Wat is PayPal Verkopersbescherming?

Met PayPal Verkopersbescherming bent u gedekt in het geval van claims of terugboekingen die het gevolg zijn van ongeautoriseerde aankopen of objecten die niet door de koper zijn ontvangen. Voorheen was Verkopersbescherming alleen van toepassing op fysieke goederen en immateriële objecten zoals reizen, tickets en services. Dit wordt uitgebreid naar digitale goederen voor in aanmerking komende transacties die op of na 13 April 2020 worden verricht. Met PayPal Verkopersbescherming kunt u voor het volledige bedrag van alle in aanmerking komende transacties gedekt zijn.

Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste vereisten waaraan u moet voldoen om van Verkopersbescherming te profiteren:
 

 • Op de pagina Transactiegegevens van uw rekening moet aangegeven staan dat de transactie (deels) in aanmerking komt voor Verkopersbescherming.
 • Uw rekening moet een goede status hebben.
 • U moet binnen de gestelde termijn reageren op onze verzoeken om documentatie en andere informatie.
 
Voor fysieke goederen:
 • U moet het object verzenden naar het adres dat op de pagina Transactiegegevens is vermeld.
 • Waar van toepassing moet u een bewijs van verzending, een bewijs van levering of een ondertekende leveringsbevestiging verstrekken.
Voor immateriële of digitale goederen:
 • U moet overtuigend bewijs leveren dat het immateriële of digitale object is geleverd of verstrekt zoals beschreven, of dat de service is voltooid zoals beschreven. Overtuigend bewijs is onder andere bewijs waarmee u kunt aantonen dat de koper de goederen of services heeft ontvangen of van de transactie heeft kunnen profiteren.
 
Voor digitale goederen:
 • U moet voldoen aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop.
 • U moet voldoen aan alle vereisten voor technische integratie die specifiek door PayPal aan u zijn medegedeeld.
 • U moet de standaardtransactiekosten hebben betaald.
Verkopersbescherming is niet van toepassing op:
 • Claims en terugboekingen voor objecten die sterk afwijken van de omschrijving
 • Objecten die u persoonlijk aflevert, waaronder op een verkooppunt
 • Objecten die gelijkwaardig zijn aan contant geld, inclusief maar niet beperkt tot cadeaubonnen
 • Donaties
 • Financiële producten of beleggingen van welke aard dan ook
 • Een betaling die is overgemaakt met de PayPal-functie 'Vrienden en familie'
 • Een betaling die is verricht met PayPal-uitbetalingen, Bulkbetaling, Directe betalingen via PayPal, Virtual Terminal-betalingen, PayPal Business-betalingen en PayPal Here
 • Voor verzonden objecten: elk object dat niet is verzonden naar het verzendadres van de ontvanger op de pagina Transactiegegevens. We raden u aan geen verzendservice te gebruiken die door de koper is geregeld, zodat u een geldig bewijs van verzending en levering kunt verstrekken.
Er gelden geen limieten voor Verkopersbescherming. PayPal behoudt zich echter het recht voor uw aanspraak op Verkopersbescherming in te trekken of op te schorten als u misbruik maakt van de geboden privileges. Als Verkopersbescherming wordt ingetrokken, zal PayPal dit bekendmaken alvorens actie te ondernemen.
 
Zie de voorwaarden van het Verkopersbeschermingsbeleid in de PayPal Gebruikersovereenkomst voor de volledige vereisten om in aanmerking te komen.
 
Afhankelijk van wanneer u de Gebruikersovereenkomst raadpleegt, kan hier nog steeds aangegeven staan dat immateriële objecten, services en digitale goederen niet in aanmerking komen. Hoewel dit niet langer juist zal zijn, blijven alle overige uitsluitingen van kracht.