• Betalningar och överföringar
 • Tvister och begränsningar
 • Mitt konto
 • Min e-plånbok
 • Inloggning och säkerhet
 • Verktyg för säljare

Vanliga frågor om handlarabonnemang

Hur aktiverar jag abonnemang för mitt företag?

Du kan aktivera abonnemang med en av tre metoder: PayPal abonnemangspanel och smart betalningsknapp (Smart Payment Button, SDK), REST API:er för abonnemang, abonnemangswebblänken för 'Sälj på sociala medier'.

Så här aktiverar du abonnemang med PayPals abonnemangspanel och smart betalningsknapp (Smart Payment Button, SDK): 

 1. Gå till dina Abonnemang
 2. Klicka på Skapa plan och ange dina abonnemangsuppgifter.  
 3. När du är klar klickar du på Spara plan och Aktivera plan
 4. Klicka på Skapa kod och Kopiera kod för att kopiera och klistra in HTML-/JS-koden för "Smart Payment Button" på din webbplats.

Så här aktiverar du abonnemang med REST-API:er för abonnemang: 

 1. Skapa dina API-uppgifter via PayPal Developer Portal
 2. Använd Skapa plan-API för att producera och aktivera din abonnemangsplan. 
 3. Använd PayPal JavaScript SDK för att lägga till PayPals abonnemangsknapp på din webbplats.

Så här aktiverar du abonnemang på plattformar för sociala medier via abonnemangswebblänken 'Sälj på sociala medier': 

 1. Gå till dina Abonnemang
 2. Klicka på Skapa plan och ange dina abonnemangsuppgifter.  
 3. När du är klar klickar du på Spara plan och Aktivera plan
 4. Klicka på Skapa länk och Kopiera länk för att kopiera och klistra in webblänken och lägga till den på din plattform för sociala medier.

Kan jag tillfälligt pausa ett aktivt abonnemang?

För att pausa ett abonnemang följer du dessa steg: 

 1. Gå till dina Abonnemang
 2. Välj abonnemangsprofilen.  
 3. Välj knappen bredvid "Pausad".

Hur återaktiverar jag ett avstängt abonnemang?

Så här återaktiverar du ett avstängt abonnemang eller en återkommande betalningsplan: 

 1. Gå till dina Abonnemang.
 2. Välj abonnemangsprofilen.
 3. Välj knappen bredvid "Aktiv".

Vilka ändringar kan kunder göra i sina egna abonnemangsplaner?

Kunder kan ändra sitt befintliga abonnemangsantal. Abonnemangspriset kommer att baseras på det nya antalet.  

Kunder kan också byta planer för samma produkt. Fakturerings- och prissättningsvillkoren för den nya planen kommer att träda i kraft under nästa betalningsperiod.

Hur kan jag spåra övergripande resultat för min abonnemangsverksamhet?

Du kan spåra resultat via olika värden på panelen. Gå till dina Abonnemang och klicka på Översikt. På översiktssidan kan du se ackumulerade intäkter och det totala antalet abonnemang för ditt företag. Du kan också jämföra resultaten för olika abonnemangsplaner efter avbrottsgrad, månatliga återkommande intäkter och kundernas livstidsvärde.

Vilka funktioner ingår i en PayPal-abonnemangsplan?

Du kan välja mellan flera funktioner för att anpassa abonnemangsplaner och prissättning, inklusive:   

Internationella abonnemang. Definiera abonnemangsplaner i olika valutor för att möjliggöra internationella abonnemang. Kunden kommer att debiteras i den valuta som du konfigurerar.  

Kampanjprovperioder.Erbjud kostnadsfria eller rabatterade provperioder till dina abonnenter genom att definiera provperioder för abonnemangsplaner. Du kan definiera upp till två provperioder och ange rabatterad prissättning.  Exempel: En handlare som erbjuder en videoströmningstjänst konfigurerar en abonnemangsplan på 0 USD för den första månaden, 4,99 USD per månad de kommande två månaderna och 9,99 USD per månad därefter.  

Engångsstartavgift. Definiera en engångsstartavgift för eventuella registrerings-eller konfigurationsändamål.  

Exempel: En handlare debiterar en registreringsavgift på 10 USD för att registrera sig för gym- och yogalektioner, vilket vanligtvis kostar 50 USD per månad.  

Förhandlade eller rabatterade priser.Anpassa valfritt abonnemang till ett förhandlat eller rabatterat pris för specifika kunder.  

Exempel: Ett läroinstitut erbjuder vanligtvis undervisning på nätet för 10 USD per månad, men erbjuder ett rabatterat pris på 8 USD per månad för en specifik elev.

Kan jag erbjuda nivåanpassad prissättning till mina abonnenter?

Du kan definiera volymanpassade och nivåanpassade prissättningsmodeller för dina abonnemangsplaner.   

Exempel: En handlare som erbjuder supporttjänster och live teknikersupport definierar en nivåanpassad plan på 20 USD per tekniker för de första 10 teknikerna, 18 USD per tekniker för de följande 10 teknikerna och 15 USD per tekniker därefter. Om en abonnent kräver 30 tekniker kommer abonnemangspriset att vara: 10x20 USD + 10x18 USD + 10x15 USD = 530 USD per månad.

Hur uppdaterar jag priset för alla aktiva abonnemang i en specifik plan samtidigt?

Du kan uppdatera priset för alla aktiva abonnemang genom att uppdatera priset på den ursprungliga abonnemangsplanen.  

Exempel: Om du uppdaterar priset på en 'standardplan' från 20 USD per månad till 25 USD per månad kommer alla befintliga och nya abonnemang enligt 'standardplanen' att debiteras 25 USD per månad från nästa gällande faktureringsperiod.

Tillhandahåller PayPal webhooks i realtid för betalningsstatus?

PayPal tillhandahåller webhooks för alla betalnings- och livscykelaktiviteter. För att spåra betalningsstatus måste din plattform vara konfigurerad för att lyssna på webhooks.

Hur ändrar jag layout och färgformat för "PayPal Smart Payment Button" så att den matchar utseendet på min webbplats?

Följ de här stegen för att ändra utseendet på "PayPal Smart Payment Button": 

 1. Gå till dina Abonnemang
 2. Klicka på Abonnemangsplaner
 3. Klicka på de tre punkterna till höger om den plan som du vill uppdatera och välj "Kopiera kod". 
 4. Klicka på Kopiera kod för att kopiera och klistra in knappkoden i valfri redigerare och göra ändringarna.

Kan jag aktivera alternativ för kreditkort, bankkonton och andra betalningsmetoder för mina abonnenter?

PayPal stöder funktioner för fullständiga stackbetalningar för dina abonnemang, inklusive: 

 • PayPal 
 • Kredit-/betalkort och bankkonton via gästflödet för kunder som inte finns på PayPal 
 • Stöd för icke-varumärkeskort eller kort som är märkta med vit etikett (endast via API)

Hur skapar jag ett PayPal Sandbox-konto för att testa och integrera abonnemang?

Du kan skapa ett PayPal Sandbox-konto via PayPals utvecklarportal.

Vad händer när en abonnemangsbetalning misslyckas?

Om en abonnemangsbetalning misslyckas i början av faktureringsperioden kommer vi att försöka genomföra betalningen igen var femte dag och högst två gånger tills nästa faktureringsperiod.  

Om det andra betalningsförsöket misslyckas kommer vi att öka det misslyckade betalningsantalet med ett, placera det misslyckade betalningsbeloppet i kundens utestående saldo och lägga till beloppet som är utestående till nästa faktureringsperiod.  

Du kan också ange ett tröskelvärde för antal fel för abonnemangsplaner. Vi pausar abonnemanget om kunden överskrider felgränsen.  

Du kan när som helst inkassera ett utestående saldo. Det är kanske något du vill göra om tröskelvärdet för fel uppfylls och abonnemanget avbryts.

Var den här artikeln användbar?
Hur svarar jag på en förvarning om chargeback?

Fler sätt som vi kan hjälpa dig på

Hur sköter vi oss?
Till enkäten

Om du godkänner cookies använder vi dem för att förbättra och anpassa din upplevelse och göra det möjligt för våra partners att visa dig anpassade PayPal-annonser när du besöker andra webbplatser. Hantera cookies och ta reda på mer