การอัปเดตนโยบาย

>> ดูข้อตกลงทางกฎหมายทั้งหมด

> >ดูการอัปเดตนโยบายที่ผ่านมา

การอัปเดตนโยบาย

 

 

ประกาศแจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงสำหรับประเทศไทย

วันที่ออก: 29 เมษายน 2564

 

หน้านี้

หน้านี้แสดงการอัปเดตนโยบายที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal ประเทศไทย หรือข้อตกลง นโยบาย หรือคำแถลงออนไลน์อื่นๆ โปรดไปที่ "การอัปเดตนโยบายที่ผ่านมา" เพื่อดูการอัปเดตนโยบายก่อนหน้านี้

 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

เรากำลังเปลี่ยนแปลงข้อตกลงบางอย่าง (ระบุไว้ด้านล่าง) ที่ควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับ PayPal การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติตามที่แสดงด้านล่าง

 

สิ่งที่ต้องดำเนินการ

โปรดอ่านประกาศด้านล่างอย่างละเอียดและทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้น จะไม่มีสิ่งใดที่คุณต้องดำเนินการเพิ่มเติม ถ้าคุณต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณจะต้องปิดบัญชี PayPal ของคุณก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสำหรับ PayPal Pte. Ltd. สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการและสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal (ประเทศไทย) จํากัด

มีผลบังคับใช้: 16 มิถุนายน 2564

  • เรากำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อและนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ให้มีความสอดคล้องกันในระดับสากล และเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมว่าการทำรายการใดบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครอง

ถ้าต้องการตรวจสอบสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการที่อัปเดตแล้ว โปรดคลิกที่นี่