Trung tâm trợ giúp – Tài khoản cá nhân

Khoản tiền rút của tôi nằm ở đâu?

Trạng thái "Hoàn tất" nghĩa là chúng tôi đã xử lý xong yêu cầu rút tiền của bạn. Tuy nhiên, có thể mất vài ngày để khoản tiền rút xuất hiện trong tài khoản ngân hàng của bạn vì ngân hàng có thể cần thêm thời gian để xử lý yêu cầu.

Nếu ngân hàng gặp vấn đề với yêu cầu rút tiền, họ sẽ thông báo cho chúng tôi trong vòng 1 tuần kể từ thời điểm bạn yêu cầu rút tiền. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn nếu nhận được bất kỳ thông tin nào từ ngân hàng. Nếu ngân hàng không thể xử lý yêu cầu của bạn do thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác trong yêu cầu rút tiền, tiền sẽ được trả lại vào tài khoản PayPal của bạn (phí trả lại có thể áp dụng trong trường hợp này).

Tất cả giao dịch chuyển khoản đều được xét duyệt và có thể bị trì hoãn hoặc dừng nếu chúng tôi phát hiện có vấn đề.

Khoản hoàn tiền của tôi ở đâu?

Những cách hỗ trợ khác của chúng tôi

Chúng tôi sẽ sử dụng cookie để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn nếu bạn tiếp tục duyệt xem. Chúng tôi có được phép sử dụng cookie để hiển thị cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa không? Tìm hiểu thêm và quản lý cookie của bạn