Welke wisselkoers wordt door PayPal gehanteerd voor internationale betalingen?

De wisselkoers die wordt gebruikt voor internationale betalingen, kan variëren afhankelijk van de transactie.

De wisselkoers wordt berekend op het moment dat het geld wordt omgerekend naar een andere valuta, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • Als het geld wordt overgeschreven van de ene naar de andere valuta op een rekening, wordt de wisselkoers berekend en weergegeven tijdens de omrekening.
  • Als voor een betaling valutaomrekening nodig is, wordt de wisselkoers berekend en weergegeven tijdens het proces Geld overmaken.
Voer deze stappen uit om te zien wat de huidige wisselkoers van PayPal is:
  1. Ga naar uw PayPal-saldo.
  2. Klik op Valutacalculator.
  3. Selecteer de valuta waarvan en waarnaar u het bedrag wilt omrekenen. De wisselkoers wordt automatisch weergegeven.

Valutaomrekenfunctie van PayPal

Gebruik deze omrekenfunctie om een indicatie te krijgen van de wisselkoers die je kunt krijgen wanneer je PayPal voor transacties gebruikt.

Alleen cijfers en decimaalteken

Koop- en betaaltransacties omvatten:

(i) Het betalen voor goederen of services in een andere valuta dan de valuta waarin de goederen of services worden zijn aangeboden.

(ii) Het overmaken van betalingen naar vrienden of familieleden, waarbij ze een andere valuta ontvangen dan de valuta waarin jij hebt betaald.

(iii) Het overmaken van betalingen via PayPal-uitbetalingen of -bulkbetalingen, waarbij je ontvangers een andere valuta ontvangen dan de valuta waarin jij hebt betaalt.


Andere kosten kunnen van toepassing zijn. De koers wordt berekend op het moment dat een transactie wordt verwerkt.