Hjelpeartikkel

Hjelp > Krav og begrensninger/Informasjon om tvister og krav > Hvordan kan jeg gi informasjon eller bevismateriale for å løse et krav?

Hvordan kan jeg gi informasjon eller bevismateriale for å løse et krav?

Hvis du har mottatt en e-post som ber deg om å oppgi ytterligere informasjon, kan du laste den opp via løsningssenteret.

Hvis du ikke ser knappen for opplasting i løsningssenteret, kan du ikke sende inn ytterligere informasjon for øyeblikket.

Slik laster du opp et dokument:
  1. Gå til Løsningssenteret.
  2. Klikk på Løs ved siden av kravet.
  3. Klikk på Løs klage på siden for Kravdetaljer..
  4. Velg Jeg vil fremlegge andre bevis for tvisten via faks, filvedlegg eller merknad og klikk på Fortsett.
  5. Følg instruksjonene
Hvis du sender oss informasjonen via faks, sender vi deg en e-post når vi har mottatt faksen og gir beskjed hvis vi trenger mer informasjon.
 
Siden du leter etter er ikke lenger tilgjengelig. Prøv å søke på nytt i hjelpesenteret vårt hvis du har spørsmål eller vil kontakte oss.