Vad är skillnaden mellan en tvist och ett krav?

Vad är en tvist?

En köpare kan inleda en tvist i Problemhanteringscenter inom 180 dagar efter köpet om varan som har beställts inte anländer eller skiljer sig väsentligt från säljarens beskrivning. Köparen kommer att kunna diskutera problemet med säljaren via meddelanden i ärendet. Köparen kan till exempel be om en återbetalning, returnera varan och/eller be säljaren att skicka varan på nytt.

Säljaren kommer att underrättas om tvisten och bör svara på tvisten och aktivt lösa problemet med köparen. Om säljaren utfärdar en fullständig återbetalning genom ärendet avslutas ärendet automatiskt. Köparen kan också markera ärendet som löst när som helst om problemet är löst till dennes tillfredsställelse.

En tvist är inget som PayPal engagerar sig i eller avgör. För att PayPal ska engageras måste ärendet trappas upp till ett krav inom 20 dagar. 

Vad är ett krav?

Om köparen och säljaren inte kan komma överens gällande en tvist kan endera av dem trappa upp tvisten till ett krav när som helst inom 20 dagar från datumet då tvisten inleddes. Genom att trappa upp en tvist till ett krav ber de PayPal att undersöka ärendet och besluta om resultatet baserat på bevis som lämnats av båda parter.

En tvist som inte trappas upp till ett krav inom 20 dagar avslutas automatiskt.

Ta reda på mer om hur du kan arbeta med PayPal för att lösa ett krav.