Lista över tredje parter

 

>> Juridiska alla juridiska avtal

Lista över tredje parter (förutom PayPal-kunder) som personuppgifter kan delas med

Gäller från och med 1 april 2018

 

 Kategori

Partens namn och jurisdiktion (inom parentes)

Syfte

Uppgifter som lämnas ut

1. Betalningshanterare

 

Barclays Bank Plc (Storbritannien), HSBC Bank Plc (Storbritannien, Irland), HSBC Merchant Services LLP (Storbritannien), Bank of America N.A. (EMEA, USA), BA Continuum India Private Limited (Indien), Discover Financial Services (USA), JPMorgan Chase Bank (Storbritannien, USA), BNP Paribas (Frankrike), Netgiro (Sverige), StarFinanz (Tyskland), Wells Fargo (Irland, USA), American Express (USA), National Westminster Bank PLC (Storbritannien), OmniPay Limited (Irland), Australia and New Zealand Banking Group Limited (Australien), ANZ National Bank Limited (Nya Zeeland), Transaction Network Services (UK) Limited (Storbritannien) och Vocalink Limited (Storbritannien)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll.

Namn, adress, uppgifter om användarens finansieringsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

BNP Paribas (Frankrike)

Att möjliggöra betalningsbehandling, bedrägerikontroll och tvisthantering för transaktioner med PayPal-användare vid transaktioner med handlare som använder PayPal-tjänsten via BNPP-tjänsten.

Namn, adress, uppgifter om användarens betalsätt och information om betalningstransaktioner.

 

 

 

VTB24 (Ryssland)

 

Att möjliggöra betalningsbehandling, bedrägerikontroll och tvisthantering för transaktioner med PayPal-användare vid transaktioner med handlare som använder PayPal-tjänsten via VTB 24-tjänsten.

Namn, adress, uppgifter om användarens betalsätt och information om betalningstransaktioner.

 

Deutsche Bank AG (Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Spanien)

Tillåta behandling av direktdebiteringar i SPEA-regionen.

Namn, datum för transaktionen, belopp, valuta och användarens bankkontoinformation.

 

Royal Bank of Scotland plc (Storbritannien) (”RBS”)

För att möjliggöra betalningsbehandling och tvisthantering för transaktioner med PayPal-användare när användarna utför transaktioner med en handlare som använder PayPal-tjänsten via RBS-tjänsten.

All kontoinformation med undantag av uppgifter om användarens betalsätt.

 

Visa Europe Ltd (Storbritannien) inklusive Visas VMAS-system; MasterCard Europa (MasterCard International Incorporated (USA)) inklusive Mastercards MATCH-system

För att dela information om risker och bedrägerier i kreditföretagets obligatoriska databas om aktiviteter på en handlares konto, och därmed minska utsattheten för bedrägerier och brott mot regler och standarder.

Alla kontouppgifter om en handlares konto samt omständigheter kring och aktiviteter på kontot.

 

Global Payments UK LLP (Storbritannien)

Att möjliggöra betalningsbehandling, bedrägerikontroll och tvisthantering för transaktioner med PayPal-användare vid transaktioner med handlare som använder PayPal-tjänsten via Global Payments-tjänsten.

Namn, adress, uppgifter om användarens betalsätt och information om betalningstransaktioner.

 

WorldPay Limited (Storbritannien), Worldpay AP Limited (Storbritannien), Worldpay (Nederländerna)

Att möjliggöra betalningsbehandling, bedrägerikontroll och tvisthantering för transaktioner med PayPal-användare vid transaktioner med handlare som använder PayPal-tjänsten via Worldpay-tjänsten.

All kontoinformation med undantag av uppgifter om användarens betalsätt.

 

American Express Travel Related Services Company, Inc.

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll.

Unikt säljar-id.

Säljarens MCC-kod.

Namn som säljaren bedriver handel under.

Godkänd undertecknare.

Säljarens adress, postnummer och landskod.

Säljarens telefonnummer.

Säljarens mejladress.

Säljarens webbadress.

Födelsedatum (endast vid enskild firma).

Endast för sponsrade handlare som inte har sålts offentligt (t.ex. privatägda företag, enskilda firmor), följande information för huvudsaklig ägare (se definitionen nedan):

 • För- och efternamn.
 • Hemadress, postnummer och landskod.
 • Social Security Number eller födelsedatum.

En huvudsaklig ägare är en individ som äger minst 25 % av ett företag.

Unikt säljar-id*.

MCC för sponsrad handlare.

Namn som den sponsrade handlaren bedriver handel under.

Adress till sponsrad handlare (ort, gatuadress, postnummer och landskod).

Telefonnummer till sponsrad handlare.

 

JPMorgan Chase Bank, N.A. London-avdelningen

Åtgärder mot penningtvätt, kontroll av sanktionslistor och efterlevnadskontroller.

Handlarens namn, vistelseland och företagsaktivitet.

 

Adyen B.V. (Nederländerna)

Att möjliggöra betalningsbehandling och avräkningstjänster globalt.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Allied Irish Bank PLC (Storbritannien)

Att möjliggöra betalningsbehandling och avräkningstjänster i Europa.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Cardinal Commerce Corporation (USA)

Att underlätta kontroller med 3DSecure för betalningsbehandling globalt.

Standardtransaktionsuppgifter för 3DSecure.

 

Coinbase Inc. (USA)

Att möjliggöra betalningsbehandling och avräkningstjänster globalt.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Heartland Payment Systems, Inc. (USA)

Att möjliggöra betalningsbehandling och avräkningstjänster i USA.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Merchant e-Solutions, Inc. (USA)

Att möjliggöra betalningsbehandling och avräkningstjänster i USA.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Moneris Solutions Corporation (Kanada)

Att möjliggöra betalningsbehandling och avräkningstjänster i Kanada.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

National Australia Bank Ltd. (Australien)

Att möjliggöra betalningsbehandling och avräkningstjänster i Australien.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Network Merchants, LLC. (USA); Network Merchants Inc. (USA)

Att möjliggöra betalningsbehandling och avräkningstjänster i USA.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Stockholms Enskilda Bank AB (Sverige)

Att möjliggöra betalningsbehandling och avräkningstjänster i Europa.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

WorldPay, Inc. (USA), WorldPay Ltd. (Storbritannien)

Att möjliggöra betalningsbehandling och avräkningstjänster globalt.

Namn, adress, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Carta Worldwide (Storbritannien)

Behandling av betalningar och marknadsföring för Vodafone Wallet.

Förnamn, efternamn, mejladress, mobilnummer, faktureringsadress (gatunamn, husnummer, ort, delstat, postnummer, land), betalar-id, faktureringsavtals-id, angiven betalningsmetod, CMID/klientmetadata-id.

 

Nostrum Group Limited (Storbritannien)

Att behandla ansökningar från PayPal-kunder om kreditprodukter.

Namn, adress, telefonnummer, mejladress, födelsedatum, boendetid på adressen, identitetsbevis, juridisk ställning, företagets verksamhetstid, företagets registreringsnummer och momsnummer, finansieringsinstrument inklusive information om bankkonto och betalkort (om tillämpligt) och relevant transaktionsinformation (om tillämpligt). All information som ges vid ansökan om en produkt- eller kontofunktion (till exempel information som hämtats från konton på sociala medier eller ryktesdata på nätet).

 

TSYS (Storbritannien), TSYS (Tyskland)

Registersystem för revolverande kredit (Storbritannien) och avbetalningsprodukt (Tyskland).

Kundens namn, födelsedatum, hemadress, mejladress, telefonnummer, inkomst.

 

American Express flera valutor (via Digital River)

Aktivera tillgång till och användning av PayPal när du använder franska börsnoterade företag, American Express International, Maestro, Cielo, Redecard, Bancomer.

Data om godkännande och uppgörelse.

 

Sofort GmbH (Tyskland)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll.

Namn, telefonnummer.

 

Currence (Nederländerna)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll.

Namn, adress, uppgifter om användarens finansieringsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

J.P. Morgan AG.(Tyskland)

Tillåta behandling av direktdebiteringar i SPEA-regionen.

Namn, datum för transaktionen, belopp, valuta och användarens bankkontoinformation.

 

Scotiabank (Kanada), Citibank (USA), Westpac (USA)

För att möjliggöra tjänster för betalningsbehandlingsuppgörelser och bedrägerikontroll.

Namn, adress, födelsedatum, nationellt identitetsnummer och syfte med transaktionen.

 

Swish (Sverige)

För att möjliggöra tjänster för behandling av betalningar

Telefonnummer

 

Klarna (Sverige),

För att möjliggöra tjänster för betalning och bedrägeribekämpning

Namn, adress, social security number, ip-nummer

2. Revision

 

PricewaterhouseCoopers Sàrl (Luxemburg)

För att testa PayPals kontroller för att förhindra penningtvätt (Anti Money Laundering, AML) och lära känna kunderna (Know Your Customer, KYC) och utföra professionella revisionstjänster för PayPal Inc. och dess dotterbolag.

För ett urval av enskilda kundkonton:
namn, PayPal-kontonummer (kund-id), totalt mottaget belopp på PayPal-kontot, totalt belopp som har överförts från PayPal-kontot, typ av PayPal-konto och, i förekommande fall, annan relevant kontoinformation.

3. Kundtjänst på entreprenad

 

Sutherland Global Services Inc. (USA och Filippinerna), BFS finance Münster GmbH (Tyskland), Sitel GmbH (Tyskland), Transcom Worldwide SAS (Frankrike, Tunisien), Transcom Worldwide France SAS (Frankrike), Transcom Worldwide SpA (Italien), Competence Call Center Leipzig GmbH (Tyskland), Convergys Customer Management Group Inc. (USA), Arvato Direct Services GmbH (Tyskland),  Concentrix Europe Limited (Storbritannien), Arvato Polska sp. z o.o (Polen)

För att tillåta kundtjänst och marknadsföring via telefon och mejl.

Namn, adress, telefonnummer, mejladress, sammandragen, begränsad eller fullständig information om betalningsalternativ (fallberoende), utgångsdatum för betalningsalternativ, typ av PayPal-konto, identitetsbevis, saldo och transaktionsinformation, kundmeddelanden och -rapporter, kontokorrespondens, leveransinformation och marknadsföringsinformation.

 

Nuance Communications, Inc. (USA)

För kalibrering och optimering av röstigenkänningsprestanda för kundsupporttjänster per telefon.

Inspelningar av exempel på kundsupportsamtal som kan innehålla alla typer av kontoinformation som förmedlas under samtalet.

 

ICT Group Inc. (USA)

Ska utföra och underlätta kundsupport via telefon.

Namn, adress, telefonnummer och PayPal-kontonummer.

 

Lithium Technologies Inc. (USA)

I syfte att tillhandahålla kundservice som uppstår av kunders kontakt med PayPal via sociala medier.

Information som kunder tillhandahåller via sociala medier. Den kan inbegripa namn, adress, telefonnummer, mejladresser, användarnamn på sociala medier, sammandragen, begränsad eller fullständig information om betalningsalternativ (fallberoende), förfallodatum för betalningsalternativ, typ av PayPal-konto, identitetsbevis, information om saldo och transaktioner, kundmeddelanden och -rapporter, kontokorrespondens, leveransinformation och marknadsföringsinformation.

 

Attensity Europe GmbH

I syfte att tillhandahålla kundservice som uppstår av kunders kontakt med PayPal via sociala medier.

Information som kunder tillhandahåller via sociala medier. Den kan inbegripa namn, adress, telefonnummer, mejladresser, användarnamn på sociala medier, sammandragen, begränsad eller fullständig information om betalningsalternativ (fallberoende), förfallodatum för betalningsalternativ, typ av PayPal-konto, identitetsbevis, information om saldo och transaktioner, kundmeddelanden och -rapporter, kontokorrespondens, leveransinformation och marknadsföringsinformation.

 

ILinc Communications, Inc. (USA)

För att ge webbseminarier för handlare på ILincs plattform.

Handlares namn och mejladress.

 

ePerformax Contact Centers & BPO (USA), Genpact International Inc. (USA), LatentView Analytics Pte. Ltd

I syfte att tillhandahålla kundservice gällande betalning globalt.

Namn, adress, telefonnummer, mejladress, sammandragen, begränsad eller fullständig information om betalningsalternativ (fallberoende), utgångsdatum för betalningsalternativ, typ av PayPal-konto, identitetsbevis, saldo och transaktionsinformation, kundmeddelanden och -rapporter, kontokorrespondens, leveransinformation och marknadsföringsinformation.

 

Authentify Inc.

Telefonibaserad autentiseringstjänst. Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet.

Namn, adress, telefonnummer, mejladress

 

CallPoint New Europe AD, som bedriver handel under namnet TELUS International Europe (Bulgarien)

Att driva tjänsten för ersatta returkostnader.

Namn, mejladress, PayPal-transaktions-id, returinformation (kategori av returnerad vara, orsak till returen, returbelopp, valuta, returland, typ av retur) och fraktdokumentation.

 

Key Performance Group SAS (Frankrike)

Att administrera programmet för PayPals medlemsrekommendationer.

Förnamn, efternamn, mejladress, kund-id, transaktionsuppgifter som kopplas till rekommendationsutbetalningen.

 

New Relic, Inc. (USA)

Att förse oss med underlag så att vi kan felsöka problem i tjänsten globalt.

Loggdata och insamlade data om hur tjänsten fungerar.

 

PagerDuty, Inc. (USA)

Meddela jourtekniker att ett mejlhar inkommit globalt.

Mejlets ämne.

 

Sumologic, Inc. (USA)

Att förse oss med underlag så att vi kan felsöka problem i tjänsten globalt.

Loggdata och insamlade data om hur tjänsten fungerar.

 

IPSA International

Att stödja undersökningar av misstänkta aktiviteter relaterade till penningtvätt, finansiering av terrorism och/eller kränkningar av globala sanktioner och motsvarande rapportering till tillsynsmyndigheterna.

Namn, alias, adress, mejladress, telefonnummer, tidszon, passnummer, nationalitet, födelsedatum, födelseplats, kön, civilstånd, körkortsnummer, Social Security Number eller annat statligt id, uppgifter om transaktioner och kontoaktivitet, finansieringsinstrument (bankkonto, betalkortsnummer).

 

CCC Leipzig (Tyskland)

CCC GmbH (Tyskland)

Global Ops kundtjänst på entreprenad för den tyska marknaden.

Fullständigt namn, födelsedatum, mejladress, fysisk adress, telefonnummer, ekonomisk information – bank och betalkort, transaktionshistorik, företagsdetaljer inklusive webbadresser, Social Security Number/skatteregistreringsnummer (TIN)/EIN (amerikanskt arbetsgivarnummer), ip-adress

Motpartens detaljer.

 

 

Telus international Europe

Avdelning inom kundtjänst för att kontakta kunder och kontrollera orsaker till inaktivitet samt undersöka eventuella tekniska fel eller problem

Namn, telefonnummer, användartyp (baserat på antalet transaktioner), mejladress, användares tekniska loggdata.

 

 

24/7 (Filippinerna)

 

 

Livechatt och leadgenerering

Information som tillhandahålls av kunden, bland annat namn, adress, telefonnummer, mejladresser, tidigare chatthistorik.

 

Teleperformance (Sverige)

 

För att besvara våra kunders frågor via telefon, chatt och e-post

all kontoinformation

 

Kundo (Sverige)

 

För kundtjänst via e-post

namn, mejladress, ip-nummer och e-postinnehåll

 

Servit (Sverige)

 

För kundtjänst via e-post

namn, mejladress, ip-nummer och e-postinnehåll

 

Livechat (PL)

Livechatt och leadgenerering

Information som tillhandahålls av kunden, bland annat namn, adress, telefonnummer, mejladresser, tidigare chatthistorik.

 

Giesecke & Devrient GmbH (Storbritannien)

Framställning av betalkort Namn, adress, postnummer, MasterCard-kontonummer (PAN-nummer), Visa-kontonummer (PAN-nummer), utgångsdatum

4. Kreditupplysningsorgan och bedrägerirotel

Observera att PayPal, förutom i de syften som anges nedan, även använder dina personuppgifter till att upptäcka, förhindra, och/eller förebygga bedrägerier eller annan illegal aktivitet, eller för att upptäcka, förhindra eller förebygga överträdelser av policyer eller användaravtal.

 

Telefonica UK Ltd (Storbritannien), Telefonica Digital Ltd (Storbritannien)

 

 

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress och telefonnummer.

 

Socure, Inc. (USA)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, telefonnummer, mejladress, födelsedatum och ip-adress

 

Pipl, Inc. (USA)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, telefonnummer, mejladress och födelsedatum

 

White Pages, Inc. (USA)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, telefonnummer, mejladress och ip-adress

 

Full Contact, Inc. (USA)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Mejladress

 

CRIF S.p.A (Italien), Cerved B.I (Italien), Synectics Solutions Limited (Storbritannien), MCL Hunter (Storbritannien), GB Group plc (Storbritannien), Graydon (Storbritannien), Capita Plc (Storbritannien), UK Data Limited (Storbritannien), ICC Information Limited (Storbritannien), Payment Trust Limited (Storbritannien), 192.com (Storbritannien), 192.com Limited (Storbritannien), i-CD Publishing (Storbritannien) Limited (Storbritannien), Experian Netherlands BV (Nederländerna), Experian Bureau de Credito SA (Spanien), Informa D&B SA (Spanien) och CRIBIS D&B S.r.l. (Italien). y), Ellisphere (Frankrike)

För att verifiera identitet, verifiera förbindelsen mellan en kund och hans eller hennes bankkonto eller kredit-/betalkort, bistå vid beslutsfattandet angående en kunds kreditvärdighet (inklusive utan begränsning, i samband med kreditprodukter som PayPal erbjuder), utföra kontroller i syfte att förhindra och upptäcka brott inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, bistå vid skuldåterhämtning, hantera PayPal-konton och utföra statistiska analyser, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet samt utföra systemkontroller.

I syfte att verifiera identitet; automatisk dataextrahering från bilder av dokument samt dokumentvalidering/förfalskningskontroll. Undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet, utbildning i dokumenttolkning.

Observera att data som lämnas ut kan behållas av relevant kreditupplysningsorgan och bedrägerirotel i revisionssyfte eller för att förebygga bedrägeri.

Namn, adress, telefonnummer, mejladress, födelsedatum, boendetid på adressen, identitetsbevis, juridisk ställning, företagets verksamhetstid, födelseort, företagets registreringsnummer och momsregistreringsnummer, unik referens för företagsidentifiering, betalningsalternativ inklusive information om bankkonto och betalkort (om tillämpligt) och relevant transaktionsinformation (om tillämpligt) samt skatte-id-nummer eller nationellt id-nummer (om tillämpligt).

 

Callcredit plc. (Storbritannien) inklusive databasen SHARE som administreras av Callcredit, Experian Limited (Storbritannien) inklusive databaser som administreras av Experian och som används för kundhänvisning och kommersiell hänvisning inklusive CAPS-kreditsökningar och CAIS-prestandadata om kreditkonto, Equifax Ltd (Storbritannien) inklusive databasen Insight som administreras av Equifax, Dun & Bradstreet Limited (Storbritannien), Equifax Ibérica S.L. (Spanien)

För att verifiera identitet, verifiera förbindelsen mellan en kund och hans eller hennes bankkonto eller kredit-/betalkort, fatta beslut angående en kunds kreditvärdighet (inklusive utan begränsning, i samband med kreditprodukter som PayPal erbjuder), utföra kontroller i syfte att förhindra och upptäcka brott inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, bistå vid skuldåterhämtning, hantera PayPal-konton och utföra statistiska analyser, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet samt utföra systemkontroller.

Endast för användare i Storbritannien av produkterna Website Payments Pro, Virtual Terminal och PayPal Here och handlare i Storbritannien:

 • för att rapportera försummelser och leverera månatlig information om kontoprestanda, när kontot innehåller ett belopp som kontoinnehavaren är skyldig oss (visas som ett underskott) under tre eller fler påföljande månader, till dessa tredje parters databaser
 • för de syften som anges i avsnitt 8 i denna sekretesspolicy.


Observera att data som lämnas ut till dessa byråer och databaser kan:

 • behållas av tillämpligt kreditupplysningsorgan och bedrägerirotel för kontroll och förebyggande av bedrägerier
 • utlämnas till andra finansiella institutioner i syfte att bedöma kreditvärdighet
 • överföras utanför EU och globalt.

Kundens namn, adress, telefonnummer, namn på den behöriga användaren, mejladress, nationellt identitetsnummer (om tillämpligt), födelsedatum, boendetid på adressen, identitetsbevis, juridisk ställning, företagets verksamhetstid, företagets registreringsnummer och momsregistreringsnummer, betalningsalternativ inklusive information om bankkonto och betalkort (om tillämpligt), kontonummer, relevant transaktionsinformation (om tillämpligt), kontosaldo och all information som har angetts och använts för din ansökan om de brittiska produkterna Website Payments Pro, Virtuell terminal och PayPal Here samt det betalsätt som användes för att betala för enheten som är utrustad med PayPal Here.

 

CIFAS (Storbritannien) och CIFAS databas

Endast för användare med PayPal-konto i Storbritannien: för att förhindra och upptäcka bedrägeri (vilket kan betyda kontroll av arbetssökandes och anställdas information samt information i förslag och anspråk för alla typer av försäkringar).

Observera att data som lämnas ut till denna databas kan:

 • behållas i databasen för kontroll och förebyggande av bedrägerier
 • lämnas ut till andra finansiella institutioner i syfte att förhindra och upptäcka bedrägerier (inklusive att förhindra penningtvätt) till exempel vid kontroll av uppgifter i ansökningar om kredit och andra tjänster, hantering av kredit- och kreditrelaterade konton eller tjänster, inkassering av skulder, kontroll av uppgifter vid begäran om ersättning från försäkringar samt kontroll av uppgifter om arbetssökanden eller anställda
 • används för att definiera din riskprofil och för att samarbeta med de relevanta myndigheterna i enlighet med kraven i Luxembourg Law från 5 april 1993 gällande den finansiella sektorn och lagarna som är relaterade till förhindrandet av penningtvätt, terrorism och bedrägeri (exklusive hanteringen av personliga uppgifter gällande personers betalningsförmåga som det refereras till i artikel 14(1)(d) i Luxembourg lag från 5 april 1993 gällande den finansiella sektorn)
 • överföras utanför EU och globalt.

Alla kontouppgifter och omständigheter kring aktiviteter på kontot.

 

DueDil Limited (Storbritannien)

I syfte att få företagsinformation för riskbedömning samt efterlevnad av krav mot penningtvätt, till exempel att etablera en företagsstruktur och nyttjanderätt.

Företagets organisationsnummer, namn och adress till företaget, chefernas namn, adress och födelsedatum.

 

Deltavista GmbH (Tyskland)

Bedöma risk som är kopplad till adress, identitet, hjälpa till vid beslut om en kunds kreditvärdighet, utföra kontroller för att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägeri och/eller penningtvätt, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet.

Namn, adress, födelsedatum, mejladress och telefonnummer.

 

Accumio Finance Services GmbH (Tyskland), CEG Creditreform Boniversum GmbH (Tyskland), Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (Tyskland), Infoscore Consumer Data GmbH (Tyskland), Informa Solutions GmbH (Tyskland)

Verifiera identitet, adress och telefonnummer och hämta telefonnummer och adresser för kontakt, bedöma risk som är kopplad till adress, identitet, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet.

 

För att bistå vid bedömningen av kreditvärdighet för konsumenter (om de har ett tyskt PayPal-konto och särskilt har samtyckt till en sådan kontroll) och handlare, inklusive och utan begränsning, i samband med kreditprodukter som erbjuds av PayPal och när direktdebiteringsbetalningar erbjuds som betalningsmetod.

Kreditvärdighetspoängen som vi begär från dessa organ inkluderar poäng som beräknas enligt statistiska metoder.

 

Observera att PayPal har begärt sådan information, och att eventuella uppgifter om missbrukat konto som lämnas ut till de här databaserna angående kunder som har ett tyskt PayPal-konto kan:

 • behållas i databasen för revisionsändamål och för att betygsätta en sådan kunds kreditvärdighet;
 • ett sådant betyg kan lämnas ut till tredje part i syfte att bedöma kreditvärdighet.

  och
 • överföras utanför EU och globalt.

Namn, adress, födelsedatum, telefonnummer, mejladress, kontostatus, kontosaldo och, i fall där förmedling av sådana uppgifter är berättigad ur rättssynpunkt, även vissa uppgifter om information om missbrukat konto avseende en kund med ett tyskt PayPal-konto för vilken PayPal har begärt en kreditupplysning från respektive databas, webbadress, umsatzsteuerid/moms-id och dataleverantörens referensnummer (om tillämpligt).

 

SCHUFA Holding AG (Tyskland), Infoscore Consumer Data GmbH (Tyskland)

Att verifiera en kunds identitet och adress, utföra kontroller för att förhindra och upptäcka misslyckade direktdebiteringsbetalningar och brott inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, vilket inbegriper kontroller av kopplingen till kunden och kundens bankkonto, för att hjälpa till att bedöma kreditvärdigheten för konsumenter (om de har ett tyskt PayPal-konto och särskilt har samtyckt till en sådan kontroll) och av handlare, samt för att undersöka och testa produkters och tjänsters lämplighet.

 

Kreditvärdighetspoängen som vi begär från dessa organ inkluderar poäng som beräknas enligt statistiska metoder.

Observera att PayPal har begärt sådan information, och att eventuella uppgifter om missbrukat konto som lämnas ut till de här databaserna angående kunder som har ett tyskt PayPal-konto kan:

 • behållas i databasen för revisionsändamål och för att betygsätta en sådan kunds kreditvärdighet;
 • ett sådant betyg kan lämnas ut till tredje part i syfte att bedöma kreditvärdighet

  och
 • överföras utanför EU och globalt.

För kunder som har ett tyskt PayPal-konto kan information om en misslyckad direktdebiteringsbetalning dessutom:

 • behållas i Infoscore-databasen för revisionsändamål, och
 • (utan koppling till kundens identitet) lämnas ut till tredje part i syfte att förhindra misslyckade direktdebiteringar.

Namn, adress, mejladress, födelsedatum, kön, bankkontouppgifter, information om misslyckade direktdebiteringsbetalningar från bankkonto (utan koppling till kundens identitet) och, i fall där förmedling av sådana uppgifter är berättigade ur rättssynpunkt, även vissa uppgifter om missbrukat konto för en kund med ett tyskt PayPal-konto.

 

Creditreform Berlin Wolfram KG (Tyskland), Verband der Vereine Creditreform e.V. (Tyskland), Axesor (Spanien), Ignios (Portugal). UC AB (Sverige), Dynamic Business Information Limited (Storbritannien), Trillium (USA),

Bedöma handlares kreditvärdighet. Utföra kontroller för att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, och utvärdera förbättringar av verifieringsprocesser. Undersökning och testning av nya produkters och tjänsters lämplighet.

Namn, (inklusive namn som företaget bedriver sin verksamhet under), adress, mejladress, telefonnummer, unik referens för företagsidentifiering.

 

World-Check (Storbritannien)

Verifiera identitet.

All kontoinformation.

 

Global Data Corporation (USA)

För att verifiera identitet, utföra kontroller i syfte att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier, samt undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet.

Namn, adress, födelsedatum, telefonnummer, mejladress.

 

RSA Security Inc. (USA) och RSA Security Ireland Limited (Irland)

Verifiera identitet.

All kontoinformation.

 

ID Checker.nl BV (Nederländerna) (Irland)

I syfte att verifiera identitet; automatisk dataextrahering från bilder av dokument samt dokumentvalidering/förfalskningskontroll. Undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet, utbildning i dokumenttolkning.

Namn, adress, mejladress, födelsedatum, bolagsform, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, id-handling, adress, innehav av ett betalningsinstrument eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnads-/kreditändamål.

 

Aristotle International, Inc. (USA)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, födelsedatum och telefonnummer.

 

Acxiom Ltd (Storbritannien), Acxiom Deutschland GmbH (Tyskland) och Acxiom France SAS (Frankrike)

Verifiera identitet.

Namn, adress, telefonnummer, mejladress och födelsedatum.

 

Creditinfo Decision (Tjeckien) och DecisionMetrics Limited (Storbritannien)

För att bistå PayPal vid bedömning av handlarrisk.

All information om handlarens konto.

 

ThreatMetrix Inc. (USA)

Samla in riskinformation om den ip-adress och enhet som kunder använder för att komma åt PayPal samt undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet.

Information om enheten vad gäller ip-adress och hårdvara (enhets-id, användarens ip-adress och cookies). Mejladress och annan information som samlas in under registreringen.

 

TeleSign Corporation (USA)

Bekräfta telefonnummer, verifiera identitet och utföra kontroller för att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller pengatvätt. Undersökning och testning av nya produkters och tjänsters lämplighet.

Namn, adress, telefonnummer, mejladress,

 

AddressDoctor GmbH (Tyskland),

Omstrukturera adressdata till standardformat.

Namn, adress, mejladress.

 

Deutsche Post Direkt GmbH (Tyskland), AZ Direct GmbH (Tyskland), Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG (Tyskland)

För att bekräfta och omstrukturera adressdata till standardformat samt verifiera namn och adresser.

Namn, adress, mejladress.

 

Mitek Systems Inc. (USA)

Verifiera bilder av identitetsdokument samt undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet, undersöka och testa nya produkters lämplighet, utbildning i dokumenttolkning.

Namn, adress, mejladress, födelsedatum, juridisk ställning, företagets registreringsnummer, momsregistreringsnummer, leveransinformation, dokument som visar identitet och adress, innehav av ett betalningsalternativ eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnads-/kreditändamål.

 

Jumio Inc (USA)

Att samla in och validera identitets- och adressbevis.

Alla data som har registrerats på kundens identitets- och adresshandlingar.

 

Au10tix Limited (Cypern), AuthenticID LLC

I syfte att verifiera identitet; automatisk dataextrahering från bilder av dokument samt dokumentvalidering/förfalskningskontroll. Undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet, utbildning i dokumenttolkning.

Namn, adress, mejladress, födelsedatum, juridisk ställning, företagets registreringsnummer, momsregistreringsnummer, leveransinformation, dokument som visar identitet och adress, adressbevisbilder, innehav av ett betalningsalternativ eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnads-/kreditändamål.

 

Telovia SA (Luxemburg)

Att validera identitet och utföra kundkännedomskontroller i syfte att förhindra penningtvätt.

Namn, adress, födelsedatum, identitets- och adressbevis.

 

Syniverse Technologies, LLC (USA)

Bekräfta och tillämpa datakvalitetskontroller på telefonnummer. Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, mejladress, telefonnummer.

 

Signicat AS (Norge)

Att verifiera och autentisera identitet.

Namn, adress, födelsedatum och referensnummer för e-id.

 

BankersAccuity Inc. (USA)

Undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet i samband med validering av de kontouppgifter som användaren har gett oss och konvertering av nationell kontodatainformation till IBAN.

Kundens bankontonummer och clearingnummer och/eller IBAN.

 

ArkOwl LLC (USA)

Att verifiera mejladress.

Mejladress.

 

Fraudscreen Ltd (Storbritannien)

Att fastställa risknivån för bedrägeri. Undersökning och testning av nya produkters och tjänsters lämplighet.

Namn och adress, kund-id, födelsedatum, adress, postnummer, mejladress, telefonnummer, all kontoinformation och omständigheter kring aktivitet på kontot, relevant transaktionsinformation, information för beslutsfattande samt alla uppgifter som lämnats och används vid din ansökan om brittiska produkter.

 

Trustev Ltd (Irland)

Att fastställa identitet genom kunders data, kontakter och uppgifter i sociala medier.

Namn, adress, födelsedatum, mejladress och kontonummer.

 

Tracesmart Ltd (Storbritannien)

Identifiera kunder och hjälpa till med att upptäcka, förhindra och/eller förebygga bedrägerier eller andra olagliga handlingar, eller upptäcka, förhindra eller förebygga överträdelser av policyer eller tillämpliga användaravtal. Utvärdering av förbättringar av verifieringsprocesser samt undersökning och testning av nya produkters och tjänsters lämplighet.

Titel, namn, adress, födelsedatum och telefonnummer.

 

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannien)

Att behandla tekniska ansökningar och att tillhandahålla en data- och dokumentgateway för kontotestning och -granskning samt utbyta användarinformation och bilder av dokument som styrker identitet, adress och innehav av betalningsinstrument med kontrakterade bedrägeri- och kreditupplysningsbyråer. Även att samla in information från interna och externa datakällor och tillhandahålla statistisk analys för att bedöma risken för bedrägeri.

All kontoinformation och alla dokument som tillhandahålls av kunderna, även information som styrker identitet och adress, innehav av ett betalningsinstrument eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnads-/kreditändamål. Informationen kan också innehålla ip-adresser.

 

First Data Corporation (USA)

För att bearbeta transaktioner initierade av handlare och godkända av kunder, och att tillhandahålla konto- och korthanteringstjänster, att lagra transaktioner, betalningar och annan kundinformation som är relaterad till dessa transaktioner.

All kontoinformation och alla dokument som kunder lämnar in, som till exempel identitetsbevis och bevis på adress.

 

La Banque de France (Frankrike), GB Group plc (Storbritannien), SysperTec Communication (Frankrike)

Undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet i samband med bedömningen av risker som är kopplade till adress, identitet och kundens kreditvärdighet.

I syfte att verifiera identitet; automatisk dataextrahering från bilder av dokument samt dokumentvalidering/förfalskningskontroll. Undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet, utbildning i dokumenttolkning.

Namn, adress, födelsedatum, telefonnummer, mejladress.

 

MaxMind, Inc. (USA)

I syfte att upptäcka bedrägeri.

Observera att data som avslöjas till den här tjänstleverantören kan:

 • behållas av leverantören för kontroll och förebyggande av bedrägerier
 • användas av leverantören i syfte att optimera de tjänster som den tillhandahåller PayPal och andra tredje parter för att upptäcka bedrägeri
 • överföras utanför EU och globalt.

All kontoinformation samt ip-adress och betalkortsinformation.

 

Future Route Ltd (Storbritannien)

I syfte att utföra redovisningsdataanalyser av våra kommersiella användare för kreditriskbedömning i realtid.

Namn, adress, mejladress och födelsedatum.

 

Kount, Inc. (USA)

Att underlätta bedrägerikontroller för betalningsbehandling globalt.

Namn, adress, fingeravtrycksuppgifter från enheten, uppgifter om betalningsinstrument och information om betalningstransaktioner.

 

Artefacts Solutions LLC (USA)

Att upptäcka bedrägeri och minska riskerna kopplade till behandling av transaktioner.

Trunkerade kortnummer, transaktionsbelopp, återbetalningsproportioner och avslagsproportioner.

 

Experian Information Solutions, Inc. (USA)

Att verifiera identitet, hjälpa till vid beslut om en kunds kreditvärdighet, utföra kontroller för att upptäcka och förebygga brott, inklusive bedrägeri och/eller penningtvätt.

 

Observera att data som lämnas ut kan behållas av relevant kreditupplysningsorgan och bedrägerirotel i revisionssyfte eller för att förebygga bedrägeri.

Namn, adress, Social Security Number, födelsedatum, företagsnamn, registrerat företagsnamn, skatte-id-nummer, telefonnummer till företaget.

 

Trulioo Information Services, Inc. (USA)

Verifiera identitet, utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

 Observera att data som lämnas ut kan behållas av relevant kreditupplysningsorgan och bedrägerirotel i revisionssyfte eller för att förebygga bedrägeri.

Namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, skatte-id-nummer, nationellt identitetsnummer, födelseort, information om identitetshandling och annan identitetsinformation som efterfrågas av PayPal för risk-/efterlevnads-/kreditändamål.

 

Soda Software Labs Limited (Storbritannien), Aire Labs Limited (Storbritannien), Biz Equity LLC (USA), Bizequity Limited (Storbritannien), DueDil Limited (Storbritannien), Creditsafe (Storbritannien), Creditsafe Business Solutions Limited (Storbritannien) Creditsafe USA Inc. (USA), Creditsafe Deutschland GMBH (Tyskland), Solvabilite Enterprise (Frankrike), Creditsafe I Sverige AB (Sverige), Creditsafe Ireland Limited (Irland), Creditsafe (Sverige), Safe Information Group NV (Nederländerna), MiiCard Limited (Storbritannien), Yodlee Inc. (USA), Imagini Europe Limited (bedriver verksamhet under namnet VisualDNA) (Storbritannien), Bureau Van Dijk Electronic Publishing Ltd (Storbritannien).

Verifiera identitet, verifiera koppling mellan en kund och kundens bankkonto eller betalkort, fatta beslut om en kunds kreditvärdighet (inklusive och utan begränsning i samband med kreditprodukter som erbjuds av PayPal). Utföra riskbedömning av kunden (fysisk eller juridisk person). Utföra kontroller för att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, och i enlighet med kraven mot penningtvätt till exempel etablera en företagsstruktur och nyttjanderätt. Bistå vid skuldåterhämtning, hantera PayPal-konton och utföra statistiska analyser, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet samt utföra systemkontroller. Utvärdering av förbättringar av verifieringsprocesser.

Namn, adress, telefonnummer, mejladress, födelsedatum, födelseort, skatte-id-nummer, pass-id-nummer eller annat statligt utfärdat id-nummer. Boendetid på adressen, identitetsbevis, juridisk ställning, företagets verksamhetstid, företagets namn, inklusive namn som företaget bedriver verksamhet under, företagets adress, bolagsskatt eller annat statligt id, till exempel företagets registreringsnummer, företagsägare, bestämmande chefer och verkliga ägare. Direktörernas namn, adress och födelsedatum. Betalningsalternativ, bland annat information om bankkonto och betalkort (om tillämpligt) och relevant transaktionsinformation (om tillämpligt). All information som ges vid ansökan om en produkt- eller kontofunktion (till exempel information som hämtats från konton på sociala medier eller ryktesdata på nätet).

 

National Credit Bureau (Ryssland)

I syfte att få företagsinformation för riskbedömning samt efterlevnad av krav mot penningtvätt, till exempel att etablera en företagsstruktur och nyttjanderätt. Bistå vid beslutsfattandet angående en kunds kreditvärdighet (inklusive och utan begränsning i samband med kreditprodukter som PayPal erbjuder), utföra kontroller i syfte att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, bistå vid skuldåterhämtning, hantera PayPal-konton och utföra statistiska analyser, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet samt utföra systemkontroller.

Företagets organisationsnummer, namn och adress, chefernas namn, adress och födelsedatum, eventuella namn som företaget bedriver sin verksamhet under, lista över företag som cheferna är involverade i, datum som företaget grundades/registrerades.

 

Intuit Inc. (USA), Intuit Limited (Storbritannien), The Sage Group plc (Storbritannien), Xero (Storbritannien) Limited, Xero Inc. (USA)

Ta emot information för riskbedömning och bistå vid beslutsfattandet angående en kunds kreditvärdighet (inklusive och utan begränsning i samband med kreditprodukter som PayPal erbjuder), utföra kontroller i syfte att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, bistå vid skuldåterhämtning, hantera PayPal-konton och utföra statistiska analyser, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet samt utföra systemkontroller.

Namn, adress, telefonnummer, mejladress, födelsedatum, boendetid på adressen, identitetsbevis, juridisk ställning, företagets verksamhetstid, företagets registreringsnummer och momsregistreringsnummer, betalningsalternativ inklusive information om bankkonto och betalkort (om tillämpligt) och relevant transaktionsinformation (om tillämpligt).

 

Yodlee Inc. (USA), Intuit Inc. (USA), Intuit Limited (Storbritannien), The Sage Group plc (Storbritannien), Xero (Storbritannien) Limited, Xero Inc. (USA), Ethoca Limited (Kanada)

Ta emot information för riskbedömning och bistå vid beslutsfattandet angående en kunds kreditvärdighet (inklusive och utan begränsning i samband med kreditprodukter som PayPal erbjuder), utföra kontroller i syfte att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, bistå vid skuldåterhämtning, hantera PayPal-konton och utföra statistiska analyser, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet samt utföra systemkontroller.

Namn, adress, telefonnummer, mejladress, födelsedatum, boendetid på adressen, identitetsbevis, juridisk ställning, företagets verksamhetstid, företagets registreringsnummer och momsregistreringsnummer, betalningsalternativ inklusive information om bankkonto och betalkort (om tillämpligt) och relevant transaktionsinformation

 

Focum Solutions B.V. (Nederländerna)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet. 

Namn, adress, födelsedatum, identitetshandlingens nummer, typ av identitetshandling och telefonnummer.

 

ID Scan Biometrics Ltd (Storbritannien)

 Att verifiera identitet, automatisk dataextrahering från bilder av dokument samt dokumentvalidering/förfalskningskontroll. Undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet, utbildning i dokumenttolkning.

Namn, adress, mejladress, födelsedatum, juridisk ställning, företagets registreringsnummer, momsregistreringsnummer, leveransinformation, dokument som visar identitet och adress, innehav av ett betalningsalternativ eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnads-/kreditändamål.

 

Paycasso Verify Limited (Storbritannien)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet, utbildning i dokumenttolkning.

Bild av kunden och dokumentbilder som kunden tillhandahåller, inklusive all information som de innehåller. Information från dokumentets inbäddade rf-chip (i förekommande fall).

 

LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Storbritannien), LexisNexis Risk Solutions (USA)

Verifiera identitet och utföra kontroller för att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt bistå med autentisering av kunder. Undersökning och testning av nya produkters och tjänsters lämplighet, utbildning i dokumenttolkning och utvärdering av förbättringar av verifieringsprocesser.

Namn, adress, födelsedatum och telefonnummer. Bild av kunden och dokumentbilder som kunden tillhandahåller, inklusive all information som de innehåller. Skatte-id-nummer, nationellt identitetsnummer, födelseort, information om identitetshandling och alla andra identitetsuppgifter som efterfrågas av PayPal för risk-/efterlevnads-/kreditändamål

 

QGen Limited (Malta)

Att verifiera identitet och utföra kontroller för att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt.

Bild av kunden och dokumentbilder som kunden tillhandahåller, inklusive all information som de innehåller. 

 

SmartKYC Ltd (Storbritannien)

Att verifiera identitet och utföra kontroller för att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt.

Namn, adress och födelsedatum.

 

Dun & Bradstreet Limited (Storbritannien), Dun & Bradstreet, Inc. (USA)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, födelsedatum och telefonnummer.

 

Global Data Consortium, Inc. (USA)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, födelsedatum och telefonnummer. Skatte-id-nummer, nationellt identitetsnummer, födelseort, information om identitetshandling och alla andra identitetsuppgifter som efterfrågas av PayPal för risk-/efterlevnads-/kreditändamål

 

 

CRIF GmbH (Österrike)

CRIF Ltd (Schweiz),

CRIF AG (Schweiz)

Att verifiera identitet och utföra kontroller för att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt. Undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, födelsedatum och telefonnummer.

 

UPC BVK (Belgien)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, födelsedatum och telefonnummer.

 

Regulatory Data Corporation (USA), Livingston International (Kanada), LSSI Europe Ltd (Storbritannien)

Verifiera identitet och utföra kontroller för att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, söka efter bevakningslistor och fientliga medier samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Företagets namn eller enskild persons namn, adress, telefonnummer

 

Soliditet AB (Sverige)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, födelsedatum och telefonnummer.

 

Publicis Groupe (Frankrike)

Att verifiera identitet och utföra kontroller för att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt.

Namn, adress och födelsedatum.

 

Blue Shape SRL (Italien)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, födelsedatum, telefonnummer, skatte-id-nummer, födelseort, information om identitetshandling och alla andra identitetsuppgifter som efterfrågas av PayPal för risk-/efterlevnads-/kreditändamål.

 

PostNL (Nederländerna)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, födelsedatum och telefonnummer.

 

Compta S.A. (Portugal)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, födelsedatum och telefonnummer.

 

Deyde Calidad de Datos S.L. (Spanien)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, födelsedatum och telefonnummer.

 

Kyckr (Australien)

Global Business Register Limited, T/A Kyckr (Irland)

 Verifiera identitet och tillhandahålla fortlöpande due diligence-granskning av kunddata. Undersökning och testning av nya produkters och tjänsters lämplighet.

 

Tillhandahållande av företagsregisterinformation för registrering av nya kunder.

Tillhandahållande av tredjepartsuppgifter för kontroll och verifiering av nya och befintliga kunder.

Utföra riskbedömning av kunden. Utföra kontroller för att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, och i enlighet med kraven mot penningtvätt till exempel etablera en företagsstruktur och nyttjanderätt.

Undersökning och testning av nya produkters och tjänsters lämplighet. Systemkontroll och utvärdering av förbättringar av verifieringsprocesser.

Namn, adress, mejladress, födelsedatum, juridisk ställning, företagets registreringsnummer, momsregistreringsnummer, skatte-id-nummer eller annat statligt utfärdat id-nummer, identitetsbevis, adress, rättslig ställning, företagets namn, kända alias, namn som företaget bedriver verksamhet under, telefonnummer, företagsägare, bestämmande chefer och verkliga ägare. Direktörernas namn, adress och födelsedatum.

.

 

 

Simunix Ltd (Storbritannien)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

 

Namn, adress, födelsedatum och telefonnummer.

 

 Royal Mail Group Ltd (Storbritannien)

 

För att bekräfta och omstrukturera adressdata till standardformat samt verifiera namn och adresser. Undersökning och testning av nya produkters och tjänsters lämplighet.

 

Namn, adress, mejladress, telefonnummer

 

Credit Kudos Limited (Storbritannien)

 

Fastställa risknivån för bedrägeri samt kreditrisken, verifiera intäkter och utgifter. Undersökning och testning av nya produkters och tjänsters lämplighet.              

 

 

Namn och adress, kund-id, födelsedatum, adress, postnummer, mejladress, telefonnummer, all kontoinformation och omständigheter kring aktivitet på kontot, relevant transaktionsinformation, information för beslutsfattande samt alla uppgifter som lämnats och används vid din ansökan om brittiska produkter.

 

 

Acton International Ltd (USA)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

 

Namn, adress, födelsedatum och telefonnummer. Skatte-id-nummer, nationellt identitetsnummer, födelseort, information om identitetshandling och alla andra identitetsuppgifter som efterfrågas av PayPal för risk-/efterlevnads-/kreditändamål

 

Bisnode Norge AS (Norge)

 

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, födelsedatum, telefonnummer.

 

Bisnode Belgium NV/SA (Belgien)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

 

Namn, adress, födelsedatum och telefonnummer.

 

Bisnode Danmark A/S (Danmark)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

 

Namn, adress, födelsedatum, telefonnummer och personnummer.

 

Bisnode Sverige AB (Sverige)

 

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

 

Namn, adress, födelsedatum , telefonnummer och svenskt personnummer.

 

Bisnode Deutschland GmbH (Tyskland)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

 

Namn, adress, födelsedatum och telefonnummer.

 

Deltavista International AG (Schweiz)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

 

Namn, adress, födelsedatum och telefonnummer.

 

KAPITOL S.A. / NV (Belgien)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

 

Namn, adress och telefonnummer.

 

Orange Espagne S.A.U

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

 

Namn, adress, födelsedatum och telefonnummer.

 

SDS (Nederländerna)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

 

Namn, adress, födelsedatum och telefonnummer.

 

Dataxcel Ltd. (Irland)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

 

Namn, adress, födelsedatum. Skatte-id-nummer och nationellt identitetsnummer (om tillämpligt)

 

Telefónica SA (Spanien)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, födelsedatum och telefonnummer.

 

CDDN – Communicatie Data Diensten Nederland (Nederländerna)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, födelsedatum och telefonnummer.

 

FrescoData LLC (USA)

 

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, födelsedatum och telefonnummer.

 

Precision Marketing Information Ltd. (Irland)

 

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn och adress.

 

Opplysningen 1881 AS (Norge)

 

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, födelsedatum och telefonnummer.

 

Liteshell Holdings Ltd (Ryssland)

 

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, födelsedatum och nationellt identitetsnummer.

 

Infocore, Inc. (USA)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress och födelsedatum.

 

LexisNexis Risk Solutions FL Inc. (USA)

Hjälpa till med identitets- och kreditkontroll av kunder och potentiella kunder.

Namn, adress, födelsedatum, nationellt identitetsnummer, telefonnummer, bilder av id-handlingar som utfärdats av myndigheter: pass, nationella identitetshandlingar och körkort.

 

Neustar Inc. (USA)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, telefonnummer, mejladress och ip-adress

 

Tradle Inc (USA)

Ta emot kundinformation för riskbedömning samt efterlevnad av krav mot penningtvätt, till exempel etablering av en företagsstruktur och nyttjanderätt. I syfte att verifiera identitet; automatisk dataextrahering från bilder av dokument samt dokumentvalidering/förfalskningskontroll. Undersökning och testning av nya produkters och tjänsters lämplighet.          

Namn, adress, telefonnummer, mejladress, födelsedatum, boendetid på adressen, identitetsbevis, juridisk ställning, företagets verksamhetstid, företagets registreringsnummer och momsregistreringsnummer, unik referens för företagsidentifiering, betalningsalternativ inklusive information om bankkonto och betalkort (om tillämpligt) och relevant transaktionsinformation (om tillämpligt) samt skattekod (om tillämpligt). Dokument som visar identitet och adress eller innehav av ett betalningsalternativ, eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnads-/kreditändamål.

 

BankID (Sverige)

För att bekräfta din identitet

Social Security Number

 

  Synnex-Concentrix Limited (Storbritannien) Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet Namn, adress, mejladress, födelsedatum, juridisk ställning, företagets registreringsnummer och momsregistreringsnummer, dokument som visar identitet och adress, innehav av ett betalningsalternativ eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk- och efterlevnadsändamål.
 BBB.org (USA)

Tillhandahållande av företagsregisterinformation för registrering av nya kunder.

Tillhandahållande av tredjepartsuppgifter för kontroll och verifiering av nya och befintliga kunder.

Utföra riskbedömning av kunden. Utföra kontroller för att förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, och i enlighet med kraven mot penningtvätt till exempel etablera en företagsstruktur och nyttjanderätt.

Företagets namn, adress, telefonnummer, mejladress, webbadress och annan kompletterande information om företaget, såsom (utan begränsning) namn på kontaktpersonen, företagskategori, BBB-betyg
  AgFe LLP (Storbritannien) Utföra statistiska analyser, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet samt systemkontroller. Finansiell rådgivning och supporttjänster, särskilt när det gäller beslutsfattandet angående en kunds kreditvärdighet (inklusive utan begränsning i samband med kreditprodukter som erbjuds av PayPal), utföra kontroller för att förhindra och upptäcka brott inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt och bistå vid skuldåterhämtning. Företagets namn, inklusive namn som företaget driver handel under, företagets adress, bolagsskatte-id eller annat statligt id, till exempel företagets registreringsnummer, företagsägare, företagets chefer och verkliga ägare. Direktörernas namn, adress och födelsedatum. Namn, adress och födelsedatum för PayPal-kontots sökande. All information anges vid ansökan om en produkt- eller kontofunktion.

5. Finansiella produkter

 

Argus Information and Advisory Services (USA)

Tillhandahålla räkenskapsanalys, credit scoring-lösningar och rådgivningstjänster.

Handlarens uppgifter, kundinformation och transaktionsdata, bland annat krypterat PayPal-id

 

La Poste (Frankrike)

Att lösa tekniska problem och anspråk från användare (när handlaren erbjuder PayPal via La Postes betalningslösning).

All kontoinformation som krävs för att lösa tvisten eller kravet.

 

Santander UK Cards Limited (Storbritannien)

För att genomföra gemensamma marknadsföringskampanjer för PayPal Credit och PayPal MasterCard, riskmodellering, verkställa regler och villkor för PayPal Credit och PayPal MasterCard.

Namn, adress, mejladress och kontoinformation (inklusive men inte begränsat till kontostatus).

 

PrePay Technologies Limited (som verkar under namnet PrePay Solutions) (Storbritannien)

För att genomföra gemensamma marknadsföringskampanjer för PayPals förbetalda kort, risk- och bedrägerimodellering, samt driva igenom regler och villkor för PayPals förbetalda kort.

Namn, adress, mejladress, födelsedatum och kontouppgifter.

 

Société Générale (Frankrike), La Banque Postale (Frankrike), BNP Paribas (Frankrike) och Crédit Mutuel (Frankrike)

Faktureringsändamål.

Endast för handlare som använder PayPal via partnerns betalningslösning: handlar-id, antal PayPal-transaktioner, transaktionsvolym med PayPal och alltefter omständigheterna, avslutande av PayPal-kontot.

 

Findomestic Banca (Italien), Cetelem S.A., Cofidis (Frankrike) och Cofinoga S.A. (Frankrike)

Registrering av kreditkort som utfärdats av kreditkortsföretaget på användarens PayPal-konto och behandling av finansieringsförfrågningar från samma användare.

Namn, mejladress, födelsedatum (i förekommande fall), kreditkortsnummer, utgångsdatum, tresiffrig säkerhetskod för kort (i förekommande fall), belopp för finansieringsförfrågningar och sådan kontoinformation som är nödvändig för att lösa bedrägerier eller tvister.

 

Cofidis (Frankrike)

Möjliggöra betalningsbehandling, bedrägerikontroll och tvisthantering för transaktioner som görs med Cofidis

Namn, mejladress, leverans- och faktureringsadress, telefonnummer, registreringsdatum, antalet betalningar som tagits emot från verifierade PayPal-användare, om det har verifierats att kunden har ett bankkonto, transaktionsinformation och information om misslyckade betalningar

 

Total System Services, Inc. (USA)

I syfte att behandla betalningar som initierats av handlare och godkänts av kunder (inklusive information om kunders autogiro) för att tillhandahålla tjänster för behandling av konto/kort, för butikstransaktioner, betalning samt annan kundinformation som gäller sådana transaktioner. I syfte att tillhandahålla callcentertjänster, korttryckning samt tjänster för utskrift av utdrag.

Namn, adress, mejladress, födelsedatum (där så krävs), all kontoinformation samt dokument som tillhandahålls av kunden och information som krävs för att styrka identitet och adress.

 

United Kapital Limited (Storbritannien) och United Kapital Limited, LLC (USA)

För att göra det möjligt för dig (eller handlaren som du gör affärer med) att använda produkter som utfärdats av United Kapital med PayPal.

Endast för PayPal-handlare som ansöker om och använder produkter som utfärdats av United Kapital Limited: namn, företagsnamn, adress, födelsedatum, kopior av identitetshandlingar, PayPal-id (handlar-id), mejladress, telefonnummer, transaktionsinformation (inklusive men inte begränsat till antal PayPal-transaktioner och transaktionsvolym med PayPal), tid som PayPal-användare och, i förekommande fall, uppsägning av PayPal-kontot.

 

För dessa handlares kunder: transaktionsinformation, namn, mejladress, telefonnummer, adress och PayPal-id-nummer.

 

Deloitte Consulting Inc. (USA)

Finansiell rådgivning, stödtjänster.

Kundens namn eller företagsnamn, kundens eller företagets adress, skattebetalarens id-nummer, mejladress, telefonnummer, kontonummer, kontosaldo, datum kontot skapades, typ av juridisk person, medborgarskap.

 

Paga más Tarde (Spanien)

Möjliggöra betalningsbehandling, bedrägerikontroll och tvisthantering för transaktioner som görs med Paga más Tarde.

(Samma information som lämnas ut till en handlare)

Fullständigt namn

Födelsedatum

Åldersintervall

Mejladress

Gatuadress

Ort

Delstat

Land

Postnummer

Kontostatus (verifierad)

Kontotyp

Datum då kontot skapades

Tidszon

Språkinställning

Språk

  Oney (Italien) (Frankrike) Möjliggöra betalningsbehandling, bedrägerikontroll och tvisthantering för transaktioner som görs med Oney Namn, mejladress, leverans- och faktureringsadress, telefonnummer, registreringsdatum, antalet betalningar som tagits emot från en verifierad PayPal-användare, om det har verifierats att kunden har kontroll över ett bankkontonummer, transaktionsinformation och information om misslyckade betalningar

6. Kommersiella partnerskap

 

Royal Mail Group plc. (Storbritannien) och Pitney Bowes Inc. (USA)

Tillhandahålla automatiserad etikettutskrift för säljare som använder PayPal och eBay i syfte att underlätta post- och leveranstjänster, bland annat betalningsavstämningstjänster och bedöma risker, eller upptäcka, förhindra och/eller förebygga bedrägerier eller andra potentiellt olagliga handlingar och brott mot policyer

Namn, adress, telefonnummer, mejladress, fraktbelopp för transaktioner, kontoinformation, IP-adress, information om utskrift av leveransetiketter, försäljningshistorik och köphistorik

 

Trustwave (USA)

För att tillhandahålla anpassad service och assistans till handlare som använder PayPal och för att underlätta processen att bli PCI DSS-kompatibla.

Namn, mejladress och PayPal-kontonummer

 

Stubhub Services S.à r.l. (Luxemburg)

Att uppfylla kraven för att motverka penningtvätt och lära känna kunden (KYC).

För- och efternamn, födelsedatum, bostadsadress, nationalitet, nationellt id-/passnummer.

 

Harrow Council (Storbritannien)

Betala ut medel till förmånsmottagare via PayPal.

All kontoinformation.

 


Vodafone sales & Services Limited (Storbritannien)

Behandling av betalningar och marknadsföring för Vodafone Wallet. 

Förnamn, efternamn, mejladress, mobilnummer, faktureringsadress (gatunamn, husnummer, ort, delstat, postnummer, land), faktureringsavtals-id, betalar-id, angiven betalningsmetod, CMID/klientmetadata-id.

 

Cloud IQ (Storbritannien)

Hjälpa företagskunder med PayPal-tjänster.

Kundens namn, företagsnamn, telefonnummer, mejladresser till kontaktpersoner, webbplats, företagsbransch, antal PayPal-transaktioner, transaktionsvolym med PayPal, uppdelning mellan internationell/inrikes transaktionsvolym, leveransinformation, kortuppgifter för betalningen.

 

Borderlinx (Storbritannien)

Att tillhandahålla anpassad service och assistans till företagskunder med PayPal.

Kundens namn, företagsnamn, telefonnummer, mejladresser till kontaktpersoner, webbplats, företagsbransch, antal PayPal-transaktioner, transaktionsvolym med PayPal, uppdelning mellan internationell/inrikes transaktionsvolym, leveransinformation, kortuppgifter för betalningen.

 

 

WebInterpret (Frankrike)

Hjälpa företagskunder med PayPal-tjänster.

Kundens namn, företagsnamn, telefonnummer, mejladresser till kontaktpersoner, webbplats, företagsbransch, antal PayPal-transaktioner, transaktionsvolym med PayPal, uppdelning mellan internationell/inrikes transaktionsvolym, leveransinformation, kortuppgifter för betalningen.

 

Apple Inc. (USA)

Verifiera identitet och utföra kontroller för att hantera risker samt förhindra och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt.

Förnamn, efternamn, mejladress, om mejladressen har verifierats, telefonnummer, adress, kontostatus, kontotyp, när kontot skapades, om kunden har köpt något med PayPal under de senaste 30 dagarna (Ja eller Nej), om faktureringsinformationen har ändrats under de senaste 30 dagarna (Ja eller Nej),

 

Schenker (Sverige)

Underlätta leveranser och göra det enklare att leverera objekt sålda/köpta på webbplatsen

Namn, adress, mejladress, telefonnummer

 

DHL (Sverige)

Underlätta leveranser och göra det enklare att leverera objekt sålda/köpta på webbplatsen

Namn, adress, mejladress, telefonnummer

 

 

Sello (Sverige)

Hjälpa större säljare, handel av objekt, försäljning av stora volymer och orderhantering

Namn, adress, mejladress, telefonnummer, alias

 

 

Twilio (Sverige)

Aktivera sms till kunder för att verifiera identitet

 

Förnamn, telefonnummer

 

7. Marknadsföring och PR

 

Northstar Research Partners (USA)

För att utföra kundtjänstundersökningar.

Namn, mejladress, typ av konto, typ av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktionsinformation.

 

Ipsos Mori UK Limited (Storbritannien), Ipsos GmbH (Tyskland), Ipsos SAS (Frankrike) och FactWorks GmbH (Tyskland), TNS Deutschland GmbH (Tyskland), The Tryst Market Research Limited (Storbritannien), The Modellers LLC (USA), Hall and Partners Europe Ltd. (Storbritannien), Hall and Partners LLC (USA), Factworks LLC (USA)

För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar.

Namn, mejladress, telefonnummer, land där du bor/företaget finns, krypterat id, transaktionsfrekvens, -tidpunkt och -volym, typ av konto, exponering för marknadsföringsmaterial, exponering för produktflöden, typ av PayPal-produkter/-tjänster som erbjuds eller används, kundtjänstkontakt, klassificering av handlare/konsumenter, antal handlartransaktioner, antal aktiva månader, annan relevant konto-/transaktionsinformation och alla uppgifter som erhållits från undersökningar.

 

Lieberman Research Worldwide LLC (USA)

För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar.

Namn, mejladress, telefonnummer, land där du bor/företaget finns, krypterat id, transaktionsfrekvens, -tidpunkt och -volym, typ av konto, exponering för marknadsföringsmaterial, exponering för produktflöden, typ av PayPal-produkter/-tjänster som erbjuds eller används, kundtjänstkontakt, klassificering av handlare/konsumenter, antal handlartransaktioner, antal aktiva månader, annan relevant konto-/transaktionsinformation och alla uppgifter som erhållits från undersökningar.

 

Forrester Research, Inc. (USA), Forrester Switzerland GmbH/Forrester Research BV (Schweiz)

För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar.

Namn, mejladress, telefonnummer, land/ort där du bor/företaget finns, krypterat id, transaktionsfrekvens, -tidpunkt och -volym, typ av konto, exponering för marknadsföringsmaterial, exponering för produktflöden, typ av PayPal-produkter/-tjänster som erbjuds eller används, kundtjänstkontakt, klassificering av handlare/konsumenter, antal handlartransaktioner, antal aktiva månader, annan relevant konto-/transaktionsinformation samt alla uppgifter som erhållits från undersökningar.

 

Opinion Labs Inc. (USA), Sky Cconsulting (Frankrike), Acuity ETS Ltd. (Storbritannien), I + E Research (Tyskland)

För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar.

Namn, mejladress, telefonnummer, land/ort där du bor/företaget finns, krypterat id, transaktionsfrekvens, -tidpunkt och -volym, typ av konto, exponering för marknadsföringsmaterial, exponering för produktflöden, typ av PayPal-produkter/-tjänster som erbjuds eller används, kundtjänstkontakt, klassificering av handlare/konsumenter, antal handlartransaktioner, antal aktiva månader, annan relevant konto-/transaktionsinformation samt alla uppgifter som erhållits från undersökningar.

 

Adwise (Frankrike) och Axance (Frankrike)

För att utföra marknadsundersökningar.

Namn, mejladress, telefonnummer, typ av konto, typ av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktionsinformation.

 

BD Network Limited (Storbritannien), Tullo Marshall Warren Limited (Storbritannien) och MyCash (Frankrike)

För att utveckla och genomföra kundkampanjer.

Namn, adress och mejladress.

 

Salesforce.com, inc. (USA)

För att lagra handlares kontaktinformation och annan kompletterande information om affärsrelationen.

Namn, adress, telefonnummer och mejladress, företagsnamn, webbadress, PayPal-konto-id och annan kompletterande information om affärsrelationen, t.ex. (utan begränsning) namn på kontaktperson och kontaktinformation hos handlaren och/eller en partner genom vilken handlaren har värvats, beskrivning av produkter som sålts via PayPal, kommunikationsmeddelanden och värvningsinformation, interna beslut om handlaren, intäktsberäkningar och annan information om handlarens verksamhet som handlaren tillhandahållit och information som är relevant för särskilda integreringar av handlare, bankens namn och adress.

 

Clue PR (Polen), Daniel J Edelman Ltd (Storbritannien), Edelman.ergo GmbH (Tyskland, Österrike, Schweiz), Edelman Spain, S.A. (Spanien) Edelman S.A. (Frankrike), Edelman S.r.l. (Italien), Edelman Public Relations Worldwide B.V. (Nederländerna), Southpaw Productions, s.r.o. (Tjeckien), Clue PR (Ungern), Georgia-Niki Christoula, Public Relations Consultant (Grekland), Comit Communications & Marketing Limited (Irland),  F.I.K Social Industries AB (Sverige, Norge, Danmark)

Besvara medieförfrågningar om kundärenden och hjälpa PayPal med aktiviteter på sociala medier.

Namn, adress och all information som är relevant för kundens konto vid kundfrågor.

 

Alchemy Worx Ltd (Storbritannien)

För att möjliggöra rapportering om marknadsföringskampanjer till ledningen.

Namn, mejladress och uppgifter om interaktion under kundkampanjen.

 

Carrenza Limited (Storbritannien)

Att hysa en marknadsföringsdatabas

Namn, adress, mejladress, företagsnamn, domännamn, kontostatus, kontoinställningar, typen av PayPal-tjänster som erbjuds eller används och relevant transaktionsinformation.

 

Dataprovider B.V (Nederländerna)

Insamla marknadsförings- och företagsinformation för försäljnings- och marknadsföringsändamål genom att införskaffa och utöka företagsinformation och dataprofiler för nya och befintliga kunder

Handlarens namn, kund-id, mejladress, kontonummer, postadress, telefonnummer, webbadress.

 

1000Mercis SA (Frankrike) och 1000Mercis Ltd (Storbritannien)

För lagring av användaruppgifter för marknadsföringskampanjer för PayPals räkning.

Namn, mejladress, telefonnummer, typ av konto, typ av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktionsinformation.

 

A McLay & Company Limited (Storbritannien), TNT Post Italia (Italien)

För att bidra vid direktreklam- och marknadsföringskampanjer offline.

Namn, adress, mejladress, företagsnamn, domännamn, kontostatus, kontoinställningar, typen av PayPal-tjänster som erbjuds eller används och relevant transaktionsinformation.

 

Datacolor Dialog-Medien GmbH (Tyskland), MEILLERGHP GmbH (Tyskland) och W & J Linney Ltd (Storbritannien)

För att bidra vid direktreklam- och marknadsföringskampanjer offline.

Namn, mejladress, adress, företagsnamn, domännamn, kontostatus, kontoinställningar, typen av PayPal-tjänster som erbjuds eller används.

 

Medallia, Inc. (USA)

För att utföra kundtjänstundersökningar.

Namn, mejladress, typ av konto, typ av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktionsinformation.

 

Endlichsommer- werbung in bester gesellschaft mbh (Tyskland) och Crossover Communication GmbH (Tyskland)

För att bidra vid direktreklam- och marknadsföringskampanjer offline.

Namn, adress, företagsnamn, typen av PayPal-tjänster som erbjuds eller används.

 

optivo GmbH (Tyskland)

Att skicka e-post, e-postmarknadsföring.

Handlarens namn, kontaktpersonens namn, mejladress, adress, status, kund-id och shoppingsystem.

 

Acxiom France SAS (Frankrike), Acxiom Ltd (Storbritannien) och Acxiom GmbH (Tyskland)

För att samla in mer information om användaren och bättre rikta in marknadsföringskampanjer.

Namn, adress, mejladress, födelsedatum och telefonnummer.

 

Rapp (Frankrike), Rapp (Storbritannien), Antics (USA), Partner Path

För att utveckla, bedöma och genomföra marknadsföringskampanjer.

Namn, företagsnamn, adress och registreringsnummer för handlare/partner, namn, befattning, titel, mejladress, telefonnummer till handlarens kontaktperson, handlarens webbadress, PayPal-kontonummer, tredjepartsprogram som används av handlaren, beteende på PayPals webbplats.

 

Rapp (Storbritannien)

För att utveckla, bedöma och genomföra marknadsföringskampanjer.

Förnamn, efternamn, adress, mejladress, telefonnummer, kön, födelsedatum, datum då PayPal-kontot skapades, företagsnamn, domännamn, kontostatus, kontoinställningar, typ av PayPal-tjänster som erbjuds eller används, relevant transaktionsinformation.

,

 

DemandGen AG (Tyskland)

Att utföra marknadsföringskampanjer per e-post.

Namn, mejladress, telefonnummer, typ av konto, typ av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktionsinformation.

 

Business support services - b2s, SAS (Frankrike), Foule Access SAS (Frankrike)

För lagring av handlarens kontaktuppgifter för marknadsföringskommunikation med handlaren.

Handlarens namn, kontaktpersonens namn, adress, mejladress, telefonnummer, handlarens webbadress.

 

Consultix (Frankrike och Spanien) och Quadro Srl (Italien)

Ska lagra information från handlare och visa en del av denna information på PayPals webbsidor som presenterar de webbplatser som accepterar PayPal och föreslå specialerbjudanden till PayPal-användare.

All information som tillhandahålls av handlare i samband med användningen av dessa sidor på PayPals webbplats (gäller i synnerhet namnet på handlaren, namnet på kontaktpersonen, mejladressen, logotypen och information som avser reklam till PayPal-användare).

 

Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Mediamath Inc. (USA), Criteo SA (Frankrike), TubeMogul Inc (USA), AdaptTV

För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbsidor, annonser och e-postmeddelanden som skickas till användare. Krypterad mejladress som är kopplad till PayPal-användare (utan uppgift om kontotyp).

 

Google Inc., Google Ireland, Ltd. (Irland), Google (Sverige), DoubleClick Europe Ltd (Storbritannien), DoubleClick, en avdelning på Google, Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore)

Hjälpa till med att identifiera beteenden på PayPals webbplatser och i mobilappen för att vägleda beslut om riktad marknadsföring; hjälpa till med effektiv hantering och optimering av dator- och mobilkampanjer och kampanjer på andra ställen på nätet och genomföra kampanjer för nya målgrupper i syfte att leverera anpassad reklam.

Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbsidor, annonser och e-postmeddelanden som skickas till användare. Annonserings-id och enhets-id, krypterad mejladress, krypterat kund-id, krypterat handlar-id, transaktionsvärde.

 

Conversant Inc. (USA), Commission Junction (USA), Conversant GmbH (Tyskland), Conversant International Ltd. (Irland)

För att genomföra och utvärdera kampanjer för nya målgrupper i syfte att identifiera besökare och omdirigera dem med hjälp av personliga reklamkampanjer.

Hashat PayPal-konto-id (om tillämpligt) samt id för den enhet som används av en bestämd person, innehåll i reklam som ska levereras och segmentering i användargrupper i marknadsföringssyfte.

 

Criteo (Frankrike), (Sverige)

För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbplatser eller e-postmeddelanden som skickas till användare.

 

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irland), LinkedIn Corporation (USA), LinkedIn Singapore Pte. Ltd. (Singapore)

För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

Företagets namn, krypterad mejladress som är kopplad till PayPal-användare (utan uppgift om kontotyp).

 

Conversant Inc. (USA)

För att genomföra och utvärdera kampanjer för nya målgrupper i syfte att identifiera besökare och omdirigera dem med hjälp av personliga reklamkampanjer.

PayPal-konto-id (om tillämpligt), id för den enhet som används av en bestämd person och innehåll i reklam som ska levereras och segmenteras i användargrupper i reklamsyfte.

 

StrikeAd UK Ltd. (Storbritannien), Criteo Ltd. (Storbritannien), Criteo Singapore Pte. Ltd (Singapore), Tapjoy Inc (USA)., Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (USA), Exponential Interactive Inc (USA), InMobi (USA), MoPub Inc. (USA), AdMob Inc (USA), Millenial Media Inc (USA), Tapad Inc, Drawbridge Inc, Mobkoi, (Storbritannien), Fiksu, Inc. (USA), Nanigans, Inc. (USA), Eloqua, en avdelning på Oracle Inc., Criteo SA (Frankrike), Rocket Fuel, StrikeAd Inc. (USA)

I syfte att utföra och mäta retargetingkampanjer för att segmentera användare för reklamkampanjer.

Anonymt cookie-id, annonserings-id och/eller enhets-id för att segmentera användare i marknadsföringssyfte.

 

Fiksu, Inc. (USA)

I syfte att utföra och mäta retargeting-kampanjer för att segmentera användare för reklamkampanjer som omfattar PayPals mobilappar.

Enhets-id används för Apples operativsystem iOS när en användare installerar ett program, registrerar sig för PayPals tjänster, loggar in, checkar in eller anger profilbild.

 

Nanigans, Inc. (USA)

För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

Annons-id kopplat till Apple iOS-enheter när en användare installerar ett program, startar om ett program, registrerar sig för PayPals tjänster, loggar in, checkar in, kontrollerar saldo, sparar ett erbjudande, genomför en transaktion, anger profilbild eller gör andra kontoändringar i eller relaterade till användningen av programmet.

 

Heaven SAS (Frankrike)

För att utföra marknadsföringskampanjer för handlare.

Handlarens namn, handlarens webbadress, beskrivning av den inköpta varan och varans pris.

 

Wire Stone LLC (USA)

Utse och meddela vinnare samt dela ut priser till vinnare av tävlingar i samband med enkäter.

Namn, mejladress, krypterad id och land.

 

Sotiaf Telematiques Associes SAS (Frankrike)

För lagring av användaruppgifter för marknadsföringskampanjer och för att genomföra direktreklamkampanjer.

Namn, mejladress och telefonnummer.

 

2engage (Tyskland) och Quo Vadis (Tyskland)

För att utföra marknadsundersökningar.

Namn, företagsnamn, adress, telefonnummer, domännamn, mejladress, typ av PayPal-tjänster som används, marknadssegment och allmän kategorisering av företagets storlek samt information om deltagande i tidigare undersökningar.

 

Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Irland), Twitter, Inc. (USA), (Irland), AdRoll, Yahoo, Facebook Business Manager (Sverige).

För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

Annonserings-id och enhets-id för att segmentera användargrupper utifrån appbeteende, krypterad mejladress kopplad till PayPal-användare (utan att indikera kontorelation), ip-adress, anonymt id som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker inbäddade i webbsidor, annonser och e-postmeddelanden som skickas till användare. Id för mobilannonsör, ip-adress och andra metadata via Facebook-SDK i mobilappar.

 

SurveyMonkey Spain, Sucursal em Portugal (Portugal) och SurveyMonkey.com, LLC (USA)

För att bidra till genomförandet av användarenkäter.

Namn, mejladress och uppgifter om interaktion under kundkampanjen.

 

Marketing and Planning Systems, LLC. USA (USA), Dynamic Logic, Inc. (USA), GfK Custom Research LLC (USA), GfK Polonia Sp. z o.o. (Polen), Millward Brown, Inc. (USA) och Radius Global Market Research, LLC (USA)

För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar.

Namn, mejladress, telefonnummer, land/ort där du bor/företaget finns, krypterat id, transaktionsfrekvens, -tidpunkt och -volym, typ av konto, exponering för marknadsföringsmaterial, exponering för produktflöden, typ av PayPal-produkter/-tjänster som erbjuds eller används, kundtjänstkontakt, klassificering av handlare/konsumenter, antal handlartransaktioner, antal aktiva månader, annan relevant konto-/transaktionsinformation samt alla uppgifter som erhållits från undersökningar.

 

Oracle America Inc. (USA),

Oracle Corporation UK Ltd

För att utveckla, bedöma och genomföra marknadsföringskampanjer.

Namn, företagsnamn, handlarens adress och registreringsnummer, namn, befattning, mejladress, telefonnummer till handlarens kontaktperson, handlarens webbadress, PayPal-kontonummer, tredjepartsprogram som används av handlaren, beteende på PayPals webbplats.

 

Nanigans, Inc. (USA), Fiksu, Inc. (USA), Ad- X Limited (Storbritannien), Criteo Ltd. (Storbritannien), Criteo Singapore Pte. Ltd

Att hjälpa till med att identifiera beteenden i mobilappen för att vägleda beslut om riktad marknadsföring, för att hjälpa till med effektiv hantering och optimering av mobilkampanjer på sociala nätverk och andra platser på nätet.

Anonymt cookie-id, annonserings-id samt enhets-id som används av en viss person, händelser i mobilappen gällande användningen av mobilappen av en viss person (inklusive och utan begränsning till inloggningsuppgifter och slutförd transaktion), men inga betalningsuppgifter.

 

Innehåll i annonser som ska levereras till vissa användare och, i förekommande fall, den segmentgrupp personen tillhör för marknadsföringssyfte.

 

Zeuner S.p.A. (Italien), Accueil Srl (Italien) och CallCenterNet Italy s.r.l. (Italien)

För lagring av handlarens kontaktuppgifter för marknadsföringskommunikation med handlaren.

Handlarens namn, kontaktpersonens namn, adress, mejladress, telefonnummer, handlarens webbadress.

 

Purepromoter Ltd, som bedriver handel under namnet Pure360

I syfte att skicka tjänsterelaterade och (beroende av tillvalsinställningarna) marknadsföringsrelaterade sms till PayPal-användare.

Mobilnummer, namn, adress, mejladress, företagsnamn, företagets kontaktuppgifter, domännamn, kontostatus, kontotyp, kontoinställningar, typen av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktions- och kontoinformation.

 

Iris (Tyskland)

För att utveckla, bedöma och genomföra marknadsföringskampanjer.

Namn, företagsnamn, handlarens/partnerns adress och registreringsnummer, namn, befattning, mejladress, telefonnummer till handlarens kontaktperson, handlarens webbadress, PayPal-kontonummer, tredjepartsprogram som används av handlaren, beteende på PayPals webbplats.

 

OC&C Strategy Consultants Limited (Storbritannien)

Att utföra marknadsundersökningar och ta fram statistik.

Konto- och transaktionsinformation som gjorts anonym.

 

PaketPLUS Marketing GmbH (Tyskland)

Hantera marknadsföringskampanjer, distribuera flygblad till handlare och följa upp kampanjer.

Kundens namn, plats, art och skala på bedrägeriet på kontot, företagsnamn.

 

Eye square GmbH (Tyskland)

För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar.

För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar.

 

Alliance Data FHC, Inc., som är verksamt under namnet Epsilon International och/eller Epsilon Communication Solutions, S.L

Genomföra utgående kommunikationskampanjer, inklusive och utan begränsning till e-post- och push-avisingerar.

Kontaktinformation, inklusive och utan begränsning till namn, mejladress och telefonnummer. Anonymt cookie-id, annonserings-id. Innehåll i meddelanden som ska levereras till specifika användare och, i förekommande fall, den segmentgrupp personen tillhör i kommunikationssyfte.

 

Adjust GmbH (Tyskland)

Att hjälpa till med att identifiera beteenden i mobilappen för att vägleda beslut om riktad marknadsföring, för att hjälpa till med effektiv hantering och optimering av mobilkampanjer på sociala nätverk och andra platser på nätet.

Anonymt cookie-id, annonserings-id samt enhets-id som används av en viss person, händelser i mobilappen gällande användningen av mobilappen av en viss person (inklusive och utan begränsning till inloggningsuppgifter och slutförd transaktion), men inga betalningsuppgifter.

 

Innehåll i annonser som ska levereras till vissa användare och, i förekommande fall, den segmentgrupp personen tillhör för marknadsföringssyfte.

 

Visual IQ, Inc (USA), Visual IQ (Kanada)

Mätning på flera enheter/kanaler.

Annonserings-id och enhets-id för att segmentera användargrupper utifrån appbeteende, krypterad mejladress kopplad till PayPal-användare (utan att indikera kontorelation). Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbsidor, annonser och e-postmeddelanden som skickas till användare.

 

aklamio GmbH (Tyskland)

aklamio implementerar programmet för marknadsföring via hänvisningar och kontantutbetalning i syfte att skaffa nya aktiva PayPal-kunder.

krypterat konsument-id, den tidpunkt då registreringen och den första transaktionen gjordes.

 

Rakuten (globalt)

För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbplatser eller e-postmeddelanden som skickas till användare.

 

Realzeit GmbH (Tyskland)

Att utföra och mäta retargetingkampanjer för att segmentera användare för reklamkampanjer och anpassad reklam.

Anonymt cookie-id, annonserings-id och/eller enhets-id.

 

Trademob GmbH (Tyskland)

Att utföra och mäta retargetingkampanjer för att segmentera användare för reklamkampanjer och anpassad reklam.

Anonymt cookie-id, annonserings-id och/eller enhets-id.

 

Maple Team Limited (Israel), Unique Digital Marketing Limited (Storbritannien), Havas Media (Frankrike), Havas Media Limited, Webguerillas GmbH (Tyskland), Blue 449 GmbH (Tyskland)

Webbmediebyråer för att köpa digitala medier för marknadsföring av PayPals tjänster och produkter.

Dessa företag behandlar ofta anonyma cookies, enhets-id:n, målgruppslistor, hashkodade e-postlistor för att nå våra användare via medienätverk.

 

Affiperf Conversion Tag (Havas Trading Desk) – EMEA

För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbplatser eller e-postmeddelanden som skickas till användare.

 

Pandora

För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbplatser eller e-postmeddelanden som skickas till användare.

 

Affilio

För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbplatser eller e-postmeddelanden som skickas till användare.

 

Resultados Digitais

För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbplatser eller e-postmeddelanden som skickas till användare.

 

Netfluential Ltd. (Storbritannien)

För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar.

Namn, mejladress, telefonnummer, land/ort där du bor/företaget finns, krypterat id, transaktionsfrekvens, -tidpunkt och -volym, typ av konto, exponering för marknadsföringsmaterial, exponering för produktflöden, typ av PayPal-produkter/-tjänster som erbjuds eller används, kundtjänstkontakt, klassificering av handlare/konsumenter, antal handlartransaktioner, antal aktiva månader, annan relevant konto-/transaktionsinformation samt alla uppgifter som erhållits från undersökningar.

 

Greenberg Inc. (USA)

För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar.

Namn, mejladress, telefonnummer, typ av konto, typ av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktionsinformation.

 

LatentView Analytics Corporation (USA, Storbritannien, Indien)

För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar.

Namn, mejladress, telefonnummer, land/ort där du bor/företaget finns, krypterat id, transaktionsfrekvens, -tidpunkt och -volym, typ av konto, exponering för marknadsföringsmaterial, exponering för produktflöden, typ av PayPal-produkter/-tjänster som erbjuds eller används, kundtjänstkontakt, klassificering av handlare/konsumenter, antal handlartransaktioner, antal aktiva månader, annan relevant konto-/transaktionsinformation samt alla uppgifter som erhållits från undersökningar.

 

Hall & Partners Europe Ltd. (Storbritannien)

För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar.

Namn, mejladress, telefonnummer, typ av konto, typ av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktionsinformation.

 

Firefish Ltd. (Storbritannien)

För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar.

Namn, mejladress, telefonnummer, land/ort där du bor/företaget finns, krypterat id, transaktionsfrekvens, -tidpunkt och -volym, typ av konto, exponering för marknadsföringsmaterial, exponering för produktflöden, typ av PayPal-produkter/-tjänster som erbjuds eller används, kundtjänstkontakt, klassificering av handlare/konsumenter, antal handlartransaktioner, antal aktiva månader, annan relevant konto-/transaktionsinformation samt alla uppgifter som erhållits från undersökningar.

 

FocusVision Worldwide Inc. (USA), Focus Vision Inc (Storbritannien)

För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar.

Namn, mejladress, telefonnummer, land/ort där du bor/företaget finns, krypterat id, transaktionsfrekvens, -tidpunkt och -volym, typ av konto, exponering för marknadsföringsmaterial, exponering för produktflöden, typ av PayPal-produkter/-tjänster som erbjuds eller används, kundtjänstkontakt, klassificering av handlare/konsumenter, antal handlartransaktioner, antal aktiva månader, annan relevant konto-/transaktionsinformation samt alla uppgifter som erhållits från undersökningar.

 

Clear Score Technology Ltd. (Storbritannien)

För att genomföra målgruppsinriktade kampanjer för anpassad reklam.

Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbsidor, annonser och e-postmeddelanden som skickas till användare.

 

VivaKi GmbH (Tyskland)

Att samla in anonym användarinformation för att effektivt optimera marknadsföringskampanjer. Hjälpa till att identifiera beteenden på PayPals webbplatser för att vägleda beslut om riktad marknadsföring och anpassad reklam.

Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbsidor, annonser och e-postmeddelanden som skickas till användare. Information om enhet, webbläsare, besökta PayPal-webbplatser.

 

Adjust GmbH (Tyskland)

Att hjälpa till med att identifiera beteenden i mobilappen för att vägleda beslut om riktad marknadsföring, för att hjälpa till med effektiv hantering och optimering av mobilkampanjer på sociala nätverk och andra platser på nätet.

Anonymt cookie-id, annonserings-id, krypterat kund-id samt enhets-id som används av en viss person, händelser i mobilappen gällande användningen av mobilappen av en viss person (inklusive bland annat inloggningsuppgifter och slutförd transaktion), men inga uppgifter om betalning och pengar.

 

Innehåll i annonser som ska levereras till vissa användare och, i förekommande fall, den segmentgrupp personen tillhör för marknadsföringssyfte.

 

Quilla Consultants (Storbritannien)

Stödja brittiska regeringens relationsarbete.

PayPals marknadsföringsmaterial och produktöversikter. Tillfällig fallstudie om handlare. Alla andra uppgifter som lämnas ut blir offentliga register, t.ex. konsultationssvar. Inga kund- eller handlaruppgifter kommer att delas.

 

iProspect

Sökmotoroptimering som stöder PayPals marknadsföringsteam och ger feedback på webbdesign och webbplatsproblem.

Cookie-id, kund-id, land, kontotyp, ip-adress.

 

Mozoo UK LTD, LoopMe Ltd., 4th Screen Advertising Ltd

Utföra och mäta retargetingkampanjer för att segmentera användare för reklamkampanjer och anpassad reklam.

 

Anonyma cookie-id:n, annonserings-id:n, sammanställda data om installation, registrering och konverteringsgrad

 

 

Crispin Porter Bogusky CP+B (Storbritannien)

Genomföra och mäta reklamkampanjer

Transaktionsvärde (endast donera), handlar-id

 

Altares D&B (EMEA), Informa (EMEA), Cerved (EMEA), Cribis D&B (EMEA),Coface (EMEA), Dun & Bradstreet (EMEA).

Marknadsföring och företagsinformation för försäljningsändamål, införskaffa och utöka företagsinformation om nya och befintliga kunder.

 

Externa kundämnen (information om potentiella affärsmöjligheter).

 

Fiksu Inc (USA)

I syfte att utföra och mäta retargeting-kampanjer för att segmentera användare för reklamkampanjer som omfattar PayPals mobilappar. 

Enhets-id används för Apples operativsystem iOS när en användare installerar en app, registrerar sig för PayPals tjänster, loggar in, checkar in eller anger profilbild. 

 

Market Bridge (USA)

Segmentera kunder så att servicen kan förbättras

Konto-id, adress, postnummer, kontohistorik, tillväxtuppgifter inklusive produktanvändning och alla transaktionsdata.

 

Select Media Ltd (Storbritannien), AdCompass Ltd (Storbritannien), Cheetah Mobile Inc. (Kina), Fyber GmbH (Tyskland)

I syfte att utföra och mäta retargetingkampanjer för att segmentera användare för reklamkampanjer.

Anonymt cookie-id, annonserings-id och/eller enhets-id för att segmentera användare i marknadsföringssyfte.

 

Debby and Ron digital LTD (IL)

LLC Havas Digital (Havas Russia)

Webbmediebyrå för att köpa digitala medier för marknadsföring av PayPals tjänster och produkter.

Dessa företag behandlar ofta anonyma cookies, enhets-id:n, målgruppslistor, hashkodade e-postlistor för att nå våra användare via medienätverk.

 

Ogury Ltd (Storbritannien), Adara, Inc (USA), RadiumOne, Inc (USA)

Microsoft Online Inc, Commission Junction (USA)

Att utföra och mäta retargetingkampanjer för att segmentera användare för reklamkampanjer och anpassad reklam.

Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbplatser eller e-postmeddelanden som skickas till användare, annonserings-id och/eller enhets-id.

 

Integral Ad Science, Inc. (USA), Moat, Inc (USA)

Annonsverifieringstjänster från tredje part

Opersonliga beteendemässiga signaler angående nätannonseringsaktivitet

 

Hypothesis Inc.

För att utföra kundtjänst- och marknadsundersökningar.

Namn, mejladress, telefonnummer, land där du bor/företaget finns, krypterat id, transaktionsfrekvens, -tidpunkt och -volym, typ av konto, exponering för marknadsföringsmaterial, exponering för produktflöden, typ av PayPal-produkter/-tjänster som erbjuds eller används, kundtjänstkontakt, klassificering av handlare/konsumenter, antal handlartransaktioner, antal aktiva månader, annan relevant konto-/transaktionsinformation och alla uppgifter som erhållits från undersökningar

 

Borek media GmbH (Tyskland)

För att bidra vid direktreklam- och marknadsföringskampanjer offline.

 

Namn, kund-id, mejladress, postadress, företagsnamn, domännamn, kontostatus, kontoinställningar, typ av PayPal-tjänster som erbjuds eller används.

 

 

LookBookHQ (Kanada)

Tillhandahålla tjänster i samband med upplevelseprodukter för LookbookHQ-innehåll

Ip-adress för kund och potentiell kund, kundens mejladress

 

Purestone TFM Limited (Storbritannien)

Utföra intervjuer av kunder och potentiella kunder samt undersökningar som bildar underlag för marknadsföringsresurser, till exempel rekommendationer och framgångshistorier

Kundens företagsnamn, kontaktpersonens namn, kontaktpersonens telefonnummer

 

Snap Inc. (USA)

För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

Annons-id och enhets-id som använts av en viss person, installations- och "i app"-data som baseras på de id-numren

 

Mobext (Storbritannien)

För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

Annons-id och enhets-id som använts av en viss person

 

Teads SA (Frankrike)

För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

Annons-id och enhets-id som använts av en viss person, installations- och "i app"-data som baseras på de id-numren

 

Spotify AB (Sverige)

För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

Annons-id och enhets-id som använts av en viss person, installations- och "i app"-data som baseras på de id-numren

 

Apple Search Ads (USA) (Storbritannien)

Ställa in, genomföra och mäta reklamkampanjer på Apple Search Ads-plattformen. Apple levererar annonsinnehåll till användare av Apple-program och Apple-enheter.

Annons-id och enhets-id som använts av en viss person, installations- och "i app"-data som baseras på de id-numren

 

 

Batch Media GmbH (Tyskland)

Annonsverifiering och mätning av visning

Kampanjbaserade data (tid, kampanjinformation, plats, geografisk information, webbläsarinformation) samt javascript-läsbara kreativa data och ip-adress.

 

Qualtrics (USA)

Samla in användarens feedback på webbplatsen paypal.com för att inhämta användarens tillfredsställelsegrad och specifika rekommendationer om hur webbplatsen kan förbättras, rapportering av webbplatsproblem direkt från webbplatsbesökarna

Ip-adress, användaragent, webbläsare, typ av enhet, skärmupplösning, webbläsarstorlek, webbadress för sidan, webbplatsreferent, antal sidor, tid spenderad på webbplatsen, tid fokuserad på webbplatsen, datum, dag, klockslag, undersökningsstatus (visad, påbörjad, slutförd) och ifyllt innehåll om slutförd, krypterat Cust_ID, sidnamn

 

RadiumOne (USA)

Att genomföra och utvärdera användarbeteenden (registreringar och transaktioner) och anpassa kampanjer för nya målgrupper i syfte att identifiera besökare och omdirigera dem med hjälp av personliga reklamkampanjer.

Anonyma id:n som genereras av cookies, pixeltaggar eller liknande tekniker som finns inbäddade i webbsidor, annonser och e-postmeddelanden som skickas till användare. Annonserings-id och enhets-id, krypterad mejladress, kund-id, handlar-id, transaktionsvärde, transaktions-id, lånebelopp som godkänts.

 

XING AG (Tyskland)

För att genomföra retargeting-kampanjer i syfte att leverera anpassad reklam.

Befintliga handlares företagsnamn för att matcha dem med plattformarnas användare

 

Cosine (Storbritannien)

Marknadsföring av PayPal Here

Namn, efternamn, företagsnamn, tredjepartsverifiering, antal transaktioner, adress, mejladress

 

 

BlueShift (USA)

 

Aktivera marknadsföringsautomatisering och anpassning

Namn, efternamn, mejladress, telefonnummer, kön, födelsedatum, medlems-id, ort, land, besökt sida och köphistorik

 

Smartly

Aktivera reklam på specifika segment och hitta nya potentiella kunder

Mejladress

 

 

Precis digital

Aktivera anpassad reklam via AdWords

Mejladress

  Wunderman (Tyskland) Dataanalyser och CRM-strategi. Kontakt- och kontoinformation, inklusive, men inte begränsat till; namn, adress, mejladress, telefonnummer, kund-id, födelsedatum, anonymt cookie-id, annonserings-id, den segmentgrupp personen tillhör, transaktions-id, antal PayPal-transaktioner, uppdelning mellan internationell/inrikes transaktionsvolym, transaktionsfrekvens och -volym, typ av konto, exponering för marknadsföringsmaterial, exponering för produktflöden, typ av PayPal-produkter/-tjänster som erbjuds eller används, kundtjänstkontakt, klassificering av handlare/konsumenter, antal handlartransaktioner, antal aktiva månader, annan relevant konto-/transaktionsinformation.

8. Operationella tjänster

 

Rackspace US, Inc. (USA)

För att tillhandahålla värd- och lagringstjänster för att hjälpa och/eller göra det möjligt för PayPal att tillhandahålla tjänster till kunder.

Namn, adress och mejladress.

 

arvato Financial Solutions LTD (Storbritannien), arvato Benelux B.V. (Nederländerna), arvato service France S.A.R.L. (Frankrike), arvato Financial Solutions LTD (Irland), Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim och partnerjurister(Tyskland, Österrike, Schweiz), Akinika Debt Recovery Limited (Storbritannien), Cabot Credit Management LTD (Storbritannien), Capita Plc (Storbritannien), Compagnie Francaise du Recouvrement (Frankrike), Clarity Credit Management Solutions Limited (Storbritannien), EOS Solution Deutschland GmbH (Tyskland), EOS Aremas Belgium SA/NV (Belgien), EOS Nederland B.V. (Nederländerna), Arvato Infoscore GmbH (Tyskland), infoscore Forderungsmanagement GmbH (Tyskland), infoscore austria GmbH (Österrike), Infoscore Iberia (Spanien), infoscore Inkasso AG (Schweiz), infoscore Nederland B.V. (Nederländerna), SAS (Frankrike), Transcom WorldWide S.p.A. (Italien), Transcom Worldwide SAS (Tunisien), Transcom Worldwide (UK) Ltd (Storbritannien), Intrum Justitia S.p.A. (Italien), Wescot Credit Services Limited (Storbritannien)

För att inkassera skulder.

Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, födelsedatum, mejladress, kontotyp, kontostatus, de fyra sista siffrorna i betalningsalternativets kontonummer, clearingnummer, saldo, uppgifter om kontotransaktioner och skulder, namn på leverantör av betalningsalternativ samt kopior på all korrespondens i varje fall som rör de belopp du är skyldig (eller en annan person är skyldig) oss.

 

KSP Kanzlei Dr. Seegers (Tyskland), BFS Risk & Collection GmbH (Tyskland), Infoscore Forderungsmanagement GmbH (Tyskland), Team 4 Collect (Spanien), Arvato Polska (Polen), BCW Collections Ireland Ltd (Irland), S.C. Fire Credit S.R.L. (Rumänien), Gothia Financial Group AB (Sverige), Gothia AS (Norge), Gothia A/S (Danmark), Gothia Oy (Finland), Credit Solutions Ltd (Storbritannien).

Bistå vid inkassoprocesser, bland annat skicka korrespondens och rapportera kunder som inte betalar till kreditupplysningsföretag.

Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, födelsedatum, mejladress, kontotyp, kontostatus, de fyra sista siffrorna i betalningsalternativets kontonummer, clearingnummer, saldo, uppgifter om kontotransaktioner och skulder, namn på leverantör av betalningsalternativ, tillämpliga uppgifter om kontobeteende samt kopior på all korrespondens (inklusive, utan begränsning, all korrespondens som är relevant för att rapportera till kreditupplysningsföretag) i varje fall som rör de belopp du är skyldig (eller en annan person är skyldig) oss.

 

Begbies Traynor Group plc (Storbritannien), Moore Stephens LLP (Storbritannien), Moore Stephens Ltd (Storbritannien), Moore Stephens International Ltd (Storbritannien), Moorhead James LLP (Storbritannien), Comas Srl (Italien), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Tyskland), LLC Elitaudit (Ryssland), National Recovery Service (Ryssland), TDX Group Limited (Storbritannien)

Att undersöka (inklusive, utan begränsning, utföra utvärdering och/eller kontroll på plats och/eller företagsutvärderingar) och/eller inkassera (och/eller bidra till inkasserandet av) skulder från potentiella och faktiska insolventa kunder.

Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, födelsedatum, mejladress, kontotyp, kontostatus, de fyra sista siffrorna i betalningsalternativets kontonummer, clearingnummer, saldo, uppgifter om kontotransaktioner och skulder, namn på leverantör av betalningsalternativ samt kopior på all korrespondens i varje fall som rör de belopp du är skyldig (eller en annan person är skyldig) oss.

 

Webbank (USA)

Endast för kunder som också är kunder hos Bill Me Later, Inc: för att hjälpa till med bokföring och inkasso.

Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, födelsedatum, mejladress, kontotyp, kontostatus, de fyra sista siffrorna i betalningsalternativets kontonummer, clearingnummer, kontosaldo, information om kontotransaktioner och skulder samt namn på leverantör av betalningsalternativ.

 

Research in Motion Limited (USA)

För att ge dig tillgång till PayPal via en mobil enhet (till exempel en mobiltelefon eller handdator).

Tillämpliga detaljer i din kontoinformation som överförs när du använder PayPal via en mobil enhet.

 

Digital River Inc. (USA)

För att du ska komma åt och använda PayPal när du använder franska börsnoterade företag, American Express International, Maestro, Cielo, Redecard, Bancomer.

Tillgång till data om godkännande och uppgörelse.

 

mediafinanz AG (Tyskland)

Att inkassera skulder och begära och behandla information från och till Schufa, Buergel och andra kreditupplysnings- och bedrägeribekämpningsorgan för PayPals räkning.

Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, födelsedatum, företagsnamn, mejladress, kontotyp, kontostatus, de fyra sista siffrorna i betalningsalternativets kontonummer, saldo, information om kontotransaktioner och skulder, namn på leverantör av betalningsalternativ, kreditbetyg från kreditupplysningsföretag, uppgifter om hur kontot skötts.

 

Zyklop Inkasso Deutschland GmbH (Tyskland), PNO inkasso AG (Tyskland), Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Tyskland)

Att inkassera och hantera skulder, för att stödja inkasserare i händelse av insolventa kunder.

Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, mejltadress, kontotyp, kontostatus, de fyra sista siffrorna i betalningsalternativets kontonummer, clearingnummer och namn på leverantör av betalningsalternativ, saldo, datum och storleken på senaste betalningsbelopp, kreditbetyg från kreditupplysningsföretag.

 

Informa Solutions GmbH (Tyskland)

Att begära och behandla information från och till Schufa, Buergel och andra kreditupplysnings- och bedrägeribekämpningsorgan i och från och till ID Checker.

Namn, födelsedatum, företagsnamn, bolagsform, adress, mejladress, organisationsnummer och momsregistreringsnummer.

I syfte att verifiera identitet även: annan information i dokument som PayPal efterfrågar för risk-/efterlevnadsändamål.

För kunder med ett tyskt PayPal-konto även: telefonnummer, boendetid på adressen, verksamhetstid, hur länge kunden har använt PayPal, betalningsalternativ inklusive information om bankkonto och betalkort och relevant transaktionsinformation, kreditbetyg som erhållits för PayPals räkning från ett kreditupplysningsföretag, kontonummer, kontotyp, kontostatus, saldo, uppgifter om kontotransaktioner och skulder, uppgifter om missbrukat konto.

 

P K Consultancy Limited (Storbritannien)

För att bedöma risker och hjälpa till att upptäcka och förhindra potentiellt olagliga handlingar och brott mot policyer.

Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, mejladress, kontotyp, de fyra sista siffrorna i betalningsalternativets kontonummer, saldo, information om kontotransaktioner och skulder, kontostatus och den information om kontot som krävs för aktuellt ändamål.

 

Robertson Taylor Insurance Brokers Limited (Storbritannien)

Konsultation med avseende på riskbedömning av specifika handlare och handlartransaktioner.

Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, företagets kontaktuppgifter, domännamn, mejladress, kontotyp, saldo, uppgifter om transaktioner och skulder, kontostatus och den information om kontot som krävs för aktuellt ändamål.

 

Accenture (Storbritannien)

Konsultation och datagranskning/-analys med avseende på KPI-data från global operationell kundservice och med kundfeedback och införlivning av kundfeedback och -klagomål, teammedlemmarnas prestationer i fråga om sådana mått som CSAT, överföringshastigheter, upprepade kontakter.

 

Namn, adress, telefonnummer, mejladress, kontonummer, kontaktuppgifter, kontotyp, saldo, uppgifter om kontotransaktioner och skulder, kontostatus och den information om kontot som krävs för aktuellt ändamål.

 

Yesmail Inc. (USA), Responsys (USA), Silverpop Systems Inc. (USA) och e-Dialog, Inc. (USA), Salesforce.com, Inc. (USA), Oracle America Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Teradata Corporation

Genomföra mejldrift i samband med PayPal-tjänster (inklusive men inte begränsat till drift, kundtjänst, insamlingar, marknadsföringsprogram och kampanjer).

Namn, adress, mejladress, företagsnamn, företagets kontaktuppgifter, domännamn, kontostatus, kontotyp, kontoinställningar, typen av PayPal-tjänster som erbjuds eller används samt relevant transaktions- och kontoinformation.

 

Blue Media S.A. (Polen)

Ska verifiera identiteten och kontrollera att användaren har ett PayPal-konto. Ska bearbeta begäranden om direktfinansiering från användare via Blue Medias tjänster.

Namn och mejladress.

 

Consultix GmbH (Tyskland)

För att bistå vid skapandet av företagskonton på PayPal åt handlare som värvats genom sin banks eller annan kontraktspartners betalnings- eller servicegateway.

All information som tillhandahålls av handlaren (direkt eller via sin bank eller annan kontraktspartner) i syfte att skapa ett företagskonto på PayPal (inklusive men inte begränsat till mejladress, adress, företagsnamn samt företagets kontaktuppgifter och bankkontouppgifter).

 

Akamai Technologies Inc. (USA)

Leveransnätverk för innehåll – för att leverera PayPals sidinnehåll från lokala servrar till användarna. Att även samla in riskinformation om den ip-adress och enhet som kunder använder för att komma åt PayPal samt undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet.

Information om enheten vad gäller ip-adress och hårdvara (enhets-id, cookies för användarens ip-adress). Förhållanden kring ip-beteendet.

 

azionare GmbH (Tyskland)

För att dela ut priser i prisutdelningar på Facebook.

Namn och mejladress.

 

ITELLIUM mobile Solutions GmbH (Tyskland); CartaSi S.p.A – Gruppo ICBPI (Italien)

För att bidra till innovativa betalningsmetoder (t.ex. program) och bearbetningen av betalningar via sådana innovativa betalningsmetoder.

All kontoinformation.

 

Trustwave Holdings Inc. (USA)

För att tillhandahålla verifieringstjänster för PCI-uppfyllelse för handlarkonton och handlarintegreringar.

Företagsnamn, adress, kontonummer, handlartyp, uppfyllelseprogram som används, PCI-nivå, PCI-status, PCI-förfallodag, namn, mejladress, telefonnummer till handlarens kontaktperson

 

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Tyskland), Zoot Enterprises Limited (Storbritannien)

Att behandla tekniska ansökningar och att tillhandahålla en data- och dokumentgateway för kontotestning och -granskning samt utbyta användarinformation och bilder av dokument som styrker identitet, adress och innehav av betalningsinstrument med kontrakterade bedrägeri- och kreditupplysningsbyråer.

All kontoinformation och alla dokument som tillhandahålls av kunderna, även information som styrker identitet och adress, innehav av ett betalningsinstrument eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnads-/kreditändamål.

 

RR Donnelley and Sons Company (USA)

Att tillhandahålla tryckeritjänster som uttalanden och annat tryckt material.

Namn, adress, mejladress och kontoinformation.

 

Scorex (UK) Limited (Storbritannien)

För att tillhandahålla en tekniklösning som gör att PayPal kan behandla, skicka och ta emot kreditinformation om användare via kontrakterade kreditupplysningsföretag.

Namn, adress, mejladress, födelsedatum, boendetid på adressen, telefonnummer, juridisk ställning, företagets verksamhetstid, företagets registreringsnummer och momsregistreringsnummer (om tillämpligt).

 

OXID eSales AG (Tyskland)

Tjänster i samband med utvecklingen och genomförandet av ett betalningssystem för stationär handel (point of sale, försäljningsställe).

All kontoinformation och transaktionsinformation (om tillämpligt).

 

Ordermotion, Inc. (USA)

Samla in data och skapa/leverera (direkt till kund) order på PayPal Here-produkter (inklusive men inte begränsat till PayPal Here-aktiverad enhet).

Namn, adress, mejladress, telefonnummer, betalkortsuppgifter och användar-id för PayPal.

 

Ingram Micro, Inc. (USA) och Ingram Micro (Storbritannien) Limited (Storbritannien)

För att verka som PayPals distributör av PayPal Here-produkter (inklusive men inte begränsat till PayPal Here-aktiverad enhet).

Namn och adress.

 

Interxion Datacenters B.V.

I syfte att tillhandahålla driftsupport till datacenter för kreditprodukten Bill Safe.

All relevant kontoinformation och transaktionsinformation (om tillämpligt).

 

Lattice Engines, Inc. (USA)

Att utveckla och optimera prediktiva modeller.

Handlarens namn, kontaktpersonens namn, adress, mejladress och handlarens webbadress.

 

Interact CC Ltd (Storbritannien)

Att hjälpa användare med PayPal-tjänsten.

Kundens namn, företagsnamn, telefonnummer, mejladress till kontaktperson, webbplats, företagsbransch, leveransinformation, kortuppgifter för betalningen.

 

D+S communication center management GmbH (Tyskland)

Hjälpa företagskunder med PayPal-tjänster.

Kundens namn, företagsnamn, telefonnummer, mejladresser till kontaktpersoner, webbplats, företagsbransch, antal PayPal-transaktioner, transaktionsvolym med PayPal, uppdelning mellan internationell/inrikes transaktionsvolym, leveransinformation, kortuppgifter för betalningen.

 

The unbelievable Machine Company GmbH

Att vara värd för BillSafe-appar på sina servrar.

All kontoinformation.

 

eBay Enterprise (GSI Commerce) (USA)

Behandling av PayPal-betalning och tillhandahållande av kundtjänst å handlarens vägnar.

Namn, adress, telefonnummer, mejladresser, sammandragen och begränsad information, utgångsdatum för betalningsalternativ, typ av PayPal-konto, kontostatus, de fyra sista siffrorna i betalningsalternativets kontonummer, clearingnummer, saldo, information om kontotransaktioner.

 

Globalcollect (Nederländerna)

Behandla PayPal-transaktioner, underlätta pengauppgörelser utanför PayPals system samt rapportering.

Namn, adress, telefonnummer, mejladresser, sammandragen, begränsad eller fullständig information om betalningsalternativ, utgångsdatum för betalningsalternativ, typ av PayPal-konto, kontostatus, de fyra sista siffrorna i betalningsalternativets kontonummer, clearingnummer, saldo, information om kontotransaktioner.

 

Zevas Communications Ltd (Irland)

Hjälpa företagskunder med PayPal-tjänster.

Kundens namn, företagsnamn, telefonnummer, mejladresser till kontaktpersoner, webbplats, företagsbransch, antal PayPal-transaktioner, transaktionsvolym med PayPal, uppdelning mellan internationell/inrikes transaktionsvolym, leveransinformation, kortuppgifter för betalningen.

 

VoiceSage UK (Storbritannien)

Att möjliggöra supporttjänster per sms.

Namn, telefonnummer.

 

Trustly Group AB

Att ge kunderna möjlighet att med detsamma överföra pengar från deras bankkonto till deras PayPal-konto.

Namn, mejladress och ip-adress.

 

Mediamedics BV

Att ge kunderna möjlighet att med detsamma överföra pengar från deras bankkonto till deras PayPal-konto.

Namn, mejladress och ip-adress.

 

Giropay GMBH

Att ge kunderna möjlighet att med detsamma överföra pengar från deras bankkonto till deras PayPal-konto.

Namn, mejladress och ip-adress.

 

Trustly Group AB (Sverige)

Ska verifiera identiteten och kontrollera att användaren har ett PayPal-konto. Bearbeta begäranden om direktfinansiering från användare via tjänsten för direktöverföring av pengar som partnern erbjuder.

Namn, KYC-/KYB-status, information om kontoaktivitet.

 

Applause App Quality, Inc. (USA)

Göra det möjligt att hämta PayPal-appar för betatestning

Mejladress och land

 

Google, Inc. (USA)

Amazon Web Services (USA)

Tillhandahålla molnbaserade värdtjänster, lagringstjänster och behandlingstjänster för att underlätta och/eller göra det möjligt för PayPal att hantera användarnas kontoinformation samt uppgifter som genererats genom deras användning av PayPal-tjänsterna och tillhandahålla, analysera och förbättra PayPals tjänster.

All kontoinformation, data som genererats genom användningen av, och/eller som är nödvändiga för att tillhandahålla, PayPals tjänster och, mer allmänt, all information som nämns i sekretesspolicyn (som i (avsnitt 8) i varje fall hänvisas till i ändrad eller krypterad form).

 

Accenture (Irland)

Optimera samtalsdirigeringsteknik och -processer.

Kundens land, team som har identifierat kunden, unik kundidentifierare för PayPals slutanvändare.

 

 

 

Deloitte Tax LLP (USA, Storbritannien, Luxemburg)

 

Deloitte Tax LLP är PayPals tredjepartspartner inom efterlevnad. Deloitte granskar PayPal-användares och PayPal-handlares kontoinformation för att fastställa om kontoinnehavaren ska rapporteras till myndigheter i Luxemburg för FATCA-ändamål. Deloitte underlättar även rapporteringen till myndigheterna i Luxemburg.

PayPal-användarkonto och handlare samt bankkontouppgifter, namn, adress, mejladress. Kundens namn eller företagsnamn, kundens eller företagets adress, skattebetalarens id-nummer, kundkonto och skattedokument (W-9, W8-BEN-E), mejladress, telefonnummer, kontonummer, saldo, datum kontot skapades, typ av juridisk person, medborgarskap.

 

iManage LLC (USA)

Dokumentlagring för juridisk avdelning

De dokument som lagras i systemet inbegriper också kundinformation som till exempel kan ingå i ett kundklagomål.

 

Syniverse ICX Corporation (USA)

Leverans av sms till kunder

Kundens mobiltelefonnummer, IMSI (International Mobile Subscriber Identity) och innehåll i sms

 

McKinsey & Company, Inc. (USA)

Kundtjänstövervakning, verksamhetsgranskning

Namn, adress, mejladress, telefonnummer

 

VXI Global Holdings BV (Storbritannien)

Införskaffa information så att kundtjänstfrågor kan besvaras

Fullständigt namn

Födelsedatum

Mejladress

Fysisk adress

Telefonnummer

Ekonomiska uppgifter: bankkonto och betalkort

Transaktionshistorik

Företagsinformation, bland annat webbadresser

Social Security Number/Skatteregistreringsnummer (TIN)/EIN (amerikanskt arbetsgivarnummer)

Ip-adress

Motpartens detaljer

 

Alorica Inc. (Storbritannien)

Införskaffa information så att kundtjänstfrågor kan besvaras

Fullständigt namn

Födelsedatum

Mejladress

Fysisk adress

Telefonnummer

Ekonomiska uppgifter: bankkonto och betalkort

Transaktionshistorik

Företagsinformation, bland annat webbadresser

Social Security Number/Skatteregistreringsnummer (TIN)/EIN (amerikanskt arbetsgivarnummer)

Ip-adress, motpartens uppgifter

 

BeRuby (Spanien)

Underhålla och stödja en engagemangsplattform

(Samma information som lämnas ut till en handlare) Fullständigt namn, födelsedatum, åldersintervall, mejladress, gatuadress, ort, delstat, land, postnummer, kontostatus (verifierad), kontotyp, datum kontot skapades, datum, tidszon, språk

 

Gevekom GmbH (Tyskland)

Hjälpa företagskunder med PayPal-tjänster.

Företagsnamn, förnamn och efternamn, mejladress, butikens webbadress, butikssystem, bransch, telefonnummer, datum för registrering för PP PLUS, behörighet för PUI, PP-konto-id

 

 

US Direct E-Commerce Limited (Irland)

 Ger PayPal-handlarna möjlighet att köpa leveransetiketter både för inrikes och utrikes frakt av varor. Ger PayPal-handlarna och köparna möjlighet att spåra leveranser i realtid.

 

Namn, adress, telefonnummer, mejladress, lista över transaktionsdetaljer för varor som är klara att skickas, värde på varorna som är klara att skickas, objektinformation,

 

 

 Genesys Telecommunications Laboratories Inc (USA), Performance Technology Partners LLC (USA)

Bistå PayPals tekniska team med att lösa routnings-/telefonifrågor.

Kundens namn, telefonnummer, kontonummer

 

BFS Finance Münster GmbH (Tyskland)

 

Inkassera skulder

Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, födelsedatum, mejladress, kontotyp, kontostatus, de fyra sista siffrorna i betalningsalternativets kontonummer, clearingnummer, saldo, uppgifter om kontotransaktioner och skulder, namn på leverantör av betalningsalternativ samt kopior på all korrespondens i varje fall som rör de belopp du är skyldig (eller en annan person är skyldig) oss.

 

 

 

Tesch mediafinanz GmbH (Tyskland), Fire Spa Consulting & Debt Management (Italien)

Lowell Investment GmbH (Tyskland)


Att inkassera skulder och begära och behandla information från och till Schufa, Buergel och andra kreditupplysnings- och bedrägeribekämpningsorgan för PayPals räkning.

Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, födelsedatum, företagsnamn, mejladress, kontotyp, kontostatus, de fyra sista siffrorna i betalningsalternativets kontonummer, saldo, information om kontotransaktioner och skulder, namn på leverantör av betalningsalternativ, kreditbetyg från kreditupplysningsföretag, uppgifter om hur kontot skötts.

 

figo GmbH (Tyskland)

Verifiera identitet, verifiera förbindelsen mellan en kund och hans eller hennes bankkonto, fatta beslut angående en kunds kreditvärdighet, fastställ kunders riskprofiler, utföra kontroller i syfte att förhindra och upptäcka brott inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, hantera PayPal-konton och utföra statistiska analyser, undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet, utföra systemkontroller och möjliggöra kontoinformationsservice och/eller betalningsinitieringsservice.

Uppgifter för nätbanker

 

BuiltWith Pty Ltd (Australien)

Amazon.com Inc – Alexa Web Information Service (USA)

Bedöma tillförlitligheten hos säljares webbplatser

Webbadress

 

Optima Legal Services Limited (Storbritannien)

Att inkassera skulder och begära och behandla information från och till Schufa, Buergel och andra kreditupplysnings- och bedrägeribekämpningsorgan för PayPals räkning.

Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, födelsedatum, företagsnamn, mejladress, kontotyp, kontostatus, de fyra sista siffrorna i betalningsalternativets kontonummer, saldo, information om kontotransaktioner och skulder, namn på leverantör av betalningsalternativ, kreditbetyg från kreditupplysningsföretag, uppgifter om hur kontot skötts.

 

Behaviometrics AB  t/a BehavioSec (Sverige)

 

Bedöma risken för bedrägerier. Upptäcka konton som har hackats. Undersöka och testa nya produkters lämplighet

Mejladress som används för kundinloggning, kundens tangentbords- och marköranvändning på PayPals webbplats eller app.    

 

Onfido Ltd. (Storbritannien)

I syfte att verifiera identitet; automatisk dataextrahering från bilder av dokument samt dokumentvalidering/förfalskningskontroll. Undersöka och testa nya produkters och tjänsters lämplighet, utbildning i dokumenttolkning.

Namn, adress, mejladress, födelsedatum, bolagsform, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, dokument som visar identitet och adress, innehav av ett betalningsinstrument eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk-/efterlevnads-/kreditändamål.

 

Microsoft Inc. (USA)

Ansiktsbildsjämförelse för förhindrande av bedrägeri. Undersöka och testa nya produkters lämplighet

Bild av kunden som skickats som foto, video eller via bild av identitetshandling.

 

WNS Global Services Limited (Storbritannien)

 

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, mejladress, födelsedatum, juridisk ställning, företagets registreringsnummer och momsregistreringsnummer, dokument som visar identitet och adress, innehav av ett betalningsalternativ eller andra dokument som efterfrågas av PayPal och de uppgifter som de innehåller för risk- och efterlevnadsändamål.

 

Vaulto Technologies Ltd (Israel)

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, telefonnummer, mejladress, kundens röst i tal, kundens tangentbords- och marköranvändning på PayPals webbplats eller app.    

 

Gigya, Inc. (USA)

 

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, telefonnummer, mejladress, kundens röst i tal, kundens tangentbords- och marköranvändning på PayPals webbplats eller app, inloggningsuppgifter från sociala medier eller identitetsbevis (till kundens godtycke).

 

Danal

 

Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, telefonnummer, mejladress, kundens röst i tal, kundens tangentbords- och marköranvändning på PayPals webbplats eller app.    

 

Early Warning Services LLC

Telefonibaserad autentiseringstjänst. Verifiera identitet och utföra kontroller i syfte att förebygga och upptäcka brott, inklusive bedrägerier och/eller penningtvätt, samt undersöka och testa nya produkters lämplighet

Namn, adress, telefonnummer, mejladress, kundens röst i tal, kundens tangentbords- och marköranvändning på PayPals webbplats eller app.    

 

Intrum (Sverige)

Inkasso för obetalda fakturor

Namn, adress, Social Security Number, fakturainformation

 

Crashlytics (USA)

Aktivera appanalys, felrapporter och statistik

 

Medlems-id, alias, mejladress

  LynkMobility (Tyskland) Leverans av sms till kunder Kundens mobilnummer
  Datanomers (USA) Bedömning av handlarrisk. Undersökning av sociala uppfattningar. Namn, registrerat företagsnamn, födelsedatum, adress, telefonnummer, skatte-id-nummer, nationellt identitetsnummer, mejladress, företagswebbplats, företagets ägare/relationer, företagsbetyg och sociala känslor.
  Booyami, Inc (dba Finagraph) (USA) Bedömning av handlarrisk. Undersökning av finansiella rapporter. Företagsnamn, finansiella rapporter.
  BESS Software Solutions GmbH (Tyskland) Att tillhandahålla programvara för PayPal för att uppfylla gällande rapporteringsskyldighet Namn, all kontoinformation, kreditinformation för handlare
  Lowell Group (Storbritannien), Moorcroft Debt Recovery (Storbritannien), Robinson Way Limited (Storbritannien), ARC (Europa) Ltd (Storbritannien), Moreton Smith Receivables (Storbritannien), Fire Spa Consulting & Debt Management (Italien), HFG Inkasso GmbH (Tyskland) Inkassera skulder Namn, adress, telefonnummer, kontonummer, födelsedatum, mejladress, kontotyp, kontostatus, de fyra sista siffrorna i betalningsalternativets kontonummer, clearingnummer, saldo, uppgifter om kontotransaktioner och skulder, namn på leverantör av betalningsalternativ samt kopior på all korrespondens i varje fall som rör de belopp du är skyldig (eller en annan person är skyldig) oss.

9. Företag i koncernen

 

PayPal Inc. (USA)

Att agera på uppdrag av PayPal för att förvara och behandla kontoinformation.

All kontoinformation.

 

PayPal Europe Services Limited (Irland), PayPal Malaysia Services Sdn Bhd (Kuala Lumpur), PayPal Israel Ltd (Israel), PayPal India Private Limited (Indien), PayPal (UK) Ltd (Storbritannien), PayPal France S.A.S. (Frankrike), PayPal Deutschland GmbH (Tyskland), PayPal Spain SL (Spanien), PayPal Italia Srl (Italien), PayPal Nederland BV (Nederländerna), PayPal European Marketing SA (Schweiz), PayPal Polska Sp Zoo (Polen), PayPal Bilisim Hizmetleri Limited Sirketi (Turkiet), PayPal International  S.à r.l. (Luxemburg), PayPal International Treasury Centre S.à r.l., PayPal SE (Storbritannien), Bill Me Later Inc. (Tyskland), PayPal Information Technologies (Shanghai) Co., (Kina), PayPal Australia Pty Limited (Australien), PayPal Charitable Giving Fund (USA), PayPal Giving Fund UK (Storbritannien), Tradera AB (Sverige)

Agerar på uppdrag av PayPal för att ge kundsupport, utföra riskbedömningar, efterlevnadsärenden och/eller annan backoffice.

All kontoinformation.

 

PayPal Pte. Ltd (Singapore)

Utföra handlingar för PayPals räkning genom att ingå och uppfylla kontrakt som inte gäller kunder, men som gäller kunddata.

All kontoinformation.

10. Kommersiella partner

 

eBay Inc. (USA), eBay Europe S.à r.l. (Luxemburg), eBay Services S.à r.l. (Luxemburg), eBay International AG (Schweiz), eBay Corporate Services GmbH (Tyskland), eBay France SAS (Frankrike), eBay (UK) Limited (Storbritannien), eBay CS Vancouver Inc. (Kanada), eBay Partner Network Inc. (USA), eBay Internet Support (Shanghai) Co Ltd (Kina), eBay Enterprise Marketing Solutions (USA) (tidigare GSI Commerce, Inc (USA), VendorNet Inc (USA), PepperJam Network (USA), GSI Media Inc. (USA), M3 Mobile Co., Ltd. (Korea), MBS (USA), ClearSaleing (USA), True Action Network (USA), True Action Studio (USA), GumTree.com Limited (Storbritannien), Kijiji International Limited (Irland), Kijiji US Inc. (USA), mobile.de & eBay Motors GmbH (Tyskland), Shopping.com Inc. (USA), Shopping Epinions International Limited (Irland), Marktplaats B.V. (Nederländerna), Private Sale GmbH (Tyskland), StubHub, Inc. (USA), Viva Group, Inc. (USA), StubHub Europe S.à r.l. (Luxemburg), StubHub Services S.à r.l. (Luxemburg), Viva Group, Inc. (USA), ProStores Inc. (USA), MicroPlace, Inc. (USA), Internet Auction Co., Ltd. (Korea), Via-Online GmbH (Tyskland), Zong Inc. (USA) and X.commerce, Inc. (USA). eBay Europe Services Limited (Irland), eBay GmbH (Tyskland)

Tillhandahålla gemensamt kundinnehåll och gemensamma kundtjänster (inklusive men inte begränsat till registrering, transaktioner, kontodebitering via operatören genom failover och kundsupport), bedöma risker eller hjälpa till att förhindra och/eller åtgärda bedrägeri eller andra potentiellt olagliga handlingar och kränkningar av policyer samt vägleda beslut om produkter, tjänster och kommunikation, så att eBay-kundtjänst kan ges till gemensamma kunder som har identifierats ha behov av kontosupport.

Förnamn, efternamn, företagsnamn, mejladress, all kontoinformation, transaktions-id, eBay-krav-id, transaktionsdatum, typ av krav (objekt inte mottaget, skiljer sig markant från beskrivningen, ånger osv.), kravbelopp, valutatyp, inkassobelopp, förlustbelopp

11. Juridik

 

Altep, Inc. (USA); Altep Europe Ltd. (Storbritannien); Consilio, Inc. (Belgien, Indien, Irland, Japan, Kina, Luxemburg, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, USA), eTERA Consulting, LLC (Belgien, Frankrike, Italien, Irland, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien, Ungern, USA), Avansic, Inc. (USA), Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Belgien, Frankrike, Indien, Irland, Japan, Kina, Luxemburg, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA), Superior Review (USA, Storbritannien), Morae Legal (USA)

Stöd vid rättstvister för att underlätta bevarande, insamling, bearbetning, analys, granskning och produktion av elektroniskt lagrad information så att den uppfyller kraven från myndigheter, tredje parter och motparter.

PayPal-kundkonto och handlare samt bankkontouppgifter, namn och adress, e-posadress, användarnamn på sociala medier (avkortade, ändrade eller begränsade beroende på omständigheter och vem som ber om uppgifterna), intern kommunikation mellan medarbetare, inklusive mejlkommunikation med handlare, kunder, klienter och andra tredje parter, kalkylblad, PowerPoint-presentationer och andra affärsdokument som är relaterade till PayPal och dess filialer.

12. Representanter

 

CSSF (Luxemburg), Commission nationale pour la protection des données (Luxemburg), Financial Ombudsman Service (Storbritannien), Altroconsumo (Italien), European Consumer Centre Network-organisationerna (i Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckiska republiken, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och Storbritannien), Les Mediateurs du Net (Frankrike), Risolvi Online (Italien) och BaFin (Tyskland), dataskyddsmyndigheter i Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckiska republiken, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och Storbritannien.

Att förse myndigheterna med information inom deras befogenheter (på deras begäran) och besvara frågor och/eller undersökningar på initiativ av användare eller andra intressenter i de länder som omfattas av deras jurisdiktion.

All kontoinformation.

 

Kolumnen med rubriken Syfte avser det som varje tredje part, med undantag av tillsynsmyndigheterna, vissa av betalningsprocessorerna, kreditupplysningsorganen och bedrägerirotlarna samt koncernföretagen som anges i slutet av den här tabellen, ska utföra för att uppfylla de skyldigheter som de enligt avtalet med PayPal ska uppfylla. Tillsynsmyndigheterna utövar sina ändamål i enlighet med tillsynens målsättningar och krav. Där det uttryckligen så anges i tabellen kan betalningsprocessorerna samt kreditupplysningsorganen och bedrägerirotlarna använda informationen i deras respektive databaser och vidarebefordra den till tredje parter i syfte att förhindra bedrägeri och bedöma kreditvärdighet, i enlighet med deras respektive villkor.