het desbetreffende deel van paragraaf 8.2 luidt nu als volgt (gepresenteerd in samenhang met de titel van de clausule, waarbij toegevoegde tekst is onderstreept):

“8.2 Omrekening van valuta's.
...

Afhankelijk van het land waar u woont en het type betaalbron voor uw betaling, kunt u tijdens het betalen aangeven dat PayPal geen valuta moet omrekenen voordat u uw betaling voltooit. In dat geval is PayPal niet aansprakelijk voor uw gebruik van andere valutaomrekeningsopties.

…”

4. Kosten – Privétransacties

Graag laten we u weten dat:

 • er geen kosten in rekening worden gebracht (behalve met betrekking tot Valutaomrekening) voor het verzenden van een binnenlandse privétransactie (d.w.z. een privétransactie aan een andere Gebruiker met een geregistreerd adres in hetzelfde land);
 • er geen kosten in rekening worden gebracht (behalve met betrekking tot Valutaomrekening) voor het verzenden van een internationale privétransactie in Euro of Zweedse Kroon naar een andere Gebruiker met een geregistreerd adres in de Europese Economische Ruimte; en
 • u niet langer aanvullende privétransactiekosten hoeft te betalen voor internationale privétransacties. 

Als u een Gebruiker bent met een geregistreerd adres in Ierland, zijn de kosten vermeld in voetnoot "^" van paragraaf A1.2.2 van toepassing op andere internationale privétransacties dan die naar de EER worden verzonden in Euro of Zweedse Kroon, tot nadere kennisgeving van PayPal op de pagina Beleidsaanpassingen (toegankelijk via de juridische voettekst op de meeste pagina's van de PayPal-website) op of na 11 december 2018 (naar eigen goeddunken van PayPal).  Na die termijn zijn in plaats daarvan de kosten in de hoofdtekst van paragraaf A1.2.2 van toepassing.

Paragraaf A1 van Schema 1 luidt nu als volgt (met wijzigingen onderstreept):

A1. Kosten voor betalingen in verband met privétransacties

De kosten worden betaald door de afzender.  Raadpleeg A4.2.3 van dit Schema 1 voor meer informatie.
De kosten van privétransacties worden op het moment van de betaling getoond.

Als er wordt vermeld dat er een op een percentage gebaseerd bedrag en/of een vaste kostencomponent is, kunt u daarover in A4.5, A4.6 en A4.7 van dit Schema 1 meer informatie vinden.

A1.1. Kosten voor binnenlandse privétransacties

Activiteit

Kosten

Het verzenden van een binnenlandse privétransactie

Gratis (wanneer er geen sprake is van een valutaomrekening)


A1.2. Betalingen voor internationale privétransacties

 

A1.2.1 Internationale Privétransacties die in euro's of Zweedse kronen naar de EEA worden overgemaakt

Activiteit

Kosten.

Een internationale privétransactie in euro's of Zweedse kronen overmaken naar de EEA

Gratis (wanneer er geen sprake is van een valutaomrekening)

A1.2.2 Andere internationale privétransacties

Volg de onderstaande stappen als u wilt bepalen wat de kosten zijn voor een betaling in verband met een internationale privétransactie aan een gebruiker in een specifiek land.

Stap 1. Zoek het land waarin het geregistreerd adres van de ontvanger is gevestigd.  Zie A4.4 van Schema 1 voor meer informatie. Vraag de ontvanger als u het niet zeker weet. (tweede kolom).
Stap 2. Zoek de toepasselijke kosten voor betalingen in verband met privétransacties (derde kolom).

Activiteit

Land van de rekening van de ontvanger

Kosten voor betalingen in verband met privétransacties

 

^^

Het verzenden van een internationale privétransactie

VS, Canada, Noord-Europa, Europa I, Europa II

1,99 EUR

Alle overige landen^

3,99 EUR

^ Afhankelijk van de beschikbare service voor de ontvanger die in het betreffende land is geregistreerd.

^^ Zie A4.7 van dit schema 1 hieronder.”

5. Kosten – Tarieven voor liefdadigheidsinstellingen

5.1. We verhogen de vaste kosten voor liefdadigheidsinstellingen in paragraaf A3.10.2 (Vaste kosten voor liefdadigheidsinstellingen) van Schema 1 voor het ontvangen van betalingen in Braziliaanse Real (indien beschikbaar) van 0,40 Braziliaanse Real naar 0,60 Braziliaanse Real.  We hebben het betreffende deel van paragraaf A3.10.2 (Vaste kosten voor liefdadigheidsinstellingen) in Schema 1 als volgt gewijzigd, met gewijzigde tekst onderstreept:

“A3.10.2 Vaste kosten voor liefdadigheidsinstellingen

Afhankelijk van de ontvangen betalingsvaluta:

Braziliaanse real:

0.60 BRL

…”

6. Overige wijzigingen

Er zijn paragrafen van de PayPal Gebruikersovereenkomst aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en te reorganiseren en kleine typefouten te verbeteren.

 

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal
Gepubliceerd: 31 mei 2018 (voor de ingangsdatums zie de afzonderlijke overeenkomsten hieronder)

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd. 

We raden u aan om deze kennisgeving zorgvuldig te bestuderen zodat u op de hoogte bent van wat er verandert.

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de onderstaande ingangsdatum in werking treden. Als u besluit ze niet te accepteren, kunt u ons daarvan vóór de bovenstaande datum op de hoogte stellen en direct uw rekening opheffen, zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.


Bekijk de huidige Juridische overeenkomsten die van kracht zijn


Mededeling van aanpassing van de Gebruikersovereenkomst van PayPal.
Ingangsdatum: 31 augustus 2018

U vindt de gewijzigde Gebruikersovereenkomst van PayPal onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' onder aan de meeste pagina's van de PayPal-website.

 

1.  Overige wijzigingen

Er zijn paragrafen van de Gebruikersovereenkomst van PayPal aangepast om kleine typefouten te verbeteren.

 

Mededeling van aanpassing van het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal.
Ingangsdatum: 31 augustus 2018

U vindt het aangepaste Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal onder de versie van het document dat op dit moment van kracht is door hier te klikken of door het beleid te openen via de voettekst Juridisch of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

1.  Haat, geweld, rassendiscriminatie en de financiële exploitatie van een misdrijf

We verduidelijken de bepaling van het Beleid inzake redelijk gebruik over haat, geweld, rassendiscriminatie en de financiële exploitatie van een misdrijf.  Die bepaling wordt aangepast om als volgt te luiden (geplaatst in de context van haar hoofdclausules waarbij toegevoegde tekst is onderstreept):


'U mag de PayPal-service niet gebruiken voor activiteiten die: ... 2. te maken hebben met transacties in verband met ... (f) het bevorderen van haat, geweld, rassendiscriminatieof andere vormen van onverdraagzaamheiddie discriminerend zijn, of de financiële exploitatie van een misdrijf …”

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 28 februari 2018 (voor de ingangsdatums zie de afzonderlijke overeenkomsten hieronder)

 

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd. 

We raden u aan om deze kennisgeving zorgvuldig te bestuderen zodat u op de hoogte bent van wat er verandert.

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de onderstaande ingangsdatum in werking treden. Als u besluit ze niet te accepteren, kunt u ons daarvan vóór de bovenstaande datum op de hoogte stellen en direct uw rekening opheffen (https://www.paypal.com/be/cgi-bin/?&cmd=_close-account), zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.

We hopen echter dat u PayPal blijft gebruiken en van de volgende voordelen wilt blijven profiteren:

Het is sneller

Omdat u niet elke keer al uw kaartgegevens hoeft in te voeren, gaat online betalen een stuk sneller.

PayPal is makkelijk

PayPal is een populaire internetbetaalmethode in België omdat het een slimmere, doordachte manier is om met een paar klikken online te betalen. U heeft alleen uw e-mailadres en een wachtwoord nodig.

Bekijk de huidige Juridische overeenkomsten die van kracht zijn.

 

Mededeling van aanpassing van de Gebruikersovereenkomst van PayPal.

Ingangsdatum: 28 februari 2018

 

1. Kennisgeving van het nieuwe kader voor voorkeursbetaalbronnen voor gebruikers die in België zijn gevestigd

Deze kennisgeving is uitgevoerd overeenkomstig paragraaf 3.6 van de PayPal Gebruikersovereenkomst.

Met ingang van en vanaf 28 februari 2018 en als u een gebruiker bent die in België is gevestigd, kan PayPal afhankelijk van de verdere bepalingen van de PayPal Gebruikersovereenkomst afzien van de toepassing van paragraaf 3.6.c. en zelfs als er al een bestaand saldo is uw voorkeursbetaalbron gebruiken om e-geld voor bepaalde betaalopdrachten te verkrijgen. Paragraaf 3.6 van de PayPal Gebruikersovereenkomst is dienovereenkomstig aangepast.

 

Mededeling van aanpassing van de Gebruikersovereenkomst van PayPal.

Ingangsdatum: 25 mei 2018

 

U vindt de gewijzigde Gebruikersovereenkomst van PayPal onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' onder aan de meeste pagina's van de PayPal-website.

 

1. Beheer en bescherming van persoonlijke gegevens

Als u diensten van PayPal gebruikt om betalingen te ontvangen van uw klanten, zullen u en PayPal de persoonsgegevens van deze klanten gebruiken. We hebben paragraaf 5.7 aangepast om de afgesproken respectievelijke posities bij wet (en verplichtingen) van u en PayPal te beschrijven met betrekking tot het gebruik van de persoonsgegevens van uw klanten en andere personen in verband met uw gebruik van de PayPal-services. Paragraaf 5.7 luidt nu als volgt (toegevoegde tekst is onderstreept):

5.7 Uw restitutiebeleid, gegevensbescherming, privacybeleid en veiligheid. We raden u aan uw restitutie- en privacybeleid op uw website te publiceren als u goederen of services verkoopt.

In uw privacybeleid moet duidelijk en expliciet zijn aangeven dat het Privacybeleid van PayPal voor alle PayPal-transacties geldt.  U dient redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle PayPal-gegevens en -informatie te handhaven, met inbegrip van de gegevens en informatie over PayPal-gebruikers en PayPal.

Naleving van de Wetten inzake gegevensbescherming.  Met betrekking tot alle Persoonsgegevens die worden verwerkt door PayPal en de Verkoper in verband met deze Overeenkomst, zijn PayPal en de Verkoper beide Verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot deze verwerking. PayPal en de Verkoper gaan akkoord om te voldoen aan de voorwaarden van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming die van toepassing is op verwerkers voor het verstrekken van hun respectievelijke services en verder in verband met deze overeenkomst. Om twijfel te voorkomen: PayPal en de Verkoper hebben elk hun eigen, zelfstandig bepaalde privacybeleid, kennisgevingen en procedures voor de Persoonsgegevens die zij bewaren en zijn elk een Verwerkingsverantwoordelijke (en niet gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken).

Bij het naleven van de Wetten inzake gegevensbescherming, zullen PayPal en de Verkoper zonder beperking:

 1. alle toepasselijke beveiligingsmaatregelen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens te allen tijde implementeren en onderhouden;
 2. alle verwerkingsactiviteiten die onder deze overeenkomst worden uitgevoerd bijhouden en
 3. niet bewust zaken uitvoeren of toestaan dat deze zaken worden uitgevoerd, waardoor de Wetten inzake gegevensbescherming door de andere partij kunnen worden geschonden.

In het geval we vaststellen dat er sprake is geweest van of dat er een redelijke kans bestaat op een inbreuk op de beveiliging van uw website of systemen die een ongeautoriseerde openbaarmaking van klantgegevens tot gevolg kan hebben, kunnen we naast het uitoefenen van de rechten uit hoofde van paragraaf 10.2 elke andere actie ondernemen die we nodig achten en/of kunnen we van u eisen dat u ons informatie met betrekking tot een dergelijke inbreuk verstrekt.

 

2. Vastgehouden betalingen volgens uw instructies

We hebben een nieuwe paragraaf 5.8 toegevoegd met de titel "Vastgehouden betalingen volgens uw instructies" om te beschrijven wat er gebeurt als u PayPal-functionaliteit gebruikt waarmee u (hetzij rechtstreeks hetzij via iemand die u heeft toestaan om namens u op te treden, zoals een online marktplaats waarop u transacties als een verkoper verricht) PayPal kunt instrueren om uw geld voor een bepaalde periode te blokkeren.  De nieuwe paragraaf 5.8 luidt als volgt:

5.8 Vastgehouden betalingen volgens uw instructies. Bepaalde PayPal-functionaliteiten kunnen u toestaan (hetzij rechtstreeks hetzij via iemand die u toestaat namens u op te treden op grond van paragraaf 15.9a, zoals een online marktplaats waarop u transacties als een verkoper verricht) om PayPal te instrueren uw geld (inclusief de opbrengsten van betalingen die u ontvangt via PayPal) op uw reserverekening te blokkeren. In een dergelijk geval tonen we u de beschikbaarheidsstatus van dit geld op uw PayPal-saldo. De statusbeschrijvingen kunnen verschillen naar gelang de functionaliteit waarmee u ons opdracht geeft tot het blokkeren.  PayPal geeft dit geld vrij volgens de instructie die u (of de entiteit die u heeft toegestaan om namens u op te treden overeenkomstig paragraaf 15.9a) geeft aan PayPal, behoudens de rest van deze Overeenkomst.

 

3. Voorbeelden van objecten/transacties/situaties die niet in aanmerking komen voor PayPal Verkopersbescherming

We hebben paragraaf 11.10c aangepast (onderdeel van paragraaf 11.10 "Wat zijn voorbeelden van objecten/transacties/situaties die niet in aanmerking komen voor PayPal verkopersbescherming?") om te verduidelijken dat alle transacties die anders worden verwerkt dan via de PayPal-rekening van de koper of als een PayPal ´guest checkout´-transactie, niet in aanmerking komen voor dekking onder PayPal verkopersbescherming.  Paragraaf 11.10c (geplaatst in de context van de hoofdclausule) luidt nu als volgt (toegevoegde/aangepaste tekst is onderstreept):

“11.10 Wat zijn voorbeelden van objecten/transacties/situaties die niet in aanmerking komen voor PayPal Verkopersbescherming?

c. Transacties die anders zijn verwerkt dan via de PayPal-rekening van de koper of als een PayPal ´guest checkout´-transactie. Bijvoorbeeld, als de betaling als een rechtstreekse creditcardbetaling is ontvangen (inclusief via Zong of Virtual Terminal (indien beschikbaar)), komt deze niet in aanmerking voor Verkopersbescherming.'

 

4. Kosten - Kosten voor privétransacties

We hebben wijzigingen aangebracht aan:

 • Paragraaf A1 van schema 1, waarin wordt uiteengezet hoe kosten met betrekking tot privé-transacties worden berekend; en
 • Paragraaf A4 van schema 1 (woordenlijst),

die:

 1. beschrijft dat alleen de afzender (niet de ontvanger) de kosten voor privétransacties betaalt;
 2. verduidelijkt welke kosten in rekening worden gebracht voor een betaling van een binnenlandse privé-transactie met saldo dat automatisch is verkregen met een prepaidkaart;
 3. verduidelijkt hoe we kosten berekenen en innen in verschillende valuta's wanneer u een bedrag overmaakt; en
 4. introduceert een nieuw kader voor de kosten voor betalingen voor internationale privétransacties, volgens welke u aan PayPal betaalt:
  • vaste kosten voor privétransacties, afhankelijk van het land van de rekening van de ontvanger; en
  • voor het deel van het betalingsbedrag met saldo dat automatisch is verkregen voor de betaling uit alle andere betaalbronnen dan een bankrekening, een extra betaling voor privétransactiekosten van 3,4% plus vaste kosten (afgeschreven in de valuta waarin de betaling is ontvangen).

 

Paragrafen A1 en A4 van Schema 1 luiden nu als volgt (de toegevoegde/aangepaste tekst is onderstreept):

“A1. Kosten voor betalingen in verband met privétransacties

De kosten worden betaald door de afzender. Raadpleeg A4.2.3 van dit Schema 1 voor meer informatie.

De kosten van privétransacties worden op het moment van de betaling getoond. 

Als er vermeld wordt dat er op percentage gebaseerde kosten zijn en/of een component Vaste kosten, kunt u daarover in A4.5, A4.6 en A4.7 van dit Schema 1 meer informatie vinden.

 

A1.1 Kosten voor binnenlandse privétransacties

Activiteit

Kosten voor het deel van het bedrag van de betaling, verzonden met:
- aanwezig saldo; of
- Saldo dat automatisch wordt verkregen voor de betaling van de bankrekening
.

Kosten voor het deel van het bedrag van de betaling , verzonden met saldo dat automatisch wordt verkregen voor de betaling uit alle andere betaalbronnen .

Verzenden van een binnenlandse privétransactie van uw saldo

Gratis (wanneer er geen sprake is van een valutaomrekening)

 

 

3,4% + vaste kosten

 

 

A1.2 Kosten voor internationale privétransacties

Volg de onderstaande stappen als u wilt bepalen wat de kosten zijn voor een betaling in verband met een internationale privétransactie aan een gebruiker in een specifiek land.

Stap 1. Zoek het land waarin het geregistreerd adres van de ontvanger is gevestigd. Zie A4.4 van dit Schema 1 voor nadere informatie. Vraag het de ontvanger indien u het niet zeker weet (tweede kolom).

Stap 2.Zoek de toepasselijke privétransactiekosten (en, indien van toepassing, de aanvullende privétransactiekosten) (derde en vierde kolom).

Activiteit

Land van de rekening van de ontvanger

Kosten voor betalingen in verband met privétransacties

^

^^^

Aanvullende privétransactiekosten voor het deel van het betaalbedrag dat is overgemaakt van saldo dat automatisch is verkregen voor de betaling uit alle andere betaalbronnen dan uw bankrekening ^

Verzenden van een internationale privétransactie met uw saldo

VS, Canada, Noord-Europa, Europa I, Europa II

1,99 EUR

3,4% + vaste kosten (afgeschreven in de valuta waarin uw betaling is ontvangen)

Alle overige landen^^

3,99 EUR

 

Opmerking: internationale betalingen in euro of Zweedse kroon tussen rekeningen die zijn geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden wat kosten betreft beschouwd als binnenlandse betalingen.

^^ Afhankelijk van de beschikbare service voor de ontvanger die in het betreffende land is geregistreerd.

^ ^ ^ Als de betaling is ontvangen in een andere valuta, worden deze kosten omgezet en uitgekeerd in de ontvangen valuta (waarvoor onze kosten voor valutaomrekening van toepassing zijn), in overeenstemming met A4.7 van dit Schema 1 hieronder.

 

A4. Woordenlijst

A4.1 Een betaling voor een "Commerciële transactie" omvat het kopen en verkopen van goederen en services, het verrichten van een andere commerciële transactie of het ontvangen van betalingen wanneer u 'een betaalverzoek doet' via PayPal.

A4.2 Een betaling voor een "Privétransactie" omvat het overmaken van geld (gestart vanaf het tabblad 'Vrienden en familie' van de functie 'Geld overmaken') naar en het ontvangen van geld op uw PayPal-rekening van vrienden en familieleden zonder een onderliggende commerciële transactie te verrichten (dat wil zeggen, de betaling dient niet voor de aanschaf van goederen of services of voor het verrichten van een andere commerciële transactie).

Als u een commerciële transactie verricht (als u bijvoorbeeld goederen of services verkoopt), mag u de koper niet vragen de aankoop te betalen met een Privétransactie. Doet u dit toch, dan kan PayPal u het recht ontzeggen om deze of andere betalingen voor privétransacties te ontvangen. Houd ook rekening met het volgende:

Vanuit bepaalde landen, waaronder China en (in sommige gevallen) Duitsland kunt u geen geld overmaken voor een privétransactie;

A4.2.2 Via rekeningen die in Brazilië en India staan geregistreerd mag geen geld worden overgemaakt en geen geld worden ontvangen voor een privétransactie. Dit betekent dat u geen geld voor privétransacties kunt overmaken naar rekeningen die in Brazilië of India staan geregistreerd; en

A4.2.3 de verzender betaalt de kosten.

A4.3 Een "Binnenlandse" betaling vindt plaats als de afzender en de ontvanger bij PayPal staan geregistreerd als inwoner van hetzelfde land.

A4.4 Een "Internationale" betaling vindt plaats als de ontvanger en de afzender bij PayPal staan geregistreerd als inwoners van verschillende landen. Om het opzoeken voor u gemakkelijker te maken als u de kosten voor internationale betalingen wilt berekenen, zijn bepaalde landen als volgt gegroepeerd:

Groepsnaam

Landen

Noord-Europa

Åland, Denemarken, Faeröer, Finland, Groenland, IJsland, Noorwegen en Zweden.

Europa I

België, Cyprus, Duitsland, Estland, Frankrijk (inclusief Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion en Mayotte), Gibraltar, Griekenland, Ierland, Isle of Man, Italië, Kanaaleilanden, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk.

Europa II

Albanië, Andorra, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Hongarije, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Macedonië, Moldavië, Oekraïne, Polen, Roemenië, Russische Federatie, Servië, Tsjechië en Zwitserland.

 

A4.5 Procentuele kosten (bijvoorbeeld 3,4%) verwijst naar een bedrag dat gelijk is aan het desbetreffende percentage van het betaalde bedrag, dat (tenzij anders vermeld) wordt afgeschreven in de valuta waarin de betaling is ontvangen.

A4.6 Vaste kosten voor betalingen voor commerciële transacties en privétransacties (tenzij anders vermeld) worden gebaseerd op de valuta waarin de betaling is ontvangen en zijn als volgt:

Valuta:

Kosten:

Valuta:

Kosten:

Australische dollar:

0,30 AUD

Nieuw-Zeelandse dollar:

0,45 NZD

Braziliaanse real:

0,60 BRL

Noorse kroon:

2,80 NOK

Canadese dollar:

0,30 CAD

Filipijnse peso:

15,00 PHP

Tsjechische kroon:

10,00 CZK

Poolse zloty:

1,35 PLN

Deense kroon:

2,60 DKK

Russische roebel:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singaporese dollar:

0,50 SGD

Hongkongse dollar:

2,35 HKD

Zweedse kroon:

3,25 SEK

Hongaarse forint:

90,00 HUF

Zwitserse frank:

0,55 CHF

Israëlische nieuwe sjekel:

1,20 ILS

Nieuwe Taiwanese dollar:

10,00 TWD

Japanse yen:

40,00 JPY

Thaise baht:

11,00 THB

Maleisische ringgit:

2,00 MYR

Britse pond:

0,20 GBP

Mexicaanse peso:

4,00 MXN

Amerikaanse dollar:

0,30 USD

 

A4.7 Kosten die in verschillende valuta's in rekening worden gebracht voor het overmaken van betalingen: sommige kosten die u aan PayPal moet betalen zijn in een andere valuta dan de valuta van de saldi die u gebruikt om betalingen over te maken. In een dergelijk geval rekenen we de valuta om(conform paragraaf 8.2, waarvoor we valutawisselkosten in rekening brengen worden zoals beschreven in paragraaf A3.1 van Schema 1) van de valuta van het betreffende initiale saldo naar de valuta waarin de kosten moeten worden betaald. We innen de kosten van het omgerekende saldo.

 

5. Overige wijzigingen

De volgende paragrafen van de PayPal Gebruikersovereenkomst zijn aangepast:

 • om bestaande tekst te verduidelijken en opnieuw te ordenen, met inbegrip van de volgende bestaande paragrafen:

Paragraaf

Aanpassing

 • 4.10 E-geld in meerdere valuta overmaken.

Deze paragraaf is nu getiteld “E-geld overmaken in verschillende valuta's” en is aangepast om verder te verduidelijken hoe betalingen in verschillende valuta's kunnen worden verzonden.

 • 5.5 Geld in meerdere valuta's ontvangen.

Deze paragraaf is nu getiteld “Geld ontvangen in verschillende valuta's”.

 • 16  Definities

Deze paragraaf is aangepast om:

 • de definitie verduidelijken van ”betaalbron” (met inbegrip van de verduidelijking dat een prepaidkaart in bepaalde gevallen wordt gerekend als een betaalbron) en “Europese Economische Ruimte”/”EER”; en
 • de volgende nieuwe gedefinieerde termen invoeren: Verwerkingsverantwoordelijke, Verwerker, Betrokkene, Wetten inzake gegevensbescherming, Persoonsgegevens en Verwerking.

 

; en

 • kleine typfouten verbeterd.

 

Mededeling van aanpassing van het Privacybeleid van PayPal.

Ingangsdatum: 25 mei 2018

 

Klik hier voor het gewijzigde privacybeleid van PayPal, of open het via de link bovenaan het huidige privacybeleid. Klik voor het huidige beleid op Privacy in de voettekst op de meeste PayPal-pagina’s of klik hier.

We openbaar maken van het privacybeleid in een bijgewerkte privacybeleid bijgewerkt en enige content onze praktijken eenvoudiger te begrijpen gewijzigd.Dit bijgewerkte privacybeleid vervangt ons huidige privacybeleid voor PayPal-Services en legt uit welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke opties en controlemechanismen u heeft met betrekking tot onze verschillende services. Het bijgewerkte privacybeleid brengt de privacypraktijken van PayPal in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.

We raden u aan om u vertrouwd te maken met het bijgewerkte privacybeleid. Als u bezwaar maakt tegen het bijgewerkte privacybeleid, kunt u uw rekening vóór 25 mei 2018 opheffen.

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 9 oktober 2017 (voor de ingangsdatums zie de afzonderlijke overeenkomsten hieronder)

 

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd. 

We raden u aan om deze kennisgeving zorgvuldig te bestuderen zodat u op de hoogte bent van wat er verandert.

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de onderstaande ingangsdatum in werking treden. Als u besluit ze niet te accepteren, kunt u ons daarvan voor onderstaande datum op de hoogte stellen en direct uw rekening opheffen (https://www.paypal.com/be/cgi-bin/?&cmd=_close-account) zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.

We hopen echter dat u PayPal blijft gebruiken en van de volgende voordelen wilt blijven profiteren:

Het is sneller

Omdat u niet elke keer al uw kaartgegevens hoeft in te voeren, gaat online betalen een stuk sneller.

PayPal is makkelijk

PayPal is een populaire internetbetaalmethode in België omdat het een slimmere, doordachte manier is om met een paar klikken online te betalen. U heeft alleen uw e-mailadres en een wachtwoord nodig.

Bekijk de huidige Juridische overeenkomsten die van kracht zijn.
 


Mededeling van aanpassing van de Gebruikersovereenkomst van PayPal.

Ingangsdatum: 9 januari 2018

 

U vindt de gewijzigde Gebruikersovereenkomst van PayPal onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' onder aan de meeste pagina's van de PayPal-website.

 

 1. Uw naleving van wetten en voorschriften

Meer dan ooit tevoren ondervinden we in ons leven de gevolgen van voortdurend veranderende beleidsregels, wetten en voorschriften.  Als u PayPal met name gebruikt voor zakelijke activiteiten waarbij gereguleerde activiteiten, gelicentieerde activiteiten, export- of importactiviteiten, belastingen of transacties in een vreemde valuta betrokken zijn, willen we u eraan herinneren dat u de verantwoordelijkheid draagt voor het begrijpen en navolgen van alle wetten, regels en voorschriften in uw specifieke rechtsgebied die mogelijk op u van toepassing zijn in verband met uw gebruik van PayPal-services.

We hebben de paragraaf “Belangrijke informatie – belangrijke risico's en voorwaarden” (de tekst voor paragraaf 1) dienovereenkomstig bijgewerkt om dit punt te verduidelijken.  Deze luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

“BELANGRIJKE INFORMATIE – BELANGRIJKE RISICO'S EN VOORWAARDEN 

U bent verantwoordelijk om enige en alle wetten, regels en voorschriften in uw specifieke rechtsgebied te begrijpen en na te leven die voor u kunnen gelden in verband met uw gebruik van de Services, inclusief maar niet beperkt tot de wetten, regels en voorschriften in verband met gereguleerde activiteiten, gelicentieerde activiteiten, export- of importactiviteiten, belastingen of transacties in een vreemde valuta.

…”

 1. Talen

We hebben de paragraaf 'Deze overeenkomst aangaan' en paragraaf 1.4 (voorheen 'Berichtgeving aan u' en nu getiteld 'Communicatie met u') aangepast om duidelijkheid te verschaffen over de taal/talen waarin de gebruikersovereenkomst wordt gesloten en de taal/talen waarin we mogelijk met u communiceren. 

Het relevante deel van de paragraaf 'Deze overeenkomst aangaan' luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

"…Deze overeenkomst wordt aan u ter beschikking gesteld en is opgesteld in de taal waarin we met elkaar communiceren wanneer u een rekening opent bij PayPal ..."

Het relevante deel van paragraaf 1.4 (voorheen 'Berichtgeving aan u' en nu getiteld 'Communicatie met u') luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

1.4 Communicatie met u.

1.4.1 Talen. Deze overeenkomst wordt gesloten in de taal waarin we met elkaar communiceren wanneer u een rekening opent bij PayPal.  We communiceren met u in de taal (of talen) waarin we deze overeenkomst aan u ter beschikking hebben gesteld.

1.4.2 Berichtgeving aan u. …”

 1. E-geld in een andere valuta dan de primaire valuta van uw rekening opnemen/inwisselen

We hebben de paragraafs 6.1 en 6.4 aangepast om duidelijkheid te verschaffen over de situaties waarin valuta worden omgerekend door PayPal (waarvoor PayPal kosten voor valutaomrekening in rekening kan brengen zoals beschreven in paragraaf A3.1.1. van schema 1). paragraafs 6.1 en 6.4 luiden nu als volgt (de toegevoegde/aangepaste tekst is onderstreept):

“6.1 Opnemen/inwisselen van e-geld. U kunt geld opnemen via elektronische overschrijving naar uw bankrekening (deze opname-/inwisselfunctionaliteit wordt ook wel 'overmaken naar bank' genoemd) of, als u geregistreerd gebruiker van een regio voor creditcardopname bent, naar uw MasterCard- of Visa-creditcard. In sommige rechtsgebieden is het mogelijk toegestaan om geld op te nemen via uw bankrekening of kaart. De bankrekening of creditcard waarop u e-geld wilt laten bijschrijven moet overeenkomen met de primaire valuta van uw rekening of een andere valuta die door PayPal wordt ondersteund voor het land waar u woont. Saldo's worden bijgeschreven in de primaire valuta van uw rekening. Dit heeft de volgende gevolgen:

a. Als u geld opneemt dat in een andere valuta wordt bewaard dan de primaire valuta van uw rekening, worden valutawisselkosten in rekening gebracht zoals uiteengezet in paragraaf A3.1.1 van Schema 1 om het bedrag om te rekenen naar een saldo in uw primaire valuta (conform paragraaf 8.2).

b. Als u geld opneemt naar een bankrekening of creditcard waarvoor een andere valuta wordt gehanteerd dan de primaire valuta van uw rekening, worden valutawisselkosten in rekening gebracht zoals beschreven in paragraaf A3.1.1 van Schema 1 voor de omrekening van het opgenomen bedrag naar de valuta van uw bankrekening of creditcard (conform paragraaf 8.2). 

Zie ook paragraaf 6.4 als uw rekening een saldo in meerdere valuta's heeft.

6.4 Opnemen van geld in meerdere valuta's. Als uw saldo meerdere valuta's bevat, kunt u hieruit kiezen wanneer u geld opneemt. De opname zelf vindt echter plaats in de primaire valuta van uw rekening, tenzij anders is overeengekomen.  Als u geld kunt opnemen met uw Eurocard/MasterCard of Visa-creditcard, zijn er mogelijk kosten verbonden aan deze opname, zoals vermeld in Schema 1 van deze Overeenkomst, en kan deze plaatsvinden in een andere valuta dan de primaire valuta. Dit hangt er vanaf of PayPal de opname in de basisvaluta van de creditcard kan ondersteunen.  Zie paragraaf 6.1 voor informatie over hoe valutawisselkosten in rekening kunnen worden gebracht voor het omrekenen van of naar de primaire valuta van uw rekening bij het opnemen van uw saldo.

 1. Omrekening valuta

We hebben paragraaf 8.2 (Valutaomrekening) en paragraaf A3.1 van Schema 1 (Andere kosten - valutaomrekening) gewijzigd om te verduidelijken wat gebeurt als valutaomrekening door PayPal plaatsvindt bij uw transactie. paragraaf 8.2 en paragraaf A3.1 van Schema 1 luiden nu als volgt (de toegevoegde/aangepaste tekst is onderstreept):

“8.2 Omrekening van valuta's. Als voor uw transactie valutaomrekening door PayPal vereist is, vindt deze plaats tegen een wisselkoers die door ons is vastgesteld voor het relevante valutapaar.Dit is de 'basiswisselkoers'.

De basiswisselkoers is gebaseerd op koersen op de geldmarkt of, indien vereist op grond van wetten of voorschriften, op de relevante referentiekoers(en) van de overheid op de dag van de omrekening of de voorgaande werkdag.

We voegen dan kosten voor valutaomrekening toe (zoals beschreven in paragraaf A3.1 van Schema 1 van deze overeenkomst) aan de basiswisselkoers om de laatste wisselkoers te vormen die wordt toegepast op uw transactie. In sommige gevallen (zie paragraaf 4.7 en 4.8) wordt deze uiteindelijke wisselkoers direct toegepast, zonder kennisgeving aan u. 

U kunt de valutaomrekenfunctie raadplegen via uw rekening en gebruiken om te zien welke transactiewisselkoers (inclusief valutawisselkosten) geldt voor bepaalde valutaparen op het moment dat u de functie gebruikt.

Waar een valutaomrekening door PayPal wordt aangeboden op het moment dat u een transactie uitvoert, krijgt u de wisselkoers (inclusief valutawisselkosten) die van toepassing is op de transactie te zien voordat u de betaaltransactie autoriseert. Door de betaaltransactie te autoriseren gaat u akkoord met de valutaomrekening op basis van de wisselkoers die wordt weergegeven (en waarin de valutawisselkosten zijn inbegrepen).

U kunt tijdens het betalen aangeven dat PayPal geen valuta moet omrekenen door 'Overige omrekeningsopties' op de pagina 'Uw gegevens controleren' te selecteren voordat u uw betaling voltooit.

Als een valutaomrekening op het verkooppunt wordt aangeboden door de webwinkel, en niet door PayPal, en u ervoor kiest de betaaltransactie te autoriseren op basis van de wisselkoers en kosten van de webwinkel, is PayPal niet aansprakelijk voor die valutaomrekening.

Als uw betaling wordt verricht met een creditcard waarbij de valuta moet worden omgerekend door PayPal, geeft u door deze Overeenkomst aan te gaan uw toestemming en machtiging aan PayPal om de valutaomrekening uit te voeren in plaats van de kaartuitgevende instantie. 

Als u een betaling heeft ontvangen van een persoon die geen PayPal-rekening heeft in een andere valuta dan de primaire valuta van uw rekening, wordt de betaling door PayPal voor u omgerekend naar de primaire valuta van uw rekening op het moment dat de betaling plaatsvindt, conform deze paragraaf 8.2 (uitgezonderd waar anders overeengekomen door PayPal) en gaat u ermee akkoord de valutawisselkosten uit paragraaf A3.1.1 van Schema 1 van deze overeenkomst (die zijn inbegrepen in de wisselkoers die wordt toegepast) voor uw rekening te nemen, alvorens eventuele andere transactiekosten worden toegepast.

 

A3.1.1 Voor valutaomrekening van bedragen op uw PayPal-rekening die geen onderdeel vormen van een specifieke bijschrijving op of afschrijving van uw rekening (bijv. omzetting van uw saldo naar een andere valuta) en voor transacties waarbij valutaomrekening noodzakelijk is en de verkoper ermee heeft ingestemd de omrekenkosten te dragen:

2,5% boven op de basiswisselkoers.A3.1.2 Voor alle overige transacties waarbij de valuta wordt omgerekend en de verkoper de kosten hiervoor niet op zich heeft genomen:

Tussen 3,0% en 4,0% boven op de basiswisselkoers, afhankelijk van de valuta waarnaar het betreffende bedrag wordt omgerekend (zie de onderstaande tabel):...

[Raadpleeg de tabel in A3.1.2 van de gebruikersovereenkomst]

…”

 1. PayPal Aankoopbescherming

paragraaf 13.3 is aangepast om het volgende te verduidelijken:

 1. PayPal kan door u ingediende geschillen of claims naar eigen goeddunken automatisch sluiten als PayPal aanleiding heeft te vermoeden dat deze niet zijn gerelateerd aan een in aanmerking komende aankoop.

paragraaf 13.5 c is ook aangepast ter verduidelijking van wat er kan gebeuren als de ontvanger van de betaling bewijs levert van het verzenden van de aankoop zoals overeengekomen met de koper.

De aangepaste gedeelten van paragraafs 13.3 (geplaatst in de context van de hoofdclausule) en 13.5c luiden nu als volgt (in elk geval is de toegevoegde tekst onderstreept):

“13.3 Welke betalingstypen komen in aanmerking voor terugbetaling conform PayPal Aankoopbescherming?

U kunt op grond van PayPal Aankoopbescherming uitsluitend een vergoeding ontvangen voor een probleem met een aankoop als aan alle hierna genoemde voorwaarden is voldaan:

a. Uw aankoop betreft een in aanmerking komende aankoop. Aankopen van de meeste goederen en services komen in aanmerking (inclusief reistickets, immateriële goederen zoals toegangsrechten voor digital goods en andere licenties), met uitzondering van de volgende transacties:

…"

 • aankopen van objecten die u persoonlijk ophaalt of namens u op laat halen (ook op verkooppunten) en waarvan u beweert dat deze niet zijn ontvangen;

PayPal kan door u ingediende geschillen of claims naar eigen goeddunken automatisch sluiten als PayPal aanleiding heeft te vermoeden dat deze niet zijn gerelateerd aan een in aanmerking komende aankoop zoals hierboven beschreven.

13.5c Hoe kan ik een probleem oplossen?

Als u een probleem niet rechtstreeks met de verkoper kunt oplossen, gaat u naar het Actiecentrum en volgt u de onderstaande procedure:

 • Tijdig reageren op PayPal-verzoeken om informatie

Tijdens het claimproces kan PayPal u verzoeken documentatie te overleggen ter ondersteuning van uw standpunt. U kunt hierbij verzocht worden om bezorgingsbewijzen, ontvangstbewijzen, evaluaties door derden, een proces-verbaal of andere, door PayPal gespecificeerde documentatie, te leveren. PayPal kan van de verkoper verlangen dat deze tijdig bewijst dat de ontvanger van de betaling het aangeschafte object of de aangeschafte dienst heeft geleverd aan de koper conform de overeenkomst met de koper, zelfs indien de aankoop niet in aanmerking komt voor PayPal Aankoopbescherming op grond van paragraaf 13.3. Indien de verkoper dergelijk bewijs niet tijdig overlegt, kan PayPal een beslissing nemen ten gunste van de koper. Indien de verkoper dergelijk bewijs tijdig overlegt, kan PayPal een beslissing nemen ten gunste van de verkoper, zelfs indien de koper beweert dat deze de aankoop niet heeft ontvangen.

 1. Toegangsrechten voor derden

De tweede Europese Richtlijn betreffende betalingsdiensten ((EU)2015/2366) ('PSD2') stelt een regelgevingskader vast in de EER dat:

 1. een externe serviceprovider, in het bezit van een vergunning op grond van het toepasselijk recht voor de levering van rekeninginformatiediensten ('Rekeninginformatiedienstverlener') kan toestaan namens u en met uw toestemming uw rekeninggegevens te raadplegen;
 2. een derde partij kaartuitgevende instantie kan laten bevestigen of een bedrag dat nodig is voor de uitvoering van een betalingstransactie die door de op basis van de creditcard beschikbaar op uw PayPal-rekening met uw toestemming is; en
 3. een externe serviceprovider, in het bezit van een vergunning op grond van het toepasselijk recht voor de levering van betaalinitiatiediensten ('Betaalinitiatiedienstverlener') uw betaling van uw rekening met uw toestemming kan laten starten.

paragraaf 15.9 (toegangsrechten voor derden) is aangepast om te verduidelijken hoe de PayPal gebruikersovereenkomst van toepassing is op (en welke aansprakelijkheid u heeft bij PayPal voor) het gebruik van PayPal via deze externe serviceproviders.

De nieuwe paragraaf 9.3 (verboden activiteiten en toestemmingen) is als een gerelateerde bepaling toegevoegd.

De nieuwe paragraaf 9.3 en de gewijzigde paragraaf 15.9 luiden nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

"9.3 Verboden activiteiten en toestemmingen. Niets in deze paragraaf 9 weerhoudt u ervan derden toe te staan namens u bepaalde stappen te ondernemen, zoals uiteengezet in paragraaf 15.9, in overeenstemming met de voorwaarden van hun vergunning en het toepasselijk recht.

15.9 Toegangsrechten voor derden.

a. Toegangsrechten in het algemeen. U kunt uitdrukkelijk toegangsrechten verlenen, intrekken en beheren voor bepaalde derden om namens u bepaalde handelingen uit te voeren.In sommige gevallen kunt u dit doen door in te loggen op uw rekening. In andere gevallen kunt u dit rechtstreeks met de derde partij regelen. Als u toegangsrechten toewijst op basis waarvan derden namens u acties kunnen uitvoeren, accepteert u dat PayPal bepaalde informatie over uw PayPal-rekening openbaar kan maken aan deze derden.

b. Gebruikmaken van gelicentieerde services van derden om toegang te verkrijgen tot uw rekeninggegevens

Indien u:

 1. een externe serviceprovider, in het bezit van een vergunning op grond van het toepasselijk recht voor de levering van rekeninginformatiediensten ('Rekeninginformatiedienstverlener') toestaat namens u uw rekeninggegevens te raadplegen; of
 2. een externe kaartuitgevende instantie toestaat te controleren of de uitvoering van een betaaltransactie waarbij een creditcard wordt gebruikt mogelijk is bij uw PayPal-rekening,

dan:

 1. is deze overeenkomst (met inbegrip van, zonder beperking, paragraaf 2.3) evengoed van toepassing op u en uw toegang tot de gegevens door middel van de Rekeninginformatiedienstverlener of kaartuitgevende instantie; en
 2. bent u aansprakelijk jegens PayPal:
  1. voor de handelingen waarvoor u de Rekeninginformatiedienstverlener of kaartuitgevende instantie een machtiging verleent om deze namens u uit te voeren; en
  2. op grond van paragraaf 15.9.d (Uw aansprakelijkheid met betrekking tot toegangsrechten die u verleent),

onder voorbehoud van uw dwingende wettelijke rechten en paragraaf 12 (Fouten en ongeautoriseerde transacties).

c. Gebruikmaken van gelicentieerde services van derden om uw betaling uit te voeren

Indien u een externe serviceprovider, in het bezit van een vergunning op grond van het toepasselijk recht voor de levering van betaalinitiatiediensten ('Betaalinitiatiedienstverlener') toestaat namens u uw betalingen uit te voeren:

 1. is deze overeenkomst (met inbegrip van, zonder beperking, paragraaf 4.1 tot en met 4.6 en 4.10) evengoed van toepassing op u en uw betaling die wordt uitgevoerd door de Betaalinitiatiedienstverlener; en
 2. bent u aansprakelijk jegens PayPal:

a. voor de handelingen waarvoor u een machtiging heeft verleend aan de Betaalinitiatiedienstverlener om deze namens u uit te voeren; en

b. grond van paragraaf 15.9.d (Uw aansprakelijkheid met betrekking tot toegangsrechten die u verleent),

onder voorbehoud van uw dwingende wettelijke rechten en paragraaf 12 (Fouten en ongeautoriseerde transacties).

d. Uw aansprakelijkheid met betrekking tot toegangsrechten die u verleent.

Als uop enigerlei wijze toegangsrechten verleent aan een derde partij, ontslaat dit u niet van uw verantwoordelijkheden uit hoofde van deze Overeenkomst. U verklaart en stemt ermee in dat u PayPal niet verantwoordelijk zult stellen voor en dat u PayPal zult vrijwaren tegen enige aansprakelijkheid ten gevolge van acties die dergelijke derden uitvoeren of verzuimen uit te voeren in verband met de door u verleende toegangsrechten.”

 1. Kosten - Kosten voor privétransacties

De kostenberekening voor het overmaken of ontvangen van Privétransacties wordt aangepast zodat de kosten nu evenredig zijn met hoe elk deel van de betaling wordt verricht.paragraaf A1. van schema 1 luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

“A1. Kosten voor betalingen in verband met privétransacties

De kosten van privétransacties worden op het moment van de betaling getoond. 

Als er vermeld wordt dat er een component Vaste kosten is, kunt u daarover in A4.6 van dit Schema 1 meer informatie vinden.

 

A1.1 Kosten voor binnenlandse privétransacties

De kosten worden betaald door de afzender of de ontvanger, niet door allebei. Raadpleeg A4.2.3 van dit Schema 1 voor meer informatie.

 

Activiteit

Kosten voor het deel van een betaling dat wordt verrekend via:
- aanwezig PayPal-saldo;
- Bank.

Kosten voor het deel van een betaling dat wordt verrekend via:
- Betaalpas en/of
- Creditcard.

Overmaken of ontvangen

Gratis (wanneer er geen sprake is van een valutaomrekening)

3,4% + vaste kosten

 

A1.2 Kosten voor internationale privétransacties

Volg de onderstaande stappen als u wilt bepalen wat de kosten zijn voor een betaling in verband met een internationale privétransactie aan een gebruiker in een specifiek land.

De kosten worden betaald door de afzender of de ontvanger, niet door allebei. Raadpleeg A4.2.3 van dit Schema 1 voor meer informatie.

Stap 1. Zoek het land van de ontvanger in de onderstaande tabel (in de eerste kolom vanaf links).
Stap 2. Bepaal de regio van het land van de afzender (tweede kolom).
Stap 3. Zoek de toepasselijke kosten op basis van de gebruikte betaalmethode(s) (derde en vierde kolom).

 

Land ontvanger

Land afzender

Kosten voor het deel van een betaling dat geheel wordt verrekend viaaanwezig PayPal-saldo of bankrekening

Kosten voor het deel van een betaling dat wordt verrekend via creditcard

Albanië, Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland (inclusief Åland), Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Rusland, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief Kanaaleilanden en Isle of Man), Zweden, Zwitserland.

Noord-Europa

0,4%

3,8% + vaste kosten

VS, Canada, Europa I

0,5%

3,9% + vaste kosten

Europa II

1,0%^

4,4% + vaste kosten

Alle overige landen en regio's^^

1,5%^

4,9% + vaste kosten

België, Frankrijk, Frans-Guyana, Guadeloupe, Italië, Martinique, Mayotte, Nederland, Réunion.

Noord-Europa

0,4%

3,8% + vaste kosten

VS, Canada, Europa I

0,5%

3,9% + vaste kosten

Europa II

1,3%

4,7% + vaste kosten

Alle overige landen en regio's^^

1,8%

5,2% + vaste kosten

Duitsland

Noord-Europa

1,8%

3,7% + vaste kosten

VS, Canada, Europa I

2,0%

3,9% + vaste kosten

Europa II

3,0%

4,9% + vaste kosten

Alle overige landen^^

3,3%

5,2% + vaste kosten

Polen

Noord-Europa

0,9%

3,8% + vaste kosten

VS, Canada, Europa I

1,0%

3,9% + vaste kosten

Europa II

1,5%

4,4% + vaste kosten

Alle overige landen en regio's^^

2,0%

4,9% + vaste kosten

Australië

Overal^^

1,0%

3,4% + vaste kosten

Japan

Overal^^

0,3%

3,9% + vaste kosten

VS en Canada

Overal^^

1,0%

3,9% + vaste kosten

Alle overige landen en regio's^^

Overal^^

0,5%^

3,9% + vaste kosten^

 

Opmerking: internationale betalingen in euro of Zweedse kroon tussen rekeningen die zijn geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden wat kosten betreft beschouwd als binnenlandse betalingen.

 ^^ Afhankelijk van de beschikbare service voor de gebruiker die in het betreffende land is geregistreerd.”

 1. Overige wijzigingen

De volgende paragrafen van de PayPal Gebruikersovereenkomst zijn aangepast:

 • om bestaande tekst te verduidelijken en opnieuw te ordenen, met inbegrip van de volgende bestaande paragrafen:

Paragraaf

Aanpassing

 • Tweede alinea aan het begin van de gebruikersovereenkomst

Deze paragraaf is aangepast om ook te verwijzen naar de tweede Europese richtlijn betreffende betalingsdiensten ((EU)2015/2366) ('PSD2'), de EU-richtlijn die de Europese richtlijn betreffende betalingsdiensten (2007/64/EG) bijwerkt.

 • 2.3 Saldo en transactiegegevens

Deze paragraaf heet nu 'Rekeninginformatie (inclusief Saldo en transactiegegevens)'.

 • 2.6 Saldo's in meerdere valuta's.

Deze paragraaf is aangepast ter verduidelijking van de bestaande tekst over wanneer een valutaomrekening kan plaatsvinden, waarvoor kosten in rekening worden gebracht bij het beheer van uw saldo's in meerdere valuta's.

 • 4.7 Vertraagde verwerking door webwinkel

Deze paragraaf is aangepast om te verduidelijken waarom een vertraagde verwerking door de webwinkel zich voordoet (met name wanneer de webwinkel op een online platform verkoopt, of wanneer u betaalt voor bepaalde aankopen die naar u moeten worden verzonden of verder door de webwinkel kunnen worden gewijzigd).In de wijzigingen wordt ook uiteengezet wat er in dergelijke gevallen gebeurt en biedt verdere context ter verduidelijking.

 • 4.8 Vooraf goedgekeurde betalingen

Deze paragraaf heet nu 'Vooraf goedgekeurde betalingen' (ook bekend als automatische betalingen) met verdere aanpassingen ter verduidelijking.

 • 4.10 E-geld in meerdere valuta overmaken.

Deze paragraaf is aangepast ter verduidelijking.

 • 5. Geld ontvangen - preambule

 

Deze paragraaf is aangepast ter verduidelijking.

 • 5.4 Geen ontmoediging
Deze paragraaf heeft nu als titel 'PayPal en uw klanten' met verdere aanpassingen ter verduidelijking.
 • 9.1j. Verboden activiteiten – Een proxy gebruiken waarmee u anoniem kunt surfen

Deze paragraaf is aangepast ter verduidelijking en bevat voorbeelden van het gebruik van een proxy waarmee u anoniem kunt surfen.

 • 12.1 - Herkennen van fouten en/of ongeautoriseerde transacties

Deze paragraaf is aangepast ter verduidelijking.

 • 12.2 PayPal op de hoogte brengen van fouten, ongeautoriseerde transacties en/of wederrechtelijk of ongeautoriseerd gebruik van uw betaalmiddel.

Deze paragraaf is aangepast ter verduidelijking.

 • 12.3 Beoordeling van gemelde fouten.

Deze paragraaf is aangepast ter verduidelijking.

 • 12.4 Aansprakelijkheid voor ongeautoriseerde transacties

Deze paragraaf is aangepast ter verduidelijking.

 • 12.5 Recht op terugbetaling.

Deze paragraaf is aangepast ter verduidelijking.

 • 14.2 (ECC-Net, Financial Ombudsman Service en CSSF)

Deze paragraaf is bijgewerkt om details van de website Onlinegeschillenbeslechting van de EU op te nemen.

 • 15.1 Heersend recht en jurisdictie.

Deze paragraaf is bijgewerkt om te verwijzen naar de 'wetgeving van Engeland en Wales' en de 'rechtbanken van Engeland en Wales' als basis voor de bepalingen met betrekking tot het toepasselijk recht voor de gebruikersovereenkomst en onze relatie en toepasselijke rechtbank als u een rechtsvordering tegen ons in wilt dienen. De amendementen wijzigen niet uw bestaande rechten.

 • 15.11 Zakelijke klanten

Deze paragraaf is aangepast om te verwijzen naar overeenkomstige bepalingen in de tweede Europese richtlijn betreffende betalingsdiensten (2007/64/EG) ('PSD2'), de EU-richtlijn die de Europese richtlijn betreffende betalingsdiensten (2007/64/EG) bijwerkt.

 • 15 (Definities)

Deze paragraaf is aangepast om:

 

 • de volgende definities te verduidelijken: autoriseren (met daarmee gepaard gaande wijzigingen aan paragraaf 4.1e.b); en vooraf goedgekeurde betalingen (dit type betaling staat ook bekend als een automatische betaling); en
 • de volgende nieuwe gedefinieerde termen invoeren:.AIS Provider, PIS Provider

; en

 • kleine typfouten verbeterd.

 

Mededeling van aanpassing van de Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk inzake verwerkingsservices voor PayPal-betalingen met een creditcard (Worldpay)

 

Ingangsdatum: 9 januari 2018

 

Deze kennisgeving is alleen van toepassing als u de voorwaarden van de overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk heeft geaccepteerd (meestal als u een gebruiker bent die betalingen voor commerciële transacties met een creditcard ontvangt).

Hoewel PayPal geen partij is in de Overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk, zijn deze overeenkomsten van invloed op de manier waarop u via de PayPal-services betalingen met een creditcard ontvangt. Het zijn de rechtstreekse overeenkomsten die u met banken heeft die met PayPal samenwerken, zodat u PayPal-betalingen via creditcards kunt ontvangen. 

De Overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk gelden voor webwinkels over de hele wereld. Dit betekent dat niet alle wijzigingen aan deze overeenkomsten van invloed zijn op webwinkels die gevestigd zijn in Europa. We hebben u alleen op de hoogte gesteld van wijzigingen die van invloed zijn op webwinkels die in Europa zijn gevestigd.

Deze mededeling heeft alleen betrekking op de Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk inzake verwerkingsservices voor PayPal-betalingen met een creditcard (Worldpay).De Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk inzake creditcardverwerkingsservices van de HSBC Bank (in hetzelfde document als de Worldpay-overeenkomst) wordt niet beïnvloed en gewijzigd als gevolg van deze mededeling.

U vindt de gewijzigde Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk inzake verwerkingsservices voor PayPal-betalingen met een creditcard (Worldpay) onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is doorhier te klikken of door de overeenkomst te openen via 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' onder aan de meeste pagina's van de PayPal-website.

Ter uwer informatie: de gewijzigde Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk inzake verwerkingsservices voor PayPal-betalingen met een creditcard (Worldpay) wordt ook aangepast voor webwinkels die buiten Europa zijn gevestigd. Deze specifieke aanpassingen zijn niet van invloed op webwinkels die in Europa zijn gevestigd.

 

Mededeling van aanpassing van de PayPal Gebruikersovereenkomst

Ingangsdatum (en uitgegeven op): 27 april 2017

 

Lees dit document goed door.

De PayPal Gebruikersovereenkomst, het contract dat van toepassing is op uw relatie met PayPal, wordt op een aantal punten gewijzigd. 

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de ingangsdatum in werking treden.

 

1. PayPal Verkopersbescherming

paragraaf 11 wordt aangepast wegens de uitbreiding van de dekking van het Verkopersbeschermingsprogramma zodat ook de verkoop van alle in aanmerking komende immateriële goederen (met uitzondering van digitale goederen en licenties voor digitale inhoud) en -services hieronder vallen;

De gewijzigde paragraaf 11 luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

11. Verkopersbeschermingsprogramma

11.1 Wat is PayPal Verkopersbescherming?
Als u de ontvanger bent van een betaling die door een klant is verricht ("Ontvanger van de betaling"), vergoeden we u een bedrag voor claims en terugboekingen als klanten de betreffende eis baseren op de volgende redenen:

 1. Een terugboeking wordt van u geëist wegens een 'Ongeautoriseerde betaling' (uitgezonderd 'Ongeautoriseerde betalingen' die zijn gestart in een omgeving die niet door PayPal wordt gehost); of
 2. Er wordt een terugboeking geëist of claim ingediend wegens een 'niet-ontvangen object';

waarbij PayPal van u bewijs ontvangt dat het object is verzonden of bezorgd overeenkomstig de onderstaande vereisten, conform de verdere bepalingen in deze paragraaf 11 (inclusief, zonder beperking de voorwaarden in paragraaf 11.6).

Lees paragraaf 13 (PayPal Aankoopbescherming) om te begrijpen hoe er sprake van een claim tegen u kan zijn.  Als u in andere landen verkoopt of objecten aanbiedt, dient u het PayPal-kopersbeschermingsbeleid te lezen dat geldt in de landen waarin uw beoogde kopers zijn gevestigd (het relevante PayPal-kopersbeschermingsbeleid is hier beschikbaar en ook toegankelijk via de voettekst Juridisch of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website) omdat dit beleid op u als ontvanger van betalingen of verkoper van toepassing is.

Lees ook paragraaf 5.3 (Risico's van terugboekingen en claims) om te begrijpen hoe er sprake van het risico van terugboekingen en claims kan zijn als u een betaling ontvangt.

11.2 PayPal Verkopersbescherming is beschikbaar voor

Verkopers met geregistreerde PayPal-rekeningen in België die PayPal-betalingen ontvangen van kopers die een voor de bescherming in aanmerking komende aankoop doen (wereldwijd en overal waar PayPal wordt geaccepteerd). PayPal Verkopersbescherming geldt niet bij claims en/of terugboekingen als de aankoop Sterk afwijkend van de omschrijving (SAVO) was en ook niet voor objecten die u aflevert of die persoonlijk worden afgehaald.


11.3 Hoeveel zekerheid biedt PayPal Verkopersbescherming?
PayPal betaalt het volledige bedrag terug van een in aanmerking komende betaling bij claims of eisen tot terugboeking zonder daarbij de terugboekingskosten, indien van toepassing, in rekening te brengen.

 1. We kunnen uw recht op PayPal Verkopersbescherming opschorten als we in alle redelijkheid van mening zijn dat er een hoger risico aan uw rekening verbonden is. Bij het beoordelen van het risico overwegen we:
  • Het totale geldbedrag en/of het aantal claims of terugboekingen dat met uw PayPal-rekening is gemoeid;
  • Het risico dat uw rekening redelijkerwijs vormt voor de integriteit van PayPal en ons systeem; en
  • De potentiële verliezen die we of onze gebruikers kunnen lijden.
 2. We kunnen uw recht op PayPal Verkopersbescherming opschorten als dit recht is gekoppeld aan een andere rekening die is geschorst.
 3. We heffen de schorsing op mits we niet meer in alle redelijkheid van mening zijn dat er een hoger risico aan uw rekening verbonden is.

11.4 Wat gebeurt er als een koper een claim indient of terugboeking eist?
PayPal plaatst een tijdelijke blokkering op het geld op uw rekening ter grootte van het volledige bedrag van de claim of terugboeking.

11.5 Als de betaling niet onder PayPal Verkopersbescherming valt, wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven en wordt de betaling aan de koper terugbetaald. Bovendien bent u dan aansprakelijk voor de terugboekingskosten die PayPal eventueel in rekening brengt.

11.6 Vereisten om in aanmerking te komen
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor PayPal Verkopersbescherming?
Als u gedurende een aaneengesloten periode van 6 maanden ten minste eenmaal meer dan € 100.000 per maand op uw PayPal-rekening heeft ontvangen en/of als u toeslagen in rekening brengt voor het gebruik van PayPal (als het conform voor u toepasselijke wetgeving is toegestaan toeslagen in rekening te brengen), komt u niet in aanmerking voor PayPal Verkopersbescherming en is paragraaf 11.5 op u van toepassing, tenzij PayPal en u iets anders overeengekomen zijn. PayPal beoordeelt in de maanden oktober en april van elk kalenderjaar telkens opnieuw of u in aanmerking komt voor Verkopersbescherming.

Om in aanmerking te komen voor PayPal Verkopersbescherming, dient u aan alle onderstaande vereisten te voldoen:

 1. U moet de in paragraaf 11.3 vermelde vereisten met betrekking tot uw PayPal-rekening in acht nemen.
 2. PayPal moet op de pagina Transactiedetails van uw rekening hebben aangegeven dat de transactie in aanmerking komt voor PayPal Verkopersbescherming.
 3. Als de transactie op deze pagina wordt vermeld als in aanmerking komend, is bescherming van toepassing bij claims inzake ongeautoriseerde betalingen en niet-ontvangen objecten.
 4. Voor fysieke goederen stuurt u het object naar het verzendadres op de pagina Transactiegegevens. Als het object persoonlijk wordt geleverd of als de ontvanger van de betaling het object naar een ander adres stuurt (bijvoorbeeld wanneer de koper u vraagt het object naar een ander adres te sturen dat een 'werkadres' of een 'cadeau-adres' is), komt u volgens de voorwaarden van de PayPal Verkopersbescherming niet in aanmerking voor schadeloosstelling.
 5. Als u de pagina Transactiedetails wilt raadplegen, logt u in op uw PayPal-rekening, selecteert u Geschiedenis en vervolgens Details voor de relevante transactie.
 6. U moet aan hieronder beschreven vereisten voor bewijs van levering voldoen.
 7. U moet één enkelvoudige betaling voor de aankoop accepteren van één PayPal-rekening (deelbetalingen en/of betalingen in termijnen zijn uitgesloten).
 8. U dient te reageren op verzoeken van PayPal om documentatie en overige informatie die PayPal redelijkerwijs kan opvragen om de kwestie binnen een redelijk tijdsbestek te onderzoeken.

11.7 Wat zijn de vereisten voor bewijs van levering?

 

Bescherming in geval van ongeautoriseerde betalingen

Bescherming in geval van niet-ontvangen objecten

Vereisten voor verzending

Bewijs van verzending (voor fysieke goederen) of een bewijs van levering (voor immateriële/virtuele objecten of services)

Bewijs van verzending (voor fysieke goederen) of een bewijs van levering (voor immateriële/virtuele objecten of services)

Als de betaling geldt voor vooraf bestelde of op maat gemaakte goederen, is verzending vereist binnen het tijdsbestek dat is vermeld in het verzendbeleid of een andere specificatie op de webwinkelsite.

11.8 Wat is 'Bewijs van verzending'?
Online of fysieke documentatie van een verzendbedrijf, bestaande uit onderstaande informatie:

 1. een status 'verzonden' (of gelijkwaardig) plus de datum van verzending.
 2. het adres van de ontvanger met daarbij minimaal de stad of postcode (of internationaal gelijkwaardige code)
 3. officiële aanvaarding door het verzendbedrijf (bijvoorbeeld een poststempel, ontvangstbewijs of online volginformatie); indien u bewijs van levering heeft, is bewijs van verzending echter niet nodig.

11.9 Wat is 'Bewijs van levering'?
Bewijs van levering (fysieke goederen)” betekent online documentatie van een verzendbedrijf die het volgende bevat:

 1. een status 'geleverd' (of gelijkwaardig) plus de datum van levering
 2. het adres van de ontvanger met daarbij minimaal de stad of postcode (of internationaal gelijkwaardige code)

Bewijs van levering (voor immateriële/virtuele objecten of services)“ betekent al het overtuigende bewijs waaruit blijkt dat de bestelling is voldaan. Dit omvat onder andere:

 1. De datum waarop het object of de service is geleverd;
 2. Het adres van de ontvanger (e-mailadres/IP-adres, etc.) indien van toepassing.

11.10 Wat zijn voorbeelden van objecten/transacties/situaties die niet in aanmerking komen voor Verkopersbescherming?

 1. Licenties voor digitale inhoud en digitale goederen. Waar PayPal naar eigen goeddunken bepaalde niet-tastbare objecten, licenties voor digitale inhoud en/of services bij tijd en wijle in aanmerking kan laten komen, tenzij anderszins schriftelijk met PayPal is overeengekomen, blijft het volgende nooit in aanmerking komen:
  1. Objecten die gelijkwaardig zijn aan contant geld (inclusief, maar niet beperkt tot, opgeslagen waardeobjecten zoals cadeaubonnen en prepaidkaarten).
  2. Betalingen in het kader van financiële producten en beleggingen.
  3. Donaties.
 2. Objecten die u persoonlijk aflevert of die persoonlijk worden opgehaald.
 3. Transacties die u via Zong of Virtual Terminal heeft uitgevoerd (indien beschikbaar).
 4. Claims en terugboekingen voor objecten van het type ‘Sterk afwijkend van de omschrijving’
 5. Objecten die via advertenties zijn gekocht.
 6. Geschillen die rechtstreeks bij PayPal worden ingediend bij het Actiecentrum volgens paragraaf 14 van deze Overeenkomst.
 7. Betalingen met betrekking tot goud (ofwel in tastbare vorm of in op de beurs verhandelde vorm).
 8. transacties via PayPal-bulkbetalingen. ”

Overige wijzigingen

paragraafs van de PayPal Gebruikersovereenkomst zijn aangepast om kleine typfouten te corrigeren met betrekking tot de wijzigingen uiteengezet in bovenstaande paragraaf 1.

 

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 27 januari 2017 (voor de ingangsdatums zie de afzonderlijke overeenkomsten hieronder)

 

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd. 

We raden u aan om deze kennisgeving zorgvuldig te bestuderen zodat u op de hoogte bent van wat er verandert.

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de onderstaande ingangsdatum in werking treden. Als u besluit ze niet te accepteren, kunt u ons daarvan voor bovenstaande datum op de hoogte stellen en direct uw rekening opheffen (https://www.paypal.com/be/cgi-bin/?&cmd=_close-account) zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.

We hopen echter dat u PayPal blijft gebruiken en van de volgende voordelen wilt blijven profiteren:

Het is sneller

Omdat u niet elke keer al uw kaartgegevens hoeft in te voeren, gaat online betalen een stuk sneller.

PayPal is makkelijk

PayPal is een populaire internetbetaalmethode in België omdat het een slimmere, doordachte manier is om met een paar klikken online te betalen. U heeft alleen uw e-mailadres en een wachtwoord nodig.

Bekijk de huidige Juridische overeenkomsten die van kracht zijn.
 


Mededeling van aanpassing van de Gebruikersovereenkomst van PayPal.

Ingangsdatum: 27 april 2017

 

U vindt de gewijzigde Gebruikersovereenkomst van PayPal onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

 1. Betaalbronnen

  We hebben een nieuwe paragraaf 3 (Betaalbronnen) toegevoegd, waarin de volgende paragraafs zijn gecombineerd, opnieuw zijn geordend en zijn aangepast:

  • 3.4 (Standaardbetaalbronnen);
  • 3.5 (Gewenste betaalbron);
  • 3.6 (Beperkte betaalbronnen);
  • 3.7 (Overschrijvingen); en
  • 3.13 (Creditcardinformatie),

  tot een hiertoe bestemd gedeelte waarin (onder andere) verder wordt verduidelijkt hoe uw betaalbronnen kunnen worden geselecteerd en gebruikt (en hoe bijzondere betaalregelingen kunnen worden gebruikt) om uw saldo aan te vullen met e-geld.

  In paragraaf 3.6 wordt specifiek uiteengezet hoe een voorkeursbetaalbron kan worden geselecteerd en gebruikt voor een betaalopdracht. In een dergelijk geval wordt e-geld dat is verkregen van uw toepasselijke bijzondere betaalregelingen (voorheen bijzondere betaalbronnen) en van het reeds bestaande saldo (in deze volgorde) gebruikt voordat e-geld van uw voorkeursbetaalbronnen voor een betaalopdracht wordt gebruikt. 

  Na de implementatie van een nieuw betaalbronnenraamwerk door PayPal (waarvan op of na 27 april 2017 naar eigen goeddunken van PayPal een nadere kennisgeving op de pagina Beleidsaanpassingen die toegankelijk is via de juridische voettekst op de meeste pagina's van de PayPal-website wordt gepubliceerd), kan PayPal conform de rest van de PayPal Gebruikersovereenkomst uw voorkeursbetaalbron gebruiken om e-geld voor bepaalde betaalopdrachten te verkrijgen, zelfs als u een reeds bestaand saldo heeft.

  De nieuwe paragraaf 3 luidt als volgt:

  3. Betaalbronnen. 

  3.1 Betaalbron koppelen. U kunt een creditcard en een bankrekening koppelen of verwijderen als betaalbron voor uw PayPal-rekening. Zorg dat uw betaalbrongegevens actueel blijven (dat wil zeggen het creditcardnummer en de vervaldatum). Als deze gegevens veranderen, kunnen we ze op aanwijzing van uw bank of creditcardmaatschappij bijwerken zonder enige actie van uw kant.

  U kunt ervoor kiezen om uw creditcard of bankrekening te bevestigen, zodat we kunnen controleren of de creditcard of bankrekening geldig is en of u de eigenaar bent. U kunt dit doen door het proces voor het koppelen en bevestigen van creditcards, het proces voor het bevestigen van bankrekeningen of een ander proces te doorlopen waarover we u bericht sturen of dat we van tijd tot tijd publiceren.

  3.2 Creditcards. Door een creditcard als betaalbron te koppelen, verleent u PayPal een permanente autorisatie om automatisch het bedrag van de kaart af te schrijven dat nodig is om e-geld aan te kopen om uw saldo dekkend te maken voor een betaalopdracht (plus aan ons verschuldigde transactiekosten), wanneer de kaart overeenkomstig deze Overeenkomst de toepasselijke betaalbron is voor deze betaalopdracht. U kunt de permanente autorisatie met betrekking tot elke kaart stopzetten door de desbetreffende kaart in uw Rekeningprofiel te verwijderen als betaalbron.

  3.3 Bankrekeningen. Door het koppelen van uw bankrekening als betaalbron verleent u PayPal een permanente toestemming (afhankelijk van de voorwaarden van de machtiging die door uw bank wordt gebruikt om een dergelijke toestemming in te stellen en te handhaven) om het bedrag van uw bankrekening af te schrijven dat nodig is voor de aanschaf van e-geld voor uw saldo:

  • om een betaalopdracht aan een andere gebruiker te dekken (plus aan ons verschuldigde transactiekosten) wanneer de bankrekening overeenkomstig deze Overeenkomst de toepasselijke betaalbron is voor deze betaalopdracht; of
  • wanneer u de functionaliteit 'Geld toevoegen' in de interface van uw rekening gebruikt.

  U verleent PayPal hiermee het recht elke afschrijving waarvoor u toestemming heeft gegeven en die is teruggeboekt wegens onvoldoende saldo, opnieuw in te dienen. Als u een machtiging annuleert (inclusief, maar niet beperkt tot, elke SEPA-machtiging), gaat u ermee akkoord dat u ons schadeloos stelt voor de waarde van goederen of services die u met de opbrengsten van die machtiging heeft verbruikt.

  U gaat ermee akkoord dat zodra PayPal een betaling van uw bankrekening ontvangt om e-geld op uw PayPal-rekening te storten, PayPal het geld kan vasthouden op uw reserverekening zolang PayPal van mening is dat er een NSF-risico bestaat. In dat geval wordt het e-geld niet voor u beschikbaar gemaakt op uw betaalrekening (ook niet voor de uitvoering van een betaalopdracht die de bankbetaling moest dekken) totdat PayPal bepaalt dat het NSF-risico is geweken. Tot die tijd wordt de bankbetaling in uw rekeninggegevens vermeld met de aanduiding 'Niet-verrekend'. PayPal beschikt pas over alle gegevens die nodig zijn om het geld van uw bankbetaling voor u beschikbaar te stellen als PayPal heeft bepaald dat het NSF-risico is geweken. 

  PayPal behoudt zich het recht voor om te eisen dat u uw gevraagde betaling betaalt via uw bankrekening om het risico (inclusief, maar niet beperkt tot, het NSF-risico) dat aan uw betaalopdracht is verbonden te beperken.

  3.4 SEPA-machtiging: nadat PayPal het gebruik van SEPA-machtigingen voor automatische incasso's heeft geïmplementeerd in het land waarin u woont, verleent u PayPal een SEPA-machtiging tot automatische incasso als u een bankrekening bij PayPal registreert of als u voor de eerste keer met een nieuwe bankrekening betaalt. U heeft op elk gewenst moment exclusieve toegang tot deze machtiging en het machtigingsreferentienummer (MRN) in uw PayPal-rekeningprofiel en kunt de machtiging annuleren of wijzigen voor toekomstige transacties.

  Als u een elektronische overschrijving verricht van uw bankrekening naar PayPal via een SEPA-incasso, autoriseert u PayPal om deze machtiging te gebruiken en het bedrag van uw bankrekening af te schrijven, zoals hierboven uitgelegd in deze paragraaf 3.4, en geeft u uw bank toestemming om de betaling aan PayPal af te handelen. Overeenkomstig de voorwaarden van uw bank kunt u op elk gewenst moment tot acht weken na de datum waarop de SEPA-incassobetaling heeft plaatsgevonden een terugbetaling bij uw bank claimen.

  PayPal informeert u over het bedrag van de SEPA-incassobetaling en het tijdsbestek waarbinnen PayPal het bedrag afschrijft van de bankrekening, samen met de aankoopbevestiging. Als PayPal een verzoek voor een SEPA-incassobetaling opnieuw indient vanwege een terugboeking van de oorspronkelijke betaling, wordt er geen (aanvullende) informatie verstrekt over het bedrag en het tijdsbestek voordat het verzoek opnieuw wordt ingediend.

  3.5 Bijzondere betaalregelingen: bepaalde betalingen kunnen worden verricht vanuit bijzondere betaalregelingen die aan uw rekening zijn gekoppeld, zoals saldi voor specifieke webwinkels/transacties, cadeaubonnen of andere promotiebetaalregelingen. Het gebruik en de prioriteit daarvan zijn afhankelijk van verdere voorwaarden die tussen u en PayPal zijn overeengekomen (“Bijzondere betaalregelingen”). Uw rekeningoverzicht kan het nominale bedrag vermelden dat op elk gegeven moment via uw bijzondere betaalregelingen beschikbaar is voor in aanmerking komende betalingen. Dit bedrag is geen e-geld, wordt niet als deel van uw saldo beschouwd en is niet in te wisselen voor contant geld. Het vertegenwoordigt uitsluitend een hoeveelheid e-geld die PayPal aanbiedt uit te geven en op uw PayPal-rekening bij te schrijven op het moment van (en alleen om direct te betalen) een in aanmerking komende PayPal-aankoop, conform (en alleen voor de periode beschreven in) de verdere gebruiksvoorwaarden voor die bijzondere betaalregeling. Als een met een bijzondere betaalregeling gefinancierde PayPal-betaling op een later tijdstip om wat voor reden dan ook wordt ingetrokken (inclusief, zonder beperking, teruggeboekt), houdt PayPal het via uw bijzondere betaalregeling betaalde gedeelte van die PayPal-betaling in en (mits de bijzondere betaalregeling niet al verlopen is) wordt de bijzondere betaalregeling in ere hersteld.

  3.6 Voorkeursbetaalbron. Afhankelijk van de verdere bepalingen in deze Overeenkomst kunt u een van de betaalbronnen van uw PayPal-rekening als voorkeursbetaalbron kiezen om e-geld op uw saldo te verkrijgen om een betaalopdracht te dekken. PayPal kan u van tijd tot tijd toestaan om bij uw rekeningvoorkeuren op www.paypal.com voor bepaalde toekomstige betaalopdrachten een voorkeursbetaalbron te kiezen. Afhankelijk van de aard van de betaalbron, het soort betaalopdracht waarvoor de betaalbron wordt gebruikt of de ontvanger, kunnen er momenten zijn dat uw voorkeursbetaalbron niet kan worden gebruikt (zie ook paragraaf 3.8). Voorbeelden (geen uitputtende lijst):

  1. u selecteert een creditcard die is verlopen;
  2. in plaats van de voorkeursbetaalbron is een bijzondere betaalregeling beschikbaar voor de betaalopdracht, waarbij PayPal eerst de bijzondere betaalregeling gebruikt voor het verkrijgen van e-geld om uw betaalopdracht te dekken, en pas daarna de voorkeursbetaalbron; of
  3. u heeft in plaats van de voorkeursbetaalbron een reeds bestaand saldo beschikbaar om de betaalopdracht te dekken, waarbij PayPal eerst uw reeds bestaande saldo (na een eventueel beschikbare bijzondere betaalregeling) kan gebruiken voor het e-geld om uw betaalopdracht te dekken, en pas daarna de voorkeursbetaalbron.

  Na de implementatie van het relevante raamwerk door PayPal (waarvan op of na 27 april 2017 naar eigen goeddunken van PayPal een nadere kennisgeving zal worden gepubliceerd op de pagina Beleidsaanpassingen die toegankelijk is via de juridische voettekst op de meeste pagina's van de PayPal-website), kan PayPal afhankelijk van de verdere bepalingen van deze Overeenkomst afzien van de toepassing van paragraaf 3.6.c. en zelfs als er al een bestaand saldo is uw voorkeursbetaalbron gebruiken om e-geld voor bepaalde betaalopdrachten te verkrijgen.

  3.7 Geen voorkeursbetaalbron geselecteerd/beschikbaar? Als u geen voorkeursbetaalbron heeft geselecteerd, of als uw voorkeursbetaalbron niet beschikbaar is, gebruikt PayPal de volgende bronnen, in de volgende volgorde en voor zover deze beschikbaar zijn, om e-geld op uw saldo te krijgen om uw betaalopdracht te dekken:

  1.

  Bijzondere betaalregelingen

  2.

  Reeds aanwezig saldo

  3.

  Standaardbetaalbronnen

  Gebruikt in de volgende volgorde (voor zover dergelijke betaalbronnen beschikbaar zijn voor gebruik met uw PayPal-rekening):
  1. Bankrekening – voor een betaling via een directe overschrijving
  2. Creditcard

  3.8 Beperkte betaalbronnen. In het kader van risicobeheer kan PayPal beperkingen instellen voor de betaalbronnen die beschikbaar zijn voor een transactie. Als we een betaalbron beperken, waarschuwen we u als er sprake is van een verhoogd risico (bijvoorbeeld en niet beperkt tot, de kans dat de betaling als ongeautoriseerd wordt bestempeld). Een dergelijke waarschuwing betekent niet dat een van beide partijen in de transactie op oneerlijke of frauduleuze wijze handelt. Het betekent dat er mogelijk een risico dat hoger is dan gebruikelijk aan de betaling is verbonden. Betaalbronnen kunnen ook worden beperkt als u een PayPal-betaling uitvoert via bepaalde websites of toepassingen van derden. Voor zakelijke PayPal-betalingen geldt een beperking dat uw reeds aanwezige saldo moet worden gebruikt voor de PayPal-betaling.

  Als uw betaalbronnen zijn beperkt en u ervoor kiest om verder te gaan met de transactie, kan het zijn dat u minder mogelijkheden heeft om een eventueel geschil op te lossen als de transactie niet naar volle tevredenheid wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld als een van uw betaalbronnen uw creditcard is, maar u als gevolg van een beperking van een betaalbron uw PayPal-betaling niet kunt uitvoeren met een creditcard, heeft u geen recht op terugboekingen voor de PayPal-betaling).”

 1. Uw betaalopdracht voor een betaling aan een andere gebruiker of voor een opname

  We hebben nieuwe paragraafs 4.2 en 4.3 toegevoegd ter verduidelijking van de door u gegeven instructies en autorisaties met betrekking tot e-geld op uw saldo als u een betaalopdracht geeft voor een betaling aan een andere gebruiker of voor een geldopname. De tekst van deze nieuwe paragraafs 4.2 en 4.3 luidt als volgt:

  "4.2 Uw betaalopdracht voor een betaling aan een andere gebruiker. Conform de voorwaarden van deze Overeenkomst vormt uw betaalopdracht voor een betaling aan een andere gebruiker (een betaling voor een privétransactie of een commerciële transactie) uw instructie en autorisatie aan ons om e-geld over te schrijven van het betaalrekeningelement van uw saldo naar de desbetreffende gebruiker, zoals nader is omschreven in uw betaalopdracht. Als u onvoldoende saldo heeft of een voorkeursbetaalbron heeft geselecteerd, verzoekt u ons ook om namens u geld te verkrijgen van uw toepasselijke betaalbron en e-geld over te maken naar het betaalrekeningelement van uw saldo, zodat uw betaling kan worden uitgevoerd.

  4.3. Uw betaalopdracht voor een opname. Conform de voorwaarden van deze Overeenkomst vormt uw betaalopdracht voor een opname van uw PayPal-rekening uw instructie en autorisatie aan ons om e-geld van uw saldo op te nemen. Voor dit type betaalopdracht geldt verder paragraaf 6."

 1. Limieten opheffen (voor het overmaken, ontvangen en opnemen van geld)

  We hebben de volgende paragraafs gewijzigd:

  • nieuwe paragraaf 4.5 (Verzendlimieten) (gevormd uit bestaande paragraaf 3.2 (Verzendlimieten) en 3.3 (Uw verzendlimiet opheffen));
  • nieuwe paragraaf 5.1 (Uw ontvangstlimiet opheffen) (gevormd uit bestaande paragraaf 4.1); en
  • paragraaf 6.3 (Uw opnamelimiet opheffen),

  en deze luiden nu als volgt (toegevoegde tekst is onderstreept):

  4.5 Verzendlimieten. Als u een periodieke verzendlimiet voor uw rekening heeft, kunt u deze bekijken door in te loggen op uw rekening en op de pagina Rekeningoverzicht op de link 'Uw rekeninglimieten weergeven' te klikken. We kunnen naar eigen goeddunken (bijvoorbeeld in geval van pogingen tot fraude of misbruik van creditcards) beperkingen stellen aan de hoogte van het geldbedrag dat u via onze Service kunt verzenden. Om uw opnamelimiet op te heffen, moet u de door ons doorgegeven of van tijd tot tijd gepubliceerde stappen volgen (we kunnen u hier ook via uw rekeningoverzicht over informeren).

  5.1 Uw ontvangstlimiet opheffen. Als er een ontvangstlimiet voor uw rekening geldt, kunt u deze bekijken door in te loggen op uw rekening en op de link 'Uw rekeninglimieten weergeven' op de pagina Rekeningoverzicht te klikken. We kunnen naar eigen goeddunken (bijvoorbeeld in geval van pogingen tot fraude of misbruik van creditcards) limieten stellen aan de hoogte van het geldbedrag dat u via onze Service kunt ontvangen. Om uw opnamelimiet op te heffen, moet u de aan u doorgegeven of van tijd tot tijd gepubliceerde stappen volgen (we kunnen u hier ook via uw rekeningoverzicht over informeren ).

  6.3 Uw opnamelimiet opheffen. Om uw opnamelimiet op te heffen, moet u de aan u doorgegeven of van tijd tot tijd gepubliceerde stappen volgen (we kunnen u hier ook via uw rekeningoverzicht over informeren )."

 1. Risico's van terugboekingen en claims
  De nieuwe paragraaf 5.3 (Risico's van terugboekingen en claims (bestaande paragraaf 4.3)) is aangepast ter verduidelijking dat wanneer u een betaling ontvangt, u jegens PayPal aansprakelijk bent voor het volledige bedrag van de betaling plus eventuele kosten die we moeten betalen (bijvoorbeeld wanneer banken kosten rekenen voor de terugboeking) en eventuele andere kosten als de betaling om welke reden dan ook ongeldig wordt verklaard. De gewijzigde nieuwe paragraaf 5.3 luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

  “5.3 Risico's van terugboekingen en claims. Ontvangst van een betaling op uw PayPal-rekening is niet hetzelfde als ontvangst van vrijgegeven geld. Een bericht dat u e-geld is overgemaakt, houdt niet in dat u dit geld heeft ontvangen op uw rekening, tenzij u de betaling heeft geaccepteerd. U erkent en stemt ermee in dat een betaaltransactie is voltooid en door u is ontvangen, zelfs als deze onderhevig is aan een terugboeking, claim, reserve of vastgehouden betaling. Als u een betaling ontvangt, bent u tegenover PayPal aansprakelijk voor het hele bedrag van de betaling plus eventuele kosten die we moeten betalen en eventuele andere kosten als de betaling om welke reden dan ook ongeldig wordt verklaard. Aanvulling op andere aansprakelijkheden: in het geval van terugboeking, of als u een terugboeking of claim verliest en u geen recht heeft op betaling onder het Verkopersbescherming programma, bent u aan PayPal een bedrag verschuldigd dat overeenkomt met de terugboeking of claim en onze kosten zoals beschreven in Schema 1 (waaronder, indien van toepassing, terugboekingskosten) en zal PayPal het betreffende bedrag van uw saldo afschrijven. Als een afzender van een betaling een verzoek tot terugboeking indient, zal niet PayPal, maar de creditcardmaatschappij bepalen of dit verzoek gerechtvaardigd is. Als u meer wilt weten over terugboekingen, leest u onze informatie over terugboekingen die toegankelijk is via Veiligheid op de PayPal-website en de paragraaf: 'Veilig verkopen'. Het gedeelte Veiligheid is toegankelijk via de PayPal-website."

 1. Uw restitutiebeleid, privacybeleid en beveiliging.
  We hebben de nieuwe paragraaf 5.7 toegevoegd (bestaande paragraaf 4.7 (Uw restitutie- en privacybeleid)) ter verduidelijking van uw verplichtingen met betrekking tot het openbaarmaken van uw privacybeleid, uw verplichtingen met betrekking tot de beveiligingsstandaarden en onze rechten in het geval we vaststellen dat er sprake is geweest van (of dat er een redelijke kans bestaat op) een inbreuk op de beveiliging van uw website of systemen die tot het ongeautoriseerd openbaarmaken van klantgegevens kan leiden. De nieuwe paragraaf 5.7 luidt als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

  5.7 Uw restitutiebeleid, privacybeleid en beveiliging. We raden u aan uw retour- en privacybeleid op uw website te publiceren als u goederen of services verkoopt. In uw privacybeleid moet duidelijk en expliciet zijn aangeven dat het Privacybeleid van PayPal voor alle PayPal-transacties geldt. U dient redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle PayPal-gegevens en -informatie te handhaven, met inbegrip van de gegevens en informatie over PayPal-gebruikers en PayPal. Als we vaststellen dat er sprake is geweest van of dat er redelijke kans bestaat op een inbreuk op de beveiliging van uw website of systemen die tot het ongeautoriseerd openbaarmaken van klantgegevens kan leiden, kunnen we naast het uitoefenen van onze rechten op grond van paragraaf 10.2 elke mogelijke andere actie ondernemen die we nodig achten en/of kunnen we van u eisen dat u ons informatie over dergelijke inbreuken verschaft.

 1. Termijn en uw rekening opheffen
  paragraaf 7 (Termijn en uw rekening opheffen) is vervangen door een nieuwe paragraaf (die delen van de bestaande paragraafs 10.3 (Opheffing van rekening en beperkte toegang) en 15.6 (Volledige Overeenkomst en rechten van derden) bevat) om te verduidelijken hoe uw PayPal-rekening kan worden opgeheven en wat er gebeurt als uw rekening wordt opgeheven. De aangepaste paragraaf 7 verduidelijkt ook (onder andere) dat wanneer uw rekening wordt opgeheven:
  • de PayPal Gebruikersovereenkomst wordt beëindigd, maar zo lang van kracht blijft als PayPal nodig heeft om het opheffen van de rekening af te handelen en om te voldoen aan toepasselijke wetten en regelgeving;
  • u aansprakelijk blijft voor alle openstaande verplichtingen van vóór de opheffing met betrekking tot uw PayPal-rekening die voortvloeien uit de PayPal Gebruikersovereenkomst;
  • kunnen we uw toegang tot of het gebruik van onze Services, websites, software, systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de Services) die door of namens ons worden beheerd, of sommige of alle Services schorsen, beperken of beëindigen;
  • PayPal uw rekeninggegevens kan bewaren in de database om aan wettelijke verplichtingen te voldoen; en
  • PayPal uw saldo na opheffing kan handhaven voor zover en zolang als PayPal dat nodig vindt om zichzelf en/of een externe partij te beschermen tegen het risico van terugboekingen, claims, kosten, boetes, straffen en andere vormen van aansprakelijkheid van welke aard ook. U kunt onbetwiste bedragen die PayPal vasthoudt op elk gewenst moment opnemen.

  De vervangende paragraaf 7 luidt als volgt:

  7. Termijn en uw rekening opheffen

  Deze Overeenkomst treedt in werking zodra u een PayPal-rekening opent en eindigt als uw rekening om welke reden dan ook wordt opgeheven. De Overeenkomst blijft van kracht gedurende de tijd die nodig is om het opheffen van de rekening af te handelen en om te voldoen aan toepasselijke wetten en regelgeving (inclusief, zonder beperking, de paragraafs 1, 7, 8, 10 14, 15, 16 en schema 1).

  U kunt uw rekening op elk gewenst moment opheffen door in te loggen op uw rekening, op het tabblad Profiel op de link 'Rekening opheffen' te klikken en de instructies te volgen. Zie de <PayPal Hulp> voor meer informatie.

  We kunnen uw rekening naar eigen goeddunken opheffen door u hierover twee maanden van tevoren op de hoogte te stellen. We kunnen uw rekening ook op elk gewenst moment opheffen als:

  • u zich niet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst houdt en/of we gerechtigd zijn om uw rekening op te heffen op grond van paragraaf 10.2;
  • u gedurende een periode van drie jaar niet inlogt op uw rekening; of
  • we vermoeden dat iemand zonder uw toestemming toegang tot uw rekening heeft gehad.

  Als we besluiten om uw rekening op te heffen, stellen we u hiervan op de hoogte met, waar mogelijk, vermelding van de reden voor het opheffen van de rekening, en krijgt u de mogelijkheid om eventueel onbetwist saldo dat op de rekening wordt vastgehouden, op te nemen.

  Als uw rekening wordt opgeheven:

  • kunnen we alle in behandeling zijnde transacties annuleren en heeft u geen recht meer op saldi die zijn gekoppeld aan bijzondere betaalregelingen;
  • kunnen we uw toegang tot of het gebruik van onze Services, websites, software, systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de Services) die door of namens ons worden beheerd, of sommige of alle Services schorsen, beperken of beëindigen;
  • blijft u aansprakelijk voor alle openstaande verplichtingen van vóór de opheffing met betrekking tot uw PayPal-rekening die voortvloeien uit deze Overeenkomst;
  • kunnen we uw rekeninggegevens bewaren in onze database om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen; en
  • kunnen we uw saldo na opheffing handhaven voor zover en zolang als dat nodig is om PayPal en/of een externe partij te beschermen tegen het risico op terugboekingen, claims, kosten, boetes, straffen en andere vormen van aansprakelijkheid van welke aard ook. Na deze periode kunt u onbetwiste bedragen die door ons zijn vastgehouden, opnemen. Neem contact op met de Klantenservice van PayPal als u vragen heeft over het geld dat nog op uw rekening staat wanneer de rekening wordt opgeheven.

  Als u de wettelijke vertegenwoordiger bent van een rekeninghouder die onder curatele staat of die overleden is, kunt u voor hulp contact met ons opnemen via de Hulp van PayPal.”

 1. Verboden activiteiten
  paragraaf 9.1w, 9.1 x, 9.1z en 9.1bb zijn aangepast om te verduidelijken hoe verboden activiteiten voortvloeien uit bepaalde handelingen die u uitvoert (of door juist te verzuimen bepaalde handelingen te verrichten) met betrekking tot onze infrastructuur, onze websites, software, systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de Services) die door of namens ons worden beheerd, of met betrekking tot een van de Services of het gebruik door andere gebruikers van een van de Services en eventuele gegevens en informatie.
  Er is ook een nieuwe paragraaf 9.1.aj toegevoegd waarin het tot een verboden activiteit wordt bestempeld te lijden aan (of ons reden te geven vast te stellen dat er een redelijke kans is op) een inbreuk op de beveiliging van uw website of systemen, omdat dit tot het ongeautoriseerd openbaarmaken van klantgegevens leiden.
  De aangepaste paragraafs 9.1w, 9.1x, 9.1z en 9.1bb en de nieuwe paragraaf 9.1ii luiden als volgt (geplaatst in de context van hun hoofdclausule waarbij toegevoegde tekst is onderstreept):

  "9.1 Verboden activiteiten. Het is u met betrekking tot uw gebruik van onze website, uw rekening of de Services, of in de loop van uw interacties met PayPal, een gebruiker of derde, niet toegestaan:

  w. Actie te ondernemen die een onredelijk of onevenredig groot beslag legt op de Services, onze infrastructuur, onze websites, onze software of onze systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de Services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd;

  x. Virussen, Trojaanse paarden, schadelijke software, wormen of andere computerprogrammeringsroutines te gebruiken die systemen, gegevens of informatie beschadigen, onderbreken, corrumperen, misbruiken, op nadelige wijze kunnen verstoren, clandestien kunnen binnendringen of onteigenen, of die ongeautoriseerde toegang kunnen krijgen tot systemen, data of gegevens of de Services (of die daartoe pogingen kunnen doen);

  z. Apparaten, software of routines te gebruiken om onze robot exclusion headers te omzeilen of om een belemmering of verstoring te veroorzaken (of proberen te veroorzaken) in onze infrastructuur, onze websites, software, systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de Services) die door of namens ons worden beheerd, of bij een van de Services of het gebruik door andere gebruikers van een van de Services;

  bb. Acties te ondernemen die kunnen leiden tot verlies van de services van onze internetserviceproviders, betaalverwerkers of andere leveranciers of serviceproviders;

  ii. Te lijden aan (of ons reden te geven om vast te stellen dat er een redelijke kans is op) een inbreuk op de beveiliging van uw website of systemen die tot het ongeautoriseerd openbaarmaken van klantgegevens kan leiden.

 1. Acties door PayPal.
  paragraaf 10.2 is aangepast zodat:
  • wordt verduidelijkt dat PayPal uw recht op PayPal Verkopersbescherming en/of PayPal Aankoopbescherming achteraf kan opschorten bij subparagraaf j; en
  • een nieuwe subparagraaf k is ingevoegd op grond waarvan PayPal uw toegang tot of het gebruik van de Services, websites, software, systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de Services) die door of namens ons worden beheerd, of sommige of alle Services en, voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk recht, uw gegevens kan schorsen, beperken of beëindigen.

  De aangepaste gedeelten van paragraaf 10.2 luiden nu als volgt (geplaatst in de context van de hoofdclausule waarbij toegevoegde tekst is onderstreept):

  10.2 Acties door PayPal. Als we redenen hebben om aan te nemen dat u zich inlaat met verboden activiteiten, kunnen we diverse acties ondernemen om PayPal, een gebruiker, derden of u te beschermen tegen terugboekingen, claims, kosten, boetes, straffen en enige andere aansprakelijkheid. PayPal kan bijvoorbeeld de volgende acties ondernemen:

  j. We kunnen uw recht op PayPal Verkopersbescherming en/of PayPal Aankoopbescherming opschorten (ook met terugwerkende kracht).

  k. We kunnen uw toegang tot onze Services, websites, software, systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de Services) die door of namens ons worden beheerd en, voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk recht, uw gegevens schorsen, beperken of beëindigen.

 1. Vastgehouden betaling

  Omdat een hoger risico of een hogere blootstelling van klanten en/of serviceproviders van PayPal (naast PayPal zelf) de toegang en/of het gebruik van uw betaalmiddel, uw rekening of de Service in het algemeen voor u of voor andere PayPal-klanten minder veilig kan maken, is paragraaf 10.5a aangepast om te verduidelijken dat PayPal deze risicofactoren (naast het risico of de blootstelling voor PayPal) in overweging neemt bij het bepalen van de mate van risico of blootstelling voor uw rekening, zodat PayPal op grond daarvan kan beslissen om uw betaling vast te houden. De gewijzigde paragraaf 10.5a luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):
  "10.5 Vastgehouden betaling
  a. U gaat ermee akkoord dat zowel in het geval dat:

  i. u een betaling ontvangt waarbij sprake is van een transactierisico, als dat

  ii. er sprake is van een hoger dan acceptabel niveau op risico of blootstelling gekoppeld aan uw rekening (gebaseerd op de gegevens die op het relevante tijdstip beschikbaar zijn voor PayPal en op wat PayPal onder alle omstandigheden naar eigen goeddunken als een acceptabel niveau op risico of blootstelling voor PayPal, haar klanten en/of haar serviceproviders beschouwt),

  PayPal geheel naar eigen inzicht (redelijk handelend) de betreffende betaling of een andere betaling kan blokkeren. Als door PayPal een bedrag op uw rekening wordt vastgehouden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld (inclusief, zonder beperking, de duur van de blokkering). Het bedrag wordt op uw reserverekening vastgehouden en wordt op uw PayPal-saldo weergegeven als 'In behandeling'. We kunnen u op de hoogte stellen van het vastgehouden bedrag door middel van geautoriseerde derden (bijvoorbeeld het partnerplatform waarop u transacties verricht).

  …”

 1. Vermelding van redenen voor ons handelen
  Een nieuwe paragraaf 10.7 is toegevoegd om aan te geven in welke gevallen we kunnen besluiten om geen gegevens met u te delen over beslissingen die we met betrekking tot onze relatie met u nemen. De nieuwe paragraaf 7 luidt als volgt:

  "10.7 Vermelding van redenen voor ons handelen

  Onze besluiten om de in deze paragraaf 10 uiteengezette handelingen en eventuele andere handelingen onder deze Overeenkomst te verrichten, ongeacht of deze handelingen een beperking of een uitbreiding vormen van uw toegang tot de Service, onze infrastructuur, onze websites, onze software of onze systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de Services) die door ons of namens ons worden beheerd (inclusief zonder beperking, eventuele blokkades, beperkingen, opschortingen, beëindigingen, vastgehouden betalingen en reserves), kunnen zijn gebaseerd op vertrouwelijke criteria die essentieel zijn voor ons beheer van de risico's en de veiligheid van PayPal, onze klanten en/of serviceproviders. Bovendien kan het aan u openbaarmaken van bepaalde gegevens over dergelijke besluiten door regelgeving of een overheidsinstelling worden beperkt. We hebben geen enkele verplichting om de details van ons risicobeheer, onze beveiligingsprocedures of onze vertrouwelijke informatie aan u openbaar te maken."

 1. PayPal Verkopersbescherming

  paragraaf 11.10 is aangepast om aan te geven dat de volgende objecten/transacties/kwesties niet in aanmerking komen voor PayPal Verkopersbescherming:

  1. Betalingen met betrekking tot goud (ofwel in tastbare vorm of in op de beurs verhandelde vorm); en

  2. Transacties via PayPal-bulkbetalingen.

  De nieuwe paragraafs 11.10.f en 11.10.g luiden als volgt (geplaatst in context van paragraaf 11.10, waarbij toegevoegde tekst is onderstreept):

  “11.10 Wat zijn voorbeelden van objecten/transacties/situaties die niet in aanmerking komen voor PayPal Verkopersbescherming?

  f. Betalingen met betrekking tot goud (ofwel in tastbare vorm of in op de beurs verhandelde vorm).

  g. Transacties via PayPal-bulkbetalingen.”

 1. PayPal Aankoopbescherming
  paragraaf 13.3 is aangepast om de volgende typen transacties uit te sluiten van dekking door PayPal Aankoopbescherming:
  1. aankopen van enig belang in een bedrijf (inclusief, zonder beperking, objecten of services die deel uitmaken van een bedrijf of bedrijfsovername);
  2. betalingen aan overheidsinstanties, (met uitzondering van overheidsbedrijven) of handelaren die opdrachten ontvangen van overheidsinstanties;
  3. betalingen met betrekking tot goud (ofwel in tastbare vorm of in op de beurs verhandelde vorm); en
  4. Transacties via PayPal-bulkbetalingen.

  De gewijzigde paragraaf 13.3 luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

  13.4 Welke betalingstypen komen in aanmerking voor terugbetaling volgens PayPal Aankoopbescherming?
  Aankopen van de meeste goederen en services komen in aanmerking (inclusief reistickets, immateriële goederen zoals toegangsrechten voor digitale inhoud en andere licenties), met uitzondering van de volgende transacties:

  • betalingen aan overheidsinstanties (met uitzondering van overheidsbedrijven) of handelaren die opdrachten ontvangen van overheidsinstanties;

  • 16. betalingen met betrekking tot goud (ofwel in tastbare vorm of in op de beurs verhandelde vorm); en
  • 17. transacties via PayPal-bulkbetalingen.
 1. Heersend recht
  We hebben de nieuwe paragraaf 15.1 (bestaande paragraaf 14.3) aangepast om te verduidelijken dat de keuze voor het Engelse recht als toepasselijk recht voor de PayPal Gebruikersovereenkomst onderworpen is aan uw lokale rechten en verplichtingen. paragraaf 15.1 luidt nu als volgt (toegevoegde tekst is onderstreept):

  15.1 Heersend recht en jurisdictie.Afhankelijk van uw lokale rechten en verplichtingen is op deze Overeenkomst en de relatie tussen ons het Engelse recht van toepassing. Klachten voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst of de levering van onze Services die niet op een andere manier worden opgelost, kunt u voorleggen aan de niet-exclusieve jurisdictie van Engelse rechtbanken. Daarnaast heeft u onverminderd het recht om in dit verband een procedure tegen PayPal aan te spannen bij de bevoegde rechtbanken van en in Luxemburg.

 1. Geen garantie

  De nieuwe paragraaf 15.4 (bestaande paragraaf 14.6) is aangepast ter verduidelijking van de reikwijdte van uw rechten met betrekking tot de prestaties en beschikbaarheid van de Services, onze infrastructuur, onze websites, onze software en onze systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd. De gewijzigde nieuwe paragraaf 15.4 luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

  15.4 Geen garantie. We leveren u de Services, onze infrastructuur, onze websites, onze software en onze systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd, afhankelijk van uw wettelijke rechten maar verder geleverd zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, behalve zoals specifiek is vermeld in deze Overeenkomst. PayPal heeft geen zeggenschap over de producten of services die met onze Service worden betaald en PayPal kan niet garanderen dat een koper of verkoper met wie u handelt, de transactie daadwerkelijk zal voltooien of hiertoe is geautoriseerd. PayPal garandeert geen continue, ononderbroken of beveiligde toegang tot enig deel van onze Services, onze infrastructuur, onze websites, onze software en systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd. We zijn niet aansprakelijk voor welke vertraging dan ook in de levering van de Services, onze infrastructuur, onze websites, onze software en systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd. U erkent dat de toegang tot de Services, onze infrastructuur, onze websites, onze software en systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd, af en toe kan worden beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe voorzieningen of services mogelijk te maken. PayPal stelt redelijkerwijs alles in het werk om ervoor te zorgen dat aanvragen voor elektronische debiteringen en crediteringen waarbij bankrekeningen en creditcards zijn betrokken, tijdig worden verwerkt. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie in onze correspondentie, in rapporten en op de website(s) en die mondeling wordt verstrekt door onze directieleden, managers en medewerkers naar beste weten juist is op het moment dat de informatie wordt verstrekt. We kunnen echter niet garanderen dat dergelijke informatie in alle omstandigheden en contexten juist is en u dient niet absoluut op dergelijke informatie te vertrouwen. U dient uw correspondentie met ons zorgvuldig te controleren en ons direct op de hoogte te stellen indien hierin informatie is opgenomen die onjuist is of die niet volgens uw instructies tot stand is gekomen.

  In het geval dat PayPal besluit om een van de PayPal-services of een gedeelte of een functie van de PayPal-services om welke reden dan ook te beëindigen, stelt PayPal u daar ten minste twee (2) maanden vóór de beëindiging van de service of de functie van in kennis, tenzij PayPal in goed vertrouwen oordeelt dat: (1) dergelijke service of functie eerder moet worden beëindigd omdat dit vanwege wetgeving of een relatie met een derde partij vereist is; of (2) een voorafgaande kennisgeving een veiligheidsrisico of een aanzienlijke economische of materiële technische belasting kan vormen.

  U alleen bent verantwoordelijk om enige en alle wetten, regels en voorschriften in uw specifieke rechtsgebied te begrijpen en na te leven die voor u kunnen gelden in verband met uw gebruik van de Services, inclusief maar niet beperkt tot de wetten, regels en voorschriften in verband met export- of importactiviteiten, belastingen of transacties in een vreemde valuta.”

 1. Vrijwaring/vergoeding
  De nieuwe paragraaf 15.5 (bestaande paragraaf 14.7) is aangepast ter verduidelijking van de reikwijdte van uw verplichting met betrekking tot het gebruik (door u of door anderen namens u) van de Services, onze infrastructuur, onze websites, onze software en onze systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de PayPal-services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd. De gewijzigde nieuwe paragraaf 15.5 luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

  15.5 Vrijwaring/vergoeding. U gaat ermee akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen of te compenseren (in juridische termen 'vrijwaren' genoemd) en PayPal, de andere bedrijven in onze bedrijvengroep, de mensen die voor PayPal werken of de mensen die geautoriseerd zijn om op te treden namens ons (inclusief, zonder beperking, onze serviceproviders) te vrijwaren van elke claim of eis (inclusief de juridische kosten) die een eventuele derde partij maakt of oploopt als gevolg van of voortvloeiend uit het feit dat u of uw werknemer of agent (of, wanneer een derde partij anderszins namens u met uw toestemming handelt, deze derde partijen) acties verricht of nalaat, deze Overeenkomst schendt, een wet overtreedt, inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, gebruik maakt van uw PayPal-rekening en/of gebruik maakt van de Services, onze infrastructuur, onze websites, onze software en onze systemen (inclusief eventuele netwerken en servers die worden gebruikt voor het verlenen van een van de Services), ongeacht of deze door ons of namens ons worden beheerd.

 1. Intellectueel eigendom – verlenen softwarelicentie
  De nieuwe paragraaf 15.7 (bestaande paragraaf 14.9) is aangepast om de voorwaarden van de licentie bij te werken die door PayPal en andere licentiegevers aan u is verleend voor de toegang tot en het gebruik van PayPal-software, zoals API's, toolkits voor ontwikkelaars of andere softwaretoepassingen, die software van onze serviceproviders kan bevatten of met software, systemen of services van onze serviceproviders kan zijn geïntegreerd. De gewijzigde nieuwe paragraaf 15.7 luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

  "15.7 Intellectueel eigendom - verlenen softwarelicentie. Als u PayPal software, zoals een API, toolkit voor ontwikkelaars of andere softwaretoepassing, die software van onze serviceproviders kan bevatten of met software, systemen of services van onze serviceproviders kan zijn geïntegreerd, gebruikt die u heeft gedownload naar of waar u anderszins via uw computer, mobiele telefoon of een ander platform toegang tot heeft gehad, verlenen PayPal en diens licentiegevers u een herroepelijke, niet-exclusieve, niet sublicentieerbare, niet-overdraagbare, royaltyvrije en beperkte licentie voor toegang tot en/of gebruik van de software van PayPal overeenkomstig de documentatie, inclusief alle updates, upgrades, nieuwe versies en vervangende software, zoals beschreven in dit document en uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik. U mag de rechten in de software niet verhuren, leasen of anderszins overdragen aan derden. U dient zich te houden aan de implementatie-, toegangs- en gebruikseisen die worden genoemd in alle PayPal-documentatie, samen met alle instructies die door PayPal van tijd tot tijd worden verstrekt en die bij de Services horen (waaronder, zonder beperking, implementatie- en gebruikseisen die PayPal stelt aan u om te voldoen aan toepasselijke wetgeving en kaartstelselregels en -voorschriften). Als u niet voldoet aan de instructies en implementatie- en gebruiksvereisten van PayPal, bent u aansprakelijk voor alle resulterende schade die wordt geleden door uzelf, PayPal en derden. PayPal kan na u hiervan kennis te hebben gegeven software updaten of beëindigen. Hoewel PayPal (1) bepaalde materialen en technologie van derde partijen in een webpagina of andere toepassing, inclusief de software, kan hebben geïntegreerd, en/of (2) bepaalde materialen en technologie van derde partijen toegankelijk kan hebben gemaakt en gebruikt kan hebben om de levering van de Services aan u mogelijk te maken, zijn aan u geen rechten toegekend en heeft u ook anderszins geen rechten met betrekking tot dergelijke materialen van derde partijen. U stemt ermee in om geen broncode te wijzigen, te veranderen, te misbruiken, te repareren, te kopiëren, te reproduceren, aan te passen, te distribueren, weer te geven, te publiceren, te reverse-engineeren, te vertalen, uit elkaar te halen, te decompileren of anderszins proberen te maken, die is afgeleid uit de software of uit materialen of technologie van een derde partij, of anderszins afgeleide werken te maken uit de software of materialen of technologie van derde partijen. U erkent dat alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de software van PayPal het eigendom zijn van PayPal en dat in die software geïntegreerde materialen van derde partijen het eigendom zijn van de externe serviceproviders van PayPal. Elke andere softwaretoepassing van derden die u op de PayPal-website gebruikt, valt onder de licentie die u bent overeengekomen met de derde partij die u deze software heeft geleverd. U erkent dat PayPal geen eigenaar of beheerder is en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor softwaretoepassingen van derden die u wilt gebruiken bij een van onze websites, bij onze software en/of in verband met de Services. Als u de Services gebruikt op de PayPal-website of op andere websites of platforms die door PayPal of derden worden gehost en u de PayPal-software niet downloadt of geen gebruik maakt van softwaretoepassingen van derden op de PayPal-website, is deze paragraaf niet van toepassing op uw gebruik van de gehoste Services.”

 1. Kosten - vaste kosten voor het ontvangen van betalingen voor commerciële transacties
  We stellen de kosten voor het ontvangen van internationale betalingen (verkopen) van een afzender in de regio VS/Canada in op 1,0%. Ook stellen we de kosten voor het ontvangen van internationale betalingen (verkopen) van een afzender uit de regio Rest van de wereld in op 2%. De relevante vermeldingen in de tabel met kosten voor internationale betalingen in paragraaf A2.3 van Schema 1 (Kostentabel) (geplaatst in de context van de kolomkoppen) luiden nu als volgt:
   

  Land afzender

  Kosten internationale betalingen

  VS/Canada

  1,0%

  Rest van de wereld

  2,0%

 1. Maximumkosten - betalingen overmaken via PayPal-bulkbetalingen

  We verhogen de maximumkosten voor binnenlandse transacties via PayPal-bulkbetalingen in paragraaf A3.5.2 van Schema 1 (Kostentabel) en de maximumkosten voor andere transacties via PayPal-bulkbetalingen in paragraaf A3.5.2 van Schema 1 (Kostentabel). De maximumkosten zijn nu als volgt ingesteld (waarbij paragraaf A3.5.2 en A3.5.3 zijn gepresenteerd in de volledige context van hun hoofdclausule paragraaf A3.5 en waarbij toevoegingen zijn onderstreept):

  A3.5 Geld overmaken via PayPal-bulkbetalingen

  A3.5.1 Kosten

   2% van het totaal te betalen bedrag

  A3.5.2 Maximumkosten voor een binnenlandse transactie via PayPal-bulkbetalingen

   Maximumkosten per betaling zijn als volgt van toepassing op binnenlandse transacties (op basis van de valuta van de betaling):

  Australische dollar:

  16,00 AUD

  Braziliaanse real:

  24,00 BRL

  Canadese dollar:

  14,00 CAD

  Tsjechische kroon:

  280,00 CZK

  Deense kroon:

  84,00 DKK

  Euro:

  12,00 EUR

  Hongkongse dollar:

  110,00 HKD

  Hongaarse forint:

  3080,00 HUF

  Israëlische sjekel:

  50,00 ILS

  Japanse yen:

  1200,00 JPY

  Maleisische ringgit:

  50,00 MYR

  Mexicaanse peso:

  170,00 MXN

  Nieuw-Zeelandse dollar:

  20,00 NZD

  Noorse kroon:

  90,00 NOK

  Filipijnse peso:

  640,00 PHP

  Poolse zloty:

  46,00 PLN

  Russische roebel:

  480,00 RUB

  Singaporese dollar:

  20,00 SGD

  Zweedse kroon:

  100,00 SEK

  Zwitserse frank:

  16,00 CHF

  Taiwanese nieuwe dollar:

  440,00 TWD

  Thaise baht:

  460,00 THB

  Britse pond:

  10,00 GBP

  Amerikaanse dollar:

  14,00 USD  A3.5.3 Maximumkosten voor andere transacties via PayPal-bulkbetalingen

   Maximumkosten per individuele betaling zijn als volgt van toepassing op alle overige transacties (op basis van de valuta van de betaling):

  Australische dollar:

  100,00 AUD

  Braziliaanse real:

  150,00 BRL

  Canadese dollar:

  90,00 CAD

  Tsjechische kroon:

  1700,00 CZK

  Deense kroon:

  500,00 DKK

  Euro:

  70,00 EUR

  Hongkongse dollar:

  660,00 HKD

  Hongaarse forint:

  18500,00 HUF

  Israëlische sjekel:

  320,00 ILS

  Japanse yen:

  8000,00 JPY

  Maleisische ringgit:

  300,00 MYR

  Mexicaanse peso:

  1080,00 MXN

  Nieuw-Zeelandse dollar:

  120,00 NZD

  Noorse kroon:

  540,00 NOK

  Filipijnse peso:

  3800,00 PHP

  Poolse zloty:

  280,00 PLN

  Russische roebel:

  2800,00 RUB

  Singaporese dollar:

  120,00 SGD

  Zweedse kroon:

  640,00 SEK

  Zwitserse frank:

  100,00 CHF

  Taiwanese nieuwe dollar:

  2700,00 TWD

  Thaise baht:

  2800,00 THB

  Britse pond:

  60,00 GBP

  Amerikaanse dollar:

  90,00 USD


  Opmerking: voor internationale betalingen in euro's of Zweedse kronen tussen rekeningen die staan geregistreerd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, gelden de binnenlandse transactiekosten.

 1. Overige wijzigingen
  De volgende paragrafen van de PayPal Gebruikersovereenkomst zijn aangepast:
  • om bestaande tekst te verduidelijken en opnieuw te ordenen, met inbegrip van de volgende bestaande paragrafen:

  Paragraaf

  Aanpassing

  • 1.1 (PayPal is slechts een serviceprovider voor betalingen)

  De verwijzing naar de Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL) is vervangen door de Conseil de protection des déposants et des investisseurs.

  • 2.1 (In aanmerking komen)

  Deze paragraaf wordt de nieuwe paragraaf 1.7

  • 1.7 (Transactiegeschiedenis);
  • 2.2 (Privé-rekeningen en zakelijke rekeningen); en
  • 5 (Rekeningsaldo's en transactiegegevens),

  Deze paragraafs vormen samen een nieuwe paragraaf 2 (Uw rekening en saldi) met verdere aanpassingen voor context.

  • 3.10 (Betalingen gestart door derden (waaronder terugkerende betalingen)); en

   

  Deze paragraaf wordt de nieuwe paragraaf 4.8 (Vooraf goedgekeurde betalingen) met verdere aanpassingen voor context.

  • 3.11 (Terugkerende betalingen annuleren)

  Deze paragraaf wordt de nieuwe paragraaf 4.9 (Vooraf goedgekeurde betalingen annuleren) met verdere aanpassingen voor context.

  • 10.1d (Tijdelijk vastgehouden betalingen voor betwiste transacties)

  Deze paragraaf is aangepast ter verduidelijking van uw rechten om uw toestemming en opdracht voor betalingen aan eBay op grond van deze paragraaf te annuleren.

  • 2.3 (Status Gecontroleerd)

  Deze paragraaf wordt de nieuwe paragraaf 10.6b (Gecontroleerde PayPal-rekening)

  • 14.3 (Heersend recht en jurisdictie),
  • 14.4 (Geen verklaring van afstand), 14.5 (Beperking van aansprakelijkheid)
  • 14.6 (Geen garantie)
  • 14.7 (Vrijwaring/vergoeding)
  • 14.8 (Volledige Overeenkomst en rechten van derden)
  • 14.9 (Licentieverlening)
  • 1.3 (Intellectueel eigendom)
  • 14.10 (Toegangsrechten voor derden)
  • 2.4 (PayPal als inlogmethode) en
  • 14.11 (Zakelijke klanten),

   

  Deze paragraafs vormen samen een nieuwe paragraaf 15 (Algemeen)

  • 14.2 (ECC-Net, Financial Ombudsman Service en CSSF)

  Deze paragraaf is bijgewerkt en bevat het nieuwe adres van onze toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg.

  • 15 (Definities)

  Deze paragraaf wordt de nieuwe paragraaf 16, met:

  • verduidelijking van de volgende definities: geld toevoegen, autoriseren, betaling met bankrekening, standaardbetaalbron, betaalbron en de procedure voor het koppelen en bevestigen van een creditcard; en
  • de volgende nieuwe gedefinieerde termen ter vervanging van de gedefinieerde termen tussen haakjes: bevestigingsproces bankrekening (proces Willekeurige stortingen), vooraf goedgekeurde betalingen (terugkerende betalingen), bijzondere betaalregelingen (bijzondere betaalbronnen).
  • Schema 1 (Kostentabel)

  We hebben links toegevoegd naar pagina's op de website van PayPal met meer informatie over kosten.

  ; en

  • kleine typfouten verbeterd.

 

Mededeling van aanpassing van het Privacybeleid van PayPal.

Ingangsdatum: 27 april 2017


U vindt het gewijzigde Privacybeleid van PayPal onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door het beleid eerst via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website te openen, vervolgens het land of de regio waarin u woont te kiezen en daarna op Privacybeleid te klikken.

A. De volgende wijzigingen worden in het Privacybeleid voor alle landen van de EU ingevoerd.

1. Hoe we de door ons verzamelde informatie gebruiken (paragraaf 3)

PayPal slaat de klantgegevens op in datacentra over de hele wereld. De verwijzing naar 'waar PayPal-kantoren zijn gevestigd' is daarom verwijderd.

2. Hoe we informatie delen met andere derden (paragraaf 6)

PayPal biedt de betaalservices wereldwijd via een netwerk van een aantal verschillende entiteiten binnen de bedrijvengroep die het eigendom is van PayPal Holdings, Inc. Welke entiteit van PayPal de PayPal-services aan een gebruiker levert, is afhankelijk van de regio waarin de gebruiker woont. Als PayPal een betaling verwerkt die u overmaakt naar of ontvangt van een gebruiker in een ander land, moeten de transactiegegevens om die reden ter beschikking worden gesteld aan de entiteit van PayPal die de betaling voor de andere gebruiker verwerkt. Op grond van lokale wetgeving kunnen er verplichtingen zijn om de transactiegegevens van beide transactiepartners openbaar te maken. PayPal heeft om die reden de volgende alinea aan paragraaf 6 toegevoegd:

"Om de PayPal-services te leveren, kan het noodzakelijk zijn om bepaalde gegevens die we verzamelen (zoals beschreven in paragraaf 2) over te dragen aan andere PayPal-groepsentiteiten of andere entiteiten, met inbegrip van die entiteiten die in paragraaf 6 worden genoemd in hun hoedanigheid van aanbieders van betaalservices, betalingsverwerkende instanties of rekeninghouders (of vergelijkbare hoedanigheden). U erkent dat volgens hun plaatselijke wetgeving, dergelijke entiteiten mogelijk onderworpen zijn aan wetten, regelgeving, onderzoeken of verordeningen waarvoor de openbaarmaking van gegevens aan de desbetreffende autoriteiten in het desbetreffende land vereist is. Uw gebruik van de PayPal-services vormt uw toestemming voor het overdragen van dergelijke informatie om u de PayPal-services te bieden.

3. Hoe we informatie delen met andere derden (paragraaf 6.a.)

PayPal moet voldoen aan internationale belastingverplichtingen en op grond daarvan berichten verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, de Luxemburgse wetten van 24 juli 2015 over de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA-wetgeving") en van 18 december 2015 over de algemene OESO-rapportagestandaard (“CRS-wetgeving”). Waar PayPal onder deze wetgeving een rapporterende financiële instelling is, geldt het volgende: als een gebruiker wordt aangemerkt als een specifieke Amerikaanse rechtspersoon onder de FATCA-wetgeving en/of als rapporteerbaar persoon onder de CRS-wetgeving en als ervan wordt uitgegaan dat de FATCA- en CRS-wetgeving PayPal verplichtingen oplegt (in beide gevallen als een "rapporteerbare rekeninghouder"), worden deze gegevens automatisch door PayPal met de belastingdienst van Luxemburg uitgewisseld. De Luxemburgse belastingdienst wisselt deze informatie uit met de Amerikaanse belastingdienst als de FATCA-wetgeving van toepassing is en/of met de bevoegde instantie of instanties van uw respectievelijke land of landen waar u fiscaal bent gevestigd en die vallen onder de jurisdictie van de CRS-wetgeving, als de CRS-wetgeving van toepassing is.

Een bepaling die bovenstaand proces van openbaarmaking mogelijk maakt, is opgenomen in paragraaf 6.a. van het Privacybeleid. Bovendien publiceren we een specifieke kennisgeving en uitleg van deze FATCA-clausule, die toegankelijk is via de speciale link in paragraaf 6.a.

4. Hoe we informatie delen met andere derden (punt 6.b.)

Een nieuwe paragraaf 6.b. is in het Privacybeleid van PayPal geïntroduceerd.

PayPal moet rekeninggegevens openbaar maken naar eigenaars van het intellectuele-eigendomsrecht als ze onder de toepasselijke nationale wetten van een EU-land een claim jegens PayPal hebben voor een buitengerechtelijke openbaarmaking van informatie als gevolg van een inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten waarvoor PayPal-services zijn gebruikt.

"b. Rekeninggegevens openbaar maken naar eigenaars van het intellectuele-eigendomsrecht als ze onder de toepasselijke nationale wetten van een EU-land een claim jegens PayPal hebben voor een buitengerechtelijke openbaarmaking van informatie als gevolg van een inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten waarvoor PayPal-services zijn gebruikt (bijvoorbeeld, maar zonder beperking, paragraaf 19, paragraaf 2, subparagraaf 3 van de Duitse Handelsmerkenwet of paragraaf 101, paragraaf 2, subparagraaf 3 van de Duitse Auteurswet).

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 16 augustus 2016 (raadpleeg voor ingangsdatums de afzonderlijke overeenkomsten hieronder)

 

Lees dit document goed door.

 

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd. 

 

We raden u aan om deze kennisgeving zorgvuldig te bestuderen zodat u op de hoogte bent van wat er verandert.

 

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de onderstaande ingangsdatum in werking treden. Als u besluit ze niet te accepteren, kunt u ons daarvan voor onderstaande datum op de hoogte stellen en direct uw rekening opheffen (https://www.paypal.com/be/cgi-bin/?&cmd=_close-account) zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.

 

We hopen echter dat u PayPal blijft gebruiken en van de volgende voordelen wilt blijven profiteren:

 

Het is sneller

 

Omdat u niet elke keer al uw kaartgegevens hoeft in te voeren, gaat online betalen een stuk sneller.

 

PayPal is makkelijk

 

PayPal is een populaire internetbetaalmethode in België omdat het een slimmere, doordachte manier is om met een paar klikken online te betalen. U heeft alleen uw e-mailadres en een wachtwoord nodig.

 

Bekijk de huidige Juridische overeenkomsten die van kracht zijn.
 


Mededeling van aanpassing van de Gebruikersovereenkomst van PayPal.

Ingangsdatum: 19 november 2016

 

U vindt de gewijzigde Gebruikersovereenkomst van PayPal onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' onder aan de meeste pagina's van de PayPal-website.

 

 1. Intellectueel eigendom

 

We voegen een nieuwe alinea aan paragraaf 1.3 (Intellectueel eigendom) toe voor bedrijven die PayPal gebruiken.  De nieuwe alinea beschrijft de licentie die u aan ons en de PayPal Group verstrekt om uw bedrijfsnaam, handelsmerken en logo's met het oog op het weergeven van informatie over uw bedrijf en de producten en services te gebruiken.  De nieuwe alinea van paragraaf 1.3 luidt als volgt:

 

"U verleent de PayPal Group het wereldwijde recht om uw bedrijfsnaam, handelsmerken en logo's op onze website en in onze mobiele apps en webtoepassingen te gebruiken en af te beelden in het kader van de weergave van informatie over uw bedrijf en de producten en services."

 

 

 1. Geen ontmoediging

 

We passen paragraaf 4.4 (Geen ontmoediging) aan om de standaarden uiteen te zetten die bedrijven bij hun verkooppunten moeten hanteren met betrekking tot het gebruik van PayPal van hun klanten.  paragraaf 4.4 luidt nu als volgt (toegevoegde/aangepaste tekst is onderstreept):

 

“4.4 Geen ontmoediging.

 

In de communicatie naar uw klanten of in openbare berichten stemt u ermee in dat u PayPal als betaalmethode niet onjuist karakteriseert of in diskrediet brengt.

 

Op al uw verkooppunten (in welke vorm dan ook):

 

 1. schrikt u uw klanten niet af of verbiedt u ze niet PayPal te gebruiken; en 
 2. als u uw klanten via PayPal laat betalen, behandelt u het betaallogo van PayPal minstens op gelijke voet met andere aangeboden betaalmethoden.

 

PayPal ontmoedigt toeslagen omdat het een commerciële gang van zaken is die de klant kan straffen en tot onnodige verwarring, irritatie en het vroegtijdig verlaten van het betaalproces kan leiden.  U gaat ermee akkoord dat u alleen toeslag rekent voor het gebruik van PayPal in navolging van wetten die op u van toepassing zijn. U gaat er verder mee akkoord dat als u een toeslag berekent aan de koper dat u, en niet PayPal, de koper informeert over de gevraagde toeslag. PayPal is niet aansprakelijk als u de koper niet over een toeslag heeft geïnformeerd. Als u zich niet houdt aan de bovenstaande bepalingen, wordt dit beschouwd als een schending van deze Overeenkomst en heeft PayPal het recht om deze Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig paragraaf 10.3.”

 

 1. Afschrijven van saldo's

 

paragraaf 5.4 (Afschrijven van saldo's) is aangepast om te verduidelijken dat PayPal ook kosten of andere bedragen die u aan de PayPal Group verschuldigd bent, met betrekking tot services die door de PayPal Group worden geleverd, van uw rekeningsaldo mag afschrijven. De gewijzigde paragraaf 5.4 luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

 

“5.4 Afschrijven van saldo's. U stemt ermee in dat we door u aan ons of aan andere leden van de PayPal Group verschuldigde kosten en andere bedragen van uw rekening kunnen afschrijven (tenzij insolventiewetgeving dit verbiedt) (inclusief, zonder beperking, met betrekking tot services die door een lid van de PayPal Group worden geleverd). Ons recht op afschrijving houdt in dat we de in deze paragraaf vermelde kosten en andere bedragen van uw rekeningsaldo mogen afschrijven.”

 

 1. Opnemen van geld in meerdere valuta's

 

paragraaf 6.4 (Opnemen van geld in meerdere valuta's) is aangepast om te verduidelijken dat kosten voor het omrekenen van valuta in rekening worden gebracht bij geldopnamen van saldi in andere valuta dan de lokale valuta.  In de aanpassingen wordt ook beschreven hoe er andere kosten en bepaalde maatregelen voor valutaomrekening van toepassing kunnen zijn als u bedragen naar bepaalde creditcards overmaakt (indien deze functionaliteit ook in uw land beschikbaar is) en de transactie kan worden uitgevoerd.  De aangepaste paragraaf 6.4 luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

 

6.4 Opnemen van geld in meerdere valuta's. Als uw saldo meerdere valuta's bevat, kunt u hieruit kiezen als u geld opneemt. De opname zelf vindt echter plaats in de lokale valuta tenzij anders is overeengekomen.  Valutaomrekeningskosten die in Schema 1 van deze Overeenkomst staan vermeld, gelden als u geld van uw saldo opneemt in een valuta anders dan de lokale valuta.  Als u geld kunt opnemen met uw MasterCard of Visa-creditcard, zijn er mogelijk kosten verbonden aan deze opname, zoals vermeld in Schema 1 van deze Overeenkomst en kan deze plaatsvinden in een andere valuta dan de lokale valuta. Dit hangt er vanaf of PayPal de opname in de basisvaluta van de creditcard kan ondersteunen.

 

 

 1. PayPal Verkopersbescherming

 

paragraaf 11.10.a is aangepast om aan te geven dat de volgende objecten/transacties/kwesties nooit voor PayPal Verkopersbescherming in aanmerking komen, tenzij anderszins schriftelijk met PayPal is overeengekomen:

 

1. Objecten die gelijkwaardig zijn aan contant geld (inclusief, maar niet beperkt tot, opgeslagen waardeobjecten zoals cadeaukaarten en prepaid cards);

2. Betalingen in het kader van financiële producten en beleggingen; en

 1. Donaties.

 

De aangepaste paragraaf 11.10.a. luidt nu als volgt (geplaatst in de context van paragraaf 11.10, met de toegevoegde tekst onderstreept):

 

“11.10 Wat zijn voorbeelden van objecten/transacties/situaties die niet in aanmerking komen voor PayPal Verkopersbescherming?

 

a. Niet-tastbare objecten, licenties voor digitale inhoud en diensten. Waar PayPal naar eigen goeddunken bepaalde niet-tastbare objecten, licenties voor digitale inhoud en/of services bij tijd en wijle in aanmerking kan laten komen, tenzij anderszins schriftelijk met PayPal is overeengekomen, blijft het volgende nooit in aanmerking komen:

 

 1. Objecten die gelijkwaardig zijn aan contant geld (inclusief, maar niet beperkt tot, opgeslagen waardeobjecten zoals cadeaukaarten en prepaid cards).

 

 1. Betalingen in het kader van financiële producten en beleggingen.

 

 1. Donaties.

 

 1. PayPal Aankoopbescherming

 

paragraaf 13 wordt aangepast om het PayPal Aankoopbeschermingsbeleid op een aantal punten als volgt aan te passen:

 

 1. de volgende typen transacties zijn nu uitgesloten van dekking via PayPal Aankoopbescherming (paragraaf 13.3a is dienovereenkomstig aangepast):

 

 1. aankopen van enig belang in een bedrijf (met inbegrip van maar niet beperkt tot objecten of services die deel uitmaken van een bedrijf of bedrijfsovername);
 2. aankopen van voertuigen (met inbegrip van maar niet beperkt tot motorvoertuigen, motoren, caravans, vliegtuigen en boten), met uitzondering van de persoonlijke, draagbare, lichte voertuigen die voor recreatieve doeleinden worden gebruikt zoals fietsen en rijdende hoverboards;
 3. betalingen op crowdfunding- en/of crowdlendingplatforms;
 4. aankopen van objecten die gelijkwaardig zijn aan contant geld (met inbegrip van maar niet beperkt tot producten met een tegoed, zoals cadeaukaarten en prepaidkaarten);
 5. gokken, gaming en/of activiteiten waarmee een prijs kan worden gewonnen;
 6. betalingen in het kader van financiële producten en beleggingen;
 7. betalingen aan overheidsinstanties, met uitzondering van overheidsbedrijven;
 8. donaties;
 9. aankopen van objecten die u persoonlijk ophaalt of namens u laat ophalen (ook bij verkooppunten) en waarvan u beweert dat deze niet zijn ontvangen;

 

 1. transacties waarvoor in meerdere termijnen wordt betaald, komen nu in aanmerking voor PayPal Aankoopbescherming, conform het resterende deel van de PayPal Gebruikersovereenkomst (paragraaf 13.2a is dienovereenkomstig aangepast);

 

 

 1. alle kopers moeten nu ten minste 7 dagen na de datum van betaling wachten om een geschil te kunnen escaleren naar Niet-ontvangen object (NOO), tenzij anders aangegeven door PayPal (paragraaf 13.5b is dienovereenkomstig aangepast); en

 

 

De aangepaste paragraafs 13.3a en 13.5 luiden nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

 

13.3  Wat voor soorten betalingen komen in aanmerking voor terugbetaling conform PayPal Aankoopbescherming?

Aankopen van de meeste goederen en services komen in aanmerking (inclusief reistickets, immateriële objecten zoals toegangsrechten voor digitale inhoud en andere licenties), met uitzondering van de volgende transacties:

 

 • aankopen van enig belang in bedrijven

 

 • aankopen van voertuigen (inclusief, zonder beperking, motorvoertuigen, motoren, caravans, vliegtuigen en boten), met uitzondering van de persoonlijke, draagbare, lichte voertuigen die voor recreatieve doeleinden worden gebruikt zoals fietsen en rijdende hoverboards

 

 • betalingen op crowdfunding- en/of crowdlendingplatforms

 

 • aankopen van op maat gemaakte objecten (tenzij er wordt beweerd dat deze niet zijn ontvangen)

 

 • aankopen van goederen en diensten die verboden zijn volgens het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal

 

 • aankopen van industriële machines die in fabrieken worden gebruikt

 

 • aankopen van kantoor- of fabrieksapparatuur

 

 • aankopen van objecten die gelijkwaardig zijn aan contant geld (inclusief, maar niet beperkt tot, opgeslagen waardeobjecten zoals cadeaukaarten en prepaid cards)

 

 • aankopen van goederen en diensten via Zong, Website Payments Pro of Virtual Terminal (indien beschikbaar)

 

 • Privétransacties

 

 • gokken, gaming en/of activiteiten waarmee een prijs kan worden gewonnen

 

 • betalingen in het kader van financiële producten en beleggingen

 

 • betalingen aan overheidsinstanties, met uitzondering van overheidsbedrijven

 

 • donaties,

 

 • aankopen van objecten die u persoonlijk ophaalt of namens u op laat halen (ook bij verkooppunten) en waarvan u beweert dat deze niet zijn ontvangen.

 

13.5 Hoe kan ik een probleem oplossen?

Als u een probleem niet rechtstreeks met de verkoper kunt oplossen, gaat u naar het Actiecentrum en volgt u de onderstaande procedure:

 

a. Open een geschil

U opent een geschil binnen 180 dagen na de betaaldatum voor het object waarop dit geschil van toepassing is. We kunnen weigeren een geschil te accepteren dat u in verband met dat object opent nadat deze periode is verstreken (houd hiermee rekening als u met de verkoper een levermoment afspreekt dat na deze periode valt).

 

b. Escaleer het geschil naar een claim

Als de verkoper en u niet tot overeenstemming komen, moet u het geschil binnen 20 dagen na opening van het geschil tot claim escaleren. Het is uw verantwoordelijkheid om deze termijnen bij te houden. U moet ten minste 7 dagen na de datum van betaling wachten om een geschil te kunnen escaleren naar Niet-ontvangen object (NOO), tenzij anderszins is overeengekomen door PayPal. Als u het geschil niet binnen 20 dagen omzet in een claim, wordt het geschil door PayPal gesloten en komt u niet in aanmerking voor betaling onder de voorwaarden van PayPal Aankoopbescherming. U mag een claim na indiening bewerken of wijzigen, maar alleen als u verdere informatie wilt toevoegen of als u de reden voor uw geschil/claim wilt omzetten van 'Niet-ontvangen object' naar 'Sterk afwijkend van de omschrijving' (uitsluitend als het een betaling in één keer betreft). Afgezien hiervan mag u een claim niet meer bewerken of wijzigen nadat u deze heeft ingediend.

 

c. Reageer tijdig op PayPal-verzoeken om informatie

Tijdens het claimproces kan PayPal u verzoeken documentatie te overleggen ter ondersteuning van uw standpunt. U kunt hierbij verzocht worden om ontvangstbewijzen, evaluaties door derden, een proces-verbaal of andere, door PayPal gespecificeerde documentatie te leveren.

 

d. Voldoe tijdig aan PayPal-verzoeken om verzending

Voor claims inzake objecten die sterk afwijken van de omschrijving (SAVO) kan PayPal u verzoeken het object op uw kosten terug te sturen naar de verkoper (naar een adres dat u tijdens de claimprocedure van PayPal heeft ontvangen), naar PayPal of naar derden en om bewijs van verzending te leveren. Vereisten voor bewijs van levering worden vermeld in paragraaf 11.9 hierboven. U wordt verzocht bij het herverpakken van het object redelijke maatregelen te treffen om de kans op schade aan het object tijdens transport te verminderen. PayPal kan u ook verzoeken het object te vernietigen en bewijs van vernietiging te leveren.”

 

 1. Kosten - Turkije

 

We moeten u helaas informeren dat PayPal geen services meer biedt aan gebruikers in Turkije.  Alle verwijzingen naar kosten met betrekking tot betalingen naar en van Turkse gebruikers en/of in Turkse Lira zijn dienovereenkomstig uit de PayPal Gebruikersovereenkomst verwijderd.

 

 1. Kosten – Geld voor privétransacties naar rekeningen die in Brazilië staan geregistreerd.

 

Schema 1 (Kostentabel) is aangepast ter verduidelijking dat rekeningen die in Brazilië staan geregistreerd geen geld voor een privétransactie mogen overmaken en of ontvangen. Dit betekent dat u geen geld voor privétransacties kunt overmaken naar rekeningen die in Brazilië staan geregistreerd.  paragraaf A4.2.2. van Schema 1 (Kostentabel) is dienovereenkomstig als volgt aangepast (geplaatst in de context van de hoofdtekst met toegevoegde tekst onderstreept weergegeven):

 

“A4.2 Een betaling voor een "Privétransactie" omvat het overmaken van geld (gestart vanaf het tabblad 'Vrienden en familie' van de functie 'Geld overmaken') naar en het ontvangen van geld op uw PayPal-rekening van vrienden en familieleden zonder een onderliggende commerciële transactie te verrichten (dat wil zeggen, de betaling dient niet voor de aanschaf van goederen of services of voor het verrichten van een andere commerciële transactie).

 

Als u een commerciële transactie verricht (als u bijvoorbeeld goederen of services verkoopt), mag u de koper niet vragen de aankoop te betalen met een Privétransactie. Doet u dit toch, dan kan PayPal u het recht ontzeggen om deze of andere betalingen voor privétransacties te ontvangen. Houd ook rekening met het volgende:

 

 

A4.2.2 Via rekeningen die in Brazilië en India staan geregistreerd mag geen geld worden overgemaakt en geen geld worden ontvangen voor een privétransactie. Dit betekent dat u geen geld voor privétransacties kunt overmaken naar rekeningen die in Brazilië of India staan geregistreerd; en

 

…”

 

Andere daarmee gepaard gaande wijzigingen worden aangebracht in paragraaf A1.2 van Schema 1 (Kostentabel)).

 

 

 1. Vaste kosten voor het ontvangen van betalingen voor commerciële transacties

 

We verhogen de vaste kosten voor het ontvangen van een betaling voor een commerciële transactie in Braziliaanse Real (BRL) van 0,40 BRL naar 0,60 BRL.  De relevante vermelding in de tabel met vaste kosten in paragraaf A4.6 van Schema 1 (Kostentabel) (geplaatst in de context van de kolomkoppen) luidt nu als volgt:

 

Valuta:

Kosten:

Braziliaanse real:

0,60 BRL

 

 1. Overige wijzigingen

 

Er zijn paragraafs van de Gebruikersovereenkomst van PayPal aangepast om de bestaande tekst te verduidelijken (met name paragraaf 13 (PayPal Aankoopbescherming) en Schema 1 Kostentabel) en kleine typefouten te verbeteren.

 

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 6 januari 2016 (raadpleeg voor ingangsdatums elk afzonderlijke item hieronder)
 

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd. 

We raden u aan om deze kennisgeving zorgvuldig te bestuderen zodat u op de hoogte bent van wat er verandert.

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de bovenstaande datum in werking treden. Als u besluit ze niet te accepteren, kunt u ons daarvan voor onderstaande datum op de hoogte stellen en direct uw rekening opheffen (https://www.paypal.com/be/cgi-bin/?&cmd=_close-account) zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.

We hopen echter dat u PayPal blijft gebruiken en van de volgende voordelen wilt blijven profiteren:

 

Het is sneller

Omdat u niet elke keer al uw kaartgegevens hoeft in te voeren, gaat online betalen een stuk sneller.

 

PayPal is makkelijk

PayPal is een populaire internetbetaalmethode in België omdat het een slimmere, doordachte manier is om met een paar klikken online te betalen. U heeft alleen uw e-mailadres en een wachtwoord nodig.

Bekijk de huidige Juridische overeenkomsten die van kracht zijn.
 


Mededeling van aanpassing van de Gebruikersovereenkomst van PayPal.

Ingangsdatum: 23 maart 2016

 

U vindt de gewijzigde Gebruikersovereenkomst van PayPal onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' onder aan de meeste pagina's van de PayPal-website.

 1. Informatie voor wettelijke vertegenwoordigers van rekeninghouders die onder curatele staan of overleden zijn

  paragraaf 7.1 is aangepast om te verduidelijken dat wettelijke vertegenwoordigers van rekeninghouders die onder curatele staan of overleden zijn contact met ons kunnen opnemen voor hulp bij het beheer van de desbetreffende rekening. paragraaf 7.1 luidt nu als volgt (toegevoegde tekst is onderstreept):

  "7.1 Termijn en opheffing van uw rekening. De termijn van deze Overeenkomst begint op het moment dat u zich registreert voor een PayPal-rekening en loopt totdat deze Overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd. Conform paragraaf 7.2 kunt u uw rekening altijd opheffen en deze Overeenkomst beëindigen door in te loggen op uw rekening, achtereenvolgens op het tabblad 'Profiel' en de link 'Rekening opheffen' te klikken en vervolgens de instructies te volgen. Als een rekening wordt gesloten, annuleren we alle transacties die in behandeling zijn en heeft u geen recht meer op saldi die zijn gekoppeld aan bijzondere betaalbronnen. U moet uw saldo opnemen voordat u uw rekening opheft en deze Overeenkomst beëindigt. Meer informatie over het sluiten van uw rekening vindt u in de Hulp van PayPal op de PayPal-website. Als u de wettelijk vertegenwoordiger bent van een rekeninghouder die onder curatele staat of die overleden is, kunt u voor hulp contact met ons opnemen via de Hulp van PayPal."
 2. Verboden activiteiten - gekoppelde rekeningen

  Op grond van paragraaf 9.1k is het een verboden activiteit om een rekening te beheren die is gekoppeld aan een andere rekening die betrokken is geweest bij een verboden activiteit. paragraaf 9.1.k is aangepast om te verduidelijken wanneer rekeningen worden beschouwd als aan elkaar gekoppeld. Het gewijzigde gedeelte van paragraaf 9.1.k luidt nu als volgt (geplaatst in de context van het relevante gedeelte van de hoofdtekst van paragraaf 9.1; toegevoegde tekst is onderstreept):

  "9.1 Verboden activiteiten. Het is u met betrekking tot uw gebruik van onze website, uw rekening of de Services, of in de loop van uw interacties met PayPal, een gebruiker of derde, niet toegestaan:


  k. Een rekening te beheren die is gekoppeld aan een andere rekening die betrokken is geweest bij dergelijke verboden activiteiten (een rekening wordt voor wat betreft deze paragraaf 9.1.k beschouwd als 'gekoppeld' aan een andere rekening als PayPal redenen heeft om aan te nemen dat beide rekeningen worden beheerd door dezelfde juridische persoon of groep van juridische personen (inclusief, maar niet beperkt tot, individuen), wat des te waarschijnlijker is als beide rekeningen bepaalde kenmerken overeenkomstig hebben, inclusief, maar niet beperkt tot, dezelfde geregistreerde gebruikersnaam, hetzelfde e-mailadres, dezelfde betaalbron (bijvoorbeeld een bankrekening) en/of dezelfde geregistreerde gebruikersnaam die wordt gebruikt om services van partners van PayPal te ontvangen (bijvoorbeeld een eBay-gebruikersnaam));"
 3. Verkopersbescherming

  PayPal kan nu 'Ongeautoriseerde betalingen' die zijn gestart in een omgeving die niet door PayPal wordt gehost uitsluiten van dekking op grond van het Verkopersbeschermingsprogramma. paragraaf 11.1.a is aangepast om deze uitsluiting uiteen te zetten en luidt nu als volgt (geplaatst in de context van binnen paragraaf 11.1; toegevoegde tekst is onderstreept):

  "11.1 Wat is PayPal Verkopersbescherming?

  Als u de ontvanger bent van een betaling die door een klant is verricht ("Ontvanger van de betaling"), kunnen we u een bedrag vergoeden voor claims en terugboekingen jegens u, gebaseerd op de volgende redenen:

  a. Er wordt een terugboeking van u geëist wegens een 'Ongeautoriseerde betaling' (uitgezonderd 'Ongeautoriseerde betalingen' die zijn gestart in een omgeving die niet door PayPal wordt gehost); of

  b. Er wordt een terugboeking geëist of claim ingediend wegens een 'niet-ontvangen object';

  waarbij PayPal van u bewijs ontvangt dat het object is verzonden of bezorgd overeenkomstig de onderstaande vereisten, conform de verdere bepalingen in deze paragraaf 11 (inclusief, zonder beperking de voorwaarden in paragraaf 11.6)."
 4. Fouten en ongeautoriseerde transacties

  Als u een "Ongeoorloofde rekeningtoegang" aan PayPal rapporteert, heeft u bepaalde rechten op grond van de voorwaarden in paragraaf 12. Tot "Ongeoorloofde rekeningtoegang" behoren situaties waarin iemand zonder uw toestemming geld van uw rekening heeft overgeschreven of kan overschrijven, volgens de bepaling uit paragraaf 12.1(v). We passen paragraaf 12.1(v) aan, zodat "Ongeoorloofde rekeningtoegang" ook in situaties geldt waarbij u uw rekening heeft gekoppeld met een platform van een derde partij om via dat platform betalingen te verrichten en er via dat platform bepaalde betalingen zijn verricht zonder uw toestemming. De gewijzigde paragraaf 12.1(v) luidt nu als volgt (de voorafgaande tekst wordt weergegeven voor de context en de wijzigingen zijn onderstreept):

  "12.1 Herkennen van fouten en/of Ongeautoriseerde transacties. U kunt uw transactiegeschiedenis op elk gewenst moment bekijken door in te loggen op uw rekening op de PayPal-website en op het tabblad Geschiedenis te klikken. Het is zeer belangrijk dat u PayPal onmiddellijk op de hoogte stelt als u reden heeft om aan te nemen dat een van de volgende activiteiten heeft plaatsgevonden: (i) een ongeautoriseerde transactie vanaf uw rekening; (ii) ongeautoriseerde toegang tot uw rekening; (iii) uw wachtwoord of pincode is niet meer veilig; (iv) een apparaat dat u heeft gebruikt voor toegang tot de services is zoekgeraakt, gestolen of gedeactiveerd; of (v) iemand heeft via uw rekening geld overgemaakt of kan dit overmaken zonder uw toestemming (onder meer als u uw rekening heeft gekoppeld met een platform van derden (inclusief een site of app) om direct via dat platform betalingen te verrichten, maar er een betaling van uw rekening via dat platform heeft plaatsgevonden die u niet heeft verricht) (tezamen aangeduid als "Ongeoorloofde rekeningtoegang")..."
 5. Overige wijzigingen

  Er zijn paragraafs van de Gebruikersovereenkomst van PayPal aangepast om bestaande tekst te verduidelijken (met name Schema 1 Kostentabel) en kleine typefouten te verbeteren.

 

Mededeling van aanpassing van het Privacybeleid van PayPal.

Ingangsdatum: 23 februari 2016

 

U vindt het gewijzigde Privacybeleid van PayPal onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door het beleid te openen via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

 1. Hoe we informatie delen met andere derden

  paragraaf 6 is aangepast om de reden te verduidelijken waarom PayPal in het Privacybeleid de externe zakelijke dienstverleners en zakelijke partners vermeldt aan wie we uw gegevens openbaar mogen maken.

  In paragraaf 6 wordt ook de gewijzigde manier waarop PayPal de lijst met dergelijke externe partijen bijwerkt uiteengezet. PayPal werkt de lijst nu op de eerste dag van elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) van een jaar bij. U dient de lijst op deze eerste dag van het kwartaal te controleren. U wordt 30 dagen na de desbetreffende eerste datum van het kwartaal geacht akkoord te zijn gegaan met de wijzigingen. Als u bezwaar maakt tegen de wijzigingen, kunt u uw rekening opheffen en het gebruik van onze services stopzetten.

  De eerste drie paragrafen van paragraaf 6 luiden nu als volgt:

  "Net als de meeste banken en/of aanbieders van financiële services/betaalservices werkt PayPal met externe serviceproviders, die ons voorzien van belangrijke instrumenten die ons in staat stellen een gemakkelijkere, snellere en veiligere betaalmanier te zijn, en andere zakelijke partners. We moeten van tijd tot tijd gebruikersgegevens aan deze externe partijen openbaar maken zodat de services kunnen worden geleverd.

  De wetten van Luxemburg waaraan PayPal's behandeling van gebruikersgegevens onderhevig is (gegevensbescherming en bankgeheim), vereisen in het algemeen een hogere graad van transparantie dan de meeste andere EU-wetten. Daarom vermeldt PayPal, anders dan de overgrote meerderheid van internetgebaseerde serviceproviders of financiële serviceproviders in de EU, in haar Privacybeleid alle externe serviceproviders en zakelijke partners aan wie gebruikersgegevens openbaar worden gemaakt, plus de reden dat de gegevens openbaar worden gemaakt en het type gegevens dat openbaar wordt gemaakt. Een link naar deze externe partijen vindt u hier en in paragraaf a, b, d en g hieronder. Door dit Privacybeleid te accepteren en een rekening bij PayPal aan te houden, stemt u uitdrukkelijk in met de overdracht van uw gegevens aan deze externe partijen voor de vermelde doeleinden.


  PayPal kan de hierboven genoemde lijst met externe partijen elk kwartaal bijwerken (op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). PayPal zal gegevens pas na 30 dagen na de datum waarop de lijst openbaar is gemaakt via dit Privacybeleid overdragen aan een van de nieuwe externe partijen of overdragen vanwege de nieuwe redenen of gegevenstypen die in elke bijgewerkte lijst zijn aangegeven. U dient de lijst elk kwartaal op de hierboven vermelde datums te controleren op de PayPal-website. Als u niet binnen 30 dagen na de publicatie van de bijgewerkte lijst met externe partijen bezwaar maakt tegen de nieuwe openbaarmaking van gegevens, wordt u geacht de wijzigingen in de lijst en in dit Privacybeleid geaccepteerd te hebben. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw rekening opheffen en het gebruik van onze services stopzetten."

  In het overzicht hieronder vindt u de informatie over de externe partijen, de nieuwe doeleinden of de gegevenstypen die aan de lijst zijn toegevoegd. De volledige lijst met externe partijen vindt u hier.

Categorie

Naam externe partij en rechtsgebied (tussen haakjes)

Doel

Openbaargemaakte gegevens

Marketing en public relations

ThreatMetrix Inc. (VS)

Risicogegevens ophalen met betrekking tot het IP-adres en apparaat waarop klanten zich toegang verschaffen tot PayPal; de geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken en testen.

IP- en hardwaregegevens van het apparaat (apparaat-id, IP-adres van de gebruiker en cookies). E-mailadres en andere gegevens die tijdens het openen van de rekening zijn verzameld.

Marketing en public relations

Akamai Technologies Inc. (VS)

Netwerk voor levering van inhoud; inhoud van PayPal-pagina's vanaf lokale servers leveren aan gebruikers. Ook risicogegevens ophalen met betrekking tot het IP-adres en apparaat waarop klanten zich toegang verschaffen tot PayPal; de geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken en testen.

IP- en hardwaregegevens van het apparaat (apparaat-id, IP-adres van de gebruiker en cookies). Omstandigheden rond activiteiten op het IP-adres.

Bureaus voor kredietreferenties en fraudepreventie

Soda Software Labs Limited (Verenigd Koninkrijk), Aire Labs Limited (Verenigd Koninkrijk), Biz Equity LLC (VS), Bizequity Limited (Verenigd Koninkrijk), DueDil Limited (Verenigd Koninkrijk), Creditsafe (Verenigd Koninkrijk), Creditsafe USA Inc. (VS), MiiCard Limited (Verenigd Koninkrijk), Yodlee Inc. (VS)

Identiteit controleren; controleren of een klant bij de bankrekening of creditcard hoort; beslissingen nemen over de kredietwaardigheid van een klant (inclusief maar niet beperkt tot beslissingen over kredietproducten die worden aangeboden door PayPal); risicoanalyse bij de klant uitvoeren en controles uitvoeren om misdrijven te voorkomen en detecteren, waaronder fraude en/of witwassen van geld; helpen bij invorderingen; PayPal-rekeningen beheren en statistische analysen uitvoeren; onderzoeken en tests uitvoeren om te bepalen of nieuwe producten en services geschikt zijn; systemen controleren.

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, verblijfsduur op adres, bewijs van identiteit, rechtsvorm, duur van periode in zaken, bedrijfsregistratienummer, BTW-nummer, financieringsinstrument, inclusief bankrekening- en creditcardgegevens (indien nodig) en relevante transactiegegevens (indien nodig). Alle gegevens die worden verstrekt bij het aanvragen van een product of rekeningfunctionaliteit (inclusief informatie die via sociale media is verkregen of gegevens over de online reputatie).

Bureaus voor kredietreferenties en fraudepreventie

Nationaal Kredietbureau (Rusland)

Zakelijke gegevens ontvangen voor risicoanalyse en het voldoen aan onze vereisten tegen witwaspraktijken, zoals het opzetten van een bedrijfsstructuur en economisch eigendom. Helpen bij het nemen van beslissingen over de kredietwaardigheid van een klant (inclusief maar niet beperkt tot beslissingen over kredietproducten die worden aangeboden door PayPal); controles uitvoeren om misdrijven te voorkomen en detecteren, waaronder fraude en/of witwassen van geld; helpen bij het terugvorderen van schulden; PayPal-rekeningen beheren en statistische analysen uitvoeren; onderzoeken en tests uitvoeren om te bepalen of nieuwe producten en services geschikt zijn; systemen controleren.

Bedrijfsregistratienummer, naam en adres van het bedrijf, naam, adres, geboortedatum van de directeuren, eventuele h.o.d.n-namen, een lijst met bedrijven waar directeuren bij betrokken zijn, oprichtings-/registratiedatum van het bedrijf,

 

Intuit Inc. (VS), Intuit Limited (Verenigd Koninkrijk), The Sage Group plc (Verenigd Koninkrijk), Xero Limited (Verenigd Koninkrijk), Xero Inc. (VS)

Gegevens ontvangen voor risicoanalyse en helpen bij het nemen van beslissingen over de kredietwaardigheid van een klant (inclusief maar niet beperkt tot beslissingen over kredietproducten die worden aangeboden door PayPal); controles uitvoeren om misdrijven te voorkomen en detecteren, waaronder fraude en/of witwassen van geld; helpen bij het terugvorderen van schulden; PayPal-rekeningen beheren en statistische analysen uitvoeren; onderzoeken en tests uitvoeren om te bepalen of nieuwe producten en services geschikt zijn; systemen controleren.

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, verblijfsduur op adres, bewijs van identiteit, rechtsvorm, duur van periode in zaken, bedrijfsregistratienummer, BTW-nummer, financieringsinstrument, inclusief bankrekening- en creditcardgegevens (indien nodig) en relevante transactiegegevens (indien nodig).

Bureaus voor kredietreferenties en fraudepreventie

Yodlee Inc. (VS), Intuit Inc. (VS), Intuit Limited (Verenigd Koninkrijk), The Sage Group plc (Verenigd Koninkrijk), Xero Limited (Verenigd Koninkrijk), Xero Inc. (VS)

Gegevens ontvangen voor risicoanalyse en helpen bij het nemen van beslissingen over de kredietwaardigheid van een klant (inclusief maar niet beperkt tot beslissingen over kredietproducten die worden aangeboden door PayPal); controles uitvoeren om misdrijven te voorkomen en detecteren, waaronder fraude en/of witwassen van geld; helpen bij het terugvorderen van schulden; PayPal-rekeningen beheren en statistische analysen uitvoeren; onderzoeken en tests uitvoeren om te bepalen of nieuwe producten en services geschikt zijn; systemen controleren.

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, verblijfsduur op adres, bewijs van identiteit, rechtsvorm, duur van periode in zaken, bedrijfsregistratienummer, BTW-nummer, financieringsinstrument, inclusief bankrekening- en creditcardgegevens (indien nodig) en relevante transactiegegevens (indien nodig).

Outsourcing klantenservice

Lithium Technologies Inc. (VS)

Klantenservices bieden als reactie op klantcontacten van PayPal via sociale media

Informatie die door de klant via sociale media wordt verstrekt en die kan bestaan uit de naam, het adres, het telefoonnummer, e-mailadressen, gebruikersnamen voor sociale media, verkorte en beperkte of volledige betaalbrongegevens (per geval verschillend), vervaldatums van betaalbronnen, type PayPal-rekening, bewijs van identiteit, rekeningsaldo en transactiegegevens, afschriften en rapporten, correspondentie betreffende de rekening, verzendinformatie en aanbiedingsinformatie.

Marketing

PaketPLUS Marketing GmbH

Marketingcampagnes beheren, flyers verspreiden onder webwinkels en de campagnes verder volgen.

Consumentnaam, locatie, aard en omvang van fraude bij de rekening, bedrijfsnaam

Marktonderzoek

Eye square GmbH (Duitsland)

Uitvoeren van onderzoeken over de klantenservice en marketing.

Uitvoeren van onderzoeken over de klantenservice en marketing.

Commercieel partnerschap

Harrow Council (Verenigd Koninkrijk)

Geld uitbetalen aan ontvangers via PayPal

Alle rekeninggegevens.

Operationele services

eBay Enterprise (GSI Commerce) (VS)

Betalingen via PayPal verwerken en klantenservice verlenen namens webwinkels.

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadressen, afgekort en beperkt, vervaldatums van betaalbronnen, soort PayPal-rekening, rekeningstatus, laatste vier cijfers van rekening voor financiële instrumenten, filiaalcode, rekeningsaldo, gegevens over rekeningtransacties

Operationele services

Globalcollect (Nederland)

PayPal-transacties verwerken, afwikkeling van geldzaken buiten het PayPal-systeem mogelijk maken en rapportage.

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadressen, afgekort en beperkt, vervaldatums van betaalbronnen, soort PayPal-rekening, rekeningstatus, laatste vier cijfers van rekening voor financiële instrumenten, filiaalcode, rekeningsaldo, gegevens over rekeningtransacties

Marketing en public relations

Google Inc., Google Ireland, Ltd. (Ierland), DoubleClick Europe Ltd (Verenigd Koninkrijk), DoubleClick, een divisie van Google, Inc

Gedrag op PayPal-websites en in de mobiele app helpen vaststellen om beslissingen over targeted marketing te begeleiden; bureaucampagnes en mobiele campagnes in sociale netwerken en elders op het web op een efficiënte manier helpen verwerken en optimaliseren en retargeting-campagnes uitvoeren om op maat gemaakte reclame te leveren.

Anonieme id, gegenereerd door cookies, pixeltags of soortgelijke technologieën die in webpagina's en e-mails voor gebruikers zijn ingesloten. Reclame-id en apparaat-id om gebruikers in te delen op basis van hun gedrag in de app, gecodeerd e-mailadres gekoppeld aan PayPal-gebruikers (zonder de relatie met de rekening te vermelden).

Marketing en public relations

Appnexus, Inc. (VS), BlueKai, Inc. (VS), Adobe Systems Incorporated (VS), Mediamath Inc. (VS), Criteo SA (Frankrijk)

Uitvoeren van retargeting-campagnes om op maat gemaakte advertenties te leveren.

Anonieme id, gegenereerd door cookies, pixeltags of soortgelijke technologieën die in webpagina's en e-mails voor gebruikers zijn ingesloten.

Marketing en public relations

Facebook, Inc (VS), Facebook Ireland Limited (Ierland) en Twitter, Inc. (VS), AdRoll, Yahoo

Uitvoeren van retargeting-campagnes om op maat gemaakte advertenties te leveren.

Reclame-id en apparaat-id om gebruikers in te delen op basis van hun gedrag in de app, gecodeerd e-mailadres gekoppeld aan PayPal-gebruikers (zonder de relatie met de rekening te vermelden). Anonieme id, gegenereerd door cookies, pixeltags of soortgelijke technologieën die in webpagina's en e-mails voor gebruikers zijn ingesloten.

Marketing en public relations

Conversant Inc. (VS), Commission Junction (VS), Conversant GmbH (Duitsland), Conversant International Ltd. (Ierland)

Retargeting-campagnes uitvoeren en meten om bezoekers te herkennen en door te sturen via op maat gemaakte advertentiecampagnes.

Zowel de gecodeerde id van de PayPal-rekening (indien van toepassing) als een door een specifiek persoon gebruikte apparaat-id, inhoud van advertenties die moeten worden getoond en indeling van gebruikers in groepen voor reclamedoeleinden.

Marketing en public relations

StrikeAd UK Ltd. (Verenigd Koninkrijk), Criteo Ltd. (Verenigd Koninkrijk), Criteo Singapore Pte. Ltd (Singapore), Tapjoy Inc. (VS), Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (VS), Exponential Interactive Inc (VS), InMobi (VS), MoPub Inc. (VS), AdMob Inc (VS), Millenial Media Inc (VS), Tapad Inc, Drawbridge Inc, Mobkoi (Verenigd Koninkrijk), Fiksu, Inc. (VS), Nanigans, Inc. (VS), Eloqua, een divisie van Oracle Inc., Criteo SA (Frankrijk), Rocket Fuel, StrikeAd Inc. (VS)

Retargeting-campagnes uitvoeren en meten om gebruikers in te delen in groepen voor marketingcampagnes van PayPal Here.

Anonieme cookie-id, reclamereferentie en/of apparaat-id om gebruikers in te delen in groepen voor marketingdoeleinden.

Marketing en public relations

Alliance Data FHC, Inc., handelend onder de naam Epsilon International en/of Epsilon Communication Solutions, S.L

Uitgaande communicatiecampagnes uitvoeren, inclusief maar niet beperkt tot e-mail- en pushberichten.

Contactgegevens inclusief maar niet beperkt tot naam, e-mailadres, telefoonnummer. Anonieme cookie-id, reclame-id Inhoud van communicatie die moet worden getoond aan specifieke gebruikers en, waar nodig, aan de gebruikersgroep waartoe deze personen behoren voor communicatiedoeleinden.

Marketing en public relations

Adjust GmbH (Duitsland)

Gedrag in de mobiele app helpen vaststellen teneinde beslissingen over targeted marketing te begeleiden; mobiele campagnes in sociale netwerken en elders op het web op een efficiënte manier verwerken en optimaliseren

Anoniem cookie-id, reclame-id en apparaat-id die door een specifieke persoon wordt gebruikt, gebeurtenissen in de mobiele app over het gebruik van de mobiele app door een specifieke gebruiker (zoals aanmelding, succesvolle voltooiing van de transactie), maar geen betalings- en financiële gegevens. Inhoud van advertenties die moeten worden getoond aan specifieke gebruikers en, waar nodig, de segmentatiegroep waartoe deze personen behoren voor advertentiedoeleinden.

Marketing en public relations

Visual IQ, Inc (VS)

Cross Device / Channel Measurement

Reclame-id en apparaat-id om gebruikers in te delen op basis van hun gedrag in de app, gecodeerd e-mailadres gekoppeld aan PayPal-gebruikers (zonder de relatie met de rekening te vermelden). Anonieme id, gegenereerd door cookies, pixeltags of soortgelijke technologieën die in webpagina's en e-mails voor gebruikers zijn ingesloten.

Commercieel partnerschap

VODAFONE SALES & SERVICES LIMITED (VERENIGD KONINKRIJK)

Marketing en beheer zodat PayPal kan werken met producten van derden zoals de Vodafone Wallet

Voornaam, achternaam, factuuradres (straat, huisnummer, plaats, staat/provincie, postcode, land), betalersreferentie, betaalmethode Nonce, CMID/clientmetagegevens-id, e-mailadres

Betalingsverwerkende instantie

Carta Financial Services Limited (Verenigd Koninkrijk)

Verwerking van de betalingen zodat PayPal kan werken met producten van derden zoals de Vodafone Wallet

Voornaam, achternaam, factuuradres (straat, huisnummer, plaats, staat/provincie, postcode, land), betalersreferentie, betaalmethode Nonce, CMID/clientmetagegevens-id, e-mailadres

Partner

Cloud IQ (Verenigd Koninkrijk)

Hulp bieden bij PayPal-services aan zakelijke klanten

Klantnaam, bedrijfsnaam, telefoonnummers, e-mailadressen van contactpersonen, website, bedrijfstak, aantal PayPal-transacties, transactievolume via PayPal, transactievolume uitgesplitst in binnenlandse/internationale transacties, verzendgegevens, creditcardgegevens voor de betaling

Partner

WebInterpret (Frankrijk)

Hulp bieden bij PayPal-services aan zakelijke klanten

Klantnaam, bedrijfsnaam, telefoonnummers, e-mailadressen van contactpersonen, website, bedrijfstak, aantal PayPal-transacties, transactievolume via PayPal, transactievolume uitgesplitst in binnenlandse/internationale transacties, verzendgegevens, creditcardgegevens voor de betaling

Marketing en public relations

TubeMogul Inc (VS), AdaptTV (Verenigd Koninkrijk)

Uitvoeren van retargeting-campagnes om op maat gemaakte advertenties te leveren.

Anonieme id, gegenereerd door cookies, pixeltags of soortgelijke technologieën die in webpagina's zijn ingesloten, advertenties en e-mails voor gebruikers.

Bureaus voor kredietreferenties en fraudepreventie

Creditsafe UK

Zakelijke gegevens ontvangen voor risicoanalyse en het voldoen aan onze vereisten tegen witwaspraktijken, zoals het opzetten van een bedrijfsstructuur en economisch eigendom.

Bedrijfsregistratienummer, naam en adres van het bedrijf, naam, adres, geboortedatum van de directeuren

Bureaus

Instellingen voor gegevensbescherming in België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, IJsland en Zweden.

Deze instellingen informatie verstrekken binnen hun bevoegdheid (op hun verzoek) en vragen beantwoorden en/of aan onderzoek meewerken van gebruikers of andere belanghebbenden in de landen binnen de betreffende jurisdictie.

Alle rekeninginformatie

 

 1. Overige wijzigingen

  paragraaf 2 van het Privacybeleid van PayPal is aangepast om de bestaande formulering te verduidelijken

 

Mededeling van aanpassing van de overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk

Ingangsdatum: 23 januari 2016

 

Hoewel PayPal geen partij is in de Overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk, zijn deze overeenkomsten van invloed op de manier waarop u via de PayPal-services betalingen met een creditcard ontvangt. De Overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk zijn de rechtstreekse overeenkomsten die u met banken heeft die met PayPal samenwerken, zodat u PayPal-betalingen via creditcards kunt ontvangen. De Overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk gelden voor webwinkels over de hele wereld. Dit betekent dat niet alle wijzigingen van invloed zijn op webwinkels die gevestigd zijn in Europa. We hebben u alleen op de hoogte gesteld van wijzigingen die van invloed zijn op webwinkels die in Europa zijn gevestigd.

U vindt de gewijzigde Overeenkomsten voor organisaties met winstoogmerk onder de versies van deze overeenkomsten die op dit moment van kracht zijn door hier te klikken of door de overeenkomsten te openen via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

1. Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk inzake creditcardverwerkingsservices van de HSBC Bank

Tot de ingangsdatum heeft u een overeenkomst met HSBC Bank Plc (als lid) en GPUK LLP (als verwerker). Op de ingangsdatum en daarna wordt voor de creditcardverwerkingsservices die op grond van deze overeenkomst aan u worden geleverd de rol van lid in deze overeenkomst overgenomen door GPUK LLP. Dit betekent dat GPUK LLP op de ingangsdatum en daarna op grond van de overeenkomst optreedt als lid en verwerker. Als u de wijziging accepteert, hoeft u niets te doen.

Ter uwer informatie: deze overeenkomst wordt ook aangepast voor webwinkels die buiten Europa zijn gevestigd. Deze specifieke aanpassingen zijn niet van invloed op webwinkels die in Europa zijn gevestigd.

2. Overeenkomst voor organisaties met winstoogmerk inzake verwerkingsservices voor PayPal-betalingen met een creditcard (WorldPay)

Ter uwer informatie: deze overeenkomst is alleen aangepast voor webwinkels die buiten Europa zijn gevestigd. Deze aanpassingen zijn niet van invloed op webwinkels die in Europa zijn gevestigd.

 

Aanpassingen van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Ingangsdatum: 1 juli 2015

We raden u aan om deze beleidsaanpassingen zorgvuldig te bestuderen zodat u bekend bent met de aanstaande wijzigingen.

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de bovenstaande datum in werking treden. Als u besluit de aanpassing niet te accepteren, kunt u ons daarvan voor bovenstaande datum op de hoogte brengen en direct uw rekening opheffen (https://www.paypal.com/be/cgi-bin/?&cmd=_close-account) zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.

We hopen echter dat u PayPal blijft gebruiken en van de volgende voordelen wilt blijven profiteren:

PayPal is veiliger

Als u met PayPal betaalt, worden uw financiële gegevens nooit gedeeld met (weder)verkopers. U bent dus beter beschermd tegen fraude.

PayPal is sneller

Omdat u niet elke keer al uw kaartgegevens hoeft in te voeren, gaat online betalen een stuk sneller.

PayPal is gemakkelijker

PayPal is een populaire internetbetaalmethode in België omdat het een slimmere, doordachte manier is om met een paar klikken online te betalen. U heeft alleen uw e-mailadres en een wachtwoord nodig.

Bekijk de huidige Gebruikersovereenkomst.

Aanpassing van de Gebruikersovereenkomst.

 1. Intellectueel eigendom

We voegen een nieuwe alinea aan paragraaf 1.3 toe, waarin een overzicht wordt gegeven van de licentie en de rechten die u ons en de PayPal Group (zie paragraaf 12 hieronder voor de definitie van “PayPal Group”) verleent om inhoud te gebruiken die u via de PayPal-services voor publicatie heeft geplaatst. Een vergelijkbare alinea komt ook voor in het Privacybeleid, maar wordt daar verwijderd omdat de alinea nu aan de Gebruikersovereenkomst is toegevoegd. De nieuwe alinea van paragraaf 1.3 luidt als volgt:

“Als u ons via de services inhoud verstrekt of inhoud plaatst (in beide gevallen voor on- of offline publicatie), verleent u de PayPal Group het niet-exclusieve, wereldwijde, permanente, onherroepbare, royalty-vrije, in sublicentie (op meerdere niveaus) verstrekbare recht om alle auteursrechten en rechten met betrekking tot publiciteit, handelsmerken, databases en intellectueel eigendom die u in verband met de inhoud bezit via elk hedendaags of in de toekomst bekend medium uit te oefenen. Voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving doet u bovendien afstand van uw morele rechten en belooft u dat u zich ten opzichte van de PayPal Group en haar sublicentiehouders en vertegenwoordigers niet op dergelijke rechten zult beroepen. U verklaart en garandeert dat geen van de volgende zaken inbreuk maakt op enig intellectueel-eigendomsrecht: uw verstrekking van inhoud aan ons, uw plaatsing van inhoud via de services en het gebruik door de PayPal Group van dergelijke inhoud (inclusief daarvan afgeleide werken) in verband met de services.”

 1. Voorwaarden en rekeningtypen

paragraaf 2.2 is aangepast ter verduidelijking van de rekeningtypen die op dit moment door PayPal worden aangeboden.  Rekeningen die bekend stonden als Premier-rekeningen worden nu door PayPal aangeboden als privé-rekeningen.  De aangepaste paragraaf 2.2 luidt nu als volgt (en gaat gepaard met wijzigingen elders waar naar Premier-rekeningen wordt verwezen):

2.2 Privé-rekeningen en zakelijke rekeningen. PayPal biedt de volgende soorten rekeningen: privé-rekeningen en zakelijke rekeningen. Tenzij anderszins is overeengekomen, mag u slechts één privé-rekening en één zakelijke rekening hebben. Houders van bepaalde privé-rekeningen moeten wellicht hun rekening opwaarderen (wat kan betekenen dat ze aanvullende informatie aan PayPal moeten verstrekken) om alle huidige functionaliteit van een privé-rekening beschikbaar te kunnen gebruiken.  Door een zakelijke rekening te openen en de voorwaarden van deze Overeenkomst te accepteren, verklaart u dat u de rekening niet opent voor primair persoonlijke, gezinsgerelateerde of huishoudelijke doeleinden. U gaat ermee akkoord dat uw rekening bestaat uit de betaalrekening en de reserverekening.”

 1. Limieten voor het overmaken, ontvangen en opnemen van geld

paragraaf 3.2 (Verzendlimieten), 4.1 (Uw ontvangstlimiet opheffen) en 6.2a. (Limieten voor overmaken/opnemen) zijn aangepast ter verduidelijking van de informatie over het opheffen van verzend-, ontvangst- en opnamelimieten. De aangepaste paragraafs luiden nu als volgt:

3.2 Verzendlimieten. Als u een periodieke verzendlimiet voor uw rekening heeft, kunt u deze bekijken door in te loggen op uw rekening en op de pagina Rekeningoverzicht op de link 'Limieten weergeven' te klikken. We kunnen naar eigen goeddunken (bijvoorbeeld in geval van pogingen tot fraude of misbruik van creditcards) beperkingen stellen aan de hoogte van het geldbedrag dat u via onze service kunt overmaken.

4.1 Uw ontvangstlimiet opheffen. Als u een periodieke ontvangstlimiet voor uw rekening heeft, kunt u deze bekijken door in te loggen op uw rekening en op de link 'Limieten weergeven' op de pagina Rekeningoverzicht te klikken. We kunnen naar eigen goeddunken (bijvoorbeeld in geval van pogingen tot fraude of misbruik van creditcards) limieten stellen aan de hoogte van het geldbedrag dat u via onze Service kunt ontvangen. Voltooi de onderstaande stappen om uw ontvangstlimiet op te heffen:

6.2

a. Limieten voor overmaken/opnemen. U gaat akkoord met onze aanvragen om uw identiteit te controleren voordat we e-geld aan u vrijgeven om ons in staat te stellen het risico op fraude te beperken of ter naleving van onder andere onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van witwaspraktijken. U kunt indien van toepassing uw periodieke opnamelimieten bekijken door in te loggen op uw rekening en op de link 'Limieten weergeven' op de pagina Rekeningoverzicht te klikken. We kunnen naar eigen goeddunken (bijvoorbeeld, zonder beperking, bij pogingen tot fraude of misbruik van creditcards) lagere limieten stellen aan de hoogte van het geldbedrag dat u via onze service kunt opnemen.

 1. Afschrijven van saldi

paragraaf 5.4 is aangepast, zodat het recht om afschrijvingen te doen op grond van deze clausule alleen voor de PayPal Group geldt (en niet meer voor eBay).  Het recht op afschrijving dat wordt uiteengezet in paragraaf 5.4 houdt in dat PayPal kosten en andere bedragen die u aan PayPal of de PayPal Group verschuldigd bent, zoals is beschreven in de paragraaf, mag afschrijven van uw rekeningsaldo. De aangepaste paragraaf 5.4 luidt nu als volgt:

“5.4 Afschrijven van saldo's. U stemt ermee in dat we door u aan ons of aan andere leden van de PayPal Group verschuldigde kosten en andere bedragen van uw rekening kunnen afschrijven en (tenzij insolventiewetgeving dit verbiedt). Ons recht op afschrijving houdt in dat we de in deze paragraaf vermelde kosten en andere bedragen mogen afschrijven van uw rekeningsaldo.

 1. Uw Betaalmiddel veilig houden.

paragraaf 9.2 is aangepast door de toevoeging van nieuwe subparagraafs 9.2.h en 9.2.i en extra tekst aan subparagraaf 9.2j (waardoor dit de nieuwe subparagraaf 9.2l wordt), waarin wordt gesteld dat u in het algemeen de vermelde acties moet ondernemen om uw betaalmiddel te beschermen.  De aangepaste paragraaf 9.2 luidt als volgt:

 

“9.2 Uw betaalmiddel beschermen. U stemt ermee in de volgende acties te ondernemen om uw betaalmiddel te beschermen:

 1. Niet deelnemen aan de verboden activiteiten;
 2. De gegevens van uw betaalbronnen, wachtwoord en pincode beschermen;
 3. Niemand anders toegang geven tot uw betaalbronnen, wachtwoordgegevens of pincode of deze laten gebruiken;
 4. De gegevens van uw betaalbronnen, wachtwoord of pincode alleen in combinatie met de service gebruiken;
 5. Uw wachtwoord of pincode nooit zo opschrijven dat een ander ze kan achterhalen;
 6. Geen wachtwoorden of pincodes gebruiken die makkelijk te onthouden zijn en dus een reeks letters of cijfers bevatten die eenvoudig te raden is;
 7. Er voor zorgen dat niemand uw wachtwoord of pincode ziet als u ze gebruikt;
 8. Er voor zorgen dat u bent uitgelogd bij alle betaaltoepassingen op uw apparaat als u dit niet gebruikt voor toegang tot de service en/of als anderen toegang tot het apparaat hebben (bijvoorbeeld wanneer u uw apparaat deelt met andere gebruikers of wanneer u uw apparaat gebruikt via een onbeveiligde publieke internetverbinding in publieke ruimten met gratis Wi-Fi);
 9. Afzien functionaliteit te gebruiken die uw wachtwoord of pincode opslaat op het apparaat waarmee u toegang heeft;
 10.  Alle redelijke instructies volgen die u mogelijk van ons krijgt voor het beschermen van uw betaalmiddel;
 11. De persoonlijke gegevens van uw rekening bijgewerkt houden. Als u in verband met uw rekening contact met ons opneemt via een niet bij ons geregistreerd adres, telefoonnummer of e-mailadres, kunnen we wellicht niet op uw vraag reageren; en
 12. Alle noodzakelijke maatregelen treffen om de veiligheid te beschermen van het persoonlijke elektronische apparaat waarmee u toegang tot de services krijgt (inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van persoonlijk geconfigureerde apparaatfuncties voor toegang tot de services die met een pincode of wachtwoord zijn beveiligd). Als u uw apparaat kwijtraakt, moet u ons daar direct van op de hoogte stellen en moet u uw apparaat verwijderen uit de instellingen in uw PayPal-rekening.”
 1. Uw aansprakelijkheid - Tijdelijk vastgehouden betalingen voor betwiste transacties en betalingen aan eBay of kopers als gevolg van het geschillenproces bij eBay

De tweede alinea van paragraaf 10.1.d is aangepast ter verduidelijking van:

 • de situaties op grond waarvan PayPal kan besluiten het bedrag op uw rekening tijdelijk vast te houden ter dekking van het volledige bedrag van de betaling die u heeft ontvangen voor een aankoop waarvoor een claim is ingediend via het geschillenproces bij eBay; en
 • de reikwijdte van uw instructies aan PayPal om betalingen te verrichten aan eBay of de koper (indien van toepassing) voor de bedragen die u verschuldigd bent aan de desbetreffende ontvanger op grond van de voorwaarden van het geschillenproces bij eBay.

De aangepaste paragraaf 10.1.d luidt nu als volgt:

“d. Tijdelijk vastgehouden betalingen voor betwiste transacties. Als een koper een claim of terugboeking indient voor een betaling die u heeft ontvangen, houdt PayPal het bedrag op uw rekening tijdelijk vast zodat de claim of terugboeking volledig is gedekt. Een blokkering onder deze bepaling vormt geen beperking voor uw gebruik van de rekening met betrekking tot andere bedragen dan het bedrag dat wordt betwist of een risico loopt onder de claim of terugboeking, tenzij PayPal een andere reden heeft om uw rekeninggebruik te beperken. Als u het geschil wint of als de betaling in aanmerking komt voor betaling onder de voorwaarden van PayPal Verkopersbescherming, wordt de blokkering opgeheven en heeft u weer toegang tot het betreffende bedrag. Als u het geschil verliest, schrijft PayPal het desbetreffende bedrag af van uw rekening.

Deze procedure geldt ook voor elke claim die een koper indient bij eBay via het geschillenproces bij eBay, mits u eBay heeft geautoriseerd om uw PayPal-rekening te gebruiken om bedragen te betalen die u op grond van de voorwaarden van het geschillenproces bij eBay aan eBay of de koper (indien van toepassing) verschuldigd bent (“Geautoriseerde bedragen”) en eBay ons op de hoogte heeft gesteld van de claim. Voor zover aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, autoriseert en instrueert u PayPal om de betalingen van alle geautoriseerde bedragen aan eBay of de koper (indien van toepassing) te verwerken via uw PayPal-rekening volgens de instructies van eBay voor PayPal, maar u stemt er mee in dat PayPal uw autorisatie en instructie voor de betaling van een bepaald geautoriseerd bedrag als geannuleerd mag beschouwen en dat PayPal niet verplicht is om een dergelijk betaling te voltooien als PayPal (naar eigen goeddunken) besluit dat de claim in uw voordeel zou zijn beslist als deze als claim bij PayPal zou zijn ingediend.  Voor alle claims die direct bij eBay zijn ingediend, geldt alleen het eBay-beleid. De voorwaarden van het PayPal-verkopersbeschermingsprogramma gelden niet voor een verkoper als een claim door een koper direct bij eBay is ingediend.”

 1. Acties door PayPal.

paragraaf 10.2 is aangepast zodat:

 • de verwijzing naar eBay als partij die wordt beschermd door de diverse acties die PayPal op grond van deze paragraaf kan ondernemen, is verwijderd; en
 • er is een nieuwe subparagraaf j ingevoegd die PayPal in staat stelt uw recht op PayPal Verkopersbescherming en/of PayPal Aankoopbescherming op te schorten op grond van deze paragraaf (waarbij de alinea over het opschorten van uw rechten in paragraaf 11.6 (Verkopersbeschermingsprogramma - Vereisten om in aanmerking te komen) wordt verwijderd).

De aangepaste gedeelten van paragraaf 10.2 luiden nu als volgt (geplaatst in de context van de hoofdtekst van paragraaf 10.2):

10.2 Acties door PayPal. Als we redenen hebben om aan te nemen dat u zich inlaat met verboden activiteiten, kunnen we diverse acties ondernemen om PayPal, een gebruiker, derden of u te beschermen tegen terugboekingen, claims, kosten, boetes, straffen en enige andere aansprakelijkheid. PayPal kan bijvoorbeeld de volgende acties ondernemen:

j. We kunnen uw recht op PayPal Verkopersbescherming en/of PayPal Aankoopbescherming opschorten.”

 1. Vastgehouden betaling

We hebben een korte zin toegevoegd aan de tweede alinea van paragraaf 10.5a.ii om aan te geven dat PayPal u via geautoriseerde derden op de hoogte kan stellen van vastgehouden betalingen die zijn ingesteld op grond van paragraaf 10.5.  De aangepaste paragraaf 10.5.a luidt nu als volgt:

            10.5 Vastgehouden betaling

a. U gaat ermee akkoord dat zowel in het geval dat:

i. u een betaling ontvangt waarbij sprake is van een transactierisico, als dat

ii.          er sprake is van een hoger dan acceptabel niveau van risico of blootstelling van uw rekening (gebaseerd op de informatie die beschikbaar is bij PayPal op de relevante tijd en wat naar eigen inzicht wordt beschouwd als een acceptabel niveau van risico of blootstelling onder alle omstandigheden),

PayPal geheel naar eigen inzicht (redelijk handelend) de betreffende betaling of een andere betaling kan blokkeren. Als door PayPal een bedrag op uw rekening wordt vastgehouden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld (inclusief, zonder beperking, de duur van de blokkering). Het bedrag wordt op uw reserverekening vastgehouden en wordt op uw PayPal-saldo weergegeven als 'In behandeling'. We kunnen u op de hoogte stellen van het vastgehouden bedrag door middel van geautoriseerde derden (bijvoorbeeld het partnerplatform waarop u transacties verricht).”

 1. Fouten en ongeautoriseerde transacties - Herkennen van fouten en/of ongeautoriseerde transacties

paragraaf 12.1 is aangepast ter verduidelijking dat het erg belangrijk is dat u PayPal onmiddellijk op de hoogte stelt als u reden heeft om aan te nemen dat een apparaat dat u heeft gebruikt voor toegang tot de services is zoekgeraakt, gestolen of gedeactiveerd.  Deze paragraaf verduidelijkt ook dat we u aansprakelijk stellen voor onbevoegd gebruik van uw rekening als we bewijzen hebben die erop duiden dat u betrokken was bij de activiteiten die aan het eind van de paragraaf zijn vermeld.  De aangepaste paragraaf 12.1 luidt nu als volgt:

12.1 Herkennen van fouten en/of ongeautoriseerde transacties. U kunt uw transactiegeschiedenis op elk gewenst moment bekijken door in te loggen op uw rekening op de PayPal-website en op het tabblad Geschiedenis te klikken. Het is zeer belangrijk dat u PayPal onmiddellijk op de hoogte stelt als u reden heeft om aan te nemen dat één van de volgende activiteiten heeft plaatsgevonden: (i) een ongeautoriseerde transactie vanaf uw rekening; (ii) ongeautoriseerde toegang tot uw rekening; (iii) uw wachtwoord of pincode niet meer veilig is; (iv) een apparaat dat u heeft gebruikt voor toegang tot de services zoekgeraakt, gestolen of gedeactiveerd is of (v) iemand geld overgeschreven heeft of kan het overschrijven via uw rekening zonder uw toestemming (dit wordt gezamenlijk aangeduid als "Ongeoorloofde rekeningtoegang"). U moet ons ook onmiddellijk op de hoogte stellen als u denkt dat er een andere fout is opgetreden op uw rekening. We raden u aan uw e-geldrekening regelmatig goed te controleren om PayPal onmiddellijk op de hoogte te kunnen stellen van de bovenstaande activiteiten. We stellen u niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van uw rekening door andere personen, tenzij we ervan overtuigd zijn dat u met opzet zodanig heeft gehandeld dat een derde toegang kon krijgen tot uw PayPal-gebruikersnaam en/of wachtwoord of tot uw apparaat terwijl u op onze service was ingelogd. We stellen u aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van uw rekening als we bewijzen hebben die erop duiden dat: u met opzet zodanig heeft gehandeld dat een derde toegang kon krijgen tot uw PayPal-gebruikersnaam en/of wachtwoord/pincode; u frauduleuze activiteiten heeft uitgevoerd; of opzettelijk of door grove nalatigheid niet heeft voldaan aan uw verplichtingen met betrekking tot het gebruik van uw betaalmiddel zoals in deze Overeenkomst is uiteengezet.”

 1. PayPal Verkopersbescherming

paragraaf 11 wordt aangepast om de PayPal Verkopersbescherming op een aantal punten te verbeteren:

 1. Er is een definitie toegevoegd van de ontvanger van de betaling (paragraaf 11.1 is dienovereenkomstig aangepast),
 2. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen aankopen die door een koper zijn gedaan op eBay of daarbuiten (paragraaf 11.2 is dienovereenkomstig aangepast),
 3. De criteria voor het opschorten van de PayPal Verkopersbescherming zijn gewijzigd (paragraaf 11.3 is dienovereenkomstig aangepast).

De aangepaste delen van paragraaf 11 luiden nu als volgt:

11.1 Wat is PayPal Verkopersbescherming?

Als u de ontvanger bent van een betaling die door een klant is verricht ("Ontvanger van de betaling"), vergoeden we u een bedrag voor claims en terugboekingen als klanten de betreffende eis baseren op de volgende redenen: (…)”

11.2 PayPal Verkopersbescherming is beschikbaar voor:

Verkopers met een geregistreerde PayPal-rekening in België die PayPal-betalingen ontvangen van kopers die een in aanmerking komende aankoop doen (wereldwijd en overal waar PayPal wordt geaccepteerd).”

11.3 Hoeveel zekerheid biedt de PayPal Verkopersbescherming? 

PayPal betaalt het volledige bedrag terug van een in aanmerking komende betaling bij claims of eisen tot terugboeking zonder daarbij de terugboekingskosten, indien van toepassing, in rekening te brengen.

 1. We kunnen uw recht op PayPal Verkopersbescherming opschorten als we in alle redelijkheid van mening zijn dat er een hoger risico aan uw rekening verbonden is. Bij het beoordelen van het risico overwegen we:
  • Het totale geldbedrag en/of het aantal claims of terugboekingen dat met uw PayPal-rekening is gemoeid;
  • Het risico dat uw rekening redelijkerwijs vormt voor de integriteit van PayPal en ons systeem; en
  • De potentiële verliezen die wij of onze gebruikers kunnen lijden.
 2. We kunnen uw recht op PayPal Verkopersbescherming opschorten als dit recht is gekoppeld aan een andere rekening die is geschorst.
 3. We heffen de schorsing op mits we niet meer in alle redelijkheid van mening zijn dat er een hoger risico aan uw rekening verbonden is.”
 1. PayPal Aankoopbescherming

paragraaf 13 wordt aangepast om het PayPal Aankoopbeschermingsbeleid op een aantal punten te verbeteren.  De aanpassingen:

 1. de terugbetalingsvoorwaarden van de PayPal Aankoopbescherming voor PayPal-gebruikers zijn verbeterd (paragraaf 13.2 en 13.3 zijn dienovereenkomstig aangepast) door:
  1. het aantal categorieën in aanmerking komende aankopen voor alle gebruikers uit te breiden, zodat dekking wordt geboden voor:
   1. immateriële objecten (zoals toegangsrechten voor digitale inhoud en andere licenties);
   2. services; en
   3. reistickets;
  2. geen gebruik meer te maken van de resultaten van bepaald beleid en/of bepaalde acties van eBay (zoals vermeld in paragraaf 13.3.b die daarom dienovereenkomstig is verwijderd);
  3. geen gebruik meer te maken van de eBay-knop 'Nu betalen' of de knop 'Geld overmaken' als voorwaarde voor terugbetaling (paragraaf 13.2.c. i en ii zijn dienovereenkomstig verwijderd); en
 2. uw aansprakelijkheid ten opzichte van PayPal te verduidelijken als PayPal een uiteindelijke beslissing neemt in het voordeel van de koper (paragraaf 13.6 is dienovereenkomstig aangepast);
 3. uw rechten op grond van PayPal Aankoopbescherming te verduidelijken als u (als koper) een vergoeding voor uw aankoop direct van de ontvanger van de betaling of van een andere derde partij ontvangt (paragraaf 13.12 is dienovereenkomstig aangepast).

De aangepaste delen van paragraaf 13 (zoals hierboven beschreven) luiden nu als volgt:

13.2 Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor PayPal Aankoopbescherming? 

U dient aan alle onderstaande vereisten te voldoen om in aanmerking te komen voor betaling in het kader van de PayPal Aankoopbescherming:

 1. U betaling moet voor een in aanmerking komend object zijn en verricht zijn met uw PayPal-rekening (zie paragraaf 13.3 voor meer gegevens over objecten die in aanmerking komen);
 2. Betaal het volledige bedrag voor het in aanmerking komende object in één keer. Objecten die in meerdere termijnen zijn betaald, zoals een aanbetaling gevolgd door de betaling van het restbedrag, komen niet in aanmerking.
 3. de betaling moet op een van volgende wijzen aan de verkoper zijn overgemaakt:
  1. voor SAVO-claims: door naar de PayPal-website te gaan en op het tabblad 'Geld overmaken' op het tabblad Kopen te klikken of door te betalen via het PayPal-betaalproces op de website van de verkoper (inclusief maar niet beperkt tot de functionaliteit voor PayPal-betalingen op basis van de locatie, indien gebruikt door de verkoper); en
 4. een geschil moet binnen 180 dagen na de datum waarop u de betaling heeft overgemaakt, geopend zijn; u volgt de online procedure voor het oplossen van geschillen die wordt beschreven onder 'Hoe los ik mijn probleem op?' in paragraaf 13.5.”

13.3 Welke betalingstypen komen in aanmerking voor terugbetaling volgens PayPal Aankoopbescherming?

 1.             Aankopen van de meeste goederen en services komen in aanmerking (inclusief reistickets, immateriële objecten zoals toegangsrechten voor digitale inhoud en andere licenties), met uitzondering van aankopen van de volgende objecten:
  • onroerend goed (inclusief, zonder beperking woonhuizen)
  • bedrijven
  • voertuigen (inclusief, zonder beperking, motorvoertuigen, motoren, caravans, vliegtuigen en boten).
  • op maat gemaakte objecten (tenzij er wordt beweerd dat deze niet zijn ontvangen)
  • objecten verboden volgens het PayPal Beleid inzake redelijk gebruik
  • industriële machinerie dat bij productie wordt gebruikt
  • kantoor- of fabrieksapparatuur
  • objecten die gelijk zijn aan contant geld (inclusief, zonder beperking, cadeaubonnen)
  • objecten die zijn gekocht via Zong, Website Payments Pro of Virtual Terminal (indien beschikbaar)
  • Betalingen voor privétransacties ».

 een ontvanger van de betaling? Als de uiteindelijke beslissing van PayPal over een probleem van een koper in het voordeel van de koper uitvalt, bent u ten opzichte van PayPal aansprakelijk voor het bedrag dat PayPal aan de koper terugbetaalt. PayPal is niet verplicht om uw PayPal-kosten terug te betalen die met de transactie gemoeid zijn of andere kosten die van uw PayPal-rekening worden afgeschreven door een derde partij die betrokken is bij de transactie (bijvoorbeeld kosten die door een derde partij in rekening worden gebracht voor het platform waarop de verkoop heeft plaatsgevonden). In sommige gevallen (als u bijvoorbeeld een SAVO-claim verliest omdat PayPal redenen heeft om aan te nemen dat het object dat u verkocht een vervalsing is) ontvangt u het object niet terug (een bevoegde instantie kan bijvoorbeeld het beheer en/of bezit van het object overnemen of het object kan op een andere onherroepelijke manier worden behandeld).

“13.6 Hoe wordt de claim opgelost?

Als een geschil in een claim is omgezet, neemt PayPal een definitieve beslissing nemen in het voordeel van de koper of van de verkoper. U kunt het verzoek krijgen ontvangstbewijzen, evaluaties door derden, een proces-verbaal of andere gegevens of documenten te leveren die redelijkerwijs door PayPal kunnen worden opgevraagd om de claim te kunnen onderzoeken. PayPal behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht een beslissing te nemen in het voordeel van koper of verkoper, op basis van criteria die PayPal passend voorkomen. Wanneer PayPal een eindbeslissing neemt in het voordeel van koper of verkoper, dienen beide partijen zich naar deze beslissing te schikken. PayPal kan de koper verzoeken een object (voor kosten van de koper) terug te sturen naar de verkoper (naar een adres dat u tijdens de claimprocedure van PayPal heeft ontvangen) als dit object volgens koper sterk afwijkt van de omschrijving, en PayPal kan een verkoper verzoeken dit object terug te nemen en het volledige aankoopbedrag plus de oorspronkelijke verzendkosten te vergoeden. Als een verkoper weigert het object aan te nemen kan PayPal inzake de claim beslissen in het voordeel van de koper, gesteld dat deze aan PayPal afdoende bewijs heeft geleverd dat het object naar de verkoper is teruggestuurd (naar een adres dat u tijdens de claimprocedure van PayPal heeft ontvangen). Als een verkoper een claim verliest, ontvangt hij of zij geen terugbetaling voor de PayPal-kosten die met de transactie gemoeid zijn of voor andere kosten die van zijn of haar PayPal-rekening worden afgeschreven door een derde partij die betrokken is bij de transactie (bijvoorbeeld kosten die door een derde partij in rekening worden gebracht voor het platform waarop de verkoop heeft plaatsgevonden).”

13.12 Geen dubbele vergoeding

U mag geen vergoeding ontvangen voor een aankoop onder PayPal Aankoopbescherming als u ook een vergoeding voor deze aankoop direct van de ontvanger van de betaling of van een andere derde partij ontvangt.

 1. Volledige Overeenkomst en rechten van derden

paragraaf 14.8 is aangepast om te waarborgen dat de rechten van de PayPal Group (in plaats van eBay) zoals bepaald in de Gebruikersovereenkomst bij u kunnen worden afgedwongen op grond van de Gebruikersovereenkomst.  De aangepaste paragraaf 14.8 luidt nu als volgt:

14.8 Volledige Overeenkomst en rechten van derden. Deze Overeenkomst (inclusief Schema´s) vormt de volledige afspraak tussen u en PayPal met betrekking tot de services. paragraaf 1, 7, 8, 10, 14, 15 en Schema 1, alsmede overige voorwaarden die vanwege hun karakter van kracht moeten blijven, zijn ook van toepassing na beëindiging van deze Overeenkomst. Als enige bepaling in deze Overeenkomst als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd, wordt deze bepaling geschrapt en blijven de overige bepalingen van kracht. Een persoon die geen partij is in deze Overeenkomst, heeft geen rechten uit hoofde van de Contracts Act 1999 (inzake de rechten van derden) waarop hij/zij zich kan beroepen of op basis waarvan hij/zij uitvoering van een bepaling in deze Overeenkomst kan afdwingen (behalve de PayPal Group met betrekking tot hun rechten zoals deze in deze Overeenkomst staan vermeld). Dit is niet van invloed op andere rechten of mogelijkheden tot verhaal van derden die naast deze wet bestaan of beschikbaar zijn.”

 1. Definities

paragraaf 15 wordt aangepast met de volgende nieuwe of bijgewerkte termen en hun definities:

 • “Evenement” heeft de betekenis zoals vermeld in paragraaf 13.13.
 • ”Ontvanger van de betaling” heeft de betekenis zoals vermeld in paragraaf 11.1.
 • PayPal Group” betekent PayPal Holdings Inc., en diens dochterondernemingen en partners (inclusief, maar niet beperkt tot PayPal) indien van toepassing.”
 • “Services” betekent alle producten, services, inhoud, kenmerken, technologieën of functies die door PayPal en alle daarmee verbonden websites, applicaties en services worden aangeboden.”
 1. Kosten voor internationale privé-betalingen

De kosten voor het overmaken of ontvangen van een internationale privétransactie die wordt ontvangen door een inwoner van Brazilië en die volledig of gedeeltelijk wordt gefinancierd door een betaalpas of creditcard, worden door ons verlaagd van 7,4% + vaste kosten naar 5,99% + vaste kosten.  De relevante vermelding in de kostentabel voor buitenlandse privétransacties in ´Schema 1. Kostentabel´ (geplaatst in de context van de kolomkoppen) luidt nu als volgt:

Land ontvanger

Land afzender

Kosten voor betaling volledig verrekend via PayPal-saldo of bankrekening

Kosten voor betaling volledig of gedeeltelijk verrekend via creditcard

Brazilië

Overal

1,0%^

5,99% + vaste kosten^

 1. Kosten voor ontvangst van binnenlandse commerciële transacties

De link naar de pagina ´Zakelijk tarief´ is verwijderd en het zakelijke tarief is toegevoegd aan de tabel:

Binnenlandse betalingen ontvangen (verkopen)

3,4% + vaste kosten (zie onderstaande tabel)

Zakelijk tarief (Afhankelijk van aanvraag en voorafgaande goedkeuring door PayPal. Geëvalueerd per geval, inclusief maar niet beperkt tot de volgende criteria: in aanmerking komend maandelijks verkoopvolume, grootte van gemiddelde winkelwagentje, en goede status van rekening.):


 

Het totale geldbedrag van betalingen voor commerciële transacties dat in de vorige kalendermaand is ontvangen.

Kosten per transactie

€ 0,00 - € 2500,00

3,4% + vaste kosten

€ 2500,01 - € 10.000,00

2,9% + vaste kosten

€ 10.000,01 - € 50.000,00

2,3% + vaste kosten

€ 50.000,01 - € 100.000,00

1,9% + vaste kosten

boven € 100.000,00

1,7% + vaste kosten

 

 

 

 1. Kosten voor het ontvangen van uitgestelde bankbetalingen

De kosten voor het ontvangen van uitgestelde bankbetalingen zijn verwijderd omdat deze functionaliteit niet meer voor België is geactiveerd.

 1. Overige wijzigingen

Er zijn paragraafs van de PayPal Gebruikersovereenkomst aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en kleine typefouten te verbeteren.

 

 

Aanpassing van het PayPal Privacybeleid

Ingangsdatum: 1 juli 2015

 

Via dit bericht wordt u op de hoogte gebracht van het feit dat PayPal het Privacybeleid wijzigt, zodat dit onder meer de nieuwe relatie weerspiegelt die PayPal met eBay Inc. en diens afdelingen (“eBay”) heeft nadat de bedrijven niet langer onder een gemeenschappelijke raad van bestuur gelieerd zijn.  Het bijgewerkte Privacybeleid van PayPal treedt op 1 juli 2015 in werking en bevat de volgende wijzigingen:

 1. Overzicht

We hebben een nieuwe definitie van “informatie” (ook wel “gegevens”) toegevoegd, omdat we persoonlijke gegevens van onze individuele gebruikers net zo beschermen als de informatie van onze webwinkels (rechtspersonen). De nieuwe definitie luidt als volgt:

”Voor het doel van dit Privacybeleid geldt het volgende: de term “informatie” (ook wel “gegevens”) betekent vertrouwelijke en/of op de persoon terug te voeren informatie of andere informatie met betrekking tot gebruikers van PayPal-services, inclusief, maar niet beperkt tot klanten en webwinkels (rechtspersonen).”

 1. Bindende bedrijfsregels

PayPal stelt alles in het werk om uw persoonlijke gegevens afdoende te beschermen, ongeacht waar deze zich bevinden.   Als afzonderlijke entiteit gebruikt PayPal allerlei verschillende methoden, waar onder contractuele mechanismen, om een adequate overdracht van gegevens over grenzen heen te waarborgen.  We hebben de titel van de paragraaf ´Bindende bedrijfsregels´ gewijzigd in ´Internationale overdracht van persoonlijke gegevens´ en hebben het taalgebruik in de paragraaf bijgewerkt zodat deze de nieuwe situatie weerspiegelt. De nieuwe paragraaf luidt als volgt:

”PayPal stelt alles in het werk om uw gegevens afdoende te beschermen, ongeacht waar deze zich bevinden, en om afdoende bescherming te blijven bieden voor uw gegevens als deze worden overgedragen naar locaties buiten de EER.”

 1. Gegevens die we verzamelen

Gegevens over u van derden

We hebben een nieuwe alinea toegevoegd waarin wordt vermeld dat we informatie over u mogen opvragen bij leden van onze bedrijvengroep, andere bedrijven en andere rekeningen waarvoor we aanwijzingen hebben dat deze onder uw controle staan. De nieuwe alinea luidt als volgt:

Informatie over u uit andere bronnen: we kunnen ook informatie over u opvragen bij andere bronnen, zoals leden van de bedrijvengroep van PayPal, andere bedrijven (afhankelijk van het privacybeleid van deze bedrijven en toepasselijke wetgeving) en andere rekeningen waarvoor we aanwijzingen hebben dat deze onder uw controle staan (ofwel gedeeltelijk, of geheel).”

 1. Ons gebruik van cookies, webbakens, lokale opslag en soortgelijke technologieën

We hebben deze paragraaf vereenvoudigd en een deel van de bewoording verplaatst naar een apart beleidsdocument over cookies, webbakens en soortgelijke technologieën (toegankelijk via een link). In dit beleidsdocument wordt ons gebruik van deze technologieën voor het verminderen van risico´s en het opsporen van fraude verder uitgelegd.  De nieuwe paragraaf luidt als volgt:

“Wanneer u een bezoek brengt aan onze website of PayPal-services gebruikt, kunnen wij (en bedrijven waarmee we werken) kleine gegevensbestanden op uw computer of ander apparaat plaatsen. Deze gegevensbestanden kunnen cookies, pixeltags, Flash-cookies of andere lokale opslag van uw browser of gekoppelde toepassingen zijn (gezamenlijk "Cookies" genoemd). We gebruiken cookies om u te herkennen als klant, om PayPal-services, inhoud en advertenties op maat te maken, om de effectiviteit van promotionele activiteiten te meten, om te waarborgen dat de beveiliging van uw rekening geen gevaar loopt, om risico's te verminderen en fraude te voorkomen en om het vertrouwen in en de veiligheid van onze websites en PayPal-services te promoten. Het staat u vrij om onze cookies af te wijzen als dat met uw browser of add-on van uw browser mogelijk is, tenzij onze cookies vereist zijn om fraude te voorkomen of de veiligheid van websites die onder onze controle staan te waarborgen. Houd er wel rekening mee dat het afwijzen van onze cookies het gebruik van onze website en PayPal-services kan belemmeren. Meer informatie over ons gebruik van deze technologieën vindt u in ons beleid met betrekking tot cookies, webbakens en soortgelijke technologieën.”

We hebben ook een zin toegevoegd over de communicatie met u (bijvoorbeeld in het kader van klantenservice) en hebben duidelijk gemaakt dat we de antwoorden aan u bewaren bij uw rekeninggegevens. De nieuwe zin luidt als volgt:

Communicatie: wanneer u met ons communiceert in het kader van klantenservice of voor andere doeleinden (bijvoorbeeld via e-mails, faxen, telefoongesprekken, tweets, etc.), bewaren we deze informatie tezamen met onze reactie bij uw rekeninggegevens.”

 1. Ontvangers zonder geregistreerde PayPal-rekening en betaalverzoeken

We hebben ook de bewoording gewijzigd met betrekking tot gebruikers die een transactie aangaan met een persoon die geen geregistreerde gebruiker van PayPal-services is. In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe persoonlijke gegevens van een niet-geregistreerde gebruiker van PayPal-services door PayPal kunnen worden verzameld als dergelijke niet-geregistreerde gebruikers bij een transactie worden betrokken door een geregistreerde gebruiker van PayPal-services. De nieuwe bewoording:

Personen die geen geregistreerde gebruikers zijn van PayPal-services en verzoeken: als een geregistreerde gebruiker van de PayPal-services een persoon die geen geregistreerde gebruiker van de PayPal-services is, probeert te betrekken in een transactie (bijvoorbeeld door een betaling of ander bedrag over te maken naar die persoon of door die persoon om betaling te verzoeken), bewaren we de gegevens die de geregistreerde gebruiker van de PayPal-services aan ons verstrekt, inclusief bijvoorbeeld het e-mailadres, het telefoonnummer en/of de naam van de andere partij. Hoewel deze specifieke gegevens van niet-geregistreerde personen gedurende een bepaalde tijd conform toepasselijke wetgeving worden opgeslagen, gebruiken we deze gegevens niet voor marketingdoeleinden. Deze personen hebben bovendien dezelfde rechten om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens en deze te wijzigen (ervan uitgaande dat hun gegevens correct zijn) als iedere andere gebruiker van de PayPal-services.”

 1. Gebruik en openbaarmaking van gegevens

We hebben een nieuwe definitie van Rekeninggegevens (de informatie die is gekoppeld aan de PayPal-rekening van een gebruiker) toegevoegd. De nieuwe definitie luidt:

Rekeninggegevens: voor het doel van dit Privacybeleid omvatten rekeninggegevens ("Rekeninggegevens") zonder beperkingen het volgende: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam, foto, IP-adres, apparaat-id, informatie over de geografische locatie, rekeningnummers, rekeningtypen, gegevens van betaalbronnen die aan de rekening zijn gekoppeld, gegevens van betaaltransacties, gegevens van commerciële transacties, afschriften en rapporten, rekeningvoorkeuren, details van de identiteit die worden verzameld als onderdeel van onze KYC-controles ("Ken uw klant") van u en de correspondentie met de klant.

Bovendien is deze paragraaf bijgewerkt en belicht deze de doelen waar we persoonlijke gegevens voor gebruiken, zoals identiteitscontrole, prestatiebeoordeling en aanpassing van PayPal-services, plus onze redenen en methoden om contact met u op te nemen.

“We verzamelen, verwerken en bewaren uw gegevens op servers in de Verenigde Staten en elders in de wereld waar PayPal-kantoren zijn gevestigd. Ons primaire doel bij het verzamelen van uw gegevens is om u van een veilige, soepele, efficiënte en op maat gemaakte service te voorzien. U gaat ermee akkoord dat we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken om:

 • transacties te verwerken en de PayPal-services te leveren;
 • uw identiteit te controleren, ook tijdens procedures voor het openen van een rekening en het herstellen van een wachtwoord;
 • geschillen op te lossen, kosten te innen en problemen op te lossen;
 • risico's te beheren of fraude of andere mogelijk verboden of verboden activiteiten te detecteren, te voorkomen en/of op te lossen;
 • schendingen van beleidsregels of de toepasselijke gebruikersovereenkomsten te detecteren, te voorkomen of op te lossen;
 • u klantenservice te bieden;
 • de PayPal-services te verbeteren door u gebruik op maat te bieden;
 • de prestaties van de PayPal-services te meten en de inhoud en vormgeving te verbeteren;
 • onze IT-infrastructuur te beheren en te beschermen;
 • gerichte marketing en reclame, service-updates en promotionele aanbiedingen te leveren op basis van de communicatievoorkeuren die u heeft ingesteld voor uw PayPal-rekening (raadpleeg de onderstaande paragraaf 'Ons contact met PayPal-klanten') en uw activiteiten als u de PayPal-services gebruikt; en
 • uw kredietwaardigheid en solvabiliteit te controleren, informatie op nauwkeurigheid te controleren en te verifiëren bij derden.”

We leggen ook uit dat als u onze optionele vragenlijsten of enquêtes invult, we deze informatie mogen gebruiken om onze services te verbeteren of om u informatie in de vorm van marketing of advertenties te sturen.

Vragenlijsten, sweepstakes, enquêtes en profielgegevens: als u onze vragenlijsten of enquêtes invult, mogen we deze informatie gebruiken om de PayPal-services te verbeteren, om u informatie in de vorm van marketing of advertenties te sturen, om de sweepstakes te beheren of voor een ander doel dat wordt uitgelegd in de enquête zelf.”

We hebben wijzigingen aangebracht met betrekking tot de manier waarop gebruikers het delen van hun persoonlijke gegevens kunnen beperken, onder andere via hun mobiele telefoon.

Ook kunnen we aan andere gebruikers bekendmaken dat u zich als klant binnen het lokale bereik bevindt. De aanvulling luidt als volgt: “Als u niet wilt dat deze informatie wordt gedeeld, kunt u de instellingen voor het delen van dergelijke gegevens op uw mobiele telefoon openen, bekijken en beheren.”

 1. Openbaarmaking aan anderen dan klanten van PayPal

We hebben deze paragraaf gewijzigd en leggen uit wanneer en hoe PayPal gegevens deelt met derden, zoals politie en justitie, creditcardmaatschappijen en partnerbedrijven.  We hebben de volledige lijst van deze derde partijen van het Privacybeleid verplaatst naar een afzonderlijk document dat toegankelijk is via aparte links, zodat gebruikers de volledige lijst gemakkelijker kunnen inzien (zie paragraaf 8 hieronder voor meer informatie). Deze paragraaf is ook gewijzigd om de veranderde aard van de relatie tussen PayPal en eBay te weerspiegelen.  Beide partijen zijn aparte entiteiten, maar willen gebruikers graag de ervaring blijven bieden die ze gewend zijn. De wijzigingen in deze paragraaf weerspiegelen hoe PayPal rekeninggegevens deelt met eBay en andere derde partijen ten behoeve van fraudepreventie en risicobeheer, klantenservice, verzending en wettelijke naleving.   Zoals altijd al het geval was, kunnen derden deze gegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van een gebruiker niet voor hun marketingdoeleinden gebruiken.

"PayPal verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor de eigen marketingdoeleinden zonder uw nadrukkelijke toestemming, geeft deze informatie niet in bruikleen, en maakt deze informatie uitsluitend bekend in een beperkt aantal situaties en voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid. Dit omvat de overdracht van gegevens naar landen die niet tot de Europese Economische Ruimte behoren.

In het bijzonder gaat u ermee akkoord en geeft u PayPal opdracht een of meer van de volgende handelingen uit te voeren met uw gegevens:

 1. De noodzakelijke gegevens openbaar maken aan: politie en justitie, veiligheidsdiensten, bevoegde instanties op nationaal, internationaal en supranationaal niveau, bevoegde instanties (anders dan belastinginstanties), departementen en regelgevende instanties, zelfregulerende instanties of organisaties (inclusief maar niet beperkt tot de instanties die worden genoemd in de paragraaf Instanties hier) en andere derden, waar onder bedrijven van de PayPal Group, waarmee we naar onze mening moeten samenwerken bij onderzoeken naar fraude of andere (potentiële) illegale activiteiten of naar overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst (inclusief maar niet beperkt tot uw betaalbron of creditcard- of betaalkaartverstrekker).

Wij en andere organisaties, inclusief partijen die PayPal accepteren, kunnen de noodzakelijke informatie (inclusief informatie uit andere landen) ook delen, bekijken en gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, informatie die door fraudepreventiebedrijven is geconstateerd) om ons en hen te helpen het risico te beoordelen en te beheren (inclusief, maar niet beperkt tot, ter voorkoming van fraude, witwassen en financiering van terroristische activiteiten). Neem contact met ons op als u aanvullende gegevens van de relevante fraudepreventiebureaus wilt ontvangen. Klik hier voor meer informatie over deze organisaties, fraudepreventiebedrijven en andere derden.

 1. De noodzakelijke gegevens openbaar maken als reactie op vereisten van creditcardmaatschappijen of een civiel- of strafrechtelijk proces.
 2. Als u als webwinkel een derde partij gebruikt om toegang tot PayPal te krijgen of om PayPal te integreren, kunnen we aan een dergelijke partner de noodzakelijke informatie openbaar maken met als doel een dergelijke regeling mogelijk te maken en in stand te houden (inclusief, maar niet beperkt tot de status van uw PayPal-integratie, of u een actieve PayPal-rekening heeft en of u al met een andere PayPal-integratiepartner werkt).
 3. De noodzakelijke gegevens openbaar maken aan de betalingsverwerkende instanties, accountants, aanbieders van klantenservice, bureaus voor kredietreferentie en fraudepreventie, aanbieders van financiële producten, commerciële partners, marketing- en pr-bedrijven, aanbieders van operationele diensten, groepsbedrijven, bureaus, handelsplaatsen en andere derde partijen die hier zijn vermeld. Het doel van deze openbaarmaking is om het voor ons mogelijk te maken de PayPal-services aan u te leveren. In de lijst van derde partijen vindt u tevens onder elke 'Categorie' niet-exclusieve voorbeelden van de feitelijke derden (inclusief hun vertegenwoordigers en opvolgers) aan wie we op dit moment uw rekeninggegevens al openbaar maken of aan wie we uw rekeninggegevens de komende zes maanden mogelijk openbaar besluiten te maken, samen met het doel van die openbaarmaking, en de precieze gegevens die we openbaar maken (voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen deze derden wettelijk of contractueel de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden uitgewisseld).
 4. De noodzakelijke gegevens openbaar maken aan uw agent of wettelijk vertegenwoordiger (zoals een door u aangewezen volmachthouder of een aan u toegewezen curator).
 5. Cumulatieve statistische gegevens uitwisselen met onze zakelijke partners of voor public relations-doeleinden. Zo kunnen we bijvoorbeeld openbaar maken dat een bepaald percentage van onze gebruikers in Manchester woonachtig is. Deze cumulatieve gegevens zijn echter niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens.
 6. De noodzakelijke rekeninggegevens delen met onafhankelijke derde partijen (hier vermeld) zodat ze ze voor de volgende doeleinden kunnen gebruiken:
  1. Fraudepreventie en risicobeheer: om te helpen fraude te voorkomen of risico's te beoordelen en te beheren.  Als u de PayPal-services bijvoorbeeld gebruikt om goederen te kopen of te verkopen via eBay Inc. of diens afdelingen (“eBay”), kunnen we rekeninggegevens met eBay delen om uw rekeningen te helpen beschermen tegen frauduleuze activiteiten op uw rekening, om u te waarschuwen als we dergelijke frauduleuze activiteiten met uw rekeningen detecteren of om kredietrisico's te bepalen. 

Als onderdeel van onze inspanningen op het gebied van fraudepreventie en risicobeheer kunnen we de noodzakelijke rekeninggegevens ook delen met eBay in gevallen waarin PayPal vastgehouden bedragen of andere beperkingen voor uw rekening heeft ingesteld als gevolg van geschillen, claims, terugboekingen of andere scenario's met betrekking tot de verkoop of aankoop van goederen. Ook kunnen we als onderdeel van onze inspanningen om fraude te voorkomen en risico´s te beheren rekeninggegevens delen met eBay opdat eBay programma's voor het evalueren van kopers of verkopers uit kan voeren.

 1. Klantenservice: voor doeleinden in het kader van klantenservice, inclusief hulp bij services voor uw rekeningen of het oplossen van geschillen (bijvoorbeeld bij facturering of transacties). 
 2. Verzending: in verband met verzending en bijbehorende services voor aankopen die met PayPal zijn gedaan. 
 3. Wettelijke naleving: om te helpen voldoen aan de verificatievereisten voor het tegengaan van witwaspraktijken en financiering van terroristische activiteiten.
 4. Serviceproviders: om serviceproviders die een contract met ons hebben in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten, zoals fraudepreventie, het innen van facturen, marketing, klantenservice en technologieservices te ondersteunen. Op grond van onze contracten mogen deze serviceproviders uw gegevens alleen gebruiken in verband met de services die ze voor ons uitvoeren en niet te eigen bate.”
 1. Hoe we informatie delen met andere derden

Net als de meeste banken en of aanbieders van financiële services/betaalservices werkt PayPal met externe serviceproviders, die ons voorzien van belangrijke instrumenten die ons in staat stellen een gemakkelijkere, snellere en veiligere betaalmanier te zijn, en andere zakelijke partners. We moeten van tijd tot tijd gebruikersgegevens aan hen openbaar maken zodat de services kunnen worden geleverd.

De wetten van Luxemburg waaraan PayPal's aanpak van gebruikersgegevens onderhevig is (gegevensbescherming en bankgeheim), vereisen een hogere graad van transparantie dan de meeste andere EU-wetten. Daarom vermeldt PayPal, anders dan de overgrote meerderheid van internetgebaseerde serviceproviders of financiële services in de EU, in haar Privacybeleid alle externe serviceproviders en zakelijke partners aan wie gebruikersgegevens worden verstrekt, plus de reden dat de gegevens openbaar worden gemaakt en het type gegevens dat openbaar wordt gemaakt.

De huidige alinea d van het gedeelte 'Openbaarmaking aan anderen dan klanten van PayPal' van paragraaf 4 is verplaatst naar een tabel op een aparte webpagina die met een link in het Privacybeleid is opgenomen en is verder gewijzigd zodat PayPal bepaalde klantgegevens openbaar kan maken aan andere derde partijen of voor aanvullende doeleinden die zijn uiteengezet in de onderstaande tabel, of zodat PayPal de reikwijdte kan wijzigen van de doeleinden en de gedeelde gegevens die zijn uiteengezet in de onderstaande tabel.

Categorie

Naam externe partij en rechtsgebied (tussen haakjes)

Doel

Openbaargemaakte gegevens

Betalingsverwerkers

 

Global Payments UK LLP (VK)

Teneinde de verwerking van betalingen, fraudecontrole en de behandeling van geschillen mogelijk te maken voor transacties van PayPal-gebruikers als deze gebruikers transacties uitvoeren met een webwinkel die de PayPal-services via de service van Global Payments gebruikt.

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze van de gebruiker en gegevens van betaaltransacties

 

WorldPay (UK) Limited, Worldpay AP Limited, (VK) Worldpay. (Nederland)

Om het verwerken van betalingen, fraudecontrole en behandelen van geschillen mogelijk te maken voor transacties van PayPal-gebruikers als deze gebruikers transacties uitvoeren met een webwinkel die de PayPal-service via de service van Worldpay gebruikt.

Alle rekeninggegevens, behalve details van de financiële instrumenten van de gebruiker

 

 American Express Travel Related Services Company, Inc.

Betaalverwerkingsdiensten en fraudecontrole mogelijk maken.

Unieke verkoper-id.

Verkoper-MCC

Verkoper-DBA

Geautoriseerde ondertekenaar

Adres, postcode en landcode verkoper

Telefoonnummer verkoper

E-mailadres verkoper

Verkoper-URL

Geboortedatum (alleen voor eenmanszaken)

Alleen voor niet-beursgenoteerde, gesponsorde webwinkels (bijvoorbeeld een particuliere onderneming of eenmanszaak) de volgende informatie voor een belangrijke eigenaar (zoals hieronder gedefinieerd):

 • Voor- en achternaam
 • Huisadres, postcode en landcode
 • SSN of geboortedatum

Belangrijke eigenaar betekent een persoon die voor 25% of meer eigenaar is van een bedrijf.

Unieke verkoper-id*

MCC van gesponsorde webwinkel

DBA van gesponsorde webwinkel

Locatie gesponsorde webwinkel (woonplaats, adres, postcode en landcode)

Telefoonnummer gesponsorde webwinkel

 

JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch

Tegengaan van witwassen van geld, controle van de zwarte lijst en nalevingscontrole

Naam van webwinkel, land van vestiging en bedrijfsactiviteit

 

Adyen B.V. (Nederland)

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor betalingen wereldwijd mogelijk maken.

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties.

 

Allied Irish Bank PLC (VK)

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor betalingen in Europa mogelijk maken.

 

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties.

 

Cardinal Commerce Corporation (VS)

3DSecure-controle voor betalingsverwerking wereldwijd mogelijk maken.

Standaardtransactiegegevens voor 3DSecure.

 

Coinbase Inc. (VS)

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor betalingen wereldwijd mogelijk maken.

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties.

 

Heartland Payment Systems, Inc. (VS)

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor betalingen in de Verenigde Staten mogelijk maken.

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties.

 

Merchant e-Solutions, Inc. (VS)

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor betalingen in de Verenigde Staten mogelijk maken.

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties.

 

Moneris Solutions Corporation (Canada)

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor betalingen in Canada mogelijk maken.

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties.

 

National Australia Bank Ltd. (Australië)

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor betalingen in Australië mogelijk maken.

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties.

 

Network Merchants, LLC. (VS); Network Merchants Inc. (VS)

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor betalingen in de Verenigde Staten mogelijk maken.

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties.

 

Stockholms Enskilda Bank AB (Zweden)

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor betalingen in Europa mogelijk maken.

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties

 

WorldPay, Inc. (VS); WorldPay Ltd. (VK)

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor betalingen wereldwijd mogelijk maken.

Naam, adres, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties.

Outsourcing klantenservice

 

LatentView Analytics Pte. Ltd

Wereldwijd klantenservice met betrekking tot betalingen bieden.

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadressen, verkorte en beperkte of volledige betaalbrongegevens (per geval verschillend), vervaldatums van betaalbronnen, type PayPal-rekening, bewijs van identiteit, rekeningsaldo en transactiegegevens, afschriften en rapporten, correspondentie betreffende de rekening, verzendinformatie en aanbiedingsinformatie.

 

Authentify Inc.

Verificatieservice via de telefoon

Mobiele en vaste telefoonnummers

 

CallPoint New Europe AD handelend onder de naam TELUS International Europe (Bulgarije)

 

Uitvoering van

de service Retourkosten Vergoeding.

Naam, e-mailadres, PayPal-transactiereferentie, retourinformatie (categorie van geretourneerd object, bedrag van geretourneerd object, valuta, land van retourzending, type retourzending) en verzenddocumenten als bewijs.

 

Key Performance Group SAS, Frankrijk

Beheer van het verwijzingsprogramma voor PayPal-rekeninghouders

Voornaam, achternaam, e-mailadres, klant-id, transactiegegevens met betrekking tot beloningen voor verwijzingen

 

New Relic, Inc. (VS)

Analyses bieden waarmee we wereldwijd fouten in de service kunnen verhelpen.

Logboekgegevens en geaggregeerde gegevens met betrekking tot de serviceprestaties.

 

PagerDuty, Inc. (VS)

Oproepbare technici wereldwijd waarschuwen dat er een e-mail is ontvangen.

Onderwerp van de e-mail in kwestie.

 

Sumologic, Inc. (VS)

Analyses bieden waarmee we wereldwijd fouten in de service kunnen verhelpen.

Logboekgegevens en geaggregeerde gegevens met betrekking tot de serviceprestaties.

Bureaus voor kredietreferenties en fraudepreventie

Naast de vermelde doeleinden hieronder gebruikt PayPal uw persoonlijke gegevens om fraude of andere verboden acties te detecteren, te voorkomen en/of op te lossen of om schendingen van beleidsregels of toepasselijke gebruikersovereenkomsten te detecteren, te voorkomen of op te lossen.

 

SCHUFA Holding AG (Duitsland), infoscore Consumer Data GmbH (Duitsland)

De identiteit en het adres van een klant controleren, controles uitvoeren ter voorkoming en opsporing van ontbrekende bankbetalingen en van misdaden, waaronder fraude en /of het witwassen van geld, inclusief controles of de klant bij de bankrekening hoort; de kredietwaardigheid helpen bepalen van consumenten (als ze een Duitse PayPal-rekening hebben en uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor deze controle) en van webwinkels; de geschiktheid van producten en services onderzoeken en testen.

De kredietwaardigheidsscores die we opvragen bij deze bureaus, omvatten scores die worden berekend volgens wiskundig-statistische procedures.

Houd rekening met het feit dat PayPal dergelijke informatie heeft gevraagd en dat gegevens over negatieve rekeningprestaties die in deze databases openbaar worden gemaakt met betrekking tot klanten met een Duitse PayPal-rekening, potentieel kunnen:

• worden opgeslagen in de database ten behoeve van accountantsonderzoek en voor het bijhouden van de kredietwaardigheid van deze klanten;
• deze gegevens kunnen openbaar worden gemaakt aan andere derden om de kredietwaardigheid te bepalen

en
• worden verplaatst naar landen buiten de EU en op een globale basis.

Voor klanten met een Duitse PayPal-rekening kan de informatie over een ontbrekende bankbetaling bovendien:

• worden opgeslagen in de infoscore-database ten behoeve van audits; en

• (zonder de gegevens te koppelen aan de identiteit van de klant) openbaar worden gemaakt aan andere derden ter voorkoming van ontbrekende bankbetalingen.

Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, bankrekeninggegevens, informatie over ontbrekende bankbetalingen vanaf een bankrekening (zonder de gegevens te koppelen aan de identiteit van de klant) en in het geval dat het overdragen van dergelijke gegevens juridisch gerechtvaardigd is, ook bepaalde gegevens over negatieve rekeningprestaties van een klant met een Duitse PayPal-rekening.

 

AuthenticID LLC

Identiteit controleren; automatische extractie van gegevens van afbeeldingen van documenten en validatie van documenten/opsporing van vervalsingen. De geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken en testen.

Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, rechtsvorm, bedrijfsregistratienummer, BTW-nummer, documenten als bewijs van de identiteit en het adres, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en de gegevens daarin voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden.

 

Zoot Enterprises, Inc. (VS), Zoot Deutschland GmbH (Duitsland), Zoot Enterprises Limited (Verenigd Koninkrijk)

Technische toepassingen verwerken; een gegevens- en documentengateway leveren voor het beoordelen, testen en natrekken van rekeningen; gebruikersgegevens en afbeeldingen van documenten uitwisselen die de identiteit, het adres en het eigendom van een financieringsinstrument met gecontracteerde bureaus voor kredietcontrole en fraudebestrijding bevestigen. Gegevens van interne en externe bronnen samenvoegen en statistische analyses leveren om het risico van fraude te beoordelen.

Alle door de klant verstrekte rekeninggegevens en documenten, inclusief gegevens waaruit identiteit en adres kan worden afgeleid, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en gegevens daarin voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden. Van deze gegevens kunnen ook IP-adressen deel uitmaken.

 

Kount, Inc. (VS)

Fraudecontrole voor betalingsverwerking wereldwijd mogelijk maken.

Naam, adres, apparaatvingerafdrukgegevens, gegevens van de betaalwijze en gegevens van betaaltransacties.

 

Artefacts Solutions LLC (VS)

Fraude opsporen en risico's verminderen bij de transactieverwerking.

Verkort kaartnummer, transactiebedrag, terugboekingspercentage, kredietpercentage en afwijzingspercentage.

 

Experian Information Solutions, Inc. (VS)

Identiteit controleren, helpen beslissingen te nemen over de kredietwaardigheid van een klant, controles uitvoeren teneinde misdrijven te voorkomen en op te sporen, waaronder fraude en/of witwassen.

Gegevens die zijn doorgegeven aan deze bedrijven, kunnen door het betreffende bureau voor kredietcontrole en fraudebestrijding worden bewaard met het oog op audits en fraudepreventie.

Naam, adres, Social Security Number, geboortedatum, bedrijfsnaam, juridische bedrijfsnaam, Tax Identification Number, zakelijk telefoonnummer

 

 

Trulioo Information Services, Inc. (VS)

Identiteit controleren, controles uitvoeren teneinde misdrijven te voorkomen en op te sporen, waaronder fraude en/of witwassen.

Gegevens die zijn doorgegeven aan deze bedrijven, kunnen door het betreffende bureau voor kredietcontrole en fraudebestrijding worden bewaard met het oog op audits en fraudepreventie.

Naam, geboortedatum, adres, referentienummer (indien verstrekt).

Commerciële partnerschappen

 

Stubhub Services S.à.r.l. (Luxemburg)

Ten behoeve van de vereisten voor het tegengaan van het witwassen van geld en het verzamelen van klantgegevens.

Voor- en achternaam, geboortedatum, woonadres, nationaliteit, nummer van nationale identiteitskaart/paspoort

Marketing en public relations

 

TNS Deutschland GmbH (Duitsland)

Uitvoeren van klantenservice- en marketingenquêtes.

Naam, e-mailadres, telefoonnummer, soort rekening, soort en aard van de aangeboden of gebruikte PayPal-diensten en relevante transactiegegevens.

 

Rapp (Frankrijk), Antics (VS), Partner Path

Marketingcampagnes ontwikkelen, meten en uitvoeren.

Naam, bedrijfsnaam, adres en registratienummer van de webwinkel/partner, naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon van de webwinkel, URL van de webwinkel, PayPal-rekeningnummer, door de webwinkel gebruikte toepassingen van derden, gedrag op de website van PayPal-services.

 

Adobe Systems Incorporated.

Uitvoeren van retargeting-campagnes om op maat gemaakte advertenties te leveren.

Anonieme id, gegenereerd door cookies, pixeltags of soortgelijke technologieën die in webpagina's zijn ingesloten

 

Oracle Corporation UK Ltd

Marketingcampagnes ontwikkelen, meten en uitvoeren.

Naam, bedrijfsnaam, adres en registratienummer van de webwinkel, naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon van de webwinkel, URL van de webwinkel, PayPal-rekeningnummer, door de webwinkel gebruikte toepassingen van derden, gedrag op de PayPal-website.

 

Iris (Duitsland)

Marketingcampagnes ontwikkelen, meten en uitvoeren.

Naam, bedrijfsnaam, adres en registratienummer van de webwinkel/partner, naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon van de webwinkel, URL van de webwinkel, PayPal-rekeningnummer, door de webwinkel gebruikte toepassingen van derden, gedrag op de PayPal-website.

 

OC&C Strategy Consultants Limited (VK)

Marktonderzoek verrichten en inzichten ontwikkelen

Anonieme rekening- en transactiegegevens

Operationele diensten

 

Gothia AS (Noorwegen)

Schulden incasseren; rapportage over in gebreke blijvende klanten verwerken voor bureaus voor kredietcontrole.

Naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, geboortedatum, e-mailadres, rekeningtype, rekeningstatus, laatste vier cijfers van rekening voor financiële instrumenten, filiaalcode, rekeningsaldo, details van rekeningtransacties en passiva, naam van betaalbronprovider, van toepassing zijnde details van rekeninggedrag en kopieën van alle correspondentie (inclusief, maar niet beperkt tot, alle correspondentie die relevant is voor rapportage aan kredietbureaus) van elke kwestie met betrekking tot bedragen die u ons verschuldigd bent (of die iemand anders ons verschuldigd is).

 

Salesforce.com, Inc. (VS), Oracle America Inc. (VS), Adobe Systems Incorporated (VS), Teradata Corporation

Voldoen aan e-mailhandelingen betreffende PayPal-services (inclusief, maar niet beperkt tot activiteiten, klantenservices, incasso, marketingprogramma's en speciale acties).

Naam, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, contactgegevens van het bedrijf, domeinnaam, rekeningstatus, rekeningtype, rekeningsvoorkeuren, type en aard van de PayPal-services die worden aangeboden of gebruikt en relevante transactie- en rekeninggegevens.

 

Zoot Enterprises, Inc. (VS), Zoot Deutschland GmbH (Duitsland), Zoot Enterprises Limited (Verenigd Koninkrijk)

Technische toepassingen verwerken; een gegevens- en documentengateway leveren voor het beoordelen, testen en natrekken van rekeningen; gebruikersgegevens en afbeeldingen van documenten uitwisselen die de identiteit, het adres en het eigendom van een financieringsinstrument met gecontracteerde bureaus voor kredietcontrole en fraudebestrijding bevestigen.

Alle door de klant verstrekte rekeninggegevens en documenten zoals bewijs van identiteit en adres, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en gegevens daarin voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden.

 

Lattice Engines, Inc.

Voorspellende modellen ontwikkelen en optimaliseren.

Naam van de webwinkel, naam van de contactpersoon, adres, e-mailadres, URL van de webwinkel

 

Interact CC Ltd (VK)

Hulp bieden bij de PayPal-service aan klanten

Klantnaam, bedrijfsnaam, telefoonnummers, e-mailadres van contactpersoon, website, bedrijfstak, verzendgegevens, kaartgegevens voor de betaling

 

The unbelievable Machine Company GmbH

 

BillSafe-toepassing hosten op de eigen servers

Alle rekeninggegevens.

Bedrijvengroepen

 

PayPal Inc. (VS)

Namens PayPal rekeninggegevens opslaan en verwerken.

Alle rekeninggegevens.

 

PayPal Europe Services Limited (Ierland), PayPal Malaysia Services Sdn Bhd (Kuala Lumpur), PayPal Israel Ltd (Israël), PayPal India Private Limited (India), PayPal (UK) Ltd (Verenigd Koninkrijk), PayPal France S.A.S. (Frankrijk), PayPal Deutschland GmbH (Duitsland), PayPal Spain SL (Spanje), PayPal Italia Srl (Italië), PayPal Nederland BV (Nederland), PayPal European Marketing SA (Zwitserland), PayPal Polska Sp Zoo (Polen), PayPal Bilisim Hizmetleri Limited Sirketi (Turkije), PayPal International Sarl (Luxemburg), PayPal SE (Verenigd Koninkrijk), Bill Me Later Inc. (Duitsland), PayPal Information Technologies (shanghai) Co. (China), PayPal Australia Pty Limited (Australië), PayPal Charitable Giving Fund (VS), PayPal Giving Fund UK (Verenigd Koninkrijk), Tradera AB (Zweden),

Namens PayPal klantenondersteuning, risicoanalyse, compliance en/of andere backoffice-taken verlenen.

Alle rekeninggegevens.

 

PayPal Pte. Ltd (Singapore)

Werken voor rekening van PayPal met het doel het aangaan en uitvoeren van andere dan klantcontracten waarbij klantengegevens betrokken zijn.

Alle rekeninggegevens.

 

Commerciële partners

 

 

 

eBay Inc. (VS), eBay Europe S.à r.l. (Luxemburg), eBay Services S. à r.l. (Luxemburg), eBay International AG (Zwitserland), eBay Corporate Services GmbH (Duitsland), eBay France SAS (Frankrijk), eBay (UK) Limited (Verenigd Koninkrijk), eBay CS Vancouver Inc. (Canada), eBay Partner Network Inc. (VS), eBay Internet Support (Shanghai) Co Ltd (China), eBay Enterprise Marketing Solutions (VS) (voorheen GSI Commerce, Inc (VS)), VendorNet Inc (VS), PepperJam Network (VS), GSI Media Inc. (VS), M3 Mobile Co., Ltd. (Zuid-Korea), MBS (VS), ClearSaleing (VS), True Action Network (VS), True Action Studio (VS), GumTree.com Limited (Verenigd Koninkrijk), Kijiji International Limited (Ierland), Kijiji US Inc. (VS), mobile.de & eBay Motors GmbH (Duitsland), Shopping.com Inc. (VS), Shopping Epinions International Limited (Ierland), Marktplaats B.V. (Nederland), Private Sale GmbH (Duitsland), StubHub, Inc. (VS), Viva Group, Inc. (VS), StubHub Europe S.à r.l. (Luxemburg), StubHub Services S.à r.l. (Luxemburg), Viva Group, Inc. (VS), ProStores Inc. (VS), MicroPlace, Inc. (VS), Internet Auction Co., Ltd. (Zuid-Korea), Via-Online GmbH (Duitsland), Zong Inc. (VS) en X.commerce, Inc. (VS). eBay Europe Services Limited (Ierland), eBay GmbH (Duitsland)

Gezamenlijke klanten inhoud en services bieden (zoals registratie, transacties, rekeningen voor facturering via een provider met failover en klantenservice), risico's beoordelen, helpen bij het detecteren, voorkomen en/of oplossen van fraude of andere potentieel illegale handelingen en schendingen van beleidslijnen, en beslissingen over producten, services en communicatie sturen.

Alle rekeninggegevens.

 1. Overige wijzigingen

Er zijn paragraafs van het PayPal Privacybeleid aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en typefouten te verbeteren.

 

Aanpassing van het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal

Ingangsdatum: 1 juli 2015

We raden u aan om deze beleidsaanpassing zorgvuldig te bestuderen zodat u bekend bent met alle wijzigingen die zijn aangebracht in het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal.

 1. Tabaksproducten, e-sigaretten en geneesmiddelen en hulpmiddelen op recept

Het Beleid inzake redelijk gebruik verbiedt op dit moment het gebruik van PayPal voor activiteiten die een schending vormen van toepasselijke wetgeving of industriële regelgeving met betrekking tot de verkoop van tabaksproducten of geneesmiddelen en hulpmiddelen op recept.  We vervangen dit verbod door een nieuwe beleidstekst waarin naast deze objecten ook e-sigaretten zijn opgenomen.  Op grond van de nieuwe beleidstekst is het gebruik van PayPal voor transacties met betrekking tot sigaretten verboden.  Bovendien mogen webwinkels PayPal alleen gebruiken voor verkoop van andere tabaksproducten dan sigaretten, e-sigaretten en geneesmiddelen en hulpmiddelen op recept na voorafgaande goedkeuring door PayPal.

De wijzigingen zijn als volgt: 

 • paragraaf 5 onder ´Verboden activiteiten´, die de huidige bepalingen bevat met betrekking tot tabaksproducten en geneesmiddelen en hulpmiddelen op recept, wordt verwijderd. 
 • Een nieuwe paragraaf 2(c) onder ´Verboden activiteiten´ luidt als volgt:
  • U mag de PayPal-service niet gebruiken voor activiteiten die: … 2. verband houden met transacties met betrekking tot … (c) sigaretten …
 • De desbetreffende delen van het overzicht onder ´Activiteiten waarvoor goedkeuring vereist is´ worden als volgt herzien:
  • PayPal vereist voorafgaande goedkeuring voor het accepteren van betalingen voor bepaalde services die in onderstaand overzicht vermeld zijn.

Services waarvoor voorafgaande toestemming vereist is

Contactgegevens

… verkoop … tabaksproducten anders dan sigaretten, e-sigaretten of geneesmiddelen/hulpmiddelen op recept

Stuur contactgegevens, de URL van uw zakelijke website en een kort bedrijfsoverzicht naar aup@paypal.com

 1. Haat, geweld, rassendiscriminatie en de financiële exploitatie van een misdrijf

We herzien de bepalingen van het Beleid inzake redelijk gebruik over haat, geweld, rassendiscriminatie en de financiële exploitatie van een misdrijf.  Deze bepaling wordt verplaatst van paragraaf 2(e) naar paragraaf 2(f) onder ´Verboden activiteiten´ en luidt als volgt:

U mag de PayPal-service niet gebruiken voor activiteiten die: … 2. te maken hebben met transacties in verband met … (f) het bevorderen van haat, geweld, rassendiscriminatie of de financiële exploitatie van een misdrijf …

 1. Omkoping en corruptie

We voegen aan het Beleid inzake redelijk gebruik een uitdrukkelijk verbod toe op het gebruik van PayPal voor betalingen in verband met omkoping of corruptie.  Een nieuwe paragraaf 3(k) onder ´Verboden activiteiten´ luidt als volgt:

U mag de PayPal-service niet gebruiken voor activiteiten die: … 3. te maken hebben met transacties die … (k) verband houden met het aanbieden of ontvangen van betalingen die omkoping of corruptie tot doel hebben.

 1. Gokken

Het Beleid inzake redelijk gebruik verbiedt op dit moment het gebruik van PayPal voor activiteiten met betrekking tot gokken, tenzij ze wettelijk zijn toegestaan op de plekken waar de exploitant en de klant zich bevinden en de exploitantuitvoerder voorafgaande goedkeuring van PayPal heeft ontvangen.  We brengen enkele wijzigingen aan om het beleid duidelijker te presenteren en te verduidelijken dat het beleid ook betrekking heeft op fantasiesporten.

Hier volgt enige extra informatie over de wijzigingen: ons beleid inzake activiteiten met betrekking tot gokken wordt op dit moment uiteengezet in paragraaf 6 onder ´Verboden activiteiten´ en naar paragraaf 6 wordt verwezen in de eerste zin onder ´Activiteiten waarvoor goedkeuring vereist is´.  We verwijderen paragraaf 6 en de bijbehorende verwijzing en voegen een nieuwe rij toe aan het overzicht onder ´Activiteiten waarvoor goedkeuring vereist is´ waarin ons beleid inzake activiteiten die betrekking hebben op gokken uiteen wordt gezet. 

In deze nieuwe rij handhaven we de niet-exclusieve lijst van activiteiten die betrekking hebben op gokken waarvoor het huidige Beleid inzake redelijk gebruik geldt, met twee wijzigingen.  Ten eerste hebben we de lijst aangevuld om te verduidelijken dat het beleid ook voor fantasiesporten geldt.  Ten tweede hebben we in het huidige Beleid inzake redelijk gebruik bepaalde bewoordingen met betrekking tot behendigheidsspelen gewijzigd.  De huidige tekst geeft aan dat het beleid voor behendigheidsspelen geldt, ongeacht of deze wel of niet juridisch zijn gedefinieerd als loterijen.  De herziene tekst verwijst niet meer naar loterijen, maar naar gokken.  De tekst geeft aan dat het beleid geldt voor behendigheidsspelen, ongeacht of deze wel of niet juridisch zijn gedefinieerd als gokken.

De desbetreffende delen van het overzicht onder ´Activiteiten waarvoor goedkeuring vereist is´ worden als volgt herzien:

“PayPal vereist voorafgaande goedkeuring voor het accepteren van betalingen voor bepaalde services die in onderstaand overzicht vermeld zijn.

Services waarvoor voorafgaande toestemming vereist is

Contactgegevens

Activiteiten die betrekking hebben op gokken, spellen en/of andere activiteiten met inlegkosten en een prijs, waaronder, maar niet beperkt tot, casinospellen, wedden op sportuitslagen en paarden- of hondenraces, fantasiesporten, loterijen, andere activiteiten die gokken mogelijk maken, behendigheidsspellen (al dan niet juridisch gedefinieerd als gokken) en trekkingen, indien de exploitant en de klanten zich uitsluitend in rechtsgebieden bevinden waarin dergelijke activiteiten wettelijk zijn toegestaan.

Stuur contactgegevens, de URL van uw zakelijke website en een kort bedrijfsoverzicht naar aup@paypal.com

            …”

 

 1. Transacties op eBay

Het huidige Beleid inzake redelijk gebruik bevat een bepaling onder ´Transacties op eBay´ met betrekking tot het gebruik van PayPal ter ondersteuning van transacties op eBay.  Deze bepaling vereist bij dergelijk gebruik van PayPal naleving van zowel het Beleid inzake redelijk gebruik als de regels van eBay met betrekking tot verboden en illegale objecten zoals uiteengezet op de website van eBay.  In verband met de potentiële splitsing van de bedrijven van eBay en PayPal in onafhankelijke beursgenoteerde ondernemingen, verwijderen we deze bepaling uit het Beleid inzake redelijk gebruik.

 

Aanpassing van de Gebruikersovereenkomst

Ingangsdatum: 29 januari 2015

Lees dit document goed door.

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de bovenstaande datum in werking treden. Als u besluit ze niet te accepteren, kunt u ons daarvan vóór bovenstaande datum op de hoogte brengen en direct uw rekening opheffen (https://www.paypal.com/be/cgi-bin/?&cmd=_close-account), zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.

We hopen echter dat u PayPal blijft gebruiken en van de volgende voordelen wilt blijven profiteren:

PayPal is veiliger

Als u met PayPal betaalt, worden uw financiële gegevens nooit gedeeld met (weder)verkopers. U bent dus beter beschermd tegen fraude.

PayPal is sneller

Omdat u niet elke keer al uw kaartgegevens hoeft in te voeren, betaalt u online sneller. Daarnaast ontvangt u objecten van eBay sneller omdat u de verkoper direct kunt betalen.

PayPal is gemakkelijker

PayPal is een populaire internetbetaalmethode in België omdat het een slimmere, doordachte manier is om met een paar klikken online te betalen. U heeft alleen uw e-mailadres en een wachtwoord nodig.

Bekijk de huidige Gebruikersovereenkomst.Aanpassing van de Gebruikersovereenkomst.

 1. Intellectueel eigendom

  paragraaf 1.3 is aangepast om de gebruiksbepalingen van HTML-logo's die door PayPal via haar zakelijke services, veilingtools of partnerprogramma's zijn geleverd, te verduidelijken.  De aangepaste paragraaf 1.3 luidt nu als volgt:

  1.3 Intellectueel eigendom. De URL's van de PayPal-website(s), "PayPal" en alle aanverwante logo's van onze producten en services die op onze website(s) worden beschreven, vallen onder het auteursrecht van PayPal of zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van PayPal of zijn licentiegevers. Alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts vallen of onder het auteursrecht van PayPal, de servicemerken, handelsmerken en/of beschermde handelsstijl van PayPal. U mag deze zaken niet kopiëren, imiteren, aanpassen, wijzigen, modificeren of gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U, als webwinkel, mag de HTML-logo's die PayPal beschikbaar stelt via onze webwinkelservices, veilingtools of partnerprogramma's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gebruiken, maar alleen om via uw website bekend te maken dat u een webwinkel bent die betalingen via de service accepteert en webverkeer vanaf die website omleidt naar de service. Deze toestemming kan PayPal op elk gewenst moment naar eigen inzicht beperken of intrekken. U mag deze HTML-logo's op geen enkele wijze aanpassen, wijzigen of modificeren, deze gebruiken op een voor PayPal of de Service geringschattende wijze en op geen enkele wijze weergeven die sponsoring of goedkeuring van PayPal zou kunnen impliceren. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de PayPal-website en de inhoud daarop zijn het exclusieve eigendom van PayPal en zijn licentiegevers.”

 1. Geld overmaken – hoe we uw betaalopdrachten uitvoeren

  De laatste zin van de laatste alinea van paragraaf 3.1 is aangepast door het toevoegen van meer informatie ter verduidelijking van de mate van PayPal's verplichtingen inzake het afwikkelen van terugbetalingstransacties. De gewijzigde zin luidt nu als volgt (de toegevoegde tekst is onderstreept):

  “… PayPal behoudt zich het recht voor een door u verrichte betaling pas uit te voeren als er voldoende geld beschikbaar is (dit betekent ook, zonder beperking, dat PayPal niet verplicht is een terugbetalingstransactie te vereffenen alvorens het geld voor de oorspronkelijke transactie is ontvangen).”
 1. Bijzondere betaalbronnen

  Het gedeelte van paragraaf 3.4 over "Bijzondere betaalbronnen" is aangepast door het toevoegen van meer informatie over hoe bijzondere betaalbronnen kunnen worden gebruikt. Het aangepaste deel van paragraaf 3.4 over "Bijzondere betaalbronnen" luidt nu als volgt:

  Bijzondere betaalbronnen: bepaalde betalingen kunnen worden verricht vanuit bijzondere betaalbronnen die aan uw rekening zijn gekoppeld, zoals saldi voor specifieke webwinkels/transacties, cadeaubonnen of andere promotiebetaalbronnen. Het gebruik en de prioriteit daarvan zijn afhankelijk van verdere voorwaarden die tussen u en PayPal zijn overeengekomen (“Bijzondere betaalbronnen”).

  Uw rekeningoverzicht kan het nominale bedrag vermelden dat op een gegeven moment via uw bijzondere betaalbronnen beschikbaar is voor in aanmerking komende betalingen. Dit bedrag is geen e-geld, wordt niet als deel van uw saldo beschouwd en is niet in te wisselen voor contant geld. Het vertegenwoordigt uitsluitend een hoeveelheid e-geld die PayPal aanbiedt uit te geven en op uw PayPal-rekening bij te schrijven op het moment van (en alleen om direct te betalen) een in aanmerking komende PayPal-aankoop, conform (en alleen voor de periode beschreven in) de verdere gebruiksvoorwaarden voor die bijzondere betaalbron. Als een met een bijzondere betaalbron gefinancierde PayPal-betaling op een later tijdstip om wat voor reden dan ook wordt ingetrokken (inclusief, zonder beperking, teruggeboekt), houdt PayPal het bedrag dat het gedeelte van die PayPal-betaling vertegenwoordigt dat met uw bijzondere betaalbron is betaald in en (mits de bijzondere betaalbron niet al verlopen is) wordt de bijzondere betaalbron in ere hersteld.”

 1. Gewenste betaalbronnen voor terugkerende of automatische betalingen

  paragraaf 3.5c is aangepast ter verduidelijking van de beperkingen die van toepassing zijn bij het instellen van een voorkeursbetaalbron voor uw betalingen. Het gewijzigde segment van paragraaf 3.5c luidt nu als volgt (geplaatst in de context van het relevante gedeelte van de hoofdtekst van paragraaf 3.5):

  3.5 Voorkeursbetaalbron. Als u een gewenste betaalbron wilt selecteren, kunt u dat doen in de volgende situaties:

  c. Beperkingen. Als er saldo op uw PayPal-rekening staat en uw betaling niet in aanmerking komt om met een bijzondere betaalbron te worden gefinancierd, wordt dat saldo en niet de voorkeursbetaalbron gebruikt, tenzij uw voorkeursbetaalbron een Uitgestelde bankbetaling is. Staat er voldoende geld op uw rekening, maar wilt u dat niet gebruiken voor uw volgende betaling, dan moet u dat geld van de rekening opnemen voordat u de volgende betaling uitvoert.

 1. Uw aansprakelijkheid inzake geannuleerde incassobetalingen.

  Er wordt een korte zin aan het eind van de alinea toegevoegd in paragraaf 3.7 (Overschrijvingen) die begint met “PayPal voert elektronische overschrijvingen vanaf uw bankrekening…” om uw verantwoordelijkheid naar PayPal in bepaalde gevallen te beschrijven als u een incassobetaling annuleert. De nieuwe zin luidt als volgt:

  Als u een machtiging annuleert (inclusief, maar niet beperkt tot, elke SEPA-machtiging), gaat u ermee akkoord dat u ons schadeloos stelt voor de waarde van goederen of services die u met de opbrengsten van die machtiging heeft verbruikt.”
 1. Verboden activiteiten

  paragraaf 9.1.gg is aangepast om er een verboden activiteit van te maken (om alle twijfel te voorkomen) PayPal bloot te stellen aan het risico van wettelijke boetes door Europese, Amerikaanse of andere autoriteiten voor het verwerken van uw transacties. De aangepaste paragraaf 9.1.gg luidt als volgt (geplaatst in context van de hoofdclausule):

  9.1 Verboden activiteiten. Het is u met betrekking tot uw gebruik van onze website, uw rekening of de services, of in de loop van uw interacties met PayPal, een gebruiker of derde, niet toegestaan:

  gg. de service zo te gebruiken dat PayPal mogelijk niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen inzake het tegengaan van witwassen van geld, het financieren van terroristen en vergelijkbare andere wettelijke verplichtingen (inclusief, maar niet beperkt tot, gevallen waarin we uw identiteit niet kunnen controleren of u niet de stappen voor het opheffen van uw verzend-, ontvangst- en opnamelimiet voltooit overeenkomstig artikel 3.3, 4.1 en 6.3 of waar u PayPal blootstelt aan het risico van wettelijke boetes door Europese, Amerikaanse of andere autoriteiten voor het verwerken van uw transacties); of

  …”

 1. PayPal Aankoopbescherming

  paragraaf 13 wordt aangepast om het PayPal Aankoopbeschermingsbeleid op een aantal punten te verbeteren. De aanpassingen dienen om:
   
  • de terugbetalingsvoorwaarden van PayPal Aankoopbescherming te verbeteren door:
   • de voor kopers toegestane tijd om een geschil in te dienen van 45 naar 180 dagen te verlengen na de datum waarop de betaling is uitgevoerd; en
   • het aantal categorieën in aanmerking komende aankopen uit te breiden om op maat gemaakte objecten te dekken die naar verluid niet zijn ontvangen.
  •  
  • voor alle gebruikers die een contract met PayPal aangaan onder de Gebruikersovereenkomst, in paragraaf 13.7 te verklaren dat als PayPal redenen heeft aan te nemen dat het retourneren van een object, waarvan de koper beweert dat dit SAVO is voor de ontvanger van de betaling, zou leiden tot een overtreding van de toepasselijke wetgeving, zoals wetten met betrekking tot het handelen in vervalste objecten, PayPal dit object aan een bevoegde instantie kan melden. Dit kan tot gevolg hebben dat de instantie het beheer/bezit van het object overneemt van de koper en dat de ontvanger van de betaling het object mogelijk niet terugkrijgt.

  Houd er rekening mee dat u, als u in andere landen verkoopt of objecten aanbiedt, het PayPal-kopersbeschermingsbeleid moet lezen dat geldt in de landen waarin uw beoogde kopers zijn gevestigd (het relevante PayPal-kopersbeschermingsbeleid is hier beschikbaar en ook toegankelijk via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website) omdat dit beleid op u als ontvanger van betalingen of verkoper van toepassing is.

 1. Terugboeking of mislukte incassobetaling.

  Er zijn nieuwe kosten voor terugboekingen of mislukte incassobetalingen aan de paragraaf Aanvullende kosten toegevoegd. Dit moet als volgt worden gelezen:
   

  Terugboeking of mislukte incassobetaling (volgens paragraaf 10.1). De kosten worden in zulke gevallen gebaseerd op ons verlies. U behoudt het recht aan te tonen dat ons verlies onder het kostenbedrag lag.

  3 EUR

 1. Overige wijzigingen

  Er zijn paragraafs van de PayPal Gebruikersovereenkomst aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en kleine typefouten te verbeteren.

 

Aanpassing van het PayPal Privacybeleid

Ingangsdatum: 29 december 2014

 1. Gegevens die we verzamelen

  We hebben het gedeelte van paragraaf 3 "Benodigde informatie" aangepast om uitgebreider te beschrijven welke aanvullende informatie we van u kunnen vragen als u bepaalde door ons geleverde functies gebruikt en de basis waarop we die informatie kunnen gebruiken.
  De aangepaste gedeelten van paragraaf 3 "Benodigde informatie" luiden nu als volgt (geplaatst in de context van de kop van de clausule):

  Benodigde informatie

  Als u bepaalde door ons geleverde functionaliteiten gebruikt (inclusief, maar niet beperkt tot, de POS-functionaliteit van PayPal, beschikbaar in uw mobiele app), kunnen we u vragen om een foto van uzelf te uploaden om deze specifieke services te bieden. Uw gezicht moet herkenbaar zijn. U bent als enige verantwoordelijk voor uw afbeelding.

 1. Gebruik en openbaarmaking van gegevens

  Het gedeelte "Openbaarmaking aan andere klanten van PayPal" is aangepast om te verduidelijken in welke omstandigheden en op basis waarvan we bepaalde onderdelen van uw gegevens kunnen delen. Het gewijzigde segment van paragraaf 4 luidt nu als volgt (geplaatst in de context van de kop van de clausule):

  Openbaarmaking aan andere klanten van PayPal

  Als u een mobiele app gebruikt, kunnen we de foto die u in uw mobiele app heeft opgeslagen delen met andere PayPal-gebruikers zodat deze u kunnen identificeren. U geeft ons toestemming uw afbeelding voor de hierboven vermelde doeleinden op een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, overdraagbare en sub-licentieerbare basis te gebruiken.

  Ook kunnen we aan andere gebruikers bekendmaken dat u zich als klant binnen het lokale bereik bevindt.

  …”

 1. Gebruik en openbaarmaking van gegevens - Openbaarmaking aan anderen dan klanten van PayPal

  Net als de meeste banken of financiële-/betaalserviceproviders, werkt PayPal met dienstenverstrekkers van derde partijen. We moeten van tijd tot tijd gebruikersgegevens aan ze openbaar maken zodat de diensten waar onze gebruikers om hebben verzocht, geleverd kunnen worden. Deze serviceproviders voorzien ons in belangrijke informatietools die ons in staat stellen een gemakkelijkere, snellere en veiligere betaalmanier te zijn.

  De wetgeving van Luxemburg, waaraan de verwerking en aanpak van de gebruikersgegevens van PayPal onderhevig is (gegevensbescherming en bankgeheim), vereist meer transparantie dan de meeste andere EU-wetgevingen. Daarom vermeldt PayPal, anders dan de overgrote meerderheid van internetgebaseerde serviceproviders of financiële services in de EU, in haar Privacybeleid alle externe serviceproviders aan wie gebruikersgegevens worden verstrekt, plus de reden dat de gegevens openbaar worden gemaakt en het type gegevens dat openbaar wordt gemaakt.


  Alinea d (van het gedeelte van paragraaf 4 met de titel “Openbaarmaking aan anderen dan klanten van PayPal“) is aangepast zodat PayPal bepaalde klantgegevens openbaar kan maken aan aanvullende derden of voor aanvullende doeleinden die zijn uiteengezet in de onderstaande tabel, of zodat PayPal de reikwijdte kan wijzigen van de doeleinden en gedeelde gegevens die zijn uiteengezet in de onderstaande tabel.
   

  Categorie

  Naam externe partij en rechtsgebied (tussen haakjes)

  Doel

  Openbaargemaakte gegevens

  Bureaus voor kredietreferenties en fraudepreventie

  Naast de vermelde doeleinden hieronder gebruikt PayPal uw persoonlijke gegevens om fraude of andere verboden acties te detecteren, te voorkomen en/of op te lossen of om schendingen van beleidsregels of toepasselijke gebruikersovereenkomsten te detecteren, te voorkomen of op te lossen.

   

  Creditsafe USA Inc. (VS)

  Zakelijke gegevens ontvangen voor risicoanalyse en het voldoen aan onze vereisten tegen witwaspraktijken, zoals het opzetten van een bedrijfsstructuur en economisch eigendom.

  Bedrijfsregistratienummer, naam en adres van het bedrijf, naam, adres, geboortedatum van de directeuren.

   

  DueDil Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Zakelijke gegevens ontvangen voor risicoanalyse en het voldoen aan onze vereisten tegen witwaspraktijken, zoals het opzetten van een bedrijfsstructuur en economisch eigendom.

  Bedrijfsregistratienummer, naam en adres van het bedrijf, naam, adres, geboortedatum van de directeuren.

   

  ID Checker.nl BV (Nederland) (Ierland)

  Identiteit controleren; automatische extractie van gegevens van afbeeldingen van documenten en validatie van documenten/opsporing van vervalsingen. De geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken en testen.

  Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, rechtsvorm, bedrijfsregistratienummer, BTW-nummer, bewijs van identiteit, adres, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en de gegevens daarin voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden.

   

  Au10tix Limited (Cyprus)

  Identiteit controleren; automatische extractie van gegevens van afbeeldingen van documenten en validatie van documenten/opsporing van vervalsingen. De geschiktheid van nieuwe producten en services onderzoeken en testen.

  Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, rechtsvorm, bedrijfsregistratienummer, BTW-nummer, documenten als bewijs van de identiteit en het adres, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en de gegevens daarin voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden.

   

  Zoot Enterprises, Inc. (VS), Zoot Deutschland GmbH (Duitsland), Zoot Enterprises Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Technische applicaties verwerken; een gegevens- en documentengateway leveren voor het beoordelen en grondig onderzoeken van rekeningen; gebruikersgegevens en afbeeldingen van documenten uitwisselen die de identiteit, het adres en het eigendom van een financieringsinstrument met gecontracteerde bureaus voor kredietcontrole en fraudebestrijding bevestigen. Gegevens van interne en externe bronnen samenvoegen en statistische analyses leveren om het risico van fraude te beoordelen.

  Alle door de klant verstrekte rekeninggegevens en documenten, inclusief gegevens waaruit identiteit en adres kan worden afgeleid, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en gegevens daarin voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden. Van deze gegevens kunnen ook IP-adressen deel uitmaken.

  Marketing en public relations

   

  DemandGen AG (Duitsland)

  E-mailmarketingcampagnes uitvoeren.

  Naam, e-mailadres, telefoonnummer, soort rekening, soort en aard van de geboden of gebruikte PayPal-services en relevante transactiegegevens.

   

  StrikeAd UK Ltd. (Verenigd Koninkrijk), Ad-x Limited (Verenigd Koninkrijk), Criteo Ltd. (Verenigd Koninkrijk), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Retargeting-campagnes uitvoeren en meten om gebruikers in te delen voor marketingcampagnes van PayPal Here.

  Anoniem cookie-ID, reclame-ID en apparaat-ID om gebruikers in te delen voor marketingdoeleinden.

   

  Nanigans, Inc. (VS), Fiksu, Inc. (VS), Ad- X Limited (Verenigd Koninkrijk), Criteo Ltd. (Verenigd Koninkrijk), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Gedrag in de mobiele app helpen identificeren om beslissingen over targeted marketing te helpen nemen; mobiele campagnes in sociale netwerken en elders op het web op een efficiënte manier verwerken en optimaliseren.

  Anoniem cookie-ID, reclame-ID en apparaat-ID die door een specifieke persoon wordt gebruikt, gebeurtenissen in de mobiele app over het gebruik van de mobiele app door een specifieke gebruiker (zoals aanmelding, succesvolle voltooiing van de transactie), maar geen betalings- en financiële gegevens.

  Inhoud van advertenties die aan specifieke gebruikers moeten worden getoond en, waar nodig, aan de segmentatiegroep waartoe deze personen behoren voor advertentiedoeleinden.

  Operationele diensten

   

  Zoot Enterprises, Inc. (VS), Zoot Deutschland GmbH (Duitsland), Zoot Enterprises Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Technische toepassingen verwerken; een gegevens- en documentengateway leveren voor het beoordelen en grondig onderzoeken van rekeningen; gebruikersgegevens en afbeeldingen van documenten uitwisselen die de identiteit, het adres en het eigendom van een financieringsinstrument met gecontracteerde bureaus voor kredietcontrole en fraudebestrijding bevestigen.

  Alle door de klant verstrekte rekeninggegevens en documenten zoals bewijs van identiteit en adres, eigendom van een financieringsinstrument of andere door PayPal gevraagde documenten en gegevens daarin voor risicoanalyse, controle op naleving van de wet en kredietdoeleinden.

  Bedrijvengroepen

   

  Private Sale GmbH (Duitsland)

  Gezamenlijke klanten inhoud en services bieden (zoals registratie, transacties, rekeningen voor facturering via een provider met failover en klantenservice), risico's beoordelen, helpen bij het detecteren, voorkomen en/of oplossen van fraude of andere potentieel illegale handelingen en schendingen van beleidslijnen, en beslissingen over producten, services en communicatie sturen.

  Alle rekeninginformatie.

 1. Overige wijzigingen

  Er zijn paragraafs van het PayPal Privacybeleid aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en typefouten te verbeteren.

 

 

Aanpassing van de Gebruikersovereenkomst.

Ingangsdatum: 17 juni 2014

 

Lees dit document goed door.

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de bovenstaande datum in werking treden. Als u besluit ze niet te accepteren, kunt u ons daarvan vóór bovenstaande datum op de hoogte brengen en direct uw rekening opheffen (https://www.paypal.com/be/cgi-bin/?&cmd=_close-account) zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.

We hopen echter dat u PayPal blijft gebruiken en van de volgende voordelen wilt blijven profiteren:

PayPal is veiliger

Als u met PayPal betaalt, worden uw financiële gegevens nooit gedeeld met (weder)verkopers. U bent dus beter beschermd tegen fraude.

PayPal is sneller

Omdat u niet elke keer al uw kaartgegevens hoeft in te voeren, betaalt u online sneller. Daarnaast ontvangt u objecten van eBay sneller omdat u de verkoper direct kunt betalen.

PayPal is gemakkelijker

PayPal is een populaire internetbetaalmethode in België omdat het een slimmere, doordachte manier is om met een paar klikken online te betalen. U heeft alleen uw e-mailadres en een wachtwoord nodig.

Bekijk de huidige Gebruikersovereenkomst.

 

Aanpassing van de Gebruikersovereenkomst.

 1. PayPal als inlogmethode

  PayPal staat bepaalde derde partijen met uw toestemming toe u via PayPal op hun website of andere online service te laten inloggen. Een nieuwe paragraaf 2.4 is toegevoegd waarin wordt uitgelegd hoe dit werkt en waarin uw rechten staan vermeld en de verplichtingen van de derde partij die PayPal als inlogmethode aanbiedt. De paragraaf luidt als volgt:

  2.4 PayPal als inlogmethode. Als u PayPal gebruikt als middel om in te loggen op externe websites of mobiele apps, kunnen we uw inlogstatus delen met de derde partijen die deze service als inlogmethode aanbieden. Ook kunnen we met uw toestemming persoonlijke gegevens en rekeninggegevens delen, zodat de derde partij u kan herkennen. PayPal geeft dergelijke derde partijen geen toegang tot uw PayPal-rekening en verricht betalingen van uw rekening aan deze derde partijen uitsluitend na uw expliciete autorisatie."

  Als u deze Service aanbiedt als middel voor bezoekers om in te loggen op uw website of app of deze Service anderszins voor uw klanten wilt gebruiken, moet u akkoord gaan met de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn als deze functionaliteit voor u beschikbaar wordt gemaakt en moet u voldoen aan de in de integratiehandleidingen of richtlijnen vermeld staande specificaties. PayPal garandeert niet dat de identiteit van gebruikers van deze inlogmethode daadwerkelijk de identiteit van de gebruiker is en vertegenwoordigt deze gebruikers op geen enkele manier. PayPal deelt de persoonlijke gegevens en andere rekeninggegevens van de gebruiker (inclusief de inlogstatus) die PayPal beheert niet met u, tenzij de gebruiker erin heeft toegestemd dat we deze informatie aan u openbaar maken."


   
 2. Geld overmaken – hoe we uw betaalopdrachten uitvoeren

  paragraaf 3.1a is aangepast om te verduidelijken na welk tijdstip op een werkdag uw betaalopdracht wordt behandeld alsof deze door ons op de volgende werkdag is ontvangen. De aangepaste paragraaf 3.1a luidt nu als volgt (geplaatst in de context van de kop van de clausule):

  3.1 Hoe we uw betaalopdrachten uitvoeren. In navolging van de voorwaarden in deze Overeenkomst (en uw naleving hiervan) stemt u ermee in dat PayPal een betaalopdracht uitvoert die u heeft gedaan via uw betaalrekening en dat PayPal het geld binnen 1 werkdag na de datum waarop u uw geldige betaalopdracht heeft gegeven en PayPal deze heeft ontvangen overmaakt aan de aanbieder van betaalservices van de persoon aan wie u de betaling heeft overmaakt. Hiervoor dient u ons wel het volgende te verstrekken:

  a. uw betaalopdracht voor 16:00 uur (lokale tijd in het land waar uw rekening staat geregistreerd) op een werkdag. Als u de betaalopdracht na deze tijd of niet op een werkdag geeft, gaat u ermee akkoord dat uw betaalopdracht de eerstvolgende werkdag door ons wordt ontvangen;” (…)

 3. Betaalbronnen

  paragraaf 3.4 is aangepast door invoeging van:

  1. een nieuwe alinea waarin wordt uitgelegd dat u door het toevoegen van een creditcard als betaalbron PayPal een permanente toestemming geeft om deze creditcard automatisch als betaalbron te gebruiken; en
  2. een nieuwe alinea waarin wordt aangegeven hoe bijzondere betaalbronnen (zoals saldi voor specifieke webwinkels en cadeaubonnen) kunnen worden gebruikt

  De nieuwe alinea's luiden als volgt:

  Creditcards als betaalbronnen: door een creditcard toe te voegen als betaalbron geeft u PayPal een permanente toestemming om automatisch de benodigde bedragen van deze kaart af te schrijven als de kaart als betaalbron wordt gebruikt conform deze Overeenkomst. U kunt de permanente autorisatie met betrekking tot elke kaart stopzetten door de desbetreffende kaart in uw Rekeningprofiel te verwijderen als betaalbron.

  Bijzondere betaalbronnen: bepaalde betalingen kunnen worden verricht met bijzondere betaalbronnen die aan uw rekening zijn gekoppeld, zoals saldi voor specifieke webwinkels, cadeaubonnen of andere promotionele betaalbronnen. Het gebruik en de prioriteit van deze bronnen zijn afhankelijk van aanvullende voorwaarden die u en PayPal zijn overeengekomen (“Bijzondere betaalbronnen”). Uw rekeningoverzicht kan als onderdeel van uw gehele rekeningsaldo het nominale bedrag vermelden dat op een gegeven moment via uw speciale betaalbronnen beschikbaar is voor in aanmerking komende betalingen.”

 4. Gewenste betaalbronnen voor terugkerende of automatische betalingen

  paragraaf 3.5b is aangepast en legt uit hoe u een voorkeursbetaalbron kunt gebruiken voor terugkerende of automatische betalingen. De aangepaste paragraaf 3.5b luidt nu als volgt:

  3.5 Voorkeursbetaalbron. Als u een voorkeursbetaalbron wilt selecteren, kunt u dat doen in de volgende situaties(…)

  b. In uw rekeningprofiel - Terugkerende betalingen. Als u een terugkerende of automatische betaling heeft ingesteld, of een webwinkel of andere derde partij heeft geautoriseerd betalingen te incasseren van uw PayPal-rekening, kunt u een betaalbronvoorkeur selecteren voor toekomstige betalingen aan de webwinkel of andere derde partij. U kunt dit doen door in te loggen op uw rekening. Selecteer 'Profiel', 'Terugkerende betalingen' of 'Betaalgroepoverzicht' en selecteer vervolgens de links om een voorkeursbetaalbron (of alternatieve betaalbron) in te stellen. Anders wordt uw standaardbetaalbron gebruikt.”

 5. Betalingen gestart door derden (waaronder Terugkerende Betalingen).

  De alinea in paragraaf 3.10 (Betalingen gestart door derden (waaronder terugkerende betalingen)) over de verplichting van ontvangers van betalingen om de betaler vooraf in te lichten, is aangepast en luidt als volgt:

  3.10 Betalingen gestart door derden (waaronder terugkerende betalingen). Een door derden gestarte betaling is een betaling waarvoor u van tevoren een derde partij (bijvoorbeeld een webwinkel, een mobiele app van een webwinkel, of eBay) toestemming heeft gegeven om gelden van uw PayPal-rekening te innen.”

 6. Geld ontvangen

  We hebben aan het begin van paragraaf 4 een korte zin toegevoegd die uitleg geeft over de mogelijkheden om geld te ontvangen met PayPal. De zin luidt als volgt:

  PayPal kan iedereen (met of zonder PayPal-rekening) toestaan om een betaling naar uw rekening te starten.”

 7. Verboden activiteiten

  Er zijn nieuwe paragraafs 9.1.f en ah toegevoegd waarin het niet voldoen aan de verplichte eisen uit onze integratie- en programmeursgidsen als illegale activiteit wordt bestempeld. De nieuwe paragraafs 9.1.f en ah luiden als volgt (geplaatst in context van de hoofdclausule):

  9.1 Verboden activiteiten. Het is u met betrekking tot uw gebruik van onze website, uw rekening of de services, of in de loop van uw interacties met PayPal, een gebruiker of derde, niet toegestaan:

  f. Na te laten ons nadere informatie te verstrekken over uw bedrijf of bedrijfsactiviteiten waarom we u redelijkerwijs verzoeken;

  ah. Een service te integreren of gebruiken zonder volledig te voldoen aan alle verplichte eisen die bij tijd en wijle aan u bekend worden gemaakt via een integratie- of programmeursgids of andere documentatie van PayPal.”

 8. Uw Betaalmiddel veilig houden.

  paragraaf 9.2 is aangepast door de toevoeging van nieuwe subparagraafs 9.2.i en 9.2.j, waarin wordt gesteld dat u in het algemeen de persoonlijke gegevens van uw rekening up-to-date moet houden en alle redelijke maatregelen moet treffen om de veiligheid van alle apparaten waarmee u toegang krijgt tot de services te beschermen. De nieuwe paragraafs 9.2.i a en 9.2.j luiden als volgt (geplaatst in context van hun hoofdclausule):

  U gaat ermee akkoord de volgende acties uit te voeren om uw betaalmethode te beveiligen:

  i. De persoonlijke gegevens van uw rekening up-to-date te houden. Wanneer u in verband met uw rekening contact met ons opneemt via een niet bij ons geregistreerd adres, telefoonnummer of e-mailadres, kunnen we wellicht niet op u reageren.

  j. Alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de veiligheid te beschermen van het persoonlijke elektronische apparaat waarmee u toegang tot de services krijgt (inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van persoonlijk geconfigureerde apparaatfuncties voor toegang tot de services die met een pincode of wachtwoord zijn beveiligd en het niet delen van uw apparaat met andere mensen).”

 9. PayPal Aankoopbescherming

  paragraaf 13.7 is toegevoegd ter uitleg van de mate waarin u mogelijk aansprakelijk bent conform de PayPal Aankoopbescherming als u een ontvanger van een betaling (een verkoper) bent. De nieuwe paragraaf 13.7 luidt als volgt:

  13.7 Reikwijdte van de dekking

  Ontvangers van betalingen: als ontvanger van een betaling bent u jegens PayPal aansprakelijk als u een claim verliest van een koper met een PayPal-rekening die waar ook ter wereld staat geregistreerd (ofwel volgens het Kopersbeschermingsbeleid van PayPal in het land van registratie van de PayPal-rekening van die koper of anderszins). Dit omvat zonder beperkingen situaties waarin u verkoopt aan een koper die een gebruiker van het volledige PayPal-programma is en die een SAVO-claim indient, in welk geval u in het algemeen verplicht bent het object terug te nemen en de koper het volledige aankoopbedrag plus de oorspronkelijke verzendkosten terug te betalen. Uw PayPal-kosten worden niet terugbetaald. Als u een SAVO-claim verliest omdat het object dat u verkocht een vervalsing is, bent u verplicht het volledige bedrag aan de koper terug te betalen en ontvangt u het object niet terug (het wordt vernietigd). Als u in andere landen verkoopt of objecten aanbiedt, moet u het Kopersbeschermingsbeleid van PayPal lezen dat geldt in de landen waarin uw beoogde kopers zijn gevestigd (toegankelijk via de voettekst “Juridisch” of “Juridische overeenkomsten” op de meeste pagina's van de PayPal-website) omdat dit beleid voor u als ontvanger van betalingen of verkoper geldt.”

 10. Tickets evenementen

  Een nieuwe paragraaf 13.13 is toegevoegd om kopers te informeren dat in bepaalde gevallen de bedragen van hun betalingen voor evenementtickets aan ontvangers van betalingen in bewaring worden gehouden ten behoeve van de kopers om te waarborgen dat kopers afhankelijk van verdere voorwaarden hun geld via PayPal terug kunnen krijgen als de evenementen niet plaatsvinden op de geplande datum. De nieuwe paragraaf 13.13 luidt als volgt:

  13.13 Tickets evenementen

  Als u een ticket aanschaft of betaalt voor het recht om aanwezig te zijn bij een evenement van een ontvanger van betalingen met een in België geregistreerde PayPal-rekening (“Evenement”), worden alle bedragen die door u zijn betaald in bepaalde gevallen door PayPal voor u in bewaring gehouden, zodat het vruchtgebruik van deze bedragen bij u blijft rusten totdat het desbetreffende evenement heeft plaatsgevonden.”

 11. Terugboekingen

  De definitie van “Terugboeking” in paragraaf 15 is aangepast om een aantal oorzaken voor betalingen die als terugboeking te boek staan te verduidelijken. De aangepaste definitie luidt als volgt:

  ax. “Terugboeking” betekent een betaling die u heeft ontvangen en die PayPal kan terugboeken naar de afzender of naar derden omdat de betaling: (a) door de koper rechtstreeks bij de bank is aangevochten; en/of (b) om wat voor reden dan ook uit uw saldo is verwijderd (afgezien van een terugbetaling of claim conform PayPal Aankoopbescherming), waaronder, maar niet beperkt tot, als (i) de betaling strijdig is met ons Beleid inzake redelijk gebruik, of als we redelijkerwijs vermoeden dat deze strijdig is met dit beleid, of als (ii) de betaling niet is geautoriseerd door de afzender bij de relevante derde partij in verband met een geldige, door een derde partij gestarte betalingsautorisatie (zie paragraaf 3.10), of als (iii) de betaling is verricht via een bankoverschrijving die vervolgens om enige reden door de bank is teruggeboekt, en/of (c) bij de interne risicomodellering van PayPal is gecategoriseerd als een riskante betaling en dus moet worden teruggeboekt om het risico van de betaling te verlagen. De term “Teruggeboekt” is dienovereenkomstig te interpreteren.

 12. Privétransacties

  Subparagraaf c. bij de definitie van “Privétransactie” in Schema 1 – Kostentabel is aangepast en weerspiegelt nu de opties voor het betalen van kosten die beschikbaar zijn voor afzenders en ontvangers van privétransacties (waarbij de afzender standaard de verwerkingskosten voor een privétransactie betaalt, behoudens bepaalde uitzonderingen). Overeenkomstige wijzigingen zijn aangebracht in de tekst van de kostentabel voor internationale privétransacties. De aangepaste subparagraaf c. bij de definitie van “Privétransactie” luidt als volgt (in context geplaatst met de hoofdtekst van de definitie):

  Een Privé-transactie is het overmaken van geld (gestart via de optie om geld over te maken naar vrienden en familie van het proces 'Geld overmaken') naar en het ontvangen van geld op uw PayPal-rekening van vrienden en familie zonder dat er sprake is van een aankoop (en het dus geen betaling betreft voor goederen of services). Als u goederen of services verkoopt, mag u de koper niet vragen de aankoop te betalen met een privétransactie. Doet u dit toch, dan kan PayPal u het recht ontzeggen om deze of andere betalingen voor privétransacties te ontvangen. Houd rekening met het volgende:

  c. als er kosten van toepassing zijn voor een privé-transactie, betaalt de afzender standaard de kosten, maar bij bepaalde functionaliteit kan het zijn dat in plaats van de afzender de ontvanger de kosten moet betalen (bijvoorbeeld als de functionaliteit de afzender de mogelijkheid biedt te beslissen wie de kosten betaalt). In sommige gevallen is de afzender niet in staat om dit te bepalen en wordt degene die de betaling heeft verricht of de ontvanger verplicht gesteld de kosten te betalen. Als u een privétransactie verricht via een website of programma van derden (niet-PayPal), kan PayPal toestaan dat de derde partij bepaalt of de afzender of de ontvanger van een privé-transactie de kosten voor de privé-transactie betaalt. U wordt hiervan op de hoogte gesteld door de derde partij.”

 13. Categorieën landen voor de berekening van verwerkingskosten voor internationale betalingen

  De betreffende verwerkingskosten voor internationale betalingen worden in belangrijke mate bepaald door de regio waarin de PayPal-rekening van de afzender staat geregistreerd. De regio's voor kosten voor internationale betalingen (en de betreffende landen) staan hieronder vermeld. Voor bepaalde landen in bepaalde regio's is de status plus een toelichting toegevoegd. Wit-Rusland, Georgië en Kosovo zijn toegevoegd aan de regio Europa II, de status van Macedonië en Moldavië als lid van de regio Europa II is uitgelegd en de status van Monaco en Montenegro als lid van de regio Europa I is uitgelegd. De regio's voor kosten voor internationale betalingen (en de betreffende landen) staan hieronder vermeld en zijn bijgewerkt in de kostenoverzichten voor internationale privétransacties en commerciële transacties in Schema 1 – Kostentabel:

  • Noord-Europa: Denemarken, Faeröer, Finland (inclusief Åland), Groenland, IJsland, Noorwegen, Zweden.
  • Europa I: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Frankrijk (inclusief Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion en Mayotte), Gibraltar, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk (inclusief Kanaaleilanden en Isle of Man).
  • Europa II: Albanië, Andorra, Wit-Rusland, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Hongarije, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Macedonië, Moldavië, Oekraïne, Polen, Roemenië, Russische Federatie, Servië, Tsjechië, Turkije en Zwitserland.
 14. Terugbetalingskosten voor commerciële transacties

  We hebben in de paragraaf over terugbetalingskosten voor commerciële transacties in Schema 1 – Kostentabel een subparagraaf toegevoegd over gedeeltelijke terugbetalingen, die als volgt luidt:

  Terugbetalingskosten voor commerciële transacties

  Volledige terugbetalingen

  Als u een betaling voor een commerciële transactie volledig terugbetaalt, wordt het vaste kostendeel voor de commerciële transactie door ons ingehouden.

  Het
  volledige betaalde bedrag voor de commerciële transactie wordt teruggestort op de rekening van de koper.

  Het bedrag dat oorspronkelijk
  op uw rekening is overgemaakt in verband met de betaling voor de commerciële transactie en de vaste kosten voor commerciële transacties, wordt afgeschreven van uw rekening.

  Gedeeltelijke terugbetalingen

  Als u een betaling voor een commerciële transactie gedeeltelijk terugbetaalt, houden we een overeenkomstig deel van de vaste kosten voor de commerciële transactie in.

  Het aan de koper terug te betalen bedrag dat u opgeeft, wordt op de rekening van de koper teruggestort.

  Het overeenkomstige deel van het bedrag dat oorspronkelijk op uw rekening is overgemaakt in verband met de betaling voor de commerciële transactie en het overeenkomstige deel van de vaste kosten voor commerciële transacties, wordt afgeschreven van uw rekening."

  ...

 15. Overige wijzigingen

  Er zijn paragraafs van de PayPal Gebruikersovereenkomst aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en kleine typefouten te verbeteren.


Aanpassing van het PayPal Privacybeleid

Ingangsdatum: 14 mei 2014

 

Aanpassing van het PayPal Privacybeleid

 

 1. Gegevens die we verzamelen

  paragraaf 3 wordt aangepast om uitgebreider te beschrijven welke aanvullende informatie we van u kunnen vragen als u bepaalde door ons geleverde functies gebruikt en om te verduidelijken welke typen informatie we over uzelf en uw bedrijf kunnen verzamelen inzake een transactie.

  De aangepaste delen van paragraaf 3 luiden nu als volgt:

  3. Gegevens die we verzamelen

  Benodigde informatie

  (…) Als u bepaalde door ons geleverde functionaliteiten gebruikt (zoals de POS-functionaliteit van PayPal beschikbaar in uw mobiele app), kunnen we u vragen om een foto van uzelf te uploaden om deze specifieke services te bieden. Als we u toestaan om uw lidmaatschap van een in aanmerking komend loyaliteitsprogramma aan uw rekening te koppelen, kunnen we u vragen ons uw lidmaatschaps-id voor het loyaliteitsprogramma te verstrekken.“

 2. Gebruik en openbaarmaking van gegevens

  We voegen een nieuw deel aan paragraaf 4 toe met als titel “Door u geplaatste inhoud voor publicatie” (onder het gedeelte getiteld “Intern gebruik”). Deze paragraaf geeft een overzicht van de licentie en de rechten die u ons en alle dochterondernemingen van eBay Inc. verleent om inhoud te gebruiken die u via de PayPal-services voor publicatie heeft geplaatst. De nieuwe alinea luidt als volgt:

  Door u geplaatste inhoud voor publicatie

  Als u ons via de PayPal-services inhoud verstrekt of inhoud plaatst (in beide gevallen voor on- of offline publicatie), verleent u eBay Inc. en haar dochterondernemingen (inclusief maar niet beperkt tot PayPal) (de “eBay Group”) het niet-exclusieve, wereldwijde, permanente, onherroepbare, royalty-vrije, in sublicentie (op meerdere niveaus) verstrekbare recht om alle auteursrechten en rechten met betrekking tot publiciteit, handelsmerken, databases en intellectueel eigendom die u in verband met de inhoud bezit via elk hedendaags of in de toekomst bekend medium uit te oefenen. Voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving doet u bovendien afstand van uw morele rechten en belooft u dat u zich ten opzichte van de eBay Group en haar sublicentiehouders en vertegenwoordigers niet op dergelijke rechten zult beroepen. U verklaart en garandeert dat geen van de volgende zaken inbreuk maakt op enig intellectueel-eigendomsrecht: uw verstrekking van inhoud aan ons, uw plaatsing van inhoud via de PayPal-services en het gebruik door de eBay Group van dergelijke inhoud (inclusief daarvan afgeleide werken) in verband met de PayPal-services.”

  Het gedeelte 'Openbaarmaking aan andere klanten van PayPal' is gewijzigd om te verduidelijken in welke omstandigheden we bepaalde onderdelen van uw gegevens kunnen delen. Het gewijzigde segment van paragraaf 4 luidt nu als volgt (geplaatst in de context van de kop van de clausule):

  Openbaarmaking aan andere klanten van PayPal

  Als u PayPal gebruikt als middel om in te loggen op externe websites of mobiele apps, kunnen we uw inlogstatus delen met de derde partijen die deze service als inlogmethode aanbieden. Ook kunnen we met uw toestemming persoonlijke gegevens en rekeninggegevens delen, zodat de derde partij u kan herkennen. PayPal geeft dergelijke derde partijen geen toegang tot uw PayPal-rekening en verricht betalingen vanaf uw rekening aan deze derde partijen uitsluitend na uw expliciete toestemming. Als u bent ingelogd op uw PayPal-rekening, kunt u de instellingen voor het delen van dergelijke gegevens met webwinkels openen, bekijken en beheren.

  Als u in onze mobiele app uw lidmaatschap van een in aanmerking komend loyaliteitsprogramma koppelt aan uw rekening, kunnen we uw lidmaatschaps-id voor het loyaliteitsprogramma delen met elke webwinkel die deelneemt aan het desbetreffende loyaliteitsprogramma als u die webwinkel via PayPal betaalt. Als u uw lidmaatschaps-id voor het loyaliteitsprogramma uit uw rekening verwijdert, zullen we deze informatie niet meer delen.”

 3. Gebruik en openbaarmaking van gegevens - Openbaarmaking aan anderen dan klanten van PayPal

  Alinea d. van het gedeelte van paragraaf 4 met de titel “Openbaarmaking aan anderen dan klanten van PayPal” is aangepast om uit te leggen dat u als u heeft toegestemd in openbaarmaking van uw gegevens aan een in paragraaf 4 vermelde derde partij, dit ook geldt voor vertegenwoordigers en opvolgers van die derde partij (bijvoorbeeld een andere partij die in de plaats van de derde partij de services aan PayPal verleent). De aangepaste alinea d. luidt als volgt:

  Openbaarmaking aan anderen dan klanten van PayPal

  PayPal verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor de eigen marketingdoeleinden zonder uw nadrukkelijke toestemming, geeft deze informatie niet in bruikleen en maakt deze informatie uitsluitend openbaar in een beperkt aantal situaties en voor de doeleinden zoals beschreven in dit beleid. Dit omvat gegevensoverschrijvingen naar landen die niet tot de Europese Economische Ruimte behoren. In het bijzonder gaat u ermee akkoord en geeft u PayPal opdracht een of meer van de volgende handelingen uit te voeren:

  (…)

  d. Verstrekken van gegevens aan de "Categorieën" van derden die worden vermeld in de onderstaande tabel. Het doel van deze informatieverstrekking is om het voor ons mogelijk te maken onze services aan u te leveren. In de onderstaande tabel vindt u tevens onder elke 'Categorie' niet-exclusieve voorbeelden van de derden (inclusief hun vertegenwoordigers en opvolgers) aan wie we op dit moment uw rekeninggegevens al openbaar maken, samen met het doel van die openbaarmaking, en de precieze informatie die we openbaar maken (voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen deze derden wettelijk of contractueel de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden uitgewisseld).”

  Net als de meeste banken of financiële-/betaalserviceproviders, werkt PayPal met dienstenverstrekkers van derde partijen. We moeten van tijd tot tijd gebruikersgegevens aan ze openbaar maken zodat de diensten waar onze gebruikers om hebben verzocht, geleverd kunnen worden. Deze serviceproviders voorzien ons in belangrijke informatietools die ons in staat stellen een gemakkelijkere, snellere en veiligere betaalmanier te zijn.

  De wetgeving van Luxemburg, waaraan de verwerking en aanpak van de gebruikersgegevens van PayPal onderhevig is (gegevensbescherming en bankgeheim), vereist meer transparantie dan de meeste andere EU-wetgevingen. Daarom vermeldt PayPal, anders dan de overgrote meerderheid van internetgebaseerde service providers of financiële diensten in de EU, in haar Privacybeleid alle externe service providers waaraan gebruikersgegevens worden verstrekt, plus de reden dat de gegevens openbaar worden gemaakt en het type gegevens dat openbaar gemaakt wordt.


  Alinea d (van het gedeelte van paragraaf 4 met de titel “Openbaarmaking aan anderen dan klanten van PayPal“) is aangepast zodat PayPal bepaalde klantgegevens openbaar kan maken aan aanvullende derden of voor aanvullende doeleinden die zijn uiteengezet in de onderstaande tabel, of zodat PayPal de reikwijdte kan wijzigen van de doeleinden en gedeelde gegevens die zijn uiteengezet in de onderstaande tabel.

  Categorie

  Naam externe partij en rechtsgebied (tussen haakjes)

  Doel

  Openbaargemaakte gegevens

  Outsourcing klantenservice

  Attensity Europe GmbH

  Klantenservices bieden als reactie op klantcontacten van PayPal via sociale media.

  Informatie die door de klant via sociale media wordt verstrekt en die kan bestaan uit de naam, het adres, het telefoonnummer, e-mailadressen, gebruikersnamen voor sociale media, verkorte en beperkte of volledige betaalbrongegevens (per geval verschillend), vervaldatums van betaalbronnen, type PayPal-rekening, bewijs van identiteit, rekeningsaldo en transactiegegevens, afschriften en rapporten, correspondentie betreffende de rekening, verzendinformatie en aanbiedingsinformatie.

  ePerformax Contact Centers & BPO (VS), Genpact International Inc. (VS)

  Wereldwijd klantenservice met betrekking tot betalingen bieden.

  Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadressen, verkorte en beperkte of volledige betaalbrongegevens (per geval verschillend), vervaldatums van betaalbronnen, type PayPal-rekening, bewijs van identiteit, rekeningsaldo en transactiegegevens, afschriften en rapporten, correspondentie betreffende de rekening, verzendinformatie en aanbiedingsinformatie.

  Bureaus voor kredietreferenties en fraudepreventie

  LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Helpen bij de verificatie van klanten

  Naam, adres en geboortedatum

  Zoot Deutschland GmbH (Duitsland), Zoot Enterprises Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Technische toepassingen verwerken; een gegevens- en documentengateway leveren voor het beoordelen en grondig onderzoeken van rekeningen; gebruikersgegevens uitwisselen met gecontracteerde bureaus voor kredietcontrole en fraudebestrijding. Gegevens van interne en externe bronnen samenvoegen en statistische analyses leveren om het risico van fraude te beoordelen.

  Alle rekeninggegevens en documenten die door klanten zijn verstrekt, opdat met deze gegevens identiteit en adres kunnen worden aangetoond. Van deze gegevens kunnen ook IP-adressen deel uitmaken.

  MaxMind, Inc. (VS)

  Opsporing van fraude.

  De gegevens die aan deze serviceprovider openbaar worden gemaakt, kunnen:
  • door de serviceprovider worden opgeslagen ten behoeve van audits en fraudepreventie;
  • door de serviceprovider worden gebruikt ten behoeve van optimalisatie van de aan PayPal en andere derde partijen geleverde fraudeopsporingsservices; en
  • worden verplaatst naar landen buiten de EU en op een globale basis.

  Alle rekeninggegevens, informatie over het IP-adres en creditcardgegevens.

  Future Route Ltd (Verenigd Koninkrijk)

  Analyse van boekhoudkundige gegevens van onze commerciële gebruikers voor real-time evaluatie van kredietrisico's.

  Naam, adres, e-mailadres en geboortedatum.

  Financiële producten

  Total System Services, Inc. (VS)

  Door een webwinkel gestarte en door de klant geautoriseerde betalingen verwerken (inclusief incassogegevens van de klant), services voor de verwerking van rekeningen/kaarten leveren, transactie-, betalings- en andere klantgegevens in verband met deze transacties opslaan. Callcenterservices, afdrukservices voor kaarten en afdrukservices voor rekeningoverzichten bieden.

  Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum (indien vereist), alle rekeninggegevens en documenten die door klanten zijn verstrekt, inclusief informatie die vereist is als bewijs van identiteit en adres.

  Marketing en public relations

  Grayling Communications Limited (Verenigd Koninkrijk), Rock Communications (Italië), Fleisher (Israël), Clue PR (Polen).

  Informatie verstrekken aan de media betreffende vragen van klanten.

  Naam, adres en alle rekeninggegevens van klanten naar aanleiding van vragen van klanten.

  Oracle America Inc. (VS)

  Marketingcampagnes ontwikkelen, meten en uitvoeren.

  Naam, bedrijfsnaam, adres en registratienummer van de webwinkel, naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer van de contactpersoon van de webwinkel, URL van de webwinkel, PayPal-rekeningnummer, door de webwinkel gebruikte toepassingen van derden, gedrag op de PayPal-website.

  Foule Access SAS (Frankrijk)

  Contactgegevens van webwinkels opslaan voor marketingcommunicatie met deze webwinkels.

  Naam van de webwinkel, naam van de contactpersoon, adres, e-mailadres, telefoonnummer en URL van de webwinkel.

  Appnexus, Inc. (VS), BlueKai, Inc. (VS), Conversant GMBH (Duitsland), Google Ireland, Ltd. (Ierland), DoubleClick Europe Ltd (Verenigd Koninkrijk).

  Uitvoeren van retargeting-campagnes om op maat gemaakte advertenties te leveren.

  Anonieme id, gegenereerd door cookies, pixeltags of soortgelijke technologieën die in webpagina's zijn ingesloten

  Criteo SA (Frankrijk)

  Uitvoeren van retargeting-campagnes om op maat gemaakte advertenties te leveren.

  Anonieme id, gegenereerd door cookies, pixeltags of soortgelijke technologieën die in webpagina's en e-mails voor gebruikers zijn ingesloten.

  Linkedin Ireland Limited (Ierland)

  Uitvoeren van retargeting-campagnes om op maat gemaakte advertenties te leveren.

  Gecodeerd e-mailadres gekoppeld aan PayPal-gebruikers (zonder de relatie met de rekening te vermelden).

  Conversant Inc. (VS)

  Retargeting-campagnes uitvoeren en meten om bezoekers te herkennen en door te sturen via op maat gemaakte advertentiecampagnes.

  Zowel de PayPal-rekening (indien van toepassing) als een door een specifiek persoon gebruikte apparaat-id, inhoud van advertenties die moeten worden getoond en segmentatie in een gebruikersgroep voor advertentiedoeleinden.

  StrikeAd UK Ltd. (Verenigd Koninkrijk), Ad-x Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Retargeting-campagnes uitvoeren en meten om gebruikers in te delen in segmenten voor marketingcampagnes van PayPal Here.

  Anonieme cookie-referentie en apparaatreferentie om gebruikers in segmenten in te delen voor marketingdoeleinden.

  Fiksu, Inc. (VS)

  Retargeting-campagnes uitvoeren en meten om gebruikers in te delen in segmenten voor marketingcampagnes met mobiele toepassingen van PayPal.

  Apparaatreferentie die wordt gebruikt voor het besturingssysteem iOS van Apple als een gebruiker een toepassing installeert, zich aanmeldt voor de PayPal-services, inlogt, incheckt of een profielfoto instelt.

  Nanigans, Inc. (VS)

  Uitvoeren van retargeting-campagnes om op maat gemaakte advertenties te leveren.

  Reclamereferentie die aan apparaten met Apple iOS is gekoppeld als een gebruiker een toepassing installeert of opnieuw start, zich aanmeldt voor de PayPal-services, inlogt, incheckt, het saldo controleert, een aanbieding opslaat, een transactie voltooit, een profielfoto instelt of andere rekeningwijzigingen in of met betrekking tot de toepassing aanbrengt.

  Facebook, Inc (VS), Facebook Ireland Limited (Ierland) en Twitter, Inc. (VS)

  Relevante advertenties aan gebruikers van Facebook en Twitter laten zien (indien van toepassing).

  Gecodeerd e-mailadres gekoppeld aan PayPal-gebruikers (zonder de relatie met de rekening te vermelden).

  Purepromoter Ltd t/a Pure360

  Servicegerelateerde en (afhankelijk van instellingen) promotionele sms-berichten aan PayPal-gebruikers sturen.

  Mobiel nummer, naam, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, contactgegevens van het bedrijf, domeinnaam, rekeningstatus, rekeningtype, rekeningvoorkeuren, type en aard van de PayPal-services die worden aangeboden of gebruikt en relevante transactie- en rekeninginformatie.

  Operationele services

  Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim & Partner Lawyers (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland), Akinika Debt Recovery Limited (Verenigd Koninkrijk), Capita Plc (Verenigd Koninkrijk), Compagnie Francaise du Recouvrement (Frankrijk), Clarity Credit Management Solutions Limited (Verenigd Koninkrijk), eBay Europe Services SARL (Luxemburg); EOS Solution Deutschland GmbH (Duitsland), EOS Aremas Belgium SA/NV (België), EOS Nederland B.V. (Nederland), Arvato Infoscore GmbH (Duitsland), Infoscore Iberia (Spanje), SAS (Frankrijk), Transcom WorldWide S.p.A. (Italië), Transcom Worldwide SAS (Tunesië), Intrum Justitia S.p.A. (Italië),

  Incassoservices verlenen.

  Naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, geboortedatum, e-mailadres, rekeningtype, rekeningstatus, laatste vier cijfers van rekening voor financiële instrumenten, filiaalcode, rekeningsaldo, details van rekeningtransacties en passiva, naam van betaalbronprovider en kopieën van alle correspondentie van elke kwestie met betrekking tot bedragen die u ons verschuldigd bent (of die iemand anders ons verschuldigd is).

  KSP Kanzlei Dr. Seegers (Duitsland), BFS Risk & Collection GmbH (Duitsland); HFG Hanseatische Inkasso- und Factoring-Gesellschaft (Duitsland), BFS Risk and Collection GmbH (Duitsland), Team 4 Collect (Spanje), Arvato Polska (Polen), BCW Collections Ireland Ltd (Ierland), S.C. Fire Credit S.R.L. (Roemenië), Gothia Financial Group AB (Zweden), Gothia AS (Zweden), Gothia A/S (Denemarken), Gothia Oy (Finland), Credit Solutions Ltd (Verenigd Koninkrijk).

  Schulden incasseren; rapportage over in gebreke blijvende klanten verwerken voor bureaus voor kredietcontrole.

  Naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, geboortedatum, e-mailadres, rekeningtype, rekeningstatus, laatste vier cijfers van rekening voor financiële instrumenten, filiaalcode, rekeningsaldo, details van rekeningtransacties en passiva, naam van betaalbronprovider, van toepassing zijnde details van rekeninggedrag en kopieën van alle correspondentie (inclusief, maar niet beperkt tot, alle correspondentie die relevant is voor rapportage aan kredietbureaus) van elke kwestie met betrekking tot bedragen die u ons verschuldigd bent (of die iemand anders ons verschuldigd is).

  Begbies Traynor Group plc (Verenigd Koninkrijk), Moore Stephens LLP (Verenigd Koninkrijk), Moore Stephens Ltd (Verenigd Koninkrijk), Moore Stephens International Ltd (Verenigd Koninkrijk), Moorhead James LLP (Verenigd Koninkrijk), Comas Srl (Italië), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Duitsland), LLC Elitaudit (Rusland), National Recovery Service (Rusland).

  Onderzoek naar (inclusief, maar niet beperkt tot, uitvoering van activa- en/of locatie-inspecties en/of bedrijfsevaluaties) en/of inning (en/of hulp bij inning) van schulden van potentieel en feitelijk failliete klanten

  Naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, geboortedatum, e-mailadres, rekeningtype, rekeningstatus, laatste vier cijfers van rekening voor financiële instrumenten, filiaalcode, rekeningsaldo, details van rekeningtransacties en passiva, naam van betaalbronprovider en kopieën van alle correspondentie, van elke kwestie met betrekking tot bedragen die u ons verschuldigd bent (of die iemand anders ons verschuldigd is).

  Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Duitsland)

  Schulden incasseren en beheren, incassoteams ondersteunen in het geval van insolvente klanten

  Naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, e-mailadres, rekeningtype, rekeningstatus, laatste vier cijfers van rekening voor financiële instrumenten, filiaalcode en naam van betaalbronprovider, rekeningsaldo, datum en bedrag van laatste betaling, resultaten van kredietwaardigheidscontroles

  Zoot Deutschland GmbH (Duitsland), Zoot Enterprises Limited (Verenigd Koninkrijk)

  Technische toepassingen verwerken; een gegevens- en documentengateway leveren voor het beoordelen en grondig onderzoeken van rekeningen; gebruikersgegevens uitwisselen met gecontracteerde bureaus voor kredietcontrole en fraudebestrijding.

  Alle rekeninggegevens en door klanten verstrekte documenten, zoals identiteitsbewijzen en adres

  Interxion Datacenters B.V.

  Ondersteuning aan datacenterfaciliteiten leveren voor het kredietproduct Bill Safe.

  Alle relevante rekening- en transactiegegevens (indien van toepassing).

 4. Overige wijzigingen

  Er zijn paragraafs van het PayPal Privacybeleid aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en typefouten te verbeteren.