สาเหตุที่ทำให้การชำระเงินถูกปฏิเสธ

alert icon

การชำระเงินดูน่าสงสัยและอาจเป็นการฉ้อโกง

cc decline icon

ผู้ออกบัตรเครดิตของลูกค้าปฏิเสธการชำระเงินด้วยบัตรนั้นๆ

unexpected technical issues icon

เกิดปัญหาทางเทคนิคโดยไม่คาดคิดซึ่งอาจทำให้การชำระเงินถูกปฏิเสธ