Hvorfor må jeg bekrefte statusen min som amerikansk skattebetaler?

PayPal er pålagt av den amerikanske skatteetaten (IRS) å rapportere informasjon om kontoinnehavere som mottar betalinger for varer og tjenester som overskrider bestemte grenseverdier for transaksjons- og betalingsvolum. Denne informasjonen må oppgis for amerikanske PayPal-kontoinnehavere, og den kan også måtte oppgis for kontoinnehavere utenfor USA (hvis innehaveren av en ikke-amerikansk konto er en amerikansk person).

For å oppfylle disse rapporteringskravene (inkludert gjennom innsending av 1099-K-skjemaet når det er nødvendig) må PayPal samle inn informasjon fra kundene våre (for eksempel TIN-nummer og navn).

Amerikansk statsborger eller annen amerikansk person eller enhet

Kunder som overstiger rapporteringsgrensene fastsatt av IRS (USD 20 000 og 200 transaksjoner), vil bli bedt om å oppgi sitt amerikanske ID-nummer for skattebetalere (SSN, EIN, iTIN) og navn.

Når du må bekrefte statusen din vedrørende skatteplikt i USA, gir vi deg beskjed via e-post og varsler som du ser når du logger på PayPal-kontoen din. Klikk på koblingen i e-posten eller i varselet, og oppgi den nødvendige informasjonen.

Informasjonen du oppgir, blir sammenlignet med informasjonen registrert hos IRS. Hvis den ikke samsvarer, vil du kunne gå gjennom og redigere informasjonen opptil tre ganger. Hvis informasjonen ikke kan bekreftes, blir du bedt om oppgi adressen din i tillegg og bekrefte informasjonen din. (Dette er den samme informasjonen som samles inn i IRS-skjema W-9.)
Hvis du har flere PayPal-kontoer, må du bekrefte statusen din vedrørende skatteplikt for hver enkelt konto.

Hvis den amerikanske skatteetaten har varslet deg om at du er underlagt tilbakeholdt kildeskatt, må du ikke sende inn informasjon på nettet. Kontakt i stedet PayPals kundeservice for å få hjelp med å bekrefte skatteopplysningene dine, på 1-888-221-1161 (1-402-935-2050 hvis du ringer fra utenfor USA).

Ikke-amerikansk person eller enhet
Kunder som overstiger rapporteringsgrensene (USD 20 000 USD og 200 transaksjoner) fastsatt av IRS, blir bedt om å bekrefte sin amerikanske skattestatus. Hvis du ikke er en amerikansk statsborger eller amerikansk enhet, blir du bedt om å bekrefte at du ikke er underlagt amerikansk inntektsskatt i det nettbaserte skjemaet.

Når du må bekrefte statusen din vedrørende skatteplikt i USA, gir vi deg beskjed via e-post og varsler som du ser når du logger på PayPal-kontoen din. Klikk på koblingen i e-posten eller i varselet, og oppgi den nødvendige informasjonen.

Hvis kontoinnehaveren blir en amerikansk person eller enhet, eller blir underlagt amerikansk inntektsskatt, vil kontoinnehaveren varsle PayPal innen 30 dager.