Vad händer om jag inte längre har åtkomst till e-postadressen för mitt PayPal-konto?

Om du kan e-postadressen och lösenordet till PayPal-kontot
 
Även om du inte längre har åtkomst till den e-postadress som du använde för PayPal-kontot kan du logga in på PayPal genom att ange e-postadressen och det unika PayPal-lösenordet. När du har loggat in kan du ändra primär e-postadress. Gör så här:
 1. Klicka på inställningsikonen.
 2. Klicka på + bredvid e-postadressen.
 3. Ange din nya e-postadress och klicka på Spara.
 4. Vi skickar ett e-postmeddelande så att du kan bekräfta att det är din e-postadress. Klicka på länken i e-postmeddelandet för att bekräfta e-postadressen.
När den nya e-postadressen har bekräftats kan du göra den till primär e-postadress för kontot. Gör så här:
 
 1. Klicka på inställningsikonen.
 2. Välj den nya e-postadressen och klicka på Gör till primär.
 3. Följ instruktionerna.
Här kan du också ta bort e-postadresser som du inte använder längre.
 
Om du inte kan e-postadressen eller lösenordet till PayPal-kontot
 1. Gå till PayPals startsida och klicka på Logga in (Log In) högt upp till höger på sidan.
 2. Klicka på Har du problem med att logga in? (Trouble logging in?)
 3. Om du kan e-postadressen anger du den och den säkerhetskod som visas och klickar på Nästa (Continue). Om du inte kan e-postadressen klickar du på Har du glömt din mejladress? och anger upp till tre e-postadresser som du kan ha använt när du skapade PayPal-konto. Ange säkerhetskoden som visas och klicka på Nästa (Continue).
 4. Följ instruktionerna. 
Obs!
 
 • Du kanske måste bekräfta att du är kontoinnehavaren per telefon eller på annat sätt.
 • När du har återställt din e-postadress eller ditt lösenord kan du byta e-postadress. Följ i så fall anvisningarna här.