>> Visa alla villkor

 

Sekretessmeddelande

Ikraftträdandedatum: 6 maj 2022

 

 1. Översikt
 2. Kontakt
 3. Vilka personuppgifter samlar vi in?
 4. Varför sparar vi personuppgifter?
 5. Så här kommer vi att använda dina personuppgifter 
 6. Delar vi personuppgifter? 
 7. Hur arbetar vi med andra tjänster och plattformar?
 8. Internationella överföringar 
 9. Hur använder vi cookies och spårningsteknik?
 10. Vilka sekretessinställningar är tillgängliga för dig?
 11. Vilka rättigheter har du?
 12. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
 13. Får barn använda våra tjänster? 
 14. Vad mer behöver du veta?
 15. Definitioner
 16. Ytterligare information (inklusive Meddelande om bankbestämmelser för kunder i EES)

 

1. Översikt

PayPal har tagit fram det här sekretessmeddelandet för att förklara hur PayPal, i egenskap av personuppgiftsansvarig, får samla in, spara, behandla, dela och överföra dina personuppgifter när du besöker våra platser eller använder våra tjänster. Det här sekretessmeddelandet gäller dina personuppgifter när du besöker platserna eller använder tjänsterna. Det gäller inte webbplatser eller tjänster som vi inte äger eller kontrollerar, inklusive webbplatser eller tjänster som tillhör andra PayPal-användare.

I egenskap av europeisk bank registrerad i Luxemburg följer vi kraven i dataskyddslagar och finansiella regelverk. För att undanröja allt tvivel vill vi understryka att detta sekretessmeddelande inte är ett "ramavtal" enligt definitionen i EU-direktivet om betaltjänster (2007/64/EG) eller en implementering av det direktivet i EES-området.

Det här sekretessmeddelandet är avsett att hjälpa dig att få information om våra sekretessrutiner och förstå dina sekretessalternativ när du använder våra webbplatser och tjänster. Observera att tjänsterna vi erbjuder kan variera efter region. Det här sekretessmeddelandet kan kompletteras med ytterligare meddelanden beroende på de aktuella webbplatserna och tjänsterna. Kompletterande information finns i meddelandet om cookies och spårningstekniker och meddelandet om bankbestämmelser.

Vi har definierat vissa termer som används i hela sekretessmeddelandet. Du kan hitta betydelsen av termer med stor bokstav i avsnittet Definitioner.

Kontakta oss om du har frågor om våra sekretessrutiner som inte tas upp i det här sekretessmeddelandet.

 

2. Kontakt

Du kan kontakta oss om du har allmänna frågor eller funderingar om det här sekretessmeddelandet och kompletterande meddelanden eller om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi vill vara säkra på att dina frågor hamnar rätt:

 • Klicka här för att kontakta oss om ditt PayPal-konto eller din -transaktion, eller om en kortbetalning som gjorts till en handlare.
 • Klicka här för att kontakta oss om ditt Xoom-konto.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud online eller på PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.Du har dessutom rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i ditt land.

 

3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter om dig när du besöker våra platser eller använder våra tjänster, inklusive följande:

 • Information om registrering och användning – När du registrerar dig för att använda våra tjänster genom att skapa ett konto samlar vi in de personuppgifter som behövs för att erbjuda och genomföra dina begärda tjänster. Beroende på vilka tjänster du väljer kan du behöva uppge ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress och identifierande information för att skapa ett konto. Du kan behöva ange kompletterande personuppgifter när du använder våra tjänster.

 • Information om transaktionen och upplevelsen – När du använder våra tjänster eller besöker våra platser, till exempel för att genomföra köp från handlare, ta emot pengar, behandla betalningar eller överföra pengar till vänner och familj, samlar vi in information om transaktionen samt annan information relaterad till transaktionen såsom skickat eller efterfrågat belopp, betalat belopp för produkter eller tjänster, information om handlare, inklusive information om alla betalningsalternativ som används för att slutföra transaktionen, enhetsinformation, tekniska användardata och platsinformation.
 • Personuppgifter om deltagare När du använder våra tjänster eller besöker våra platser samlar vi in de personuppgifter som du anger om övriga deltagare i transaktionen.
 • Skicka eller be om pengar: När du skickar eller ber om pengar via tjänsterna samlar vi in personuppgifter såsom namn, postadress, telefonnummer och finansiell kontoinformation om den deltagare som tar emot pengar från eller skickar pengar till dig. Omfattningen av de personuppgifter som krävs om en deltagare kan variera beroende på de tjänster du använder för att skicka eller be om pengar.
 • Betala eller be någon annan att betala en räkning:  Om du använder våra tjänster för att betala en räkning åt någon annan, eller om du ber att en användare ska betala en räkning åt dig, samlar vi in kontoinnehavarens personuppgifter från dig, såsom namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och kontonummer för räkningen som du avser att betala eller ber att någon ska betala.
 • Lägga till värde på dina konton: Om du använder våra tjänster för att lägga till värde på ditt konto eller något annat konto du har, eller om du ber en användare att lägga till värde på något av dessa konton, kan vi komma att samla in personuppgifter från dig om den andra parten, eller från den andra parten om dig, för att kunna tillmötesgå din begäran. Om du till exempel använder våra tjänster för att ladda pengar på en mobiltelefon eller för att begära att saldot på ditt mobilkonto ska fyllas på, kan vi samla in personuppgifter och annan information, inklusive mobilkontonummer, från den andra deltagaren.
 • Information om din offentliga profil och dina vänner och kontakter – När vi ska hjälpa dig att utföra transaktioner med vänner och kontakter kan det underlätta om du har valt att koppla informationen i din kontaktlista till ditt konto eller om din kontoprofil är offentlig. Om du upprättar en kontoanslutning mellan din enhet eller en plattform för sociala medier och ditt konto, kommer vi att använda informationen i din kontaktlista (såsom namn, adress, e-postadress) för att förbättra din upplevelse när du använder tjänsterna. När din kontoprofil är offentlig kan andra användare hitta din profil och skicka dig pengar genom att söka efter dig via namn, användarnamn, e-postadress eller mobilnummer på PayPal och bekräfta att det är du genom att titta på ditt foto. Du kan när som helst göra din kontoprofil privat i dina PayPal.me-inställningar.
 • Personuppgifter som du väljer att ge oss för att få ytterligare tjänster eller specifika onlinetjänster – Om du begär eller deltar i en tilläggsfunktion på webbplatsen eller begär utökade tjänster eller andra tillval, kan vi samla in ytterligare information från dig. Vi skickar ett separat meddelande när uppgifterna samlas in om personuppgifterna används på annat sätt än vad som anges i det här sekretessmeddelandet.
 • Personuppgifter om dig om du använder tjänster utan varumärke – vissa tjänster finns tillgängliga utan att du behöver logga in eller skapa ett konto. Vi kommer att samla in personuppgifter när du interagerar med och utför betalningar med våra kortbetalningstjänster till handlare som inte bär varumärket PayPal och när du betalar med PayPal utan att logga in på ett konto. För våra betalningstjänster utan varumärke sker din interaktion med handlaren på deras plattform. Om du är kontoinnehavare, eller skapar ett konto vid ett senare tillfälle, kan vi komma att samla in information om transaktioner utan varumärke och koppla dem till ditt konto för att förbättra din kundupplevelse som kontoinnehavare samt för efterlevnads- och analysändamål. Om du inte är kontoinnehavare kommer vi att samla in och lagra all information som du tillhandahåller och använda den i enlighet med det här sekretessmeddelandet.
 • Personuppgifter om dig från tredje part – Vi får information från tredjepartskällor såsom handlare, dataleverantörer och kreditupplysningsföretag när lagen tillåter det.
 • Annan information som vi samlar in när du använder våra platser eller tjänster – Vi kan samla in ytterligare information från eller om dig när du kommunicerar med oss, kontaktar våra kundtjänstteam eller svarar på en undersökning.
 • Personer som saknar konto.
 • Om du använder våra tjänster utan att skapa eller logga in på ett konto samlar vi fortfarande in personuppgifter som kan omfatta din betalningsinformation, enhetsinformation och plats. När du använder våra tjänster utan att skapa eller logga in på ett konto kommer vi att använda sådan information för att behandla transaktioner, förhindra bedrägerier och följa lagen. Vi kan koppla den här informationen till ditt konto om du redan har ett eller om du skapar ett vid ett senare tillfälle.

 

4. Varför sparar vi personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter i ett identifierbart format så kort tid som möjligt för att uppfylla våra juridiska eller lagstadgade skyldigheter och för affärsändamål. Vi kan spara personuppgifter under längre tid än vad lagen kräver om det kan motiveras enligt våra berättigade affärsintressen och inte förbjuds enligt lag. Om ditt konto är avslutat kan vi vidta åtgärder för att maskera personuppgifter och annan information. Dock förbehåller vi oss rätten att spara och använda dessa data så länge det krävs för att följa gällande lagstiftning. Vi kommer att fortsätta att använda och lämna ut sådana personuppgifter i enlighet med det här sekretessmeddelandet.

De cookies vi använder har definierade giltighetstider. Om du inte besöker våra webbplatser eller använder våra tjänster innan en giltighetstid har gått ut, kommer våra cookies att inaktiveras och sparade data raderas. Mer information finns i vårt Meddelande om cookies och spårningstekniker.

 

5. Så här kommer vi att använda dina personuppgifter

Vi kan behandla dina personuppgifter när vi har en giltig rättslig grund för att göra det. Beroende på omständigheterna kan vi förlita oss på ditt samtycke eller på att behandling krävs för att uppfylla ett avtal med dig eller för att följa lagstiftningen. Vi kan också behandla dina personuppgifter då vi anser att det ligger i vårt eller andras legitima intresse med beaktande av dina intressen, rättigheter och förväntningar.

Tillhandahållandet av tjänster som krävs för att uppfylla vårt avtal med dig, inklusive:

 • För att driva platserna och tillhandahålla tjänsterna, däribland för att:

  • utföra eventuella förpliktelser före avtalets ingående
  • initiera en betalning, skicka eller be om pengar, fylla på saldot på ett konto eller betala en räkning
  • autentisera din åtkomst till ett konto
  • kommunicera med dig om ditt konto, platserna, tjänsterna eller PayPal
  • skapa en kontoanslutning mellan ditt konto och ett tredjepartskonto eller en tredjepartsplattform
  • inhämta kreditupplysningar och utföra andra ekonomiska kontroller, utvärdera ansökningar och jämföra information i korrekthets- och verifieringssyften
  • uppdatera dina konto- och betalningsuppgifter.
 • För att sköta våra affärsmässiga behov såsom kontroll, analys och förbättring av våra tjänsters och platsers prestanda och funktionalitet. Vi analyserar till exempel användarbeteende och undersöker hur ni använder våra tjänster.
 • För att hantera risker och skydda platserna, tjänsterna och dig mot bedrägerier genom att bekräfta din identitet. PayPals risk- och bedrägeriverktyg använder personuppgifterenhetsinformationtekniska användardata och platsinformation från de av våra platser och webbplatser som erbjuder PayPal-tjänster för att hjälpa till att upptäcka och förhindra bedrägerier och missbruk av tjänsterna.
 • För att uppfylla våra åtaganden och genomdriva villkoren för våra platser och tjänster, inklusive att följa alla gällande lagar och regler.
 • För våra berättigade intressen, inklusive att:
  • genomdriva villkoren hos våra platser och tjänster
  • hantera våra dagliga affärsbehov, såsom kontroll och analys
  • hantera risker, bedrägerier och missbruk av PayPal-tjänster
  • anonymisera personuppgifter för att kunna tillhandahålla samlad statistik till tredje part, inklusive andra företag och allmänheten, om hur, när och varför användare besöker våra platser och använder våra tjänster
  • bedriva marknadsföring företag till företag
  • tillhandahålla anpassade tjänster (även kallad intressebaserad marknadsföring) som PayPal erbjuder på webbplatser och onlinetjänster som tillhör tredje part. Vi kan använda dina personuppgifter och annan information som samlats in i enlighet med det här sekretessmeddelandet för att anpassa visning, funktioner eller erbjudanden för dig på webbplatser som tillhör tredje part.
  • göra det enklare för dig att hitta och komma i kontakt med andra. Om du till exempel låter oss få tillgång till dina kontakter eller när din kontoprofil är offentlig, så kan vi föreslå personer som du kanske känner och hjälpa andra att komma i kontakt med dig och skicka pengar till dig genom att låta dem hitta din profil när de söker efter dig via namn, användarnamn, e-postadress eller mobilnummer på PayPal. Vi kan till exempel komma att koppla samman uppgifter som vi får om dig genom din och dina kontakters användning av tjänsterna och information som du och andra anger för att föreslå personer som du kanske känner eller som du vill genomföra transaktioner med via våra tjänster. Social funktionalitet och funktioner som är avsedda att förenkla din användning av tjänsterna tillsammans med andra varierar beroende på tjänst.
 • Med ditt samtycke, bland annat:
  • För att ge dig marknadsföring om PayPal-produkter och -tjänster samt om produkter och tjänster från fristående företag. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att anpassa marknadsföringsinnehållet och vissa tjänster eller upplevelser på webbplatsen för att bättre matcha dina intressen på PayPals webbplats eller andra webbplatser från tredje part.
  • För att använda cookies och andra spårningstekniker i syfte att erbjuda dig en anpassad visning, funktion, tjänst eller erbjudande och/eller arbeta med tredje part, såsom handlare och reklam- eller analysföretag, för att erbjuda dessa anpassade tjänster (även kallad intressebaserad marknadsföring).
  • För att ge dig platsspecifika alternativ, funktionalitet eller erbjudanden om du väljer att dela din platsinformation via tjänsterna. Vi kommer att använda informationen för att förbättra säkerheten hos webbplatserna och tjänsterna och förse dig med platsbaserade tjänster i form av t.ex. reklam, sökresultat och annat anpassat (även kallat intressebaserad marknadsföring) innehåll.
  • För att svara på dina förfrågningar, till exempel för att kontakta dig angående en fråga som du har skickat till vår kundtjänst.

Du kan när som helst och utan kostnad återkalla ditt samtycke. I avsnittet "Dina sekretessinställningar" finns mer information om hur det går till.

 

6. Delar vi personuppgifter?

Vi kan dela dina personuppgifter eller annan information om dig med andra på olika sätt enligt beskrivningen i det här avsnittet i sekretessmeddelandet. Vi kan dela dina personuppgifter eller annan information av följande skäl:

Med andra medlemmar i PayPal-koncernen: Vi kan dela dina personuppgifter med medlemmar i PayPal-koncernen för att bland annat tillhandahålla de tjänster som du har begärt eller auktoriserat, för att hantera risker, hjälpa till att identifiera och förhindra potentiellt olagliga eller bedrägliga handlingar eller annat som kan bryta mot vår policy och våra avtal och för att hjälpa oss att hantera tillgängligheten och anslutbarheten hos PayPals produkter, tjänster och kommunikation.

Med andra företag som tillhandahåller tjänster till oss: Vi delar personuppgifter med tjänsteleverantörer från tredje part som utför tjänster och funktioner enligt våra instruktioner och för vår räkning. Dessa tjänsteleverantörer från tredje part kan exempelvis utföra tjänster åt dig, verifiera din identitet, hjälpa till med att behandla transaktioner, förse dig med reklam för våra produkter och tjänster, eller tillhandahålla kundsupport. 

Med andra finansinstitut: Vi delar personuppgifter med andra finansinstitut som vi samarbetar med för att gemensamt skapa och erbjuda en produkt. Dessa finansinstitut får endast använda den här informationen för att marknadsföra och erbjuda PayPal-relaterade produkter, om du inte har godkänt andra ändamål. Vi kan också dela personuppgifter för att behandla transaktioner, ge dig förmåner som är kopplade till dina kvalificerade kort och uppdatera dina betalningsuppgifter.

Med de andra parterna i transaktioner där du använder våra tjänster, till exempel andra användare, handlare och deras tjänsteleverantörer: Vi kan dela information om dig och ditt konto med andra parter som är inblandade i behandlingen av dina transaktioner. Det omfattar andra användare som du skickar pengar till eller tar emot pengar från samt handlare och deras tjänsteleverantörer. Informationen kan omfatta:

 • personuppgifter och kontoinformation som krävs för att genomföra transaktionen
 • personuppgifter som hjälper andra deltagare att lösa tvister och identifiera och förhindra bedrägerier och
 • Anonyma data och prestandaanalyser som hjälper handlare förstå användningen av våra tjänster bättre och låter de förbättra användarnas upplevelser. 

Med andra tredje parter i affärssyfte eller enligt vad som tillåts eller krävs enligt lag: Vi kan dela information om dig med andra parter i PayPals affärssyften eller enligt vad som tillåts eller krävs enligt lag, såsom:

 • om vi måste göra det enligt lag, juridisk process eller bestämmelser
 • till Polismyndigheten eller andra myndigheter eller till andra tredje parter enligt föreläggande eller annan juridisk process eller juridiskt krav som gäller PayPal eller PayPal-koncernen
 • om vi efter eget gottfinnande anser att det är nödvändigt eller lämpligt att avslöja personuppgifter för att förhindra fysisk eller ekonomisk skada i samband med utredning av olaglig eller misstänkt olaglig verksamhet
 • för att skydda en persons intressen
 • med kreditupplysningsföretag och databehandlingsföretag för kreditupplysningar och i syfte att bekämpa bedrägerier och följa föreskrifter
 • för att utreda brott mot eller genomdriva användaravtal eller andra juridiska villkor som gäller för våra tjänster
 • för att skydda vår egendom, våra tjänster och våra rättigheter
 • för att underlätta köp eller försäljning av hela eller en del av PayPals verksamhet
 • i anslutning till frakt och relaterade tjänster för köp som görs med en tjänst
 • för att bedöma och hantera risker och förhindra bedrägerier mot oss och våra användare i samband med våra platser eller användning av våra tjänster, inklusive bedrägerier som sker hos eller inbegriper våra affärspartner, strategiska samarbeten eller andra personer och handlare.
 • till bankpartner enligt kraven för kortsamarbeten för att inkluderas på deras lista med avstängda handlare
 • till kreditupplysnings- och inkassoföretag
 • till företag som vi planerar att gå ihop med eller bli uppköpta av och
 • för att stödja våra funktioner för granskning, efterlevnad och företagsstyrning.

Med ditt samtycke: Vi lämnar också ut dina personuppgifter och annan information med ditt samtycke eller enligt dina instruktioner, inklusive om du godkänner att ditt konto kopplas till ett tredjepartskonto eller en tredjepartsplattform.

Dessutom kan PayPal överlämna aggregerade statistiska data till tredje part, inklusive andra företag och medborgare, om hur, när och varför användare besöker våra webbplatser och använder våra tjänster. Sådana uppgifter kommer inte att identifiera dig personligen eller informera om din användning av webbplatserna eller tjänsterna. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part för deras marknadsföringsändamål utan ditt medgivande.

 

7. Hur arbetar vi med andra tjänster och plattformar?

En stor och nyskapande fördel med PayPals tjänster är att du kan koppla ditt konto till ett tredjepartskonto eller en tredjepartsplattform. En koppling till en sådan tredje part som du godkänner eller möjliggör mellan ditt konto och ett konto, ett betalningsalternativ eller en plattform utanför PayPal som du rättmätigt kontrollerar eller äger, kallas i det här sekretessmeddelandet för "kontokoppling". När du godkänner en sådan koppling utbyter PayPal och den tredje parten dina personuppgifter och annan information direkt. Exempel på kontokopplingar är:

 • att koppla ditt konto till ett konto i sociala medier eller en meddelandetjänst
 • att koppla ditt konto till ett tredjepartsföretag som sammanställer data eller erbjuder finansiella tjänster, om du ger företaget dina inloggningsuppgifter till kontot eller
 • att använda ditt konto för att göra betalningar till en handlare eller tillåta en handlare att debitera ditt konto.

Om du väljer att skapa en kontokoppling kan vi få information från den tredje parten om dig och din användning av den tredje partens tjänst. Om du till exempel kopplar ditt konto till ett konto i sociala medier får vi personuppgifter från leverantören av tjänsten via kontokopplingen. Om du kopplar ditt konto till andra finansiella konton, direkt eller via en tjänsteleverantör från tredje part, kan vi få tillgång till ditt saldo och din transaktionsinformation, t.ex. i form av köp och penningöverföringar. Vi använder all sådan information som vi får från en tredje part via en kontokoppling i enlighet med det här sekretessmeddelandet. 

Information som vi delar med en tredje part och som baseras på en kontokoppling används och lämnas ut i enlighet med den tredje partens sekretessrutiner. Innan du godkänner en kontokoppling ska du granska sekretessmeddelandet för den tredje part som du beviljar kontokopplingen för och som därigenom får åtkomst till dina personuppgifter. Personuppgifter som PayPal delar med ett konto eller en plattform från tredje part, som ett konto i sociala medier, kan till exempel i sin tur komma att delas med vissa andra parter, inklusive allmänheten, beroende på kontots eller plattformens sekretessrutiner. 

 

8. Internationella överföringar

Vår verksamhet bygger på ett nätverk av datorer, molnbaserade servrar och annan infrastruktur och informationsteknik, inklusive men inte begränsat till, leverantörer av tredjepartstjänster. 

Parterna som nämns ovan kan vara etablerade i andra jurisdiktioner än din och befinna sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och Storbritannien. De här länderna erbjuder inte alltid sekretesskydd på likvärdig nivå. Vi har vidtagit specifika åtgärder enligt dataskyddslagen i EES för att skydda dina personuppgifter. I synnerhet följer vi bindande verksamhetsregler som godkänts av behöriga tillsynsmyndigheter (tillgängliga här) för överföring av dina personuppgifter inom företag med koppling till PayPal. Andra överföringar kan baseras på avtalsskydd. Kontakta oss för mer information.

Om du genomför transaktioner med parter utanför EES, Schweiz eller Storbritannien eller ansluter vår tjänst till plattformar, såsom sociala medier, utanför EES, Schweiz eller Storbritannien, måste vi överföra dina personuppgifter till sådana parter för att kunna tillhandahålla den begärda tjänsten.

 

9. Hur använder vi cookies och spårningstekniker? 

När du besöker våra webbplatser, använder våra tjänster eller besöker en webbplats från tredje part som vi tillhandahåller onlinetjänster för så kan vi och våra affärspartner och leverantörer komma att använda oss av cookies och andra spårningstekniker (gemensamt kallade Cookies) för att identifiera dig som användare och anpassa dina onlineupplevelser, de tjänster du använder och annat onlineinnehåll och annonsering. De kan även användas för att mäta effektiviteten hos kampanjer och genomföra analyser samt för att minimera risker genom att förhindra potentiella bedrägerier och främja tillit och säkerhet på våra webbplatser och för våra tjänster. Vissa aspekter av och funktioner hos våra tjänster och webbplatser är enbart tillgängliga genom att använda Cookies. Om du väljer att inaktivera eller avvisa Cookies kan din användning av webbplatserna och tjänsterna därför komma att begränsas eller hindras helt.

DNT (Do Not Track) är en valfri inställning i webbläsaren som ger dig möjlighet att välja alternativ för spårning av annonsörer och andra tredje parter. Vi svarar inte på DNT-signaler.

Mer information om hur vi använder cookies finns i vårt Meddelande om cookies och spårningstekniker.

 

10. Vilka sekretessinställningar är tillgängliga för dig?

När det handlar om sekretessrutinerna och informationen som beskrivs i det här sekretessmeddelandet erbjuds du olika valmöjligheter. Många av valmöjligheterna förklaras när du registrerar dig för eller använder en tjänst eller i samband med din användning av en webbplats. Du kan få ytterligare instruktioner och anvisningar när du navigerar i tjänsterna.

 • Alternativ för de personuppgifter vi samlar in
  • Personuppgifter. Du kan avstå från att lämna personuppgifter när det begärs av PayPal, men kommer då kanske inte att kunna använda våra tjänster, helt eller delvis. 
  • Platsinformation och annan information på enhetsnivå. Enheten du använder för åtkomst till webbplatserna eller tjänsterna kan komma att samla in information om dig, inklusive platsinformation och användardata, vilka PayPal därefter kan komma att samla in och använda. Du får information om hur du begränsar insamling av sådana uppgifter i inställningarna för din enhet. 
 • Alternativ som rör vår användning av dina personuppgifter
 • Hitta och ta kontakt med andra. Om funktionen är tillgänglig, kan du hantera inställningar för att hitta och ta kontakt med andra från ditt konto hos tjänsten du använder.
 • Alternativ för kontokopplingar
  • Om du godkänner en kontokoppling till ett konto eller en plattform som tillhör tredje part, t.ex. i form av ett konto i sociala medier, kan du eventuellt hantera inställningarna för kontokopplingen från ditt konto eller från kontot eller plattformen som tillhör tredje part. I sekretessmeddelandet som reglerar plattformen som tillhör tredje part finns mer information om dina tillgängliga alternativ.
 • Alternativ för cookies
  • Onlinespårning och intressebaserad marknadsföring. Vi samarbetar med partner och leverantörer av tredjepartstjänster för att visa dig reklam med hjälp av annonsrelaterade cookies och spårpixlar. Du kan välja bort annonsrelaterade cookies och spårpixlar från tredje part. Då får du inte längre reklam som är riktad mot dig. Du kommer fortfarande att se våra annonser på webbplatser som tillhör tredje part.
   • Under Dina alternativ online finns mer information om annonsrelaterade cookies och intressebaserad marknadsföring från tredje part och om hur du väljer bort dessa rutiner hos företag som deltar i branschens självreglering.
  • Du kan i vissa fall välja inställningar för din webbläsare. Din webbläsare eller internetenhet kan till exempel tillåta att du tar bort, inaktiverar eller blockerar vissa cookies och andra spårningstekniker. Mer information finns på AboutCookies.org. Du kan välja att aktivera de här alternativen, men effekten kan bli att du förlorar tillgången till flera av huvudfunktionerna hos en tjänst eller plats.
  • Du kan i vissa fall välja hur cookies och andra spårningstekniker ska tillämpas när du använder en tjänst eller besöker delar av en webbplats. Du kan till exempel få frågan om du vill att tjänsten eller webbplatsen ska "komma ihåg" vissa saker om dig. Vi använder då cookies och andra spårningstekniker i den utsträckning som du godkänner.
  • Mer information om hur vi använder cookies och spårningstekniker finns på sidan Meddelande om cookies och spårningstekniker.
 • Alternativ för din registrering och din kontoinformation
  • Om du har ett konto kan du granska och redigera personuppgifter genom att logga in och uppdatera informationen direkt eller genom att kontakta oss. Kontakta oss om du inte har ett konto eller om du har frågor om din kontoinformation eller andra personuppgifter.
 • Alternativ för kommunikation
  • Säljfrämjande marknadsföring: Vi kan skicka marknadsföringsinnehåll till dig om våra platser, tjänster och produkter, produkter vi erbjuder i samarbete med finansinstitut samt produkter och tjänster från utomstående tredje parter och medlemmar i PayPal-koncernen via olika kommunikationskanaler som t.ex. e-post, sms, popup-fönster, push-aviseringar och meddelandeprogram. Du kan välja bort dessa marknadsföringsmeddelanden genom att följa instruktionerna i de meddelanden du får. Om du har ett konto hos oss kan du även justera dina önskemål om kommunikation i dina kontoinställningar. För meddelanden via push-aviseringar kan du hantera inställningarna direkt i din enhet.
  • Information och övrigt: Vi skickar meddelanden till dig som vi är tvungna eller ålagda att skicka till användare av våra tjänster, meddelanden med viktig information och andra meddelanden som du beställer från oss. Du kan inte välja bort att få dessa meddelanden. Du kan dock välja på vilket sätt och i vilket format du får dessa meddelanden.

   

  11. Vilka rättigheter har du?

  Du har vissa rättigheter gällande dina personuppgifter, med förbehåll för begränsningar enligt dataskyddslagen i EES. I synnerhet har du rätt till åtkomst, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Kontakta oss om du vill utöva dessa rättigheter.

  Med förbehåll för vissa krav har du dessutom rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på legitima intressen eller ett allmänt intresse eller en officiell myndighet med befogenhet.

  Om du har ett konto för någon av våra tjänster kan du i allmänhet granska och ändra personuppgifter i kontot genom att logga in och uppdatera informationen direkt. Vi kan använda automatiserat beslutsfattande för beslut om kredit med ditt medgivande eller om det krävs för att ingå eller fullfölja ett avtal eller auktoriseras enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella lagstiftning. Kontakta oss om du behöver mer information om automatiserat beslutsfattande.

  Kontakta oss för mer information om automatiserat beslutsfattande.

   

  12. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

  Vi har tekniska, fysiska och administrativa säkerhetsåtgärder i syfte att ge dina personuppgifter ett rimligt skydd mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, utlämnande och ändring. Säkerhetsåtgärderna omfattar brandväggar, datakryptering, fysiska åtkomstkontroller för våra datacentra och behörighetskontroller för åtkomst till information. Vi är måna om att skydda våra system och tjänster, men det är ditt ansvar att skydda och hemlighålla lösenord och registreringsinformation för ditt konto och din profil och att verifiera att de personuppgifter vi har om dig är riktiga och aktuella. Vi ansvarar inte för att skydda personuppgifter som vi delar med en tredje part via en kontokoppling som du har godkänt. 

   

  13. Får barn använda våra tjänster?

  Platserna och tjänsterna är inte riktade till barn under 16 år. Vi samlar inte medvetet in information, inklusive personuppgifter, från barn eller andra personer som inte har laglig rätt att använda våra platser och tjänster. Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 16 år raderar vi uppgifterna omedelbart, om vi inte åläggs att behålla dem enligt lag. Kontakta oss om du tror att vi av misstag eller oavsiktligt har samlat in information från ett barn under 16 år.

   

  14. Vad mer behöver du veta?

  Ändringar av sekretessmeddelandet. 

  Vi kan komma att ändra det här sekretessmeddelandet för att återspegla förändringar i vår verksamhet, på våra platser eller hos våra tjänster eller enligt gällande lagstiftning. Det reviderade sekretessmeddelandet träder i kraft på det publicerade ikraftträdandedatumet. 

  Om den reviderade versionen innehåller en väsentlig förändring meddelar vi om förändringen 30 dagar i förväg genom ett meddelande på sidan "Policyuppdateringar" på vår webbplats. Vi kan också meddela användare om ändringen via e-post eller på annat sätt. 

   

  15. Definitioner

  • Konto avser ett PayPal-konto eller ett Xoom-medlemskonto.

  • Personuppgiftsansvarig innebär att PayPal fastställer syfte och metod för behandlingen av personuppgifter.

  • Enhetsinformation avser data som kan samlas in automatiskt från en enhet som används för att ansluta till platsen eller tjänsterna. Sådana uppgifter kan omfatta, men är inte begränsade till, enhetstyp, enhetens nätverksanslutningar, enhetens namn, enhetens IP-adress, information om enhetens webbläsare och vilken internetanslutning du använder för att ansluta till platsen eller tjänsterna, platsinformation, information om appar som laddats ner till enheten och biometriska data.

  • Platsinformation avser information som med rimlig noggrannhet identifierar din plats, till exempel via longitud- och latitudkoordinater som erhållits via GPS, Wifi eller triangulering via mobilnät. 

  • PayPal avser PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. och dess dotterbolag, koncernföretag eller filialer. I det här sekretessmeddelandet betecknas PayPal ibland som "vi", "oss" eller "vår", beroende på sammanhanget.

  • Personuppgifter avser information som kan kopplas till en identifierad eller direkt eller indirekt identifierbar fysisk person. "Personuppgifter" kan bland annat omfatta namn, postadress (inklusive fakturerings- och leveransadresser), telefonnummer, e-postadress, betalkortsnummer, annan finansiell kontoinformation, kontonummer, födelsedatum och statligt utfärdade identitetsuppgifter (t.ex. i form av körkortsnummer, nationellt ID-nummer, passnummer). 

  • Behandling avser en metod vi använder för att hantera en eller flera användares personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt eller inte, till exempel genom insamling, registrering, ordning, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning och konsultering, yppande via överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, samordning eller sammanställande, begränsning, radering eller förstörelse av personuppgifter.

  • Tjänster avser alla produkter, tjänster, innehåll, egenskaper, teknik eller funktioner och alla relaterade webbplatser, program och tjänster som erbjuds dig av PayPal eller Xoom.

  • Platser avser webbplatser, mobilappar, officiella sociala medieplattformar eller annan onlineegendom som PayPal använder för att erbjuda tjänster och där sekretessmeddelandet finns publicerat eller länkat.

  • Tekniska användardata avser information vi samlar in från din mobiltelefon, dator eller annan enhet som du använder för att få åtkomst till platserna eller tjänsterna. Vi använder tekniska användardata för att analysera hur du använder webbplatserna och tjänsterna, exempelvis vad du har sökt och visat på webbplatserna och hur du använder våra tjänster, inklusive din IP-adress, statistik om hur sidor läses in eller visas, vilka webbplatser du har besökt innan du kommit till våra webbplatser och annan användnings- och webbinformation som samlas in via cookies.

  • Användare avser en person som använder tjänsten eller har tillgång till platserna.

   

  16. Ytterligare information

  Informationen i det här avsnittet kan vara specifik för kunder beroende på region eller hur du använder tjänsterna. Den här informationen får PayPal från tredje parter som du kan samverka med när du använder tjänsterna.

  • Meddelande om bankbestämmelser för kunder i EES
  • Google ReCaptcha

   

  Meddelande om bankbestämmelser för kunder i EES

  I allmänhet kräver Luxemburgs lagar, vilka styr PayPals hantering av användardata (dataskydd och banksekretess), en högre grad av insyn än de flesta andra EU-lagar. Därför listar PayPal i sitt sekretessmeddelande, till skillnad från de flesta leverantörer av internetbaserade tjänster eller finansiella tjänster i EU, alla tjänsteleverantörer från tredje part och affärspartner som användardata kan utlämnas till, tillsammans med syftet med utlämnandet och den typ av information som lämnas ut. En länk till dessa tredje parter finns här. Genom att godkänna sekretessmeddelandet och ha ett konto hos PayPal samtycker du uttryckligen till att data överförs till dessa tredje parter i de syften som anges.

  PayPal kan komma att uppdatera ovanstående lista över tredje parter under den första arbetsdagen i varje kvartal (januari, april, juli och oktober). PayPal börjar inte överföra data till de nya aktörerna eller för de nya ändamålen eller datatyperna som anges i varje uppdatering förrän 30 dagar efter det datum då listan offentliggörs via det här sekretessmeddelandet. Du bör läsa igenom listan en gång i kvartalet, på de datum som anges ovan, på PayPals webbplats. Om du inte invänder mot den nya dataredovisningen inom 30 dagar efter publiceringen av den uppdaterade listan över tredje parter, anses du ha godkänt ändringarna i listan och i det här sekretessmeddelandet. Om du inte godkänner ändringarna kan du avsluta ditt konto och sluta använda våra tjänster.

  För att tillhandahålla PayPal-tjänsterna måste vissa av uppgifterna som vi inhämtar (enligt beskrivning i det här sekretessmeddelandet) överföras till andra företag inom PayPal-koncernen eller andra aktörer, inklusive de som anges i det här avsnittet i egenskap av betalningsleverantörer, betalningsförmedlare eller kontoinnehavare (eller liknande egenskaper). Du bekräftar att dessa aktörer enligt lokal lagstiftning kan bli föremål för lagar, bestämmelser, förfrågningar, utredningar eller order som kan kräva att uppgifter utlämnas till relevanta myndigheter i det aktuella landet. Genom att använda PayPal-tjänsterna samtycker du till att vi förmedlar sådana uppgifter för att tillhandahålla PayPal-tjänsterna till dig.

  Mer specifikt samtycker du till och anvisar PayPal att göra något eller allt av följande med din information:

  1. Lämna ut nödvändiga uppgifter till: Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter; säkerhetsstyrkor; behöriga statliga, mellanstatliga eller överstatliga organ; behöriga organ, avdelningar, tillsynsmyndigheter, självregleringsmyndigheter eller organisationer (inklusive, men inte begränsat till, de myndigheter som beskrivs i avsnittet "Myndigheter" i listan över tredjepartsleverantörer här) och andra tredje parter, inklusive PayPals koncernföretag. Detta gäller om (i) vi är rättsligt tvingade och tillåtna att åtlyda dem, inklusive, men inte begränsat till, Luxemburgs lagar från 24 juli 2015 gällande den amerikanska Foreign Account Tax Compliance Act (utlandskontolagen) och från 18 december 2015 gällande OECD:s gemensamma rapporteringsstandard ("CRS-lagen"), (ii) vi har anledning att tro att de är lämpliga för oss att samarbeta med vid utredningar av bedrägerier eller annan olaglig verksamhet eller potentiellt olagliga aktiviteter, eller (iii) för att utreda brott mot vårt användaravtal (inklusive, men inte begränsat till, din betalningsmetod eller din betalkortsutfärdare).

   Om du omfattas av FATCA- eller CRS-lagen är vi skyldiga att meddela dig gällande information om dig som vi kan överföra till olika myndigheter. Läs mer om PayPals skyldigheter enligt FATCA- och CRS-lagen, och hur de kan påverka dig, och ta del av den information som vi kan lämna ut till följd av dem.

   Vi och andra organisationer, inklusive parter som accepterar PayPal, kan också dela, komma åt och använda (inklusive från andra länder) nödvändig information (inklusive, men inte begränsat till, den information som registrerats av bedrägeribekämpande myndigheter) för att hjälpa oss och dem att bedöma och hantera risker (inklusive, men inte begränsat till, att förebygga bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism). Kontakta oss för mer information om relevanta organisationer som arbetar för att förhindra bedrägeri. Klicka här för information om dessa organisationer, bedrägeribekämpande myndigheter och andra tredje parter.

  2. Lämna ut kontoinformation till ägare av immateriella rättigheter om de, enligt tillämplig lagstiftning i ett EU-land, har ett krav mot PayPal för utomrättsligt avslöjande av information på grund av ett brott mot deras immateriella rättigheter för vilka PayPal-tjänster har använts (inklusive, men inte begränsat till, avsnitt 19, punkt 2, underavsnitt 3 i tyska varumärkeslagen eller avsnitt 101, punkt 2, underavsnitt 3 i tyska upphovsrättslagen).

  3. Lämna ut nödvändig information som svar på krav från kreditkortsföreningar eller i civila eller straffrättsliga processer.

  4. Lämna ut ditt namn och din PayPal-länk i PayPals användarkatalog. Dina uppgifter kommer att bekräftas till andra PayPal-användare som svar på en användare som söker efter ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer, eller en del av den informationen. Ändamålet är att personer ska göra betalningar till rätt användare. Den här funktionen kan stängas av i PayPals profilinställningar.

  5. Om du som handlare använder en tredje part för åtkomst till eller integration med PayPal kan vi komma att lämna ut nödvändig information till en sådan partner för att underlätta och upprätthålla ett sådant avtal (inklusive, men inte begränsat till, status för din PayPal-integration, oavsett om du har ett aktivt PayPal-konto och om du redan arbetar med en annan PayPal-integrationspartner).

  6. Lämna ut nödvändig information till betalningsförmedlare, revisorer, kundtjänstleverantörer, kreditupplysnings- och bedrägeriorganisationer, leverantörer av finansiella produkter, kommersiella partner, marknadsförings- och PR-byråer, leverantörer av drifttjänster, koncernföretag, organisationer, marknadsplatser och andra tredje parter som listas här. Ändamålet med att lämna ut uppgifter är att kunna tillhandahålla PayPal-tjänster till dig. Vi anger även icke-uttömmande exempel under varje "kategori" i listan över tredje parter på de faktiska tredje parter (som även kan inbegripa deras efterträdare) som vi för närvarande lämnar ut din kontoinformation till, eller som vi kan lämna ut din kontoinformation till, tillsammans med anledningen till att vi gör det samt den faktiska information som lämnas ut. Dessa tredje parter är genom lag eller avtal hindrade från att använda uppgifterna för andra ändamål än de som ligger till grund för att uppgifterna lämnades ut, om inte annat uttryckligen anges.

  7. Lämna ut uppgifter till ditt ombud eller en juridisk representant (t.ex. en fullmaktsinnehavare eller förmyndare).

  8. Lämna ut samlade statistiska uppgifter till våra affärspartner eller i PR-syfte. Vi kan till exempel uppge att en viss procentandel av våra användare bor i Manchester. Denna samlade information är dock inte knuten till personuppgifter.

  9. Dela nödvändig kontoinformation med icke anslutna tredje parter (listas här) för att användas i följande syfte:

   1. Förebyggande av bedrägeri och riskhantering: för att förebygga bedrägeri eller bedöma och hantera risker.

   2. Kundtjänst: i syfte att hjälpa kunder, såsom att utföra service på dina konton eller lösa tvister (t.ex. om fakturering eller transaktioner).

   3. Frakt: i anslutning till frakt och relaterade tjänster för köp som gjorts med PayPal.

   4. Efterlevnad av lagen: i syfte att hjälpa dem att följa verifieringskrav gällande åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering.

   5. Tjänsteleverantörer: i syfte att låta tjänsteleverantörer som har avtal med oss bidra till vår verksamhet, till exempel för att förebygga bedrägeri, driva in betalning och tillhandahålla marknadsföring, kundtjänst och tekniska tjänster. Våra avtal anger att dessa tjänsteleverantörer endast får använda din information i anslutning till de tjänster de utför åt oss och inte för eget bruk.

   

  Google ReCaptcha

  PayPal använder ReCaptcha på platser och tjänster. Din användning av ReCaptcha är föremål för Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.

  ReCaptcha används bara för att bekämpa skräppost och missbruk.