การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย

 

>> ดูข้อตกลงทางกฎหมายทั้งหมด

>> ดูการปรับปรุงแก้ไขนโยบายในอดีต

การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย

 

 

หน้านี้จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับบริการของ PayPal สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal หรือนโยบายอื่นๆ เราขอแนะนำให้คุณอ่าน "การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย" นี้เพื่อทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal เราจะแจ้งให้ทราบถึงการปรับปรุงแก้ไขเหล่านี้อย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่จะมีผลบังคับใช้
 


การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ในเอเชียแปซิฟิก ยุโรปและละตินอเมริกาบางประเทศ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

วันที่มีผลบังคับใช้:  19 ตุลาคม 2559PayPal กำลังเปลี่ยนแปลงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ   การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการจะมีผลกับผู้ใช้ PayPal ทุกคนตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  เราขอแนะนำให้คุณอ่าน 'การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย' เพื่อทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

การที่คุณใช้ PayPal หรือบริการของ PayPal หลังจากวันที่ 19 ตุลาคม 2559 หมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

สรุปการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญแสดงไว้ด้านล่างนี้
 

 1. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการยินยอมที่จำเป็นสำหรับผู้ค้าที่เก็บเงินเพิ่ม (ข้อ 3.4)
  คุณตกลงที่จะไม่บังคับเก็บเงินเพิ่มเติมหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดในการรับชำระเงินด้วย PayPal โดยไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร คุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ ตราบใดที่ค่าธรรมเนียมการจัดการนั้นไม่สูงกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการที่คุณเรียกเก็บจากการทำรายการที่ไม่ใช้ PayPal
   
 2. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal (ข้อ 7.3)
  การชำระเงินสำหรับรายการต่อไปนี้ ไม่ ตรงตามเกณฑ์สำหรับการจ่ายเงินคืนภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal:
 • อสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจ (เมื่อคุณซื้อธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน)
 • ยานพาหนะ รวมถึงจักรยานยนต์ รถบ้าน เครื่องบิน และเรือ
 • ข้อเรียกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน สำหรับสินค้าสั่งทำ
 • การชำระเงินบนแพลตฟอร์มการระดมทุน
 • สินค้าที่ละเมิดนโยบายการใช้บริการของ PayPal
 • สำหรับสินค้าในกรณีไม่ได้รับสินค้า (INR) ที่คุณไปรับด้วยตนเอง หรือจัดให้ผู้อื่นไปรับในนามของคุณ รวมถึงไปรับที่จุดขายปลีก
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิต
 • สินค้าที่มีมูลค่าสะสม เช่น บัตรของขวัญและบัตรเติมเงิน
 • กิจกรรมการพนัน การเล่นเกม และอื่นๆ ที่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรางวัล
 • สินค้าที่ซื้อจาก หรือจำนวนเงินที่ชำระให้แก่หน่วยงานของรัฐ
 • การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • การบริจาค
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน
 1. การแก้ไขนโยบายคุ้มครองผู้ขาย (ข้อ 9.5)
  ตัวอย่างของสินค้า/การทำรายการที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ได้แก่
 • ข้อเรียกร้องหรือการปฏิเสธการชำระเงินในกรณีสินค้า 'แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน'
 • สินค้าที่คุณนำส่งด้วยตนเอง รวมถึงสินค้าที่จุดขาย
 • สินค้าที่จับต้องไม่ได้ รวมถึงสินค้าดิจิตอลและบริการ
 • สิ่งที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบัตรกำนัลหรือบัตรของขวัญ)
 • การหักบัญชีโดยตรงของ PayPal (รวมถึงการชำระเงินแบบ Virtual Terminal และการชำระเงินผ่านบริการ Website Payments Pro และ Plus)
 • สินค้าที่ไม่ได้จัดส่งไปยังที่อยู่ผู้รับ ถ้าเริ่มแรกคุณจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ผู้รับ แต่ในภายหลังสินค้าถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังที่อยู่อื่น คุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ดังนั้นเราไม่แนะนำให้ใช้บริการจัดส่งที่จัดหามาโดยผู้ซื้อ เพื่อที่คุณจะได้สามารถแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าและหลักฐานการนำส่งสินค้าที่ถูกต้องได้
 • การบริจาค
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุน
 1. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายการกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติสำหรับบัญชีของคุณ (ข้อ 10.1)
  ในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา บัญชีของคุณ บริการ PayPal หรือการติดต่อกับ PayPal ผู้ใช้คนอื่นๆ หรือบุคคลที่สาม คุณจะไม่
 • ละเมิดสัญญาฉบับนี้ สัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรธุรกิจ (Commercial Entity Agreement) นโยบายการใช้บริการ (Acceptable Use Policy) หรือนโยบายอื่นใดที่คุณได้ตกลงทำกับ PayPal
 • ละเมิดกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฤษฎีกา หรือกฎข้อบังคับ
 • ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในชื่อเสียงหรือความเป็นส่วนตัวของ PayPal หรือบุคคลภายนอก
 • ขายสินค้าปลอม
 • กระทำการในลักษณะที่เป็นการทำลายชื่อเสียง การใส่ความทางการค้า การข่มขู่ หรือการก่อกวนพนักงานของเรา ตัวแทน หรือผู้ใช้รายอื่น
 • ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้สำคัญผิด
 • กระทำการหรือเข้าทำธุรกรรมอันเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่น่าสงสัย
 • ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวน หรือปฏิเสธที่จะแจ้งการยืนยันตัวตนของคุณหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา
 • รับหรือพยายามที่จะรับเงินจากทั้ง PayPal และผู้ขาย ธนาคารหรือผู้ออกบัตรสำหรับการทำรายการเดียวกัน ในระหว่างการดำเนินข้อพิพาท
 • เป็นผู้ควบคุมบัญชีที่เชื่อมโยงกับอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมีกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติตามที่ระบุไว้นี้
 • ดำเนินธุรกิจของคุณ หรือใช้บริการ PayPal ในลักษณะที่ก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดการร้องเรียน ข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การตีคืนการชำระเงิน การปฏิเสธการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เบี้ยปรับ และภาระอื่นๆ ซึ่งเกิดแก่ PayPal ผู้ใช้รายอื่นๆ บุคคลที่สาม หรือตัวคุณเอง
 • มีคะแนนเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ PayPal ของคุณ
 • ใช้บัญชีหรือบริการ PayPal ของคุณในลักษณะที่ทำให้ PayPal, Visa, MasterCard, American Express, Discover หรือเครือข่ายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการใช้ระบบบัตรในทางที่ผิด หรือเป็นการละเมิดกฎของสมาคมหรือเครือข่ายบัตร
 • ปล่อยให้บัญชีของคุณมียอดคงเหลือติดลบ
 • ใช้บัตรเครดิตกับบัญชีของคุณเพื่อเบิกเงินสดล่วงหน้าให้ตนเอง (หรือช่วยให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าว)
 • เข้าใช้บริการ PayPal จากประเทศที่ไม่ได้ระบุในหน้าทั่วโลกของ PayPal
 • เปิดเผยหรือแจกจ่ายข้อมูลของผู้ใช้รายอื่นแก่บุคคลที่สาม หรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นเสียแต่ว่าคุณจะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้ผู้นั้นให้กระทำได้
 • ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้ผู้ใช้ PayPal หรือใช้บริการ PayPal เพื่อเรียกเก็บเงินจากการส่ง หรือให้ความช่วยเหลือในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้บุคคลที่สาม
 • ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของเราต้องทำงานอย่างหนักโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่สัมพันธ์กับสัดส่วนของการใช้งานปกติ
 • อำนวยความสะดวกแก่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม หรือชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นใดที่สามารถสร้างความเสียหาย เข้าแทรกแซงให้เกิดอันตราย ลักลอบขัดขวาง หรือยึดระบบ ตัวเลข หรือข้อมูลใดๆ ได้
 • ใช้พร็อกซีนิรนาม ใช้โรบอต สไปเดอร์ อุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่กระทำด้วยตนเองอื่นใดเพื่อเฝ้าตรวจสอบ หรือคัดลอกเว็บไซต์ของเรา โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 • ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งใดๆ เพื่อหลบเลี่ยงข้อความของเราที่ส่งออกไปเพื่อตรวจสอบการใช้โรบอต หรือเพื่อแทรกแซง หรือพยายามแทรกแซงเว็บไซต์ของเราหรือบริการ PayPal ต่างๆ
 • ดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เราต้องสูญเสียบริการใดๆ จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ดำเนินการชำระเงิน หรือซัพพลายเออร์อื่นๆ ของเรา หรือ
 • ละเมิด (ในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขาย) กระบวนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางออนไลน์ของเราและ/หรือนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal
 1. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการชำระเงินส่วนตัว (เอกสารแนบ ก ข้อ 5) สำหรับการชำระหรือรับการชำระเงินส่วนตัวในบราซิลจาก 5.99% + ค่าธรรมเนียมคงที่ 7.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่