Hva bør jeg gjøre hvis kontoen min har blitt begrenset fordi jeg ikke oppga den påkrevde FATCA-informasjonen?

Selv om kontoen din er begrenset, har du tilgang til FATCA-informasjonen. Via kontoen din kan du starte sertifiseringsprosessen ved å svare på noen få spørsmål eller sende inn de aktuelle skjemaene. Sertifiseringsprosessen er fullført når du har:

  • oppgitt all påkrevd informasjon.
  • gjennomgått sertifiseringsnettstedet.
  • skrevet under digitalt eller fysisk.
Når du har fullført denne prosessen, skal ikke kontoen din være påvirket av begrensningene som ble aktivert som en følge av kravene for FATCA-rapportering. Eventuelle andre kontobegrensninger forblir aktive.