Hem
  • Betalningar och överföringar
  • Tvister och begränsningar
  • Mitt konto
  • Min e-plånbok
  • Inloggning och säkerhet
  • Verktyg för säljare

PayPals skattereservationer för amerikanska skattebetalare – IRS (amerikanska skatteverket)

Vad är kupongskatt?

När du får betalt för varor och tjänster anser IRS (amerikanska skatteverket) att detta är inkomst som ska redovisas.

När du har tagit emot 600 USD i betalningar för varor och tjänster inom ett kalenderår kräver skattelagstiftningen att vi reserverar 24 % av betalningarna om du inte har bekräftat din status som skattebetalare genom att ange ditt amerikanska skatte-ID eller fylla i ett intyg om utländsk status. Dessa 24 % skickas till IRS (amerikanska skatteverket) som kupongskatt för eventuell inkomstskatt för dessa betalningar.

Du kan läsa mer om den här amerikanska skattelagen på webbplatsen för US Internal Revenue Service.

Se till att du har uppdaterat din PayPal-app till den senaste versionen för att se dina skattereservationer och bekräfta din status som skattebetalare.


Vad händer om jag inte bekräftar min status som skattebetalare?

För att ge dig tid att bekräfta din status som skattebetalare placerar vi dina betalningar för varor och tjänster som överstiger 600 USD som en skatte-ID-reservation i minst 60 dagar tills du har bekräftat din status som skattebetalare. Detta kan du göra genom att ange ditt amerikanska skatte-ID eller fylla i ett intyg om utländsk status.

Efter den här anståndstiden (60 dagar) börjar vi skicka 24 % av dina betalningar till IRS (amerikanska skatteverket) som kupongskatt för eventuell inkomstskatt som förfaller varje månad. Resten av dina pengar kommer att släppas till saldot på ditt PayPal-konto.


Behöver jag betala kupongskatt på de första 600 USD som jag tar emot?

Om du inte bekräftar din status som skattebetalare förfaller 24 % på alla betalningar som du tar emot för varor och tjänster, inklusive de du har fått innan du uppnår 600 USD. Eventuella belopp som ska betalas till IRS (amerikanska skatteverket) kan reserveras från ditt tillgängliga saldo eller kommande betalningar.När får jag mina betalningar?

Du kan bekräfta din status som skattebetalare genom att antingen lägga till ditt amerikanska skatte-ID eller fylla i ett intyg om utländsk status när som helst för att avsluta skatte-ID-reservationen och ta bort kupongskatten på dina betalningar.

* Observera att det kan ta upp till 30 minuter för skatte-ID att uppdateras och utlösa borttagning av skatte-ID-reservationen från ditt konto. Det tar längre tid att fylla i ett intyg om utländsk status.

Annars skickar vi kupongskatt till IRS (amerikanska skatteverket) varje månad. Det innebär att betalningar som du tar emot förblir skatte-ID-reserverade till nästa planerade datum för kupongskatt. Vid datumet skickas 24 % av dina betalningar till IRS (amerikanska skatteverket) och resterande belopp kommer att släppas från skatte-ID-reservationen till saldot på PayPal-kontot (under förutsättning att det inte finns några andra reservationer).


Påverkar det här pengar som jag tar emot från vänner eller familj?

Skattelagstiftningen påverkar inte pengar som skickats som en betalning till vänner och familj. Den gäller endast för betalningar som du tar emot för varor och tjänster. Detta omfattar betalningar som du tar emot via PayPal Checkout eller som skickats från köparen som en betalning för varor och tjänster.


Kan jag få kupongskatten återbetald?

Vi kan inte returnera något belopp som har skickats till IRS (amerikanska skatteverket), men du kan redovisa kupongskatten i deklarationen.

Genom att lägga till ditt amerikanska skatte-ID eller fylla i ett intyg om utländsk status kan du undvika kupongskatt när du får betalt.


Vad händer om jag får betalt i en annan valuta?

Skattelagen gäller fortfarande om du tagit emot 600 USD eller motsvarande i lokal valuta för varor och tjänster.

När betalningar som du tar emot placeras i en skatte-ID-reservation sker valutaomvandlingen inte förrän skatte-ID-reservationen har släppts.

Ändringar i växelkursen kan resultera i en vinst eller förlust mellan den tidpunkt då betalningen tas emot jämfört med när skatte-ID-reservationen släpps.

Om du inte har bekräftat din status som skattebetalare genom att ange ditt amerikanska skatte-ID eller fylla i ett intyg om utländsk status behöver vi reservera 24 % av dina betalningar för eventuell inkomstskatt som förfaller.

Betalningen av kupongskatt kommer att skickas till IRS (amerikanska skatteverket) i amerikanska dollar varje månad. Betalningsbeloppet omvandlas från valutan för dina pengar till amerikanska dollar vid tidpunkten då betalningen skickas.

Vad gäller om jag är befriad från amerikanska skatter?

Om du inte är en amerikansk entitet, amerikansk medborgare eller amerikansk person som omfattas av amerikansk skattelagstiftning kan du låta oss veta det genom att intyga din icke-amerikanska skattehemvist när du bekräftar din amerikanska skattebetalarstatus.


Vad händer om jag inte är skatteskyldig i USA?

Om du har tagit emot minst 600 USD i betalningar för varor och tjänster under ett kalenderår och inte har skattehemvist i USA behöver du ett intyg om utländsk status för att dina skatte-ID-reservationer ska släppas så att du kan undvika kupongskatt när du får betalt.

Obs! Intyg om utländsk status ska förnyas vart tredje år.

Var den här artikeln användbar?

Fler sätt som vi kan hjälpa dig på

Hur sköter vi oss?
Till enkäten

Om du godkänner cookies använder vi dem för att förbättra och anpassa din upplevelse och göra det möjligt för våra partners att visa dig anpassade PayPal-annonser när du besöker andra webbplatser. Hantera cookies och ta reda på mer