การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย

 

>> ดูข้อมูลทางกฎหมายทั้งหมด

>> ดูการปรับปรุงแก้ไขนโยบายในอดีต

การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางกฎหมายของ PayPal

วันที่มีผลบังคับใช้: 13 พฤศจิกายน 2561 และ 11 ธันวาคม 2561

PayPal กำลังเปลี่ยนแปลง "ข้อตกลงทางกฎหมาย" บางประการ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และ 11 ธันวาคม 2561 เราได้จัดทำการปรับปรุงแก้ไขนโยบายนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เมื่อคุณใช้บริการของเราต่อไปนับแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้ ก่อนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เพื่อ ปิดบัญชีของคุณ

 

 

ข้อใหม่ 1.5

ข้อใหม่ 1.5 จะถูกเพิ่ม

1.5 การนำเสนอของ PayPal

คุณยอมรับว่าจะปฏิบัติต่อ PayPal และ/หรือวิธีการชำระเงินหรือเครื่องหมายอื่นๆ ที่คุณแสดง ณ จุดขาย (เช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่) อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึง การวางตำแหน่งโลโก้ ตำแหน่งภายในจุดขายใดก็ตาม และการปฏิบัติในเรื่องขั้นตอนการชำระเงิน ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ แต่ละกรณีต้องเท่าเทียมหรือเหมือนกันมากเป็นอย่างน้อย เมื่อเทียบกับเครื่องหมายและวิธีการชำระเงินอื่นๆ ณ จุดขายของคุณ

ในการนำเสนอแก่ลูกค้าของคุณหรือในช่องทางสื่อสารสาธารณะ คุณยอมรับว่าจะไม่แสดงคุณลักษณะด้านวิธีการชำระเงินของ PayPal ผิดพลาด หรือแสดงตัวเลือกการชำระเงินอื่นๆ โดดเด่นกว่า PayPal ภายในจุดขายของคุณทั้งหมด คุณยอมรับว่าจะไม่ห้ามหรือขัดขวางลูกค้าของคุณจากการใช้ PayPal หรือส่งเสริมให้ลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินอื่น ถ้าคุณกำหนดให้ลูกค้าสามารถชำระเงินให้กับคุณได้ด้วย PayPal เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนำเสนอหรือแสดงวิธีการชำระเงินที่คุณรับ (ไม่ว่าจะอยู่ภายในจุดขายหรือในเครื่องมือการตลาด การโฆษณา และช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าอื่นๆ ก็ตาม) คุณยอมรับว่าจะแสดงเครื่องหมายการชำระเงินของ PayPal ให้สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนเท่ากับวิธีการชำระเงินอื่นๆ เป็นอย่างน้อย และโดยเหมาะสมเทียบเท่ากับวิธีการชำระเงินอื่นๆ เป็นอย่างน้อย

การเปลี่ยนแปลงในข้อ 1.3

ข้อ 1.3 ของ "ผู้ใช้ ก" มีการแก้ไข และข้อดังกล่าวอ่านได้ความดังนี้

ถ้าหมายเลขบัตรเครดิตของคุณหรือวันที่หมดอายุเปลี่ยนแปลง เราอาจอัปเดตข้อมูลดังกล่าวโดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ และเราอาจรับข้อมูลอัปเดตดังกล่าวจากบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงพันธมิตรด้านบริการทางการเงินของเรา เครือข่ายบัตร และธนาคารหรือผู้ออกบัตรของคุณ ถ้าคุณไม่ต้องการให้เราอัปเดตข้อมูลบัตรของคุณ คุณสามารถติดต่อผู้ออกบัตรเพื่อแจ้งความประสงค์ หรือลบ "วิธีการชำระเงิน" ออกจาก "บัญชี PayPal" ของคุณ ถ้าเราอัปเดต "วิธีการชำระเงิน" ของคุณ เราจะไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ที่อยู่ใน "วิธีการชำระเงิน" ดังกล่าว

 

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เราจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว และตารางต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้สำหรับการคำนวณค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว

กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาคของผู้ส่ง

ประเทศ/ภูมิภาคของผู้รับ

ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว เมื่อชำระเงินโดยใช้ยอดคงเหลือหรือธนาคารเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว เมื่อใช้วิธีการชำระเงินแบบอื่นในการชำระเต็มจำนวนหรือบางส่วน รวมถึงบัตรเครดิตหรือเดบิต ถ้าคุณใช้วิธีการชำระเงินอื่นในการชำระเงินบางส่วน ค่าธรรมเนียมจะเป็นค่าธรรมเนียมแปรผัน

การชำระเงินหรือรับชำระเงินในประเทศ

อันดอร์รา โครเอเชีย ไอซ์แลนด์ โมนาโก (ดูข้อควรทราบ)

EEA ใน EUR/SEK

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ถ้ามี

ถ้ามี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

การชำระหรือรับเงินระหว่างประเทศ

อันดอร์รา โครเอเชีย ไอซ์แลนด์ และโมนาโก 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรปเหนือ* ยุโรป I** หรือยุโรป II***

1.99 EUR

1.99 EUR

ประเทศอื่นๆ

3.99 EUR

3.99 EUR

แอลเบเนีย บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา มาซิโดเนีย มอลโดวา มอนเตเนโกร และยูเครน 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรปเหนือ* ยุโรป I** หรือยุโรป II***

1.99 EUR

1.99 EUR + 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

ประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ

3.99 EUR

3.99 EUR + 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

นิวซีแลนด์

ประเทศ/ภูมิภาคใดๆ

6.99 NZD

6.99 NZD + 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

ประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ

ประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ

4.99 USD

4.99 USD + 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

* ยุโรปเหนือ: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน

** ยุโรป I: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เรอูนียง และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, ซานมาริโน, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจักร (รวมถึงหมู่เกาะแชนเนลและเกาะแมน), นครรัฐวาติกัน

*** ยุโรป II: แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, จอร์เจีย, ฮังการี, คอซอวอ, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, มาซีโดเนีย, มอลโดวา, โปแลนด์, โรมาเนีย, รัสเซีย, สวิตเซอร์แลนด์, ยูเครน

ข้อควรทราบ: การชำระเงินระหว่างประเทศในสกุลยูโรหรือโครนาสวีเดน ระหว่างบัญชีที่ลงทะเบียนในสหภาพยุโรปหรือพื้นที่เขตเศรษฐกิจของยุโรปหรือโมนาโก จะถือเป็นการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวในประเทศเพื่อจุดประสงค์ในการคิดค่าธรรมเนียม

วันที่มีผลบังคับใช้: 11 ธันวาคม 2561

การเปลี่ยนแปลงในข้อ 3.1

ข้อความต่อไปนี้จะถูกเพิ่มใน "ข้อ 3.1"

PayPal อาจจะอนุญาตให้ทุกคน (จะมีหรือไม่มี "บัญชี PayPal" ก็ตาม) สามารถทำการชำระเงินให้ "บัญชีธุรกิจ" ของคุณได้ ในการเชื่อมโยงระบบเข้ากับการชำระเงิน/แพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งมีลักษณะการใช้งานที่อนุญาตให้ผู้ชำระเงินสามารถชำระเงินให้ "บัญชีธุรกิจ" ของคุณได้โดยไม่ต้องมี "บัญชี" คุณยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมทั้งหมดของการใช้งานดังกล่าว ซึ่งคุณสามารถดูได้จากหน้าเว็บของ PayPal หน้าใดก็ได้ หรือในเว็บไซต์ Braintree (รวมทั้งหน้าเว็บสำหรับนักพัฒนาระบบหน้าใดก็ได้ หรือที่หน้า "ข้อตกลงทางกฎหมาย" ของเรา) หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวรวมถึง "ข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีชำระเงินในประเทศด้วย PayPal"

ขอบคุณที่ใช้บริการ PayPal ค่ะ 

ขอแสดงความนับถือ 
PayPal