Betalningsdataöverföring
Inledning
Teknisk översikt
Manuell
Kodexempel


Handbok


Detaljerade instruktioner om hur du använder betalningsdataöverföring finns i Integreringsguide för orderhantering (PDF, 1,3 MB, mars 2008). Den innehåller information som inte finns på webbplatsen, t.ex. om:

  • Visuell guidning om hur betalningsdataöverföring fungerar.
  • Exempelkod, inklusive en lista över tillgängliga parametrar.
  • En fullständig lista över variabler.Adobe Acrobat krävs för att du ska kunna läsa PayPals handböcker.