Get started
Activate a phone
Or visit mobile.paypal.com
on your phone.
Skicka sms med PayPal – hur enkelt som helst

Grundläggande nyckelord för sms

Kontrollera ditt PayPal-saldo
Sms:a BAL eller balance till 729725 (PAYPAL). Aktivera din telefon så skickar vi ett sms med ditt saldo.
Betala och överföra
Skicka ett sms till 729725 (PAYPAL). Ange beloppet och mottagarens telefonnummer eller e-postadress.
Exempel
 • Skicka 10.99 till 2125551981
 • 10.99 21255519815 name@domain.com
 • Skicka 5 till name@domain.com
Be om pengar
Skicka ett sms till 729725 (PAYPAL). Inkludera orden get (få) och from (från) och ange beloppet och telefonnumret till den personen som du ber om betalning från. Du kan även ange flera telefonnummer – det är bara att skilja dem åt med kommatecken.
Exempel
 • Get 10 from 2125551981
 • Get 10 from 2125551981,2125551982,2125551923
Få hjälp
Sms:a help till 729725 (PAYPAL) så skickar vi ett svar med instruktioner.
Avbryta en utestående betalning
Sms:a cancel eller bokstaven X till 729725 (PAYPAL).

Nyckelord för avancerade sms

Lägg till ett meddelande
Skriv note i slutet av sms:et och skriv sedan meddelandet.
Exempel
 • Send 10.99 to 4150001234 note tack för middagen
Ändra valutan
Ange valutan med förkortningen med tre bokstäver efter beloppet. Sms:a USD för amerikanska dollar, CAD för kanadensiska dollar GBP för brittiska pund, AUD för australiska dollar​, EUR för euro eller JPY för japanska yen.
Exempel
 • Send 10.99 AUD to 4150001234
 • Send 5.43 EUR to 3105551212
Dela med dig av information
Om du vill att mottagaren ska leverera ett objekt eller kontakta dig, sms:ar du share address eller share phone efter mottagarens telefonnummer. Om du vill ta med både adress och telefonnummer sms:ar du share info.
Exempel
 • Send 10.99 to 4150001234 share address
 • Send 10.99 to 3105551212 share phone
 • Send 5 to 2125551981 share info note skicka omgående
Rapportera bedrägerier
PayPal frågar aldrig efter din mobil-pinkod såvida du inte påbörjar en transaktion. Ge eller sms:a aldrig din pinkod till någon och skicka aldrig personlig information eller betalningsuppgifter via sms.
Om du får ett sms som du inte tror är från PayPal, ska du vidarebefordra meddelandet till 729725 (PayPal) och infoga ordet spoof i början av meddelandet.