Betalningsdataöverföring
Inledning
Teknisk översikt
Manuell
Kodexempel


Teknisk översikt


Betalningsdataöverföring ger handlare möjlighet att visa transaktionsdetaljer för köpare som omdirigeras tillbaka till deras webbplats när betalningen slutförts.

Så här fungerar det

När du har aktiverat PDT kommer en transaktionstoken skickas som en "GET"-variabel till denna retur-URL varje gång en köpare gör en betalning via webbplats och omdirigeras till din retur-URL. För att kunna använda PDT på rätt sätt och visa transaktionsinformation för din kund måste du hämta transaktionstoken, variabelnamnet "tx" och hämta transaktionsinformation från PayPal genom att skapa en HTTP POST till PayPal.

Din POST ska skickas till https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr. Du måste publicera transaktionstoken med variabeln "tx" och värdet på den transaktionstoken du tidigare fått (till exempel "tx=transaction_token") och en särskild identitetssymboltoken med variabeln i och värdet av din PDT-identitetstoken (till exempel "at=identity_token"). Du måste även använda en variabel med namnet ”cmd” med värdet ”_notify-synch” (till exempel "cmd=_notify-synch") till POST-strängen.

Posten kommer besvaras med ett enda ord, SUCCESS eller FAIL, i svarets meddelandetext. När du får svaret SUCCESS kommer resten av meddelandetexten vara transaktionsdetaljerna, en per rad, i formatet key=value där både nyckel och värde blir URL-kodade strängar. Dessa svarsdata måste tolkas på lämpligt sätt och därefter webbavkodas.

Exempel på lyckat svar
SUCCESS
first_name=Jane+Doe
last_name=Smith
payment_status=Completed
payer_email=janiedoesmith@hotmail.com
payment_gross=3,99
mc_currency = USD
custom=For+the+purchase+of+the+rare+book+Green+Eggs+%26+Ham
...

Du kan visa den betalningsinformation du tycker är lämplig för din kund, men vi rekommenderar att leveransadress, betalarens e-postadress och belopp som betalats finns med. Om du använder PDT för att fastställa när en order ska fyllas i automatiskt bekräftar du att payment_status är slutförd eftersom köparen kan använda metoder som till exempel eChecks som inte omedelbart rensas.

Om du använder dessa data för att fylla i ordrar rekommenderar vi att du aktiverar IPN till att fastställa när dessa väntande betalningar rensas. Mer information finns i PayPals IPN-handboksom finns på PayPals webbplats.

Om svaret är FAIL kan du prova att publicera det igen på PayPal för att se om det var något med nätverket som orsakade felet. Om det andra försöket också misslyckas rekommenderar vi dock att du kontrollerar ditt skript och undersöker ytterligare:
  • Kontrollera att txn_id inte är en dubblett för att förhindra att någon återanvänder en gammal, slutförd transaktion.
  • Validera receiver_email som en e-postadress som registrerats i ditt PayPal-konto för att förhindra att betalningen skickas till en bedragares konto.
  • Kontrollera annan transaktionsinformation som artikelnummer och pris för att bekräfta att priset inte har ändrats.

IPN-variabler

En fullständig lista över alla IPN-variabler och detaljerade anvisningar för hur du använder IPN (direktavisering om betalning) finns i Integreringsguide för Website Payments Standard

Adobe Acrobat krävs för att du ska kunna läsa PayPals handböcker.