Vad måste PayPal rapportera enligt FATCA?

Om PayPal avgör att ett konto ska rapporteras enligt FATCA (baserat på PayPals analys av informationen om kontoinnehavaren) måste PayPal antingen rapportera informationen till den lokala skattemyndigheten, kontot eller till IRS om tillämpligt kontosaldo har nått ett viss tröskelvärde. Informationen som rapporteras består i allmänhet av kundinformation (t.ex. namn, adress och skatteregistreringsnummer ("TIN")) samt information om saldot på kontot. FATCA kräver årlig rapportering i de flesta jurisdiktioner.
 

Cookies hjälper oss att anpassa PayPal för dig och en del är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera. Cookies gör också så att vi kan visa dig anpassade erbjudanden och kampanjer, både på vår webbplats och andra platser. Men du bestämmer så klart. Du kan hantera cookies när som helst.