Vad måste PayPal rapportera enligt FATCA?

Om PayPal avgör att ett konto ska rapporteras enligt FATCA (baserat på PayPals analys av informationen om kontoinnehavaren) måste PayPal antingen rapportera informationen till den lokala skattemyndigheten, kontot eller till IRS om tillämpligt kontosaldo har nått ett viss tröskelvärde. Informationen som rapporteras består i allmänhet av kundinformation (t.ex. namn, adress och skatteregistreringsnummer ("TIN")) samt information om saldot på kontot. FATCA kräver årlig rapportering i de flesta jurisdiktioner.