Send en refusjon for et kjøp

Du kan sende refusjoner innen 60 dager etter mottatt betaling. Refusjoner er bare tilgjengelige for transaksjoner som involverer kjøp av varer og tjenester.

Det er fleksibelt

Du kan sende en fullstendig eller delvis refusjon.

Det er rimelig

Du blir godskrevet det opprinnelige transaksjonsgebyret. Ved delvise refusjoner blir du godskrevet en del av gebyret.

Det er enkelt.

  • Logg deg på PayPal-kontoen din
  • Klikk på Logg underkategori.
  • Finn betalingen du vil refundere og klikk på Detaljer.
  • Klikk på koblingen Utsted refusjon.
  • Oppgi refusjonsbeløpetog klikk på Send.
  • Bekreft beløpetog klikk på Send.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du laste ned Integreringsveiledning for Website Payments Standard