Tôi có thể hủy giao dịch rút tiền từ tài khoản PayPal của mình không?

Bạn không thể hủy yêu cầu sau khi đã yêu cầu rút tiền từ tài khoản PayPal. 

Nếu giao dịch chuyển tiền hoàn tất và bạn cần có tiền trong tài khoản PayPal thì bạn có thể thêm tiền lại.

Bài viết này có hữu ích không?
Khoản tiền rút của tôi nằm ở đâu?

Những cách hỗ trợ khác của chúng tôi

Bạn nghĩ gì về dịch vụ của chúng tôi?
Tham gia khảo sát

Chúng tôi sẽ sử dụng cookie để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn nếu bạn tiếp tục duyệt xem. Chúng tôi có được phép sử dụng cookie để hiển thị cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa không? Tìm hiểu thêm và quản lý cookie của bạn