Varför nekades min kortbetalning?

För att hjälpa till att skydda ditt konto använder PayPal en avancerad kontrollprocess för kortbetalningar. Den hjälper till att förhindra att borttappade eller stulna kort används i vårt system. I sällsynta fall drabbar kontrollprocessen giltiga kort.
 
En betalning kan också nekas om:
 
  • Kortutfärdaren har tekniska problem som förhindrar att en transaktion godkänns.
  • Kortutfärdaren ser en debitering som inte stämmer med dina normala utgiftsmönster och blockerar transaktionen för att skydda dig.
  • Du har oavsiktligt överskridit gränsen på ditt kort.
Här är några saker som du kan göra:
 
  • Kontakta din kortutfärdare direkt. Fråga varför ditt kort nekades och om du fortfarande kan använda det.
  • Försök genomföra transaktionen igen senare.
  • Lägg till ett annat kort på ditt PayPal-konto och försök slutföra betalningen med det kortet.
  • Överför pengar till ditt PayPal-konto från ditt bankkonto och gör betalningen från ditt PayPal-saldo.