Vaše transakcie môžu byť chránené

Neoprávnená transakcia

Požiadal kupujúci o vrátenie peňazí, pričom tvrdí, že nákup, či už predmetov, alebo služieb, bol vykonaný bez jeho súhlasu? Ak daná transakcia spĺňa príslušné kritériá, naša ochrana predajcu vám môže pomôcť získať celú sumu platby.

Tovar nebol doručený

Zaplatil kupujúci za tovar, ale tvrdí, že ho nedostal, a následne podá žiadosť o vrátenie platby, či už to bol predmet, alebo služba? Ak daná transakcia spĺňa príslušné kritériá, naša ochrana predajcu vám môže pomôcť získať celú sumu platby.

Väčšia ochrana umožňujúca rozvoj vašej firmy

Minimalizácia podvodov

V záujme vašej ochrany pred neoprávnenými platbami a stornami v dôsledku podozrenia z podvodu a sťažností na nedoručený tovar sme pridali bezpečnostnú sieť.

Predaj po celom svete

Ochrana predajcu PayPal sa môže vzťahovať aj na váš medzinárodný predaj. Spracúvame a premieňame 25 mien z viac ako 200 trhov, vďaka čomu je predávanie jednoduchšie a bezpečnejšie.

Väčšie zisky

Sústreďte sa na rozvoj svojej firmy s vedomím, že na váš predaj spĺňajúci príslušné kritériá, či už sú to hmotné, alebo nehmotné položky, sa môže vzťahovať ochrana.

Ako funguje ochrana predajcu PayPal

1. Ak kupujúci podá sťažnosť alebo v prípade spätnej úhrady (chargeback) alebo storna platby môžeme finančné prostriedky dočasne zadržať.

2. Požiadame vás o poskytnutie informácií vrátane potvrdenia o zaslaní alebo o doručení, pričom vám oznámime lehotu, ktorú treba dodržať (zvyčajne 7 až 10 dní).

3. K peniazom budete mať prístup hneď, keď sa uistíme, že transakcia spĺňa príslušné kritériá.

Na čo sa môže naša ochrana predajcu vzťahovať?

  • Hmotný tovar (oblečenie, hračky, elektronika, autosúčiastky a podobne)
  • NOVINKA! Služby (hodiny jogy, návrh webových lokalít a podobne)
  • NOVINKA! Vstupenky (koncerty, predstavenia, športové podujatia a podobne)
  • NOVINKA! Cestovanie (rezervácie výletov, leteniek alebo hotelov a podobne)

Na čo sa ochrana predajcu PayPal nevzťahuje?

  • Tovar, ktorý doručujete (alebo sa vyzdvihuje) osobne
  • Digitálny tovar (hudba, stiahnutia počítačových hier a licencie na digitálny obsah).
  • Sťažnosti alebo spätné úhrady (chargeback) vyplývajúce z toho, že sa tovar výrazne líši od vami uvedeného opisu.
  • Platby, ktoré neboli uskutočnené cez PayPal.
  • Úplné znenie podmienok nájdete v zmluve s používateľom.

Kontrolný zoznam na overenie oprávnenosti na ochranu predajcu PayPal

Skontrolujte svoju prepravu

Uistite sa, že tovar posielate na adresu uvedenú v údajoch o transakcii, a ponechajte si potvrdenie o zaslaní.

Ponechajte si potvrdenia o transakcii

V prípade vstupeniek, cestovania a služby vás v prípade podaného podnetu na riešenie sporu môžeme požiadať o príslušné potvrdenie o doručení dokumentov alebo dôkaz o použití služby.

Reagujte promptne

Ak vás požiadame o dokumentáciu alebo iné príslušné informácie, žiadame, aby ste reagovali promptne, zvyčajne do 10 pracovných dní.

Uistite sa, že spĺňate príslušné kritériá

Platba musí byť na stránke s údajmi o transakcii označená ako spĺňajúca kritériá alebo čiastočne spĺňajúca kritériá.

Predávajte viac a bez stresu

Ďalšie informácie o našej ochrane predajcu nájdete na stránke venovanej zmluve s používateľom PayPal.

Zaregistrovať sa