Teknisk översikt

Bilden nedan ger en generaliserad vy över Express Checkout-flödet med en tabell över motsvarande steg för alla tre integreringspunkterna.

StegBeskrivning
1a När kunderna har valt produkter att köpa klickar de på knappen Betala med PayPal på din webbplats. Det gör det möjligt för kunder att slippa ange leverans- och faktureringsinformation på din webbplats.
1b Integreringspunkt 1

Du gör ett API-anrop för att överföra transaktionsdetaljerna till PayPal. Sedan överför du kunden till PayPal via en HTTP-omdirigering. Din kund överförs till PayPal.

2a Kunden väljer en leveransadress och betalningsmetod som lagrats i PayPal.
2b Kunden klickar på Fortsätt betala för att godkänna användning av PayPal och kommer tillbaka till din webbplats.
2c Integreringspunkt 2

Kunden kommer tillbaka till din webbplats. PayPal överför kunden via en HTTP-omdirigering. Du gör sedan ett API-anrop för att hämta transaktionsdetaljer, t.ex. leveransadress, e-postadress och annan information som behövs för att slutföra din order.

3a Kunden slutför betalningsprocessen på din webbplats, granskar ordern och slutför den.
3b Integreringspunkt 3

När kunden har gjort sin beställning gör du ett API-anrop till PayPal om att begära betalning. (Kunden ser inte det här steget.) Betalningstransaktionen påbörjas och PayPal skickar ett e-postkvitto för betalningen till kunden.

4Kunden överförs till sidan för orderbekräftelse.