Hva er FATCA?

FATCA står for Foreign Account Tax Compliance Act. Dette er en amerikansk lov som har som formål å forhindre skatteunndragelse av amerikanske personer (enkeltpersoner eller enheter) som ikke rapporterer inntekt knyttet til ikke-amerikanske kontoer. FATCA krever at noen av PayPals ikke-amerikanske datterselskaper innhenter informasjon fra kontoinnehaverne sine for å avgjøre om kontoens eier er en amerikansk person (som definert av FATCA).

Utvekslingen av kontoinnehavernes informasjon er underlagt avtaler mellom amerikanske og utenlandske jurisdiksjoner for regler og bestemmelser angående hemmeligholdelse av bankinformasjon og personopplysninger som kanskje påvirkes av FATCA-kravene. Informasjon som oppgis til amerikanske skattemyndigheter eller lokale kontrollorganer som en følge av FATCA, dekkes av PayPals Personvernerklæring.