Hjelpeartikkel

Hva er FATCA?

FATCA står for Foreign Account Tax Compliance Act. Dette er en amerikansk lov som har som formål å forhindre unndragelse av amerikanske skatter og avgifter ved å ikke rapportere inntekter for kontoer utenfor USA. FATCA krever at noen av PayPals ikke-amerikanske datterselskaper innhenter informasjon fra kontoinnehaverne sine for å avgjøre om kontoens eier er en amerikansk person (som definert av FATCA).

Utvekslingen av kontoinnehavernes informasjon er underlagt avtaler mellom amerikanske og utenlandske jurisdiksjoner for regler og bestemmelser angående hemmeligholdelse av bankinformasjon og personopplysninger som kanskje påvirkes av FATCA-kravene. Informasjon som oppgis til amerikanske skattemyndigheter eller lokale kontrollorganer som en følge av FATCA, dekkes av PayPals retningslinjer for personvern.
Siden du leter etter er ikke lenger tilgjengelig. Prøv å søke på nytt i hjelpesenteret vårt hvis du har spørsmål eller vil kontakte oss.