นโยบายคุ้มครองผู้ขาย

ช่วยคุ้มครองคุณ

รีบคว้าโอกาสที่จะได้ขายสินค้าไปทั่วโลก
ลดความเสี่ยงจากการฉ้อโกง

คว้าโอกาสที่คุณจะได้ขายสินค้าไปทั่วโลก

คุณจะได้รับความคุ้มครองเมื่อคุณใช้ PayPal เพราะนโยบายคุ้มครองผู้ขายจะช่วยปกป้องคุณจากการสูญเสียหากการทำรายการของคุณตรงตามเกณฑ์ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ซื้อของคุณยังอาจได้รับความคุ้มครองจาก นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อ อีกด้วย

ฟังคำบอกเล่าของผู้ขายคนอื่นๆ

ลดความเสี่ยงจากการฉ้อโกง

คุณไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับความสูญเสียจากการกระทำของพวกที่ชอบใช้ระบบการชำระเงินออนไลน์ไปในทางที่ผิดอีกแล้ว เพราะนโยบายคุ้มครองผู้ขายจะช่วยปกป้องรายการขายที่ตรงตามเกณฑ์ของคุณ ทำให้คุณขายสินค้าได้อย่างมั่นใจ

เพิ่มกำไรให้ธุรกิจของคุณ

ให้เวลากับสิ่งที่คุณรักอย่างการเอาใจผู้ซื้อและเพิ่มผลกำไรได้อย่างเต็มที่ เพราะนโยบายคุ้มครองผู้ขายจะปกป้องรายการขายที่ตรงตามเกณฑ์ของคุณ ทำให้ธุรกิจของคุณไม่ต้องเสียรายได้และเวลา


ปกป้องการขายของคุณ

นโยบายคุ้มครองผู้ขายของเราจะปกป้องคุณจากข้อเรียกร้องกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า หรือการชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต (เช่น การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่ขโมยมา)

นโยบายคุ้มครองจะให้ความคุ้มครองรายการขายที่ตรงตามเกณฑ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

หากต้องการให้แน่ใจว่ารายการขายของคุณตรงตามเกณฑ์ เพียงปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณยอมรับการชำระเงินรายการเดียวต่อการขายสินค้าหนึ่งรายการจากบัญชี PayPal ของผู้ซื้อ
 • จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ผู้ซื้อระบุไว้ในหน้ารายละเอียดการทำรายการ

ข้อความบนหน้ารายละเอียดการทำรายการจะระบุว่าการทำรายการนั้นๆ ของคุณมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายหรือไม่

จัดส่งอย่างถูกต้อง

ทุกครั้งที่เกิดกรณีพิพาทกับผู้ซื้อเท่ากับว่าคุณต้องเสียทั้งเวลาและผลประโยชน์ หากคุณต้องการให้แน่ใจว่ารายการขายของคุณมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขาย คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการจัดส่ง ซึ่งไม่ยากเลย

หากผู้ซื้อยื่นข้อเรียกร้องว่ามีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้านั้นๆ

หากผู้ซื้ออ้างว่าไม่ได้รับสินค้า คุณจะต้องแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้า (หากมูลค่าการทำรายการต่ำกว่า 250 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือหลักฐานการนำส่งสินค้าที่มีการยืนยันด้วยลายเซ็น (หากมูลค่าการทำรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 250 ดอลลาร์สหรัฐ)

เราแนะนำให้คุณใช้บริษัทจัดส่งพัสดุมีบริการติดตามพัสดุจากต้นทางถึงปลายทางที่สามารถดูได้ออนไลน์

ต้องใช้เอกสารในการจัดส่งอะไรบ้าง


นโยบายคุ้มครองผู้ขายมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

หากผู้ซื้อยื่นข้อเรียกร้อง ปฏิเสธการชำระเงิน หรือขอให้ตีคืนการชำระเงิน เราจะพักเงินจำนวนดังกล่าวไว้ชั่วคราว และจะอีเมลหาคุณเพื่อขอหลักฐานการจัดส่งสินค้า หรือหลักฐานการนำส่งสินค้าที่มีการยืนยันด้วยลายเซ็น เมื่อเราได้รับเอกสารดังกล่าวจากคุณแล้วเราจะตรวจสอบและพิจารณาว่าการทำรายการของคุณมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายหรือไม่ หากมีสิทธิ์ เราจะยกเลิกการพักเงินนั้นๆ และคืนสิทธิ์ในการเข้าใช้เงินดังกล่าวให้แก่คุณโดยเร็วที่สุด

สิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

 • การนัดรับหรือจัดส่งสินค้าด้วยตนเอง
 • สินค้าดิจิตอล ตั๋วเดินทางและตั๋วประเภทอื่นๆ บัตรกำนัล บริการ หรือสินค้าจับต้องไม่ได้ (สินค้าที่จัดส่งไม่ได้)
 • สินค้าที่จัดส่งหลังจากที่ PayPal แนะนำว่าไม่ให้จัดส่ง
 • มีการร้องเรียนหรือการปฏิเสธการชำระเงินเนื่องจากสินค้าแตกต่างจากที่คุณระบุไว้อย่างชัดเจน
 • การชำระเงินผ่านบัตรโดยตรงที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านบัญชี PayPal และการชำระเงินผ่านอีเมล (ไม่รวมใบแจ้งหนี้ PayPal)

เราอาจพักสิทธิ์ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของคุณ หากเรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ของคุณเพิ่มขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ขายที่มีอัตราการตีคืนการชำระเงินหรือการปฏิเสธการชำระเงินอยู่ในสัดส่วนที่สูงอาจถูกพักสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองจากนโยบายคุ้มครองผู้ขายเป็นการชั่วคราว หากเราเห็นว่าคุณมีแนวโน้มที่จะถูกพักสิทธิ์ เราจะอีเมลแจ้งให้คุณทราบ และแม้ว่าคุณจะถูกพักสิทธิ์ คุณยังสามารถได้รับสิทธิ์ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายคืนได้ด้วยการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ซื้อ และลดความเสี่ยงที่จะถูกฉ้อโกง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถดูเงื่อนไขทั้งหมดได้ที่ สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ

ลิงก์ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ควรทราบ

 

หลักฐานในการจัดส่งสินค้าและหลักฐานในการนำส่งสินค้าคืออะไร

หลักฐานในการจัดส่งสินค้า คือ เอกสารจากบริษัทจัดส่งพัสดุที่มีรายละเอียดต่อไปนี้

 • สถานะ “จัดส่งแล้ว” (หรือเทียบเท่า) และวันที่จัดส่ง
 • ชื่อและที่อยู่ผู้รับซึ่งตรงกับที่ระบุไว้ในหน้ารายละเอียดการทำรายการ
 • ชื่อและที่อยู่ผู้ส่ง (ซึ่งจะต้องตรงกับชื่อและที่อยู่ในบัญชี PayPal)
 • ข้อมูลการติดตามพัสดุออนไลน์ที่แสดงให้เห็นสถานะของการจัดส่งนั้นๆ

หลักฐานในการนำส่งสินค้าที่มีการยืนยันด้วยลายเซ็น คือ เอกสารจากบริษัทจัดส่งพัสดุที่มีรายละเอียดต่อไปนี้

 • สถานะ “จัดส่งแล้ว” (หรือเทียบเท่า) และวันที่จัดส่ง
 • ชื่อและที่อยู่ผู้รับซึ่งตรงกับที่ระบุไว้ในหน้ารายละเอียดการทำรายการ
 • เอกสารออนไลน์ที่สามารถดูได้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดส่งพัสดุ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีผู้ลงนามรับสินค้าแล้ว