>> Visa alla juridiska avtal

PayPal, villkor för lokala betalningsmetoder

Senaste uppdatering: 11 December 2018

Det här är villkoren i ett avtal mellan dig och PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal, L–2449 Luxemburg (”PayPal”, ”vi” eller ”oss”).  

 1. Om de här villkoren

  Dessa villkor gäller din användning av någon av våra lokala betalningsmetoder.

  Till Referens:

  • Lokala betalningsmetoder är funktioner som tillhandahålls av oss och som, om de integreras med din betalning på nätet, gör så att kunden kan välja och använda olika lokala betalningsmetoder (som vi kan tillåta emellanåt) för att betala dig.
  • Lokala betalningsmetoder är även betalningsmetoder som anges i bilaga 1, som vi kan låta vem som helst använda utan konto för att skicka en betalning till ditt konto enligt dessa villkor.

  Användaravtalet för det land där du är registrerad hos PayPal som hemmahörande är en del av dessa villkor. Alla termer med versal som inte definieras i dessa villkor definieras i Användaravtalet. I största möjliga mån ska villkoren och Användaravtalet tolkas som en sammanhängande helhet. Om det uppstår en tolkningskonflikt åsidosätter de här villkoren Användaravtalet gällande konflikten.

  Definitionen av våra Tjänster i Användaravtalet, tillsammans med dessa villkor, inkluderar vår funktion för lokala betalningsmetoder.

 2. Godkänna dessa villkor

  Du samtycker till dessa villkor genom att integrera vår funktion för lokala betalningsmetoder på din betalning/plattform på nätet.

  Om du integrerar vår funktion för lokala betalningsmetoder för ett Konto som tillhör en annan person eller juridisk person bekräftar du:

  • Att du har tillstånd från den andra person eller juridiska personen att juridiskt binda dem till dessa villkor å deras vägnar.
  • Att den andra personen eller juridiska personen kommer att vara juridiskt bunden av dessa villkor i stället för dig.
 3. Använda funktionen för lokala betalningsmetoder

  När du integrerar vår funktion för lokala betalningsmetoder i din betalningsprocess på nätet kan vi (men är inte skyldiga att) låta vem som helst använda en lokal betalningsmetod för att betala dig. 

  I bilaga 1 av de här villkoren listas alla lokala betalningsmetoder som vi kan göra tillgängliga för dina kunder emellanåt och ytterligare bestämmelser om ditt mottagande av betalningar från kunder som använder dessa lokala betalningsmetoder. Du måste alltid följa dessa bestämmelser.  

  Eftersom betalaren inte använder ett PayPal-konto för att skicka en betalning med en lokal betalningsmetod kan du inte använda PayPal för att proaktivt återbetala betalningar som gjorts med lokala betalningsmetoder, såvida inte annat anges i Bilaga 1 av dessa villkor.

  Du kan inte ta emot betalningar med lokala betalningsmetoder i andra valutor än de som anges för den angivna lokala betalningsmetoden i Bilaga 1 av dessa villkor.

  Du kan endast använda vår funktion för lokala betalningsmetoder med ett företagskonto, inte ett privatkonto.

 4. Dina skyldigheter till oss

  Vi kan behandla leverantörer av lokala betalningsmetoder och betalninghanterare som hjälper oss att göra det möjligt för dig att ta emot betalningar med lokala betalningsmetoder på samma sätt som vi behandlar våra inlösande banker/kort och/eller andra betalningshanterare enligt Användaravtalet.

  Betalningar med lokala betalningsmetoder kan återkallas av leverantören av den lokala betalningsmetoden om inte annat anges i Bilaga 1. Dina skyldigheter och ansvar gentemot oss för dessa återkallanden är desamma som för återkallanden och/eller chargebacks enligt Användaravtalet. Leverantören av den lokala betalningsmetoden kan påverka återkallandet av en betalning med en lokal betalningsmetod på samma sätt som betalarens bank kan påverka ett Återkallande och/eller betalarens kortutfärdare kan påverka en Chargeback.

  När dessa villkor slutar gälla fortsätter du att vara ansvarig gentemot oss enligt villkoren för återkallanden av betalningar med lokala betalningsmetoder av leverantören av den lokala betalningsmetoden och alla dina utestående skyldigheter som uppstår till följd av din användning av funktionen för lokala betalningsmetoder innan uppsägningen

 5. Ändringar och avslutande

  Vi kan lägga till eller ta bort lokala betalningsmetoder/leverantörer av lokala betalningsmetoder från listan i Bilaga 1 av dessa villkor när som helst och utan föregående meddelande. 

  I annat fall kan vi ändra, ta bort eller lägga till punkter i dessa villkor i enlighet med den Ändringsprocess som anges i Användaravtalet. Om du inte godkänner en Ändring kan du avsluta dessa villkor.

  Du kan avsluta dessa villkor när som helst genom att ta bort vår funktion för lokala betalningsmetoder från din betalningsprocess på nätet och följa andra integreringsrelaterade steg som PayPal kan tillhandahålla dig emellanåt. Då kan du sluta låta dina kunder använda en lokal betalningsmetod för att betala dig, men i övrigt förblir ditt Konto öppet och Användaravtalet giltigt. 

  Vi kan när som helst, oavsett anledning och (om möjligt) efter rimlig förvarning avsluta, avbryta eller avaktivera Tjänsten i den mån det gäller vår funktion för lokala betalningsmetoder och/eller lokala betalningsmetoder utan ansvar gentemot dig.

  De här villkoren fortsätter att gälla till den mån och så länge vi behöver för att: (i) behandla ärenden som uppstår till följd av din användning av funktionen för lokala betalningsmetoder innan uppsägningen, och/eller (ii) följa tillämpliga lagar och regler.

 

Bilaga 1

Lokala betalningsmetoder

Bancontact

Betalningstyp

Betalkort

Bancontact är en betalningsmetod för betalkort, där ett betalkort utfärdas av ett behörigt kreditinstitut, vilket gör så att kunderna kan betala direkt för varor och tjänster från sina bankkonton.

Risk för chargeback

Nej

Garanterad betalning

Nej

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

 

1.00 EUR per transaktion

Transaktionsmaximum

 

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna Varor och Tjänster

Endast de förbjudna varor och tjänster som beskrivs i Användaravtalet

Kompletterande villkor

Ej tillämpligt

 

EPS

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

EPS är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan ta emot en bekräftelse av transaktionen i realtid. EPS tillhandahålls av EPS-medverkande banker.

Risk för chargeback

Nej

Garanterad betalning

Ja – Garanterad betalning innebär att alla transaktioner som flaggas som slutförda eller framgångsrika (beroende på vad som är tillämpligt) kommer att betalas till ditt Konto och att pengarna inte kan återkallas, i enlighet med dessa villkor och Användaravtalet och din efterlevnad av dem.

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

 

1.00 EUR per transaktion

Transaktionsmaximum

 

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna Varor och Tjänster

Endast de förbjudna varor och tjänster som beskrivs i Användaravtalet

Kompletterande villkor

Du ska rapportera eventuella händelser som kräver användning av EPS betalningsgaranti till PayPal utan dröjsmål.

 

Girobetalning

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

Giropay är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan ta emot en bekräftelse av transaktionen i realtid.

Risk för chargeback

Nej

Garanterad betalning

Ja – Garanterad betalning innebär att alla transaktioner som flaggas som slutförda eller framgångsrika (beroende på vad som är tillämpligt) kommer att betalas till ditt Konto och att pengarna inte kan återkallas, i enlighet med dessa villkor och Användaravtalet och din efterlevnad av dem.

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

 

1.00 EUR per transaktion

Transaktionsmaximum

 

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna Varor och Tjänster

Utöver förbjudna varor eller tjänster som beskrivs i Användaravtalet:

Betalningsinstrument (kontanter, sparkonto eller e-pengar, valutor inklusive virtuella valutor såsom Bitcoin, samt checkar) om mottagaren av betalningsinstrumentet inte kan identifieras av dig, förutom kuponger eller förbetalda produkter.

Kompletterande villkor

 1. Giropay är begränsat till kunder som har tillgång till ett konto som är kompatibelt med internetbank på ett godkänt kreditinstitut i Tyskland. PayPal garanterar inte att alla tyska bankkonton är kompatibla med Giropay.
 2. Du måste följa alla regler och villkor för Giropay, inklusive användningen av Giropay-logotypen som begränsas till Europa.
 3. Vid användning av Giropay som betalningsmetod ska du inte be om kundernas data, i synnerhet inte personuppgifter såsom IBAN eller namn.
 4. Giropays betalningsgaranti är begränsad till 10 000 EUR per transaktion.
 5. Du ska rapportera eventuella händelser som kräver användning av Giropays betalningsgaranti till PayPal utan dröjsmål.
 6. Giropays betalningsgaranti upphör att gälla sex veckor efter mottagning av en transaktion som flaggats som slutförd eller framgångsrik, beroende på vad som är tillämpligt, såvida du inte har rapporterat kravet skriftligen innan de sex veckorna har gått.

 

iDEAL

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

iDEAL är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan ta emot en bekräftelse av transaktionen i realtid. iDEAL kan endast användas av kunder som har utfärdats ett onlinebankkonto som är kompatibelt med iDEAL hos en bank i Nederländerna.

Risk för chargeback

Nej

Garanterad betalning

Ja – Garanterad betalning innebär att alla transaktioner som flaggas som slutförda eller framgångsrika (beroende på vad som är tillämpligt) kommer att betalas till ditt Konto och att pengarna inte kan återkallas, i enlighet med dessa villkor och Användaravtalet och din efterlevnad av dem.

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

 

Ej tillämpligt

Transaktionsmaximum

 

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna Varor och Tjänster

Endast de förbjudna varor och tjänster som beskrivs i Användaravtalet

Kompletterande villkor

 1. Du måste se till att information om klagomålsprocedur är lättillgänglig för kunder på din webbplats.
 2. Du får inte erbjuda iDEAL-betalningsmetoden via e-postlänktjänster utan föregående skriftligt tillstånd från PayPal. En iDEAL-betalningslänk är en webbadress som leder till din betalningssida där kunden kan påbörja en iDEAL-transaktion.
 3. Du måste samarbeta med förfrågningar om information i vissa situationer som kräver ytterligare undersökning i samband med iDEAL-betalningsmetoden som kan meddelas till PayPal eller dig emellanåt.
 4. Integreringsguiden för handlare gällande iDEAL finns här: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview. Du måste följa reglerna och villkoren för användning av iDEAL, inklusive användningen av iDEALs logotyp, som beskrivs i www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Du ska rapportera eventuella händelser som kräver användning av iDEALs betalningsgaranti till PayPal utan dröjsmål.
 6. Om du enligt PayPals gottfinnande anses innebära hög risk förbehåller PayPal sig rätten att be dig genomföra en process för kundregistrering för att registrera åtminstone följande uppgifter om Kunder:

a) Namn och mejladress

b) Kontonummer och namn för det bankkontonummer som används för att göra köp via iDEAL-betalningsmetoden

c) Ytterligare information för verifiering i steg 2 och övervakning av Transaktioner, till exempel:

i. IP-adress

ii. Webbläsarens fingeravtryck

iii. Mobilnummer

 

MyBank

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

MyBank är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan ta emot en bekräftelse av transaktionen i realtid.

Risk för chargeback

Nej

Garanterad betalning

Nej

Återbetalning möjlig

Nej

Transaktionsminimum

 

Ej tillämpligt

Transaktionsmaximum

 

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna Varor och Tjänster

För att undvika tvivel och utöver förbjudna varor eller tjänster som beskrivs i Användaravtalet: Aktiviteter som kan vara straffbara som utsättning av minderåriga för fara, pedofili, pornografi, överträdelse av verk som skyddas av immateriella rättigheter och betalningsmetoder, icke-efterlevnad av skydd av personuppgifter, system för automatisering av databehandling, penningtvätt, icke-efterlevnad gällande hasardspel och vadslagning, hästkapplöpning, lotterier och bestämmelser om villkor för utförande av reglerade yrken.

Kompletterande villkor

Du får inte tillstånd att använda MyBanks logotyp eller andra immateriella rättigheter än vad som tillåts för dessa tjänster för lokala betalningsmetoder. För ytterligare användning ska du följa MyBanks stilguide för företag som finns på följande webbplats: https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Om du försöker använda MyBanks logotyp på obehörigt sätt, på sätt som inte är avsett eller tillåtet eller på sätt som betydande strider mot dessa krav förbehåller vi oss rätten att återkalla våra tjänster.

 

SOFORT

Betalningstyp

Banköverföring i realtid

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung är en betalningsmetod för banköverföring. Mottagare kan ta emot en bekräftelse av transaktionen i realtid.

Risk för chargeback

Nej

Garanterad betalning

Nej

Återbetalning möjlig

Ja

Transaktionsminimum

 

1.00 EUR per transaktion

Transaktionsmaximum

 

Ej tillämpligt

Specifika förbjudna Varor och Tjänster

Endast de förbjudna varor och tjänster som beskrivs i Användaravtalet

Kompletterande villkor

Ej tillämpligt