• Betalningar och överföringar
  • Tvister och begränsningar
  • Mitt konto
  • Min e-plånbok
  • Inloggning och säkerhet
  • Verktyg för säljare

Varför behöver jag fylla i ett intyg om utländsk status (CFS)?

Betalningstjänster, till exempel PayPal, ska varje år lämna in upplysningar (blankett 1099-K) till IRS (amerikanska skatteverket) för varje kontoinnehavare/betalningsmottagare som tar emot betalningar för försäljning av varor och tjänster som överskrider tröskelvärdet för rapportering under ett kalenderår (600 USD för 2023) och anses ha sin skattehemvist i USA. Invånare som inte har sin skattehemvist i USA omfattas inte av kravet på rapportering.

Icke-amerikanska CFS-konton (för konton utanför USA och inte hos PayPal Inc.):

För att uppfylla kraven på rapportering till IRS (amerikanska skatteverket) kräver vi att PayPals kontoinnehavare/betalningsmottagare med amerikanska uppgifter (dvs. en amerikansk adress, ett amerikanskt bankkonto eller andra amerikanska uppgifter) som närmar sig tröskelvärdet för rapportering ska bekräfta sin skattehemvist i USA genom att fylla i ett intyg om utländsk status (CFS) eller ange sitt amerikanska skatteregistreringsnummer (TIN).

Vi samlar in CFS istället för IRS-formulär W-8BEN eller W-8BEN-E för icke-amerikanska konton för att hjälpa till att fastställa en icke-amerikansk kontoinnehavare/betalningsmottagares hemvist. Intyget om utländsk status är normalt giltigt i tre år. Innan dokumentet löper ut kontaktar vi kontoinnehavare/betalningsmottagare via e-post och en avisering på kontot för att meddela att  intyget om utländsk status behöver förnyas.

Om en kontoinnehavare/betalningsmottagare inte intygar sin skattestatus kan de drabbas av förseningar i behandlingen av betalningar som tas emot för försäljning av varor och tjänster och kan dessutom omfattas av avdrag för kupongskatt (24 %).

Amerikanska CFS-konton(för konton i USA och hos PayPal Inc.):

För att uppfylla kraven på rapportering till IRS (amerikanska skatteverket) kräver vi att PayPals kontoinnehavare/betalningsmottagare med amerikanska uppgifter som närmar sig tröskelvärdet för rapportering ska bekräfta sin skattehemvist i USA genom att fylla i formulär W-8BEN, W-8ECI eller W-8BEN-E eller genom att ge oss sitt amerikanska skatteregistreringsnummer (TIN).

Vi samlar in formulär W-8BEN, W-8ECI eller W-8BEN-E för amerikanska konton för att hjälpa till att fastställa en icke-amerikansk kontoinnehavare/betalningsmottagares hemvist. Formulär W-8 är normalt sett giltigt i tre år. Innan dokumentet löper ut kontaktar vi kontoinnehavare/betalningsmottagare via e-post och en avisering på kontot för att meddela att formulär W-8 behöver förnyas.

Om en kontoinnehavare/betalningsmottagare inte intygar sin skattestatus kan de drabbas av förseningar i behandlingen av betalningar som tas emot för försäljning av varor och tjänster och kan dessutom omfattas av avdrag för kupongskatt (24 %).

Så här anger du din status som skattebetalare:

Då det är tillämpligt uppmanas du via e-post och en avisering att besöka panelen "Bekräfta din status som amerikansk skattebetalare" för att svara på frågorna om din skattestatus.

  1. Logga in på ditt PayPal-konto när du uppmanas till det.
  2. Klicka på aviseringsikonen.
  3. Följ de angivna instruktionerna.  

Läs och granska certifieringen innan du signerar den elektroniskt eller i skrift. Falska utlåtanden kan leda till påföljder enligt tillämplig lag. Kontakta en skatterådgivare om du har några frågor eller funderingar om blanketten.

Om du inte kan slutföra certifieringsprocessen när du uppmanas till det eller om du vill slutföra den proaktivt: 

Icke-amerikanska CFS-konton:

Fyll i intyget om utländsk status genom att fylla i  det här CFS-formuläret för enskilda personer eller det här formuläret om du är en juridisk person.

Amerikanska CFS-konton:

Intyga din utländska status genom att fylla i formulär W-8BEN eller W-8ECI för privatpersoner eller formulär W-8BEN-E eller W-8ECI för juridiska personer.

Ladda upp det ifyllda formuläret i avsnittet Aviseringar på ditt PayPal-konto. När formuläret har laddats upp kommer vi att granska det och kontakta dig om ytterligare åtgärder behövs för att återställa fullständig åtkomst till ditt PayPal-konto. Logga in på ditt PayPal-konto och klicka på Hjälp som finns längst upp till höger på alla PayPal-sidor om du inte kan utföra stegen.

Det finns mer skatterelaterad information på PayPals IRS-skattewebbplats.

Var den här artikeln användbar?
PayPals skattereservationer för amerikanska skattebetalare – IRS (amerikanska skatteverket)

Fler sätt som vi kan hjälpa dig på

Hur sköter vi oss?
Till enkäten

Om du godkänner cookies använder vi dem för att förbättra och anpassa din upplevelse och göra det möjligt för våra partners att visa dig anpassade PayPal-annonser när du besöker andra webbplatser. Hantera cookies och ta reda på mer