การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย

 

>> ดูข้อตกลงทางกฎหมายทั้งหมด

>> ดูการปรับปรุงแก้ไขนโยบายในอดีต

การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย

 

 

หน้านี้จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับบริการของ PayPal สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal หรือนโยบายอื่นๆ เราขอแนะนำให้คุณอ่าน "การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย" นี้เพื่อทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal เราจะแจ้งให้ทราบถึงการปรับปรุงแก้ไขเหล่านี้อย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่จะมีผลบังคับใช้

 

การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ในเอเชียแปซิฟิก ยุโรปและละตินอเมริกาบางประเทศ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

วันที่มีผลบังคับใช้:  29 มีนาคม 2560


PayPal กำลังเปลี่ยนแปลงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการจะมีผลกับผู้ใช้ PayPal ทุกคนตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป เราขอแนะนำให้คุณอ่าน 'การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย' เพื่อทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น สามารถอ่านถ้อยคำที่ปรับปรุงใหม่ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 29 มีนาคม 2560 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดด้านล่างได้ ที่นี่

การที่คุณใช้ PayPal หรือบริการของ PayPal หลังจากวันที่ 29 มีนาคม 2560 หมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

ความชัดเจนของเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีความชัดเจนว่า การชำระเงินจะได้ความความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ก็ต่อเมื่อเป็นการชำระค่าสินค้าที่ตรงตามเกณฑ์ และเป็นการชำระเงินจากบัญชี PayPal ของผู้ใช้ดังกล่าว

เพิ่มตัวอย่างใหม่ของสินค้าที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

มีการเพิ่มตัวอย่างใหม่ของสินค้าที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ภายใต้ทั้งนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

ข้อ 7.3 สินค้าที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ที่มีการแก้ไขจะปรากฏดังต่อไปนี้ (ข้อความที่ขีดเส้นใต้คือส่วนที่แก้ไข):

7.3 สินค้าที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง  การชำระเงินสำหรับรายการต่อไปนี้ไม่ตรงตามเกณฑ์สำหรับการจ่ายเงินคืนภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

 • อสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจ (เมื่อคุณซื้อธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน)
 • ยานพาหนะ รวมถึงจักรยานยนต์ รถบ้าน เครื่องบิน และเรือ
 • ข้อเรียกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน สำหรับสินค้าสั่งทำ
 • การชำระเงินบนแพลตฟอร์มการระดมทุน
 • สินค้าที่ละเมิดนโยบายการใช้บริการของ PayPal
 • สำหรับสินค้าในกรณีไม่ได้รับสินค้า (INR) ที่คุณไปรับด้วยตนเอง หรือจัดให้ผู้อื่นไปรับในนามของคุณ รวมถึงไปรับที่จุดขายปลีก
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิต
 • สินค้าที่มีมูลค่าสะสม เช่น บัตรของขวัญและบัตรเติมเงิน
 • ทองแท่ง
 • กิจกรรมการพนัน การเล่นเกม และอื่นๆ ที่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรางวัล
 • สินค้าที่ซื้อจาก หรือจำนวนเงินที่ชำระให้แก่หน่วยงานของรัฐ
 • การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • การชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผล
 • การบริจาค
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุน

แม้ว่าการชำระเงินของคุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal คุณจะยังสามารถยื่นข้อพิพาทและระงับข้อพิพาทกับผู้ขายโดยตรงได้ อย่างไรก็ตามถ้าคุณยกระดับจากข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้อง PayPal จะไม่ตัดสินโดยให้ประโยชน์แก่คุณ ถ้าสินค้านั้นไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal”

ข้อ 9.5 “สินค้า/การทำรายการที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal” ที่มีการแก้ไขจะปรากฏดังต่อไปนี้ (ข้อความที่ขีดเส้นใต้คือส่วนที่เพิ่มมา):

“ตัวอย่างของสินค้า/การทำรายการที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ได้แก่

 • ข้อเรียกร้องหรือการปฏิเสธการชำระเงินในกรณีสินค้า 'แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน'
 • สินค้าที่คุณนำส่งด้วยตนเอง รวมถึงสินค้าที่จุดขาย
 • สินค้าที่จับต้องไม่ได้ รวมถึงสินค้าดิจิตอลและบริการ
 • สิ่งที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบัตรกำนัลหรือบัตรของขวัญ)
 • ทองแท่ง
 • การหักบัญชีโดยตรงของ PayPal (รวมถึงการชำระเงินแบบ Virtual Terminal และการชำระเงินผ่านบริการ Website Payments Pro และ Plus)
 • การชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผล
 • สินค้าปลอม
 • สินค้าที่ไม่ได้จัดส่งไปยังที่อยู่ผู้รับ ถ้าเริ่มแรกคุณจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ผู้รับ แต่ในภายหลังสินค้าถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังที่อยู่อื่น คุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ดังนั้นเราไม่แนะนำให้ใช้บริการจัดส่งที่จัดหามาโดยผู้ซื้อ เพื่อที่คุณจะได้สามารถแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าและหลักฐานการนำส่งสินค้าที่ถูกต้องได้
 • การบริจาค
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน"

เพิ่มตัวอย่างใหม่ของสินค้าที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal สำหรับผู้ขายในตุรกี อิสราเอล

ส่วน ”มีสินค้า/การทำรายการ/กรณีใดบ้างที่ไม่มีสิทธิภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายสำหรับผู้ขายในตุรกีและอิสราเอล” จะปรากฏดังต่อไปนี้ (ข้อความที่ขีดเส้นใต้คือส่วนที่แก้ไข):

 1. สินค้าที่จับต้องไม่ได้ ใบอนุญาตสำหรับเนื้อหาดิจิตอล และบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
  • การชำระเงินอันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน
  • การบริจาค
 2. สินค้าที่คุณนำส่ง (หรือผู้ซื้อมารับ) ด้วยตนเอง
 3. การทำรายการที่ทำผ่าน PayPal Buy with Mobile หรือ Virtual Terminal (ถ้ามี)
 4. ข้อเรียกร้อง การปฏิเสธชำระเงิน และการตีคืนการชำระเงินสำหรับสินค้าที่แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
 5. สินค้าที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าสะสม เช่น บัตรกำนัลและบัตรเติมเงิน)
 6. การชำระเงินให้ผู้รับหลายคน
 7. ทองแท่ง

ข้อพิพาทที่ยื่นกับ PayPal โดยตรงใน 'ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายออนไลน์'

eBay Money Back Guarantee

จะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาที่ PayPal สามารถถอนเงินจากบัญชี PayPal ของผู้ขายได้ หลังจากที่ข้อเรียกร้องที่ยื่นต่อผู้ขายภายใต้นโยบาย eBay Money Back Guarantee ประสบผลสำเร็จ

ข้อ 11.1 ที่มีการแก้ไขจะปรากฏดังต่อไปนี้

ความรับผิดในข้อเรียกร้องที่ยื่นภายใต้โครงการ eBay Money Back Guarantee  ถ้าคุณเป็นผู้ขายใน eBay และ eBay ตัดสินใจขั้นสุดท้ายตามโครงการ eBay Money Back Guarantee ว่าจะให้คุณต้องรับผิดในการจ่ายเงินคืนให้ผู้ซื้อ คุณจะอนุญาตให้ PayPal หักเงินจากบัญชีของคุณในจำนวนที่ไม่เกินจำนวนเงินของข้อเรียกร้องดังกล่าวและชำระเงินนั้นให้ eBay”

การเปลี่ยนแปลงคำอธิบายของ 'การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว'

ก่อนหน้านี้ 'การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว' หมายถึง การชำระเงินให้กับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวเพื่อเป็นค่าสินค้าและ/หรือบริการ เช่น การหารค่าเช่าหรือค่าอาหารค่ำ การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่สามารถใช้เพื่อส่งของขวัญได้ การบริการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่มีให้บริการในประเทศส่วนใหญ่” หลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้ เราได้ลบคำว่า 'สำหรับสินค้าและ/หรือบริการ' ออก

การคิดค่าใช้จ่ายแบบ Micro สำหรับอเมริกากลางและละตินอเมริกา

มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มความชัดเจนและชี้แจงข้อกำหนดเกี่ยวกับการคิดค่าใช้จ่ายแบบ Micro ในประเทศกลุ่มอเมริกากลางและละตินอเมริกา

การเปลี่ยนแปลงเฉพาะในมาเลเซีย

PayPal ได้เข้าร่วมโครงการ Malaysian Financial Service Ombudsman และปรับข้อกำหนดเฉพาะของมาเลเซียในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับโครงการนี้ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแปลภาษามลายูด้วย

การเปลี่ยนแปลงเฉพาะในฟิลิปปินส์

เมื่อไม่นานนี้ PayPal ได้ทำข้อตกลงกับพันธมิตรผู้ให้บริการทางการเงินในฟิลิปปินส์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการถอนเงินจากยอดคงเหลือสำหรับผู้ใช้ในประเทศฟิลิปปินส์ สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับทางเลือกใหม่ที่เพิ่มมา และอธิบายกรณีการรับผิดจากการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของผู้ใช้โครงการถอนเงินดังกล่าว

สัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรธุรกิจ

มีการเสนอให้แก้ไขสัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรธุรกิจ (Commercial Entity Agreement) ให้สอดคล้องกับข้อตกลงในการจัดหาบัตรเครดิตในมาเลเซียและฟิลิปปินส์

การเปลี่ยนแปลงการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับแอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย และยูเครน

มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่อไปนี้:

 • ค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์ (แสดงอยู่ในข้อ 2 ของเอกสารแนบ ก ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ) ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในแอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก และเซอร์เบียจะมีรายละเอียดตามที่แสดงไว้ด้านล่าง:
   

กิจกรรม

ประเทศ

ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินเชิงพาณิชย์

การรับชำระเงินเชิงพาณิชย์

แอลเบเนีย
อันดอร์รา
บอสเนียและเฮอร์เซโกวินา
โครเอเชีย
จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล
มอลดาวา
โมนาโก
เซอร์เบีย
 

การชำระเงินในประเทศ:

อัตรามาตรฐาน:

3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า*:

ตั้งแต่ 2.4% ถึง 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

ดูตารางด้านล่าง

ค่าธรรมเนียมคงที่

ทุกประเทศ

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$0.30 AUD

รีลบราซิล:

R$0.60 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$0.30 CAD

โครูนาเช็ก:

10.00 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

2.60 DKK

ยูโร:

€0.35 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$2.35 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

90.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

1.20 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥40.00 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

2.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

4.00 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$0.45 NZD

โครนนอร์เวย์:

2.80 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

15.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

1.35 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

10 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$0.50 SGD

โครนาสวีเดน:

3.25 SEK

ฟรังก์สวิส:

0.55 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$10.00 TWD

บาทไทย:

11.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£0.20 GBP

ดอลลาร์สหรัฐฯ:

$0.30 USD

 การรับการชำระเงินเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศในแอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย:

 • ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเทศของผู้ซื้อ
   

กิจกรรม

ประเทศของผู้ขาย

ประเทศของผู้ซื้อ

ค่าธรรมเนียม

 

แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย


ยุโรปเหนือ*

อัตรามาตรฐาน:

3.8% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

ตั้งแต่ 2.8% ถึง 3.8% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

ยุโรป I **:

อัตรามาตรฐาน:

3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

ตั้งแต่ 2.9% ถึง 3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

สหรัฐฯ, แคนาดา:

อัตรามาตรฐาน:

4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

ตั้งแต่ 3.4% ถึง 4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

ยุโรป II ***

อัตรามาตรฐาน:

4.7% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

ตั้งแต่ 3.7% ถึง 4.7% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

ประเทศอื่นๆ:

อัตรามาตรฐาน:

5.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

ตั้งแต่ 4.4% ถึง 5.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

ค่าธรรมเนียมคงที่

 

ดูตารางด้านบน


* ยุโรปเหนือ: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน

** ยุโรป 1: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เรอูนียง และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, ซานมาริโน, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจักร (รวมถึงหมู่เกาะแชนเนลและเกาะแมน), นครรัฐวาติกัน

*** ยุโรป 2: แอลเบเนีย อันดอร์รา เบลารุส บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บัลแกเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก จอร์เจีย ฮังการี ลัตเวีย คอซอวอ^^ ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย มาซีโดเนีย มอลโดวา โปแลนด์ โรมาเนีย รัสเซีย เซอร์เบีย สวิตเซอร์แลนด์ ยูเครน

^ อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า: ถ้าต้องการที่จะได้รับอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า คุณต้องยื่นใบสมัครหนึ่งครั้ง มียอดขายรายเดือนตรงตามเกณฑ์ และมีบัญชีอยู่ในสถานะที่ดี ถ้าคุณต้องการดูเกณฑ์อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า โปรดคลิกที่นี่ ถ้าคุณต้องการสมัครใช้อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า โปรดคลิกที่นี่

^^ 

 • ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน/การจ่ายเงินปันผลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในแอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย และยูเครน (แสดงอยู่ในข้อ 5 ของเอกสารแนบ ก ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ) จะมีรายละเอียดตามที่กำหนดด้านล่าง:
   

กิจกรรม

ประเทศ

ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผล

การสั่งชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล

แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ยูเครน

การชำระเงินในประเทศ:

2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล ตามที่ระบุด้านล่าง**

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล ตามที่ระบุด้านล่าง***

**ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผลสูงสุดสูงสุดสำหรับการชำระเงินภายในประเทศจาก: แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ยูเครน

 

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$16 AUD

รีลบราซิล:

R$24 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$14 CAD

โครูนาเช็ก:

280 CZK

โครนเดนมาร์ก:

84 DKK

ยูโร:

12 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$110 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

3080 HUF

เชเกิลอิสราเอล:

50 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥1200 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

50 MYR

เปโซเม็กซิโก:

170 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$20 NZD

โครนนอร์เวย์:

90 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

640 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

46 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

480 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$20 SGD

โครนาสวีเดน:

100 SEK

ฟรังก์สวิส:

16 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$440 TWD

บาทไทย:

460 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£10 GBP

ดอลลาร์สหรัฐฯ:

$14 USD

***ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผลสูงสุดสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศจาก: แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ยูเครน

 

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$100 AUD

รีลบราซิล:

R$150 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$90 CAD

โครูนาเช็ก:

1700 CZK

โครนเดนมาร์ก:

500 DKK

ยูโร:

70 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$660 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

18,500 HUF

เชเกิลอิสราเอล:

320 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥8,000 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

300 MYR

เปโซเม็กซิโก:

1080 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$120 NZD

โครนนอร์เวย์:

540 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

3,800 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

280 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

2,800 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$120 SGD

โครนาสวีเดน:

640 SEK

ฟรังก์สวิส:

100 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$2,700 TWD

บาทไทย:

2,800 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

$60 GBP

ดอลลาร์สหรัฐฯ:

$90 USD