Bezpečnostný protokol 3D Secure na ochranu online nákupov

Som kupujúciSom predajca

Som kupujúci

V čom spočíva táto ďalšia úroveň zabezpečenia, ktorú mám nastaviť?

3D Secure je bezpečnostný protokol na zaistenie vyššej ochrany a dôsledného overovania pri nakupovaní online s použitím debetnej alebo kreditnej karty. V závislosti od typu karty sa označuje ako MasterCardSecureCode, Verified by Visa a v prípade kariet American Express ako Safekey. Pri budúcich transakciách vás na platobnej stránke PayPal môžeme požiadať, aby ste banke, ktorá vydala vašu kartu, poskytli osobitný bezpečnostný kód. Vďaka nemu bude banka môcť online transakciu overiť. Banky majú rôzne spôsoby generovania a doručovania týchto kódov. Ak nepoznáte svoj kód alebo heslo 3D Secure a v automaticky otváranom okne banky sa vám nezobrazí možnosť aktivácie online, bude potrebné obrátiť sa na danú banku. Upozorňujeme, že nejde o heslo do účtu PayPal.

Prečo PayPal zavádza toto rozšírené zabezpečenie?

Zaisťuje tak vyššiu bezpečnosť pre všetkých používateľov služby PayPal, kupujúcich i predajcov. Aktivácia protokolu 3D Secure poskytuje dôslednejšie overenie, vďaka ktorému budú vaše transakcie chránené ešte viac ako predtým. Overovanie kariet 3D Secure používame ako doplnok k ďalším možnostiam zabezpečenia a zjednodušenia platieb.

Ako to funguje?

Pri overovaní pomocou technológie 3D Secure prebieha komunikácia medzi vami a bankou, v rámci ktorej sa od vás môže vyžadovať zadanie osobitného bezpečnostného kódu. Banka tak overuje, či ste oprávneným majiteľom karty, ktorú pridávate do služby PayPal alebo používate na uskutočnenie transakcie. Ak je bezpečnostný kód správny, kreditnú alebo debetnú kartu budete môcť pridať do účtu PayPal a používať pri budúcich transakciách. Je možné, že pri niektorých transakciách sa vám opäť zobrazí výzva na zadanie kódu alebo hesla 3D Secure, hoci by sa to malo stávať len výnimočne. Ak zadáte nesprávny bezpečnostný kód a overenie 3D Secure nebude úspešné, danú kartu nebudete môcť použiť na uhradenie žiadnej transakcie, až kým neprebehne úspešná kontrola hesla 3D Secure zo strany banky.

Prečo túto dodatočnú úroveň zabezpečenia požadujete teraz? Je môj účet v bezpečí?

Túto dodatočnú bezpečnostnú kontrolu zavádzame vtedy, keď je potrebná na ochranu vašich transakcií. O tento dodatočný kód vás nebudeme žiadať zakaždým. Kód 3D Secure, ktorý ste si v banke nastavili, by ste si však mali pamätať pre prípad, že sa zobrazí výzva na jeho zadanie.

Kedy budem musieť zadať tento kód? Musím ho odteraz zadávať stále?

Naším zámerom je vyvážiť pohodlnosť a bezpečnosť. Preto pridávame túto ďalšiu úroveň zabezpečenia len v určitých prípadoch, keď je nevyhnutná na zabezpečenie vášho účtu. Kód od vás nebudeme vyžadovať zakaždým a v službe PayPal by ste väčšinou mali byť schopní platiť len zadaním e-mailovej adresy a hesla k účtu.

Kde získam tento dodatočný kód? Je rovnaký ako moje heslo k účtu PayPal?

Nie, kód 3D Secure vám dá banka, ktorá vydala vašu kartu, a nie je rovnaký ako heslo k účtu PayPal. Informácie o tom, ako sa zaregistrovať a získať kód 3D Secure, vám poskytne banka, ktorá vydala kartu pridávanú do peňaženky PayPal. Ak ste ku karte kód 3D Secure nikdy nedostali, banka pre vás tento postup možno uľahčila. Na stránke overenia 3DSecure, ktorú riadi banka, sa môžu objaviť užitočné možnosti, napríklad položka „Zabudli ste svoj kód?“ alebo správa podobného typu. V opačnom prípade sa budete musieť obrátiť na danú banku. V mnohých krajinách môžete platiť priamo z bankového účtu alebo zo zostatku na účte PayPal (ak na ňom už máte finančné prostriedky) bez toho, aby ste potrebovali kód 3D Secure. Postupy bánk sa líšia, a ak vám vyššie uvedené rady nepomôžu, bude nutné, aby ste sa obrátili na tú svoju.

Budem musieť tento krok navyše robiť pri každej platbe cez PayPal?

Nie. Tento dodatočný kód od banky žiadame len vtedy, keď je to nevyhnutné. Vo väčšine prípadov budete môcť platiť cez PayPal len pomocou niekoľkých jednoduchých krokov. Tento krok navyše sme začali používať v záujme bezpečnosti a ochrany všetkých používateľov služby PayPal a ide o doplnok našej neustálej snahy chrániť vaše finančné prostriedky.

Koľko pokusov mám pred tým, než dôjde k zablokovaniu?

Na úspešné overenie karty máte tri až päť pokusov. Ak je zadaný kód opakovane neúspešný, na uskutočnenie platby budete musieť použiť iný spôsob, napríklad bankový účet alebo zostatok na účte PayPal. Ak sa vám zobrazí možnosť aktivácie služby 3D Secure pre kartu alebo zabudnete heslo, môžete tiež kliknúť na príslušné odkazy. V opačnom prípade sa budete musieť obrátiť na svoju banku.

Čo sa stane, ak mi heslo 3D Secure nebolo doručené, banka ho zamietla alebo je nesprávne?

Ak na platobnej stránke PayPal neuvidíte možnosť aktivácie alebo pripomenutia hesla v automaticky otváranom okne, bude nutné obrátiť sa na banku.

Vyžadujú tento protokol 3D Secure aj iní poskytovatelia platobných služieb?

Áno, od 1. augusta 2015 musia technológiu 3D Secure podporovať a vyžadovať všetci poskytovatelia platobných služieb v EÚ.

Môžem sa rozhodnúť, že kód 3D Secure zadávať nebudem?

Nie v prípade, že chcete platiť kreditnou alebo debetnou kartou. Namiesto toho môžete pridať do účtu PayPal údaje o bankovom účte alebo platiť zo zostatku na účte PayPal. Pripomíname však, že na zadanie tohto kódu vás pri platbe kreditnou alebo debetnou kartou vyzveme len v niektorých prípadoch. Väčšinou budete môcť platiť cez PayPal ako doteraz, len zadaním registrovanej e-mailovej adresy a hesla k účtu PayPal.

Ak ste nenašli odpovede na svoje otázky, kontaktujte nás.

Som predajca

Čo je 3D Secure?

3D Secure je bezpečnostný protokol na zaistenie vyššej ochrany a dôsledného overovania pri nakupovaní online pomocou debetnej alebo kreditnej karty. V závislosti od typu karty sa označuje ako MasterCardSecureCode, Verified by Visa a v prípade kariet American Express ako Safekey. Používa sa počas transakcie, pričom sa zákazníkovi spravidla zobrazí výzva z banky, ktorá kartu vydala, na zadanie kódu alebo hesla. Cieľom je overiť, že ide o oprávneného majiteľa karty. Banky majú rôzne spôsoby generovania a doručovania týchto kódov. Ak si teda spotrebitelia chcú aktivovať 3D Secure, mali by sa obrátiť na svoju banku. Po zobrazení výzvy je potrebné zadať kód alebo heslo ku karte, a nie kód či heslo k účtu PayPal.

Prečo PayPal zavádza technológiu 3D Secure na mojej platobnej stránke PayPal?

Európsky orgán pre bankovníctvo vyžaduje, aby poskytovatelia platobných služieb a ich obchodníci používali dôsledné overenie zo strany banky, ktorá kartu vydala. Je to potrebné, keď oprávnený majiteľ karty po prvýkrát pridá kartu do peňaženky, a tiež v prípade transakcií spojených s vyšším rizikom. V praxi to znamená používanie protokolu 3D Secure. PayPal sa zavedením technológie 3D Secure snaží docieliť dôslednejšie overovanie používateľov a viac úspešne spracovaných transakcií. Overovanie kariet cez 3D Secure používame ako doplnok k ďalším aktivitám, ktorými sa snažíme chrániť a zjednodušiť vaše platby.

Ako protokol 3D Secure funguje?

Overenie 3D Secure spočíva v bezpečnej a priamej komunikácii medzi bankou, ktorá vydala kartu, a spotrebiteľom, pri ktorej spoločnosť PayPal „nevidí“ bankové údaje majiteľov kariet. PayPal vygeneruje bezpečnú reláciu medzi bankou a majiteľom karty, pri ktorej sa overí, že spotrebiteľ je skutočným majiteľom karty, ktorú sa pokúša pridať do peňaženky. Predajcovia, ktorí využívajú možnosť platby cez PayPal, nemusia robiť nič navyše. My nasadíme protokol 3D Secure vtedy, keď to bude potrebné na dodržanie právnych predpisov. Po pridaní platobnej karty spotrebiteľa do peňaženky už nastane veľmi málo prípadov, keď bude miera rizika transakcie dostatočne vysoká na to, aby sme požadovali túto vyššiu úroveň overovania. Výnimkou sú situácie, keď sa domnievame, že využitím protokolu 3D Secure môžeme zmierniť riziko transakcie. V takýchto prípadoch namiesto zamietnutia platby transakciu spracujeme pomocou technológie 3D Secure, pričom požiadame banku o overenie, že spotrebiteľ je naozaj majiteľom karty. Medzi výhody platieb cez PayPal patrí to, že vo väčšine prípadov vieme rozlíšiť, či ide o bezpečnú alebo rizikovú transakciu, a v prípade potreby nasadíme protokol 3D Secure. Spotrebiteľa však nerušíme jeho nadmerným využívaním. Veríme, že tento postup a viac schválených bezpečných transakcií prispeje k rozvoju vašej firmy.

Ako 3D Secure ovplyvní moju firmu?

Mali by ste zaznamenať zvýšenú konverziu predaja v prípade transakcií, ktoré sa predtým považovali za vysokorizikové a boli zamietnuté. Predajcovia však nemusia očakávať nárast spätných úhrad (chargeback), pretože používanie technológie 3D Secure so sebou prináša aj to, že zodpovednosť za neoprávnené transakcie, ktoré boli podrobené kontrole 3D Secure, nesie banka, ktorá kartu vydala. Je tiež možné, že niektorí zákazníci zabudnú svoj kód alebo heslo ku karte a z pokladne odídu. Čo je však najdôležitejšie, 3D Secure bude odrádzať podvodníkov. Naše doterajšie skúsenosti ukazujú, že predajcovia zaznamenávajú zvýšenú konverziu predaja a lepší priebeh platieb cez PayPal, takže kupujúci a predajcovia môžu uskutočňovať transakcie so vzájomnou dôverou.

Musím niečo urobiť?

Nie, nemusíte. Ak by sa na vás kupujúci obrátil s tým, že nevie zaplatiť, pretože si nevie spomenúť na kód alebo heslo k svojej karte, poraďte mu, aby využil odkaz na obnovenie zabudnutého hesla na stránke 3D Secure alebo sa obrátil na banku, ktorá vydala jeho kartu, a požiadal o jeho obnovenie. Ak by to nepomohlo, navrhnite mu, aby sa obrátil na službu PayPal a my mu pomôžeme. Nemusíte robiť vôbec nič. Postup 3D Secure je len jednou z mnohých bezpečnostných kontrol, ktoré sme zaviedli v záujme ochrany vás a vašich zákazníkov.

Aké výhody oproti minulosti získam, keď mi niekto zaplatí cez PayPal?

V prípade zákazníkov platiacich cez PayPal získavate výhody z používania technológie 3D Secure bez toho, aby ste ju museli samostatne implementovať do svojej webovej lokality a určovať vlastné pravidlá toho, kedy sa má a nemá použiť. Podľa našich skúseností zákazníci vítajú dodatočné bezpečnostné požiadavky, pričom zabezpečenie kariet technológiou 3D Secure sa stáva v Európe a na celom svete normou. V konečnom dôsledku sa môžete spoľahnúť na to, že PayPal sa rovnako ako predtým o všetko postará a zaistí pohodlné, jednoduché a bezpečné platobné prostredie. Ak by došlo k nejakému problému, vyriešime ho na základe našich rozsiahlych pravidiel ochrany kupujúceho a predajcu. Zabezpečenie 3D Secure na tom nič nemení.

Môžem sa rozhodnúť, že pri transakciách PayPal na svojej webovej lokalite protokol 3D Secure nebudem používať?

Nie, používanie overenia vydavateľom karty je v Európe za istých okolností povinné, napríklad keď zákazník pridáva kartu do peňaženky (napr. v službe PayPal) alebo keď ide o rizikové transakcie. Dávame si však záležať, aby zavedenie technológie 3D Secure službou PayPal nemalo negatívny vplyv na váš predaj. Máme bohaté skúsenosti a sme schopní odlíšiť bezpečné transakcie od tých riskantných, a minimalizovať tak nadbytočné používanie protokolu 3D Secure. Táto nová technológia sa bude čoskoro považovať za európsku normu a zákazníci si na vyššiu úroveň zabezpečenia pri nákupoch online pomocou karty zvyknú.

Môžem zákazníkovi pomôcť s dokončením transakcie, ak by mal problém s novým zabezpečením 3D Secure v peňaženke PayPal?

Môžete to skúsiť, upozorňujeme však, že kód alebo heslo 3D Secure pozná len zákazník a banka, ktorá vydala jeho kartu. Ak si nepamätá kód alebo heslo ku karte, mal by využiť odkaz na obnovenie zabudnutého hesla v relácii 3D Secure alebo požiadať o obnovenie kódu alebo hesla príslušnú banku. Vo všetkých ostatných prípadoch odporúčame, aby ste zákazníka odkázali na naše oddelenie služieb zákazníkom. Pokúsime sa mu pomôcť nájsť alternatívne možnosti platby alebo spôsoby overenia, aby mohol transakciu dokončiť.

Ovplyvní zavedenie nového zabezpečenia 3D Secure môj program ochrany predajcu?

Nie. Vaše práva sa nijako nemenia. Očakávame, že toto nové zabezpečenie bude slúžiť jedine na zvyšovanie obratu z predaja, miery schválených transakcií a spokojnosti zákazníkov.

Ak ste nenašli odpovede na svoje otázky, kontaktujte nás.