>> Visa alla villkor

 

Sekretessmeddelande

Datum för ikraftträdande: 16 december 2020

 

 1. Översikt
 2. Vilka personuppgifter samlar vi in?
 3. Varför sparar vi personuppgifter?
 4. Hur behandlar vi personuppgifter? 
 5. Delar vi personuppgifter? 
 6. Hur arbetar vi med andra tjänster och plattformar?
 7. Internationella överföringar 
 8. Hur använder vi cookies och spårningsteknik?
 9. Vilka sekretessinställningar är tillgängliga för dig?
 10. Vilka rättigheter har du?   
 11. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
 12. Kan barn använda våra tjänster? 
 13. Vad mer behöver du veta?
 14. Kontakta oss
 15. Definitioner
 16. Ytterligare information (inklusive Meddelande om bankbestämmelser för kunder i EES)

 

1. Översikt

PayPal har tagit fram det här sekretessmeddelandet för att förklara hur PayPal, i egenskap av personuppgiftsansvarig, får samla in, spara, behandla, dela och överföra dina personuppgifter när du besöker våra platser eller använder våra tjänster. Det här sekretessmeddelandet gäller dina personuppgifter när du besöker platserna eller använder tjänsterna. Det gäller inte webbplatser eller tjänster som vi inte äger eller kontrollerar, inklusive webbplatser eller tjänster som tillhör andra PayPal-användare.

I egenskap av en europeisk bank registrerad i Luxemburg följer vi kraven i dataskyddslagar och finansiella regelverk. För att undanröja allt tvivel vill vi understryka att detta sekretessmeddelande inte är ett ”ramavtal” enligt definitionen i EU-direktivet om betaltjänster (2007/64/EG) eller en implementering av det direktivet i EES-området.

Det här sekretessmeddelandet är avsett att hjälpa dig att få information om våra sekretessrutiner och förstå dina sekretessalternativ när du använder våra platser och tjänster. Observera att tjänsterna vi erbjuder kan variera efter region. Detta sekretessmeddelande kan kompletteras med ytterligare meddelanden beroende på de platser och tjänster det rör.  Kompletterande information finns i meddelandet om cookies och spårningsteknik och meddelandet om bankbestämmelser.

Vi har definierat vissa termer som används i hela sekretessmeddelandet. Du kan hitta betydelsen av termer med stor bokstav i avsnittet Definitioner.

Kontakta oss om du har frågor om våra sekretessrutiner som inte tas upp i det här sekretessmeddelandet.

 

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter om dig när du besöker våra platser eller använder våra tjänster, inklusive följande:

 • Information om registrering och användning – När du registrerar dig för att använda våra tjänster genom att skapa ett konto samlar vi in de personuppgifter som behövs för att erbjuda och uppfylla de tjänster som du har bett om.  Beroende på vilka tjänster du väljer kan du behöva uppge ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress och identifierande information för att skapa ett konto. Du kan behöva ange kompletterande personuppgifter när du använder våra tjänster.

 • Information om transaktionen och upplevelsen – När du använder våra tjänster eller besöker våra platser, till exempel för att genomföra köp från handlare, ta emot pengar, behandla betalningar eller överföra pengar till vänner och familj, samlar vi in information om transaktionen samt annan information relaterad till transaktionen såsom skickat eller efterfrågat belopp, betalat belopp för produkter eller tjänster, information om handlare, inklusive information om alla betalningsalternativ som används för att slutföra transaktionen, enhetsinformation, tekniska användardata och platsinformation.
 • Personuppgifter om deltagare När du använder våra tjänster eller besöker våra platser samlar vi in de personuppgifter som du anger om övriga deltagare i transaktionen.
 • Skicka eller be om pengar:  När du skickar eller ber om pengar via tjänsterna samlar vi in personuppgifter såsom namn, postadress, telefonnummer och finansiell kontoinformation om den deltagare som tar emot pengar från eller skickar pengar till dig.  Omfattningen av de personuppgifter som krävs av en deltagare kan variera beroende på vilka tjänster du använder för att skicka eller be om pengar.  
 • Betala eller be någon annan att betala en räkning:  Om du använder våra tjänster för att betala en räkning åt någon annan, eller om du ber att en användare ska betala en räkning åt dig, samlar vi in kontoinnehavarens personuppgifter från dig, såsom namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och kontonummer för räkningen som du avser att betala eller ber att någon ska betala.
 • Fylla på saldot på dina konton:  Om du använder våra tjänster för att fylla på saldot på ditt konto eller på något annat konto du har, eller om du ber en användare att fylla på saldot på något av dessa konton, kan vi samla in personuppgifter från dig om den andra parten, eller från den andra parten om dig, för att kunna tillmötesgå din begäran.  Om du till exempel använder våra tjänster för att ladda pengar på en mobiltelefon eller för att begära att saldot på ditt mobilkonto ska fyllas på, kan vi samla in personuppgifter och annan information, inklusive mobilkontonummer, från den andra deltagaren.
 • Information om din offentliga profil och dina vänner och kontakter – Det kan vara enklare för oss att hjälpa dig att utföra transaktioner med dina vänner och kontakter om du väljer att koppla din kontaktlisteinformation till ditt konto eller om din kontoprofil är offentlig. Om du upprättar en kontoanslutning mellan din enhet eller en plattform för sociala medier, kommer vi att använda informationen i din kontaktlista (såsom namn, adress, e-postadress) för att förbättra din upplevelse när du använder våra tjänster. När din kontoprofil är offentlig kan andra användare hitta din profil och skicka dig pengar genom att söka efter dig via namn, användarnamn, e-postadress eller mobilnummer på PayPal och bekräfta att det är du genom att visa ditt foto. Du kan när som helst göra din kontoprofil privat i dina PayPal.me-inställningar.
 • Personuppgifter som du väljer att ge oss för att få ytterligare tjänster eller specifika onlinetjänster – Om du begär eller deltar i en tilläggsfunktion på platsen eller begär utökade tjänster eller andra tillval kan vi samla in mer information från dig. Du får ett separat meddelande när uppgifterna samlas in om dessa personuppgifter används på annat sätt än vad som anges i det här sekretessmeddelandet.  
 • Personuppgifter om dig om du använder tjänster utan varumärke – Vissa tjänster är tillgängliga utan att du behöver logga in eller skapa ett konto. Vi kommer att samla in personuppgifter när du interagerar med och gör betalningar till handlare med de kortbetalningstjänster vi erbjuder som inte bär varumärket PayPal och när du betalar med PayPal utan att logga in på ett konto. För våra betalningstjänster utan varumärke sker din interaktion med handlaren på dennes plattform. Om du är kontoinnehavare, eller skapar ett konto vid ett senare tillfälle, kan vi samla in information om transaktioner utan varumärke och koppla dem till ditt konto för att förbättra din kundupplevelse som kontoinnehavare samt för efterlevnads-och analysändamål. Om du inte är kontoinnehavare kommer vi att samla in och lagra all information som du tillhandahåller och använda den informationen i enlighet med detta sekretessmeddelande.
 • Personuppgifter om dig från tredje part – Vi får information från tredjepartskällor såsom handlare, dataleverantörer och kreditupplysningsföretag när lagen tillåter det.
 • Annan information som vi samlar in när du använder våra platser eller tjänster – Vi kan samla in ytterligare information från eller om dig när du kommunicerar med oss, kontaktar våra kundtjänstteam eller svarar på en undersökning.

 

3. Varför sparar vi personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter i ett identifierbart format så kort tid som möjligt för att uppfylla våra juridiska eller lagstadgade skyldigheter och för affärsändamål.  Vi kan spara personuppgifter under längre tid än vad lagen kräver om det är befogat utefter våra affärsändamål och inte är förbjudet enligt lag.  Om ditt konto stängs kan vi vidta åtgärder för att dölja personuppgifter och annan information, men vi förbehåller oss rätten att spara och använda data så länge det krävs för att följa gällande lagstiftning. Vi kommer att fortsätta att använda och lämna ut sådana personuppgifter i enlighet med detta sekretessmeddelande.

De cookies vi använder har begränsad giltighetstid. Om du inte besöker våra platser eller använder våra tjänster innan giltighetstiden gått ut, inaktiveras våra cookies och sparade data raderas.  Mer information finns i meddelandet om cookies och spårningsteknik.

 

4. Hur behandlar vi personuppgifter?

Vi kan behandla dina personuppgifter av ett antal orsaker som är berättigade enligt dataskyddslagarna i EES och Schweiz. 

 • För att driva platserna och tillhandahålla tjänsterna, inklusive att:

  • initiera en betalning, skicka eller be om pengar, fylla på saldot på ett konto eller betala en räkning
  • autentisera din åtkomst till ett konto
  • kommunicera med dig om ditt konto, platserna, tjänsterna eller PayPal
  • skapa en kontoanslutning mellan ditt konto och ett tredjepartskonto eller en tredjepartsplattform
  • inhämta kreditupplysningar och utföra andra ekonomiska kontroller, utvärdera ansökningar och jämföra information i korrekthets- och verifieringssyften
  • uppdatera dina konto- och betalningsuppgifter.
 • För att sköta våra affärsmässiga behov såsom kontroll, analys och förbättring av våra tjänsters och platsers prestanda och funktionalitet. Vi analyserar till exempel användarbeteende och undersöker hur ni använder våra tjänster.
 • För att hantera risker och skydda platserna, tjänsterna och dig mot bedrägerier genom att bekräfta din identitet. PayPals risk- och bedrägeriverktyg använder personuppgifterenhetsinformationtekniska användardata och platsinformation från de av våra platser och webbplatser som erbjuder PayPal-tjänster för att hjälpa till att upptäcka och förhindra bedrägerier och missbruk av tjänsterna.
 • För att uppfylla våra åtaganden och genomdriva villkoren hos våra platser och tjänster, inklusive att följa alla gällande lagar och regler.
 • För våra berättigade intressen, inklusive att:
  • genomdriva villkoren hos våra platser och tjänster
  • hantera våra dagliga affärsbehov, såsom kontroll och analys
  • hantera risker, bedrägerier och missbruk av PayPal-tjänster
  • anonymisera personuppgifter för att kunna tillhandahålla samlad statistik till tredje part, inklusive andra företag och allmänheten, om hur, när och varför användare besöker våra platser och använder våra tjänster
  • bedriva marknadsföring företag till företag
  • tillhandahålla anpassade tjänster (även kallad intressebaserad marknadsföring) som PayPal erbjuder på webbplatser och onlinetjänster som tillhör tredje part.  Vi kan använda dina personuppgifter och annan information som samlats in i enlighet med detta sekretessmeddelande för att anpassa visning, funktioner eller erbjudanden för dig på tredjepartswebbplatser.
  • gör det enklare för dig att hitta och komma i kontakt med andra. Om du till exempel låter oss få tillgång till dina kontakter eller när din kontoprofil är offentlig, så kan vi föreslå personer som du kanske känner och hjälpa andra att komma i kontakt med dig och skicka pengar till dig genom att låta dem hitta din profil när de söker efter dig via namn, användarnamn, e-postadress eller mobilnummer på PayPal. Vi kan till exempel koppla samman uppgifter som vi får om dig via din och dina kontakters användning av tjänsterna och information som du och andra anger för att föreslå personer som du kanske känner eller som du vill genomföra transaktioner med via våra tjänster. Social funktionalitet och funktioner som är avsedda att förenkla din användning av tjänsterna tillsammans med andra varierar beroende på tjänst.
 • Med ditt samtycke, bland annat:
  • För marknadsföring riktad till dig om PayPal-produkter och -tjänster, samt produkter och tjänster från fristående företag.  Vi kan även behandla dina personuppgifter för att anpassa marknadsföringsinnehåll och vissa tjänster eller upplevelser på platsen för att bättre matcha dina intressen på vår webbplats eller andra webbplatser från tredje part.
  • För att använda cookies och andra spårningstekniker i syfte att erbjuda dig en anpassad visning, funktion, tjänst eller erbjudande och/eller arbeta med tredje part, såsom handlare och reklam- eller analysföretag, för att erbjuda dessa anpassade tjänster (även kallad intressebaserad marknadsföring).
  • För att ge dig platsspecifika alternativ, funktionalitet eller erbjudanden om du väljer att dela din platsinformation via tjänsterna. Vi kommer att använda informationen för att förbättra säkerheten hos platser och tjänster och förse dig med platsbaserade tjänster, såsom reklam, sökresultat och annan anpassad information (även kallad intressebaserad marknadsföring).
  • För att svara på dina förfrågningar, till exempel för att kontakta dig angående en fråga som du har skickat till vår kundtjänst.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst och utan kostnad.  I avsnittet om ”Dina sekretessinställningar” finns mer information om hur du gör det.

 

5. Delar vi dina personuppgifter? 

Vi kan dela dina personuppgifter eller annan information om dig med andra på olika sätt enligt beskrivningen i det här avsnittet i sekretessmeddelandet. Vi kan dela dina personuppgifter eller annan information av följande skäl:

Med andra medlemmar i PayPal-koncernen: Vi kan dela dina personuppgifter med medlemmar i PayPal-koncernen för att bland annat tillhandahålla de tjänster som du har begärt eller auktoriserat, för att hantera risker, hjälpa till att identifiera och förhindra potentiellt olagliga eller bedrägliga handlingar eller annat som kan bryta mot vår policy och våra avtal och för att hjälpa oss att hantera tillgängligheten och anslutbarheten hos PayPals produkter, tjänster och kommunikation.

Med andra företag som tillhandahåller tjänster till oss: Vi delar personuppgifter med tredjepartsleverantörer som utför tjänster och funktioner efter våra instruktioner och för vår räkning.  Dessa tredjepartsleverantörer kan till exempel tillhandahålla tjänster, verifiera din identitet, hjälpa till med att behandla transaktioner, förse dig med reklam för våra produkter och tjänster eller ge kundsupport. 

Med andra finansinstitut: Vi delar personuppgifter med andra finansinstitut som vi samarbetar med för att skapa eller erbjuda en produkt. Dessa finansinstitut kan endast använda den här informationen för att marknadsföra och erbjuda PayPal-relaterade produkter, om du inte har godkänt andra ändamål. Vi kan också dela personuppgifter för att behandla transaktioner, ge dig förmåner som är kopplade till dina kvalificerade kort och uppdatera dina finansiella uppgifter.

Med de andra parterna i transaktioner där du använder våra tjänster, till exempel andra användare, handlare och deras tjänsteleverantörer: Vi kan dela information om dig och ditt konto med andra parter som är inblandade i behandlingen av dina transaktioner. Det omfattar andra användare som du skickar pengar till eller tar emot pengar från samt handlare och deras tjänsteleverantörer. Informationen kan omfatta:

 • personuppgifter och kontoinformation som krävs för att genomföra transaktionen
 • personuppgifter som hjälper andra deltagare att lösa tvister och identifiera och förhindra bedrägerier och
 • anonyma data och prestandaanalyser som hjälper handlare förstå användningen av våra tjänster bättre och erbjuda bättre användarupplevelser. 

Med andra tredje parter i affärssyfte eller enligt vad som tillåts eller krävs enligt lag: Vi kan dela information om dig med andra parter i PayPals affärssyften eller enligt vad som tillåts eller krävs enligt lag, såsom:

 • om vi måste göra det enligt lag, juridisk process eller bestämmelser
 • till Polismyndigheten eller andra myndigheter eller till andra tredje parter enligt föreläggande eller annan juridisk process eller juridiskt krav som gäller PayPal eller PayPal-koncernen
 • om vi efter eget gottfinnande anser att det är nödvändigt eller lämpligt att avslöja personuppgifter för att förhindra fysisk eller ekonomisk skada i samband med utredning av olaglig eller misstänkt olaglig verksamhet
 • för att skydda en persons intressen
 • med kreditupplysningsföretag och databehandlingsföretag för kreditupplysningar och i syfte att bekämpa bedrägerier och följa föreskrifter
 • för att utreda brott mot eller genomdriva användaravtal eller andra juridiska villkor som gäller för våra tjänster
 • för att skydda vår egendom, våra tjänster och våra rättigheter
 • för att underlätta köp eller försäljning av hela eller en del av PayPals verksamhet
 • i anslutning till frakt och relaterade tjänster för köp som görs med en tjänst
 • för att bedöma och hantera risker och förhindra bedrägerier mot oss och våra användare i samband med våra platser eller användning av våra tjänster, inklusive bedrägerier som sker hos eller inbegriper våra affärspartner, strategiska samarbeten eller andra personer och handlare, såsom eBay, Inc.
 • till bankpartner enligt kraven för kortsamarbeten för att inkluderas på deras lista med avstängda handlare
 • till kreditupplysnings- och inkassoföretag
 • till företag som vi planerar att gå ihop med eller bli uppköpta av och
 • för att stödja våra funktioner för granskning, efterlevnad och företagsstyrning.

Med ditt samtycke: Vi lämnar också ut dina personuppgifter och annan information med ditt samtycke eller enligt dina instruktioner, inklusive om du godkänner att ditt konto kopplas till ett tredjepartskonto eller en tredjepartsplattform.

Dessutom kan PayPal lämna samlade statistiska uppgifter till tredje part, inklusive andra företag och medborgare, om hur, när och varför användare besöker våra platser och använder våra tjänster. Dessa uppgifter kan inte identifiera dig personligen eller lämna information om din användning av platser eller tjänster.  Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part i marknadsföringssyfte utan ditt medgivande.

 

6. Hur arbetar vi med andra tjänster och plattformar? 

En stor och nyskapande fördel med PayPals tjänster är att du kan koppla ditt konto till ett tredjepartskonto eller en tredjepartsplattform. En koppling till en sådan tredje part som du godkänner eller möjliggör mellan ditt konto och ett konto, ett betalningsalternativ eller en plattform utanför PayPal, som du rättmätigt kontrollerar eller äger, kallas i detta sekretessmeddelande för "kontokoppling".  När du godkänner en sådan koppling utbyter PayPal och den tredje parten dina personuppgifter och annan information direkt.  Exempel på kontokopplingar är

 • att koppla ditt konto till ett konto i sociala medier eller en meddelandetjänst
 • att koppla ditt konto till ett tredjepartsföretag som sammanställer data eller erbjuder finansiella tjänster, om du ger företaget dina inloggningsuppgifter till kontot eller
 • att använda ditt konto för att göra betalningar till en handlare eller tillåta en handlare att debitera ditt konto.

Om du väljer att skapa en kontokoppling kan vi få information från den tredje parten om dig och om din användning av tredjepartstjänsten.  Om du till exempel kopplar ditt konto till ett konto i sociala medier får vi personuppgifter från leverantören av tjänsten via kontokopplingen.  Om du kopplar ditt konto till andra finansiella konton, direkt eller via en tredjepartstjänstleverantör, kan vi få tillgång till ditt saldo och din transaktionsinformation, såsom köp och överföring av pengar.  Vi använder all sådan information som vi får från en tredje part via en kontokoppling i enlighet med detta sekretessmeddelande. 

Information som vi delar med en tredje part baserat på en kontokoppling används och avslöjas enligt den tredje partens sekretessrutiner.  Innan du godkänner en kontokoppling ska du granska sekretessmeddelandet för den tredje part du ger en kontokoppling till och som därmed får åtkomst till dina personuppgifter.  Personuppgifter som PayPal delar med ett tredjepartskonto eller en tredjepartsplattform, till exempel ett konto i sociala medier, kan i sin tur delas med vissa andra parter, inklusive allmänheten, beroende på kontots eller plattformens sekretessrutiner. 

 

7. Internationella överföringar

Vår verksamhet bygger på ett nätverk av datorer, molnbaserade servrar och annan infrastruktur och informationsteknik, inklusive men inte begränsat till, leverantörer av tredjepartstjänster. 

Parterna som nämns ovan kan vara etablerade i ett annat rättskipningsområde och utanför EES och Schweiz.  Dessa länder har inte alltid en likvärdig nivå av sekretesskydd.  Vi har vidtagit specifika åtgärder enligt dataskyddslagen i EES för att skydda dina personuppgifter.  Vi följer bindande verksamhetsregler som godkänts av behöriga tillsynsmyndigheter (tillgängliga här) för överföring av dina personuppgifter inom företag som är kopplade till PayPal.  Andra överföringar kan baseras på avtalsskydd.  Kontakta oss för mer information.

Om du genomför transaktioner med parter utanför EES eller Schweiz eller ansluter vår tjänst till plattformar, såsom sociala medier, utanför EES eller Schweiz måste vi överföra dina personuppgifter till dessa parter för att du ska kunna använda den begärda tjänsten.

 

8. Hur använder vi cookies och spårningsteknik? 

När du besöker våra platser, använder våra tjänster eller besöker en tredjepartswebbplats som vi tillhandahåller onlinetjänster för kan vi och våra affärspartner och leverantörer använda cookies och annan spårningsteknik (hädanefter sammanfattat som ”cookies”) för att identifiera dig som användare och för att anpassa dina onlineupplevelser, de tjänster du använder och annat onlineinnehåll och annonsering. Vi kan även mäta effektiviteten i kampanjer och genomföra analyser samt minimera risker, förhindra potentiella bedrägerier och främja tillit och säkerhet på våra platser och i våra tjänster.  Vissa aspekter av och funktioner hos våra tjänster och platser är bara tillgängliga tack vare cookies, så om du väljer att inaktivera eller avvisa cookies kan din användning av platserna och tjänsterna begränsas eller hindras helt.

DNT (Do Not Track) är en valfri inställning i webbläsaren som du kan använda för att välja alternativ för spårning från annonsörer och andra tredje parter.  Vi svarar inte på DNT-signaler.

Mer information om hur vi använder cookies finns i vårt Meddelande om cookies och spårningstekniker.

 

9. Vilka sekretessinställningar är tillgängliga för dig?

Det finns alternativ att välja bland när det gäller de sekretessrutiner och den kommunikation som beskrivs i det här sekretessmeddelandet.  Många av alternativen förklaras när du registrerar dig för en tjänst eller i samband med att du använder en plats.  Du kan få ytterligare instruktioner och anvisningar när du använder tjänsterna.

 • Alternativ för de personuppgifter vi samlar in
  • Personuppgifter.  Du kan neka till att lämna personuppgifter när det krävs av PayPal, men då kanske du inte kan använda vissa av eller alla våra tjänster. 
  • Platsinformation och annan information på enhetsnivå.  Den enhet du använder för att ansluta till platserna och tjänsterna kan samla in information om dig, inklusive platsinformation och användardata, som PayPal sedan kan samla in och använda.  Använd enhetens inställningar för att få information om din möjlighet att begränsa insamlandet och användningen av sådan information. 
 • Alternativ som rör vår användning av dina personuppgifter
  • Onlinespårning och intressebaserad marknadsföring.  Vi samarbetar med partner och leverantörer av tredjepartstjänster för att visa annonser med hjälp av annonsrelaterade cookies och spårpixlar.  Du kan välja bort annonsrelaterade cookies och spårpixlar från tredje part. Då får du inte längre annonser som är riktade till dig.  Du kommer fortfarande se våra annonser på tredjepartswebbplatser.

   • Under Dina alternativ online finns mer information om annonsrelaterade cookies och intressebaserad marknadsföring från tredje part och hur du lär dig att välja bort dessa rutiner hos företag som deltar i branschens självreglering.
  • Hitta och ta kontakt med andra.  Du kan hantera inställningar för att hitta och ta kontakt med andra i ditt konto hos den aktuella tjänsten.
 • Alternativ för kontokopplingar
  • Om du har godkänt kontokoppling till ett tredjepartskonto eller en tredjepartsplattform, såsom ett konto för sociala medier, kan du hantera inställningarna för kontokopplingen från ditt konto eller från tredjepartskontot eller tredjepartsplattformen.  I det sekretessmeddelande som styr tredjepartsplattformen finns mer information om tillgängliga alternativ.
 • Alternativ för cookies
  • Du kan i vissa fall välja hur dina cookies ska hanteras.  Din webbläsare eller internetenhet kan till exempel tillåta att du tar bort, inaktiverar eller blockerar vissa cookies och annan spårningsteknik.  Mer information finns på AboutCookies.org.  Du kan välja att aktivera dessa alternativ, men det kan innebära att du inte längre kan använda många av huvudfunktionerna på en tjänst eller plats.
  • Du kan i vissa fall välja hur cookies och andra spårningstekniker ska användas när du använder en tjänst eller besöker delar av en plats.  Du kan till exempel bli tillfrågad om du vill att en tjänst eller plats ska ”komma ihåg” vissa saker om dig. Vi använder då cookies och annan spårningsteknik i den utsträckning som du godkänner.
  • Mer information om hur vi använder cookies och spårningsteknik finns på sidan med vårt Meddelande om cookies och spårningstekniker.
 • Alternativ för din registrering och din kontoinformation
  • Om du har ett konto kan du i allmänhet granska och ändra personuppgifter genom att logga in och uppdatera informationen direkt eller genom att kontakta oss. Kontakta oss om du inte har ett konto eller om du har frågor om din kontoinformation eller andra personuppgifter.
 • Alternativ för kommunikation
 • Meddelanden, varningar och uppdateringar från oss:  
  • Marknadsföring: Vi kan skicka marknadsföringsinnehåll om våra platser, tjänster och produkter, de produkter vi erbjuder i samarbete med finansinstitut samt produkter och tjänster från utomstående tredje parter och medlemmar i PayPal-koncernen via olika kommunikationskanaler, såsom e-post, sms, popup-fönster, push-aviseringar och meddelandeprogram.  Du kan välja bort dessa marknadsföringsmeddelanden genom att följa instruktionerna i de meddelanden du får.  Om du har ett konto hos oss kan du även justera dina inställningar för kommunikation i dina kontoinställningar. Du kan hantera inställningarna för push-aviseringar direkt i din enhet.
  • Information och övrigt: Vi skickar meddelanden till dig som vi måste eller behöver skicka till de som använder våra tjänster, meddelanden med viktig information och annan information som du begär av oss.  Du kan inte välja bort att få dessa meddelanden.  Du kan dock välja på vilket sätt och i vilket format du får dessa meddelanden.

 

10. Vilka rättigheter har du?

Du har vissa rättigheter gällande dina personuppgifter, med vissa begränsningar enligt dataskyddslagen i EES.  I synnerhet har du rätt till åtkomst, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Kontakta oss om du vill utöva dessa rättigheter.

Om du har ett konto hos någon av våra tjänster kan du i allmänhet granska och ändra personuppgifter i kontot genom att logga in och uppdatera informationen direkt.  Vi kan använda automatiserat beslutsfattande för beslut om kredit med ditt medgivande eller om det behövs för att du ska kunna ingå eller fullfölja ett avtal eller auktoriseras enligt EU-lagstiftning eller lagstiftningen i ett EU-medlemsland.

Kontakta oss för mer information om automatiserat beslutsfattande.

 

11. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har tekniska, fysiska och administrativa säkerhetsåtgärder som är avsedda att ge dina personuppgifter rimligt skydd mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, utlämnande och ändring.  Säkerhetsåtgärderna omfattar brandväggar, datakryptering, fysiska åtkomstkontroller för våra datacenter och behörighetskontroller för åtkomst till information.  Vi är måna om att skydda våra system och tjänster, men det är ditt ansvar att skydda och hemlighålla lösenord och registreringsinformation för ditt konto och din profil och att verifiera att de personuppgifter vi har om dig är riktiga och aktuella.  Vi ansvarar inte för att skydda personuppgifter som vi delar med en tredje part via en kontokoppling som du har godkänt. 

 

12. Kan barn använda våra tjänster?

Platserna och tjänsterna är inte riktade till barn under 16 år. Vi samlar inte medvetet in information, inklusive personuppgifter, från barn eller andra personer som inte har laglig rätt att använda våra platser och tjänster. Om vi får veta att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 16 år raderar vi uppgifterna omedelbart om inte lagen kräver att vi sparar dem. Kontakta oss om du tror att vi av misstag eller oavsiktligt har samlat in information från ett barn under 16 år.

 

13. Vad mer behöver du veta?

Ändringar av sekretessmeddelandet. 

Vi kan ändra detta sekretessmeddelande då och då för att återspegla förändringar i vår verksamhet, på våra platser eller tjänster eller i gällande lag.  Det reviderade sekretessmeddelandet träder i kraft på det publicerade startdatumet. 

Om den reviderade versionen innehåller en väsentlig förändring meddelar vi om förändringen 30 dagar i förväg genom ett meddelande på sidan "Policyuppdateringar" på vår webbplats. Vi kan också meddela användare om ändringen via e-post eller på annat sätt. 

 

14. Kontakta oss

Du kan kontakta oss om du har allmänna frågor eller funderingar om detta sekretessmeddelande och kompletterande meddelanden eller om hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Vi vill vara säkra på att dina frågor hamnar rätt:

 • Klicka här för att kontakta oss om ditt PayPal-konto eller din -transaktion, eller om en kortbetalning som gjorts till en handlare.

 • Klicka här för att kontakta oss om ditt Xoom-konto

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud online eller på PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

 

15. Definitioner

 • Konto avser ett PayPal-konto eller ett Xoom-medlemskonto.

 • Personuppgiftsansvarig innebär att PayPal fastställer syfte och metod för behandlingen av personuppgifter.

 • Enhetsinformation avser data som kan samlas in automatiskt från en enhet som används för att ansluta till platsen eller tjänsterna. Sådana uppgifter kan omfatta, men är inte begränsade till, enhetstyp, enhetens nätverksanslutningar, enhetens namn, enhetens IP-adress, information om enhetens webbläsare och vilken internetanslutning du använder för att ansluta till platsen eller tjänsterna, platsinformation, information om appar som laddats ner till enheten och biometriska data.

 • Platsinformation avser information som med rimlig noggrannhet identifierar din plats, till exempel via longitud- och latitudkoordinater som erhållits via GPS, Wi-Fi eller triangulering via mobilnät. 

 • PayPal avser PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. och dess dotterbolag eller filialer. I det här sekretessmeddelandet kallas PayPal ibland ”vi”, ”oss” eller ”vår” beroende på sammanhanget.

 • Personuppgifter avser information som kan kopplas till en identifierad eller direkt eller indirekt identifierbar fysisk person. "Personuppgifter" kan omfatta, men är inte begränsat till, namn, postadress (inklusive fakturerings- och leveransadresser), telefonnummer, e-postadress, betalkortsnummer, annan finansiell kontoinformation, kontonummer, födelsedatum och statligt utfärdade uppgifter (t.ex. körkortsnummer, nationellt ID-nummer, passnummer). 

 • Behandling avser en metod vi använder för att hantera en eller flera användares personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt eller inte, till exempel insamling, registrering, ordning, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning och konsultering, yppande via överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, samordning eller sammanställande, begränsning, radering eller förstörelse av personuppgifter.

 • Med tjänster avses alla produkter, tjänster, innehåll, funktioner, teknik eller funktioner och alla relaterade webbplatser, program och tjänster som erbjuds dig av PayPal.

 • Platser avser webbplatser, mobilappar, officiella sociala medieplattformar eller annan onlineegendom som PayPal använder för att erbjuda tjänster och där sekretessmeddelandet finns publicerat eller länkat.

 • Tekniska användardata avser information vi samlar in från din mobiltelefon, dator eller annan enhet som du använder för att få åtkomst till platserna eller tjänsterna.  Vi använder tekniska användardata för att analysera hur du använder platserna och tjänsterna, såsom vad du har sökt efter och visat på platserna och hur du använder våra tjänster, inklusive din IP-adress, statistik om hur sidor läses in eller visas, vilka webbplatser du har besökt innan du kommit till våra platser och annan användnings- och webbinformation som samlas in via cookies.

 • Användare avser en person som använder tjänsten eller har tillgång till platserna.

 

16. Ytterligare information

Informationen i det här avsnittet kan vara specifik för kunder beroende på region eller hur du använder tjänsterna. Den här informationen får PayPal från tredje parter som du kan samverka med när du använder tjänsterna.

 • Meddelande om bankbestämmelser för kunder i EES
 • Google ReCaptcha

 

Meddelande om bankbestämmelser för kunder i EES

I allmänhet kräver Luxemburgs lagar, vilka styr PayPals hantering av användardata (dataskydd och banksekretess), en högre grad av insyn än de flesta andra EU-lagar. Därför listar PayPal i sitt sekretessmeddelande, till skillnad från de flesta leverantörer av internetbaserade tjänster eller finansiella tjänster i EU, alla tredjepartsleverantörer och affärspartner som användardata kan utlämnas till, tillsammans med syftet med utlämnandet och den typ av information som lämnas ut. En länk till dessa tredje parter finns här.  Genom att godkänna sekretessmeddelandet och ha ett konto hos PayPal samtycker du uttryckligen till att data överförs till dessa tredje parter i de syften som anges.

PayPal kan uppdatera ovanstående lista över tredje parter en gång i kvartalet (1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober). PayPal börjar inte överföra data till de nya aktörerna eller för de nya ändamålen eller datatyperna som anges i varje uppdatering förrän 30 dagar efter det datum då listan offentliggörs via detta sekretessmeddelande. Du bör läsa igenom listan en gång i kvartalet, på de datum som anges ovan, på PayPals webbplats. Om du inte invänder mot den nya dataredovisningen inom 30 dagar efter publiceringen av den uppdaterade listan över tredje parter anses du ha godkänt ändringarna i listan och i detta sekretessmeddelande. Om du inte godkänner ändringarna får du avsluta ditt konto och sluta använda våra tjänster.

För att tillhandahålla PayPal-tjänsterna kan vissa av de uppgifter som vi inhämtar (enligt beskrivning i det här sekretessmeddelandet) behöva överföras till andra enheter inom PayPal-koncernen eller andra aktörer, inklusive de som anges i det här avsnittet i egenskap av betalningsleverantörer, betalningsförmedlare eller kontoinnehavare (eller liknande egenskap).  Du bekräftar att dessa aktörer enligt deras lokala lagstiftning kan bli föremål för lagar, bestämmelser, förfrågningar, utredningar eller order som kan kräva utlämnande av uppgifter till relevanta myndigheter i det aktuella landet. I och med att du använder PayPal-tjänsterna ger du ditt medgivande till att vi förmedlar sådana uppgifter för att tillhandahålla PayPal-tjänsterna.

Mer specifikt samtycker du till och anvisar PayPal att göra något eller allt av följande med din information:

 1. Lämna ut nödvändiga uppgifter till: polisen och andra brottsbekämpande myndigheter; säkerhetsstyrkor; behöriga statliga, mellanstatliga eller överstatliga organ; behöriga organ, avdelningar, tillsynsmyndigheter, självregleringsmyndigheter eller organisationer (inklusive, men inte begränsat till, de myndigheter som beskrivs i avsnittet "Myndigheter" i listan över tredjepartsleverantörer här) och andra tredje parter, inklusive PayPals koncernföretag. Detta gäller om (i) vi är rättsligt tvingade och tillåtna att åtlyda dem, inklusive, men inte begränsat till, Luxemburgs lagar från 24 juli 2015 gällande den amerikanska Foreign Account Tax Compliance Act (utlandskontolagen) och från 18 december 2015 gällande OECD:s gemensamma rapporteringsstandard (”CRS-lagen”), (ii) vi har anledning att tro att de är lämpliga för oss att samarbeta med vid utredningar av bedrägerier eller annan olaglig verksamhet eller potentiellt olagliga aktiviteter, eller (iii) för att utreda brott mot vårt användaravtal (inklusive, men inte begränsat till, din betalningsmetod eller din betalkortsutfärdare).

  Om du omfattas av FATCA- eller CRS-lagen är vi skyldiga att meddela dig gällande information om dig som vi kan överföra till olika myndigheter. Läs mer om PayPals skyldigheter enligt FATCA- och CRS-lagen, och hur de kan påverka dig, och ta del av den information som vi kan lämna ut till följd av dem.

  Vi och andra organisationer, inklusive parter som accepterar PayPal, kan också dela, komma åt och använda (inklusive från andra länder) nödvändig information (inklusive, men inte begränsat till, den information som registrerats av bedrägeribekämpande myndigheter) för att hjälpa oss och dem att bedöma och hantera risker (inklusive, men inte begränsat till, att förebygga bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism). Kontakta oss för mer information om relevanta organisationer som arbetar för att förhindra bedrägeri. Klicka här för information om dessa organisationer, bedrägeribekämpande myndigheter och andra tredje parter.

 2. Lämna ut kontoinformation till ägare av immateriella rättigheter om de, enligt tillämplig lagstiftning i ett EU-land, har ett krav mot PayPal för utomrättsligt avslöjande av information på grund av ett brott mot deras immateriella rättigheter för vilka PayPal-tjänster har använts (inklusive, men inte begränsat till, avsnitt 19, punkt 2, underavsnitt 3 i tyska varumärkeslagen eller avsnitt 101, punkt 2, underavsnitt 3 i tyska upphovsrättslagen).

 3. Lämna ut nödvändig information som svar på krav från kreditkortsföreningar eller i civila eller straffrättsliga processer.

 4. Lämna ut ditt namn och din PayPal-länk i PayPal-användarkatalogen. Dina uppgifter kommer att bekräftas till andra PayPal användare som svar på en användare som söker efter ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer, eller en del av den informationen. Det här är för att se till att personer utför betalningar till rätt användare. Den här funktionen kan stängas av i PayPals profilinställningar.

 5. Om du som handlare använder en tredje part för åtkomst till eller integration med PayPal kan vi komma att lämna ut nödvändig information till en sådan partner för att underlätta och upprätthålla ett sådant avtal (inklusive, men inte begränsat till, status för din PayPal-integration, oavsett om du har ett aktivt PayPal-konto och om du redan arbetar med en annan PayPal-integrationspartner).

 6. Lämna ut nödvändig information till betalningsförmedlare, revisorer, kundtjänstleverantörer, kreditupplysnings- och bedrägeriorganisationer, leverantörer av finansiella produkter, kommersiella partner, marknadsförings- och PR-byråer, leverantörer av drifttjänster, gruppföretag, organisationer, marknadsplatser och andra tredje parter som listas här. Syftet med att lämna ut uppgifter är att kunna tillhandahålla dig PayPal-tjänsterna. Vi anger även i under varje "kategori" i listan över tredje parter icke-uteslutande exempel på de faktiska tredje parter (som även kan inbegripa deras efterträdare) som vi för närvarande lämnar ut din kontoinformation till, eller som vi kan lämna ut din kontoinformation till, tillsammans med anledningen till att vi gör det samt den faktiska information som lämnas ut. Dessa tredje parter är genom lag eller avtal hindrade från att använda uppgifterna för andra ändamål än de som ligger till grund för att uppgifterna lämnades ut, om inte annat uttryckligen anges.

 7. Lämna ut uppgifter till ditt ombud eller en juridisk representant (t.ex. en fullmaktsinnehavare eller förmyndare).

 8. Lämna ut samlade statistiska uppgifter till våra affärspartner eller i PR-syfte. Vi kan till exempel uppge att en viss procentandel av våra användare bor i Manchester. Denna samlade information är dock inte knuten till personuppgifter.

 9. Dela nödvändig kontoinformation med icke anslutna tredje parter (listas här) för att användas i följande syfte:

  1. Förebyggande av bedrägeri och riskhantering: för att förebygga bedrägeri eller bedöma och hantera risker. Om du till exempel använder PayPal-tjänsterna för att köpa eller sälja varor via eBay Inc eller dess dotterbolag ("eBay") kan vi dela kontoinformation med eBay i syfte att skydda dina konton från bedräglig aktivitet, meddela dig om vi upptäcker sådan bedräglig aktivitet hos dina konton eller bedöma kreditrisk

   . Som en del av vårt arbete för att förebygga bedrägeri och hantera risker kan vi också dela nödvändig kontoinformation med eBay om PayPal har lagt in en reservation eller annan begränsning för ditt konto baserat på tvister, krav, chargeback eller andra händelser som rör försäljning eller köp av varor. Som en del av vårt arbete för att förebygga bedrägeri och hantera risker kan vi också dela nödvändig kontoinformation med eBay för att de ska kunna använda sina program för att utvärdera köpare och säljare.

  2. Kundtjänst: i syfte att hjälpa kunder, såsom att utföra service på dina konton eller lösa tvister (t.ex. om fakturering eller transaktioner).

  3. Frakt: i anslutning till frakt och relaterade tjänster för köp som gjorts med PayPal.

  4. Efterlevnad av lagen: i syfte att hjälpa dem att följa verifieringskrav gällande åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering.

  5. Tjänsteleverantörer: i syfte att låta tjänsteleverantörer som har avtal med oss bidra till vår verksamhet, till exempel för att förebygga bedrägeri, driva in betalning och tillhandahålla marknadsföring, kundtjänst och tekniska tjänster. Våra avtal anger att dessa tjänsteleverantörer endast får använda din information i anslutning till de tjänster de utför åt oss och inte för eget bruk.

 

Google ReCaptcha

PayPal använder ReCaptcha på platser och tjänster. Din användning av ReCaptcha är föremål för Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.

ReCaptcha används bara för att bekämpa skräppost och missbruk.