การอัปเดตนโยบาย

 

>> ดูข้อตกลงทางกฎหมายทั้งหมด

> >ดูการอัปเดตนโยบายที่ผ่านมา

การอัปเดตนโยบาย

 

ประกาศแจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงของ PayPal สำหรับประเทศไทย

วันที่ออก: 11 กุมภาพันธ์ 2022

 

หน้านี้

หน้านี้ให้รายละเอียดและ/หรือแสดงตัวอย่างการแจ้งให้ผู้ใช้ PayPal ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยแปลงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal ในประเทศไทย หรือข้อตกลงออนไลน์ นโยบาย หรือคำชี้แจงอื่นๆ ที่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบประกาศการอัปเดตนโยบายที่ผ่านมาได้

 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

เรากำลังเปลี่ยนแปลงข้อตกลงบางอย่าง (ระบุไว้ด้านล่าง) ที่ควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับ PayPal การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติตามที่แสดงด้านล่าง

 

สิ่งที่ต้องดำเนินการ

โปรดอ่านประกาศด้านล่างอย่างละเอียดและทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้น คุณไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ถ้าที่คุณต้องการปฏิเสธ คุณจะต้องปิดบัญชี PayPal ของคุณก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ตามที่อธิบายไว้ในสัญญาสําหรับผู้ใช้บริการ

 

การปรับปรุงแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2022 เราจะดําเนินการต่อไปนี้:

  • แก้ไขนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal เพื่อขยายรายการสินค้าที่ไม่มีสิทธิ์เพื่อรวมโทเค็นที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ (NFT) บางรายการที่มีจํานวนเงินการทํารายการมากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  • อัปเดตข้อกําหนดของค่าธรรมเนียมข้อพิพาทและกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ เพื่อระบุสิ่งที่เราอาจดําเนินการและค่าธรรมเนียมข้อพิพาทที่เราอาจเรียกเก็บถ้าผู้ขายมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติใดๆ

ตรวจสอบข้อตกลงผู้ใช้ฉบับปรับปรุง

 

การปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงทางกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2022 เราจะดําเนินการต่อไปนี้:

  • ลบหรือแก้ไขการอ้างอิงไปยัง eBay ที่ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป