Hur kontrollerar jag status för min tvist eller krav?

Om du fortfarande kommunicerar med säljaren och inte har trappat upp din tvist till ett krav kan du kolla om du har nya meddelanden i Problemhanteringscenter.

Du kan kontrollera status för ett krav som PayPal undersöker i Problemhanteringscenter.

  1. Gå till Problemhanteringscenter.
  2. Välj Olösta fall i listan och välj det krav som du vill kolla.
  3. Klicka på Visa i kolumnen Åtgärd.
Nästa steg för ditt fall visas under Vad händer nu. Om vi redan granskar ditt krav ser du ett beräknat datum för vårt beslut.
 
Om du inte kan hitta ditt krav:
  1. Välj Alla avslutade fall i listan Visa.
  2. Klicka på Fall-id för att kontrollera status.