Trung tâm trợ giúp – Tài khoản cá nhân

Làm cách nào để nhận tiền qua PayPal?

Với PayPal, bạn nhận được tiền khi ai đó gửi thanh toán đến địa chỉ email hoặc số điện thoại di động của bạn. Sau khi điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn cho bạn biết bạn có sẵn tiền.

Bạn có thể truy cập số tiền bạn nhận được trên trang chủ tài khoản PayPal của mình. Sau đó, bạn có thể chọn:

Để chấp nhận tiền, bạn cần mở tài khoản PayPalxác nhận địa chỉ email của mình.

Để thêm một lớp tự tin bổ sung khi nhận được một Thanh toán, bây giờ chúng tôi cung cấp cho người gửi tiền tùy chọn chia sẻ liên kết trực tiếp với người nhận mà người nhận có thể sử dụng để truy cập và đổi tiền.

Các trò lừa đảo phổ biến là gì và làm cách nào để phát hiện ra chúng?

Những cách hỗ trợ khác của chúng tôi

Chúng tôi sẽ sử dụng cookie để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn nếu bạn tiếp tục duyệt xem. Chúng tôi có được phép sử dụng cookie để hiển thị cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa không? Tìm hiểu thêm và quản lý cookie của bạn