Hur utfärdar jag en fullständig eller delvis återbetalning för en tvist?

Så här erbjuder du en fullständig återbetalning som svar på ett fall:

  1. Gå till problemhanteringscentret.
  2. Välj olösta fall i listan och leta upp transaktionen.
  3. Klicka på fall-ID.
  4. Klicka på Utfärda en fullständig återbetalning på sidan med information om fallet.
Du kan utfärda en återbetalning inom 180 dagar efter att du har tagit emot en betalning. Tvisten avslutas automatiskt när du gör en fullständig återbetalning. Fallet måste vara i tvistefasen eller invänta säljarens svar för att slutföra den här åtgärden. Om det är under granskning måste du kontakta oss för att utföra den här åtgärden.

Du kan också erbjuda en delåterbetalning för tvisten. Så här gör du: 
  1. Gå till problemhanteringscentret.
  2. Välj olösta fall i listan och leta upp transaktionen.
  3. Klicka på fall-ID.
  4. Klicka på Erbjud en delåterbetalning på sidan med information om fallet.
  5. Följ anvisningarna.