Jeg kan ikke se refusjonen min. Hvor er den?

Når en betaling refunderes, krediteres pengene tilbake til den opprinnelige kilden for betalingen.

  • Hvis du brukte PayPal-saldoen din til å betale, vil refusjonen bli kreditert tilbake til PayPal-saldoen din umiddelbart.
  • Hvis du har brukt kortet ditt til å betale, blir refusjonsbeløpet kreditert tilbake til det samme kortet. De fleste refusjoner fullføres innen 2–5 virkedager. Avhengig av kortutstederen kan det imidlertid ta 30 dager før refusjonen vises på den aktuelle kontoutskriften.
  • Hvis du har betalt en del av beløpet med PayPal-saldoen og en annen del med kort, gjenspeiles dette i refusjonsmetoden – en andel av beløpet krediteres til kortet og den andre delen til PayPal-saldoen.

Refusjoner krediteres i samme valuta med vekslingskursen som gjaldt da den opprinnelige betalingen ble gjort.

Du kan se statusen for refusjonen i transaksjonsloggen i PayPal-kontoen din. Slik gjør du det:

  1. Logg på PayPal-kontoen din.
  2. Klikk på Logg øverst på siden.
  3. Klikk på Avansert søk.
  4. Merk av for refusjoner i menyen «Filtrer etter». Du kan også velge hvilke datoer som skal vises i datofeltet.
  5. Klikk på den aktuelle transaksjonen for å se betalingsdetaljene.


Her er noen vanlige refusjonsstatuser:

Forestående: Vi begynner å behandle refusjonen så snart selgeren utsteder den. Når en refusjon er forestående, betyr det vanligvis at selgeren utsteder refusjonen direkte fra bankkontoen sin. Avhengig av banken og landet ditt, kan det ta opptil 11 virkedager før en refusjon settes inn på PayPal-kontoen din. Pengene blir tilgjengelige når betalingsstatusen endres fra «Forestående» til «Fullført». Hvis overføringen fra bankkontoen til selgerens mislykkes, endres transaksjonsstatusen til «Avbrutt» og beløpet krediteres ikke.

Refundert eller delvis refundert: Hvis refusjonsstatusen er «Refundert» eller «Delvis refundert», betyr det at refusjonen er fullført. Pengene bør være tilbake i PayPal-saldoen din eller på betalingskortet ditt.

Midlertidig reservert: Hvis refusjonsstatusen er «reservert», betyr det at transaksjonen ble refundert før vi mottok pengene fra banken din for den opprinnelige transaksjonen. Denne prosessen tar 3–5 virkedager å gjennomføre, og refusjonen blir kreditert kontoen din når prosessen er fullført.