Handbok om chargeback – del 1


Vad säljare säger om säkerhet med PayPal

Vad är återbetalning?

Återbetalning inträffar när köpare ber kreditkortsföretaget upphäva en transaktion som redan har godkänts. Vanliga orsaker för återbetalning är bland annat:

 • Objektet inte mottaget. Köparen betalar för ett objekt men får det aldrig.
 • Objekt skiljer sig från beskrivning. Köparen betalar för ett objekt men får ett objekt som väsentligt skiljer sig från vad som förväntades.
 • Obehörig användning. En köpares kreditkortsnummer stjäls och används i ett bedrägeriförsök.

Krav på återbetalning måste registreras enligt kreditkortsföretagets regler och tidsramar.

Har du fått avisering om krav på återbetalning?

Om du har fått ett krav på återbetalning, vill kontrollera status för en återbetalning eller bara ta reda på mer om processen, besök PayPals problemhanteringscenter.

Så här fungerar en återbetalning med kreditkortsbetalning via PayPal.

 1. Köpare
 2. Köparens kreditkortsföretag
 3. Handlarbank
 4. Återbetalnings- avdelning
 5. Säljaren
 1. Köparen begär återbetalning från kreditkortsföretaget.
 2. Köparens kreditkortsföretag aviserar PayPals handlares bank om chargeback-kravet och debiterar PayPal.
 3. PayPal reserverar tillfälligt pengar på säljarens PayPal-konto för återbetalningen.
 4. PayPal skickar omgående ett e-postmeddelande till säljaren och ber om ytterligare information som kan användas för att överklaga kravet på återbetalning.

Återbetalningar och säljare.

Säljare som godkänner kreditkortsbetalningar riskerar att få krav på återbetalningar. De flesta säljare räknar in möjliga återbetalningsförluster i affärskostnaderna.

Återbetalningar och PayPal.

Alla återbetalningar är i själva verket en process som initieras utanför PayPal.

PayPal tillhandahåller verktyg, tips och skydd som hjälper säljare förstå, besvara och bekämpa oberättigade krav på återbetalning.

Vi har också skapat en grupp med återbetalningsspecialister som hjälper dig sammanställa den information du behöver för att överklaga ett krav på återbetalning.

Vad du kan förvänta dig:

 • Om en köpare registrerar ett krav på återbetalning från dig för en kreditkortstransaktion via PayPal skickar vi dig ett e-postmeddelande så snart kreditkortsföretaget kontaktar oss.
 • Pengarna reserveras tillfälligt samtidigt som vi samarbetar med dig för att lösa chargeback-kravet med köparens kreditkortsföretag.
 • Om du överklagar chargeback-kravet hjälper vår grupp med återbetalningsspecialister dig att sätta ihop ett kraftfullt fall.
 • Problemhanteringsprocessen kan ta 75–100, dagar beroende på kreditkortsföretaget.
 • Om kreditkortsföretaget fattar beslut till din favör överför PayPal omedelbart pengarna till dig.

Del 2: Minimera återbetalningar

Fler resurser för säljare.

Om du vill ta reda på mer om Sälja tryggt: