>> Visa alla juridiska avtal

>> Visa tidigare policyuppdateringar

Policyuppdateringar

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

Utfärdat: 29 september 2020

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtalen som reglerar din relation med PayPal.

Vi rekommenderar att du noggrant granskar nedanstående meddelanden så att du känner till de kommande ändringarna.

Du behöver inte göra något mer eftersom ändringarna kommer att ske automatiskt den

16 december 2020.

 

Om du föredrar att avvisa dessa ändringar och avsluta ditt konto, kan du göra det före 16 december 2020 utan att behöva betala några ytterligare avgifter.

Alla ändringar och uppdateringar av villkoren på den här sidan är markerade i kursiv stil. Markeringarna gör det enklare att spåra ändringarna och uppdateringarna.

Språkliga ändringar som gjorts för att korrigera eller ta bort stavfel och grammatiska fel eller ändringar i formateringen är inte markerade. Detta gäller även ställen där vi har korrigerat eller standardiserat numrering och referenser.

 

UPPDATERINGAR AV PAYPALS ANVÄNDARAVTAL

Datum för ikraftträdande: 16 december 2020

  • Klicka HÄR om du vill visa en uppdaterad kopia av de avsedda ändringarna.

Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals användaravtal genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Juridiska avtal” i sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

Om ditt konto – Öppna ett konto – Verksamhetsstatus

Vi har ändrat ordalydelsen i avsnittet för att återspegla att verksamhetsavtalet (Commercial Entity Agreement) kan gälla alla dina PayPal-konton där du har uppnått vissa tröskelvärden eller som inbegriper vissa företagssegment eller -aktiviteter.

Om ditt konto – Öppna ett konto – Säker användning av ditt PayPal-konto

I det här avsnittet har vi lagt till kravet att hålla numret till en mobil som du är den primära användaren av aktuellt i din PayPal-kontoprofil.

Göra en betalning – Allmänna bestämmelser för att göra en betalning – Din betalningsinstruktion

Vi har lagt till ett nytt stycke i slutet av det här avsnittet som ger dig möjlighet att välja vissa mottagare som "betrodda mottagare" för en snabbare betalningsupplevelse.

Ta emot betalningar – Återbetalningar och återföringar av betalningar – Tvistavgifter

Vi fastställer en tvistavgift och dess regler och villkor för säljare.

Ta emot betalningar – Återbetalningar och återföringar av betalningar – Chargeback-avgift

Vi har lagt till ett nytt avsnitt som förtydligar chargeback-avgiften.

Andra juridiska villkor – Våra rättigheter – Inaktivitetsavgift

Vi fastställer en inaktivitetsavgift för konton som har varit inaktiva i minst 12 månader i följd.

Schema 1: Avgiftstabell

A2.2.2 Avgifter för användning av den nya betalningslösningen

Vi har tagit bort referensen till Handlartaxa.

A2.2.3 Handlartaxa

Vi har tagit bort A2.2.3 Handlartaxa.

A3.2. Avgifter för att överföra ditt saldo

Vi har infört en avgift för överföringar till ett amerikanskt bankkonto som är kopplat till ditt PayPal-konto.

A3.3. Återdebiteringsavgift och tvistavgift

Vi har delat in avsnitt A3.3. i två underavsnitt: A3.3.1. Chargeback-avgift, som förblir oförändrad, och A3.3.2. Problemhanteringsavgift, som behandlar vår nyligen introducerade problemhanteringsavgift.

A 3.11 inaktiva PayPal-konton

Vi har lagt till ett nytt avsnitt A 3.11 som behandlar den nyligen införda inaktivitetsavgiften.

 

UPPDATERINGAR AV AVTALET FÖR PAYPALS KORTBETALNINGSTJÄNSTER PÅ NÄTET

4. Informationssäkerhet; Dataskydd; Dataportabilitet

Vi har ändrat avsnitt 4.6. så att det hänvisar till ett dataskyddstillägg snarare än ett schema (som ett resultat av detta har schema 2 tagits bort) och vi har lagt till det nya avsnittet 4.7. om dataportabilitet.

 

UPPDATERINGAR AV VERKSAMHETSAVTALET (COMMERCIAL ENTITY AGREEMENT)

Vi har tagit bort begränsningen av PayPal Premier eller företagskonton från första stycket i verksamhetsavtalet.

 

UPPDATERINGAR AV SEKRETESSMEDDELANDET

Vi uppdaterar våra databehandlingsvillkor för att återspegla att PayPal är personuppgiftsansvarig för betalningshantering och bedrägeritjänster.

 

iZETTLE

Vi har lagt till nya villkor för vår iZettle-tjänst på vår sida med juridiska avtal.