Hjälpartikel

Du kan behöva uppdatera din webbläsare: Du kommer inte att kunna få tillgång till ditt PayPal-konto med en gammal webbläsarversion efter den 30 juni. Ta reda på om du behöver uppgradera webbläsaren.

Hjälp > Allt om PayPal/Policy > Vad är en amerikansk person enligt momsrapporteringssyftet för FATCA och 1099-K-formuläret?

Vad är en amerikansk person enligt momsrapporteringssyftet för FATCA och 1099-K-formuläret?

En amerikansk person är i allmänhet följande:
  • En amerikansk medborgare eller person bosatt i USA, inklusive amerikanska medborgare som bor utanför USA eller amerikanska medborgare och invånare som bedriver verksamhet utanför USA (häri ingår Green Card-innehavare.)
  • Ett företag eller delägarskap som bildats i USA eller enligt lagarna i USA eller en amerikansk delstat, inklusive fall där företaget är verksamt utanför USA.
  • En stiftelse om (i) en domstol i USA enligt tillämplig lag skulle ha behörighet att utfärda utslag eller avkunna domar angående strikt taget alla frågor om förvaltning av stiftelsen och (ii) en eller flera amerikanska personer har befogenhet att kontrollera alla viktiga beslut gällande stiftelsen eller en egendom som ägs av en ättling som är medborgare eller bosatt i USA.
Mer information finns på IRS webbplats.
Sidan du letar efter finns inte längre. Försök söka igen iHjälp om du har frågor eller vill kontakta oss.