Inledning

Öka din försäljning. Godkänn PayPal.

Höj avkastningen och utöka ditt kundunderlag. Låt kunderna betala på önskat sätt. Vår Express Checkout-lösning sparar tid och förvandlar eventuella kunder till lojala shoppare.

Varför ska du använda PayPal?

 1. Ge försäljningen ett uppsving.

  Företag får en genomsnittlig försäljningsökning på 14 % när de tillför PayPal.1

 2. Höj omvandlingskursen.

  Med Express Checkout betalar kunderna snabbt med hjälp av information som redan finns lagrad i PayPal. Eftersom det är så enkelt är det troligt att de gör inköp oftare. PayPal-kunder använder PayPal för i genomsnitt drygt hälften av utläggen.2

 3. Skaffa nya kunder.

  PayPal har fler än 100 miljoner konton globalt. 43 % av de nordamerikanska shopparna har använt PayPal och 24 % av de nordamerikanska kunderna betraktar PayPal som favoritsättet att betala online.3

 4. Integrera på ett enkelt sätt.

  Express Checkout är förintegrerat i många kundvagnar.

Vad är Express Checkout?

Med Express Checkout kan dina kunder genomföra transaktioner med mycket få steg. De kan använda information om leverans och fakturering som lagras på ett tryggt sätt i PayPal vid betalning så att de inte behöver ange den igen på din webbplats.

Så här fungerar det.
 1. När kunderna har valt produkter att köpa klickar de på Betala med PayPal på din webbplats.
 2. De överförs till PayPal – där de väljer betalningsmetod, såväl som rätt leverans- och faktureringsadress – och återförs till din webbplats för att slutföra inköpen.
 3. PayPal ger dig automatiskt leveransadress, e-postadress och övrig kundinformation som krävs för att slutföra ordern.

Med Express Checkout slutför dina kunder order på din webbplats, inte PayPals, vilket gör att du kan:
 • Få avisering i realtid om slutförda betalningar

 • Automatisera dina interna affärsprocesser.

 • Se till att köparna kommer till den slutliga bekräftelsesidan

 • Få meddelande om att köparens adress är bekräftad och säkerställ att du är kvalificerad för täckning enligt PayPals Policy för säljarskydd

Få de fördelar du har kommit att förvänta dig av PayPal:

 • Våra branschledande åtgärder för att förhindra bedrägerier hjälper dig att göra säkra affärer.

 • Tiotals miljoner människor från över 203 länder och regioner över hela värden använder PayPal varje dag, vilket gör att dina produkter exponeras för en stor och snabbt växande grupp lojala onlineköpare

 • PayPal attraherar nya kunder åt våra handlare.

För att använda Express Checkout behöver du skapa PayPal-konto, gör det idag.

1 Q1 1 2006 PayPals telefonundersökning avseende små och medelstora företag med minst 120 000 $ årlig försäljning online.

2 Walker Information Inc. Q3 Analys av kundrelationer (köpare); urvalsbakgrund: använt PayPal en gång de senaste tre månaderna, två gånger under det senaste året.

3 Forrester Research, Inc. Teknografiundersökning, april 2005 (urval: 5 051, +/- 1,4 % felmarginal).