Hvordan kontrollerer jeg statusen for tvisten eller kravet?

Hvis du fortsatt kommuniserer med selgeren og ikke har eskalert tvisten til et krav, kan du se etter nye tvistmeldinger i løsningssenteret.

Du kan gå til løsningssenteret for å kontrollere statusen til et krav som PayPal undersøker.

  1. Gå til løsningssenteret.
  2. Velg Åpne saker i listen og velg kravet du vil kontrollere.
  3. I handlingskolonnen klikker du på Se.
De neste trinnene for saken din er tilgjengelige under «Hva er neste trinn?». Hvis vi allerede gjennomgår kravet ditt, ser du en anslått løsningsdato.
 
Hvis du ikke finner kravet ditt:
  1. Velg Alle avsluttede saker i Se-listen.
  2. Klikk på Saksnummeret for å se statusen for saken.